Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Pag.
INTRODUCERE…………………………………………………………. 4
Capitolul I : BILANTUL CONTABIL – DOCUMENT DE
SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA
INTERNATIONALA………6
1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul
contabil…………………..7
1.2 A
bordari contemporane privind bilantul
contabil……………...9
1.2.1 Bilantul contabil In sistemul anglo-
saxon (SUA)…….9
1.2.2 Bilantul contabil In Uniunea
Europeana…………….12
1.2.3 Bilantul contabil In tara
noastra……………………..15
1.3 Standarde Internationale de Contabilitate (IAS1)-
Prezentarea Situatiilor
Financiare………………………………………….17
1.4 Norme privind bilantul contabil In sistemul
international…… 20 ..

1.5 Componentele bilntului


contabil……………………………... 24 .

1.5.1 Bilantul…………………………………………
…. ..25
..

1.5.2 Contul de profit si


pierdere…………………………. 27 .

1.5.3 Anexa……………………………………
…………..30
1.5.4 Raportul de
gestiune……………………………… ...30 .
Capitolul II: LUCRARILE CONTABILE DE ELABORARE A
BILANTULUI CONTABIL. VERIFICAREA SI
CERTIFICAREA
BILANTULUI………………………...33
2.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de
inventariere……. .34
.

2.2 Inventarierea generala a


patrimoniului………………………..35
2.3 Regularizarea, rectificarea si delimitarea
operatiunilor..

economice…………………………………………………….
37
...

2.3.1 Diferente rezultate la


inventar……………………… 37 ...

2.3.2
Amortizarile………………………………………… .

39
2.3.3 Provizioane pentru
deprecieri………………………. 39 ..

2.3.4 Provizioane pentru riscuri si


cheltuieli………………40
2.3.5 Delimitarea in timp a veniturilor si a
cheltuielilor…..40
2.4 Determinarea rezultatului exercitiului si
repartizarea acestuia..41
2.5 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea
bilantului
contabil………………………………………………………..
46
Capitolul III: S.C. „ICERP” S.A. BAZA DE STUDIU
PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA
BILANTULUI
CONTABIL………………………………………………...
49
3.1 Istoric, obiect de activitate, forma
juridica……………………50
3.2 Organizarea productiei si a
muncii……………………………53
3.3 Performantele
Intreprinderii………………………………….. 55 .

3.4 Modul de organizare a


contabilitatii………………………… 60 ……

3.5 Directii de
dezvoltare………………………………………… 63 ..

Capitolul IV: ELABORAREA BILANTULUI CONTABIL LA


S.C. „ICERP” S.A. LA SFARSITUL ANULUI
2002…………64
4.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de
inventariere …….. 65
. .

4.2 Inventarierea generala a


patrimoniului………………………..65
4.3 Intocmirea balantei si incheierea exercitiului
financiar……… 70 .

4.4 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea


bilantului
contabil………………………………………………………..
73

Capitolul V: ANALIZA PERFORMANTELOR


INTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR
BILANTIERI…………...82
5.1 Rolul si importanta analizei financiare pe baza
bilantului
contabil………………………………………………………..
83
5.2 Analiza principalilor indicatori ai echilibrului
financiar calculati pe baza bilantului
contabil…………………………………….85
5.3Analiza solvabilitatii si lichiditatii pe baza
ratelor…………….96
5.4 Concluzii cu privire la echilibrul
financiar……………….….100

Capitolul VI: CONCLUZII SI PROPUNERI………………………..101


6.1 Constatari privind elaborarea si analiza bilantului
contabil la S.C. „ICERP”
S.A…………………………………………...102
6.2 Posibilitati de imbunatatire a elaborarii si analizei
bilantului
contabil………………………………………………………
109
6.2.1 Introducerea tabloului de
finantare…………………109
6.2.2 Utilizarea soldurilor intermediare de
gestiune……...112
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………..115