Sunteți pe pagina 1din 20

Statistic

a - exercitii
Stefan Balint, Tanasie Loredana

Notiuni de baz
a

Exercitiu 1.1. Presupuneti ca lucrati pentru o firma de sondare a opiniei publice si doriti
sa estimati proportia cetatenilor care, n eventualitatea organizarii de alegeri astazi, ar
vota cu partidul de guvernamant. definiti populatia statistica pe care o esantionati. Dar
daca v-ar interesa sa estimati proportia cetatenilor care, la viitoarele alegeri ar vota cu
partidul de guvernamant, care ar fi populatia statistica?
Exercitiu 1.2. O companie de asigurari doreste sa determine proportia medicilor care
au fost implicati n ultimul an n una sau mai multe actiuni judiciare de rele practici.
Compania selecteaza ntamplator n ultimul an una sau mai multe actiuni judiciare de
rele practici. Compania selecteaza ntamplator 500 de medici care au practicat n ultimul
an si determina proportia. Identificati populatia de interes.
Exercitiu 1.3. Un cercetator este interesat sa compare salariul de ncadrare pentru
barbatii si femeile care au un loc de munca imediat dupa absolvirea facultatii. Sunt
cercetati 100 de barbati si 100 de femei.
Exercitiu 1.4. Identificati trei tipuri diferite de variabile statistice ce pot fi colectate
pentru a reflecta popularitatea a cinci publicatii periodice similare.
Exercitiu 1.5. Pentru urmatoarele cazuri, precizati populatia statistica si identificati
variabila studiata:
a) timpiii de executie, n secunde a 400 de programe n Java;
b) absenteismul (n zile al angajatilor);
b) profesia a 200 de salariati;
d) numarul copiilor a 2000 de familii;
Exercitiu 1.6. Clasificati urmatoarele grupuri ca populatie sau esantion:
- toate persoanele de peste 18 ani din Romania;
- un grup de persoane din judetul Alba;
- toate persoanele din judetul Calarasi;
1

- 2 kg de mere;
- toate merele din recolta acestui an;
- cateva primarii din judetul Timis;
- 500 de gospodarii din Romania;
- o galeata de apa dintr-o fant
na.
Pentru fiecare populatie definita anterior dati un exemplu de esantion.
Exercitiu 1.7. Clasificati urmatoarele variabile n variabile calitative si cantitative:
- Numarul de persoane dintr-o gospodarie;
- Statutul marital al unei persoane;
- Numarul de studenti dintr-o grupa care vin la seminar;
- Culoarea masinilor;
- Lungimea sariturii unei broaste;
- Culoarea ochilor;
- Chiria platita de chiriasi;
- Suprafata locuibila ntr-un apartament;
- Veniturile pensionarilor din Bucuresti;
- Coeficientii de inteligenta a copiilor din Scoala Generala Nr. 30, Timisoara;
- Durata unei greve;
- Orientarea politica a persoanelor adulte.

Determinarea frecventei si gruparea datelor.


Prezentarea datelor.
Parametrii si statistici ai tendintei centrale

Exercitiu 2.1. O firma este interesata de timpul mediu al convorbirilor telefonice si


de distributia acestor timpi fata de timpul mediu (dispersia) pe durata a 40 convorbiri
telefonice consecutive. Timpii s-au rotunjit n minute s-a obtinut urmatorul set de date:
4, 6, 4, 4, 7, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 4, 9, 8, 11, 12, 3, 2, 1, 1, 3, 9, 4, 5, 7, 7, 9, 10, 10, 1, 2, 2, 3,
11, 12, 10, 1, 1, 3, 4. Care este seria de distributie? Sa se realizeze diagrama cerc? Care
sunt parametrii tendintei centrale?
Exercitiu 2.2. Consideram urmatoarea serie de distributie cu date grupate:
x
3-5
6-8
9-11
12-14
15-17

fx
2
10
12
9
7

a) Sa se realizeze histograma;
b) Calculati media, intervalul median si intervalul modal.
Exercitiu 2.3. Notele obtinute de 40 de studenti sunt urmatoarele:
8; 10; 4; 9; 6; 8; 10; 7; 8; 3;
9; 6; 5; 4; 8; 7; 10; 9; 6; 5;
4; 3; 6; 9; 10; 8; 7; 7; 7; 6;
5; 5; 6; 7; 9; 10; 7; 6; 3; 4;
1) Sa se prezinte datele sub forma unui tabel statistic;
2) Sa se reprezinte grafic datele;
3) Sa se grupeze datele pe 4 intervale;
4) Sa se calculeze frecventele cumulate crescator;
5) Sa se reprezinte seria de date.
Exercitiu 2.4. Se dau numarul de ani de pensie pentru 15 pensionari:
5 6 3

6 11

7 9 10

2 4 10

6 2 1

Sa se calculeze modul si mediana pentru aceste date. Sa se com pare aceste valori si sa
se precizeze care este cea mai potrivita pentru a masura tendinta centrala a datelor.
3

Exercitiu 2.5. Un analist financiar al unei firme este interesat n a determina salariul
mediu acordat angajatilor a 4 filiale ale firmei. Pentru aceasta el culege datele privind
salariul mediu pe fiecare filiala si fondurile de salarizare.
Filiala
1
2
3
4

Salariul mediu n filiala


(mii U.M.)
540
620
480
700

Fondul de salarizare
(milioane U.M.)
45,90
33,48
16,80
19,60

Care este salariul mediu al unui salariat?


Exercitiu 2.6. Au fost nregistrate numarul de ore petrecute de studenti cu nvatatul:
Numar ore
0-3
4-7
8-11
12-15
16-19
20-23

Numar studenti
17
23
15
11
8
6

Sa se calculeze numarul mediu de ore petrecut de un student cu nvatatul.


Exercitiu 2.7. Intr-o scoala promovabilitatea elevilor a crescut astfel n perioada 19952006: n perioada 1995-1998 a crescut de 1.05 ori, n perioada 1999-2002 a crescut de
1.078 ori, iar n perioada 2003-2006 a crescut de 1.098 ori. Care este valoarea medie a
cresterii promovabilitatii?

Parametrii si statistici ai dispersiei.


Parametrii si statistici factoriali ai variantei

Exercitiu 3.1. Consideram urmatorul set de date: 5,-7,2,0,-9,16,10,7. sa se calculeze:


a) media aritmetica si patratica, mediana, modul;
b) deviatia medie absoluta a setului de date;
c) Varianta si abaterea standard a setului de date; item[d)] Coeficientul de variatie.
Exercitiu 3.2. Consideram urmatoarea serie de distributie cu frecvente:
x f
0 1
1 3
2 8
3 5
4 3
a) Calculati 3 parametrii ai tendintei centrale;
b) Determinati varianta si abaterea standard a setului de date; item[d)] Care este
coeficientul de variatie?
Exercitiu 3.3. Consideram urmatoarele valori:
19, 13, 20, 22, 19, 17
9, 10, 19, 13, 23, 15
22, 14, 18, 21, 20, 18
9, 15, 13, 10, 17, 19
Grupati datele, iar apoi calculati coeficientul de variatie.
Exercitiu 3.4. Au fost nregistrate numarul de ore petrecute de studenti cu nvatatul:
Numar ore
0-3
4-7
8-11
12-15
16-19
20-23

Numar studenti
17
23
15
11
8
6

Sa se calculeze
a) media aritmetica si patratica, mediana, modul;
5

b) deviatia medie absoluta a setului de date;


c) Varianta si abaterea standard a setului de date; item[d)] Coeficientul de variatie.
Exercitiu 3.5. Persoanele unei firme sunt mpartite n trei grupe n functie de naltime.
Se cunosc urmatoarele date
Grupa A
175
45

Inaltimea medie a grupei (cm)


Numarul de persoane

Grupa B
171
40

Grupa C
180
30

Care este varianta mediilor de grupa fata de media generala?


Exercitiu 3.6. Se da o selectie de 150 de numere x1 ; x2 ; . . . ; x150 cu Aceste numere se
grupeaza n 8 intervale [80; 86]; [87; 93]; . . . ; de lungime 6 unitati. Ele se repartizeaza n
aceste intervale dupa cum urmeaza: n primul interval avem 2 numere (n1 = 2), n al
doilea 23 de numere (n2 = 23), n3 = 22, n4 = 65, n5 = 20, n6 = 10, n7 = 0, n8 = 8. Sa se
calculeze varianta fiecarei grupe, media variantelor de grupa, varianta mediilor de grupa
fata de media generala si varianta totala.

Parametrii si statistici ai pozitiei

Exercitiu 4.1. Se considera urmatoarea serie statistica ce prezinta nivelul de hemoglobina


n sange pentru 60 de persoane presupuse sanatoase. Valorile sunt date atat pentru barbati
cat si pentru femei (valorile pentru femei sunt marcate cu un asterisc n dreapta).
105* 110* 112* 112* 118* 119* 120* 120* 125* 126*
127* 128* 130* 132* 133* 134* 135* 138* 138* 138*
138* 141 142* 144 145* 146 148* 148* 148 149
150* 150 151* 151 153 153 153 154* 154* 154
155 156 156 158* 160 160 160 160 163 164 164
165 166 168 168 170 172 172 176 179 141
a) Scrieti serile de distributie cu frecvente pentru femei si pentru barbati;
b) Determinati pentru fiacre dintre serii media aritmedtica si varianta;
c) Calculati quantilele.
d) Care este scorul standard?
Exercitiu 4.2. Se considera urmatoarea serie de distributie cu grupare:
Vechimea muncitoriloe
4,5
10,5
16,5
22,5
28,5

Numar muncitori
3
4
6
5
2

Determinati quantilele si scorul standard.


Exercitiu 4.3. Determinati quantilele centilele C2 0 si C5 0 pentryu urmatoarea serie de
distributie cu grupare.
10-15
16-20
22-27
28-33
34-39
40-45

15
30
40
50
20
5

Exercitiu 4.4. Se considera populatia de la care se pot obtine urmatoarele date statistice
distincte: {0, 3, 6, 9}.
a) Cate esantioane de 2 elemente se pot forma?
b) Care este seria de distributie a mediei acestor esantioane?
c) Reprezentatti grafic diagrama coloana.
7

Teorema de limita centrala

Exercitiu 5.1. Se considera populatia de la care se pot obtine urmatoarele date statistice
distincte: {4, 8, 12}.
a) Cate esantioane de 2 elemente se pot forma?
b) Care este seria de distributie a mediei acestor esantioane?
c) Reprezentatti grafic diagrama coloana.
d) Verificati validitatea Teoremei limita centrala.
Exercitiu 5.2. Inaltimea copiilor dintr-o gradinita consideram ca este o variabila distribuita aproximativ normal de medie: = 39 si abatere standard 2.
a) Daca se ia un copil la ntamplare care este probabilitatea ca naltimea lui sa fie ntre
38 si 40 de inch?
b) Care este probabilitatea ca media naltimii unei clase de 30 de copii sa fie ntre 30
si 40 inch?
c) Daca se ia un copil la ntmplare

care este probabilitatea ca naltimea copilului sa


fie mai mare decat 40?
d) Dar probabilitatea ca media naltimilor copiilor dintr-o clasa de 30 de copii sa fie
mai mare decat 40?
Exercitiu 5.3. Pentru o populatie se cunoaste media = 500 si deviatia standard = 30.
Se extrag aleator mai multe esantioane de dimensiune 36.
a) Ce valoare are media tuturor esantioanelor extrase?
b) Calculati deviatia standard a tuturor esantioanelor extrase.
c) Ce distributie urmeaza media acestor esantioane?
Exercitiu 5.4. Consideram 36 de date selectate dintr-o populatie distribuita normal de
medie 50 si deviatie standard 10.
a) Care este probabilitatea ca media datelor sa fie n intervalul 45 si 55?
b) Care este probabilitatea ca media sa fie mai mare decat 48?

Verificarea ipotezelor statistice: varianta clasic


a

Exercitiu 6.1. O uzina a cumparat un lot de cabluri metalice destinate sa sustina


ncarcaturi grele. Fabricantul de cabluri a afirmat ca ncarcatura medie ce provoaca
ruperea acestor cabluri este de 8000 kg. Uzina a efectuat un test pe 6 cabluri si a
constatat o ncarcatura medie de rupere egala cu 7750 de kg si o abatere standard de
145 kg. Uzina doreste sa stie daca depune plangere contra fabricantului, poate castiga
procesul cu o probabilitate de 99%?
Exercitiu 6.2. Pentru a determina nivelul mediu de plumb din apa potabila a unei zone
puternic industrializate se fac determinari n 144 de zile alese aleator.
In urma testelor s-a obtinut o medie de x = 36 de unitati de plumb/100 ml apa, iar
abaterea medie patratica s = 15 unitati plumb/100 ml apa.
Sa se determine un interval de ncredere de 95% pentru valoarea medie a nivelului de
plumb/100 ml apa.
Exercitiu 6.3. O masina produce fiole de sticla. Pentru 53 de fiole s-a observat o durata
medie de viata de x = 830 de ore. Presupunem ca durata de viata a unei fiole urmeaza
o lege normala, iar varianta este = 415. Directorul firmei afirma ca durata de viata a
fiolelor este x = 850 de ore. Are el dreptate la nivelul de semnificatie = 0, 05?
Exercitiu 6.4. Nivelul de glicemie al unei populatii adulte este presupusa distribuita
dupa o lege normala de dispersie = 0, 80 g/l de sange.Se considera un esantion de
12 persoane ale acestei populatii si se masoara nivelul de glicemie la fiecare. Se gasesc
urmatoarele rezultate:
0, 6 0, 9 0, 74 0, 96 0, 85 1, 05 0, 8 0, 93 1, 17 0, 70 0, 84 0, 75
La un nivel de semnificatie de = 0, 05 nivelul mediu al glicemiei x este compatibil cu
nivelul mediu al glicemiei ?
Exercitiu 6.5. Se presupune ca ncarcatura suportata de placile de tabla este o variabila
aleatoare de medie si abatere medie patratica . In conditiile date, s-au testat 50 de
placi de tabla, media si abaterea observate sunt x = 320, iar abaterea medie patratica
este s = 35.
Cate placi de tabla trebuie testate pentru ca intervalul de ncredere al ncarcaturii medii
sa fie determinat cu o amplitudine de 10 kg la nivelul de semnificatie = 0, 005?
Exercitiu 6.6. In exemplele urmatoare verificati daca se poate accepta ipoteza nula, la

nivelul de semnificatie = 0, 05
a) H0 : = 100 n = 64, x = 105, 2 = 40
Ha : > 100
b)

H0 : = 100 n = 60, x = 110, 2 = 20


Ha : > 100

c)

H0 : = 90
Ha : < 90

n = 25, x = 84, 2 = 30

d) H0 : = 90
Ha : < 90

n = 36, x = 80, 2 = 40

e) H0 : = 100 n = 25, x = 95, 2 = 20


Ha : =
6 100
f ) H0 : = 100 n = 36, x = 105, 2 = 30
Ha : =
6 100

10

Verificarea ipotezelor statistice: varianta probabilist


a

Exercitiu 7.1. Calculati p-valorile n urmatoarele cazuri:


a) H0 : = 10
z = 1, 48
Ha : > 10
b)

H0 : = 105

z = 0, 85

Ha : < 105
c)

H0 : = 13, 4

z = 1, 17

Ha : 6= 13, 4
d) H0 : = 8, 56

z = 2, 11

Ha : < 8, 56
e) H0 : = 110

z = 0, 93

Ha : 6= 110
f ) H0 : = 54, 2

z = 0, 46

Ha : > 54, 2
Exercitiu 7.2. P-valoarea calculata a unei statistici observate este P = 0, 084. Care este
decizia privind ipoteza nula?
a) daca nivelul de semnificatie fixat este = 0, 05;
b) daca nivelul de semnificatie fixat este = 0, 10.
Exercitiu 7.3. Un economist pretinde ca atunci cand media Dow-Jones creste, volumul
actiunilor vandute la bursa din New-York tinde sa creasca. In ultimii doi ani media
volumului zilnic de actiuni vandute este de 21, 5 milioane si are o deviatie standard de
2, 5 milioane.
Un esantion aleator de 64 zile n care media Dow-Jones a crescut a fost selectat si s-a
calculat media volumului zilnic. Media esantionului a fost de 22 milioane. Calculati p
valoarea pentru verificarea acestei ipoteze statistice.

11

Inferent
a statistic
a privind media populatiei

Exercitiu 8.1. Limita legala a nivelului de poluant X n deseurile unei uzine este 5
mg/kg. Se efectueaza o verificare pe 10 probe de 1 kg si se obtin urmatoarele valori xi
pentru nivelul de poluant:
8 9 1 3 5 10 2 6 3 9
Admitem ca X urmeaza o lege normala. Verificati daca uzina respecta conditiile legale la
nivelul de ncredere de 95%.
Exercitiu 8.2. 16 determinari ale procentului de apa dintr-o solutie au condus la
x = 0, 822% si s = 0, 02%. Sa se verifice ipoteza H0 : = 0, 9&, fata de ipoteza
Ha := < 0, 9% la un prag de semnificatie de 0, 05.
Exercitiu 8.3. O companie are un sistem de computere care proceseaza 1200 de facturi
pe ora. S-a testat un nou sistem care n 40 de ore a procesat n medie 1260 de facturi/ora
cu o deviatie standard de 215. Verificati daca noul sistem este mai bun. ( la un prag de
semnificatie = 0, 01).
Exercitiu 8.4. S-a facut un studiu pentru a verifica daca se poate accepta ipoteza ca o
scrisoare trimisa dintr-o localitate n alta face n medie 3 zile. Pentru un esantion de 54
de scrisori s-au obtinut urmatoarele date:
zile
frecvente

1 2 3 4
2 6 19 15

5 6 8 9
6 4 1 1

Se poate accepta ipoteza ca media este 3 zile la un prag de semnificatie = 0, 05?


(Rezolvati problema folosind metoda clasica si metoda probabilista)
Exercitiu 8.5. In exemplele urmatoare verificati daca se poate accepta ipoteza nula, la
nivelul de semnificatie = 0, 05, calculand n fiecare caz si p-valoarea:
a) H0 : = 100 n = 64, x = 105, s2 = 40
Ha : > 100
b)

H0 : = 100 n = 60, x = 110, s2 = 20


Ha : > 100

c)

H0 : = 90
Ha : < 90

n = 25, x = 84, s2 = 30

d) H0 : = 90
Ha : < 90

n = 36, x = 80, s2 = 40

e) H0 : = 100 n = 25, x = 95, s2 = 20


Ha : =
6 100
f ) H0 : = 100 n = 36, x = 105, s2 = 30
Ha : =
6 100
12

Inferent
a statistic
a asupra variantei si estimarea
variantei

Exercitiu 9.1. Un vanzator de vin se intereseaza de cantitatea de vin dintr-o sticla. El


se ntreaba daca continutul mediu nu este inferior continutului legal de 75cl. In acest scop
masoara continutul a 10 sticle luate la ntmplare

si obtine valorile urmatoare:


73, 2 72, 6 74, 5 75, 0 75, 0 73, 7 , 74, 1 , 75, 1 74, 8 74, 0
a) Presupunand normalitatea distributiei continutului sticlelor, se pune ntrebarea daca
continutul mediu este mai mic decat 75 cl, la nivelul de semnificatie de 0, 05?
b) Daca 2 este varianta distributiei continutului sticlelor, testati ipoteza H0 : 2 = 1.
Exercitiu 9.2. Un cercetator vrea sa studieze valoarea cheltuielilor saptamanale ale
studentilor de la Universitatea din Geneva. La un esantion aleator de 20 de studenti
obtine raspunsurile:
120 150 180 200 130 150 170 160 190 100
125 145 175 200 120 130 135 165 150 180
Poate sa traga concluzia ca abaterea standard e superioara lui 25?

13

10

Generalit
ati despre corelatie

Exercitiu 10.1. Consideram urmatorul tabel de date:


x
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8

y1
4
5
5
5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
9
10

y2
8
7
7
8
7
5
4
4
5
4.5
4
3
3
2
3

y3
2
4
5
7
4
3
2
1
1
3
4
7
8
9
9

a) Calculati coeficientul de corelatie folosind definitia si formula alternativa de calcul


pentru seriile x si y1 , x si y2 , x si y3 .
b) Desenati diagrama de mprastiere si precizati tipurile de corelatii existente n cele
trei cazuri prezentate la punctul a).
Exercitiu 10.2. Pentru seturile de date care urmeaza:
1) calculati coeficientul de regresie liniara (pentru seriile x si y1 , x si y2 , x si y3 n
fiecare din cele doua cazuri);
2) precizati daca exista sau nu corelatie liniara (pentru fiecare din cazurile prezentate
anterior).

14

Cazul 1.

Cazul 2.

Cx
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8

y1
5
5
5
5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
8
11

y2
5
5
7
5
7
7
4
6
9
8
7
9
10
8
9

y3
2
4
5
7
4
3
2
1
1
3
4
7
8
9
9

x
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
10
10
9

15

y1
5
5
5
5
7
7
8
8
8
8
9
9
10
8
11
9
10
10
10
10

y2
5
5
7
5
7
7
4
6
9
8
7
9
10
8
9
9
7
10
9
8

y3
2
4
5
7
4
3
2
1
1
3
4
7
8
9
9
2
4
8
7
8

11

Analiza de corelatie liniar


a
P

Exercitiu 11.1. Explicati de ce

(x x) = 0 si

(y y) = 0.

Exercitiu 11.2.
a) Construti diagrama de mprastiere pentru datele din urmatorul tabel:
x
y

1 1 3 3
1 2 2 3

5
3

5
4

7
4

7
5

9
5

9
6

b) Calculati covarianta.
c) Calculati sx si sy .
d) Calculati r folosind definitia.
e) Calculati r folosind formula de calcul practic.
f) Daca exista o depedenta liniara ntre x si y determinati ecuatia dreptei de regresie.
Exercitiu 11.3.
a) Calculati covarianta n cazul setului de date:
x
y

20 30
10 50

60
30

80
20

110
60

120
10

b) Calculati deviatiile standard ale celor sase valori ale lui x si ale celor sase valori ale
lui y.
c) Calculati coeficientul
considerat.

de

d) Comparati acest rezultat


considerat la nceput.

corelatie

liniar

cu

gasit

cel

pentru
cazul

tabelul

de

date

tabelului

de

date

e) Daca exista o depedenta liniara ntre x si y determinati ecuatia dreptei de regresie.


Exercitiu 11.4. Se considera urmatorul tabel de date bidimensionale:
x
y

0 1 1 2
6 6 7 4

3 4
5 2

5
3

6
0

6
1

6
1

a) Determinati diagrama de mprastiere .


b) Calculati covarianta.
c) Calculati sx si sy .
d) Calculati r folosind definitia.
e) Calculati r folosind formula de calcul practic.
f) Daca exista o depedenta liniara ntre x si y determinati ecuatia dreptei de regresie.
16

12

Inferent
a privind coeficientul de corelatie liniar
a

Exercitiu 12.1.
a) Un esantion de 20 de date bidimensionale are un coeficient de corelatie liniar
r = 0, 43. Este acesta suficient pentru a respinge ipoteza nula H0 : = 0 n
favoarea unei alternative bilaterale la nivel de semnificatie = 0, 10?
b) Un esantion de 18 date bidimensionale are un coeficient de corelatie liniar r = 0, 50.
Este acesta suficient pentru a sustine ca la nivelul de semnificatie = 0, 10
coeficientul de corelatie a populatiei este negativ?
c) Un esantion de 10 date bidimensionale are un coeficient de corelatie liniar r = , 067.
Este aceasta suficient pentru a sustine ca la nivelul de semnificatie = 0, 05? (
este nenul)
d) Valoarea r = 0, 24 este ea semnificativa pentru a arata ca > 0 la nivelul de
semnificatie = 0, 05 n cazul unui esantion de marime 62.

17

13

Regresie liniar
a

Exercitiu 13.1. Pentru doi hamali ce si desfasoara activitatea n Gara de Nord, se


cunosc datele de mai jos cu privire la numarul de bagaje transportate pe parcursul a cinci
zile de lucru:

Ziua
1
2
3
4
5

Numar bagaje transportate


de primul hamal
30
32
31
35
40

Numar bagaje transportate


de al doilea hamal
35
32
29
28
26

Se cere:
1) Sa se reprezinte diagrama de mprastiere pentru cele doua seturi de date.
2) Sa se masoare coeficientul de variatie pentru fiecare variabila.
3) In ipoteza legaturii liniare determinati parametrii dreptei de regresie.
4) Sa se calculeze coeficientul de corelatie liniara ntre cele doua variabile.
Exercitiu 13.2. Se dau datele privind pulsul si temperatura pentru zece pacienti:
Pacienti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pulsul
75
80
70
90
75
85
80
90
100
95

Temperatura
38,2
37,5
36,5
38,3
37,1
38
37,6
38,5
39,4
38,9

a) Calculati coeficientul de corelatie liniara.


b) Determinati parametrii dreptei de regresie.

18

14

Analiza de regresie liniar


a

Exercitiu 14.1.
a) Sa se determine diagrama de mprastiere
y = b0 + b1 x n cazul tabelului de date:

si

x
y

9
5

1 1 3 3
1 2 2 3

5
3

5
4

7
4

7
5

dreapta

de

regresie

9
6

b) Sa se determine ordonatele y ale punctelor de pe linia de regresie avand abscisele:


x = 1, 3, 5, 7 si 9.
c) Sa se determine e = y y pentru fiecare punct din tabel.
d) Sa se determine s2e .
Exercitiu 14.2. Aceleasi ntrebari n cazul tabelului de date:
x
y

0 1 1 2
6 6 7 4

3 4
5 2

5
3

6
0

6
1

6
1

Exercitiu 14.3. Datele din tabelul urmator arata numarul orelor de studiu x pentru un
examen si nota y primita la acel examen:
x
y

2
5

3
5

3 4 4 5
7 5 7 7

5 6 6
8 6 9

6
8

a) Sa se determine diagrama de mprastiere.


b) Sa se gaseasca linia de regresie.
c) Sa se gaseasca y pentru x = 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8.
d) Determinati valorile lui e pentru x = 3 si x = 6.

19

7
7

7
9

7 8 8
10 8 9

15

Inferent
a referitoare la panta unei drepte de regresie liniar
a

Exercitiu 15.1. Un esantion de 10 studenti a fost ntrebat referitor la distanta parcursa


si la timpul necesar pentru a ajunge la facultate astazi. Raspunsurile date sunt cuprinse
n tabelul urmator:
x
y

1 3
5 10

5 5 7 7
15 20 15 25

8
20

10 10 12
25 35 35

a) Determinati diagrama de mprastiere.


b) Determinati ecuatia dreptei de regresie n acest caz.
c) Valoarea obtinuta pentru b1 este proba suficienta pentru a concluziona ca 1 > 0 la
nivelul de semnificatie = 0, 05.
d) Determinati intervalul de ncredere de 98% pentru estimarea lui 1 .
Exercitiu 15.2. Rata dobanzii este aleasa astfel ncat sa aibe un efect asupra somajului.
Urmatorul tabel de date reprezinta rata dobanzii pe perioade de 3 luni pentru mprumuturi
pe termen scurt (x) si rata somajului (y).
x
y

12,27 12,34
5,9
5,6

12,31 15,81
5,9
5,9

15,67
6,2

17,75
7,6

11,56
7,5

15,71
7,3

19,91
7,6

19,99
7,2

21,11
8,3

a) Sa se determine dreapta de cea mai buna aproximare.


b) Este acest esantion o dovada suficienta pentru a respinge ipoteza nula (panta zero)
n favoarea unei ipoteze alternative ca panta este pozitiva la nivelul de semnificatie
0.05?

20