Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa postului este obligatorie pentru orice institutie de invatamant si reprezinta documentul care

stabileste caracteristicile postului, de la obiective, la sarcinile si responsabilitatile fiecarui angajat.


In mod obligatoriu, fisa postului va cuprinde denumirea postului functia, obiectivele individuale, sarcinile,
competentele, responsabilitatile si aptitudinile individuale ale titularului unui post.

Va prezentam un model de fisa postului


pentru Educatoare
I.

Identificarea postului

1.

Numele si prenumele titularului:

2.

Denumirea postului: Educatoare

[Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si
denumirea din COR.]
3.

Pozitia in COR / Cod: 234202

[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din
COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]
4.

Departamentul / locatia: Invatamnt primar

[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]


5.

Nivelul postului:

Executie: Specialist
6.

Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):

se subordoneaza directorului institutiei


[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]
II.

Descrierea postului

1.

Scopul general al postului

Practicantii unei astfel de ocupatii desfasoara activitati de instruire a elevilor din invatamntul prescolar
public sau privat, la toate obiectele de studiu prevazute de curriculum pentru acest nivel de invatamnt.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi
detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]
2.

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentnd 100% din norma de baza, corespunzatoare unei parti de 100%
din salariu de baza.
COMUNICARE- competente comunicationale
a. Comunicarea educatoare-copil
b. Comunicarea intre cadrele didactice
c. Comunicarea cu parintii

PROIECTARE competente proiective


a. Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv-educative
b. Planificarea si proiectarea curriculumului optional
c. Planificarea si proiectarea activitatilor extrascolare
MANAGEMENT EDUCATIONAL- competente manageriale
a. Asigurarea mijloacelor de invatamnt, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice
b. Organizarea si amenajarea mediului educational
c. Conducerea procesului didactic
EVALUARE
a. Competente evaluative
-Elaboreaza instrumente de evaluare;
-Elaborarea unor instrumente alternative de evaluare, adecvate att continutului, ct si obiectivelor propuse;
-Aplica instrumente de evaluare;
-Aplicarea unor probe de evaluare, in diferite momente ale procesului didactic, in functie de obiectivele
evaluarii.
b. Inregistrarea si valorificarea rezultatelor copiilor
-Completeaza caietul de observatii asupra copiilor
-Inregistrarea periodica in caietul de observatii asupra copiilor, a aprecierii juste a performantelor acestora.
-Completeaza fisa de evaluare a copilului;
-Consemnarea in fisa psihopedagogica a copilului, cu responsabilitate, a unor date relevante despre
dezvoltarea acestuia la sfrsitul prescolaritatii, pentru a oferi familiei si invtatorului informatiile necesare;
-Valorifica rezultatele;
-Revizuirea periodica a planificarii calendaristice sau saptamnale si ajustarea acesteia tinnd cont de
rezultatele evaluarilor initiale, continue sau sumative; identificarea masurilor ameliorative pentru copiii cu
dificultati de invatare si a masurilor de dezvoltare pentru copiii cu performante.
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]
3.

Descrierea responsabilitatilor postului

este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in
prezenta fisa
este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;
In acest scop, angajatul are urmatoarele obligatii:

sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a

acestora;

sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau

de alti angajati;

sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, att timp

ct este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru
prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau

imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.

sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;

sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au

acest drept.

nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa dect daca ea vine de la persoanele

autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;

sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de

lucru;

este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul

serviciului;
[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, responsabilitatile postului pot diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in
Regulamentul Intern al firmei.]
5.

Conditiile de lucru ale postului

a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cnd este nevoie.


[Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile
din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la
programul de lucru inegal.]
b.

Desfasurarea activitatii

Educatoarea isi desfasoara activitatea intr-un mediu organizat, institutionalizat, in scoli publice sau
particulare;
Unele activitati se desfasoara in aer liber, dincolo de spatiul gradinitei.
c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, conferinte.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme, in functie de conditiile specifice si de
posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]
6.

Gradul de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi


[Se refera la alte posturi dect cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de
catre conducere, pentru fiecare post in parte in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.
b.

Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)


Doar in situatii de urgenta

[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea
responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.]
7. Indicatori de performanta(SMO):
Modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor;
Modul de raspuns la alte solicitari dect cele curente.
[In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si
performantelor cerute de post.]

7.

Perioada de evaluare a performantelor

Anual
[Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.]
8.

Evolutii posibile

Conform statului cadrului didactic


[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]
III.

Specificatiile postului

1.

Nivelul de studii

Pregatire profesionala in domeniu


.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile
pentru postul respectiv in firma.]
2. Dezvoltare profesionala
Competente de dezvoltare
Identificarea nevoilor de formare si planificare a activitatilor metodice
-Identifica nevoile proprii de formare;
-Identificarea necesarului propriu de formare, in functie de dinamica informatiei din domeniu;
-Manifestarea unei atitudini obiective in autoevaluare;
-Planifica activitati metodice;
-Planificarea activitatii metodice zilnic, tinnd cont de nevoile proprii identificate, de activitatile metodice si de
perfectionare comunicate la nivel national, la nivel de judet sau la nivel de unitate.
Participare la propria formare si valorificarea achizitiilor
-Participarea la propria formare si dezvoltare personala si profesionala;
-Manifestarea unui interes constant pentru activitati care conduc la propria dezvoltare, att in plan
profesional, ct si in plan personal;
-Valorifica informatiile achizitionate;
-Aplicarea, in activitatea didactica, a informatiilor obtinute in cadrul intlnirilor metodice, a cursurilor de
formare sau prin studiu individual.
[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita
si alte calificari / specializari.]
2.

Caracterisitici personale

seriozitate/responsabilitate,

loialitate,

hotarare,

adaptabilitate;

autocontrol;

atitudine pozitiva;

spirit de observatie;

rabdare;

viteza de reactie;

capacitate de orientare in spatiu;

capacitate de comunicare;

sa nu aiba antecedente penale;

spirit de observatie si atentie la detaliu;

spirit de initiativa cu predispozitie spre actiune;

initiativa, creativitate, receptivitate;

capacitate de adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;

capacitate de a lucra cu minimum de supervizare;

asumarea responsabilitatilor;

rezistenta la stres.

[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita
si alte competente.]
3.

Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)

Minimum 1 an experienta in domeniu.


[Experienta de lucru necesara se stabileste de fiecare firma in functie de nevoile specifice pentru postul
respectiv.]
Data,
Numele si semnatura titularului postului,
numele si semnatura superiorului ierarhic,
AP R O B AT
Director General