Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE COMERT MARITIM

1. Contractul de vinzare - cumparare


2. Obiectului contractului de vinzare cumparare . Marfa
3. Pretul marfii.Modalitati de plata
4. Conditii si termeni de livrare a marfurilor.Regulile INCOTERMS 1990.
5. Regulile RAFTD 1941
6. Termeni de livrare in Contractul de Vinzare Internationala.
7. Obligatiile partilor pina la plecarea navei.Clauza buna stare de navigabilitate din Ch/P
8. Clauza privind raspunderea,exonerarea de raspundere si dreptul de a rediscuta contractul
9. Conventia de la Hamburg 1978 privind raspunderea in transportul pe mare
10. Conventia de la Bruxelles 1924
11. Clauze privind alegerea organului de arbitraj,a sistemului de drept,clauze finale
12. Documente pentru angajare nava prin Ch /P
13. Contractul de Navlosire - Ch / P
14. Cerinte de forma si fond ale B/L
15. Navlosirea . Tipuri de contracte utilizate
16. Time charter. Prevederi contractuale. BIMCO forms
17. Contractul BALTIME
18. Charter Party By Demise
19. Clauzele Contractului de Navlosire - Ch / P
20. Detaliere clauze din Ch / P
21. Stalii. Conditii de indeplinit ca staliile sa inceapa sa curga.
Clauze de intrerupere a curgerii staliilor
22. Contrastalii . Daune Interese D.P.D.V. juridic
23. Despatch Prima de Celeritate
24. Time Sheet
25. Conosamentul (Bill Of Lading) B / L
26. Categorii de Conosamente
27. Continutul Conosamentului
28. Clauze inscrise in Conosament
29. Modalitati de angajare a navei.Transportul cu navele de linie
30. Navlul
31. Calculul de eficienta
32. Avaria particulara
33. Avaria comuna.Reglementari.Regulile Y / A 1974
34. Reglementarea avariei comune.Dispasa
35. Asigurari maritime