Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Inactivarea substantei medicamentoase


2. Medicamentul in canalele de distributie
3. Medicamentul sub controlul pacientului
4. Stabilitatea in-vivo
5. Tipuri de degradare in cazul medicamentelor
6. Strategii posibile pentru a creste termenul de valabilitate
7. Oxidarea in solutie
8. Mecanisme de oxidare
9. Antioxidanti
10. Cataliza, complexare, fotoliza
11. Stabilitatea pentru starea de agregare solida
12. Interactiuni ce implica o faza lichida
13. Reactii prin intermediul fazei gazoase
14. Polimorfismul si stabilitatea
15. Preformularea si stabilitatea
16. Solubilitatea si stabilitatea
17. Dizolvarea si stabilitatea
18. Higroscopicitatea si stabilitatea
19. Testele de compatibilitate (stabilitate)
20. Compatibilitatea cu recipientele de conditionare
21. Clasificarea metodelor cromatografice in functie de migrarea
fazei mobile
22. Bazele teoretice ale cromatografiei
23. Faza stationara in cromatografie
24. Aplicatiile metodelor cromatografice in analiza medicamentului

25. Cromatografia HPLC de adsorbtie


26. Cromatografia HPLC de repartitie
27. Generalitati despre CSS
28. Importanta CSS in Analiza medicamentului
29. Analiza calitativa in CSS
30. Generalitati despre HPLC
31. Elementele de baza ale cromatogramei in HPLC
32. Principalele etape in HPLC
33. Aparatura din care este constituit sistemul HPLC
34. Generalitati despre GC
35. Principiul separarii cromatografice in GC
36. Principalele etape in cromatografia de gaze
37. Cromatograma si parametrii specifici ai acesteia in GC
38. Aplicatii ale cromatografiei de gaze in analiza medicamentului
39. Realizarea practica a analizelor GC-MS (principii)
40. Impurificarea medicamentelor- generalitati
41. Impuritatile medicamentelor- generalitati
42. Surse de impurificare
43. Reactivi, liganzi, catalizatori- ca surse de impurificare.
44. Produsi over-reaction
45. Impuritati provenite de la solventi utilizati in reactive
46. Impuritati rezultate in urma degradarii substantei
medicamentoase
47. Impuritati enantiomerice
48. Metode de detectare in cazul impuritatilor

49. Separarea chirala


50. Domeniul spectral UV-VIS
51. Absorbtia luminii- generalitati
52. Solvatocromie
53. Deplasari bato si hipsocrome
54. Legea fundamentala a absorbtiei
55. Inregistrarea spectrelor UV-VIS
56. Domeniul spectral in IR - caracterizare generala
57. Ce sunt armonicele?
58. Ce sunt benzile de combinare?
59. Ce sunt rezonantele Fermi?
60. Ce sunt frecventele de grup?
61. Spectrometru cu transformare Fourier
62. Surse luminoase in IR
63. Materiale optice folosite in spectroscopia IR
64. Detectori utilizati in IR
65. Analiza calitativa in IR
66. Analiza cantitativa in IR mediu
67. Analiza cantitativa in IR apropiat
68. Departamentul de materii prime si produse finite de la ANMDM rol
69. Departamentul de inspectie farmaceutica de la ANMDM - rol
70. ANMDM - rol

71. Ce sunt specificatiile tehnice?


72. Definiti seria si lotul
73. Prelevarea probelor dintr-un lot
74. Prelevarea probelor dintr-o serie
75. Prelevarea de probe din farmacii/ depozite
76. Prelevari de probe din laborator
77. Prelevari de probe din industria farmaceutica
78. Ce este medicamentul?
79. Ce presupun Regulile de buna practica de laborator?
80. Puterea rotatorie specifica- definitie
81. Puterea rotatorie - definitie
82. Indicele de refractie- definitie.
83. De cine depinde indicele de refractie?
84. Principiul volumetriei
85. Ce proprietati trebuie sa aiba standardul primar folosit in
titrimetrie?
86. Enumerati tipurile de titrimetrie (COLOANA DIN MIJLOC)
87. Clasificarea metodelor volumetrice
88. Volumetria prin reactii acido-bazice - prezentare generala
89. Ce sunt indicatorii de fluorescenta?
90. Care sunt aplicatiile protometriei in mediu apos?
91. Volumetria prin reactii acido-bazice in mediu neapos prezentare generala
92. Protometria in mediu neapos- avantaje si dezavantaje

93. Caracterizarea solventilor neaposi utilizati in protometria in


mediu neapos
94. Clasificarea solventilor neaposi utilizati in protometria in mediu
neapos
95. Mecanismul de interventie a solventului in protometria in mediu
neapos
96. Exemple de interventie a solventului in protometria in mediu
neapos
97. Indicatori acido-bazici in mediu neapos- ce calitati trebuia sa
aiba?
98. Exemple de indicatori acido-bazici in mediu neapos
99. Aplicatiile protometriei in mediu neapos
100. Avantajele dozarii in solventi neaposi
101. Principii ale analizei termice
102. Analiza termica optica- principia
103. Analiza termica optica- aplicatii in analiza medicamentului
104. Analiza termogravimetrica- principia
105. Analiza termogravimetrica- aplicatii in analiza medicamentului
106. Analiza termica diferentiala- principii
107. Analiza termica diferentiala- aplicatii in analiza medicamentului
108. Analiza calorimetrica diferentiala- principii
109. Analiza calorimetrica diferentiala- aplicatii in analiza
medicamentului
110. Ce este indicele de aciditate?
111. Ce este indicele de hidroxil?
112. Ce este indicele de ester?

113. Ce este indicele de iod?


114. Ce este indicele de peroxid?
115. Ce este indicele de saponificare?
116. Principii de baza in electroforeza capilara

1. Mobilitatea electroforetica si fluxul electro-osmotic


2. Mobilitatea electroforetica- electromigratia
3. Mobilitatea electroosmotica si electroosmoza
4. Aparatura utilizata in electroforeza capilara
5. Electroforeza capilara de zona
6. Electroforeza capilara micelara
7. Electroforeza capilara pe gel
8. Electroforeza prin izofocalizare
9. Electrocromatografia capilar
10. Ce reprezinta validarea unei metode analitice?
11. Ce are la baza validarea unei metode analitice?
12. Ce mentioneaza normele IUPAC in legatura cu validarea unei
metode analitice?
13. Specificitatea/ selectivitatea
14. Care sunt cele mai selective metode de analiza pentru probele
biologice?.
15. Ce este liniaritatea unei metode de analiza?
16. Ce este coeficientul de corelatie?

17. Ce reprezinta exactitatea mediei?


18. Ce reprezinta precizia unei metode de analiza?
19. Ce este deviatia standard relativa?
20. Cum definesc normele ICH precizia?
21. Ce reprezinta repetabilitatea pentru o metoda de analiza?
22. Ce reprezinta precizia intermediara?
23. Ce reprezinta reproductibilitatea unei metode de analiza?
24. Ce reprezinta acuratetea (exactitatea) unei metode de analiza?
25. Ce reprezinta limita de detectie?
26. Ce reprezinta limita de cuantificare?
27. Ce reprezinta robustetea si stabilitatea metodei?