Sunteți pe pagina 1din 14

Instructiuni proprii SSM pentru sofer autocamion

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in

conformitate cu legislatia de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac


parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul societatii, sistem care
cuprinde urmatoarele acte legislative:
Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea
santatii;
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
Normele de aplicare de aplicare a Legii 346/2002 (Ordin 450/825/2006) ce
prevede asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
Legea 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca care creaza cadrul
general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in
munca (SSM);
Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate
de produsele cu defecte
H.G. nr. 1425/2006 ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr.
319/2006 care cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca,
general valabile pentru orice activitate;
H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;
H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;
H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special
de afectiuni dorsolombare;
H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca;
HG nr. 1051/2006privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
manipularea manual a maselor care prezint a riscuri pentru lucrtori, n special
de afeciuni dorsolombare
H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs
de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;
H.G. nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
H.G. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


santierele temporare sau mobile;
Hotarare nr. 355/2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele cu temperaturi extreme;
O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu
modificarile ulterioare;
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile
specifice activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta
prevederile normelor de aplicare a Legii nr. 319/2006.
Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate
pentru celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment
dat un lucrator din cadrul societatii, activitati care sunt incredintate acestuia prin
sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de baza, ocazional sau
permanent.
Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din

urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:


EXECUTANTUL: conducator autocamion
SARCINA DE MUNCA: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului
si/sau alte sarcini trasate de seful direct.
MIJLOACELE DE PRODUCTIE: masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele,
uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul de munca
desfurat;
MEDIUL DE MUNCA: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial,
cu temperatura de lucru normala; Ritmul de munca este moderat raportat la
solicitarea psihica.
Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul
prezentelor instructiuni proprii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor
activitati, in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea fiecarui
aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului
EXECUTANT-SARCINA DE MUNCA-MIJLOACE DE PRODUCTIE-MEDIU DE
MUNCA, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiectul
reglementarii.
In acest context, continutul prezentelor instructiuni se va aplica, de la caz la
caz, in functie de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de
securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv,
precum si cu standardele de securitate a muncii de referinta in domeniul de
activitate abordat.
Prezentele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale in activiti desfurate n
de catre lucratori.
Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop
diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii

fiecarui element component al acestuia: respectiv executant- sarcina de muncamjloace de productie - mediu de munca.
Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii
care desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor.
Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de
prevenire si protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate
propune sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor
Codului Muncii, capitolul II, art. 264, daca prin nerespectarea actelor legislative
privind securitatea si sanatatea in munca poate provoaca un incident
periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau chiar pericol grav i
iminent de accidentare la locul de munca.
REVIZUIREA INSTRUCTIUNILOR
Prezentele instructiuni, se vor revizui periodic i vor fi modificate, ori de cte
ori este necesar, ca urmare a schimbrilor de natur legislativ, tehnic etc.
survenite la nivel naional, la nivelul persoanelor juridice i fizice sau la nivelul
proceselor de munc.
CONDIII GENERALE DE INCADRARE I REPARTIZARE A LUCRATORILOR
Incadrarea si repartizarea lucrtorilor pentru conducatorii auto se fac pe baza
avizului medical eliberat n urma unui examen medical prin care trebuie verificate
aptitudinile i capacitile fizice
Lucratorul se va prezenta la medicul de medicina muncii cu fisa de solicitare
pentru examenului medical la angajare insotita de fisa de identificare a factorilor
de risc profesional intocmita de catre inspectorul cu securitatea si sanatatea
(angajator) in munca apoi se va elibera o fisa de aptitudini semnata si
stampilata de catre medicul de medicina muncii.
Conducerea societatii trebuie sa aduca la cunostinta angajatului prin fisa de
identificare a factorilor de risc profesional particularitatile locului de munca privind
riscurile de accidente si imbolnavire profesionala.
Avizul medical la ncadrare se elibereaza numai de ctre medic (al persoanei
juridice care angajeaz sau al circumscripiei teritoriale) pe baza examenelor
clinico-funcionale i de laborator.
Persoana juridic care angajeaz este obligat s elibereze lucrtorilor care
solicit angajarea "Fi medical de angajare"- tip, emis de ctre Ministerul
Sntii.
Persoana juridic ce angajeaz are obligaia de a preciza locul de munc la
care va fi angajat lucrtorul pentru avizul medical.
Conducerea societatii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare
sau sa foloseasca mijloace adecvate, pentru a evita manipularea si transportul
prin purtare a maselor sau solicitarea psihica a lucratorilor.

Angajarea la noul loc de munca se face numai dupa efectuarea instructajului


general inante de angajare care se realizeaza in timpul programului de lucru.
Lucratorii au in principal urmatoarele obligatii :
Sa utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase,
echipamentele de transport i alte mijloace de producie;
Sa utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup
utilizare, s l napoieze sau s l pun la locul destinat pentru pstrare;
Sa comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie
de munc despre care au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru
securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficien a sistemelor de
protecie;
Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenti
biologici, natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor vor fi determinate,
pentru a putea evalua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si
pentru a stabili masurile ce trebuie luate.
Conducatorii de autovehicule au obligatia sa efectueze controlul medical
anual (in afara de prevederile legii securitatii si sanatatii in munca), avind in
vedere ca sarcina principala de munca consta in conducerea autovehiculului pe
drumurile publice privind transportul de persoane respectiv materiale.
In functie de specificul activitatii desfasurate, se interzice lucrul in cadrul
activitatii respective, al lucrtorilor care prezinta diverse afectiuni, constatate la
controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in
conditii de securitate.
INSTRUIREA LUCRATORILOR
Instruirea se face periodic conform planificarii intocmite de angajator tuturor
lucrtorilor care au efectuat instrutajul general inainte de angajare i are drept
scop remprosptarea i actualizarea cunotinelor n domeniul securitii i
sntii n munc si se efectueaza 2 ore.
Instruirea periodic se efectueaz de ctre conductorul locului de munc.
Intervalul dintre dou instruiri periodice va fi stabilit prin instruciuni proprii, n
funcie de condiiile locului de munc i/sau postului de lucru, i nu va fi mai mare
de 6 luni.
Verificarea instruirii periodice se face de ctre eful ierarhic al celui care
efectueaz instruirea i prin sondaj de ctre angajator/lucrtorul
desemnat/serviciul intern de prevenire i protecie/serviciile externe de prevenire
i protecie, care vor semna fiele de instruire ale lucrtorilor, confirmnd astfel
c instruirea a fost fcut corespunztor.
Instruirea periodic se va completa n mod obligatoriu i cu demonstraii
practice.

Instruirea periodic se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de ctre


angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n
munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de de prevenire i protecie/serviciul
extern de prevenire i protecie i aprobate de ctre angajator, care vor fi pstrate
la persoana care efectueaz instruirea.
Instruirea periodic se face suplimentar celei programate n urmtoarele

cazuri:
cnd un lucrtor a lipsit peste 30 de zile lucrtoare;
cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate i sntate n munc
privind activiti specifice ale locului de munc i/sau postului de lucru sau ale
instruciunilor proprii, inclusiv datorit evoluiei riscurilor sau apariiei de noi riscuri
n unitate;
la reluarea activitii dup accident de munc;
la executarea unor lucrri speciale;
la introducerea unui echipament de munc sau a unor modificri ale
echipamentului existent;
la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
la introducerea oricrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Instruirea periodic se efectueaz de ctre conductorul locului de munc sau
de catre reprezentatul cu raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca
numit de angajator.
DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECIE
Dotarea personalului cu echipament individual de protecie se va face conform
"Normativului cadru pentru acordarea i utilizarea echipamentului individual de
protecie" aprobat de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale sau conform unui
normativ propriu elaborat n baza Normativului cadru, n funcie de riscurile de
accidentare specifice activitii de transport intern sau extern.
CAILE DE CIRCULAIE SI ACCES
Circulaia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care aparine persoanei
juridice sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulaie si acces special
amenajate in acest scop.
Limea cilor de circulaie n incinta unitii se va stabili n funcie de gabaritul
mijloacelor de transport utilizate, felul circulaiei (ntr-un sens sau n ambele
sensuri), natura i dimensiunile materialelor transportate.
Amenajarea cilor de circulaie din incinta unitii se va face potrivit tipurilor de
mijloace de transport utilizate.
Pentru circulaia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv
prevederile "Regulamentului de circulaie pe drumurile publice".

Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate,


corespunztoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin
lumini de culoare roie.
Cnd este necesar, n zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor
de transport sau se vor stabili postu ri de supraveghere i dirijare a circulaiei.
mbrcmintea cilor de circulaie i acces trebuie ntreinut n permanen
astfel nct s nu prezinte denivelri care s afecteze securitatea circulaiei.
Pe timp de noapte cile de circulaie trebuie iluminate corespunztor
standardelor n vigoare.
Cile de circulaie trebuie meninute n permanen libere, curate, asigurate
mpotriva pericolului de alunecare i derapare.
Distana liber minim ntre dou mijloace de transport alturate care se
ncarc sau se descarc simultan va fi: pentru autocamioane minim 1 m;
Dac din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distanele prescrise, se
interzice ncrcarea sau descrcarea simultan.
CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE
La plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii:
inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;
pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu
mijloace auxiliare de pornire (instalatia electrica pentru pornirea motoarelor pet
imp friguros, roboti de pornire);
sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
Se interzice manevrarea autovehiculului in spatii lipsite de vizibilitate. In
aceste cazuri, precum si in spatii inguste sau aglomerate, manevrarea va fi
dirijata de o persoana de la sol.
In timpul manevrarii autovehiculului se interzice urcarea sau coborarea
conducatorului auto sau a altor personae in sau din autovehicule.
In timpul efectuarii cursei, conducatorii auto au urmatoarele obligatii:
sa respecte viteza de circulatie stabilita de Codul Rutier si sa o adapteze la
conditiile create de starea drumurilor pe care circula;
sa respecte itinerarul si mersul programat al cursei stabilite;
sa opreasca autovehiculul in parcurs, dupa minim 250 km, si sa verifice starea
pneurilor, directia, buloanele de fizare a jantelor, etc. De asemenea sa opreasca
autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera
ca este necesar sa se efectueze controlul ethnic in parcurs;
sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile
necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere;
sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze
corespunzatoare.

Dupa trecerea autovehiculului prin vaduri sau dupa spalarea lui (cand franele
nu mai functioneaza normal), conducatorul auto va verifica functionarea franelor
mergand pe o anumita distanta cu viteza redusa, actionand usor franele pana
cand acestea se incalzesc si apa se evapora.
In cazul cand la una din rotile duble ale autovehiculului se produce o pana de
cauciuc, aceasta va fi remediate sau se va inlocui cu roata de rezerva. Este
interzisa continuarea drumului cu anvelopa dezumflata sau explodata.
Este interzisa circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile duble.
Daca autovehiculul patineaza, pentru a se mari aderenta cauciucurilor fata de
sol, se admite sa se puna sub roti:
nisip, pietris, etc. (in cazul unei zapezi batatorite);
scanduri (in cazul unui teren mocirlos sau cu zapada afanata);
piatra sparta, vreascuri (in cazul unui teren alunecos, dar tare).
CIRCULATIA PE TIMP NEFAVORABIL
Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita
evitarii oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare,
autovehiculele de orice fel vor fi illuminate si in timpul zilei, iar conducatorii
acestora sunt obligate sad ea semnale sonore sis a raspunda prin aceleasi
semnale la avertizarile altor autovehicule ce se apropie.
Regulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in caz de
ploaie torentiala, de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice
care determina reducerea vizibilitatii.
Cand se circula pe un drum acoperit cu zapada, conducatorii autovehiculelor
sunt obligate ca, la intalnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, sa reduca
viteza pana la limita evitarii oricarui pericol.
In apropierea autovehiculelor destinate deszapezirii drumurilor, conducatorii
auto care vin din directia opusa sunt obligate sa opreasca pe partea dreapta,
pentru a se face loc acestora.
VITEZA DE CIRCULATIE
Vitezele maxime de circulaie a mijloacelor de transport auto n incint trebuie
stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizic i astfel limitate,
nct s fie asigurat securitatea circulaiei.
La autovehiculele cu instalaie de frnare pneumatic sau hidraulic
coborrea pantelor se va face fr oprirea motorului i n mod obligatoriu cu
frn de motor.
Coborrea pantelor trebuie fcut cu motorul cuplat n treapta de vitez cu
care s-a urcat.
PARCAREA

Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din


incinta unitatii, precum si sub liniile electrice aeriene.
Locurile de parcare devenite alunecoase, prin scurgeri sau imprastieri de
substante grase, lichide, etc. vor fi curatate si apoi presarate cu materiale
aderente (nisip, cenusa, zgura, etc.)
In timpul iernii, drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi
curatate de zapada sau de gheata, presarandu-se rumegus, zgura, nisip, sare,
etc.
La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii

auto vor lua urmatoarele masuri:


vor asigura distanta de manevrare in siguranta dintre autovehicule si intre
acestea si constructii;
vor opri motorul;
vor frana autovehiculul;
vor scoate cheile din contact;
vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei;
vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a autovehiculului, actionand
intrerupatorul general (daca este cazul);
vor preda cheile lucratorului de serviciu la garaj pentru a fi depuse in locul
special amenajat.
Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea
motorului.
Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune.
La locul de parcare sunt interzise:

efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de


incercare a eficientei sistemului de franare sau in zone special amenajate;
alimentarea cu combustibili sau lubrefianti;
aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere;
parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explosive sau usor inflamabile,
cu rezervoare de combustibil fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.
Iesirea autovehiculelor din parcare in drumurile publice se va face numai cu
fata. In cazul cand nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza
numai prin pilotare.
CIRCULAIA PIETONILOR
Circulaia pietonilor, de regul va fi separat de circulaia autovehiculelor.
ncrucirile cilor de circulaie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor
reduce la minim. n locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.
Cnd lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stng a cilor de
circulaie, n direcia lor de mers.

Traversarea cilor de circulaie de ctre pietoni se va face numai prin locurile


unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cnd acestea lipsesc, traversarea se
va face dup ce n prealabil pietonii s-au asigurat c nu exist vreun pericol.
CIRCULATIA CONDUCATORILOR DE AUTOCAMIOANE
Instructiunile cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea
accidentelor de munc specifice activitaii de transport cu autobasculante de 1214 tone pentru transportul de materiale sau deseuri greutatea acestora fiind intre
26-44 tone.
Prevederile prezentelor instructiuni se aplic cumulativ cu prevederile
Regulamentului de circulaie pe drumurile publice, pentru mijloacele de transport
auto.
Prezentele instructiuni se vor revizui i vor fi modificate ori de cte ori este
necesar, ca urmare a modificrilor de natur legislativ, tehnologic i de
standarde etc., survenite la nivel naional, al persoanelor juridice i persoanelor
fizice sau proceselor de munc.
Circulaia mijloacelor de transport auto pe teritoriul santierului care aparine
persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe ci de circulaie i
acces special amenajate n acest scop.
Limea cilor de circulaie n incinta unitii se va stabili n funcie de gabaritul
mijloacelor de transport utilizate, felul circulaiei (ntr-un sens sau n ambele
sensuri), natura i dimensiunile materialelor transportate.
Cnd este necesar, n zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor
de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere i dirijare a circulaiei.
Vitezele maxime de circulaie a mijloacelor de transport auto n incint trebuie
stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizic i astfel limitate,
nct s fie asigurat securitatea circulaiei.
mbrcmintea cilor de circulaie i acces trebuie ntreinut n permanen
astfel nct s nu prezinte denivelri care s afecteze securitatea circulaiei
La plecarea in cursa, conducatorui auto are urmatoarele obligatii:

inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului;


pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire;
sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
sa respecte urmatoarele reguli de pornire a motorului:
se va verifica daca maneta pentru schimbarea vitezelor se afla la punctul mort;
se va verifica daca frana de ajutor este cuplata;
Cand autovehiculele se afla pe rampa de revizie, conducatorii auto vor utiliza
podete mobile pentru evitarea caderii in canal;
Sa porneasca si sa manevreze autovehiculul numai dupa ce va constata ca
nu se gasesc persoane sub masina si in imediata ei apropiere.

In timpul efectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obligatii:


sa respecte viteza de circulate stabilita prin "Regulamentul privind circulatia pe
drumurile publice" si sa o adapteze la conditiile create de starea drumurilor
pe care circula;
sa respecte itinerariul si mersul programat al cursei stabilite;
sa opreasca autovehiculul in parcurs dupa minim 250 km si sa verifice starea
pneurilor, directia, buloanele de fixare a jantelor s.a. De asemenea, sa
opreasca autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori
considera ca este necesar sa se efectueze controlul tehnic in parcurs;
sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile
necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere;
sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze
corespunzatoare.
Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita
evitarii oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in
stationare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate si in timpul zilei iar
conducatorii acestora sunt obligati sa dea semnale sonore si sa raspunda prin
aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule ce se apropie.
Conducatorii auto sunt obligati daca pe parcurs la autovehicul s-a produs un
incendiu ca la inapoierea din cursa, sa informeze in scris conducerea unitatii
despre incendiul produs la autovehiculul sau, solicitand inlocuirea stingatoarelor
descarcate si repararea autovehiculului.
INCARCAREA - DESCARCAREA MECANIZATA
La ncrcarea-descrcarea mecanizat a mijloacelor de transport auto vor fi

respectate urmtoarele reguli:


autovehiculele goale trebuie s atepte rndul n afara razei de aciune a
instalaiei de ncrcare, autovehiculul putnd fi adus la ncrcare numai dup ce
a primit semnalul dat de conductorul utilajului de ncrcare sau conductorul
formaiei d e lucru;
nainte de nceperea operaiei de ncrcare-descrcare, autovehiculele trebuie
asigurate contra deplasrii prin sistemul de frnare de ajutor;
incrcarea se va face dinspre prile laterale ale autovehiculului sau dinspre
partea din spate;
incrctura va fi aezat pe platform ct mai ncet posibil pentru a se evita
ocurile, avariile sau accidentele;
conductorul auto nu va permite staionarea de persoane pe platforma
autovehiculului, n cabin i pe scri;
conductorul autovehiculului (camion, basculant, tractor etc.) va prsi cabina
i se va ndeprta de zona de aciune a macaralei sau a excavatorului; prin
excepie, la ncrcarea cu excavatorul a autovehiculelor prevzute cu aprtoare
de cabin, se admite prezena n cabin a conductorului auto. n cazul ncrcrii
mrfurilor care depesc gabaritul este interzis prezena conductorului auto n

cabin, indiferent de mijloacele de ncrcare utilizate i de capacitatea


autovehiculului.
La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat (cricuri, trolii,
macarale, etc.) trebuie utilizate numai acelea cu o sarcin de ridicare egal sau
superioar sarcinilor de ridicat.
Distana liber minim ntre dou mijloace de transport alturate care se
ncarc sau se descarc simultan va fi minim 1 m. Dac din cauza frontului de
lucru nu se pot respecta distanele prescrise, se interzice ncrcarea sau
descrcarea simultan.
In cazul liniilor de cale ferata staionarea mijloacelor de transport auto se va
face astfel nct s asigure o distan liber de cel puin 2,5 m pn la linia de
cale ferat.
Circulaia pietonilor, de regul va fi separat de circulaia autovehiculelor.
ncrucirile cilor de circulaie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor
reduce la minim. n locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc
Locurile destinate pentru operaiile de ncrcare i descrcare a mijloacelor de
transport trebuie prevzute cu ci de acces amenajate corespunztor i spaii de
ntoarcere cu o raz de curbur care s permit o manevrare nepericuloas. Pe
timp de iarn, cile de acces trebuie curate de zpada i ghea i presrate cu
nisip, zgur, etc. Pe timp de noapte aceste locur i trebuie s fie bine luminate.
Operaiile de ncrcare-descrcare trebuie executate numai sub
supravegherea permanent a conductorului formaiei de lucru, instruit special n
acest scop, care va stabili procedeul de lucru, nepericulos. n lipsa
conductorului, operaia trebuie condus de ajutorul acestuia.
Dac formaia de lucru se mparte n dou sau trei echipe, fiecare din ele
trebuie condus de ctre un responsabil numit dintre muncitorii cu experien.
nainte de a trece la ncrcarea unui mijloc de transport, conductorul
formaiei de lucru (ajutorul acestuia) trebuie s controleze starea lui, insistnd
asupra platformei pe care se aeaz sarcina, obloanelor, ncuietorilor i
siguranelor. Mijloacele de transport necorespunztoare nu trebuie admise la
ncrcare.
nainte de nceperea operaiilor de ncrcare-descrcare a unui mijloc de
transport, acesta trebuie asigurat contra deplasrii necomandate, prin cuplarea
sistemului de frnare de ajutor pe teren orizontal i a sistemului de frnare de
ajutor i saboi de oprire pe teren n pant. Se interzice deplasarea mijlocului de
transport n timpul efecturii operaiilor de ncrcare-descrcare.
Materialele ncrcate n mijlocul de transport trebuie s fie uniform repartizate
pe platforma acestuia i asigurate mpotriva deplasrii, rsturnrii sau cderii n
timpul transportului. Aezarea materialelor va fi fcut n aa fel nct
conductorul mijlocului de transport s aib asigurat o bun vizibilitate.

La ncrcarea-descrcarea mecanizat a mijloacelor de transport auto vor fi


respectate urmtoarele reguli:
autovehiculele goale trebuie s atepte rndul n afara razei de aciune a
instalaiei de ncrcare, autovehiculul putnd fi adus la ncrcare numai dup ce
a primit semnalul dat de conductorul utilajului de ncrcare sau conductorul
formaiei d e lucru;
nainte de nceperea operaiei de ncrcare-descrcare, autovehiculele trebuie
asigurate contra deplasrii prin sistemul de frnare de ajutor;
este interzis staionarea conductorului autovehiculului sau a altor persoane n
cabin, pe platform sau n zona de acionare a utilajelor de ncrcaredescrcare.
Dup terminarea programului conductorul autovehiculului este obligat:
s parcheze autovehiculul la locul stabilit;
s asigure autovehiculul;
s sesizeze eventualele defeciuni ivite.
Inainte de nceperea lucrului cu autocamionul, conductorul auto trebuie s
verifice starea tehnic a acesteia i in mod deosebit:
existena i starea tijei de blocare a benei;
starea de funcionare a dispozitivului de ridicare i coborre a benei.
Conductorul auto nu trebuie s circule cu autocamionul avnd bena ridicat.
La ncrcare, autobasculantele trebuie astfel aezate nct ncrcarea s se
fac numai prin spate sau pe parile laterale, iar sarcina manevrat nu va trece
pe deasupra cabinei.
n timpul ncrcrii mecanizate a autobasculantei, conductorului ii este
interzis s stea n cabin, exceptnd tipurile de a utobasculante prevzute cu
structuri de protecie mpotriva cderilor de obiecte i materiale.
La descrcare, nainte de a comanda ridicarea benei conductorul autotrebuie
s asigure autovehiculul cu frn de ajutor, asigurnd-se c bena nu va lovi vreo
construcie sau nu se va apropia la o distan periculoas de linia electric
aerian.
Dac dispozitivul de ridicare-coborre a benei se blocheaz sau nu lucreaz
normal, se interzice lucrul sub ea.
Este interzis transportul de persoane n bena autobasculantelor.
Autobasculantele trebuie dotate cu dispozitive de siguran care s impiedice
bascularea necomandat a benei. Obloanele laterale sau cel din spate, care se
pot deschide, vor fi prevzute cu dispozitive care s asigure nchiderea sigur i
s nu permit deschiderea lor necomandat.
La autobasculantele de mare capacitate, n plus trebuie respectate
urmtoarele reguli:

n cabinele autobasculentelor se vor transporta un numr de persoane care nu


va depsi pe cel prevzut n cartea tehnic;
conductorul auto va porni motorul numai dup ce va verifica c nu se gsesc
persoane sub main sau n apropierea ei;
dup ncrcare, conductorul auto va verifica repartizarea uniform a ncrcturii
n ben precum i respectarea tonajului i gabaritului acesteia;
cnd vizibilitatea este redus, viteza de deplasare va fi micorat;
este interzis oprirea motorului cnd autocamionul coboar n pant;
locul de descrcare va fi prevazut cu un opritor de siguran, pentru limitarea
micrii autobasculantei la mersul napoi;
se interzice intrarea conductorului sau altei persoane sub bena ridicat, fr ca
aceasta s fie asigurat cu dispozitivul prevzut.
Umflarea pneului pn la presiunea prescris trebuie s se fac numai dup
fixarea roii n dispozitivul de protecie.
Dotarea personalului cu echipament individual de protectie se va face conform
Normativului cadru pentru acordarea si utilizarea echipamentului individual de
protectie, aprobat de Ministerul Muncii i Protectiei Sociale sau conform unui
normativ propriu elaborate in baza Normativului cadru, in functie de riscurile de
accidentare specifice activitatii de transport.
INCARCARE DESCARCARE MANUALA
n cazul cnd accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe
ramp, muncitorii trebuie s foloseasc scri de acces special confecionate, cu
crlige de fixare pe partea superioar i cu armturi ascuite montate pe partea
inferioar n vederea asigurrii stabilitii acestora.
La ncrcarea i descrcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel
aezai nct s nu se loveasc ntre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul
care se manipuleaz.
Podeele nclinate folosite la ncrcarea-descrcarea manual trebuie s fie
prevzute cu ipci transversale fixate la distana de 300- 400 mm ntre ele sau cu
alte mijloace care s mpiedi ce alunecarea muncitorilor.
Rampele de ncrcare-descrcare trebuie prevzute la cota de nivel
corespunztoare platformei mijloacelor de transport. n cazul n care aceast
condiie nu poate fi respectat, trebuie utilizate podee de trecere.
n cazul n care ntre ramp i mijlocul de transport rmne un spaiu liber, de
asemenea trebuie folosite podee. Podeele orizontale sau nclinate trebuie s fie
rezistente, nealunecoase i prevzute cu dispozitive de prindere i de fixare
sigure, pentru evitarea deplasrii lor n timpul lucrului. Panta podeelor nclinate
va fi de maximum 20%, iar limea de minimum 1 m (pentru circulaia ntr-un
singur sens). Podeele orizontale sau nclinate situate la n l imi mai mari de 0,5
m fa de sol trebuie prevzute cu balustrade nalte de 1 m. Grosimea de
rezisten a podeelor trebuie calculat n funcie de deschiderea sa i mrimea
greutii care se transport.

Pentru operaiile de ncrcare-descrcare prin rostogolire sau alunecare a


materialelor din mijloacele de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate i
calculate corespunztor greutii materialelor respective. Se vor lua msuri de
frnare a deplasrii obiectelor manipulate (trolii, frnghii e tc.).
La descrcarea pe plan nclinat, se interzice ntreruperea lucrului pn cnd
materialele nu sunt complet descrcate de pe acesta i aezate la locul de
depozitare. Este interzis a se sta n faa materialelor manipulate pe plan nclinat.
La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie s
stea lateral la capetele obloanelor, la distan pentru a nu fi atini de oblon sau
de material n cazul unei cderi accidentale. Muncitorii desemnai pentru
deschiderea obloanelor trebuie s stea lateral fa de acestea, fiind instruii
asupra pericolelor ce pot apare.
Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate n forme geometrice
regulate trebuie ncrcate n mijloacele de transport n stive, cu rnduri
ntreesute asigurndu-se o bun stabilitate. Pentru situaia n care se depete
nlimea obloanelor, trebuie asigurat stabilitatea materialelor.