Sunteți pe pagina 1din 4

Numele i prenumele profesorului

Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a X-a
Numr de ore din trunchiul comun: 1 / 2 ore sptmnal
PLANIFICAREA CALENDARISTIC ANUAL
Clasa a X-a: Geografie (Geografie uman)
SEMESTRUL I
Unitatea de
nvare
I. GEOGRAFIE
POLITIC

II. GEOGRAFIA
POPULAIEI I
A AEZRILOR
UMANE

3. Geografia
aezrilor

Competene specifice

Coninuturi

1.1. Utilizarea terminologiei tiinifice i disciplinare specifice


(concepte, noiuni) pentru prezentarea unei informaii referitoare
la geografie politic
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile
strine
4.1. Citirea i interpretarea informaiei cartografice i grafice
referitoare la state
1.1. Utilizarea terminologiei tiinifice i disciplinare specifice
(concepte, noiuni) pentru prezentarea unei informaii referitoare
la populaie
1.2. Argumentarea unui demers explicativ
2.2. Formalizarea informaiilor
3.2. Analiza interaciunilor dintre mediul natural i populaie
4.1. Citirea i interpretarea informaiei cartografice i grafice
referitoare la populaie
4.2. Operarea cu simboluri, semne i convenii
4.4. Trecerea de la o scar la alta
4.5. Construirea unor schie cartografice simple
5.1. Identificarea surselor de informare i a informaiei utile
n sistemele multimedia
5.2. Utilizarea tehnologiei documentrii bibliografice eficiente
1.1. Utilizarea terminologiei tiinifice i disciplinare specifice
(concepte, noiuni) pentru prezentarea unei informaii referitoare
1

Statele i gruprile regionale de


state
Evoluian timp a hrii politice
Principalele probleme actuale de
geografie politic

A. Geografia populaiei
Dinamica populaiei
Bilanul natural al populaiei
Mobilitatea teritorial a populaiei
Bilanul total al populaiei
Evoluia numeric a populaiei
Tipuri de medii de via
Rspndirea geografic a populaiei
Structuri demografice (rasial,
confesional, etnolingvistic, pe
grupe de vrst i sexe,
socioeconomic, pe medii)
Populaia, protecia mediului nconjurtor i dezvoltarea durabil
B. Geografia aezrilor
umane

Nr.
de
ore
4
(8)

5
(10)

Sptmna

Observaii i
Evaluare
Test iniial

14

59
Test de
evaluare

Geografia
aezrilor
-Organizarea
spaiului

la aezri
Habitatul uman: definire i
1.2. Argumentarea unui demers explicativ
componente
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile
Urbanizarea
strine
Dinamica urban i explozia
3.2. Sesizarea unor succesiuni n evoluia aezrilor
urban
4.2. Operarea cu simboluri, semne i convenii
Funciile i structura funcional a
4.5. Construirea unui text structurat utiliznd o informaie
aezrilor omeneti
cartografic sau grafic
Forme de aglomerare uman
5.3. Utilizarea unor metode de analiz direct sau mediat a
Metropole - megalopolisuri
aezrilor umane
Peisaje rurale
5.4. Utilizarea unor metode i tehnici simple, specifice diferitelor
discipline tiinifice, pentru analiza unor elemente ale aezrilor
omeneti
5.6. Aplicarea modalitilor de analiz pe elemente simple,
sisteme, succesiuni
5.7. Utilizarea unor metode experimentale i de simulare
6.1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea tiinific a
comunitii
Vacana de iarn: 24 decembrie 2011 - 15 ianuarie 2012
1.1. Utilizarea terminologiei tiinifice i disciplinare specifice
(concepte, noiuni) pentru prezentarea unei informaii referitoare Organizarea spaiului urban i
la geografie politic
rural. Amenajarea local i
1.2. Argumentarea unui demers explicativ
regional
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile
Planul oraului
strine
Amenajarea local i regional
4.2. Operarea cu simboluri, semne i convenii
5.3. Utilizarea unor metode de analiz direct sau mediat a
aezrilor umane
5.4. Utilizarea unor metode i tehnici simple, specifice diferitelor
discipline tiinifice, pentru analiza unor elemente ale aezrilor
omeneti
5.6. Aplicarea modalitilor de analiz pe elemente simple,
sisteme, succesiuni
5.7. Utilizarea unor metode experimentale i de simulare
2

6
(12)

3
(6)

10 15

16 - 18

Lucrare
scris
semestrial,
conform
ordinului
de ministru privind
structura
anului
colar
Evaluare
oral

Test de
evaluare

6.1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea tiinific a


comunitii
A. Resursele naturale
1.1. Utilizarea terminologiei tiinifice i disciplinare specifice
Resursele extraatmosferice i
(concepte, noiuni) pentru prezentarea unei informaii de
ale atmosferei
4
geografie economic
Resursele
litosferei
(8)
1.2. Argumentarea unui demers explicativ
Resursele hidrosferei
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene i procese social Resursele biosferei
economice
4.1. Citirea i interpretarea informaiei grafice i cartografice de
B. Agricultura
geografie economic
Evoluia n timp i spaiu a
4.5. Construirea unui text structurat utiliznd o informaie
practicilor agricole
cartografic sau grafic
4
Tipuri i structuri teritoriale
4.6. Descrierea i explicarea faptelor observate pe teren sau
(8)
agricole
identificate pe modele
Regiuni i peisaje agricole
5.4. Utilizarea unor metode i tehnici simple, specifice diferitelor
discipline tiinifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultur, industrie i servicii
5.5. Utilizarea reprezentrilor cartografice n investigarea
C. Industria
mediului geografic.
Evoluia activitilor
5.1. Identificarea surselor de informare i a informaiei utile
industriale
n sistemele multimedia
Industria energiei electrice
5.2. Utilizarea tehnologiei documentrii bibliografice eficiente
Regiunile industriale
5.8. Relaionarea funcional a unor elemente naturale i
Studiu de caz: analiza a dou
sociale (prin studii de caz)
regiuni industriale (o regiune din
6.2. mbinarea diferitelor tipuri de analiz (empiric,
Europa i o regiune din
holistic etc.)
continentele extraeuropene)
Programul coala altfel - Sptmn dedicat activitilor extracurriculare i extracolare /fazelor naionale ale olimpiadelor
colare, conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului colar 20112012
Vacana de primvar - 7 aprilie 2012 - 22 aprilie 2012
III. GEOGRAFIE 1.1. Utilizarea terminologiei tiinifice i disciplinare specifice
D. Serviciile
5
ECONOMIC (concepte, noiuni) pentru prezentarea unei informaii de
Definire i tipuri
(10)
Ci de comunicaie i transporturi
geografie economic
Comer, turism
1.2. Argumentarea unui demers explicativ
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene i procese social-economice
III. GEOGRAFIE
ECONOMIC

19 22

Test de
evaluare

23 26

27

28 32

(2-6 aprilie
2012)

IV.
ANSAMBLURIL
E
ECONOMICE I
GEOPOLITICE
ALE LUMII

4.1. Citirea i interpretarea informaiei grafice i cartografice de


geografie economic
4.5. Construirea unui text structurat utiliznd o informaie
cartografic sau grafic
4.6. Descrierea i explicarea faptelor observate pe teren sau
identificate pe modele
5.4. Utilizarea unor metode i tehnici simple, specifice diferitelor
discipline tiinifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultur, industrie i servicii
5.5. Utilizarea reprezentrilor cartografice n investigarea
mediului geografic.
5.1. Identificarea surselor de informare i a informaiei utile
n sistemele multimedia
5.2. Utilizarea tehnologiei documentrii bibliografice eficiente
5.8. Relaionarea funcional a unor elemente naturale i
sociale (prin studii de caz)
6.2. mbinarea diferitelor tipuri de analiz (empiric, holistic etc)
1.1. Utilizarea terminologiei tiinifice i disciplinare specifice
(concepte, noiuni) pentru prezentarea informaiei
2.4. Relaionarea spaial a elementelor economice i geopolitice
2.5. Sesizarea unor legturi observabile ntre elemente
economice i politice
5.5. Utilizarea reprezentrilor cartografice n analiza dimensiunii
geopolitice a lumii
5.9. Formarea unui comportament constructiv n raport cu
problemele lumii contemporane

Lucrare
scris
semestrial,
conform
ordinului
de ministru
privind
structura
anului
colar

Marile ansambluri economice i


geopolitice ale lumii
Uniunea European i un
ansamblu extraeuropean

3
(6)
33 - 36
1
(2)

Evaluare
final

Sintez - Evaluare

Not: - Rubrica Competene specifice cuprinde competenele specifice din programa colar care pot fi realizate prin coninuturile ofertate.
- Competenele redate prin caractere aldine reprezint elemente ale curriculumului difereniat (CD).
- Competenele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabilete competenele minimale pe care orice elev trebuie s le realizeze i poate extinde sfera
acestora, n funcie de specificul clasei i de performanele elevilor.
- Modalitile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaii practice/investigaii, portofolii
etc.); cele prevzute n acest model au un caracter obligatoriu.
- Conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului colar 20112012, Art.5, tezele din semestrul I al anului colar 2011 2012 se susin,de regul, pn
la data de 30 noiembrie 2011, iar cele din semestrul al II-lea al anului colar 20112012 se susin, de regul, pn la data de 25 mai 2012.