Sunteți pe pagina 1din 1

Imputernicire

Subnumita SC Prod SA, inregistrata la registrul comertului sub nr J04/2000, avand


codul unic de inregistrare RO13419, avand sediul in judetul Bacau, localitatea
Onesti, , reprezentata legal prin Iordache Aurel, legitimat cu CI seria jj, nr 688900,

imputerniceste pe subnumitul Nicolae Iulian, legitimat cu CI seria AS, numar


574454,

in relatia cu Registrului Auto Roman, in vederea efectuarii oricaror operatiuni


legale referitoare la autoturismul Ford Transit, avand numarul de identificare
W5577830721, numar de inmatriculare BC456-BfG.

Data

Semnatura si stampila

S-ar putea să vă placă și