Sunteți pe pagina 1din 21

D

TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

EM

LE NST
O
CŢ R
IE ATI
INTRODUCERE


Fără îndoială că una din limbile de mare interes astăzi
este turca. De ce este atât de actuală? În primul rând,
datorită numărului mare de vorbitori, fiind una din
cele mai vorbite cincisprezece limbi la nivel mondial.
Apoi, Republica Turcia este conectată strategic, din
punct de vedere geografic și cultural, cu Europa de Est,
Asia Centrală și Orientul Mijlociu, fiind astfel de mare
interes pentru oamenii de afaceri. Iar relaţiile de afaceri
cu România sunt vechi și foarte strânse. Studiind
cursul EUROCOR de Turcă pentru începători veţi
învăţa rapid să comunicaţi în această limbă, oral sau în scris, și vă veţi familiariza cu tradiţiile,
istoria, obiectivele turistice și viaţa de zi cu zi a oamenilor din această ţară.
În cele 12 lecţii ale cursului veţi învăţa astfel:
pronunţia corectă, cu ajutorul nativilor;
un vocabular din diverse sfere ale vieţii de zi cu zi;
scurte conversaţii cotidiene, care să vă permită să dialogaţi cu un nativ pe teme familiare;
noţiuni de gramatică explicate în modul cel mai simplu cu putinţă.
Învăţaţi comod!
Primiţi acasă, la cel mai apropiat oficiu poștal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le
parcurgeţi când vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, în weekenduri, după
program, vara sau iarna... când și unde doriţi!
Învăţaţi prin ascultare!
Pe lângă caietele de curs aveţi la dispoziţie CD-uri înregistrate cu vorbitori nativi. Acestea vă
vor ajuta să dobândiţi o pronunţie excelentă! Puteţi asculta vorbitorii nativi de limba turcă în
timp ce desfășuraţi alte activităţi – gătiţi, faceţi sport, vă plimbaţi, în pauza de masă, când sunteţi
prinși în trafic... când vreţi!
Vă veţi bucura de o atenţie deosebită!
Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care poate fi contactat
online.
Cu ajutorul cursului Eurocor Turcă pentru începători aveţi oportunitatea de a conversa fără
griji cu partenerii nativi şi de a vă găsi cu uşurinţă un job în ţările vorbitoare de turcă!
Mult succes!

LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de studiu


EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă aproximativ
jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice,
exemple, exerciţii şi un model de temă, selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact
cum sunt structurate caietele. Lectură plăcută!

1
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

STRUCTURA LECŢIILOR
 Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor
6 caiete, a câte 2 lecţii fiecare.
Toate caietele au o structură didactică specifică, care se va păstra de-a
lungul întregului curs.
Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv, iar procesul de
memorare devine simplu și rapid!
Lecţiile se parcurg ușor, într-un mod relaxat, deoarece unităţile de conţinut
sunt marcate grafic special: vocabularul, explicaţiile gramaticale,
informaţiile esenţiale și numeroasele exerciţii.
Limbajul este accesibil, iar accentul este pus pe partea practică.
Numeroase imagini și elemente grafice vă vor înlesni însușirea informaţiei.
Veţi exersa pronunţia alături de vorbitorii nativi de pe înregistrările audio!
Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roșu pentru verificare. Textul scris
cu caractere roșii dispare odată ce este acoperit cu acest filtru.

PRIMIREA CURSULUI
 La Eurocor, cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dumneavoastră
ce alegeţi?
1. Acasă sau la serviciu, prin Curier.
2. Acasă, la cutia poștală (Cutia poștală trebuie să aibă dimensiunile de
minimum 22×30×1 cm.).
3. La oficiul poștal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să
fie cea din cartea de identitate).

CONTUL DE CURSANT
@ Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.eurocor.ro. Aici găsiţi informaţii
despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate și înregistrate.
De asemenea, din contul de cursant se pot accesa și aplicaţiile TemeOnline sau
PlataOnline.

ABSOLVIREA
Odată cu expedierea ultimului pachet de curs, veţi primi și testul de evaluare
finală. Calificativele obţinute pot fi: foarte bine, bine și insuficient (în funcţie
de punctajul realizat). Odată promovat acest test, veţi obţine Certificatul de
absolvire Eurocor.

2
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Programa cursului
Turcă pentru începători

LECŢIILE 1-2 LECŢIILE 7-8


Vocabular: Salutul. Să facem cunoștinţă. Vocabular: Apartamentul. Mobilă și
Gramatică: alfabetul; substantivul; pronumele interioare. Familie, prieteni.
personal; terminaţiile personale; pronumele Gramatica: terminaţia posesivă; terminaţia
demonstrativ; timpul prezent (Șimdiki posesivă personală; terminaţia posesivă
Zaman); conceptul de prezenţă/absenţă a ceva impersonală; utilizarea terminaţiilor posesive
-Var/Yok. în propoziţii compuse.

LECŢIILE 3-4 LECŢIILE 9-10


Vocabular: Numerele. Lunile. Zilele Vocabular: Timpul trecut. Dialoguri.
săptămânii. Anotimpurile. Gramatica: timpul trecut (categoric) (Belirli
Gramatica: numeralul: numeralul cardinal; Geçmiș Zaman); terminaţia gerundivală:
numeralul ordinal; terminaţia numeralului -yken (iken); conjuncţia ile.
ordinal; numărul singular și plural.

LECŢIILE 5-6 LECŢIILE 11-12


Vocabular: Programul zilei. Indicarea Vocabular: La cafenea. La magazin. Alimente.
timpului. Hobby. Sport. Comerţ, cumpărături.
Gramatica: cazuri (Dativ, Ablativ, Locativ); Gramatica: imperativul; optativul; formarea
timpul prezent (Șimdiki Zaman) (continuare); adjectivelor cu ajutorul terminaţiilor -li și
terminaţiile și prepoziţiile de timp. -siz; gradul de comparaţie a adjectivelor:
comparativ, superlativ.

3
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

, 3. PARTEA ^INTAI
LECTIA ^

Bifaţi fiecare căsuţă după ce aţi învăţat:


 numeralul cardinal şi utilizarea acestuia;

Fiecare lecţie  numeralul ordinal şi utilizarea acestuia;


începe cu o  pluralul substantivelor;
prezentare a  cuvinte noi.
obiectivelor,
astfel încât să
știţi ce veţi Yeni Kelimeler
asimila până la
1
sfârșitul acesteia. Începem lecţia cu noi cuvinte. Mai departe sunt prezentate numeralele cardinale de
la 1 la 10. Citiţi-le de câteva ori, apoi repetaţi pronunţia acestora după înregistrare.

– bir – iki – üç – dört – beş

– altı – yedi – sekiz – dokuz – on

–3–

(selecţie din Lecţia 3, pagina 3)

4
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Yeni Kelimeler
2 Repetaţi pronunţia cuvintelor turceşti după înregistrare şi urmăriţi traducerea lor:

Cuvintele noi
sunt marcate
într-un chenar și
pot fi ascultate pe araba bardak cami çanta
trackul indicat de – pahar – moschee
– maşină – geantă
pe CD.

dalga elbise fare gazete


– val – rochie – şoarece – ziar

yağmur havlu ırmak iğne


– ploaie – prosop – râu – ac

jilet kedi lale muz


– lamă/aparat de ras – pisică – lalea – banană

–7–

(selecţie din Lecţia 1, pagina 7)

5
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Alıştırma 4
Grupaţi imaginea şi cuvântul corespunzător.

1 6
Noul vocabular a) fare
este folosit
în exerciţii
relevante. b) yağmur

2 7
c) elbise

d) cami

3 e) havlu 8

f) muz

g) bardak
4 9

h) şemsiye

i) resim
5 10

j) çanta

1. i 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

– 11 –

(selecţie din Lecţia 1, pagina 11)

6
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Alıştırma 22
Scrieţi în limba turcă cu ce ocupă oamenii din imagini:

Alıştırma 23
18 Traduceţi cuvintele în limba turcă. Verificaţi-vă cu ajutorul filtrului roşu.

profesor – > öğretmen

doctor – > doktor

şofer – > şoför

vânzător – > satıcı

elev, student – > öğrenci

bucătar – > аşçı

director – > direktör

secretar – > sekreter

funcţionar – > görevli

– 30 –

(selecţie din Lecţia 2, pagina 30)

7
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Yeni Kelimeler
12 Ascultaţi pronunţia:
Hah! – А! (exclamare)
Bu da… – iar aceasta, acesta
Pronunţia se Bir – un, o (acest cuvânt se foloseşte în limba turcă inclusiv ca articol
învaţă ușor nehotărât, nefăcându-se diferenţierea de gen)
cu ajutorul Değil – reprezintă forma de negaţie a verbului „a fi”. În limba turcă acest
explicaţiilor verb se conjugă diferit faţă de restul verbelor, mai precis este
detaliate și al reprezentat prin terminaţii ataşate altor cuvinte. De exemplu,
înregistrărilor cu în expresia „iyiyim”= „sunt bine”, ultima silabă „yim” înseamnă
„sunt”, iar „iyi” înseamnă „bine”.
vorbitori nativi.

În limba turcă sunt 8 vocale şi 21 de consoane.


Vocalele: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

13 Consoanele: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Consoanele se împart în consoane surde şi sonore, iar vocalele, în vocale dure (vocalele
din prima serie) şi moi (vocalele din seria a doua), precum şi în vocale rotunjite şi nerotunjite.
Deşi poate părea ciudată împărţirea sunetelor, melodicitatea limbii impune acest lucru.

Vocalele dure sau vocalele din prima serie (Kalın ünlüler) sunt: [a, ı, o, u]. Aceste
sunete se aud şi au o pronunţie dură.
Vocalele moi sau vocalele din seria a doua (İnce ünlüler) sunt: [e, i, ö, ü]. Aceste
sunete sunt percepute foarte moale de ureche.

Reascultaţi înregistrarea şi repetaţi de mai multe ori.

Pentru a memora mai uşor, veţi observa că aproape toate literele care indică vocale
moi (cu excepţia lui е) sunt scrise cu puncte, iar cele dure, fără puncte.
Punctele de deasupra literei indică întotdeauna sunetul moale şi lungirea pronunţiei
acestuia.
În plus, aceste sunete vocalice sunt împărţite în vocale rotunjite şi nerotunjite.
Vocalele moi (İnce ünlüler): [ö, ü] se pronunţă articulat cu ajutorul buzelor, de aceea
le numim rotunjite (Yuvarlak).
Vocalele dure: [a, ı] se pronunţă fără participarea activă a buzelor, de aceea sunt
numite nerotunjite (Düz).

– 19 –

(selecţie din Lecţia 1, pagina 19)

8
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Iar acum să trecem la studiul timpului prezent (ŞİMDİKİ ZAMAN).

Toate acţiunile care au loc în prezent sau în fiecare zi se exprimă la timpul prezent
ŞİMDİKİ ZAMAN. Acesta se formează astfel: la rădăcina verbului se adaugă terminaţia
timpului prezent -yor, iar la acesta, terminaţia personală.

Pronumele Terminaţia de Terminaţia


Verbul Traducere
personal timp personală

Ben oku yor - um Eu citesc.

Sen oku yor - sun Tu citeşti.

O oku yor - El (ea) citeşte.

Biz oku yor - uz Noi citim.

Siz oku yor - sunuz Voi citiţi.

Onlar oku yor - lar Ei citesc.

Dacă ultima vocală din rădăcina cuvântului este A sau I, se adaugă IYOR, iar dacă este:
E sau İ – İYOR; O sau U – UYOR; Ö sau Ü – ÜYOR.

De exemplu:
Noţiunile de
gramatică sunt Yazmak – a scrie. Tăiem terminaţia -mak, rămâne rădăcina verbului -Yaz.
explicate simplu Ultima vocală din rădăcină este а. De aceea, pentru a forma timpul prezent,
adăugăm terminaţia -IYOR, de unde obţinem Yaz + IYOR + um = Yazıyorum,
și sunt ilustrate în română: – Eu scriu.
prin exemple.

Alte exemple:

Bil + İYOR = Biliyorum – eu ştiu


Öp + ÜYOR = Öpüyorum – eu sărut

– 37 –

(selecţie din Lecţia 2, pagina 37)

9
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

LECTIA
, 3. PARTEA A DOUA

În limba turcă, la fel ca în multe alte limbi, substantivele au şi o formă de plural. Pentru a
crea forma de plural a acestora, la rădăcină se adaugă terminaţia de plural -lar sau -ler.
Conform principiului armoniei vocalelor, terminaţia -lar se adaugă cuvintelor cu vocale
dure în rădăcina cuvântului, iar terminaţia -ler, cuvintelor cu vocale moi în rădăcina
cuvântului.

Iată cum vor arăta acestea:

Substantiv Terminaţie de plural Exemple

araba -lar arabalar

kitap -lar kitaplar

şemsiye -ler şemsiyeler

resim -ler resimler

De exemplu:
ağaç + lar – ağaçlar – copaci
otobüs + ler – otobüsler – autobuze

Fiţi atenţi la formarea numărului plural al substantivelor:


bardak – bardaklar sözlük – sözlükler
bilgisayar – bilgisayarlar şoför – şoförler
11 dalga – dalgalar vapur – vapurlar
cami – camiler satıcı – satıcılar
ofis – ofisler
Pot exista excepţii de la regulă, mai ales în cazul cuvintelor împrumutate. Exemplu:
saat – saatler.

– 12 –

(selecţie din Lecţia 3, pagina 12)

10
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Alıştırma 17
Formaţi numărul plural al substantivelor următoare şi traduceţi-le în limba română cu
ajutorul dicţionarelor din lecţiile de până acum.
Aceste 1. cami camiler moschei
cunoștinţe sunt 2. elbise ________________________ ___________________________
întotdeauna 3. gazete ________________________ ___________________________
fixate prin 4. ırmak ________________________ ___________________________
exerciţii. 5. oda ________________________ ___________________________
6. otobüs ________________________ ___________________________
7. sözluk ________________________ ___________________________
8. ev ________________________ ___________________________
9. yaş ________________________ ___________________________
10. sınıf ________________________ ___________________________

Terminaţiile de plural -lar / -ler se adaugă nu numai la substantive, ci şi la verbe.


Terminaţia -lar o cunoaşteţi deja. Aţi întâlnit-o în lecţia 2 la timpul prezent, plural, cu
pronumele оnlar. Haideţi să ne reamintim:
Onlar konuşuyorlar. – Ei discută.
12
Onlar evleniyorlar. – Ei se căsătoresc.
Onlar dinliyorlar. – Ei ascultă.

Alıştırma 18
Ştiţi deja că pluralul substantivelor se creează prin adăugarea la forma de singular a
terminaţiei -lar / -ler. Alegeţi cuvântul care corespunde desenului.

1 2

a) öğrencilar a) elbise
b) öğrenciler b) elbiseler
c) öğrenci c) elbiselar

– 13 –

(selecţie din Lecţia 3, pagina 13)

11
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Substantivele sunt cuvintele care descriu obiecte, fiinţe vii, fenomene sau persoane şi
răspund la întrebările Cine? sau Ce?.

Alıştırma 1

3 Repetaţi într-o altă ordine cuvintele deja cunoscute.


araba – maşină
zarf – plic
bardak – pahar
Diversitatea
yılan – şarpe
exerciţiilor vă
cami – moschee
asigură că nu vă
vapur – corabie
veţi plictisi să
ütü – fier de călcat
exersaţi noţiunile
parcurse. çanta – geantă
uçak – avion
dalga – val
şemsiye – umbrelă
elbise – rochie
Exerciţii de
ascultare și fare – şoarece

repetare ... gazete – ziar


papağan – papagal
yağmur – ploaie
resim – desen
havlu – prosop
ırmak – râu
iğne – ac
jilet – lamă/aparat de ras
otobüs – autobuz
tarak – pieptene
kedi – pisică
lale – lalea
sabun – săpun
muz – banană
nar – rodie

öküz – taur

–7–

(selecţie din Lecţia 1, pagina 7)

12
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Alıştırma 25
Notaţi în limba turcă, sub imagini, cuvintele care le descriu.

Exerciţii de
completare ...

yaz

Alıştırma 26
Traduceţi propoziţiile în limba română. Autoverificaţi-vă cu ajutorul filtrului roşu.
... și traducere ...
Bir yılda dört mevsim var.
– Într-un an sunt 4 anotimpuri.

Onlar kış, ilkbahar, yaz, sonbahar.

– Acelea sunt iarna, primăvara, vara şi toamna.

– 23 –

(selecţie din Lecţia 3, pagina 23)

13
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Alıştırma 29
Grupaţi imaginile care denotă cuvinte cu sens opus (antonime). Notaţi cuvintele
corespunzătoare sub imagini.
Exerciţii de
matching. 1 a

1. c

2 b

3 c

4 d

– 26 –

(selecţie din Lecţia 3, pagina 26)

14
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Alıştırma 30
Citiţi propoziţiile despre anotimpurile anului şi
traduceţi-le în română. Verificaţi-vă cu ajutorul
filtrului roşu.

Filtrul roșu Hava sıcak ve güzel oluyor.


verifică gradul – Vremea se face frumoasă şi caldă.
de însușire a
cunoștinţelor. Çiçekler açılıyor.
Acoperiţi textul – Se deschid (înfloresc) florile.
scris cu roșu și
repetaţi ușor! Yaz yılın en sıcak mevsimi.
– Vara este cel mai cald anotimp al anului.

Yazın meyveler ve sebzeler çok.


– Vara sunt multe fructe şi legume.

Hava soğuyor.
– (Vremea) se răceşte.

Ağaçlardan yapraklar düşüyor.


Din copaci cad frunze.

Çok yağmur yağıyor.


– Plouă mult.

Yeni Kelimeler
22 Vom învăţa mai departe denumirile zilelorr săptămânii. Ascultaţi şi repetaţi.
hafta(nın) günleri ptămânii
– zilele săptămânii
pazartesi – luni
salı – marţi
çarşamba – miercuri
perşembe – joi
cuma – vineri
cumartesi – sâmbătă
pazar – duminică

– 27
7–

(selecţie din Lecţia 3, pagina 27)

15
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Alıştırma 15
Traduceţi propoziţiile în limba turcă. Verificaţi rezolvarea
cu ajutorul filtrului roşu.

Acesta este domnul Hakan? > Bu Hakan Bey mi?

Acela este un taur? > O bir öküz mü?

Acel loc este o moschee? > Şurası cami mi?

Acesta este un avion? > Şu bir uçak mı?

Pentru forma negativă a întrebărilor generice se foloseşte cuvântul değil, care


corespunde sintagmei româneşti nu-i.
Değil stă întotdeauna înaintea particulei interogative mi, echivalentul românesc fiind
«...nu-i aşa?» sau «...nu e adevărat?».

De exemplu:
Informaţiile
Bu bir kitap değil mi? – Aceasta este o carte, nu-i aşa?
importante
Bu bir kalem değil mi? – Acesta este un pix, nu-i aşa?
sunt marcate
grafic special Bu bir araba değil mi? – Aceasta este o maşină, nu-i aşa?
pentru a fi mai Şu ev değil mi? – Acea casă, nu-i aşa?
ușor reţinute. Burası İstanbul değil mi? – Acest loc este Istanbul, nu-i aşa?
Ali Türk değil mi? – Ali este turc, nu-i aşa?

Dacă răspunsul este afirmativ, atunci răspundem cu: Еvet. – Da.


Dacă răspunsul este negativ, atunci răspundem cu: Hayır. – Nu.
sau cu Hayır, değil. – Nu, nu este.

De exemplu:

Bu bir kitap değil mi? – Aceasta este o carte, nu-i aşa?


Evet. – Da. Hayı
Hayır. – Nu.
ap.
Evet, bu bir kitap. Hayı bu bir kitap değil.
Hayır,
– Da, aceasta este o carte. Nu aceasta nu este o carte.
– Nu,

– 23 –

(selecţie din Lecţia 1, pagina 23)

16
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CHEIA EXERCITIILOR
,
Alıştırma 2
Vă verificaţi
propriile
răspunsuri la
exerciţii cu
ajutorul cheii araba havlu muz nar papağan uçak
exerciţiilor.
Alıştırma 4

1. i 2. j 3. a 4. g 5. c 6. h 7. d 8. e 9. f 10. b

Alıştırma 7
Hakan Bey Meriyem Hanım

Alıştırma 9
Вu kalem Şu kedi O ev

Alıştırma 10
Bu telefon Şu kalem O çanta

Alıştırma 16
A: İşte bu bizim ofis(imiz).
B: Çok güzel bir ofis.
A: Teşekkür ederim. Şu Ayşe Hanımın odası. O Hakan Bey’in.
B: Burası neresi?
A: Burası mutfak.
B: Mutfak büyük mü?
A: Hayır, büyük değil. Küçük.

Alıştırma 17
1. Burası ofis mi? Evet, ofis. Hayır, ofis değil.
2. Şu bir araba mı? Evet, araba. Hayır, araba değil.
3. Bu sokak büyük mü? Evet, büyük. Hayır, büyük değil.
4. Murat doktor mu? Evet, doktor. Hayır, doktor değil.

Alıştırma 18

Bu bir havlu mu? Bu bir ütü mü?

Bu bir havlu değil mi? Bu bir ütü değil mi?

– 45 –

(selecţie din Lecţia 1, pagina 45)

17
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

REZUMATUL LECTIEI
, 2
Rezumatul 2.1 Pronumele personale
cuprinde cele
mai importante Număr singular (Tekil) Număr plural (Çoğul)
noţiuni Ben eu Biz noi
prezentate pe Sen tu Siz voi
parcursul unei
O el, ea Onlar ei, ele
lecţii.

2.2 Terminaţiile personale.


Forma afirmativă: Forma interogativă:

Ben - ım, - im, - um, - üm Ben doktor - ım, - im, - um, - üm

Sen - sın, - sin, - sun, - sün - sın, - sin, - sun,


Sen doktor
- sün
- (dır), - (dir), - (dur), mı, mi,
O O doktor _
- (dür) / tır*
m u ,
Biz - ız, - iz, - uz, - üz Biz doktor - ız, - iz, - uz, - üz

- sınız, - siniz, - sunuz, - sınız, - siniz,
Siz Siz doktor
- sünüz - sunuz, - sünüz
- (dır) lar, - (dir) ler, - Onlar doktor - lar, - ler, - lar, - ler
Onlar
(dur) lar, - (dür) ler / tur*

Forma negativă:

Ben doktor im
Sen doktor sin
O doktor (dir)
değil
Biz doktor iz
Siz doktor siniz
Onlar doktor (dir) ler
* Terminaţile cu „t” se adaugă cuvintelor terminate în consoane sonore (Tonlu).

2.3 Formula timpului prezent (Şimdiki Zaman)


Verb + IYOR + terminaţia personală

A, I + IYOR O, U + UYOR

E, İ + İYOR Ö, Ü + ÜYOR.

– 40 –

(selecţie din Lecţia 2, pagina 40)

18
TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

DICTIONAR
,
Dicţionarul açılmak a deschide, a se deschide hangi care
de la sfârșitul Ağustos august hava vreme
fiecărui caiet
altı şase Haziran iunie
cuprinde toate
cuvintele și altmış şaizeci herkes toţi, fiecare

expresiile pe Aralık decembrie iki doi


care le întâlniţi ay lună (calendaristică), iki bin două mii
pe parcursul lună (astru) iki yüz două sute
lecţiilor, alături
beş cinci ilkbahar primăvară
de traducerea
bin o mie ip aţă
lor.
bir unu ışık lumină
çarşamba miercuri ışık vermek a lumina
cevap răspuns kar zăpadă
çiçek floare Kasım noiembrie
çok mult (foarte mult) kırk patruzeci
cuma vineri kış iarnă
cumartesi sâmbătă kışın iarna, în timpul iernii
doksan nouăzeci kurt lup
dokuz nouă kuş pasăre
dört patru Mart martie
düşmek a cădea, a pica Mayıs mai
Ekim octombrie mevsim anotimp, sezon
elli cincizeci meyve fruct
en cel mai milyon milion
erkek bărbat mutlu fericit
Eylül septembrie mutluluk fericire
gelmek a veni, a sosi Nisan aprilie
güç putere numaralar cifre
güneş soare Ocak ianuarie
haftanın günleri zilele săptămânii olmak a fi, a deveni

– 37 –

(selecţie din Lecţia 3, pagina 37)

19
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TURCĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

TEMA PENTRU ACASA 4

A. Traduceţi propoziţiile în limba română.


1. kış ayları: _______________________________________
Tema pentru acasă, 2. Haziran yılın altıncı ayıdır. _______________________________________
prin care puteţi să 3. Aralık yılın on ikinci ayıdır. _______________________________________
vă verificaţi însuşirea 4. Nisan yılın dördüncü ayıdır. _______________________________________
cunoştinţelor,
5. Kasım sonbahar ayıdır. _______________________________________
poate fi trimisă spre
6. Mayıs ilkbahar ayıdır. _______________________________________
corectare online, în
contul de cursant de 7. Temmuz yaz ayıdır. _______________________________________

pe site-ul
www.eurocor.ro. B. Traduceţi substantivele în limba turcă şi scrieţi-le la singular şi la plural.
Profesorul 1. lună sg. ___________________ pl. ___________________
personal vă va oferi 2. an sg. ___________________ pl. ___________________
îndrumare pe toată 3. prosop sg. ___________________ pl. ___________________
perioada studiului. 4. ac sg. ___________________ pl. ___________________
5. pieptene sg. ___________________ pl. ___________________
6. lalea sg. ___________________ pl. ___________________
7. corabie sg. ___________________ pl. ___________________

C. Răspundeţi la întrebări.
1. Kışın birinci ayı? ____________________________________________
2. İlkbaharın üçüncü ayı? ____________________________________________
3. Yazın ikinci ayı? ____________________________________________
4. Sonbaharın birinci ayı? ____________________________________________

Cursul Eurocor de Turcă pentru începători vă ajută să faceţi primii paşi cu succes în
învăţarea acestei limbi care fascinează din ce în ce mai mulţi vorbitori! Prin numeroasele
cuvinte noi, dialoguri inspirate din viaţa reală şi exerciţiile de ascultare de pe CD-uri veţi
37 înAstrologie
reuşi să susţineţi cel mai scurt timp o conversaţie şi veţi putea înţelege texte scurte din
filme sau emisiuni turceşti. Vă aşteptăm cu drag!

Tel. 021 33 225 33 www.eurocor.ro


20