Sunteți pe pagina 1din 10

V Din cele mai vechi timpuri au

circulat povesti mai mult sau


mai putin reale, mai mult sau
mai putin credibile,
referitoare la ,,corabii
fantoma'' care brazdau marile
si oceanele lumii, sau - mai
recent - la disparitii
misterioase de nave si
avioane.
În scrierile lor, Platon
(filizof grec 427-347 î.e.n.) si
Aristotel (savant si filozof
grec, 384-322 î.e.n.)
povestesc despre o mare
întinsa ce se gasea spre apus
de ,,Coloanele lui Hercule''
(denumire data de antici
strâmtorii Gibraltar) si în
adâncimea careia ar fi
disparut legendara
Atalantida. Noroiul si
ierburile în care se
împotmoleau corabiile ce
încercau sa strabata aceste
ape, proveneau, dupa
parerea lor, de la uscatul
înghitit de ape. Despre
aceasta aglomerare de ierburi
vorbeste si filozoful Teofrast
(327-287 î.e.n.) în lucrarea sa
,,Istoria plantelor''.
ï ð 

     

     
   

    
 

 

 
 

    


     
  

!"! 
 #$ 
 
 
  
   
  

 
   

 
  

  
    

   
 
% ð 
     
 

&  
 
&  
&
     
ï r     

 
 r   

 '
ð 
  
( )
 *+,&   

  -
.  
 
 
   /

0 
 1
+.2     
 

 
   
    3 


 45(6 5)
. 
  
 
  

 1
5.#  

4 (6
 & .1
7.ð    
  

  
 
  

  
  8    
9
  % 0 

  
    
 
$  
2
 
1
Ö O 
  
 
 
   

 
        
 O 


 
 !"# $%
"&!" 
 
"   !
& !   

 

 ' 
  ( )*
 + ,
-*  
 "   "./0 ,  
 
"1
 $2 
")"#$% 32 # "+ 
  

3  "# $2 
"  
 # $2 

) 
 &! # $%
+ 

 $ 4  
 5  12 &O
6
7 

! &
  
 
 
 89   
  
 & % $  ::::: 
 9  
  
); &<

,
15 &<  $+%    
8
!8$ &&   '::&:::   :: 
=
> 6
! ?@O 8
 *;  A:::   
B

 & :&':
  # $2 
 


_  
    
 
 
  
  
  
 
 

 
    
   
  
     
    
  
 

 
 


 

     

 

 ! " 
 
 
 
 
 _ 

 
 
 #  $ 
  
%
   

  !  
& 
 
  ! ! 
     


 

 #  $  

m #  $ 
   
 
 ' 
  
   ()*+

  
 
   
   
#,
'
  
  

  #,
 
  
 
  '
 !
- '
! 
- 
 
 

!. 
 

  
 !
!

   
!
 !
!
  !
(/// 0

'  


 ! 
 
-
 - 
 

  
0

+ 
 
 
 
 !
!
+ 
 
  

 !
 
)/
  1 
 

! 2/
  

  3 

 
  
 
'  
%
   
 
&
  

9  
# $2 
.  
 
5 7 3C$ 
  
   
 
   
  

 &  

  
 !DB 
    9 8$ 
2   !   ! 
?0% 5 

  
0::8
 < 1 
 
 

 0C$

  8
  
 
  &
  
 
  2  % 
C$ 
 &    2 

  C$ E"% 2  

  
 
&&  

 
  
 


  "2   
 
   , "1

# $2 
"  
! /0  
3    
 
Ö O  # $2 
 
 !   
  


  

 4  
: