Sunteți pe pagina 1din 29

Engleza Fără Stres Prof.

Anca Kiş

Testează! Aprofundează! Certifică!


Nivelul Cunoştinţelor Tale
la Limba Engleză

Autor: Prof. Anca Kiş

Cursul integral pe:


www.engleza-fara-stres.info

Copyright © 2010
Toate drepturile rezervate.

1
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Cuprins:

Pagina
Introducere 4
1. The Present Continuous 6
2. The Present Simple 9
3. The Past Simple 11
4. The Past Continuous 15
5. The Present Perfect 17
6. The Present Perfect Continuous 22
7. The Past Perfect 24
8. The Past Perfect Continuous 27
9. Introducere în timpurile viitorului 29
10. Will/shall 30
11. Be going to/Viitorul cu intenţie 33
12. Timpuri prezente pentru exprimarea viitorului 35
13. When, before, etc – cuvinte de legătură 36
14. Wh-questions 38
15. Question tags/Întrebări cu ‘NU-I AŞA?’ 40
16. Construcţii cu So/Neither do I/I think so 42
17. Abilitatea: can/could/be able to 43
18. Permisiunea: can/may/could/be allowed to 45
19. Posibilitate şi certitudine 46
20. Necesitate: must/have to 49
21. Necesitate: mustn't/needn't/didn’t need to/needn’t have 50
22. Should/ought to/had better/be supposed to 52
23. Cum se exprimă solicitările 53
24. Sugestii, oferte şi invitaţii 55
25. It may have been/it could have been/it should have been/it
56
ought to have been
26. Diateza pasivă 58
27. Verbe care cer infinitivul lung (cu particula to) 62
28. Verbe care cer terminaţia - ing 63
29. Like, start, etc 64
30. Remember, regret, try, etc. 66
31. Substantive 68

2
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

32. Articolul hotărât şi nehotărât 75


33. Pronumele demonstrativ de apropiere şi de depărtare 80
34. Pronumele şi adjectivele posesive 82
35. Exprimarea posesiei 84
36. Pronumele personale 87
37. Pronumele reflexive şi de întărire 89
38. Adjectivul 91
39. Adverbul 96
40. Numeralul 99
41. Prepoziţii 102
42. Verbe frazeologice 109
43. Vorbirea directă şi indirectă 113
44. Relative Clause 118
45. Frazele condiţionale 120
46. I wish/if only 123
47. Subjonctivul 125
Anexă 127

3
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Introducere

Ghid de gramatică pentru toţi

Acest ghid de gramatică a fost conceput pentru a servi ca instrument


celor care vor să-şi revizuiască şi aprofundeze cunoştinţele de limba
engleză într-o chestiune mai spinoasă, şi anume, gramatica limbii
engleze.
Acest ghid se adresează, aşadar, celor care se pregătesc pentru un
interviu de angajare în România (exigenţele sunt din ce în ce mai
mari), persoanelor care se pregătesc să emigreze într-o ţară anglofonă,
celor care deja sunt acolo şi au ajuns în momentul în care li se cere limba
engleză la un nivel ridicat, persoanelor care doresc să obţine un certificat
de atestare a cunoştinţelor de limba engleză sau tinerilor care se
confruntă cu examenul de bacalaureat sau cel de admitere la un liceu cu
profil de limbi străine.
Pentru acest ghid am folosit materiale diverse, dar sursele cele mai
solide au fost compendii de gramatică recunoscute, de la edituri titrate,
adică Oxford şi Longman.
Deşi mulţi consideră că este dificil să înveţi gramatica pentru orice limbă
străină, consider că lucrurile ar sta altfel dacă le-am privi din altă
perspectivă. Gramatica se foloseşte pentru a ne ajuta să comunicăm. Este
asemenea scheletului pentru corpul uman, adică un punct de sprijin. Fără
el ne-am prăbuşi. De aceea este aşa important să înţelegi bine gramatica.
Cu cât îi cunoşti mai bine subtilităţile, cu cât o stăpâneşti mai bine, cu atât
poţi comunica mai expresiv, mai nuanţat, mai eficient. Gramatica trebuie
privită ca un sistem complex, ca o maşinărie imensă, unde fiecare
legătură în parte contribuie la buna funcţionare. Tocmai pentru că toate
aspectele sunt în strânsă legătură, se pot face uşor paralele, care ne ajută
să reţinem mai uşor informaţiile.
Am vrut ca acest ghid să fie o unealtă utilă pentru toţi, de aceea am
renunţat la stilul "pretenţios" al majorităţii compendiilor de gramatică.
Are un plus major, spun eu, faţă de lucrările de gramatică obişnuite.
Toate explicaţiile sunt traduse în limba română, noţiunile teoretice sunt
reduse la maxim, iar accentul cade pe exemple, luate din limbajul uzual,
care, la rândul lor, au fost traduse în limba română.

4
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

E ca şi cum aţi avea propriul profesor de engleză, alături de d-voastră,


făcând tot posibilul să înţelegeţi cât mai bine, atât aspectele elementare,
cât şi chestiunile cele mai nuanţate de gramatică. Sper să vă facă plăcere
să parcurgeţi alături de mine acest ghid de gramatică şi ca la sfârşitul lui
să vă simţiti stăpâni pe situaţie. Atunci, înseamnă că acest ghid şi-a atins
scopul, iar satisfacţia mea va fi deplină. Vă recomand să parcurgeţi de
două, trei ori informaţiile cuprinse în acest ghid, de preferinţă în
momentele când sunteţi mai relaxat/ă – seara, într-o poziţie confortabilă,
înainte de culcare, sau dimineaţa, cu mintea proaspătă. Se spune că atunci
asimilăm cel mai mult! Dar să nu mai pierdem vremea! Spor la treabă!
Cu perseverenţă şi entuziasm veţi reuşi să vă perfecţionaţi cunoştinţele la
limba engleză într-o perioadă scurtă! Mult succes!

5
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

1. The Present Continuous

Prezentul Continuu ne arată o acţiune în plină desfăşurare.

Formă:
Prezentul Continuu se formează din:
verbul to be la Prezentul Simplu + verbul de conjugat + terminaţia -
ing.

Afirmativ:

/ am learning OR I'm learning


Eu învăţ.

You/we/they are learning OR you/we/they're learning.


Tu sau voi/noi/ei sau ele învaţă.

He/she/it is learning OR he/she/it's learning.


El/ea învaţă.
It – se traduce cu el/ea, dar se foloseşte numai pentru obiecte, lucruri,
animale.

Negativ:

I'm not learning.


Eu nu învăţ.

You/we/they aren't learning.


Tu sau voi/noi/ei sau ele nu învaţă.
He/she/it isn't learning.
El/ea nu învaţă.

6
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Interogativ:

Am I learning?
Învăţ eu?

Are you/we/they learning?


Învăţaţi voi/învăţăm noi/învaţă ei sau ele?

Is he/she/it learning?
Învaţă el/ea?

Alte exemple:

I'm getting the dinner ready. The train is coming, look.


Pregătesc cina. Uite, trenul soseşte.

We're looking for a supermarket.


Căutăm un supermarket.

Rachel isn't wearing her new skirt.


Rachel nu poartă rochia ei cea nouă.

What are you doing?


Ce faci?

Who is Julie dancing with?


Cu cine dansează Julie?

7
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Utilizare

Folosim Prezentul Continuu pentru a preciza că ne aflăm în mijlocul


unei acţiuni.

I'm waiting for my boss to come. (I'm in his office now.)


Îmi aştept şeful să sosească. (Sunt în biroul lui acum.)

Putem folosi Prezentul Continuu şi când ne aflăm în mijlocul unei


activităţi fără a efectua nimic concret în momentul vorbirii.

I'm quite busy these days. I'm doing a course at college.


Sunt cam ocupat în prezent. Urmez un curs la facultate

Putem folosi Prezentul Continuu când activitatea se derulează pe o


perioadă mai îndelungată de timp.

The number of taxes in Romania is increasing.


Numărul impozitelor este în creştere în România.

8
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

2. The Present Simple

Utilizare

Folosim Prezentul Simplu pentru:

• gânduri şi sentimente: I think so, I like it;

• stări de fapt, adevăruri general valabile sau valabile pentru o


perioadă îndelungată

I live in Sibiu.
Locuiesc în Sibiu.

• acţiuni repetate
We go to the cinema every Sunday.

Afirmativ
I/you/we/they like ice-cream.
Mie/ţie/nouă/lor le place îngheţata.

He/she/it likes ice-cream.


Lui/ei îi place îngheţata.

La Present Simple folosim verbul fără terminaţie, cu o excepţie!

I get the lunch ready at two o'clock, usually.


Eu pregătesc prânzul până la ora două, de obicei.

We always do our shoppings at Kaufland.


Întotdeauna ne facem cumpărăturile la Kaufland.

9
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Excepţie
La persoana a III-a sg (după he, she, it, your friend), verbul se termină
în -s (după majoritatea verbelor) sau –es (după verbele care se termină în
-x, -ss, -ch, -sh):

Jane never catches the last train.


Jane niciodată nu prinde ultimul tren.

She faxes messages all over Europe.


Ea trimite mesaje prin fax în întreaga Europă.

Negativ şi Interogativ

Folosim forma do not şi do pentru negativ şi interogativ, cu excepţia


pers.a III-a sg, pentru care folosim does not/doesn’t şi does.

We do not/don't live (forma scurtă) in the suburbs.


Noi nu locuim la periferie.

He doesn't want to go skiing.


El nu vrea să meargă la ski.

Do you live here? ~ Yes, 1 do.


Tu locuieşti aici? ~ Da.

What does he want? ~ Money.


Ce vrea? ~ Bani.

Nu adaugăm terminaţia - s verbului, în forma de negativ şi interogativ.


He-doesn't gets
Does he gets?

10
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

3. The Past Simple

Utilizare

Folosim Tecutul Simplu pentru o activitate din trecut care s-a încheiat şi
nu mai are nici o legătură cu prezentul.

Diane passed her exam last month.


Diane a trecut ultimul ei examen luna trecută.

They went to the theatre on Thursday.


Ei/ele au mers la teatru joi.

Afirmativ
VB+ed (pentru verbele regulate)

It happened very quickly.


S-a întâmplat foarte repede.

The van hit the dog.


Camioneta a lovit câinele.

I posted the add yesterday.


Am postat anunţul ieri.

We once hired a Mercedes.


O dată am închiriat un Mercedes.

11
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Unele verbe au o formă neregulată. (Verbele neregulate sunt inventariate


in Anexă). Luăm forma de Past Tense Simple a acestor verbe din a doua
coloană a tabelului verbelor neregulate, care se află la sfârşitul acestui
ghid.

Se prezintă sub forma:

Infinitive Past Tense Simple Past Participle


come came come
win won won

The car came out of a side road.


Maşina a ieşit de pe o stradă lăturalnică.

Vicky rang earlier.


Vicky a sunat mai devreme.

I won the game.


Eu am câştigat meciul.

Past Tense Simple are formă identică la toate persoanele cu excepţia


verbului to be.

I/he/she/it was.
Eu/ el/ea sau el/ea (pentru obiecte şi animale) a fost.

I was in hospital last week.


Eu am fost în spital săptămâna trecută.

You/we/they were.
Tu ai fost/noi am fost/ei sau ele au fost.

12
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

You were offended by his response.


Tu ai fost/ voi aţi fost ofensat/ofensaţi de răspunsul lui.

Negativ şi Interogativ

Folosim did not şi did pentru formele de Negativ şi Interogativ.

The car did not stop.


Maşina nu a oprit.

Mark didn't look (forma scurtă) to his right.


Mark nu s-a uitat în dreapta.

Did you ring at your office? ~ Yes, I did.


Ai sunat la birou? ~ Da.

Folosim de asemenea was not/were not şi was/were pentru formele de


Negativ şi Interogativ ale verbului to be.

Negativ:

I/he/she/it was not/ wasn't.


Eu/el/ea/ el sau ea nu a fost.

You/we/they were sau weren't.


Tu sau voi/noi/ei sau ele nu au fost.

13
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Interogativ:

Was I/he/she/it?
Am fost eu/a fost el/ea?

Were you/we/they?
Ai fost tu/aţi fost voi/am fost noi/au fost ei/ele?

I wasn't myself last week.


N-am fost eu săptămâna trecută.

The shops weren't open.


Magazinele nu au fost deschise.

14
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

4. The Past Continuous

The Past Continuous Tense ne arată o acţiune în plină desfăşurare la


momentul trecut.

Formă

The Past Continuous Tense se formează din verbul to be conjugat la Past


Simple+ verbul de conjugat + terminaţia -ing.

Afirmativ:

I/he/she/it was singing.


Eu/el/ea/el sau ea cânta.

You/we/they were singing.


Voi/noi/ei sau ele cântau.

Negativ:

Sg. I was not singing. Pl. We were not singing.


Eu nu cântam. Noi nu cântam.
You were not singing. You were not singing.
Tu nu cântai. Voi nu cântaţi.
He was not singing. They were not singing.
El nu cânta. Ei/ele nu cântau.
She was not singing.
Ea nu cânta.
It was not singing.
El/ea nu cânta.

15
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Interogativ:

Sg. Was I singing? Pl. Were we singing?


Cântam eu? Cântam noi?
Were you singing? Were you singing?
Cântai tu? Cântaţi voi?
Was he/she/it singing? Were they singing?
Cânta el/ea? Cântau ei/ele?

Alte exemple:

Rock music was playing.


Era muzică rock.

People were walking down the alley.


Oamenii se plimbau pe alee.

Utilizare

Citiţi acest exemplu:


It was snowing at four o'clock înseamnă că la ora patru ningea. (Puteam
vedea fulgii căzând. Zăpada a început să cadă la ora patru şi a încetat la
ceva timp după ora patru.

Folosim the Past Continuous Tense pentru acţiuni/verbe de mişcare. În


mod normal nu îl folosim pentru verbe statice. Pentru acestea folosim
Past Simple.

1 didn't know where you were, şi nu I wasn't knowing...

16
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

5. The Present Perfect Tense

Present Perfect face legătura dintre prezent şi trecut.


The train has arrived înseamnă că trenul tocmai a ajuns în gară.
Acţiunea de la Present Perfect a început în trecut şi s-a încheiat în
prezent. Are legătură cu prezentul prin consecinţele sale. Dacă trenul a
sosit, atunci pot să îmi aşez bagajele.
Acţiunea poate începe în trecut şi să continue în prezent.

Formă

Prezentul Perfect se formează din verbul to have conjugat la Present


Simple şi participiul trecut al verbului de conjugat. (adică vb + ed
pentru verbele regulate şi verbele neregulate din a treia coloană a tabelul
din Anexă.

Infinitive Past Simple Past Participle


make made made
sell sold sold
write wrote written

Afirmativ:
Sg. I have dressed. Pl. We have dressed.
Eu m-am îmbrăcat. Noi ne-am îmbrăcat.
You have dressed. You have dressed.
Tu te-ai îmbrăcat. Voi v-aţi îmbrăcat.
He/she/it has dressed. They have dressed.
El/ea s-a îmbrăcat. Ei/ele s-au îmbrăcat.

17
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

După cum am mai spus, participiul trecut al verbelor regulate se termină


în ed., e.g. washed, landed, finished.

Exemple:

I've washed his clothes.


I-am spălat hainele.

Have you opened your present?


Ţi-ai deschis cadoul?

Forme neregulate

I've made a short presentation.


Am făcut o prezentare scurtă.

We've sold our flat.


Am vândut apartamentul.

Have you written the book?


Ai scris cartea?

Verbele to be şi to have au forme neregulate.

The journey has been astonishing.


Călătoria a fost uimitoare.

I've had a wonderful time, thank you.


M-am simţit minunat. Mulţumesc.

18
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Utilizare

Când folosim Present Perfect realizăm că acţiunile s-au desfăşurat în


trecut, dar au repercusiuni, rezultate concrete in prezent.

I’ve written the first chapter of my book. (You can read it now.)
Am scris primul capitol din cartea mea. Poţi să-l citeşti acum.

Just, already şi yet


Folosim Present Perfect, de regulă, cu aceste adverbe.

Just înseamnă tocmai.

Already înseamnă deja, mai devreme decât ne-am fi aşteptat.

Folosim yet, adică încă atunci când e de aşteptat ca ceva să se întâmple.

Just şi already se folosesc înainte de participiul trecut.

Yet se foloseşte la sfârşitul întrebării sau al frazei negative.

We've just come back from our journey.


Tocmai ne-am întors din călătorie.

It isn't a very good party. Most people have


already gone home.
Nu este o petrecere prea reuşită. Majoritatea oamenilor au plecat deja
acasă.

My brother has already crashed his new car.


Fratele meu şi-a făcut deja praf maşina lui nouă.

19
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

It's eleven o'clock and you haven't finished breakfast yet.


Este ora unsprezece şi încă nu ai terminat micul dejun.

For şi since

Putem folosi Present Perfectl Perfect cu for şi since.

Morris has only had that camera for three days.


Morris are aparatul acela de fotografiat de numai trei zile.

These pilots have stayed in Sibiu since Friday.


Acei piloţi stau în Sibiu de trei zile.

Folosim for pentru a exprima întregul interval al unei perioade.


Folosim since pentru a exprima începutul perioadei.
Folosim how long în întrebări.

How long has David had that phone? ~ Since Thursday, I think.
De când are David acel telefon? ~ De joi, cred.

Ever şi never

Folosim aceste adverbe cu Present Perfect. Îl folosim pe ever în întrebări.


În Have you ever been to Africa? cuvântul ever înseamnă vreodată.
Never înseamnă niciodată.

Have you ever played football? ~ No, never.


Ai jucat vreodată fotbal? ~Nu, niciodată.

20
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

I've never ridden a bike in my life.


Niciodată nu am mers cu bicicleta.

You've never given me sweets before.


Niciodată până acum nu mi-ai mai dat dulciuri.

First time, second time, etc/Prima dată, a doua oară

This is the first time we've been to England.


Aceasta este prima dată când mergem în Anglia.

This is the second time Danielle has forgotten to pay me back.


Aceasta este a doua oară când Daniela uită să mă plătească.

Today, this week, etc

Folosim Present Perfect cu today şi expresii construite cu adjectivul


pronominal this.

e.g. this morning, this week, this year.

We've done quite a lot of work today.


Am făcut destul de multă treabă astăzi.

I haven't travelled to Rome this year.


Anul acesta nu am fost la Roma.

21
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

6. The Present Perfect Continuous

Folosim Present Perfect Continuous pentru o acţiune care a început în


trecut şi poate continua în prezent, iar acţiunea este privită în desfăşurare.

Formă
Present Perfect Continuous se formează din have + been + verbul de
conjugat + terminaţia -ing.

Afirmativ: Negativ: Interogativ:

I have been writing. I have not been writing. Have I been writing?
Eu am scris. Eu nu am scris. Am scris eu?

You have been writing. You have not been writing. Have you been writing?
Tu ai scris. Tu nu ai scris. Ai scris tu?

He/she/it has been writing. He/she/it has not been writing. Has he/she/it been
writing?
El/ea a scris. El/ea nu a scris. A scris el/ea?

We have been writing. We have not been writing. Have we been writing?
Noi am scris. Noi nu am scris. Am scris noi?

You have been writing. You have not been writing. Have you been writing?
Voi aţi scris. Voi nu aţi scris. Aţi scris voi?

They have been writing. They have not been writing. Have they been writing?
Ei/ele au scris. Ei/ele nu au scris. Au scris ei/ele?

Alte exemple:

We've been standing here for ages.


Stăm aici de o veşnicie.

It has been snowing all day.


A nins toată ziua.

22
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Utilizare

Folosim Present Perfect Continuous pentru o perioada de timp mai


îndelungată, care se întinde din trecut până în momentul present, existând
posibilitatea ca acţiunea să continue şi în prezent.

În aceste exemple acţiunea este încă în desfăşurare.

We've been waiting here for forty minutes. (We're waiting even now.)
Aşteptăm aici de patruzeci de minute. (Aşteptăm şi acum)

Listen. That alarm has been ringing since six o'clock this morning.
Ascultă! Alarma aceea s-a declanşat de la ora şase în această dimineaţă.

For, since, how long and recently


Putem folosi Prezentul Perfect Continuu cu for şi since.

My brother has been staying with me for two weeks now.


Fratele meu stă la mine de două săptămâni deja.

You've been playing on that computer since five o'clock.


Te joci pe calculatorul acela de la ora cinci.

Folosim how long pentru întrebări.

How long have you been reading?


De când citeşti?

Nu uitaţi nici de recently/recent şi lately/în ultima vreme, care pot fi


folosite atât cu Present Perfect Simple cât şi cu Present Perfect
Continuous.

23
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

I haven't been feeling very well recently.


Nu m-am simţit foarte bine în ultima vreme.

What has he been doing lately?


Ce a mai făcut el în ultima vreme?

7. The Past Perfect

Folosim Past Perfect pentru a exprima o acţiune din trecut care s-a
încheiat anterior altei activităţi din trecut sau moment din trecut.

Rosalie and I had been to a party the evening before.


Rozalia şi cu mine am fost la o petrecere cu o seară înainte.

I'd left my purse at home.


Mi-am lăsat poşeta acasă.

I went to the box office at lunch-time, but they had already sold all the
tickets.
Am mers la casa de bilete la prânz, dar ei vânduseră deja toate biletele.

Formă

Avem nevoie de had + participiul trecut al verbului de conjugat (adică


vb + ed pentru verbele regulate şi verbele neregulate din a treia coloană a
tabelul din Anexă.

Are formă identică pentru toate persoanele.

Afirmativ:

24
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

I had finished my homework before he came home.


Eu îmi terminasem tema înainte ca el să sosească acasă.
You had finished your homework before he came home.
Tu îţi terminasei tema înainte ca el să sosească acasă.
He/she/it had finished his/her homework before we came home.
El/ea îşi terminase tema înainte ca noi să sosim acasă.
We had finished our homework before he came home.
Noi ne terminasem tema înainte ca el să sosească acasă.
You had finished your homework before he came home.
Voi vă terminaserăţi tema înainte ca el să sosească acasă.
They had finished their homework before he came home.
Ei/ele îşi terminaseră tema înainte ca el să sosească acasă.

Negativ:
I had not finished my homework before he came home.
Eu nu îmi terminasem tema înainte ca el să sosească acasă.
You had not finished your homework before he came home.
Tu nu îţi terminasei tema înainte ca el să sosească acasă.
He/she/it had not finished his homework before we came home.
El/ea nu îşi terminase tema înainte ca noi să sosim acasă.
We had not finished our homework before he came home.
Noi nu ne terminaserăm tema înainte ca el să sosească acasă.
You had not finished your homework before he came home.
Voi nu vă terminaserăţi tema înainte ca el să sosească acasă.
They had not finished their homework before you came home.
Ei/ele nu îşi terminaseră tema înainte ca voi să sosiţi acasă.

25
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Interogativ:
Had I finished my homework before he came home?
Îmi terminasem eu tema înainte ca el să sosească acasă?
Had you finished your homework before he came home?
Îîţi terminasei tu tema înainte ca el să sosească acasă?
Had he/she/it finished his homework before we came home?
Îşi terminase el/ea tema înainte ca noi să sosim acasă?
Had we finished our homework before he came home?
Ne terminasem noi tema înainte ca el să sosească acasă?
Had you finished your homework before he came home?
Vă terminaserăţi voi tema înainte ca el să sosească acasă?
Had they finished their homework before he came home?
Îşi terminaseră ei/ele tema înainte ca el să sosească acasă?

Forma contrasă/scurtă:

She had enjoyed the film, SAU


She'd enjoyed the film.
Ea savurase filmul.

He had enjoyed the party, SAU


He'd enjoyed the party.
Lui îi plăcuse la petrecere.

26
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

8. The Past Perfect Continuous

Folosim Past Perfect Continuous pentru a exprima o acţiune din trecut,


desfăşurată înaintea alteia din trecut, acţiunea de la Past Perfect
Continuous fiind privită în desfăşurare în acel moment.

Formă

Folosim had been + verbul de conjugat + terminaţia - ing.

Afirmativ:
I had been studying.
Eu studiasem.
You had been studying.
Tu studiasei.
He/she/it had been studying.
El/ea studiase.
We had been studying.
Noi studiaserăm.
You had been studying.
Voi studiaserăţi.
They had been studying.
Ei/ele studiaseră.

Negativ:
I had not been studying.
Eu nu studiasem.
You had not been studying.
Tu nu studiasei.
He/she/it had not been studying.
El/ea nu studiase.

27
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

We had not been studying.


Noi nu studiaserăm.
You had not been studying.
Voi nu studiaserăţi.
They had not been studying.
Ei/ele nu studiaseră.

Interogativ:
Had I been studying?
Studiasem eu?
Had you been studying?
Tu studiasei?
Had he/she/it been studying?
El/ea studiase?
Had we been studying?
Noi studiaserăm?
Had you been studying?
Voi studiaserăţi?
Had they been studying?
Ei/ele studiaseră?

Alte exemple:

I had been waiting ages, SAU I'd been waiting ages.


Aşteptasem de o veşnicie.

I had not been paying attention, SAU I hadn't been paying attention.
Nu fusesem atent.

28
Engleza Fără Stres Prof. Anca Kiş

Was the ground wet?


A fost pământul ud?

Had it been raining?


Plouase?

29

S-ar putea să vă placă și