Sunteți pe pagina 1din 4

TIPURI DE CALCUL PENTRU DETERMINAREA

ELEMENTELOR ORTODROMEI
Datele iniiale:

A= `
A= `

B= `
B= `

A) Calculul diferenei de longitudine , a diferenei de latitudine si de


latitudine crescnd C
B=
-A =
= `0
semicircular =
log C=

B=
-A=
= `
` = `
colog C=

CB=
-CA=
C=
=

B) Calculul distanei ortodromice M


cosM=sin A sin B + cos A cos B cos = a+b
log sin A=
log sin B=
log a=
a=
___ + b=
- cosM=
log cosM=
- M=

log cos A=
log cos B=
log cos =
log b=
a>0 dac A i B au acelai semn;
b<0 dac >90.
`

Semicircular M=`

M= Mm

C) Calculul drumului loxodromic D i a distanei loxodromice m


tgD= /C
m= secD
log =
log =
colog C=
log secD=
log tgD=
log m=
D= `
(NE)
m=
(Mm)
D) Calculul diferenei dintre distana loxodromic i distana ortodromic m-M
m=
-M=
m-M=
Mm
E) Calcul drumului iniial Di i a drumului final Df
Calcul drumului iniial Di
ctgDi=tgB cosA cosec - sinA ctg =x1-y1
log tgB=
log cosA=
log sinA=
logcosec=
log ctg=
log x1=
log y1=
x1=
-y1=
ctgDi=
log ctgDi=

Di=
Calcul drumului final Df
ctgDf=-tgA cosB cosec + sinB ctg = -x2+y2
log tgA=
log cosB=
log sinB=
logcosec=
logctg=
log x2=
log y2=
-x2=
-x2<0 dac A este la N;
+y2=
+y2<0 dac<0 >90.
-ctgDf=
log ctgDf=
Df= `
E) Calculul coordonatelor vertexului V i V
Calculul latitudinii vertexului V
cosV1 cosA sin Di
=
log cosA=
log sin Di=
log cosV1=
V1= `
N

cosV2= cosA sin Di


log cosB=
log sin Df=
log cosV2=
V2= `

Calculul longitudinii vertexului V


ctgV1= sinA tgDi V1=A+V1
log sinA=
log tgDi=
log ctgV1=
V1= `

A=
+V1
=
V1=
V1=

ctgV2= sinB tgDf V2=B+V2


log sinB=
log tgDf=
log ctgV2=
V2= `8
= `2

B=
+V2
=
V2=

F) Calculul coordonatelor punctelor intermediare


tgZ=tgV cosZ
Punct intermediar
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
log tgV=
log cosZ=
log tgZ=
Z=

Z1

Z2

Z3

Punct intermediar
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
log tgV=
log cosZ=
log tgZ=
Z=

Z4

Z5

Z6

Z7

Punct intermediar
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
log tgV=
log cosZ=
log tgZ=
Z=

Z8

Z9

Z10

Z11

Punct intermediar
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
log tgV=
log cosZ=
log tgZ=
Z=

Z12

Z13

Z14

Z15

Punct intermediar
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
log tgV=
log cosZ=
log tgZ=

Z16

Z17

Z18

Z=