Sunteți pe pagina 1din 1

Management - Curs 1

8.10.2015
Cristina Bontas
Octombrie-Noiembrie (5-6 intalniri)
Echipe de catre 4 studenti
Examen : 2 subiecte ( 1 pentru cei care fac proiect, iar ceilalti fac 2 subiecte)
Structura proiectului ( ATENTIE! proiectul este optional)
1. ARGUMENTUL
2. Prezentarea companiei
date de identificare : denumire, sediu, profil de activitate, obiect de activitate etc.
misiune
obiective
principii si valori
managementul superior
organigrama
3. Dimensiuni ale managementului activitatilor desfasurate de companie
dimensiunea previzionara
dimensiunea creativ-inovativa
dimensiunea flexibila
dimenisunea informationala
dimensiunea investitionala
dimensiunea sociala
4. Analiza sistemului de management al companiei
Analiza subsistemului organizatoric
Analiza subsistemului decizional
Analiza subsistemului informational
Analiza metodelor si tehnicilor de management
5. Analiza mediului de afaceri
ramura de activitate
competitia
mediul legislativ - impozite, bonificatii
6. Analiza SWOT
puncte forte
puncte slabe
oportunitati
amenintari
7. Concluzii finale
8. Propuneri si recomandari
9. Idei in rezumat
10. Referinte bibliografice