Sunteți pe pagina 1din 9

ANALIZA STATISTICA

MULTIDIMENSIONALA

Analiza statistica a tarilor


membre UE

Bucuresti 2014

CUPRINS :

1.
2.
3.
4.
5.

Introducere ..................................................................................................
Analiza de clasificare ierarhica.Metoda Ward...........................................
Analiza discriminanta..................................................................................
Analiza in componente principale..............................................................
Bibliografie .................................................................................................

Introduce :
Pentru a realiza acest proiect am creat o baza de date cu ajutorul programului IBM
SPSS 22 care contine cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene impreuna cu 8 indicatori
cu valorile pentru anul 2013 :

Cresterea PIB-ului pe locuitor ( GDP per capita growth (annual %)) ;


Mortalitaea sub 5 ani pe 100 de nateri (Mortality rate, under-5) ;

Cheltuielile cu sistemul medical pe locuitor (Health expenditure per capita (US$)) ;


Rata omajului BIM (Unemployment(% of total labor force)) ;
Numrul de copii nscui la 1000 de locuitori (Birth rate, crude (per 1,000 people)) ;
Sperana de via la natere (Life expectancy at birth, total (years));
Procentul de populaie urban (Urban population (% of total)) ;
Creterea anuala a populaiei (Population growth (annual %)) ;

Pornind de la aceasta baza de date ne-am propus sa facem o clasificare a acestor tari pe
baza indicatorilor alesi. In primul rand am folosit o metoda de clasificare ierarhica si anume
metoda Ward, apoi o clasificare in componente principale si o analiza discriminanta.

Clasificarea ierarhica. Metoda Ward :


Scopul acestei analize de clasificare este de a grupa tarile membre UE in clustere in
functie de indicatorii mentionati mai sus.
In urma efectuarii analizei s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Din analiza tabelului Agglomeration schedule facand diferentele coeficientilor am
decis o impartire pe 3 clustere,deoarece prima diferenta este cea mai semnificativa 51.29341.086=10.207 iar a doua diferenta este 41.086-35.063=6.023

De asemenea din dendodragama se poate observa impartirea in cele trei clustere dupa
variabilele alese pentru analiza, si anume :

Cluster 1 : Danemarca,Olanda,Finlanda,Belgia,Austria,Franta,Suedia,Regatul
Unit,Malta,Luxemburg ;
Cluster 2 :Croatia,Ungaria,Polonia,Slovacia,Estonia,Letonia,Lituania,Bulgaria,
Romania ;
Cluster 3 : Germania,Italia,Grecia,Portugalia,Spania,Cehia,Slovenia,Cipru,
Irlanda ;

Din primul cluster fac parte tarile care au indicatorul cheltuieli cu sistemul medical pe
cap de locuitor foarte mare, in medie de 5000 de USD si mortalitatea sub 5 ani pe 100 de
nasteri foarte scazuta,aproximativ 4.
In al doilea cluster regasim o parte din tarile care au facut parte din blocul comunist
care au ca si caracteristica principala indicatorul cresterea PIB-ului pe cap de locuitor mai
ridicat decat in restul tarilor.
Al treilea cluster au ca si caracteristica principala rata somajului destul de ridicata, in
medie 10 %.

Analiza discrimananta :
Pentru a atinge scopul acestei analiza,am presupus ca in urmatorii ani in Romania
valorile nominale a indicatorilor cheltuieli cu sistemul medical pe cap de locuitor, speranta
de viata la nastere, procentul de populatie urbana si mortalitatea sub 5 ani vor ajunge
aproape de mediile UE. Astfel scopul analizei este de face o predictie asupra grupei in care va
fi incadrata tara Romania* ( Romania dupa modificare) in functie de variabila dependenta
TaraExcomunista_nonExcomunista si folosindu-ma variabilele independente mentionate la
care am inclus PIB pe cap de locuitor
In urma clasificarii am obtinut urmatoarele output-uri :

Group Statistics
Valid N (listwise)
TaraExcomunista_nonExcomunista
Tara non excomunista

GDP per capita growth


(annual %)
Health expenditure per capita
(current US$)
Life expectancy at birth, total
(years)
Mortality rate, under-5 (per
1,000 live births)
Urban population (% of total)

Tara excomunista

GDP per capita growth


(annual %)
Health expenditure per capita
(current US$)
Life expectancy at birth, total
(years)
Mortality rate, under-5 (per
1,000 live births)
Urban population (% of total)

Total

GDP per capita growth


(annual %)
Health expenditure per capita
(current US$)
Life expectancy at birth, total
(years)
Mortality rate, under-5 (per
1,000 live births)
Urban population (% of total)

Mean

Std. Deviation

Unweighted

Weighted

-1,21259

2,034737

17

17,000

4086,13430

1677,336848

17

17,000

81,10362

,891736

17

17,000

3,98235

1,000772

17

17,000

78,14815

11,274648

17

17,000

1,27502

2,816547

12

12,000

1087,14880

500,274353

12

12,000

76,25346

2,056391

12

12,000

6,48333

3,085695

12

12,000

64,15973

8,470622

12

12,000

-,18323

2,652731

29

29,000

2845,17478

1991,373307

29

29,000

79,09665

2,832963

29

29,000

5,01724

2,425765

29

29,000

72,35984

12,246906

29

29,000

Din acest tabel se pot observa care sunt direntele de medii dintre variabilele fiecarei
grupe. In urma anlizei tabelului se poate observa ca diferenta cea mai mare dintre grupe este
la cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor iar apoi la rata mortalitatii sub 5 ani/1000
locuitori.O alta diferenta semnificativa este intre mediile indicatorului speranta de viata la
nastere. Din aceste diferente deducem ca tarile care nu au fost comuniste au un sistem
medical mai bine pus la punct. Un lucru interesant il reprezinta media indicatorului de crestere
a PIB-ului pe cap de locuitor,care este negativ la tarile care nu au fost comuniste si pozitiv la
cealalta grupa, ceea ce inseamna ca tarile care au fost comuniste au trecut in anul 2013 printr
o perioada de dezvoltare economica. O alta diferenta semnificativa dintre cele doua grupe este
media procentului de populatie urbana care este mai mare la tarile din grupa non-excomuniste
decat la grupa celalata, asta aratand un procent de dezvoltare urbana mai mare.

Tests of Equality of Group Means


Wilks' Lambda
GDP per capita growth
(annual %)
Health expenditure per
capita (current US$)
Life expectancy at birth, total
(years)
Mortality rate, under-5 (per
1,000 live births)
Urban population (% of total)

df1

df2

Sig.

,779

7,657

27

,010

,430

35,761

27

,000

,264

75,422

27

,000

,733

9,838

27

,004

,672

13,164

27

,001

Acest tabel ne arata ca toate dintre mediile variabilelor independende sunt


semnificativ diferite intre cele doua grupe ( Sig. < 0,05 )

Eigenvalues
Canonical
Function
1

Eigenvalue
4,205a

% of Variance
100,0

Cumulative %

Correlation

100,0

,899

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Valoarea 0,899 de la Canonical Correlation ne arata ca exista o discriminare buna


intre cele doua grupe. Daca ridicam la patrat aceasta valoare obtinem 0,80. Din aceasta
valoare deducem ca 80 % din gruparea tarilor conform variabilei
Tari_Excomuniste_nonExcomuniste este explicata de indicatorii alesi pentru analiza.

Wilks' Lambda
Test of Function(s)

Wilks' Lambda

,192

Chi-square
40,416

df

Sig.
5

,000

Deoarece Sig. < 0,05 inseamna ca modelul de predictie este semnificativ statistic.
Valoarea Wilks Lambda de 0,192 ne arata ca doar 19,2 % din varianta nu este explicata de
diferentele dintre grupe.

Standardized Canonical Discriminant


Function Coefficients
Function
1
GDP per capita growth

-,201

(annual %)
Health expenditure per

,393

capita (current US$)


Life expectancy at birth, total

,875

(years)
Mortality rate, under-5 (per

,339

1,000 live births)


Urban population (% of total)

,335

In acest tabel observam coeficientii care stau la baza functie discriminante, mai
precis ne arata care dintre variabilele independente ne arata arata cel mai bine apartenenta la
una din grupe. Variabilele cu cea mai mare putere de dicriminare fiind speranta de viata la
nastere si cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor.

Functions at Group Centroids


TaraExcomunista_nonExco

Function

munista

Tara non excomunista

1,662

Tara excomunista

-2,355

Unstandardized canonical discriminant


functions evaluated at group means

Tabela inregistreaza valorile spre care tind tarile inscrise in analiza. Daca o tara va
avea o valoare a functiei discriminante ce tinde spre 1,662, atunci ea se va inscrie in grupul
tarilor fara un trecut comunist. Daca valoarea acestei functii tinde spre -2,355, atunci tara face
parte din grupul tarilor care au fost comuniste candva.

Classification Resultsa,c
Predicted Group Membership
TaraExcomunista_nonExco
munista
Original

Count

Tara non

Tara

excomunista

excomunista

Tara non excomunista

17

17

11

12

100,0

,0

100,0

Tara excomunista

8,3

91,7

100,0

Tara non excomunista

16

17

10

12

Tara non excomunista

94,1

5,9

100,0

Tara excomunista

16,7

83,3

100,0

Tara excomunista
%

Cross-validated

Count

Tara non excomunista

Tara excomunista
%

Total

a. 96,6% of original grouped cases correctly classified.


b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by
the functions derived from all cases other than that case.
c. 89,7% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Se observa din acest tabel ca 96,6 din cazuri au fost clasificate corect.
Concluzie :
In urma analizei discriminante tara Romania * a fost clasata in grupa Tari non
excomuniste. Cu ajutorul acestei clasificari putem vedea modificarile necesare in randul
indicatorilor alesi pentru analiza, astfel incat Romania sa poata concura cu tarile care nu au
avut un trecut comunist. Modificarile facute au fost :

Indicator

Valoare
initiala

Valoare
finala

Media UE

Cheltuieli cu sanatate/locuitor
Speranta de viata la nastere
Rata de mortalitate -5 a /1000 n
Procentul de populatie urbana

419,731 USD
74,563 ani
12,2 copii
52,849 %

2000 USD
79 ani
5,5 copii
72 %

2845,174 USD
79,096 ani
5,017 copii
72,359 %

BIBLIOGRAFIE :

1. databank.worldbank.org
2. http://thor.info.uaic.ro/~val/statistica/StatWork_12.pdf