Sunteți pe pagina 1din 3

Numele i prenumele:

Plecare:
Datele iniiale:

CALCULUL ELEMENTELOR ORTODROMEI


Grupa:
Data:
Sosire:
A=
B=
A=
B=

A) Calculul diferenei de longitudine , a diferenei de latitudine


i de latitudine crescnd c
cB=
B=
B=
T4 DH 90; T63 DH 90

-A =
-A=
-cA=
10= 10,00000
-lg c=
`=
=
c=
=
m=
colg c=
m=
``=
B) Calculul distanei ortodromice M
cosM=sin A sin B + cos A cos B cos = a+b
lg sin A=
lg cos A=
T66a DH 90
lg sin B=
lg cos B=
T63 DH 90
lg a=
lg cos =
T67a DH 90
a=
lg b=
___ + b=
A i B au acelai semn a>0 <90 b>0
cosM=
A i B au semne opuse a<0 >90b<0
M`=
M=
M=
Mm
C) Calculul drumului loxodromic D i a distanei loxodromice m
tgD=/C
m= secD
lg m=
lg m=
colg c=
lg secD=
lg tgD=
lg m=
D=
D=
m=

T66a DH 90
T63 DH 90
Mm

D) Calculul diferenei dintre distana loxodromic i distana ortodromic m-M


m=
Mm
-M=
Mm
m-M=
Mm
E) Calcul drumului iniial Di i a drumului final Df
+
ctgDi=tgB cosA cosec - sinA ctg
ctgDf=-tgA cosB cosec + sinB ctg
x1

lg tgB=
lg cosA=
lgcosec=
lg x1=
x1=
+y1=
ctgDi=
Di=
BN
BS

x1+
x1-

y1

lg sinA=
lg ctg=
lg y1=

Di=
AS x2+
AN x2 -

x2

lg tgA=
lg cosB=
lgcosec=
lg x2=
x2=
+ y2=
ctgDf=
Df=
>90
<90
A(B)N
A(B)S

y2

lg sinB=
lgctg=
lg y2=
T63 DH 90
T66a DH 90
T67a DH 90
Df=
ctgctg+
sinA(B)+
sinA(B)-

F) Calculul coordonatelor vertexului V i V


Calculul latitudinii vertexului V
T66a DH 90
cosV1=cosA sin Di
cosV2=cosB sin Df
lg cosA=
lg cosB=
lg sin Di=
lg sin Df=
lg cosV1=
lg cosV2=
V1=
V2=
Calculul longitudinii vertexului V
T66a DH 90

ctgV1= sinA tgDi


V1=A+V1
ctgV2= sinB tgDf V2=B+V2
lg sinA=
A=
lg sinB=
B=
lg tgDi=
V1=
lg tgDf=
V2=
lg ctgV1=
V1=
lgctgV2=
V2=
V1=
V2=
Verificare:
V1=
V2=
=

G) Calculul coordonatelor punctelor intermediare


tgZ=tgV cosZ
T66a DH 90
Punct intermediar
A
Z1
Z2
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
lg tgV=
lg cosZ=
lg tgZ=
Z=

Z3

Z4

Punct intermediar
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
lg tgV=
lg cosZ=
lg tgZ=
Z=

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Punct intermediar
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
lg tgV=
lg cosZ=
lg tgZ=
Z=

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

Punct intermediar
Longitudinea Z=
Z= V- Z=
lg tgV=
lg cosZ=
lg tgZ=
Z=

Z15

Z16

Z17

Z18