Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea .........................

REGISTRUL-INVENTAR la data
de ....................
Nr. pagina .........
Recapitulatia elementelor
Nr. Cri inventariate
1

Valoare
contabila
3

Valoare de
inventar
4

Diferenta din evaluare (


inregistrat
Valoare
Cauze diferente
5
6

COD:
Intocmit,

Verificat,

renta din evaluare (de


inregistrat
Cauze diferente
6

COD: