Sunteți pe pagina 1din 15CORINT

Date despre autori:


Ioana Zirra conf. dr. la Facultatea de Limbi i Literaturi Strine, Universitatea
din Bucureti
Mihaela Doag drd. i colaborator la Facultatea de Limbi i Literaturi Strine,
Universitatea din Bucureti
Alina Popescu profesoar de limba englez la Centrul de Limbi Strine Ariel
i colaborator la Facultatea de Limbi i Literaturi Strine, Universitatea din
Bucureti
Andreea Popescu lector dr. la Facultatea de Limbi i Literaturi Strine,
Universitatea din Bucureti
Redactare: Daniela Mercioniu
Tehnoredactare: Cristina Gvinda
Coperta: Iulian Fril
Ilustraiile: Valeria Moldovan
Toate drepturile asupra acestei ediii aparin Editurii CORINT,
parte component a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
ISBN: 978-973-135-421-7
Editura CORINT
Difuzare i Clubul Crii:
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, cod potal 060012, Bucureti
Tel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33, 021.319.88.77
Fax: 021.319.88.66
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazinul virtual: www.grupulcorint.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei


Engleza `n 20 de pa[i = Shortcut 2 English / Ioana Zirra (coord.),
Mihaela Doag\, Alina Popescu, Andreea Popescu. Bucure[ti:
Corint, 2008
ISBN 978-973-135-421-7
I. Zirra, Ioana (coord.)
II. Doag\, Mihaela
III. Popescu, Alina
IV. Popescu, Andreea
811.111

Cuprins

Sinopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prefa]\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sunetele limbii engleze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Unitatea 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Unitatea 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Unitatea 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Unitatea 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Unitatea 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Unitatea 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Unitatea 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Unitatea 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Unitatea 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Unitatea 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Unitatea 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Unitatea 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Unitatea 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Unitatea 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Unitatea 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Unitatea 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Unitatea 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Unitatea 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Unitatea 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Unitatea 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Lecturi suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Lista verbelor neregulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Cheia exerci]iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Sinopsis
Unitate

Titlu

Nice to Meet
You All!

Structuri gramaticale

Vocabular

BE - prezent simplu.
Articolul.
Numeralul cardinal.

Formule de salut.
Formule de prezentare.
Vrsta, na]ionalitatea.
Profesii.

(I) HAVE/ HAVE GOT.


Genitivul substantivelor.
Adjectivele [i pronumele
posesive.
(II) Pluralul substantivelor.
There is/There are.
Prepozi]ii.
Some [i Any.

Membrii familiei.
Locuin]a.
Mobilier, decora]iuni etc.

Tea at the
OConnors
(I, II)

The Maiden
and the
Dragon

Hi, How R U?

Prezentul continuu.
Pronume personale.

Limbajul messenger [i fantasy.

The Slumber
Party (I)

Substantive num\rabile [i
nenum\rabile.
Some [i Any (II).

Alimente [i b\uturi.
Zilele s\pt\mnii [i lunile
anului.

Trecutul simplu [i continuu.


Back from the
Forme de relief.
Gradele de compara]ie ale
Holidays
Expresii cu forme de relief.
adjectivului.

The Slumber Prezentul perfect simplu [i


Expresii verbale.
Party (II)
continuu.

Disciplinele [colare.
Mai-mult-ca-perfectul simplu
Rechizite.
Family Stories [i continuu.
Instrumente muzicale
Numeralul ordinal.
Cultur\ [i civiliza]ie.

At the Cinema Adverbul.

10

Choosing A
Job

Modalit\]i de a exprima
Prezentul simplu.
like/dislike.
Structura like/dislike + V-ing. Hobby-uri.
Culorile.

Ora. Orientare n spa]iu.

Profesii [i domenii de actiViitorul simplu (shall/will) [i vitate.


apropiat (be going to).
Pr]ile corpului.
Termeni medicali.

11

At the Zoo

Verbele modale (I): can/could Animale s\lbatice.


[i may/might.
Permisiune/ interdic]ie.

12

Obiecte de mbr\c\minte
Bonfires and Verbele modale (II): must [i
[i nc\l]\minte.
Dragons
have to.
Expresii.

13

Aishas Zoo

Verbele modale (III): should.

Animale domestice.
Expresii cu animale.

14

I Wish...

Subjonctivul.

Mijloace de transport.
Expresii cu verbele think
[i wish.

15

Whats the
Name of the
Game?

Structuri verbale: infinitivul [i Substantive derivate.


gerunziul.
Verbe de mi[care.

16

Holiday
Dinner

17

Making Plans

18

If I Were Invi- Propozi]ia condi]ional\


sible
(tipul 2)

Unelte [i arme
Expresii cu verbele
come [i play.

19

Happy New
Year!

Antonime.

20

We Will Help
You Find Your Recapitulare.
Way Home

Diateza pasiv\.

S\rb\tori religioase.
Masculinul [i femininul
substantivelor.

Propozi]ia condi]ional\ (tipul Fenomene meteorologice.


1)
Expresii legate de vreme.

Verbele cu particul\.

Sinonime.
Expresii.

Mul]umiri

A[ vrea s\ mul]umesc urm\torilor: doamnei profesoare Stela H\lm\geanu,


pentru c\ m-a nv\]at englez\, m-a ajutat [i m-a ncurajat; familiei mele,
pentru dragoste [i n]elegere; lui M. [i A.I., pentru c\ sunt mereu cu mine;
doamnei profesoare Ioana Zirra, pentru ndrumare; lui M.D., [tie ea de ce;
tuturor celor de la care am avut ceva de nv\]at.
Alina

A[ vrea s\ mul]umesc pe aceast\ cale primelor mele c\l\uze n tainele limbii engleze Anc\i, ([i) pentru c\ mi-a d\ruit prima carte de Oscar Wilde,
Magdei, pentru neuitatele discu]ii, sfaturi [i ncuraj\ri, [i doamnei profesoare Marilena St\ncescu; familiei mele; doamnei profesoare Ioana Zirra,
f\r\ de care aceast\ carte nu ar fi existat; lui Xiao Pu, for being the wonderful friend that she is; [i, desigur, lui Tao-Tao, for being my constant
source of inspiration.
Mihaela

Mul]umirile mele cele mai profunde se adreseaz\ unor prieteni f\r\ de care
aceast\ carte nu ar fi putut ap\rea: domnii Patch, Zorro, Sher [i Zarz\r,
care, prin mieunatul lor constant, m-au ncurajat [i mi-au ar\tat c\ oriunde
este loc de mai bine.
Andreea

Prefa]\

Cartea de fa]\ s-a n\scut din dorin]a de a familiariza adolescen]ii romni nu doar cu structurile limbii engleze, ci totodat\ cu spiritul [i preocup\rile unor vorbitori nativi de limb\ englez\, de vrste apropiate lor, n
ideea unei ntlniri multiculturale, ce se va desf\[ura sub semnul jocului [i
al fanteziei.
Ea se adreseaz\ elevilor din clasele gimnaziale [i poate fi utilizat\ n
forma n care se prezint\, ca material de studiu suplimentar care s\ completeze manualele [colare sau ca baz\ de pornire pentru cei care doresc
s\ nve]e engleza f\r\ profesor.
V\ invit\m s\ c\l\tori]i al\turi de noi n aceast\ lume, deopotriv\ Londra zilelor noastre [i un univers fantasy, ce nu cunoa[te grani]e, o lume pe
care sper\m c\ o ve]i explora ntr-un ritm ct mai alert.
Nu uita]i s\ folosi]i cuvintele sau expresiile explicate n sec]iunea de vocabular [i structurile prezentate n sec]iunea de gramatic\ drept miniarsenal n alc\tuirea de noi propozi]ii [i contexte [i s\ le exersa]i n chat-uri,
reale sau virtuale, cu prietenii, aceste exerci]ii constituind pa[ii necesari
pentru a accede la rank-ul de vorbitor de limba englez\.
Acestea fiind zise, good luck to you all & lets play!

Autoarele

Sunetele limbii engleze

[f]
[v]
[H]
[]
[s]
[z]
[V]
[Z]
[h]
[p]
[b]

Consoane
friend [frend]
[t]
[d]
Victor ['viktEr]
thin [Hin]
[k]
this [is]
[g]
sea [si:]
[tV]
zoo [zu:]
[dZ]
shoes [Vu:z]
[m]
[n]
pleasure ['pleZEr]
hope [houp]
[N]
pen [pen]
[l]
bed [bed]
[r]

treasure ['treZEr]
desk [desk]
cat [kWt]
girl [gE:l]
chair [tVKEr]
jug [dZLg]
mouse [maus]
nut [nLt]
thing [HiN]
look [luk]
ring [riN]

Semivocale
[j] young [jLN]
[w] wind [wind]
Vocale
Monoftongi:
[i:]
[i]
[e]
[W]
[B]
[L]
[O]
[C]
[u:]
[u]
[E:]
[E]

leap [li:p]
lips [lips]
leg [leg]
hat [hWt]
car [kBr]
bug [bLg]
door [dO]
pot [pCt]
cool [ku:l]
put [put]
dirty [dE:ti]
finger ['fingEr]

Diftongi:
[ei]
[ou]
[ai]
[iE]
[au]
[KE]
[Ci]
[uE]

late [leit]
hose [hous]
time [taim]
beer [biEr]
house [haus]
fair [fKE]
boy [bCi]
doer [duEr]

Unitatea 1

Nice to Meet You All!*


Lizzie, Aisha, Miriam, Gerry, Paddy
Marios Pizza; each is holding a copy of Gamemaster magazine.
Lizzie: Hello! Im Lizzie. Im here for the ad. Whats your name?
Gerry: Hi! My name is Gerry. Nice to meet you! This is my friend, Paddy.
Aisha: Hello, guys! Im Aisha. Are you here for the ad, too?
Paddy: Hello, Aisha! Yes, we are. Im Paddy and these are Lizzie and Gerry.
Aisha: Hi, everyone! This is my friend, Miriam.
Miriam: Hello! Nice to meet you all!
Gerry: Great! Thank you for coming. Lets have a seat, get a pizza and talk.
All: Lets!
Im Gerry

[At the table]

Gerry: OK. I am Gerry, Im 14 and Im Scottish. Im from Glasgow. Who are you, guys?
Paddy: Im also 14 and Im Irish. How old are you, girls?
Lizzie: Im 13 and Im a full-blood Londoner.
Aisha: So am I, but my parents are Indian.
Miriam: Im 14 and its great to meet you, guys!
Hello!
Im Lizzie

I. VOCABULAR
Hello!/Hi! = Bun\!/Salut!
Hello guys! = Salutare!

Hello!
Im Aisha

Whats your name? = Cum te cheam\?


My name is = Numele meu este
Who are you? = Cine e[ti tu?
I am = Eu sunt
Nice to meet you! = mi pare bine de cuno[tin]\!
M\ bucur s\ te (v\) cunosc!
* Textele marcate cu vinieta
10

sunt `nregistrate pe CD.

Nice to meet you all! = M\ bucur s\ v\ cunosc pe to]i!


How old are you? = C]i ani ai/ave]i?
I am (years old). = Am (ani).
THIS = acesta, aceasta
THESE = ace[tia, acestea
This is my friend. = Acesta/aceasta este prietenul meu/prietena mea.
These are = Ace[tia/acestea sunt

Im here for the ad. = Sunt aici pentru anun].


Lets = Haide/Haide]i
girls = fete
Have a seat. = Lua]i loc.
table = mas\
Thank you. = Mul]umesc.
Londoner = londonez/\
for coming = pentru c\ a]i venit
parents = p\rin]i
So am I = [i eu
nice = frumos; dr\gu]
to hold = a ]ine (n mn\)
full-blood = get-beget
to get = a lua, a cump\ra, a ob]ine
great = grozav; minunat
to talk = a vorbi, a discuta
each = fiecare
magazine = revist\
everyone = toat\ lumea
copy = num\r dintr-o publica]ie;
all = to]i, toate
exemplar
from= din
ad = anun] (ntr-un ziar); reclam\
here = aici
name = nume
too = de asemenea
friend = prieten/\

NUMERALUL CARDINAL
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten

11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty

21 twenty-one
22 twenty-two
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 one hundred
11

EXERCI}II
1. Completa]i spa]iile libere.
(1) Lizzie: Hello! I ___ Lizzie. Im _____ for the ad. Whats your ______?
Gerry: Hi! My ______ is Gerry. Nice to ____ you! This is my _______,
Paddy.
(2) Gerry: I ___ 14 and I ___ Scottish. Im ____ Glasgow. Who _____ you,
guys?
2. Formula]i ntreb\ri [i r\spunsuri dup\ modelul dat, referindu-v\ la personajele din casete.
Model:

Name: CHARLES
Age: 15
City: Manchester
Nationality: English

Q: Whats your name?


A: My name is Charles.

Q: Who are you?


A: Im Charles.

Q: How old are you?


A: Im 15.

Q: Where are you from?


A: Im from Manchester. Im English.

Name: MARIA
Age: 14
City: Buenos Aires
Nationality: Argentinean

Name: ASAKO
Age: 16
City: Kyoto
Nationality: Japanese

Name: MIHAI
Age: 12
City: Bucharest
Nationality: Romanian

Name: REZA
Age: 13
City: Islamabad
Nationality: Pakistani

3. Prezenta]i-v\ unui prieten englez, r\spunznd la urm\toarele


ntreb\ri.
Q: Whats your name?
A: __________________________________
12

Q: How old are you?


A: __________________________________
Q: Where are you from?
A: __________________________________
4. Asocia]i numele ]\rii din coloana A cu na]ionalitatea din coloana B [i traduce]i n limba romn\.
A
U.K.
France
Italy
Switzerland
Netherlands
Finland
Denmark
China
U.S.A.

B
Swiss
Chinese
British
French
Spanish
American
Dutch
Finnish
Danish

ATEN}IE! Numele de na]ionalit\]i [i limbile str\ine se scriu `ntotdeauna cu liter\ mare.

II. GRAMATIC|
Verbul TO BE (A FI) la prezentul simplu
n limba englez\, verbul TO BE a fi are trei forme: AM, IS, ARE.
Afirmativ
[forma
Plural
[forma
scurt\]
scurt\]
I am
Eu sunt
Im
We are
Noi suntem Were
You are Tu e[ti
Youre You are Voi sunte]i Youre
He is
El este
Hes
They are Ei, ele sunt Theyre
She is Ea este
Shes
El/ ea este Its
It is
(*n englez\, pronumele IT se folose[te pentru a denumi obiecte
[i animale.)
Singular

13

Negativul se formeaz\ prin ad\ugarea nega]iei NOT:


Negativ
Singular
I am not
You are not
He is not
She is not
It is not

[forma scurt\]
Im not
Youre not/arent
Hes not/isnt
Shes not/isnt
Its not/isnt

Plural
We are not
You are not
They are not

[forma scurt\]
Were not/arent
Youre not/arent
Theyre not/arent

Interogativul se formeaz\ prin inversiune ntre subiect [i predicat.


Interogativ
Singular
Am I?
Are you?
Is he/she/it?

Plural
Are we?
Are you?
Are they?

n limba englez\, verbul TO BE se folose[te la PREZENT SIMPLU n


urm\toarele situa]ii:
 pentru a localiza n spa]iu un obiect sau o persoan\:
I am at home.
Eu sunt acas\.
 pentru a atribui o calitate unui obiect/unei persoane:
He is my friend.
El este prietenul meu.
 pentru a indica identitatea, vrsta, profesia sau na]ionalitatea unei persoane:
I am Julia./My name is Julia.
Eu sunt Julia.
I am 19 years old.
Am 19 ani.
I am a teacher.
Eu sunt profesor.
Noi suntem italieni.
We are Italian.

EXERCI}II
1. Completa]i cu formele corecte ale verbului be.
a. Where you from? I from London.
b. What her job? She a doctor.
14

c. He (negativ) from England, he from Ireland.


d. They (negativ) married, but she married.
e. This Peter. He from Wales.
2. Traduce]i n limba englez\.
a. Cum te cheam\? Pe mine m\ cheam\ Hermione.
b. Tom are 12 ani, iar Harry 30.
c. Ei sunt din Beijing.
d. Vincent este prietenul meu. El este olandez.

Articolul
Articolul nehot\rt A/AN este folosit n general pentru:
 a indica obiecte la care se face referire pentru prima dat\.
I have a cat. Am o pisic\.
a
 indica profesia, originea sau apartenen]a unei persoane la un grup religios, politic etc.
He is a teacher. El e profesor.
She is an architect. Ea este architect.

ATEN}IE!
 A precede substantivele care ncep cu consoan\ (a doctor, a student)
 AN precede substantivele care ncep cu vocal\ (an architect, an engineer)
Articolul hot\rt THE:
 indic\ obiecte/persoane la care s-a f\cut deja referire sau care sunt deja
cunoscute de cei doi interlocutori.
I have a house. The house is nice. Am o cas\. Casa este frumoas\.
 indic\ faptul c\ substantivul pe care l determin\ are un singur referent.
The Queen of England is very elegant. Regina Angliei este foarte
elegant\.
 intr\ n componen]a unor denumiri geografice (fluvii, lan]uri muntoase,
unele ]\ri [i/sau ora[e):
the Danube, the Carpathians, the United States of America,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the
Netherlands (DAR France, Spain, Italy, Romania), the Hague

15