Sunteți pe pagina 1din 60

CELULA

Celula este unitatea structural, funcional i genetic a


organismelor vii, capabil de autoconservare i de ai duce viaa
independentsauncomplexecelulareinterdependente(esuturi).
Tipuridecelule:procariot
eucariot
1.CELULAPROCARIOT
estecaracteristic:bacteriilorialgeloralbastreverzi=cianobacterii;
estealcatuitdin:
peretecelularestedispuslaperiferie;rigid,coninemurein;
membrancelularestedenaturalipoproteicafiindalcatuitadintr
unstratdubludefosfolipideincaresuntinglobateproteine;prezinta
permeabilitateselectiva,intervenindintreschimburiledintrecelulasi
mediu;delimiteazacitoplasma.
citoplasmvscoas,frcurenicitoplasmatici;bogatnribozomi
curolnsintezaproteinelorspecifice;
materialulgenetic=nucleoidestedispusdifuz,neindividualizat,
reprezentatdeomacromoleculdeADNbicatenaracirculara, care
formeazunsingurcromozom.
2.CELULAEUCARIOT
I.INVELISULCELULEI:
a.MEMBRANACELULAR
separ celulademediul nconjurator iintervine nschimbarile dintre
celulimediu;
este organizat pe modelulmozaicului fluid, fiindalcatuit din dou
straturifosfolipidicestrbtutedeproteine;
1

membranaestepermeabilaiselectiv.
b. PERETELE CELULAR este specific celulei vegetale este
structuranevie;
laciuperci=fungi,estealcatuitdinchitina;
laalge,muschi,ferigi,plantesuperioareestecelulozic,fiindformat
dinceluloz,hemicelulozisubstanepectice;
seformeazcuparticipareamembraneicelulare;
lipsetelacelulaanimal;
areroldeaprare,asigurschimbuldeapisubstanedintrecelul
imediulnconjurtor.
II.CITOPLASMAreprezintamediulncaresedesfaoarprincipalele
procesemetabolicecelulare.
Componente:
a.citoplasmafundamentala=hialoplasma=parteanestructurat;
Constituiemediulinternalceluleincaresedesfaoarprincipaleleprocese
metabolice celulare.Prezint cureni citoplasmatici care pun n micare
organitele.
b. componenta structurat reprezentat de organitele celulare si
incluziunileergastice.
Organitelecelularesuntstructuricitoplasmaticedeformesidimensiuni
diferiteceindeplinescfunctiispecifice.Seclasificainorganitecomunesi
organitespecifice.
A.Organitelecomunesunt:
1.Mitocondriile
au rol nrespiraiacelular,lanivelullorarelocoxidareasubstanelor
organice,cuproducereadeenergie(semainumescuzineleenergeticeale
celulei);
suntautodivizibile=aumaterialgeneticpropriuADNmitocondrial,
careconineinformaiageneticpentrusintezaenzimelorrespiratorii.
Alcatuire:
suntformatedin:membrandubl:
2

membranaexternesteneteda
membranainternformeazpliurinumitecriste,lanivelulcarorase
gsescenzimeleoxidoreducatoare;
matrix substana fundamental ce contine ADN, ARN,
enzime,ribozomi,etc.
2.ReticululendoplasmaticRE
esteoreeadecanale,canaliculeiveziculecareformeazunsistem
circulatorintracitoplasmatic;
aremembransimpla;
poatefinetedsaurugos=granular(REG)(candareataairibozomi).
Arerolincompartimentareacelulei,rolinsintezaproteinelor(REG)si
sintezalipidelor(REN),transportintracitoplasmatic.
3.Ribozomii(granuleleluiPalade)
organitefrmembran,sferice,ceconinARNiproteine;
segsescliberincitoplasmasauataaiRE,formndREG;
suntsediulbiosintezeiproteinelorspecifice.
4.AparatulGolgiestesituatnapropiereanucleuluiiarefunctiilegate
deproceseledesecretiecelular,asamblareaprodusilor,detransport al
secreiilor i n producerea de membrane. Este mai dezvoltat n celulele
secretoare;
estealctuitdintotalitateadictiozomilor=formaiunialcatuitedinsaci
turtiticumembransimpl,aplatizate,suprapuse,delacapetelecrorase
desprindpermanentveziculecusecreii.
5.Lizozomii organite de form sferic sau ovoidal, cu membran
simpla, ce conin peste 40 de enzime hidrolitice cu rol n digestia
intracelular(fagocitoz).Lizozomiisuntmainumeroinceluleleanimale
inleucocite.

6.Centrozomul=centrulcelularestesituatnapropiereanucleului;
esteprezentnceluleleanimaleilaprotiste;
esteformatdindoicentrioli
dnaterefusuluidediviziune.
7.Vacuolele suntveziculedelimitatede o membran simpl numit
tonoplast;
coninsucvacuolar(ap,sruri,enzime,aciziorganici);
sunttemporarenceluleleanimaleipermanentencelulelevegetale.
Totalitatealorformeazavacuomul.
8.Plastidelesuntspecificeceluleivegetale;
suntautodivizibile(aumaterialgeneticpropriuADNplastidial);
Potfi:
fotosintetizante:
o cloroplasteconinpigmeniverzilaplanteleverzi;
o rodoplasteconinpigmenirosiilaalgelerosii;
o feoplasteconinpigmenibrunilaalgelebrune;
nefotosintetizante:
cromoplasteconinpigmeniroiiportocalii:fructe;
leucoplastenuaupigmeniidepoziteazdiferitesubstane:
amiloplastedepoziteazamidontubercululdecartof;
oleoplastedepoziteazuleiurilafloareasoarelui;
proteoplastedepoziteazproteinensemineleplantelor.
9.Cloroplastele coninpigmeniiclorofilieni(verzi),ceabsorbenergia
luminoas i o convertesc n energie chimic, n timpul procesului de
fotosintez.
Structuralprezint:membrandublistroma;
o membranapoatefi:externneted;
4

membrana intern prezint prelungiri tilacoide, alcatuite din


lamele intergranare pe care este dispusa grana. n grana sunt
localizaipigmeniiclorofilieniiaicisedesfoarfazadelumina
fotosintezei;
o substanfundamental=stroma.nstromsegsesc:ADN,
ARN,ribozomi,incluziunilipidice,granuledeamidon.Aiciare
locfazadentunericafotosintezei.
B.Organitelespecificesunt:
1.Miofibrilele sunt specifice fibrelor musculare;sunt alcatuite din
proteine;auaspectstriat.Aurolincontractiafibreimusculare.
2.Neurofibrilele sunt specifice celulei nervoase.Au rol mecanic,de
sustineresideconducereainfluxuluinervos.
3.Corpusculii Nissl suntspecificineuronilor.Suntreprezentati demase
densedeREG.Aurolinsintezaproteinelorneuronale.
4.Ciliisiflageliisuntspecificecelulelormobile.Aurolindeplasare.
Incluziunileergasticesuntreprezentatedeprodusiorganicisianorganici
rezultati in urma proceselor de metabolism.Se pot gasi in vacuole
,citoplasma ,perete celular,etc.Sunt reprezentate de picaturi de
lipide,grauncioaredeamidon,cristale,etc.
III. NUCLEUL este component celular fundamental, cu rol n
coordonareavieiicelulei.
este alctuit din membran dubl prevzut cu pori prin care se
desfoarschimburiledintrenucleuicitoplasm;
substan fundamental = carioplasma = nucleoplasma, ce conine
cariolimfaicromatina;
5

cromatina este constituit din ADN, ARN i proteine i formeaz


cromozomii,vizibililamicroscop,ntimpuldiviziuniicelulare;
unul sau mai muli nucleoli ceconinARNiaurolnbiogeneza
ribozomilorindiviziuneacelular.
Rolul nucleului:centru coordonator al activitatii celulare si contine
informatia ereditara pe baza careia sunt determinate caracteristicile
organismelor.
Cromozomii

suntconstanicanumr,formidimensiunipentrufiecarespecie;
suntstructuripermanente aleceluleinnucleu,darpotfivizualizaila
microscopdoarntimpuldiviziuniicelulare;
poartinformaiageneticaorganismelor;
suntdedoutipurifundamentale:
a.cromozomidetipprocariot :laprocariote(bacteriiialgealbastre
verzi=cianobacterii);
suntalctuiidintromacromoleculdeADN,care
formeazuncromozomcircular,meninutnaceastformcuajutorul
unormoleculedeARN.
b.cromozomidetipeucariot:
ntlniilaprotiste,fungi,plante,animale;
totalitatealorformeazacariotipul;
suntalcatuiidin:doubrae=cromatideegalesauinegale(formate
dinADN);
centromerunetecromatidele;
iaunatereprincondensareacromatinei(suntformaidinADN,proteine,
ionideMg,Ca);
n celulele corpului = celule somatice garnitura cromozomal este
complet,adicaexistunsetcromozomalmatern(23cromozomi)iunul
patern(23cromozomi)suntcelulediploideisenoteaz2n.

ncelulelesexuale=reproductoarenumruldecromozomiesteredusla
jumatatefadecelulelesomatice.Eleauunsingursetromozomal(matern
saupatern),deaceeasenumesccelulehaploideisenoteazn.
Cromozomiilaeucariotesuntdedoutipuri:
autozomiidenticilaceledousexe;
heterozomidiferiidupasex(XiY);
lasexulfemel,heterozomiisuntidentici(XX)sexhomogametic;
lasexulmascul,suntdiferii(XY)sexheterogametic;
Cariotipulumaneste2n=46cromozomidintrecare:44autozomii2heterozomi.

CONSERVAREABIODIVERSITIINROMNIA
Animale ocrotite n Romnia: cocouldemunte,corbul,striga,ciuful,
dropia,egretamare,loptarul,pelicanulcomun,pelicanulcre,piciorongul,
broascaestoasdeuscatdobrogean,capraneagr,marmota,lupul,rsul,
ursulcarpatinetc.
Plantele ocrotite n Romnia: larice, tisa, laleaua pestri, bujorul
romnesc, floarea de col, papucul doamnei, garofia Pietrei Craiului,
narcisa,etc.
DIVIZIUNEACELULARA
Meioza este intalnit la organismele cu inmulire sexuat i
contribuie la meninerea constant a garniturii cromozomale,
caracteristic unei specii. La plante, duce la formarea celulelor
reproductoare asexuate (spori) i se mai numete sporal, iar la
animale se finalizeaz direct cu formarea gameilor i se numete
gametic.Meiozaducelainjumtireanumruluidecromozomii,
implicit, a cantitii de ADN in celulele fiice. In meioz, celula
iniialdiploidsedividededouorideicantitateadeADNsadublato
singurdat.Meiozasedesfoarindouetape:reducional(meiozaI)
iecvaionalsaudematuraie(meiozaII)isefinalizeazcupatrucelule
haploide.

Etapareducional.
Sedesfoarinaceleaifazecaimitoza.
Profaza I este mult mai lung decat cea mitotic. Cel mai important
eveniment il reprezint imperecherea cromozomilor omologi i formarea
bivalenilorsautetradelorcromozomiale(cromozomiidinaceeaiperechese
numescomologiisuntformaidincatedoucromatidefiecare,intotal
patrucromatide,adicotetrad).
Locurilein carecromozomii seating senumesc chiasme. Laacest
nivel,cromozomiisepotrupe ipotrealizaschimburidegene,fenomen
numit crossingover. Rezult cromozomi recombinai care asigur
variabilitatea organismelor.Alte evenimente: condensarea cromozomilor,
dispariia nucleolului i dezorganizarea membranei nucleare, formarea
fusuluidediviziune.
Metafaza I cromozomii, sub form de tetrade se aeaz in plan
ecuatorialformandplacametafazic.
AnafazaI cromozomiibicromatidicisedesprinddintetradeiseaflla
jumtateadrumuluidintreecuatoripoli.Sprefiecarepolpornetecateun
setdecromozomi(n).
Telofaza I cromozomii bicromatidici ajung la polii celulei, se
despiralizeaz,reaparnucleoliiiserefacmembranelenucleare.Fusulde
diviziunedispare.Urmeazcitochinezairezultdoucelulefiice,fiecare
cuncromozomi(celulehaploide).
Etapa ecvaional saumeiozaIIsedesfoarcaomitozobinuit
cu:profaza II, metafaza II, anafaza II, telofaza II.Intre meioza I i
meiozaIInumaiestenevoiedeinterfazpentrucdejacromozomiisunt
bicromatidici.
Profaza II este foarte scurt: se dezorganizeaz inveliul nuclear, se
formez
8

fusuldediviziune,sespiralizeazcromozomii.
MetafazaII cromozomiibicromatidiciseprindprincentromeridefusul
dediviziuneisedispunintrunsingurplaninplacametafazic.
Anafaza II se desprind cromatidele i se formeaz cromozomi
monocromatidici,carevorfitraisprepoliicelulei.Segsesclajumtatea
distaneisprepoli.
Telofaza II se individualizeaz nucleele haploide prin formarea
inveliuluinuclear.
Rezultatul final: patru celule haploide (cu jumtate din numrul de
cromozomialceluleimam).
Importanadiviziunii
Mitozagenereazuniformitateiasigurcontinuitatea;meiozagenereaz
biodiversitateipromoveazdiscontinuitateaievoluiaorganismelor.
EREDITATEAiVARIABILITATEA
Ereditatea = nsuirea organismelor de a transmite anumite caractere
descendentilor.
Variabilitatea = nsuirea organismelor de a se deosebi ntre ele prin
anumitecaractereastfelnctfiecareorganismsfieunicnfelulsu.
fiecarecaracterestedeterminatdedoifactoriereditarinumiigenealele
caredeterminmanifestricontrastantealeaceluiaicaracter;exemplu:
ochinegriochialbatri.
factoriiereditaripotfi:dominanisenoteazculitermare(A,B..);
recesivisenoteazculitermica(a,b,..);
factoriiereditarigenelealelesunt:
perechencelulelecorpului=celulesomaticenumitecelulediploide
(2n);
neperechencelulelereproductoarenumitecelulehaploide(n);
Totalitateafactorilorereditari(gene)formeaz

genotipul

unuiorganism

Totalitateansuirilorunuiorganismrezultatenurmainteraciuniidintre
genotipimediuformeazfenotipul

LEGILEMENDELIENEALEEREDITII
Gregor Mendel este fondatorul geneticii ca tiin.ncrucirile ntre
organisme cu caractere diferite se numesc hibridari, iar organismele
rezultatesenumeschibrizi.
Cndncruciareaarelocntreorganismecaresedeosebescprintropereche
decaracteresenumete monohibridare, iarcandarelocntreorganisme
caresedeosebescprindouperechidecaracteresenumestedihibridare.
MONOHIBRIDAREA
nurmaexperimentelordemonohibridare,Mendelaelaboratprimalege
mendelianalegeapuritiigameilorconformcreiagameiisunt
ntotdeauna puri din punct de vedere genetic, adic ei contin
ntotdeaunadoarunuldintrefactoriiereditaridinpereche.
DIHIBRIDAREA
constnncruciareaorganismelorcaresedeosebescprindouperechide
caractere;
n urma experimentelor de dihibridare, Mendel a enunat a doua lege
mendelianlegeasegregriiindependenteaperechilordecaractere
conformcreiafiecareperechedegenealelesegregindependentdealte
perechidegene.
Importanalegilormendeliene:
obinereadenoisoiurideplanteirasedeanimale;
10

ameliorareasoiurilordeplanteirasedeanimaleexistente;
cunoatereamoduluidetransmitereacaracterelorereditarepatologicela
omfaceposibilacordareasfatuluigenetic,nvederealimitriifrecvenei
maladiilorereditare.
Abateridelasegregareamendelian:
suntdeterminatedeinteraciuneadintrealeleleaceleiaigenesauntre
aleleinealele.
Codominanareprezintafenomenuldeinteractiuneintredouagene
aleledominantecedeterminaaparitiaunuinoucaracter.Fenomenul
esteintalnitladeterminareagrupelordesangeumane.
genelecaredeterminagrupeledesangesuntLA,LB,l;
geneleLA,LBsuntdominante,iargenalesterecesiv.
genele LA i LB sunt n relaie de codominan i determin
apariiaunuifenotipnougrupadesngeAB(IV);
grupaII(A)estegenetichomozigot(LALA)sauheterozigot(LAl);
grupaIII(B)estegenetichomozigot(LBLB)sauheterozigot(LBl);
grupaI(O)estegenetichomozigot(ll).
Genelecodificproteine=antigene=aglutinogene (AiB),caresunt
prezente pe membrana hematiilor; n plasma sangvin se gsesc alte
proteine=aglutinine=anticorpi(alfaibeta),produideleucocite.
nfunciedeprezenasauabsenaacestorfactori,nsistemulAOB sau
stabilitpatrugrupedesange:I(O);II(A);III(B);IV(AB).
Aglutinogenuliaglutininadeacelaifelnupotcoexistanacelasisnge(A
cualfasauBcubeta),deaceeaanticorpiialfasemainumescantiA,iar
ceibetaantiB.
Ereditateasivariabilitatealumiivii
RECOMBINAREA GENETIC PRIN SCHIMBUL RECIPROC
DEGENE
11

Recombinarea genetic reprezinta totalitatea proceselor prin


careiaunasterenoicombinatiidegene.
Recombinareageneticprinschimbulreciprocdegenenumitairecombinare
intracromozomalarelocntimpulprofazeiIadiviziuniimeioticeproces
numitcrossingoverprincarecromozomiiseatinginanumitepunctenumite
chiasmeincarerealizeazaschimbreciprocdefragmentedeADN.
DETERMINISMULCROMOZOMALALSEXELOR
Sexuldescendenilorestedeterminatdeheterozomi=cromozomiisexului
caresuntnotaticuXiY;
sexul homogametic ( XX) produce un singur tip de gamei cu un
heterozomdetipX;
sexulheterogametic(XY)producedoutipuridegamei50%cuun
heterozomdetipXi50%cuunheterozomdetipY.
Mecanismulcromozomaldedeterminareasexuluiestededoutipuri:
tipulADrosophilantlnitlauneleplante(hamei,cnep,spanac),
launeleanimale(musculiadeoet(drosophila),mamifere(om);
lasexulfemelheterozomiisuntidentici(XX)sexhomogameticproduce
unsingurtipdegameicuunheterozomdetipX.
la sexul mascul heterozomii sunt diferii (XY) sex heterogametic
producedoutipuridegamei50%cuunheterozomdetipXi50%cuun
heterozomdetipY.
tipul B Abraxas ntalnit la: uneleinsecte, amfibieni, reptile,
psri;
la sexul mascul, heterozomii sunt identici ( XX) sex homogametic
produceunsingurtipdegameicuunheterozomdetipX;
lasexulfemel,heterozomiisuntdiferii(XY)sexheterogameticproduce
dou tipuri de gamei50% cu un heterozom de tip X i 50% cu un
heterozomdetipY.
INFLUENAMEDIULUIASUPRAEREDITII
Mediuldeviatinflueneazgenotipulifenotipul,attlaplantectila
animale.Modificrileprodusedefactoriidemediusenumescmutaii.
12

MUTAIA = este
fenomenul prin care se produc modificri n
structura i funcia materialului genetic, care nu sunt consecina
recombinriigenetice.
Mutatiilesunt:folositoare=utile(foartepuine),neutre,duntoare=
producboli(majoritatea).
Duptipuldecelulncareapar,sunt:
gameticesetransmitereditar;
somaticeinducorganismuluiostructurmozaicat;
Dupstructuraafectat,mutatiilesunt:
genice,cromozomaleigenomice.
MUTATIILEGENICEpotafectagenelentotalitatesaudoarperechi
denucleotide;
ceamaimicmutaieafecteazoperechedenucleotidedinsecvena
genei=mutaiepunctiform.
serealizeazprin:translocaii,deleii,adiii,inversii.
MUTAIILECROMOZOMALE
duclaapariiacromozomilorrestructuraicadimensiune=mrime,
structuripoziieagenelor.
serealizeazprin:translocatii(nlocuiri),deleii(pierderi),adiii,
inversii,duplicaii(dedublri);
dup tipul de cromozomi afectai ele sunt: autozomale i
heterozomale.
MUTAIIGENOMICE
afecteazntregulgenom;
semanifestprin:multiplicareaseturilordecromozomi=poliploidii
(3n,4n,5n....);
variaiialenumruluidecromozomifrmodificareanumruluide
baz=aneuploidii(2n1,2n+1)
Variaianumruluidecromozomi ngenomducentimplaapariiade
speciinoi.

13

FACTORII MUTAGENI determinapariiamutaiilor.Suntfizici,


chimici,biologici.
ageniimutagenifizici:
o radiaiile ionizante, neionizante, cosmice, variatii brute de
temperatur;
o au efect cancerigen i teratogen (apariia unor malformaii n
dezvoltareaintrauterin);
ageniimutagenichimici:
o derivai ai bazelor azotate, acidul nitros, colorani, unele
medicamente(antibiotice,colchicina);
o au efect cancerigen i teratogen (apariia unor malformatii n
dezvoltareaintrauterin);
ageniimutagenibiologici:
o virusuriiunelemicroorganismeparazite;
o determin alterri ale informaiei genetice, restructurri
cromozomale,efectecancerigene(transformareacelulelornormalen
celuletumorale).
CARIOTIPULUMANNORMALiPATOLOGIC
cariotipul =dispunerea ordonata a cromozomilor unei specii in
functiededimensiunesiforma.;
numrul,formaidimensiuneacromozomilorsuntconstantelaindivizii
aceleaispecii.
cariotipulumannormal=46cromozomi;
cariotipul normal poate fi afectat de factorii de mediu ce determin
apariiamutaiilor.
MUTAIILECROMOZOMALE
potafectanumrulistructuracromozomilor,determinndmodificariale
fenotipului,cepotfisemiletalesauletale(mortale).
1. Modificarea numrului de cromozomi determin aberaiile
numerice(boli)cromozomaledetipul:
poliploidii(3n,4n..)elepotfiautozomaleiheterozomaleisuntletale;
14

aneuploidii (2n+1=trisomii,2n1=monosomii)producapariiaunor
sindroame.
Aneuploidiile sunt: autozomale (trisomia 21 sindromul Down) i
heterozomale(trisomiaXXYsindromulKlinefelterlabrbati;monosomia
XOsindromulTurnerlafemei).
2. Modificarea structurii cromozomilor determin boli metabolice
ereditareautozomaleiheterozomale;
maladia iptul pisicii autozomal defecte faciale, dezvoltare
anormalalaringeluiiglotei.
GENETICUMAN
Geneticaumanstudiaztransmitereaereditaracaracterelornormalei
patologice. Transmiterea caracterelor respect legile mendeliene de
transmitere i de segregare. Celulele umane conin 2n = 46 cromozomi
distribuiiin22perechideautozomi ioperechedeheterozomi(XXla
femeie i XY la brbat). Atunci cand apar modificri in structura sau
cantitateadematerialgeneticuman,aparbolileereditare.Celemaimulte
boliereditaresuntcauzatede aberaiile cromozomiale ide mutaiile
genice.
Aberaiilecromozomialepotfinumericesaustructurale.Aberaiilenumerice
potafectaautozomiiiproducboliautozomalesauheterozomiiiproduc
boliheterozomale.
Boliautozomale(numerice):
sindromulDown esteotrisomieautozomalcauzatdenondisjuncia
cromozomilor din perechea 21 in timpul formrii gameilor, ca
urmare,organismulrespectivaretreicromozomiinaceastpereche.Copiiicu
sindromDownsuntretardai,aufaacutrsturiasiaticeimalformaii
visceralediverse.
15

Boliheterozomale(numerice):
sindromul Turner se manifest la femei i este o monosomie
caracterizatprinlipsaunuicromozomX.formulacromozomialeste
45(X0).Femeileafectateautalieredus,ovareatrofiate,sterilitate;
sindromul Klinefelter aparelabrbaicuformulacromozomial
47(XXY)sau48(XXXY).Secaracterizeazprinobezitate,sterilitate,
glandemamaredezvoltate;
sindromul Triplux sau superfemela prezint un cromozom X
suplimentar.Formulacromozomialeste47(XXX).Secaracterizeaz
prinanomaliifiziceipsihice.

Bolistructuralecromozomiale:
sindromul Criduchat apare prin deleia braului scurt al
cromozomuluidinperechea5.Copiiicuacestsindromsuntretardai,au
malformaiialelaringelui,ceeacedeterminiptulcaracteristicalcopiilor
afectai.
Mutaiile genice duclaapariiabolilormetaboliceereditare.Sepot
clasificaastfel:
duptipulgeneimutanteinbolidominanteibolirecesive;
duppoziiageneiinboliautozomaleiheterozomale.
Exempledeboli autozomale dominante: polidactilia caracterizatprin
prezenaunuidegetsupranumerar;sindactilia(degeteunite).
Exemplu de maladie autozomal recesiv: albinismul manifestat prin
lipsapigmentuluimelanicdinpiele,pr,iris.
Boliheterozomale:
hemofilia manifestat prin incapacitatea de coagulare a sangelui i
apariiadehematoamelacelemaimicitraumatisme.Genamutantseafl
16

pe cromozomul X, de aceea boala se manifest la descendenii de sex


masculin. Mama este purttoarea genei pentru hemofilie (aparent
sntoas)iaregenotipulXhX.Lafemeie,genahemofilieiseexprimdoar
in condiie homozigot (XhXh), cel mai adesea incompatibil cu
supravieuirea, pe cand la brbat, ea se poate exprima intrun singur
exemplar(XhY),condiienumithemizigoie.
daltonismul constinincapacitatea persoaneirespectivedeadeosebi
culoarearoiedeceaverde(lipsetepigmentulfotosensibilpentrurou).Este
provocatdeogenrecesivplasattotpecromozomulX.
*Uneori,mutaiilegenicedeterminodeficienenzimatic,careperturb
lanulmetaboliciproduceboli:guta,diabetulzaharat.
NUTRITIALAPLANTE
NUTRITIAAUTOTROFA
FOTOSINTEZA este procesul princare se sintetizeaz subsante
organice (glucide, lipide, proteine), pornind de la ap i sruri
minerale,folosindcasursdeenergie,energialuminoasicasurs
deC,CO2atmosferic.
are loc n structuri specializate numite cloroplaste, unde se gsesc
pigmeniiclorofilieniclorofilele a i b.Ambeleclorofileabsorbenergia
luminoas,darnumaiclorofilaaopoateconvertinenergiechimic.
Ecuaiachimicafotosintezei:
6CO2 + 6H2O C6H12O6 (glucoz) + 6O2

se desfoar n toate organele verzi ale plantei, dar predominant la


nivelulfrunzei,careareostructuradaptatfunciei:suprafaamarede
contact,epidermacustomate,esutasimilatorbogatncloroplaste,vase
conductoare.

17

fotosintezaarelocnstructurispecializatenumitecloroplaste,undese
gsescpigmeniiclorofilieniclorofileleasib.
Fazelefotosintezei:
1.Fazadeluminarelocnmembranatilacoidelor(grana);
folosete,casursdeenergie,energialuminoasabsorbitdepigmenii
clorofilieni
constntrunprocesdefotolizaapei:
2H2O 2H2 +O2

princare:seelibereazH2necesarnfazadentuneric;
seelibereazenergienglobatnATP(adenozintrifosfat);
seelibereazoxigenulnecesarrespiraiei.
2.Fazadentuneric:arelocnstromacloroplastelor;
constnsintezasubstanelororganice(glucide,lipide,proteine);
folosetecasursdecarbonCO2atmosferic;
folosete,casursdeenergie,energiachimicnglobatnATP.
Importanafotosintezei:
conversiaenergieiluminoasenenergiechimic;
sintezadesubstaneorganice;
eliberareaoxigenuluinecesarrespiraiei;
purificareaatmosfereiprinabsorbiaCO2.
NUTRIIA HETEROTROF caracteristic organismelor care
sintetizeaz substanele organice proprii, folosind, ca surs de carbon,
carbonuldinaltsubstanorganic.
dupsursadehran,heterotrofelesunt:saprofite,parazite,mixotrofe,
simbionte.
Nutriiasaprofitorganismeleiiausubstaneleorganicedizolvaten
ap;
18

caracteristicunorbacteriiiciuperci;
saprofitele sunt: omnivore folosesc substraturi organice variate
mucegaiulcomun;
specializate folosesc un anumit substrat ex: Mycoderma aceti
transformalcooluletilicnacidacetic.
Bacteriile saprofite descompun resturi organice, mineralizndule,
asigurndastfelcircuitulmaterieiinnatur;
producalterareaalimentelorinutreurilor;
potfifolositeinindustriepentruobinereade
medicamenteex:mucegaiulverdealbastruidincareseextragepenicilina.
Nutriia parazit plantecareiobinsubstaneleorganicepeseama
organismelorviipecareleparaziteaziproducboli.
Ex : rugina grului ; mana vieide vie ; cornul secarei ; tciunele
porumbului.
plante superioare parazite : Cuscuta (tortelul) ; (muma padurii) ;
(lupoaia). Ele iau pierdut clorofila si extrag substanele organice cu
ajutorulunorprelungiri=haustoricareptrundnvaseleliberieneale
gazdei.
Nutriiasimbiont:
Simbioza=mutualismul=relaiadintredouorganismebazatpeajutor
reciproc.
Ex:licheniiasocierentreoalgverde(sauocianobacterie)iociuperc.
DIGESTIAISISTEMULDIGESTIV
DIGESTIApoatefidedoufeluri:intracelular;
extracelular.
1.Digestiaintracelular:
Estecaracteristic:protozoarelor(euglena,amiba,parameciul),spongierilor
(bureteledeapdulce),celenteratelor(hidra,meduza),unorceluleanimale
(leucocitele,celulelegliale).
19

Se realizeaz prin fagocitoz i pinocitoz,cuajutorul unor vacuole


digestive.
2.Digestiaextracelular
sedesfoarninteriorulunorcavitiicuparticipareaunorglande.
SISTEMULDIGESTIV
DIGESTIA = totalitatea transformrilor mecanice (mrunirea,
zdrobirea)fizice(dizolvarea,topirea),chimice(descompunerea,hidroliza)pe
carelesufersubstaneleorganicecomplexe(glucide,lipide,proteine)pn
latransformarealornsubstaneorganicesimple=nutrimente(glucoz,
acizigrasi,glicerol,aminoacizi),absorbabile.
Glucideglucoz
Lipideacizigrasi,glicerol
Proteineaminoacizi
Digestia chimic serealizeazntubuldigestivsubaciuneasucurilor
digestive,careconinenzime:
glicolitice=amiloliticepentrudigestiaglucidelor;
lipoliticepentrudigestialipidelor;
proteoliticepentrudigestiaproteinelor.
Sistemuldigestivestealctuitdin:tubuldigestiv iglandeleanexe
(glandelesalivare,ficatulipancreasulexocrin).
Tubuldigestivestealctuitdinurmtoarelesegmente:
Cavitateabucalconine:
diniipieseosoase,dure=dentiia.
limbaorganmusculos,curoln:masticaie,deglutiie,gust.
glandelesalivare:parotide,sublinguale,submandibulare.
Digestia bucal se concretizeaz n dou procese masticaia i
deglutiia.
a)masticaiaserealizeazcuajutoruldinilor,limbii,salivei,muchilor
masticatori;sefinalizeazcuformareaboluluialimentar;

20

b)deglutiia=nghiireatransportulboluluialimentardincavitatea
bucal n stomac.Aici incepe digestia glucidelor sub actiunea amilazei
salivaredinsaliv.
Faringelelocdeintersecieaciidigestivecucearespiratorie.
Esofagulsedeschidenstomacprinorificiulcardia.
Stomaculsituatncavitateaabdominal;
organcavitarcurolndepozitareatemporaraalimentelor;
este voluminos la mamiferele ierbivore = fitofage i la carnivorele
prdtoare;
estereduscadimensiunelaomnivore(porcul);
Poatefi:
unicamerallamajoritateamamiferelor;
tetracamerallamamifereleierbivorerumegatoare,fiindalctuitdin
patrucamere:burduf,ciur,foios,cheag.
cavitatebucalburdufciurcavitatebucal(masticaia=rumegat)nghiirefoioscheag.

Traseulhraneiesteurmtorul:nstomacarelocdigestiagastric.Aceasta
se realizeaz sub aciunea musculaturii i a sucului gastric care, prin
intermediulenzimelorproteolitice(pepsina),hidrolizeazproteinelepnla
albumozeipeptone.
Intestinulsubirearelungimidiferite,nfunciedetipuldenutritie:
scurtlacarnivore;
mediulaomnivore;
lunglaierbivore;
sedeschidenintestinulgrosprinorificiulileocecal;
esteformatdin:duodenporiunefix,cuformdepotcoav,n
caresevarssecreiiledigestiveprodusedepancreasificat
intestinulliberporiunemobil,cuanseintestinale;
21

glandele intestinale din peretele intestinului subire secret sucul


intestinal,careconineenzimeproteolitice(peptidaze),lipolitice
(lipazaintestinal),glicolitice(dizaharidaze).
La nivelul intestinului subire se ncheie digestia i are loc absobia
nutrimentelor.
Absorbiaintestinalesteprocesulprincarenutrimenteletrecprinmucoasa
digestivnsngesaulimf.
Intestinulgrosprezinttreiporiunicecum,colon,rect;
cecum seterminnfunddesaciprezintunapendicevermiform=
organrudimentarlaom.
colonascendent,tranvers,descendent,sigmoid;
rect.
Aiciaulocprocesedefermentaieiputrefacienurmacroraseformeaz
materiilefecale.Eliminareaacestoralaexteriorsefaceprinactulreflexal
defecaiei.
GLANDEANEXETUBULUIDIGESTIV:
Glandelesalivare:parotide,sublinguale,submandibulare;
salivalichidincolor,cupHuoracidcecontine:ap,mucus,enzime
(amilazasalivar=ptialina);
contribuiela:nmuiereaalimentelor;
descompunereachimicaglucidelor(ncavitateabucal)
pnladextrineimaltoz,subaciuneaamilazeisalivare.
Ficatulare1,500gr.
estesituatncavitateaabdominala,subdiafragmatic,nlojahepatic.
secret permanent bila, care se acumuleaz n vezica biliar n
intervaluldintremese(interprandial)sausevarsdirectnduodenn
timpulmeselor.
sucul biliar (bila) conine sruri biliare, cu rol n emulsionarea i
absorbiagrsimilor;nuconineenzime.
22

Pancreasul gland mixt ce produce sucul pancreatic, care conine


enzime proteolitice (tripsina), lipolitice (lipaza pancreatic) i glicolitice
(amilazapancreatic).

BOLIALESISTEMULUIDIGESTIVLAOM
GASTRITA
Cauze
iritaii produse de: alcool, tutun, substane caustice, alimente
condimentate;consumuldealimentealterate;suprancrcareastomacului;
mncrurifierbini.
Manifestri
indispoziie,grea,regurgitri,durerigastrice,dureridecap,vrsturi.
Netratareaducelacronicizare.
ULCERULGASTROINTESTINAL
Cauze
aciuneacorozivaHCl;
prezena,lanivelululceraiilor,aunorbacterii(Helycobacterpylori)care:
atacmucoasagastric,suntrezistentelaaciuneaHCl,ajungnstomac
prinalimentenesplateivizitatedemute.
Manifestri
leziuni sau bree n stomac sau duoden, prin distrugerea mucoasei,
senzaiedearsur,foamedureroas,greuri,balonare,vomcusnge
ulcerperforat.
TOXIINFECIIALIMENTARE
Cauze

23

alimente manipulate defectuos, gtite insuficient sau depozitate


inadecvat; ciuperci neavizate; ou de ra fr a fi fierte 10 minute;
alimentealterate;laptenefiert.
Manifestritulburridigestive:grea,vom,diaree;febr,dureridecap.
HEPATITAVIRALACUT
Cauze
virusurihepatice:A:transmisprinalimentecontaminatesaumini
nesplate;
BiC:transmiseprinsngecontaminat,saliv,sperm.
Manifestri
Tulburri digestive, icter (colorarea n galben a pielii), materii fecale
decolorate, urina nchis la culoare,oboseal, mrirea n volum a
ficatului.Princronicizarepoatesaparciroza.
Prevenire
evitareauneialimentaiibogatencondimenteiui;
evitarea consumului de alimente: prjite, insuficient mestecate, prea
fierbinisaupreareci,alterate;
evitareaconsumuluiabuzivdealcoolitutun;
conservarea corect a alimentelor, n frigidere, departe de aciunea
roztoarelorsauainsectelor;
prelucrareaalimentelorncondiiidemaximigien;
asigurareacalitiiapeipotabile;
splareapemininainteameseloridupfolosireatoaletelor;
meninereaigieneidiniloriagurii
evitareadiscuiilorntimpulmeselor,maialesacelorncontradictoriu.
RESPIRAIAISISTEMULRESPIRATOR

24

RESPIRAIA =
procesul prin care la nivelul celulelor se produce
oxidarea substanelor organice, cu scopul eliberrii energiei
acumulatenacestea(produceredeATP).
Respiraiaestededoutipuri:aerobianaerob
Respiraia aerob constnoxidareasubstanelororganice,folosind
oxigenulliber,molecular;
oxidareaestecomplet,produiifinalifiindCO2iapa,cueliberareaunei
cantitimarideenergie;
estecaracteristicmajoritiiorganismelor;
sedesfoarlanivelulmitocondriilor;
Ecuaiachimicarespiraieiaerobeeste:
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + Energie (675kcal)

EnergiaeliberatestenmagazinatnATP(adenozintrifosfatsubstan
macroergic) i este convertit n diferite forme de energie necesare
organismului.
Respiraiaanaerob:
constnoxidareaparialasubstanelororganicenabsenaoxigenului;
este caracteristic ciupercilor, bacteriilor i n esuturile plantelor
superioaretemporar(ncazulinundaiilor);
Ecuaiachimicarespiraieianaerobeeste:
Substana organic A substana organic B + CO2 + energie (16-34kcal)

deoareceardereaesteincomplet,cantitateadeenergierezultatestemic;
lamicroorganisme,respiraiaanaerobestenumitfermentaie.
Duptipuldeprodusobtinut,fermentaiilesunt:
fermentaiaalcoolicconstntransformareaglucozeinalcooletilic;
estentlnitladrojdiidrojdiadebere,drojdiavinului;
Aplicaiifabricareapiniiiabuturiloralcoolice;
25

fermentaialacticconstntransformareaglucozeinacidlactic;
estentalnitlabacteriilactice;
Aplicaiiacrirealaptelui,obinereaproduselorderivatedinlapte,acrirea
murturilor;
fermentaia acetic esteatipicdeoareceeaesteunproces aerob i
const n transformarea alcoolului etilic n prezena oxigenului n acid
acetic;
esteprodusdebacteriiacetice;
Aplicaiiobinereaoetului.
Respiraia la plante se dezvolt cu intensitate la nivelul frunzelor,
florilor,meristemeloractive(esuturidecretere).
RESPIRAIALAANIMALE
Bazaanatomicarespiraiei=sistemulrespirator,formatdin:
cilerespiratoriiextrapulmonare;
organelerespiratorii=plmnii.
CILERESPIRATORIIEXTRAPULMONARE:
Foselenazalecomuniccuexteriorulprinnriicufaringeleprindou
orificii=coane;
sunt cptuite cu o mucoas nazal cu funcie respiratorie n partea
inferioarifuncieolfactivnparteasuperioar.
Faringeleinterseciaciirespiratoriicuceadigestiv.
Laringeleorgancartilaginos;
mucoasalaringealformeazdouaperechidepliuri=coardevocale,ce
delimiteazntreeleorificiullaringian=glota.
Traheeaformatdininelecartilaginoaseincompleteposterior;
mucoasatrahealprezintcilicarefiltreazaerul.
Bronhiileextrapulmonarestngidreapt;
iaunatereprinramificareatraheei;
26

suntformatedininelecartilaginoasecomplete;
ptrundnplamaniidaunaterecilorrespiratoriiintrapulmonare,
careformeazarborelebronic.
Arborelebronsic:
ncepecubronhiileprincipaleisetermincuaciniipulmonari;
aciniipulmonarisuntformatidinmaimultealveolepulmonare;
Alveolele pulmonare reprezint suprafaa de schimb la nivelul
plmnului;
peretele lor este un epiteliu pavimentos unistratificat = membrana
alveolar;
suntnconjuratedecapilaresanguinearterialeivenoase;
membrana alveolar + endoteliul capilar formeaz membrana alveolo
capilarlanivelulcreiaaulocschimburiledegaze ntreplmnii
snge.
PLMNIIsituaincavitateatoracic;
prezintanuricarempartsuprafaanlobi:plmnulstng2lobi;
plmnuldrept3lobi.
Lobiisuntformaidinsegmente,acesteadinlobuli(unitateastructural
i functional a plmnului), lobulii din acini pulmonari. Aceast
organizare ofer o anumit autonomie funcional plmnului.Plmnii
suntacoperiide:
membranseroas=pleuracareare:
foiparietalncontactcupereiicavitiitoracice;
foivisceralceaderlasuprafaaplmnului
cavitatepleuralceconinelichidulpleural.
Plmniisuntalctuiidin:
cilerespiratoriiintrapulmonare=arborelebronic;
parenchimulpulmonarbinevascularizatiinervat.
27

RESPIRAIAserealizeazndouetape:
respiraiaextern=ventilaiapulmonar;
respiraiaintern=tisular.
Ventilaiapulmonarserealizeazndoufaze:inspiraiaiexpiraia.
INSPIRAIA proces activ cu consum de energie i const n
ptrundereaaeruluinplmnidatoriturmatorilorfactori:
contracia muchilor inspiratori (muchiul diafragm i muchii
intercostali);
modificarea diametrelor cutiei toracice longitudinal, transversal,
anteroposterior;
cretereavolumuluiplmnilor;
scdereapresiuniiintrapulmonarefadeceaatmosferic.
EXPIRAIA proces pasiv fr consum de energie const n
eliminareaaeruluidinplmni,determinatde:
relaxareamuchilorinspiratori;
revenirea la normal a diametrelor cutiei toracice longitudinal,
transversal,anteroposterior;
micorareavolumuluiplmnilor;
cretereapresiuniiintrapulmonarefadeceaatmosferic
BOLI ALE SISTEMULUI RESPIRATOR LA

OM
BRONITA
Cauze
inflamareamucoaseiarboreluibronic,caurmareauneiinfeciibacteriene
sauvirale.
Manifestri
tuse profund, chinuitoare,expectoraie galbencenuie, dureridecap,
febr.
LARINGITA
28

Cauze
inflamarea mucoasei laringelui, ca urmare a unei rceli, a unor boli
infecioase,rinitei,sinuzitei,amigdalitei.
Manifestri
vocerguit,mergndpnladispariiavocii,senzaiedearsurngt,
tuseseac.
ASTMULBRONIC
Cauze
inflamareabronhiiloringustareacalibruluiacestora;spasmulbronhiilor.
MANIFESTRI
senzaiidesufocarencrizecaresurvinmaialesnoaptea,cndbolnavul
setrezete,simindomarenevoiedeaer.
PNEUMONIA
CAUZE
microbi:pneumococ,streptococ,stafilococ;inflamaiaacutaalveolelor
pulmonarefavorizatdefrig,umezeal,surmenaj.
Manifestri
febr ridicat, tuse puternic, expectoraie abundent, purulent,
modificrialerespiraiei,junghitoracic.
TBCul
Cauze
bacilulKochcaredetermindistrugereaalveolelorpulmonare,aprnd
caverne.
Manifestri
staregeneralproast,lipsapofteidemncare,slbireaorganismului,
transpiraiinocturne.
PREVENIRE
29

Asigurarea anumitor caliti ale aerului respirat: temperatur de 18


20oC,umiditate,puritate.
Clireaorganismuluiprinaer,ap,soare.
mbrcminteadecvatcondiiilordemediu.
Alimentaieechilibrat.
Evitareasurselordeinfecie.
Evitareainfectriipersoanelordinjurprinacoperireanasuluiiaguriicu
batista.
Vaccinareantituberculoas.
CIRCULATIALAPLANTE
1.Absorbiaapeiiasrurilorminerale:
Organulspecializatnabsorbieesterdcina,careareozondemaxim
absorbiezonaperilorabsorbani(periiabsorbanisuntcelulerizodermice
=epidermice,modificate).
Absorbiaserealizeazprindoumecanisme:
absorbiapasivfrconsumdeenergieestedeterminatdedeficitul
hidric creat la nivelul frunzei de procesul de transpiraie. Acest deficit
determin declanarea forei de suciune, care se transmite dea lungul
vaselorlemnoasepnlardacini,deaici,laperiiabsorbani.
Serealizeazfrconsumdeenergie,prinosmoz.
Osmoza=procesulprincareosoluiemaiconcentratabsoarbeapadintr

osoluiemaidiluatprintromembransemipermeabil.ncazulrdcinii,
celedousoluiisunt:suculcelularimediulextracelular,iarmembrana
semipermeabilestemembranacelular.
absorbiaactivcuconsumdeenergieestedeterminatdepresiunea
radicular pozitiv dezvoltat la nivelul rdcinii, care acioneaz cu
consum de energie i determin ascensiunea apei prin plant, facilitnd
absorbiadenoicantitideap.
2.Circulatiaseveibrute=apcusruriminerale
30

Sevabrutesteosoluieapoas,diluat,predominantmineral,carecircul
prinvaseleconductoarelemnoase.
Sensul de circulaie prin rdcina este urmtorul: de la nivelul perilor
absorbani,sevabrutstrbateexodermascoaraendoderma,ptrunde
n cilindrul central, n fasciculele lemnoase, iar, de aici, capt traseu
ascendent.
Ascensiuneaesteinfluenatdedoufore:
presiunearadicularactivpredominantprimavarasaucndsolul
estebogatnap;
foradesuciunepasivinfluenatdetranspiraie.
3.Circulatiaseveielaborate=apcusubstaneorganice
Sevaelaboratestebogatnsubstaneorganicesolubileprodusedefrunze
prinprocesuldefotosintez.
Serealizeazprinvaseleconductoareliberiene.Transportulserealizeaz
activcuconsumdeenergieivitezamaimic,deoarecevaseleliberieneau
citoplasm.Seva elaborat circul n ambele sensuri: descendent spre
tulpinirdciniascendentsprefloriifructe.Surplusuldesubstante
organicesedepunecarezervndiferiteorgane(rdcinalamorcov,sfecl,
ridiche;tulpinlagulie,cartof).
CIRCULATIALAANIMALE
MEDIUL INTERN = totalitatea lichidelor corpului situate
extracelular: sngele, limfa, lichidul interstitial.Intremediulinterni
celuleexistunpermanentschimbdesubstaneienergie.Deicondiiile
mediuluiexteriorseschimb,mediulinternipstreazconstantenlimite
fiziologice,compoziiaiproprietilefizicochimice.Aceastconstanta
parametrilormediuluiinternconstituiehomeostazia.
SNGELE este un esut conjunctiv fluid; reprezint 7 8% din
greutateacorpului,adica5,6litrilaogreutatede70kg.
Compoziie
31

plasm55%dinvolumulsanguinlichidglbui,vscos,ceconineap
(90%)ireziduuuscat;
elemente figurate = hematocritul 45% din volumul sanguin,
reprezentatede:
globuleleroii=eritrocitele=hematiile;
globulelealbe=leucocitele;
plachetelesangvine=trombocitele.
Eritrociteleceluleanucleate,lamaturitate;
coninhemoglobin(Hb)pigmentrespiratorcarefixeazitransport
gazelerespiratorii.
Formeazcuoxigenuluncompusinstabil=oxihemoglobina,iarcuCO2
uncompusinstabil=carbohemoglobina.
Hb prezintafinitatecrescutpentruCOcucareformeazun compus
stabil = carboxihemoglobina, care ajuns la esuturi nu se mai
descompune.Prinacumularenesuturi,seproduceasfixiaorganismului.
Leucocitele = globule albe celule cu nucleu, de forme i dimensiuni
diferite;
nuconinpigmenti;
aurolnaprarea organismuluiprinfagocitoziprineliberarede
anticorpi.
Trombocitelesuntfragmentecelulareanucleate,deformvariabil;
aurolnprocesuldehemostaz=oprireahemoragiei;
producfactoriitrombocitariaicoagularii.
Rolulsngelui:
transportulapei,alsubstanelornutritive,alsubstanelordeexcretie,al
gazelorrespiratorii
meninereaechilibruluihidroelectroliticalorganismului;
32

aprareaorganismului(cuajutorulleucocitelor);
meninereatemperaturiiconstanteacorpului;
oprireasngerriiprincoagulareasngelui(hemostaza).
SISTEMULCIRCULATORICIRCULAIA
SISTEMUL CIRCULATOR alctuit dininima ivasedesnge
sistemulvascular.
Inima:
localizatncutiatoracica,ntreceidoiplamani,cuvrfulorientatspre
stnga.
esteacoperitdepericard.
Pereteleeiesteformatdin:epicardfoiavisceralapericardului;
miocard=muchiulinimii;
endocardfoiainternsecontinulanivelulvaselorcuendoteliul.
miocardulalctuitdinesutmuscularstriatdetipcardiac.
Cavitile: inimaesteorgancavitar,alctuitdin4camere:2atriii2
ventricule.
Atriilesuntsituatelabazainimii,auformoval,pereisubiri;
nucomunicntreele;
natriulstngsedeschidvenelepulmonare(4)careaducsngeoxigenatde
laplmni;
natriuldreptsedeschidvenelecavecusngeneoxigenatdelaesuturi;
Ventriculelesuntsituatelavrfulinimii,auformaalungita,peretimai
ingrosati;nucomunicantreele;
dinceldreptpleacarterapulmonarcusngeneoxigenatlaplmni;
dincelstngpleacarteraaortcusngeoxigenatlaesuturi;
la locul de plecare din ventricule, cele dou artere prezint valvule
semilunare,carempiedicrentoarcereasngeluininim.
Atriul i ventriculul de aceeai parte comunic prin orificiile
atrioventriculare,careprezintcteunaparatvalvular:celdreptvalvula
33

tricuspid,iarcelstngvalvulabicuspid.Sensuldecomunicareesteunic
delaatriictreventricule.
SistemulVasculartotalitateavaselordesnge:artere,vene,capilare.
Artere:vaseprincaresngelepleacdelainim;
arteraaortcomuniccuventricululstng,transportsngecuoxigen
norganism;
artera pulmonar comunic cu ventriculul drept, transport snge
neoxigenatlaplmni.
Capilarele:suntcelemaimicivasedesange;
peretelesubire=endoteliuesteunepiteliuunistratificatpavimentos;
secontinuacuvenele;
lanivelullorarelocschimbuldesubstanedintresngeicelule.
Venele:vaseprincaresngelesentoarcelainim;
vena cav superioar aduce snge de la torace, gt, membre
superioare;sedeschidenatriuldrept;
venacavinferioaraducesngeledelaabdomen,pelvis,membre
inferioare;se deschide n atriul drept; are pe traseul ei valvule
semilunare;
venele pulmonare cte dou de la fiecare plmn, aduc sngele
oxigenatdelaplmnilainim;sedeschidnatriulstng.
CIRCULATIA SANGELUI : este dubl (exist dou circuite
funcionale),complet(sngeleoxigenatnuseamesteccucelneoxigenat),
nchis(sngelenuiesedinvase).
Sngeleparcurgedoucircuiteseparatestructural,darcorelatefunctional:
circulaiasistemic=mareacirculaie;
circulaiapulmonar=micacirculaie;
a.circulaiasistemic=mareacirculaiedenutriie:
ncepe din ventriculul stng prin artera aort, care formeaz o crj
aorticorientatsprestngaidramificaiiprincaresngeleajungela
34

esuturi,undeaulocschimburiledegaze.Deaici,sngelencarcatcuCO2
sentoarcelainimanatriuldreptprinvenelecave.
b.circulaiapulmonar=micacirculaiedeoxigenare:
ncepedinventricululdreptprinarterapulmonar,careseramificlacei
doiplmni,undeaulocschimburiledegaze.Deaici,sngelencarcatcu
O2sentoarcelainimnatriulstangprin4venepulmonare.
Presiuneaexercitatdesangeasuprapereteluiarterialconstituiepresiunea
arterial:max.120mmHgimin.70mmHg.

BOLIALESISTEMULUICIRCULATORLAOM
VARICELE
Cauze
perioadelungidestatnpicioare(ncazulanumitorprofesii:osptar,
frizer,buctaretc.).
Manifestri
dilatareavenelorsuperficialelamembreleinferioare,atrofiimusculare,
ulceraiialegambelor,edemecronicemasive.
Prevenire
purtareaunorbandajesauciorapispecialicarecomprimdilataiile;
mersulpebicicletsaupejosnritmalert.
ATEROSCLEROZA
Cauze
infiltrareapereilorarterelormariculipide(grsimi),colesterol;excesul
alimentelorcugrsimianimale;sedentarismul;fumatul.
Manifestri

35

scderea elasticitii vaselor, micorarea calibrului vaselor de snge,


hipertensiune.
HIPERTENSIUNEAARTERIAL
Cauze
cretereapresiuniisangvineasuprapereilorarteriali;excesuldetutun,
alcool, cafea; obezitatea, sedentarismul; stresul; alimentaia bogat n
lipide,glucideisarealimentar.
Manifestri
depirea valorilor normale ale tensiunii arteriale, ameeli, dureri
puternicedecap,insomnie,oboseal,palpitaii,durerindreptulpieptului,
tulburri de vedere, accident vascular, paralizii ale membrelor, infarct
miocardic.
INFARCTULMIOCARDIC
Cauze
exces de tutun, alcool, cafea; efort fizic ndelungat i necontrolat;
enervri, emoii; stri de rceal pronunat care duc la insuficien
circulatorienvaselecoronare.
Manifestri
astupareaparialsautotalavaselorcoronarecuuncheagdesnge,
necrozarea esutului miocardic, dureri mari n regiunea inimii (anghina
pectoral).
ACCIDENTULVASCULARCEREBRAL
Cauze
ateroscleroza;hipertensiuneaarterial.
Manifestri
parezeiparalizii;tulburrisenzorialeimotorii;tulburridevorbire,
memorie,vedere;com.
Prevenire
evitareaconsumuluidealcool,tutun;
36

evitareatensiuniipsihiceiaritmuluineregulatincordatdeviaide
munc;
evitareasedentarismului;
practicareaunuiregimraionaldevia;
evitareasupraalimentaieiiaalimentelorbogatenlipide;
evitareaobezitii.
EXCRETIALAPLANTE
Reprezintafunctiadenutritieprincareorganismeleviielimina:
produirezultaidindezasimilaiecare,prinacumularenorganism,devin
toxici;
substanecarenusunttoxice,darseaflinexces;
substane cu rol de semnal chimic nectarul sau aromele produse de
plante.
Excretialaplanteserealizeazapedouacai:transpiraieigutaie.
Transpiraiaesteprocesuldeeliminareaapeisubformadevapori;
se realizeaz predominant la nivelul frunzei, prin cuticul (cantitate
redus)iprinstomate(masiv),iarlauneleplanteprinlenticele(lanivelul
tulpinii),ncantitateredus.
Frunzaprezintparticularitidestructurpentruaceastfunctie:
suprafaadeevaporaremare;
esutasimilatorcuspaiiintercelulare;
epidermacunumeroasestomate.
Stomataestestructuraspecializat,formatdindouaceluleepidermice
modificate,reniforme,aezatecu
concavitateaspreinterior,delimitndunorificiunumitostiol,princare
circulapasubformdevapori.
37

estenconjuratdeceluleanexe;
areunmecanismosmoticautomatdereglareadechideriiostiolei:lalumin
sedeschid,caurmareacreteriigraduluidehidratarealcelulelor,iarla
ntunericsenchid,asigurndastfelechilibrulhidricalplantei.
Transpiraiaesteunprocesimportantpentruplantadeoarece:
asigurascensiuneaseveibrute;
impiedicsuprainclzireaplantei;
menineostioleledeschise,asigurndcirculaiagazelor(oxigen i
dioxiddecarbon)necesarefotosintezeiirespiraiei.
EXCRETIALAANIMALE
Laanimaleserealizeazpemaimulteci:
caleurinar;
caletegumentarprintranspiraie=sudoare;
calepulmonar.
Calea urinar este principala cale prin care se elimin produi toxici,
rezultaidinmetabolism,substanecarenusuntutileorganismului.
SISTEMUL EXCRETOR LA MAMIFERE este alctuit din
rinichisicileurinare.
1.Rinichii suntorganepereche,situatencavitateaabdominal,deo
parteidealtaacoloaneivertebrale,nregiuneatoracolombar,cuaspect
reniform;
prezintlapolulsuperiorglandelesuprarenale;
Structural, sunt formai din: capsul fibroas i parenchimul renal, ce
prezintozonmedular(intern)iozoncortical(extern).
zonamedularesteformatdinpiramideleMalpighi=auaspect
triunghiular,cubazaspreexterior ivrfulsprehilulrenal. Este
formatdinanseleHenleituburilecolectoare.
38

zonacorticalareaspectgranulariesteformatdincorpusculii
Malpighiituburilesinuoasealenefronilor.
Nefronul = unitatea

structural i funcional a rinichiului.Este


alctuitdin:
a.corpuscululrenal=Malpighi;
glomerululvascular;
capsularenalBowman;
b.tubulurinifercu:
segmentproximal=tubcontortproximal;
segmentintermediar=ansaHenle;
segmentdistal=tubcontort(sinuos)distal.
Lanivelulnefronuluiaulocprocesede:filtrare,reabsorbtie,secreie,n
urmacroraseformeazurinafinal.
2.Caileurinareextrarenalesuntreprezentatede:
douuretere;
vezicaurinar organcavitarsituatnpelvis,cuocapacitatede300
350ml;
uretra la brbat este organ comun pentru sistemele excretor si
reproductor.
Rolulrinichiului:
filtrareasngeluisiformareaurinei;
mentinereaechilibruluihidroelectrolitic.
BOLIALESISTEMULUIEXCRETORLAOM
LITIAZAURINAR
Cauze
tulburri de metabolism; alimentaie bogat n carne, lapte, vegetale,
dulciuriicartofi;urinconcentrat.
Manifestri
formareadecalculirenali(pietrelarinichi),careprovoacleziuniale
cilor urinare, hemoragii, febr, greuri, vrsturi; dureri lombare i
vezicale.
39

INSUFICIENARENALCRONIC
Cauze
afeciunirenale;intoxicaii;infecii;diabet;obstruciialecilorurinare;
hipertensiune.
Manifestri
ncetinireasauoprireafuncieirinichiului(anurie);astenie;anemie;lipsa
pofteidemncare;grea.
PREVENIRE
alimentaieechilibrat;
igienacorectaorganelorexcretoare;
tratareainfeciilor;
evitareaabuzuluidemedicamente;
evitareaconsumuluideciupercineavizate;
evitareafriguluiexcesiv,suprasolicitrilorfizice.
SENSIBILITATEAIMISCAREALAPLANTE
Sensibilitatea =
proprietatea organismelor de a reactiona la
aciuneastimulilordinmediu;
plantelerspundlaaciuneastimulilorprindoutipuridemicri:
pasivefarconsumdeenergierspndireafructelor,asemintelor,a
sporilor;
deplasareafitoplanctonuluisubaciuneacurenilordeaer;
activecuconsumdeenergie,caresuntdemaimultetipuri:
1. tactisme suntmicriorientate alecelulelorlibere.Infunciede
naturastimulului,elepotfi:
chimiotactismeEx.:gameiibrbtetisedeplaseazspreceifemeieti,
fiindatraidesubstaneleeliminatedeacetia(chimiotactismpozitiv);
fototactisme deplasareapopulaiilordealgeacvaticedelaumbrla
lumin.
40

2. tropisme suntmicriorientatealeorganelorplanteicarspunsla
aciuneaunuistimul;
nfunciedesensuldeexecuieamicrii,suntpozitive(semicnsensul
deaciuneastimulului)saunegative(nsensinversdirecieideaciunea
stimulului);
dupnaturastimulului,sunt:
geotropismedeterminatedeaciuneaforeidegravitaie;
crestereardciniisprecentrulpamantuluigeotropismpozitiv;
crestereatulpiniiinsensinversgravitationalgeotropismnegativ;
fototropismedeterminatedeaciunealuminii;
orientareafloariisoareluispreluminafototropismpozitiv;
chimiotropismeorientareardciniictresursadesubstanenutritive
.
3. nastii sunt micri neorientate, determinate de intensitatea
stimulului.
fotonastiiflorilelareginanopiisenchidziuaisedeschidnoaptea.
lazorele,ppadiesedeschidziuaisenchidnoaptea;
termonastiiflorilelalaleasedeschidlaclduraisenchidlafrig.
seismonastii lamimozasimacrisuliepuruluifoliolelesestrngla
atingere.
Sensibilitatealaanimale
PIELEA conine receptorii pentru simul tactil, termic, dureros, de
presiune i vibraie.Acetia recepioneaz aciunea stimulilor din mediul
extern i o transmit sub form de impulsuri nervoase la ariile corticale
corespunzatoare, contribuind la formarea senzaiilor tactile, termice,
dureroase,depresiune.Estealcatuitdintreistraturi:
41

1.Epidermul:
acoper corpul laexterior sau cptuete la interior organelecavitare,
formndmucoase;
nevascularizat.
2.Dermul:
formatdinesutconjunctivdens,vascularizat;
ngrosimeasasegsesc:glandelesebacee,sudoripareirdcinafirelorde
pr=foliculiipiloi.
3.Hipodermulstratulprofund;
esteunesutconjunctivbogatnceluleadipoase=adipocite(cugrsime);
estevascularizat.
FUNCIILEPIELII:
organdesimpentrusensibilitateaexteroceptiv:
tactil,vibratorieipresional;
termicidureroas;
roldeprotecieaorganismului;
rolntermoreglaremeninereaconstantatemperaturiicorpului;
caledeexcreiepringlandelesudoripare,sebaceeiprinanexelecornoase
(prul,unghiile).
NASUL asigurrecepionareaiprelucrareainformaiilorreferitoarela
proprietile chimice ale substanelor odorante, aflate la o anumit
distan.Foselenazalesuntcptuitecuomucoasnazalcufuncie
respiratorienparteainferioarifuncieolfactivnparteasuperioar.
Mucoasanazalolfactivestereceptorulpentruolfacieiareosuprafa
de 23 cm2;este situat n regiunea superioar afoselornazale ieste
formatdin:
celuledesusinere;
celulereceptoare=caresuntneuronibipolari=chemoreceptori
dedistan
Rolapreciereacalitiiaerului;
evitareaptrunderiinorganismaunorsubstantenocive
42

apreciereacalitiialimentelor;
declanareasecreieisalivare;
Stimuliispecificisuntreprezentaidesubstanelevolatile.Acesteapotfi
recepionate doar dac sunt dizolvate n mucusul din fose i au o
concentraieegalsausuperioarpraguluideexcitabilitate.
LIMBA asigurrecepionareaiprelucrareainformaiilorreferitoarela
proprietilechimicealesubstanelorsapide,solubile,careintrncontact
cumucoasabucal.
Receptorii sunt reprezentai de mugurii gustativi situai n mucoasa
gustativlingualibucofaringian.Suntreceptoridecontact.Muguriidin
mucoasalingualformeazpapilegustative.
Rolapreciereacalitiialimentelor;
evitareaptrunderiinorganismaunorsubstanenocive;
declanareasecreieisalivareigastrice;
Senzaiigustativeprimaresunt:acru,amar,dulce,srat.
OCHIULesteformatdinglobuloculariorganeleanexe.
Organeleanexe:
deaprare:glandelelacrimale,pleoapecugene,sprncene,conjunctiva;
demicare:muchiiextrinseci.
Globulocularestealctuitdin:
nvelisuri;
aparatuloptic;
receptorul.
1.nvelisurilesuntreprezentatedetreitunici:
a.extern=fibroas:
scleroticadenaturconjunctiv,albsidefie,curolprotector.Peease
insermusculaturaextrinsecaglobuluiocular;
corneeatransparentnevascularizat;
b.medie=vascular:
coroidapigmentativascularizat,curoltroficidecamerobscur;
43

irisustrbtutcentraldeunorificiu=pupilacareregleazcantitateade
luminaceptrundenglobulocular;
c.intern retinadenaturnervoas,reprezintreceptorulicontine
celulelefotoreceptoare,caresuntdedoutipuri:
1.celulelecuconaproximativ7milioane;
predominnpatagalben=maculalutea;
suntexclusivenfoveeacentralis=zonademaximacuitatevizual;
asigurvedereadiurn,cromatic,percepereaformelor,detaliilor;
2.celulelecubastonaaproximativ130milioane;
suntnumeroaselaperiferie,puinenpatagalbenilipsescnfoveea
centralis.
asiguravedereanocturn,acromatic.
2.Aparatulopticcuprindemediiletransparente:
corneeanevascularizat,bogatinervat;
umoareaapoassituatncameraanterioar;
cristalinulesteolentilbiconvex,transparent;
localizatnspateleirisului;
nevascularizatineinervat;
corpulvitrossituatncameraposterioaresteungeltransparent.
Formareaimaginii:laochiulnormal=ochiemetropimagineaobiectelor
priviteseformeazperetiniestereal,maimicirsturnat.
URECHEAesteconstituitdintreicomponente:
urecheaexternesteformatdin:
pavilionulurechii(esutcartilaginoselastic)curolncaptarea
sunetelor;
conductul auditiv extern la captul cruia se afl timpanul
tegumentulluiesteprevzutcuperiiglandesebacee,caresecret
cerumenul,substancurolprotector.
urecheamedie=cameratimpanic:situatnstancaosuluitemporal,este
plincuaer;
comuniccu:
44

faringeleprintrompaluiEustachio;
urecheaexternprinfereastratimpanic;
urecheainternaprinfereastraovalifereastrarotund;
conine trei piese osoase : ciocanul, nicovala i scria ce stabilesc
contactcutimpanulimembranaferestreiovale,asigurndtransmiterea
sunetuluispreurecheaintern;
urecheaintern:esteformatdin:
labirintulosos:situatnstncaosuluitemporal.Esteformatdin:
vestibulosos;
treicanalesemicirculare;
melculosos;
conineunlichidnumitperilimf;
labirintulmembranos:situatninteriorulceluiosos,conineunlichid
numitendolimf.Esteformatdin:
vestibulmembranos,ceconine(douveziculesaculaiutricula);
treicanalesemicirculare,caresedeschidnutricul;
melculmembranos.
n melcul membranos este situat organul Corti receptor pentru auz
aezatpemembranabazilar.Receptoriipentruechilibrusuntlocalizaila
baza canalelor semicirculare (creste ampulare) i n sacula i utricul
(macule).
DEFICIENESENZORIALELAOM
MIOPIA
Cauze
globocularalungit;cretereaputeriiderefracieacristalinului;privitul
deaproapelacalculator,TV;cititullaluminslab.
Manifestri
formareaimaginiinfaaretinei;
corecia:culentiledivergente,biconcave;

45

HIPERMETROPIA
Cauze
globocularmaiturtit;scdereaputeriiderefracieacristalinului;
Manifestri
formareaimaginiinspateleretinei;
corecia:culentileconvergente,biconvexe.
ASTIGMATISMUL
Cauze
curburaneuniformacristalinuluisauacorneei;
Manifestri
focalizarearazelordeluminnpunctediferite;
corecia:culentilecilindrice.
STRABISMUL
Cauze
slbireaunuiadintremuchiiexterniaiglobuluiocular.
Manifestri
axeleopticealecelordoiglobiocularinusuntparalele(privirencruci);
corecia:chirurgicalsauexerciiimedicale.
Prevenire
cndscriemsaucitimluminascadpeobiectinupeochi;
iluminatulsuficientpentruevitareaobosiriiochilor;
distanaoptimntreochiicartede2530cm;
ochelarifumuriincazulluminiiputernice.
SURDITATEA
Cauze
leziuni ale urechii externe sau medii, care mpiedic sau diminueaz
transmitereasunetelor,obturareacanaluluiauditivprindopuridecear,
46

ngroarea timpanului dup inflamaii repetate, spargerea timpanului


(surditatedeconducere);
leziuni ale nervului acustic, leziuni ale centrului nervos din creier
(surditatenervoas);
sunetefoarteputernice(peste120decibelipotcauzadurere,iarpeste140
potdistrugereceptoriiacustici).
Manifestri
scdereaacuitiiauditive;
dispariiatotalasensibilitiiauditive.
Prevenire
meninereauneiigieneperfecteaurechilor;
evitarealovituriloriaintroduceriidecorpistrininureche;
tratareainfeciilordentare,amigdalieneiarcelilor
FUNCTIILEDERELATIEMICAREA
SENSIBILITATEA nsuirea organismelor de a nregistra
modificriledinmediulexterniinternideaforma,pebazalor,senzaii
specificenariilecorticalecorespunztoare.
Bazaanatomicestereprezentatde:sistemulnervos;
sistemullocomotor;
organeledesim.
SISTEMULNERVOScuprinde:
A.Sistemulnervosalvieiiderelaie=somatic arerolnintegrarea
organismelornmediu;
estealctuitdindoucomponente:
a.sistemulnervoscentralformatdinmduvaspinriiiencefal;
b.sistemulnervosperifericformatdin:
nervispinaliicranieni;
ganglioninervoi;
47

plexurinervoasesomatice.
B.Sistemulnervosvegetativcoordoneazactivitateaorganelorinterne.
SISTEMULNERVOSCENTRAL
Mduvaspinrii
1.Localizarencanalulvertebral.Esteprotejatadeuninvelisformatdin
treimeninge(duramaterarahnoidasipiamater)carearesirolnutritiv;intre
meningeseaflalichidulcefalorahidian.
2. Structura intern:nseciunetransversal,prezintdoutipuride
substannervoas:
substanaalb;
substanacenuie.
Substanacenuieroldecentrunervosreflex;
esteformatdincorpiicelulariaineuronilor(careformeazcentriinervoi)
idinfibrenervoase;
estestrbtutcentraldecanalulmedularcentralsauependimar;
estedispuslainterioriareformalitereiH,prezentnd:
2coarneposterioarecuneuronisenzitivi
2coarnelateralecuneuronivegetativi
2coarneanterioarecuneuronimotori.
Substanaalbroldeconducereaimpulsurilornervoase
este dispus la exterior i este format din axonii neuronilor (fibre
mielinice)grupainfascicule;
esteorganizatncordoane.
Centriinervosidinmaduvaspinariisuntconectaticureceptoriisiefectorii
trunchiuluisimembrelorprinintermediulnervilorspinali.
FUNCIILEMDUVEISPINRII
Mduvaspinariiaredoufunctii:reflex;
deconducere.
1.FUNCIAREFLEX:
labazaactivitiisistemuluinervosstactulreflex;
actulreflexesterspunsulfiziologicpecareldorganismullaaciunea
stimulilordinmediu;
48

substratulanatomicalactuluireflexestearculreflex,formatdin:
receptor(norganeledesim)culegeinformaia;
caleaaferent=senzitivconduceinformaia;
centrulnervosanalizeaziemitecomenzi;
caleaeferent=motoareconducecomandactreefector;
efector(muschi,glande)executcomanda;
Reflexelemedularesuntsomaticeivegetative.
Reflexelesomaticesunt:
monosinapticereflexulrotulian,achilean,bicipital,tricipital;
aupetraseudoineuroni:unulsenzitiviunulmotor;
timpuldelatenestescurt,vitezadeconduceremare,
excitaianuiradiaz;
polisinapticereflexuldeflexieestereflexdeaprare;
aupetraseuneuroniintercalari;
timpuldelatenestelung,vitezadeconduceremic,
excitaiairadiaz.
2.FUNCTIADECONDUCERE:
esteasiguratdesubstanaalbcareformeazfasciculeconductoare:
caiascendente(alesensibilitii);
descendente(alemotilitii).
ENCEFALUL
localizatncutiacranian;
formatdin:trunchiulcerebral;
cerebel;
diencefal;
emisferelecerebrale.
TRUNCHIULCEREBRAL
estesituatnprelungireamduveispinrii;
estealctuitdintreietaje:bulbulrahidian,puntealuiVarolio,
mezencefal.
Structural:esteformatdinsubstanalbisubstancenusie;
49

substana alb estesituatlaexterioriprintrenucleiidesubstan


cenuie; este alctuit din fibre ce reprezint cile de conducere ale
sensibilitiiimotilitii
substanacenuieestesituatlainterior,fiindfragmentatnnuclei;
nucleiisunt:senzitivi,motori,vegetativiiproprii.
CEREBELUL
este situat n partea posterioar a trunchiului cerebral, sub emisferele
cerebrale;
estealctuitdindouemisferecerebeloaseivermis;
are suprafaa strbtut de anuri paralele, care delimiteaz lobii i
lobulii;
Structural:estealctuitdin: substan cenusie laexterior,formnd
scoaracerebeloas,iarlainteriorformeazpatrunucleicerebeloi;
substanaalblainterior,alctuitdinfibredeconducere.
Functiilecerebelului:
asigurmeninereaechilibruluiorganismului,pebazainformaiilorprimite
delaurecheaintern;
asigurmentinereatonusuluimuscularipoziiacorpului;
asigurpreciziamicrilorvoluntare,fine.
DIENCEFALUL este situat n prelungirea trunchiului cerebral i
acoperitdorsaldeemisferelecerebrale;
substanacenusiedincareestealctuitformeazurmatoarelestructuri:
talamus;
epitalamus;
metatalamus;
hipotalamus.
Hipotalamusulndeplinetediferitefunctii:
centrudecontroliintegrareafunciilorvegetative;
meninereahomeostazieimediuluiintern;
reglareatemperaturiicorpuluihomeotermia;
asigurechilibrulhidroelectrolitic;
50

regleazcomportamentelealimentar,sexual,deaprare,afectiv
emotional;
regleazalternanazinoapte;
controleazactivitateasistemuluiendocrin.
EMISFERELECEREBRALE
suntstrabatutede:
anuriadncinumitescizuri,caredelimiteazlobii;
lobiisunt:frontal,temporal,parietal,occipital;
anurisuperficiale,caredelimiteazgirusuri=circumvoluiuni.
Suntalctuitedin:
substancenuielaexterior,formndscoaracerebralibazalformnd
nucleiibazali=corpiistriai;
substanalblainterior.
Scoaracerebral:esteetajulsuperiordeintegrareaactivitiisistemului
nervos;
pe suprafaa scoarei cerebrale se descriu arii senzitive, unde sosesc
informaii de la receptori (vizual, auditiv, gustativ, olfactiv), arii
motorii (de unde pornesc comenzi) i arii de asociaie (controleaz
comportamentul,nvarea,memorarea).
BOLIALESISTEMULUINERVOSCENTRALLAOM
BOALA PARKINSON caracterizata prin degenerarea progresiva a
ganglionilor bazali datorita diminuarii treptate a secretiei de dopamina
mediatorchimicresponsabildementinereaposturiicorpuluisidecontrolul
miscarilorvoluntarefine.
Se manifesta prin:incetinealaininitiereasiindeplinireamiscarilor
voulntare,pierderea reflexelor posturale tremuraturi caracteristice
rigiditateagatuluibratelorsipicioarelor.Aceastaboalanusevindecadarse
aplicatratamentepentruameliorareasimptomelor:medicamenteexercitiide
intinderemuscularamasurideimbunatatireaindependenteimotorii.

51

PARALIZIA esteostarepatologicacesemanifesteprinpierdereasau
diminuareamiscarilorvoluntaredincauzainflamariisauleziuniiunuinerv
datorateunor:infecii,ruperidevasesangvine,tumori,lovirisaudistrugeri
alenervului.
Manifestri
monoplegie(paraliziaunuimembru);
hemiplegie(paraliziajumtiisuperioaresauinferioareacorpului);
tetraplegie(paraliziatuturormembrelor).
EPILEPSIA esteoboalanervoasacronicadatorata unorinfeciiacute;
malformaiicongenitalealeSNC;traumatismecraniene;alcoolism;tumori
cerebrale.Se manifesta prin:convulsii, pierderea cunotinei, agitarea
membrelor; nepenirea corpului, ncetinirea respiraiei, mucarea limbii;
fazdecom,dupcarepersoanasetrezeteinuiamintetedecriz.
SCLEROZA NPLCI esteoboalacarenuareocauzaclarainsase
presupunecaestedeorigineviroticasaugenetica.Semanifesteprin:leziuni
icicatricisubformdeplcinsubstanaalb,datoratedistrugeriiteciide
mielin;tulburri de echilibru, de coordonare a micrilor, de vorbire, de
vedere.
Prevenire
practicareaunuiregimdeviaraionalncaresalternezeactivitateacu
odihna;
prevenireasurmenajului;
evitareaconsumuluiexcesivdetutun,alcool,cafea;
evitareaconsumuluidedroguri;
asigurareauneibunenutriii.
LOCOMOTIALAANIMALE

52

Locomotia mamiferelor se realizeaza cu ajutorul unui aparat locomotor


alcatuitdinsistemososcapartepasivasisistemmuscularcaaparteactiva.
Locomoiainseamndeplasareaactivinspaiuacorpului,decioactivitate
carereclamenergiemecanic.
Scheletulestealctuitdin:
scheletulcapului:
neurocraniu (frontal, parietal, temporal, occipital, sfenoid,
etmoid);
viscerocraniu(maxilar,mandibula,zigomatice).
scheletultrunchiului:
coloana vertebral cu zona: cervical, toracal, lombar,
sacral,coccigian;
coaste;
stern.
scheletulmembrelor:
anterioare (humerus, radius, ulna, carpiene, metacarpiene,
falange)
posterioare (femur, fibula ,tibia, tarsiene, metatarsiene,
falange).
Membrele anterioare se articuleaz la trunchi prin centura scapular
formatdinomoplaticlavicula.
Membrele posterioare se articuleaz la trunchi prin centura pelvian
formatdinoaselecoxaleiosulsacrum.
Lamamiferelungimeaoaselormembrelor iuneorinumrullorprezint
modificrireflectandunitateadintreformaifunciaorganelorindiferite
condiiide
via.
Lamamifereleterestreseconstatmodificrinumaiinregiunealabelor:
plantigrade:calcpetoattalpa(arici,urs,om)
digitigrade:calcnumaipedegete(pisica,lupul)

53

unguligrade:sesprijinpevarfuldegetelorcaresuntprotejatedeocopit
(porc,oaie,cal).
Lamamifereleacvaticelocomoiasebazeazpeondulareacorpului,
iar reducerea membrelor contribuie la forma hidrodinamic. Liliacul are
falange lungi isubiri caresusin membrana aripii. Se remarc sternul
mritpecareseinsermuchiipectoraliputernicicaremicaripile.
La om adaptarea scheletului la locomoia biped presupune
urmtoarelemodificri:
alungireaoaselorcoapseisigambei
coloanavertebral,pelangrigiditate,captoformspecific
de,,S"
selargestecenturapelviana
aparecurbaplantara(scobituradintalpa)
Sistemulmuscular
Reliefulunuiosreflectmodulcumseinsermuchiipeeliforade
traciuneamuchiului,decimrimeaacestuia.Formaorganelorsistemului
locomotor este adaptat la un anumit tip de locomoie intrun anumit
mediu.
Muchiimembreloranterioare:deltoid,muschiulumarului;biceps
branhial, triceps branhialmuschi ai bratului;,pronatori, supinatori,
extensori,flexorimuschiaiantebratului.
Muchii membrelor posterioare: fesierimuschi ai centurii
pelviene;croitorsiaductormuschiaicoapsei;muchiigambei.
Organizareasistemuluilocomotoricoordonareanervoaspermitrealizarea
unormicripreciseiodeplasarecoordonataorganismelorinmediu.
FUNCIADEREPRODUCERE
Reprezinta insusirea organismelor vii de a da nastere la noi
organismrasemanatoarelor.
54

I.Reproducerealaplante
1.reproducereasexuat:
nuimplicfuziuneacelulelorreproductoare(nuarelocfecundaia);
Arelocprin:
structurispecializate(spori);ntlnitlamuchiiferigi;
organevegetative:
stolon(tulpintrtoare):fragi,cpun;
rizom(tulpinsubteran):iris;
bulb(tulpinsubteran):lalea,zambil,narcis,ceap;
tubercul(tulpinsubteran):cartof;
prin butire fragmentedinplantcaresuntpuselainrdcinat
(viadevie,salcie,trandafir,mucat);
prinmarcotajinrdcinareaunorfragmenteprinindoirearamurilor
i acoperirea cu pmant. Desprinderea deplanta mam sefacedup
formareardciniloradventive(viadevie,coacz);
prinaltoireconstinimbinareaadouplante:portaltoiulcareare
rdciniialtoiul,parteapecarevremsoinmulim.Reuitaaltoirii
depindemultdeindemanareaceluicareexecutoperaia=punereain
contact a meristemelor celor dou plante (pomi fructiferi, citrice,
trandafiri);
prin microbutire sauculturideceluleiesuturivegetaleesteo
metodmodernincareseutilizeazfragmentedemeristemesaucelule
caresecrescpemediideculturspeciale(compoziieoptim,hormonide
cretere).
2) reproducere sexuat: const n contopirea a dou celule
reproductoare (are loc fecundaia i formarea unui zigot).Organul
reproduceriisexuatelaspermatofiteestefloarea.
Structurafloriilaangiosperme
Componenteleuneiflorilaangiospermesunt:
pedunculcoditacucarefloareaseprindederamura;
receptaculpartealatitapecareseprindcelelalteelementeflorale;
55

sepalederegulasuntverzidarpotfisicolorate;totalitatealorformeaza
caliciulK;potfiliberesauunite.
petaleformeaza corola;pot fi libere sau unite;sepalele si petalele
formeazaimpreunainvelisurileflorii(parteaasexuata)
stamineleformeaza androceulA,si reprezinta partea barbateasca a
florii;ostaminaestealcatuitadinfilamentsianteracusaciipoliniciin
caresevorformagrauncioriidepolen(microspori).
carpeleformeaza gineceulG,sireprezintaparteafemeiascaaflorii;o
carpelaesteformatadinovarstilsistigmat.Inovarseaflaunulsaumai
multe ovule la nivelul carora se va diferentia sacul
embrionar(macrosporul).Lamajoritateaplantelorflorilesuntgrupatein
inflorescente.

Fecundaia
arelocnsaculembrionar;
aulocdoucontopiri:
ospermatiecuoosfera,formndusezigotulprincipaldiploid(celulaou
2n);
a doua spermatie cu nucleul diploid, formnduse o celul triploid
(zigotulaccesoriu3n)dincaresevaformamaitrziuunesutnutritiv
dinsmn=albumen(endospermsecundar).
SMNA
provinedinovululflorii,dupfecundaie:dinzigotulprincipalseva
dezvolta embrionul seminei, iar din cel accesoriu endospermul seminei
(albumenul).
56

Structuraseminei:
tegument;
embrion va forma noua plntu; este alctuit din radicul
(rdcini),hipocotil(tulpini)igemul(mugura);
cotiledoane conin substane de rezerv. Sunt 2 la
dicotiledonatei1lamonocotiledonate).
FRUCTUL
sedezvoltdinovarulfloriidupfecundaie.
Clasificare:
1. Fructe crnoase: drupa (la prun, cires, cais), baca (la tomate,
strugure),poama(mr,pr,gutui).
2.Fructeuscateindehiscente(nusedeschid)nuca,achena(lafloarea
soarelui),cariopsa(lagru,porumb);
dehiscentepstaia(fasole),capsula(mac).
II.REPRODUCEREALAMAMIFERE
Orice organism cureproduceresexuat are dou momente importante n
cicluldedezvoltare:
fecundaia = dublarea numrului de cromozomi din zigot (2n) prin
contopireaadoucelulehaploide(n);
meioza = njumtirea numrului de cromozomi n timpul formrii
celulelorreproductoarehaploide(n)=gameii.
Lavertebrate,formareagameilorhaploizi(spermatozoiziiiovulele)are
locnorganespecializate(testiculesiovare):
a) spermatogeneza = formarea spermatozoizilor prin meioz are
locntesticule;
b)ovogeneza=formareaovulelorprinmeiozarelocnovare.
Dupamoduldereproduceremamifereleseclasificain:
Mamifereovipare:depunouapecareleclocesc:ornitorinc,echidna.
57

Mamiferemarsupiale:puiisedezvoltaincompletinutersiimediatdupa
nasteresuntintrodusiinmarsupiu.
Mamifereplacentare:puiisedezvoltacompletinuter.
Sistemul reproducator este alcatuit din:gonade,conducte genitale,glande
anexesiorganegenitaleexterne.

Sistemulreproducatormascul
Gonadele sunt reprezentate de testicule care contin numeroase tuburi
seminifere in care se formeaza ,prin diviziune
meiotica,spermatozoizii(gametiibarbatesti).
Conductele genitale sunt tuburi care acumuleaza si conduc sperma
(spermatozoizii+lichid spermatic);sunt reprezentate de canalul
epididimului,canalul deferent,canalul ejaculator si uretra(cale comuna
genitalasiurinara).
Glandeleanexesuntreprezentatede:
Vezicule seminale:glande pereche ce colecteaza sperma si secreta
lichidspermatic.
Prostata:glandaunica.
Sistemulreproducatorfemeiesc
Gonadele suntreprezentatedeovare cecontinnumerosifoliculiovarieni
deformaunorvezicule:fiecarefoliculvaproducecateunovulprinmeioza
carevafieliberatsiexpulzatdinovarfenomendenumitovulatie.
Conductele genitale sunt reprezentate de trompele uterine,uter si
vagin.Trompeleuterinepreiauovululexpulzatdinovarsilanivelullor
poateavealocsifecundatia (unireaspermatozoiduluicuovulul);zigotul
formatsedividemitoticsivaincepedezvoltareaembrionara.

58

Embrionul este impins treptat spre uter unde se cufunda in mucoasa


acestuifenomennumitnidatie.Injurulembrionuluiseformeazaopungade
lichidsaculamniotic,curoldeprotectiesihranire.Inpereteleuteruluise
formeazaunorgantemporardehranirenumitplacenta.Intreplacentasi
embrion este cordonul ombilical prin vasele caruia circula sangele
embrionului.
Bolicutransmiteresexual
SifilisulestecauzatdeTreponemapallidum(prezentinsange).Poatefi:
sifilisprimarla12sptmanidupcontactulsexualinfectantapareo
ranpevaginsaulanivelulpenisului;
sifilissecundarintre26lunidelainfecieapareoerupieroiepe
corp,febr,dureridecapsaugat;
sifilis teriar se instaleaz dup caiva ani de la infecie i apar
afeciunialeinimiiicreierului.
Gonoreaestecauzatdeobacterieisemanifestprinscurgeregalben
verzuie din vagin sau din penis, dureri abdominale, dureri i arsuri la
urinare.Simptomeleaparla10ziledupinfecie.
CandidozaprovocatdeciupercaCandidaalbicans.Lafemeiafecteaz
vulvaivaginul,iarlabrbaipenisul.Semanifestprin:scurgerevaginal
groas, albicioas,inflamaia vulvei, dureri i / sau arsuri la urinat,
mancrimeinzonagenital,inflamaiapenisului.

SIDA (sindromulimunodeficitardobandit)esteetapafinalainfeciei
cu virusul HIV (izolat in 1981 i care afecteaz progresiv sistemul
imunitar).Semanifestprin:depresieimunmajor,dezvoltareainfecilor
virale,bacteriene,micotice,apariiadetumori,afectareasistemuluinervos
centrali,infinal,moartea.

59

Prevenire. Msurile de prevenire sunt comune pentru toate bolile cu


transmiteresexualiconstauin:evitarearelaiilorsexualecupersoane
necunoscutesaucupersoanecareaurelaiisexualecumaimuliparteneri;
folosireaprezervativului;utilizareaseringiloriacelordeunicfolosin;
controluldonatorilordesange;respectareanormelordeigienprinfolosirea
corectaWCurilor;intreinereauneiigienecorespunztoareaorganelor
genitale.

60