P. 1
Contabilitate Baze Si Proceduri Cicilia Ionescu

Contabilitate Baze Si Proceduri Cicilia Ionescu

|Views: 33,678|Likes:
Published by sweetana_heartyahoo

More info:

Published by: sweetana_heartyahoo on Feb 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2015

pdf

text

original

În cadrul întreprinderilor, documentele contabile utilizate trebuie să
constituie un sistem unitar şi raţional, care să aibă la bază reguli precise cu
privire la întocmirea, folosirea, circulaţia şi evidenţa fiecărui document.

110

Problemele ce formează obiectul gestiunii documentelor se
referă la organizarea circulaţiei documentelor, utilizarea şi evidenţa
acestora, reconstituirea şi păstrarea (arhivarea) lor.
1. Organizarea circulaţiei documentelor presupune stabilirea
unui traseu optim de mişcare a documentelor în cadrul diverselor
compartimente ale întreprinderii, respectându-se o anumită ordine în
circulaţia acestora, care să preîntâmpine reţinerile inutile în cadrul
diverselor compartimente şi să ducă la rezolvarea completă şi la timp a
operaţiilor economice sau financiare cuprinse în acestea.
Modelul orientativ care se poate folosi ca grafic de circulaţie a
documentelor se prezintă astfel:

Nr.
crt. Lucrarea sau
operaţia

Termen

Executant

Compartimentul la
care se transmit

0

1

2

3

4

2. Utilizarea şi evidenţa documentelor contabile ridică pro-
bleme cu privire la gestionarea lor. Astfel, pentru formularele folosite
ca documente se organizează atât o evidenţă operativă, cât şi una
contabilă, potrivit aceleiaşi metodologii ce stă la baza organizării
evidenţei bunurilor materiale.
O problemă deosebită legată de evidenţă o ridică documentele
contabile ce intră sub incidenţa formularelor cu regim special. În această
categorie se includ documentele contabile în care sunt consemnate
operaţii economico-financiare care afectează patrimoniul unităţii.
Pentru acest tip de formulare se organizează o evidenţă operativă
distinctă. De asemenea, formularele cu regim special, înainte de a fi
date în folosinţă sunt înseriate şi numerotate, iar darea lor în folosinţă
se face numai pe bază de acte distincte întocmite în acest scop.
Foile volante sunt parafate sau prevăzute cu sigiliu sec,
registrele sunt şnuruite, sigilate şi certificate cu semnăturile autorizate,
iar carnetele sunt ştampilate, datate, sunt certificate cu semnăturile
autorizate.

111

3. Reconstituirea documentelor contabile se efectuează în cazul
în care acestea sunt pierdute, distruse ori sustrase. Operaţia de recon-
stituire are loc în termen de 30 de zile de la data pierderii, distrugerii
ori sustragerii acestora, cu respectarea normelor prevăzute de legislaţia
în vigoare. Pentru reconstituire se întocmeşte, pentru fiecare caz în
parte, câte un dosar distinct.
În situaţia în care documentul care trebuie reconstituit provine
de la altă întreprindere, reconstituirea se face de către întreprinderea
emitentă, la cererea scrisă a conducătorului întreprinderii solicitante.
Întreprinderea emitentă va trimite, în termen de cel mult 10 zile de la
primirea cererii, documentul reconstituit, unităţii solicitante.
În cazul găsirii ulterioare a originalului documentului pierdut,
documentul reconstituit se anulează, pe baza unui proces-verbal,
împreună cu care se ataşează la dosarul de reconstituire.
4. Păstrarea (arhivarea) documentelor contabile. În cursul
exerciţiului financiar, documentele contabile se păstrează în cadrul
compartimentului financiar-contabil. După expirarea anului, docu-
mentele contabile se predau la arhiva generală a unităţii.
Legislaţia fiecărei ţări reglementează termenul de arhivare a
documentelor contabile. Pentru ţara noastră, termenul de păstrare
(arhivare) a registrelor contabile şi a documentelor justificative, care
au calitatea de forţă probantă în raporturile cu terţii, este de 10 ani.
Celelalte documente justificative se păstrează 5 ani, cu excepţia
ştatelor de salarii, care se păstrează 50 ani.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->