Sunteți pe pagina 1din 1

ADMITERE 2013

STUDII UNIVERSITARE DE LICEN - PSIHOLOGE


Domeniul
de licen

Programul de studii/
forma de nv

Psihologie

Psihologie - nvmnt
cu frecven

Numr de locuri
buget
97

taxa
203

Forma de concurs
(examen )
Prob scris din tematic (pentru tematic click aici)
Susinerea probei scrise 22 iulie 2013, os
Panduri, nr. 90

Sesiunea
IULIE
2013

Din locurile de la buget la domeniul Psihologie, 1 loc este alocat candidailor de etnie rom.

CALENDARUL ADMITERII
-

INSCRIERI 10 - 18 IULIE 2013 (PROGRAM


Luni-Vineri 9.00 14.00, Smbta - Duminica 9.00 12.00)
nscrierea se face personal, de ctre candidat.n cazuri excepionale (internare n spital, plecare n strintate etc),
dovedite cu documente oficiale, nscrierea se poate face prin mandatar, cu procur autentificat de un notar public.

Afiarea listelor de verificare a candidailor nscrii: 19-20 iulie 2013


Confirmarea locului * 3 zile de la data afirii rezultatelor
Data limit de afiare a rezultatelor: 24-25 iulie 2013

CRITERIU DE DEPARTAJARE
In cazul mediilor egale ale candidailor admii, departajarea se face n funcie de media general obinut la Bacalaureat.

DOSARUL CUPRINDE URMTOARELE ACTE


- diploma de bacalaureat in original i copie legalizat sau adeverint (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele - promotia
2013);
- diplom de olimpic n original i copie numai pentru candidaii care au obinut locul I, II sau III la faza naional,n
domeniu, care se nscriu ca olimpici;
- certificat de nastere in copie legalizata;
- certificat de cstorie n copie legalizat (unde este cazul);
- adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru programul de studiu la care candideaza (de la medicul de familie);
- trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);
- BI sau CI n copie, lizibil;
- chitanta de plata a taxei de admitere - 250 RON achitat n cont BCR deschis la sectorul 5 RO 51 RNCB 0076010452620069
sau la casieria Universitii din Bucureti (smbta i duminica), cu sediul n Bd. Mihail Koglniceanu, nr 36-46, demisol
(Facultatea de Drept)
- 2 coli A4
- dosar plic alb;
Pentru studentii care urmeaz o alt facultate: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student cu drept de inscriere la concursul
de admitere cu specificaia numrului de ani de studii efectuai la buget si diploma de bacalaureat, in copie legalizata;
Pentru absolventii unei alte instituii de nvmnt superior: i diploma de licenta in original i copie legalizat sau echivalenta
acesteia i adeverin de la prima facultate cu specificarea numarului de ani efectuati la buget sau tax;
Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa de admitere se va prezenta unul din urmatoarele documente:
- copii legalizate de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti)
- adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie)
- adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic , n activitate, a sustinatorilor legali;
- adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti

* CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE


FINANARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL !
Candidaii admii pe locurile finanaate de la BUGET au obligaia de a prezenta diploma de bacalaureat n original n termen de 3
zile de la data afirii rezultatelor, n cazul n care nu au depus originalul la nscriere. Neprezentarea diplomei n original la
termen, din vina exclusiv a candidatului admis, duce la pierderea locului finanat de la buget.
Candidaii admii pe locurile cu TAX vor prezenta:
- chitana de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de colarizare aferent semestrului I de studiu n contul
RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5 Bucuresti.
-diploma de bacalaureat n original (pentru candidaii care nu mai urmeaz o alt facultate)
-diploma de bacalaureat n copie legalizat i adeverin de admis /student (pentru candidaii care au fost admii / urmeaz o alt
facultate i nu au depus documentele la inscriere)
Neprezentarea la termen a documentelor menionate pentru confirmarea locului cu tax, din vina exclusiv a candidatului
admis, duce la pierderea locului.