CUM SE TIN POSTURILE DE PESTE AN

Biserica Ortodox de R s rit a rânduit pentru dreptcredinciosii crestini anumite posturi. C ci postul -zice Sfântul Ioan Gur de Aur -- potoleste trupul, înfrâneaz poftele cele nes turate, cur teste si înaripeaz sufletul, îl înalt . Posturile de peste an si pricinile pentru care le tinem sunt : 1. Sfântul si Marele Post , care se mai numeste si postul patruzecimii, P resimile, Postul Pastilor, este rânduit pentru cur tirea sufletului prin ajunare, rug ciune, milostenie, spovedanie si împ rt sirea cu Sfintele Taine. El închipuieste postul cel de patruzeci de zile al Mântuitorului. Tine sapte s pt mâni. St în leg tur cu Pastile, s rb toare cu dat schimb toare. De aceea, începutul acestui post este ar tat în calendarul fiec rui an. În acest post nu mânc m : carne , ou , brânz . De asemenea postim de peste, vin si untdelemn . Mânc m deci numai bucate f r unsoare (ULEI) , legume si poame. MÂNC M UNTDELEMN SI DEZLEG M LA VIN : Sâmb ta si Duminica , în ziua de 24 Februarie aflarea Capului Sfântului Ioan Botez torul , la 9 Martie Sfintii 40 de Mucenici, la Buna-Vestire , când aceasta cade în ziua de Joia-Mare sau în Vinerea ori Sâmb ta din S pt mâna Patimilor . MÂNC M PESTE : Buna-Vestire - 25 Martie si în Dumininica Floriilor. Cu deosebit evlavie se cuvine s postim în s pt mâna de la începutul Postului Mare si în s pt mâna Patimilor. Astfel, în s pt mâna de la începutul Marelui Post : Luni si Marti se m nânc numai o dat pe zi seara - pâine si ap . Iar în s pt mâna Patimilor, în afar de Joi când facem dou mese se m nânc la fel, Vineri si Sâmb t e post des vârsit. Bolnavii au voie s m nânce bucate cu untdelemn si s bea vin în Postul Mare. 2. Postul Sfintilor Apostoli sau al Simpietrului , a fost asezat de Biseric în cinstea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, precum si a celorlalti apostoli. Acest post e un prilej de în ltare a sufletului. St în leg tur cu Pastile si cu Pogorârea Duhului Sfânt, s rb tori cu dat schimb toare. De aceea nu începe la dat sorocit , ci tine când mai mult, când mai putin. L s m sec ins totdeauna în Duminica Tuturor Sfintilor , seara, si postim pân la 29 iunie, ziua Sfintilor Apostoli , care dac va c dea Miercurea sau Vinerea, nu mânc m de dulce. În acest post nu mânc m carne , ou si brânz . Lunea, Miercurea si Vinerea nu mânc m untdelemn si nu bem vin. Martea si Joia dezleg m la untdelemn si avem voie la vin. MÂNC M PESTE : Nasterea Sfântului Ioan Botez torul -24 Iunie - chiar dac aceasta ar c dea Miercurea sau Vinerea.

Dac în zilele de Luni , Marti si Joi cade vre-un sfânt mai mare înse4mnat în calendar cu cruce neagr (+) , atunci mânc m peste , iar de cade Miercurea sau Vinerea mânc m numai untdelemn si bem vin. Intâmplându-se Miercurea sau Vinerea vre+un sfânt cu priveghere, sau hramul bisericii, dezleg m la untdelemn , la vin si la peste. 3. Postul Sfintei Marii , sau al Sînt m riei, numit si postul lui August, se tine în cinstea N sc toarei de Dumnezeu , care înainte de Adormire a petrecut în neîncetat rug ciune si ajunare. Dureaz dou s pt mâni : de la 1 la 15 August. L s m sec la 31 iulie ; iar de va c dea aceast zi Miercurea sau Vinerea, l s m sec la 30 iulie. În acest post untdelemn si vin mânc m numai Sâmb ta si Duminica . MÂNC M PESTE : Schimbarea la Fata - 6 August. De asemenea , dac Adormirea Maicii Domnului cade în zi de post, mânc m de dulce a doua zi, adic la 16 August , iar în ziua Adormirii mânc m peste. 4. Postul Nasterii Domnului , sau al Cr ciunului, iar si ne d putinta cur tirii trupesti si sufletesti. El închipuie ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moisi, precum si postul patriarhilor din Vechiul Testament. Dup cum aceia asteptau venirea lui Mesia cu post si rug ciune, asa se cuvine s astepte crestinii si s întâmpine prin ajunare pe ''Cuvântul lui Dumnezeu'' n scut din Fecioara Maria. Acest post tine 40 de zile : de la 15 Noiembrie la 25 Decembrie , l s m sec în seara sfântului Filip , la 14 Noiembrie. Dac aceast zi cade Miercurea sau Vinerea, începem postul în seara zilei de 14 Noiembrie. Daca aceast zi cade Miercurea sau Vinerea, începem postul în seara zilei de 13 Noiembrie. Postim de carne , ou si brânz . Lunea , Miercurea si Vinerea mânc m bucate f r unsoare (ulei) si f r vin. Martea si Joia se dezleag la untdelemn si vin. Sâmbetele si duminicile ,pân la 20 decembrie exclusiv , se dezleag la untdelemn , vin si peste. Dac în zilele de Luni , Miercuri si Vineri pr znuim vre-un sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce neagr (+) , mânc m untdelemn si bem vin; iar de va c dea hramul bisericii sau s rb toare însemnat în calendar cu cruce rosie (+) , atunci dezleg m si la peste. Martea si joia mânc m peste , untdelemn si bem vin , când cade în aceste zile : vreun sfânt mare, hramul sau s rb tori cu rosu. În ziua de Ajun se m nânc tocmai seara si anume : grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrig sau turte din f in , c ci cu seminte a ajunat Daniil proorocul si cei trei tineri din Babilon, care au închipuit - mai înainte - Nasterea lui Hristos. La Cr ciun, în orice zi ar c dea mânc m de dulce. MÂNC M UNTDELEMN SI DEZLEG M LA VIN la 16 , 22 , 23 , 24 , 25 si 30 Noiembrie, la 4 , 5 , 6 , 7, 9 , 12 , 13 , 17 si 20 Decembrie, dac aceste zile cad Lunea, Miercurea sau Vinerea - c ci în aceste zile se pr znuiesc sfinti mai însemnati . MÂNC M PESTE : Intrarea în Biseric a Maicii Domnului - 24 noiembrie chiar dac aceast s rb toare ar c dea Miercurea sau Vinerea. De asemenea mânc m peste în Lunile , Miercurile si Vinerile acestui post , dac în aceste zile cade hramul bisericii din enoria noastr .

În sfârsit dezleg m la peste în zilele cu sfinti însemnati, precum 16 , 22 , 23 , 24 , 25 si 30 Noiembrie, 4,5,6,7,9,12,13,17 Decembrie , dac aceste zile cad Martea sau Joia. Cu atât mai mult, când Martea sau joia se întâmpl hramul bisericii ZILELE POSTURILOR ÎN CARE MÂNC M UNTDELEMN SI DEZLEG M LA VIN Din pricina asprimii posturilor si a sl biciunii trupului omenesc , precum si pentru cinstireazilelor în care se s vârseste Sfânta Liturghie, canoanele bisericii îng duiesc crestinilor dezlegare la vin si untdelemn în zilele ar tate aici: În Postul Mare : Sâmb ta si Duminica , în ziua de 24 Februarie aflarea Capului Sfântului Ioan Botez torul , la 9 Martie Sfintii 40 de Mucenici, la Buna-Vestire , când aceasta cade în ziua de JoiaMare sau în Vinerea ori Sâmb ta din S pt mâna Patimilor . În Postul Cr ciunului : la 23 si 30 Noiembrie, la 4 , 5 , 6 , 9 , 16 si 20 Decembrie, dac aceste zile cad Lunea, Miercurea sau Vinerea + c ci în aceste zile se pr znuiesc sfinti mai însemnati . ZILELE POSTURILOR ÎN CARE MÂNC M PESTE Însemn tatea unor praznice împ r testi si a unor sfinti este asa de mare încât Sfintii P rinti au dezlegat mâncarea de peste în posturile aspre. Ar t m aici aceste praznice si sfinti: În Postul Mare : Buna-Vestire - 25 Martie si în Dumininica Floriilor. În Postul Sfintilor Apostoli : Nasterea Sfântului Ioan Botez torul -24 Iunie - chiar dac aceasta ar c dea Miercurea sau Vinerea. În Postul Sînt m riei : Schimbarea la Fata - 6 August. În Postul Cr ciunului : Intrarea în Biseric a Maicii Domnului - 24 noiembrie chiar dac aceast s rb toare ar c dea Miercurea sau Vinerea. De asemenea mânc m peste în Lunile , Miercurile si Vinerile acestui post , dac în aceste zile cade hramul bisericii din enoria noastr . În sfârsit dezleg m la peste în zilele cu sfinti însemnati, precum 23 si 30 Noiembrie, 4,5,6,9,16 si 20 Decembrie , dac aceste zile cad Martea sau Joia. Cu atât mai mult, când Martea sau joia se întâmpl hramul bisericii.