Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de comodat ncheiat astzi ......................... la ............................................. I. PRILE CONTRACTANTE 1.1. ................................. cu domiciliul n ...................................., str. ........................... nr.

.............., (numele i prenumele) (localitatea) bloc ........, scar ........., etaj .........., apartament ........., judeul/sectorul ................., avnd actul de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de ................................................ la data de...................., codul numeric personal.................., n calitate de comodant i 1.2. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul n ......................................, (localitatea) str. ......................................... nr. ........., bloc ......., scar ......., etaj ......., apartament ......., judeul/sectorul .................................., avnd cod unic de nregistrare ............................, atribut fiscal ......................., numr de ordine n registrul comerului ........../........../.........., contul nr. ........... deschis la .................., telefon ......................., fax ..................., reprezentat prin ..................., cu funcia de .............., n calitate de comodatar au convenit s ncheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului l constituie imobilul/apartamentul, situat n .............................................., (localitatea) str. ................................................ nr. ........, bloc ......, scar ....., etaj ......, apartament ....., jude/sector ...................., compus din .......... camere i dependine n suprafa de ............................. 2.2. Comodantul mprumut comodatarului n mod gratuit imobilul/apartamentul care face obiectul prezentului contract. 2.3. Imobilul/apartamentul care face obiectul prezentului contract se afl n circuitul civil, nu este sechestrat sau urmrit i a intrat n proprietatea comodantului prin ................................................... (actul de proprietate) nr. ........... din ......... transcris n Cartea funciar ................................................................................ 2.4. Prile evalueaz folosina imobilului/apartamentului respectiv la suma de ................ lei, numai n scopul stabilirii taxei de timbru. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de comodat pe termen de ........... luni/ani ncepnd cu data ncheierii lui. 3.2. Predarea imobilului/apartamentului ctre comodatar va avea loc la data de ................, dat la care ncepe executarea contractului. 3.3. Prin acordul prilor, prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen. IV. OBLIGAIILE PRILOR 4.1. Comodantul se oblig: a) s predea comodatarului imobilul/apartamentul liber; b) s nu-l mpiedice pe comodatar s foloseasc imobilul/apartamentul pn la termenul convenit; c) s restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului/apartamentului respectiv; d) s plteasc despgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoate, dar nu le-a adus la cunotin comodatarului. 4.2. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele: a) s conserve imobilul/apartamentul i s se ngrijeasc de el ca un bun proprietar; b) s foloseasc imobilul/apartamentul conform destinaiei sale determinate de natura sa; c) s suporte toate cheltuielile de folosin ale imobilului/apartamentului (cheltuieli de ntreinere, energie eletric i termic, abonamentul telefonic, eventuale reparaii), precum i orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului/apartamentului;

d) s plteasc despgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoate, dar nu le-a adus la cunotin comodatarului. 4.2. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele: a) s conserve imobilul/apartamentul i s se ngrijeasc de el ca un bun proprietar; b) s foloseasc imobilul/apartamentul conform destinaiei sale determinate de natura sa; c) s suporte toate cheltuielile de folosin ale imobilului/apartamentului (cheltuieli de ntreinere, energie eletric i termic, abonamentul telefonic, eventuale reparaii), precum i orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului/apartamentului; d) s predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirrii termenului pentru care s-a ncheiat contractul. V. NCETAREA CONTRACTULUI 5.1. Prezentul contract nceteaz: a) la mplinirea termenului; b) dac una dintre pri: cesioneaz drepturile i obligaiile sale fr acordul celeilalte pri; i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat printr-o notificare scris de ctre cealalt parte c o nou nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevzute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre pri. VI. FORA MAJOR 6.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau /i de executarea n mod necorespunztor total sau parial a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau/i executarea obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege. 6.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ............., (zile, ore) producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui. 6.3. Dac n termen de ...................... de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au (zile, ore) dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. 6.4. Cazul fortuit sau de for major exclude rspunderea comodatarului, dac acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit imobilul/apartamentul conform destinaiei i dac nu l-a restituit comodantului la termen. VII. NOTIFICRILE NTRE PRI 7.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire (AR) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare. 7.3. Dac notificarea se trimite de pe telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 7.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri dac nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente. VIII. SOLUIONAREA LITIGIILOR 8.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea i ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de ele. 8.2. n cazul n care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibil pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor judectoreti.

IX. CLAUZE FINALE 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 9.3. Prezentul contract s-a ncheiat n ............................. exemplare, din care ..................................

COMODANT

COMODATAR

S-ar putea să vă placă și