Sunteți pe pagina 1din 52

Micro-dicționar

de cuvinte comune în
română și turcă

Maria și Niculae Păscuț


București, 2016
Introducere
Academicianul Alexandru Graur aprecia că aproximativ 66%
din fondul principal lexical al limbii române este format din cuvinte
de origine latină, intrate în limbă la momente istorice diferite, restul
vocabularului fiind împrumutat din alte limbi și culturi, direct sau prin
mai multe intermedieri. Pe scurt, observația lui Graur e că, în general,
în circulația lexicală dintre o limbă și alta, „Se împrumută cuvinte
împrumutate”.
Limba turcă a fost influențată și ea de-a lungul secolelor de
sanscrită, chineză, mongolă, rusă, arabă, franceză, italiană, engleză,
ebraică și a îmbogățit, la rândul ei, culturile cu care a intrat în contact.
Acest microdicționar nu e, în primul rând, unul etimologic; el nu
încearcă atât să aducă în atenția cititorului cuvinte împrumutate din
limba turcă și formele lor istorice, cât să arate că un număr important
de cuvinte utilizate în vorbirea de zi cu zi sunt – sau au fost, la un
moment dat, înainte ca altele mai noi să le ia locul – elemente lexicale
comune celor două limbi.

Printre cuvintele comune culese aici se numără unele care


demonstrează contactul direct în care s-au aflat vreme de secole
cele două limbi; altele, în schimb, indică felul în care și româna și turca
s-au aflat într-un mod similar sub influența unor limbi moderne și au
împrumutat sub formă de neologisme cuvinte noi (ca, de pildă, internet)
sau cuvinte de proveniență veche îmbrăcate în haine noi (arheologie).
Nu în ultimul rând, am ales aici termeni-pereche echivalenți în
principal din punct de vedere al formei; am considerat că semnificațiile
cuvintelor sunt multiple și fluide, că evoluează în timp, că se schimbă
și adaptează la noul context cultural și că sunt, prin urmare, mai greu
de captat în echivalențe decât formele. Unele cuvinte-pereche se
aseamănă, deci, și ca sens și ca formă (haimana-haymana), în vreme
ce altele se aseamănă ca formă, însă diferă ca sens, pentru că au
trecut printr-o deplasare semantică (geamantan – camadan).

Scopul acestui mic dicționar de cuvinte comune e acela de-a


stimula, într-o formă prietenoasă și jucăușă, interesul pentru cele două
limbi și pentru relațiile dintre ele.

Next Publishing
ALFABETUL LIMBII TURCE
TÜRK DİLİ ALFABESİ1

Litera/ Denumirea/ Pronunţarea în română/


Harf Adı Romence okunuşu
Aa a ca în tata
Bb be ca în ban
Cc ce (rom. ge) ca în gem, geam, gingie
Çç çe (rom. ce) ca în cercel, ceas, cine
Dd de ca în dacă
Ee e ca în pepene
Ff fe ca în floare
Gg ge (rom. ghe) ca în gară, ghem, ghindă
Ğğ ge (yumuşak = ca, aproximativ, în dogmă,
moale) neghină
Hh he ca în horă
Iı (rom. â, î) ca în vânt
İi i ca în inimă
Jj je ca în jurnal
Kk (rom. che) ca în casă, chel, chip

1Baubec Agiemin, Baubec G. Deniz-Kamer, Dicționar român-turc,


turc-român, Next Publishing, București, 2015
Ll le ca în lac, lene, lin
Mm me ca în mare
Nn ne ca în nas
Oo o ca în om
Öö ö ca ö din germană sau eu din
franceză
Pp pe ca în popă
Rr re ca în rar
Ss se ca în sat
Şş şe ca în șapte
Tt te ca în turc
Uu u ca în unt
Üü ü ca ü din germană sau u din
franceză
Vv ve ca în vară
Yy ye ca primul e din este
Zz ze ca în zarvă

Observație. În scrierea turcă se mai folosesc trei vocale lungi,


care apar numai în cuvinte de origine arabă şi persană:
A â = a lung: lâzım (ar.) „necesar”
Î î = i lung: adlî (ar.) „juridic”
Û û = u lung: mahlûk (ar.) „creatură”
A
Micro-dicționar de cuvinte
comune în română și turcă
A acordeon – akordiyon
aba – aba acrobat – akrobat
abac – abaküs actor – aktör
abagiu – abacı actriță – aktris
abanos – abanoz acustică – akustik
abataj – abataj adresă – adres
abis – abis aerodinamic – aerodinamik
abisal – abisal afazie – afazi
Abisinia – Abisinya aferim – aferin
abitir – abitir afion – afyon
abraș – abras afiș – afiş
acadea – akide Africa – Afrika
acaret – akaret afuzali – hafızali
acetilenă – asetilen aga – ağa
achingiu – akıncı agarlâc – agırlık
acid – asid ageamiu – acemi
acmac – ahmak agendă – ajanda
agent – ajan ambră – amber
agenție – ajans America – America
alai – alay american – Amerikan
albatros – albatros amper – amper
album – albüm ampermetru – ampermetre
albumină – albümin ananas – ananas
alcool – alkol anarhic – anarşik
alergie – alerji anarhist – anarşist
alfabet – alfabe anason – anason
aliotman – ali osman angola – angola
alișveriș – alısveris anison – anason
almanah – almanak anormal – anormal
alopatie – alopati anteriu – anteri (entari)
alpaca – alpaka antibiotic – antibiyotik
alteță – altes antisemit – antisemit
aluviune – alüvyon antologie – antoloji
aman – aman antologie – antoloji
amandea – amade antracit – antrasit
amanet – emanet aortă – aort
amanet – emanet aperitiv – aperitif/aperatif
ambalaj – ambalaj apron – apron
arabă – araba astm – astım
arcă – arka astrolog – astrolog
arcan – arkan astrologie – astroloji
arena – arena astronaut – astronot
argo – argo ateist – ateist
argon – argon atelier – atöliye
arheolog – arkeolog atlas – atlas
arheologic – arkeolojik atlet – atlet
arheologie – arkeoloji atom – atom
aristocratic – aristokratik autentic – otantik
arnăut – arnaut autobiografie – otobiyografi
arpagic – arpacık autobuz – otobüs
arpagic – arpacık yok autocamion – otokamyon
arsenic – arsenik automat – otomatik
arșic – aşık autoritar – otoriter
arteră – arter autostop – otostop
artist – artist avantaj – avantaj
asfalt – asfalt avocado – avokado
asistent – asistan avocat – avukat
astenic – astenik axioma – aksiyoma
astereala – astar
B
B balans – balans
babă – baba balast – balast
babalâc – babalık balbaș – bal başı
bacara – bakara balcanic – balkanik
bachelită – bakelit balcanolgie – balkanoloji
bacil – basil balcanolog – balkanolog
baclava – baklava balcon – balkon
bacșiș – bahşiş balena – balena
bacterie – bakteri, mikrop balerină – balerin
bacteriolog – bakteriyolog balet – bale
baftă – baht balon – balon
baga – baga balotaj – balotaj
bagaj – bagaj balsam – balsam
baie – banyo baltag – balta
bair – bayır bamă – bamya
bairac – bayrak banat – banat
bairam – bayram bancă – banka
balaban – balaban bancher – banker
baladă – balad banderolă – banderol
balalaică – balalaika bar – bar
balama – baglama baracă – baraka
barbar – barbar băcan – bakkal
barbut – barbut bărbier – berber
bardacă – bardak becher – bekâr
barem – bari bei – bey
baricadă – barikat beizadea – beyzade
bariu – baryum bej – bej
barometru – barometre belea – belâ
baron – baron Belgia – Belçika
barou – baro bere – bira
bas – bas berechet – bereket
Basarabia – Basarabya beretă – bere
bașbuzuc – başıbozuk beșleagă – beşliaga
bașca – başka beșliu – beşli
baschet – basketbol beton – beton
basma – basma bibliograf – bibliograf
baston – baston bicicletă – bisiklet
batal – battal bidinea – badana
baterie – batarya bidiviu – bedevi
bază – baz biftec – biftek
bazalt – bazalt bigamie – bigami
bazar – bazar bigudiu – bigudi
bilet – bilet Bosnia – Bosna
bilion – bilyon bostan – bostan
biolog – biyolog bostangiu – bostancı
biologie – biyoloji botanic – botanik
biosferă – biyosfer box – boks
birlic – birlik boxer – boksör
birou – büro brahman – brahman
biscuiți – bisküvi brahmanism – brahmanizm
bisturiu – bistüri bre – bre
bizon – bizon briceag – bıçak
boccea – bohça broccoli – brokoli
bocciu – bokçu bronșită – bronşit
boi – boy broșură – broşür
boia – boya buciuc – buçuk
boiandruc – boyunduruk buclă – bukle
boiangiu – boyacı bucluc – bokluk
bombă – bomba budala – budala
bombat – bombeli budincă – buding
bondoc – bunduk bugeac – bugeac
borangic – bürüncük buhur – buhur
bordo – bordo buhurdar – buhurdar
bujie – buji cactus – kaktüs
bulat – bulat cadastru – kadastro
buldog – buldok cadavru – kadavra
bulgar – Bulgar cadână – kadın
bulgur – bulgur cadiu – kadı
buluc – bölük cadru – kadro
burghiu – burgu cafea – kahve
burnuz – bornuz cafegiu – kahveci
bursuc – porsuk cafenea – kahvehane

c
but – but caftan – kaftan
butuc – kütük caia – kaya
buzdugan – bozdogan caiac – kayak
caiacciu – kayıkçı
C caic – kayık
cabaret – kabare caimac – kaymak
cabaz – kabaz caimacam –kaymakam
cabină – kabin caisă – kayısı
cablu – kablo calabalâc – kalabalık
cabulă – kabul calafat – kalafat
cacao – kakao calcan – kalkan
cacealma – kaçırma caldarâm – kaldırım
calem – kalem caracul – karakul
calfă – kalfa caraghios – karagöz
caloric – kalorik caraghioslâc – karagözlük
calorifer – kalorifer carat – karat
calp – kalp caravană – karavan
calup – kalıp caravelă – karavela
camion – kamyon carbon – karbon
Canada – Kanada carbonic – karbonik
canal – kanal carburator – karburatör
canapea – kanape cardinal – kardinal
canar – kanar cardiogramă – kardiyogram
canat – kanat cardiologie – kardeoloji
candelă – kandil careu – kare
cange – kance caricatură – karikatür
cangur – kanguru casap – kasap
cantaragiu – kantarcı cașcaval – kaşkaval (kaşar)
canto – kanto casier – kasiyer
capac – kapak castă – kast
capamă – kapama castan – kestane
capcană – kapkan catacombă – katakomb
carabina – karabina catadicsi – kabul işi
catafalc – katafalk cârcaiac – kırkayak
cataif – kadayıf cârjaliu – kırcali
catalizator – katalizör cârmâz – kırmız
catalog – katalog ceai – çay
catâr – katır ceair – çayır
catedrală – katedral cealma – çalma
catifea – kadife cealmagiu – çalmagı
catolic – katolik ceamur – çamur
catran – katran cearceaf (cearşaf) – çarşaf
cauc – kauk ceauș – çavuş
cavaf – kavaf cec – çec
caval – kaval Cehia – Çek
cavas – kavas celofan – selofan
cazac – kazak celuloid – selüloid
cazan – kazan celuloză – selüloz
cazangiu – kazancı centigram – sentigram
cazma – kazma centimă – sentim
călăuză – kılavuz centimetru – sentimetre
cărămidă – kiremit cercevea – çerçeve
căpitan – kaptan cerdac – çardak
cântar – kantar cerviș – çerviş
chebap – kebab chilim – kilim
chec – kek chilipir – kelepir
chef – keyif chilipirgiu – kelepirci
chefal – kefal chilom – külom
chefliu – keyifli chimie – kimya
chel – kel chimion – kimyon
chenar – kenar chimir – kemer
chepeng – kepenk chindie – ikindi
cherem – kerem chiocec – köçek
cherestea – kereste chiolhan – külhan
cherestegiu – keresteci chior – körr
cherhana – kerhana chioșc – köşk
cherpedin – kerpeten chipcea – kepçe
chervan – kervan chirie – kira
ches – kes chirigiu – kiracı
chiabur – kibar chirpici – kerpiç
chibrit – kibrit chisea – kâse
chichirgiu – şekerci chitară – kitar
chiftea, chioftea – köfte chiulangiu – külahci
chihlimbar – kehlibar chiup – küp
chilă – kile ciflic – çuflik
cighir – çeger ciuruc – çürük
cilibiu – çelebi cizmă – çizme
cimbir – çember clarinet – klârnet
cimbistră – çimbistra clasic – klasik
cimilitură – çimili claxon – klakson
ciob – çöp clor – klor
cioban – çoban clorofilă – klorofil
ciocolată – çikolata cloroform – kloroform
ciohodar – çuhodar coafor – kuaför
ciolac – çolak cobză – kobza
cioltar – çultarı cofeină – cafein
ciomag – çomak colan – kolan
ciorap – çorap coltuc – koltuk
ciorbă – çorba comedie – komedya
ciortan – çortan comic – komik
cirac – çırak comisar – komiser
cișmea – çeşme comision – komisyon
cit – çit conac – konak
ciubuc – çubuk condur – kundura
ciuin – çoven conservă – konserve
ciulama – çullama control – kontrol
coran – koran dalac – dalak
coșcogea – koskoca dam – dam
costum – kostüm damă – dam
covată – kovata/kuvata dambla – dambla
coz – koz damigeană – damacana
crampă – kramp dandana – dandana/
cravată – kravat tantana
cristal – kristal dans – dans
culă – kula dantelă – dantel
cumaș – kumaş dara – dara
cumbara – kumbara darac – darak
cupon – kupon decagram – dekagram

D
curmal – hurma decan – dekan
curmală – hurma decolteu – dekolte
cusur – kusur decontare – dekont
cușcuș – kuskus decor – dekor
cutie – kutu delegat – delege
delegație – delegasyon
D deltă – delta
dădacă – dadı demagog – demagog
dairea – daire demagogie – demagoji
demi – dimi dicțiune – diksyon
demilitarizare – didactic – didaktik
demilitarizasyon diliu – deli
demiurg – demiurg dimerlie – demirli
democrat – demokrat dinam – dinamo
democrație – demokrasi dinamită – dinamit
derbedeu – derbeder dinamometru – dinamometre
derviș – dervis dinastie – dinasti
dever – devir directivă – direktif
deviz – döviz disciplină – disiplin
dezinfecta – dezenfekte discotecă – diskotek
diabet – diyabet dispensar – dispanse
diafragmă – diyafragm divan – divan
diagramă – diyagram Dobrogea – Dobruca
dialectic – diyalektik doctor – doktor
dialectolog – diyalektolog doctrină – doktrin
dialog – diyalog document – doküman
diapazon – diyapazon dogmă – dogma
diapozitiv – diyapozitiv dolar – dolar
dictare - dikte doldora – doldur
dictator – diktatör dominion – dominion
domino – domino eczemă – ekzem
dopaj – dopaj efendi – efendi
dovleac – dövlek electrician – elektrikçi
dramă – dram electrocardiogramă –
dramatic – dramatik elektrokardyogram
dramaturg – dramaturg electrod – elektrod
dramaturgie – dramaturji electroliză – elektroliz
dud – dut electromagnetic –
duduie (duducă) – duduka elektromanyetik
duet – düet electromecanică –
dugheană – dükkân electromekanik
duium – duyum electromotor – elektromotor

e
dulap – dolap electron – elektron
dulgher – dülger electronică – electronik
duș – duş electroscop – elektroskop
dușman – düşman electroșoc – elektroşok
dușumea – döşeme electrotehnic – elektroteknik
elicopter – helikopter
E elipsă – elips
economic – ekonomik eliptic – eliptic
economie – ekonomi emir – emir
f
emisar – emisar F
enciclopedie – ensiklopedi fabrică – fabrika
endocrin – endokrin factură – fatura
endocrinologie – endokrinoloji facultate – fakülte
energic – enerjik fanatic – fanatik
energie – enerji fanatism – fanatizm
epic – epik fanfară – fanfar
epidermă – epiderm făraș – faraş
epilog – epilog farmacologie – farmakoloji
eșarfă – eşarp fascism – faşism
escală – eskal fascist – faşist
etajeră – etajer fasole – fasuliye
etalon – etalon fatalism – fatalizm
eter – eter fatalist – fatalist
etichetă – etiket federal – federal
etimologic – etimolojik federalism – federalizm
etimologie – etimoloji federație – federasyon
etnic – etnik federativ – federatif
etnograf – etnograf feeric – feerik
extensiv – ekstansif felah – felah
feldmareșal – feldmareşal
felinar – fener fișic –fisek
fener/fanar – fener fitil – fitil
fenil – fenil fizică – fizik
fenix – feniks Flamand – Flaman
fenol – fenol flaut – flüt
feregea – ferage flebită – flebit
fermoar – fermuar flegmon – flegmon
fes – fes flintă – flinta
figurant – figüran flirt – flört
filarmonică – filarmonik floretă – flöre
fildeș – fil dişi, fildisi flotă – filo
filosof – filozof flotilă – flotil
filoxeră – filokser fluor – fluor
filtru – filtre fobie – fobya
finală – final folclor – folklor
Finlanda – Finlandya folcloric – folklorik
fiord – fiyort fond – fon
firman – fermân fonem – fonem
fistic – fıstık fonetic – fonetik
fistichiu – fıstıkî formalism – formalizm
fișă – fiş fosfat – fosfat
fotă – fota garaj – garaj
fotbal – futbol gargară – gargara
fotocopie – fotokopi gavanos – kavanoz
fotograf – fotoğrafçı gaz – gaz
fotometrie – fotometri gazetă – gazeta/gazete
fotoreportaj – foro röportaj găgăuz – gagavuz
foxtrot – fokstrot găitan – kaytan

g
frac – frak gealat – cellat
franc (moneda) – frank geam – cam
frânghie – frengi geamandură – şamandıra
Franța – Fransa geamantan – camadan
fudul – fodül / fudul geambaș – cambaz
fular – fular geamgiu – camcı
furtun – hortum geamie – cami
geamlâc – camlık
G geamparale – çalpara
gabardină – gabardin geanabet – cenabet
gabarit – gabari geantă – çanta
gafă – gaf gear – car
gală – gala gelatină – jelatin
gang – gang geambaș – cambaz
generic – jenerik ghiul – gül
genetică – jenetik ghiulea – gülle
geneză – genesis ghiurghiuliu – gürgülü
geodezie – jeodezi ghiveci – güvec
geografie – coğrafi gimnast – jimnastikçi
geologie – jeoloji gimnastică – jimnastik
geometrie – jeometri giumbușluc – cümbüslük
get–beget – cetbecet giurgiuvea – çerçeve
ghepard – gepar giuvaier – cevahir
gherghef – gergef giuvaiergiu – cevahirci
ghetou – geto gogeamite – kocaman
ghiaur – gâvur gondolă – gondol
ghidon – gidon goniometrie – goniometri
ghigilic – gecelik gorilă – goril
ghimie – gemi grafică – grafik
ghioc – göç grafit – grafit
ghiol – göl grafologie – grafoloji
ghiotură – götürü gram – gram
ghiozdan – cüzdan gri – gri
ghirlandă – girlant grimea – dürme
ghiuden – göden gripă – grip
gulaș – gulaş halva – helva
gută – gut halvagiu – helvacı

h
hamal – hamal
H hambar – ambar
habar – haber hamsie – hamsi
hac – hak han – han
hagialâc – hacılık hanger – hançer
hagiu – hagi hangiu – hancı
haham – haham hap – hap
haidamac – haydamak hapsân – hapsın
haide – haydi haraba – araba
haiduc – haydut harabagiu – arabacı
haihui – hayhay haraci – haraç
haimana – haymana haram – haram
hain – hain harambașă – haram başı
hal – hal haramin – haramin
hală – hal harbuz – karpuz
halal – helâl harcea-parcea – parça-
halat – halat parça
halcă – halka harem – harem
halogen – halojen harman – harman
harșa – haşa hidrogen – hidroijen
hașiș – haşış hidrologie – hidroloji
hasmațuchi – asmaçik higroscop – higroskop
hatâr – hatır hiperbolă – hiperbol
havaiu – havai hipnotism – hipnotizma
havalea – havale hipnoză – hipnoz
havuz – havuz hoge – hoca
haz – haz hol – hol
hazna – hazine, hazne holeră – kolera
hectar – hektar homeopatic – omeopatik
hectogramă – hectogram homeopatie – omeopati
hectolitru – hektolitre homosexual – homoseksüal
helium – helyum homosexualitate –
hematie – hemati homoseksüalizm
herghelegiu – hergeleci hop – hop
herghelie – hergele hora – hora
hidrat – hidrat hormon – hormon
hidrocarbon – hidrokarbon hormonal – hormonal
hidrocarbură – hidrokarbür hotel – otel
hidroelektrik – hidroelektrik huzur – huzur
hidrofil – hidrofil
i
İ ienicer – yeniçeri
iaca – yaka ilic – yelek
iadeș – yâdes imam – imam-hoca
iahnie – yahni infecție – enfeksyon
iaht – yat insulină – insülin
iama – yagma internet – internet
iard – yarda ioc – yok
iatac – yatak odası iod – iyot
iatagan – yatagan ipingea – yapıncak
iaurt – yoğurt ıpotenuză – ipotenüs
ibric – ibrīk ıridium – iridium
ibrișim – ibrişim ıris – iris
icoană – ikon islam – islam
ideal – ideal Islanda – İslanda
idealism – idealizm ișlic – işlık
idealist – idealist isnaf – esnaf
ideolog – ideolog Italia – İtalya
ideologie – ideoloji iureș – yürügüs
idilă – idil ızolator – izolatör
idol – idol
ienibahar – yenibahar
j
J kripton – kripton
jaguar – jaguar kurd – Kürt
jaluzea – jaluzi Kuweit – Küveyt

L
jambon – jambon
jandarm – jandarma L
Japonia – Japonya laborator – laboratuvar
jargon – argo lalea – lâle
jartieră – jartiyer lămâie – limon
jaz – caz lampă – lamba
jeep – cip laser – laser
jerseu – jerse lavă – lav
jeton – jeton lavandă – lavanta
jocheu – cokey lăută – lâvta

k
juriu – juri lăuză – loğusa
leafă – ulûfe
K lefegiu – ulûfeci
kilogram – kilogram legiune – lejyon
kilometru – kilometre leș – les
kilovat – kilovat levent – levent
kirghiz – Kırgız libadea – libade
kiwi – kivi liberal – liberal
m
libret – libretto lulea – lüle
liceu – lise lux – lüks
lichea – leke
lichior – likör M
lighean – leğen macara – makara
lignit – lignit macat – makat
liliac – leylak macaz – makas
liman – liman magazie/magazin – mağaza
limonadă – limonata magiun – macun
liră – lir magnetic – manyetik
liric – lirik magnetism – magnetizma
lirism – lirizm magnolie – magnolya
listă – liste mahala – mahalle
litru – litre mahmudea – muhmudiye
Lituania – Litvanya mahmur – mahmur
lob – lop mahomed – muhammed
locantă – lokanta mahomedan –
locomotivă – lokomotif mohammedan
lord – lort mahon – maun/mahun
loțiune – losyon maia – maya
lufăr – lüfer maidan – meydan
maimuță – maymun manifest – manifesto
maioneză – mayonez manipulare – manipülasyon
mala – mala manșetă – manşet
malac – malak manșon – manşon
Malaezia – Malezya mansup – mansup
Malta – Malta manta – manto/manta
mamut – mamut marafet – marifet
manager – menecer maramă – mahrama
mandarină – mandalina marangoz – marangoz
mandolină – mandolin maraton – maraton
manechin – manken marazuri – maraz
manej – manej marchiză – markiz
manele – manele mareșal – mareşal
manevră – manevra margarină – margarin
mangafa – mankafa marmeladă – marmelad
mangal – mangal marș – marş
mangealâk – mancalık martac – mertek
mango – mango martie – mart
maniac – manyak marxism – marksizm
manichiură – manikür marxist – marksist
manie – manya masaj – masaj
mască – maske melasă – melas
mascara – maskara melodie – melodi
mașină – makina melodramă – melodram
mastică – mastika meloman – meloman
matematică – matematik melon – melon
materialism – materyalizm menghina – mengene
matrapazlâc – matrabazlık meningită – meninjit
matuf – matuh menisc – menisk
mămăliga – mamaliga menopauză – menopoz
mămular – mamul mentol – mentol
mărgean – mercan merdenea – merdane
mânăstire – monastır meridian – meridyen
mazili – mazil merinos – merinos
mecanic – mekanik mertepea – mertebe
mecanism – mekanizm mesaj – mesaj
medalie – madalya meschin – meskin
medalion – madalyon meschinărie – meskinlik
megafon – megafon metafizică – metafizik
mehter – mehter metal – metal
melancolic – melankolik metalic – metalik
melancolie – melancoli metalurgie – metalurji
metan – metan microscop – mikroskop
metateză – metatez micșunea – menekse
meteorit – meteorit midie – midye
meteorologic – meteorolojik mililitru – mililitre
meteorologie – meteoroloji milion – milyon
meterez – meterez milionar – miliyoner
metil – metil militarism – militarizm
metodic – metodik militarist – militarist
metresă – metres mimoză – mimoza
metrou – metro minaret – minare
metru – metre mindir – minder
Mexic – Meksik mineral – mineral
mezat – mezat mineralogie – mineraloji
mezel – meze miocard – miokart
mezelic – meze miop – miyop
mezin – mezin miraz – miras
microb – mikrop misionar – misyoner
microbiologie – mikrobiyoloji mobilă – mobilya
microfilm – mikrofilm modă – moda
microfon – mikrofon modelaj – modelaj
micron – mikron modern – modern
mofluz – müflis mosor – masura
moftangiu – nazlı mostră – mostra
moleculă – molekül motel – motel
molibden – molibden motiv – motif
moloz – moloz motocicletă – motosiklet
monden – monden motor – motor
Mongol – Moğol mucalit – mukallit
monoclu – monokl mucava – mukavva
monografie – monografi muezin – müezzin
monogramă – monogram muftiu – müftü
monolog – monolog muhafâz – muhafız
monoplan – monoplan muhardar – mühardar
monopol – monopol mujdea – müjde
monoteism – monoteizm mumie – mumi
monoteist – monoteist murdar – murdar
montaj – montaj musaca – musakka
moral – moral musafir – misafir
morfină – morfin mușama – muşamba
morfologie – morfoloji muscal – miskal
morgă – morg muselim – müsellim
morsă – mors muson – muson
mușteriu – müşteri nazir – nazır

n
musulman – müsülman năframă – mahrama
muzeu – müze năut – nohut
muzică – müzik nefer – nefer
muzician – müzisyen neftiu – nefti
muzicolog – müzikolog neolitic – neolitik
neologism – neolojizm
N neoplasmă – neoplayma
nacafa – nakafa net – net
nafea – nafe nichel – nikel
naft – neft nisifia – nisfiyet
naftalină – naftalin nizam – nizam
naht – naht notă – not
nai – nay/ney notar – noter

o
nailon – naylon nufăr – nilufer
naisan – neyzen nurliu – nurlu
naramziu – narenci
narcotic – narkotik O
narghilea – nargile obez – obez
naz – naz oca – okka
nazar – nazar octavă – oktav
odaie – oda original – orijinal
of! – of! ortodoxism – ortodosluk
ofsaid – ofsayt ortopedie – ortopedi
oftalmologie – oftalmoloji osmanlâu – osmanlı

p
olac – olak oxigen – oksijen
oligarhie – oligarhşi ozon – ozon
olimpiadă – olimpyat
omletă – omlet P
omolog – homolog pachet – paket
oncologie – onkoloji padișah – padisah
operă – opera pafta – pafta
operativ – operatif paia – paye
operator – operatör paiantă – payanda
operetă – operet pala – pala
oportunism – oportünizm palașcă – palaska
oportunist – oportünist palavragiu – palavracı
optic – optik palavre – palavra
organ – organ paletă – palet
organic – organik paloș – palyoş
organism – organizm palton – palto
orientalist – oryantalist pancreas – pankreas
pandantiv – pandantif paralelism – paralelizm
panică – panik paralelogram – paralelogram
panoramă – panorama parâmă – parima
panou – pano paranteză – parantez
pantalon – pantolon parașută – paraşüt
panteon – panteon parașutism – paraşütizm
papă – papa parașutist – paraşütist
papagal – papağan paravan – paravan
papalitate – papalık parazit – parazit
papion – papyon parc – park
papirus – papirüs parcea – parça
papuc – pabuç parcelă – parsel
para – para parchet – parke
parabolă – parabol pardesiu – pardesü
parabolic – parabolik pardon! – pardon!
paradox – paradoks parfum – parfüm
parafă – paraf parlagiu – parlacı
parafină – parafin parlament – parlamento
paragraf – paragraf parmac – parmak
Paraguay – Paraguay parmaclik – parmaklık
paralelă – paralel parolă – parola
parter – parter pedichiură – pedikür
partitură – partıtür pehlivan – pehlivan
pasaj – pasaj peleontologie – paleontoloji
pasiv – pasif pelerină – pelerin
pastel – pastel peltea – pelte
pastilă – pastil peltic – peltek
pastramă – pastırma penicilină – penisilin
pașă – paşa pensă – pens
pașalâc – pasalık pepsi – pepsi
pașaport – pasaport pepsină – pepsin
patalama – batalama perciune – perçem
patină – paten perdaf – perdah
patologic – patolojik perdea – perde
patriarh – patrik perghel – pergel
patriarhal – patriarkal peron – peron
patron – patron peruzea – peruze
pazarlâc – pazarlık pervaz – pervaz
pârjoală – pirzola peșcheș – peşkeş
pătlăgea (vânătă) – patlıcan peșin – peşin
pedagogic – pedagojik pesmet – peksimet
pedagogie – pedagoji petrol – petrol
pezevenghi – pezevenk pogăcea – poğaça
pian – piyano polemică – polemik
pianist – piyanist policlinică – poliklinik
picup – pikap poliție – polis
pilaf – pilav pompă – pompa
pingea – pençe portocală – portokal
pioneză – piunez portret – portre
pirpiriu – pirpiri poștă – posta
pișicher – pisekâr poștaș – postacı
pistil – pistil postulat – postulat
piston – piston potasiu – potasyum
piton – piton practic – pratik
pitoresc – pitoresk presă – pres
piure – püre prestigiu – prestij
plajă – plaj prezbit – presbit
plan – plan priză – priz
planor – planör problemă – problem
plasmă – plazma profesor – profesör
plastic – plastik profiterol – profiterol
platină – platin program – program
platonic – platonik proiect – proje
proletariat – proletarya radio – radyo
prolog – prolog radioactiv – radyoaktif
prospect – prospektüs radioactivitate – radyoaktivite
prostată – prostat radiofonic – radyofonik
proteină – protein radiolog – radyolog
protest – protesto radioscopie – radyoskopi
protestant – protestan raft – raf
protocol – protokol rahat – rahat
provocare – provokasyon rahitic – rahitik
provocator – provokatör rampă – rampa
psihanaliză – psikanaliz rapsodie – rapsodi
psihiatrie – psikiatri reclamă – reklam

r
psiholog – psikolog rector – rektör
pudră – pudra rectorat – rektörlük
pulverizator – pulverizatör redacție – redaksyon
redactor – redaktör
R reformă – reform
rachiu – rakı regim – rejim
radar – radar regizor – rejisör
radiație – radyasyon ren – ren
radiator – radyatör renghi – renç, renk
s
rentă – rent S
repertoriu – repertuvar sabotaj – sabotaj
reportaj – röportaj saca – saka
rețetă – reçete sacâz – sakız
rimel – rimel sadea – sade
rindea – rende safi – safi
ring – ring safir – safir
risc – risk saftea – sıftah
ritmic – ritmik sahan – sahan
roman – roman saivan – sayvan
român – Romen salam – salam
Romania – Romanya salamandră – salamandra
romantic – romantik salată – salata
romantism – romantizm salcâm – salkım
ruj – ruj salep – salep
ruletă – rulet samalâk – samalık
rus – Rus samsar – simsar
Rusia – Rusya samur – samur
sanchi – sanki
sandale – sandalya
sangeac – sancak
sarailie – saraylı sipet – sepet
sardea – sarde sirenă – siren
sarma – sarma sistem – sistem
sașiu – şaşi sistematic – sistematik
satâr – satır slav – Islav
saxofon – saksofon Slovacia – Slovakya
săpun – sabun snob – snob
sârmă – sırma sobă – soba
sentiment – santiman social – sosyal
sera – sera socialism – sosyalizm
serai – saray sociolog – sosyolog
serascher – seraser sociologie – sosyoloji
serdar – serdar sodă – soda
serhat – serhat sofa – sofa
sictir – siktir soi – soy
sidef – sedef sonet – sone
sinagogă – sinagog soprană – soprano
sindicat – sendika sos – sos
sinteză – sentez spahiu – sipahi
sinus – sinüs spanac – ispanak
sinuzită – sinüzit spartan – ispartalı
s
sport – spor surugiu – sürücü
standard – standart susan – susam
stație – istasyon
statistic – istatistik Ș
stenografie – stenografi șabaca – şebeke

,
stenoză – stenoz șabană – şebane
stereotip – stereotip șah – şah
sterlină – sterlin șal – şal
stetoscop – stetoskop șalupa – şalupa
strategie – strateji șalvari – şalvar
streptomicină – streptomisin șamotă – şamot
stricnină – striknin șampanie – şampanya
studio – stüdyo șandrama – sundurma
subiectiv – subjektif șansă – şans
sufertaș – sefertas șantier – şantiye
sugiuc – sucuk șapcă – şapka
sulfat – sülfat șarlatan – şarlatan
sulfur – sülfür șef – şef
sulfuric – sülfürik șeic – seyh
sultan – sultan șemineu – şömine
surghiun – sürgün șerbet – şerbet
șezlong – şezlong tafta – tafta
șiret – şiret taifun – tayfun
șiretlic – sirretlik tain – tayin
șlep – şilep talaș – talaş
șoc – şok talaz – talaz
șofran – şafran talc – talk
șosea – şose tanea – tane
șovin – şoven tanin – tanin
șrapnel – şrapnel tapangea – tabanca
șuberec – çiğbörek taraf – taraf
șușanea – şişhane targă – targa
șut – şüt tarhon – tarhun

t
tarif – tarife
T tarla – tarla
tabiet – tabiat tas – tas
table – tabla tavă – tava
tablou – tablo tavan – tavan
tabu – tabu taxi – taksi
taburet – tabure tătar – tatar
tacâm – takım tâlhiș – talhiş
taclale – takla târlici – terlik
teanc – denk tetanos – tetanos
tehnologie – teknoloji tevatură – tevatür
tejghea – tezgâh tichie – takke
tejghetar – tezgâhtar tic-tic – tıktak
telefon – telefon tifoidă – tifo
telegraf – telgraf tighel – teyel
televiziune – televizyon tingire – tencere
tembel – tembel tinichea – teneke
temelie – temeli tinichigiu – tenekeci
tempo – tempo tipsie – tepsi
ten – ten tiptil – tebdil
tenis – tenis tip-til –tıpış-tıpış
tenor – tenor tolbă – torba
teoremă – teorem tombolă – tombola
terasă – teras ton – ton
terminologie – terminoloji tonaj – tonaj
termos – termos toptan – toptan
termostat – termostat torpilă – torpil
terorist – terörist tos – toz
tertip – tertip toxină – toxin
test – test tractor – traktör
u
trafic – trafik U
tramvai – tramvay ulcer – ülser
transfer – transfer uluc – oluk
tranzit – tranzit umanist – hümanizm
tren – tren uragan – urağan
tribună – tribün urangutan – orangutan
trigonometrie – trigonometri ursuz – ugursuz, uğursuz
trio – trio/triyo utopie – ütopya
trupă – trup uzbec – Üzbek
tulumbă – tulumba
turc – Türk V
Turcia – Türkiye vadea – vade
turism – turizm vagon – vagon
turist – turist valiu – vali

v
turneu – turne valiză – valiz
tuslama – tuzlama vandal – vandal
tutun – tütün vanilie – vanilya
tutungiu – tütüncü vapor – vapur
tuzluc – tuzluk vaselină – vazelin
vatman – vatman
vază – vazo
vechil – vekil volt – volt
vector – vektör voltaj – voltaj
vegetarian – vejetaryen voltmetru – voltmetre
venetic – venedik vulcan – volkan

w
ventuză – ventüz vulcanic – volkanik
veresie – veresiye vulcanologie – vulkanoloji
vestibul – vestibül
vilă – villa W
viraj – viraj watt – vat
viran – viran western – vestern
virgulă – virgül whisky – viski
virtuos – virtüoz wolfram – volfram
virus – virüs

x
vișin – vişne X
vișinap – visnap xantofilă – ksantofila
vitamină – vitamin xantom – ksantom
vitrină – vitrin xenon – ksenon
viză – vize xeroform – kseroform
vizir – vezir xilofon – ksilofon
vodkă – votka
voleibol – voleybol
y
Y zigzag – zikzak
yaht – yat zoologie – zooloji
yard – yard zootehnie – zootekni
yemen – yemen zor – zor
yen – yen zuluf – zülüf
yoghin – yogin
yuan – yuan

z
Z
zaiafet – ziyafet
zambac – zambak
zambilă – sümbül
zapciu – zaptiye
zar – zar
zaraf – sarraf
zarzavagiu – zerzevatçı
zarzavat – zerzevat
zebră – zebra
zefir – zefir
zeflemea – zevklenmek
zevzec – zevzek
Bibliografie
1. Dicționarul limbii române moderne, Editura Academiei
Republicii Populare Române, Institutul de Lingvistică din
Bucureşti, 1958.
2. Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1975, Lucrare elaborată în
cadrul Sectorului de lexicologie al Institutului de lingvistică
din Bucureşti
3. Mehmet Ziya Mankalyali, Römence - Türkçe Sözlük,
Editura TDK Turk Dil Kurumu Institutul Limbii Turce.
4. Grecu Mitică, Baubec Agiemnin, Mambet Zeldula,
Dicționar român-turc, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1977.
5. Dicționar român-turc / Türkçe. Romence Sözlük - Editura
Türkmen Kitabevi, Istanbul, 1991.
6. Agiemin Baubec, Deniz Kamer Baubec, Dicționar
român-turc, Editura Internațional Skorpion, București,
1993.
7. Agiemin Baubec, Deniz Kamer Baubec, Dicționar turc-
român, Editura Internațional Skorpion, București, 1994.
8. Emil Suciu, Cuvinte românești de origine turcă, Editura
Academiei Române, București, 2006
9. Emil Suciu, 101 cuvinte de origine turcă, Editura
Humanitas, București, 2011.
10. Agiemin Baubec, Deniz Kamer Baubec, Dicționar
român-turc, turc-român, Romence-Türkçe, Türkçe-
Romence Sözlük, Next Publishing, Bucureşti, 2015.
Copyright © 2016 NEXT Publishing,
toate drepturile rezervate
www.nextpublishing.ro

Grafică/DTP: Ina Miruna Enescu