P. 1
Baltagul - Povestire Pe Capitole

Baltagul - Povestire Pe Capitole

4.54

|Views: 72,305|Likes:
Published by Radoi Cosmin

More info:

Published by: Radoi Cosmin on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2015

pdf

text

original

Baltagul

-povestirea romanului pe capitolede M. Sadoveanu
Capitolul I începe cu amintirea de către Vitoria Lipan a unei poveşti despre cosmologie1 spusă de Nechifor Lipan la nunţi. Astfel Dumnezeu le-a dat ţiganului cetera 2, neamţilor şurubul, jidanilor banii, rusului beţia, boierilor răutatea şi ticăloşia. Muntenilor care au ajuns cei din urmă le-a dat „o inimă uşoară” bună înţelegere cu celelalte naţii şi „muieri frumoase”. Vitoria este descrisă „stând singură pe prispă”, învârtind absentă fusul. Aceasta se gândea la Nechifor , soţul ei, care plecase după nişte oi, la Dorna şi nu se mai întoarse. Situaţia financiară a familiei este una bună. Vitoria şi Nechifor „dragostea ei de 20 şi mai bine de ani” au avut 7 copii din care rămăseseră doar 2 : Minodora şi Gheorghiţă. Ultimul coborâse cu oile la iernat, Baciul Alexa îi trimite o scrisoare Vitoriei spunându-i că trebuie să plătească la oieri. Părintele Danil îi citeşte Vitoriei şi o scisoare trimisă de Ghiţă C. Topor „domnişoarei Vitoria Lipan” în care îşi mărturiseşte dragostea. Vitoria critică despărţirea de tradiţia reprezentată de „catrinţă şi cămeşă” şi de vechile superstiţii: gunoiul nu trebuie aruncat în faţa soarelui. Vitoriei îi apare Nechifor Lipan în vis cu spatele întors către ea, trecând spre asfinţit o revărsare de ape”. Capitolul al II-lea : Vitoria îl zăreşte pe Mitrea care coboară „înainte de vreme” cu oile pentru că are să „vremuiască”3. Vitoria îl priveşte în acest timp pe „cocoşul cel mare porumbac” 4 care „se întoarse cu secera cozii spre focul din horn şi cu piscul spre horn” dând semne de plecare. În capitolul al III-lea Vitoria se duce la părintele Danil Mileş să se sfătuiască. Îi mărturiseşte că soţul ei a mai fost o dată la Dorna, Pentru preot visurile nu sunt decât „înşelări” şi aminteşte câteva pricini ale întârzierii: boala sau”vreo poznă”. Apoi îi dictează preotului o scisoare pentru Gheorghiţă în care se înţelege cu baciul Alexa să vândă din oile „canarale”5 , iar de sărbători să vină acasă pentru că el e acum „singur bărbat la gospodărie”. În cpitolul al IV-lea: Vitoria Lipan trece pe la baba Maranda, vrăjitoarea pentru a afla şi părerea ei despre întârzierea soţului. Maranda stie că va primi vizita Vitoriei demonstrând prin aceasta că are „unele tainice stiinţi şi meşteşuguri”. Vitoria îşi imaginează că „cel cu nume urât” se află fie în căţeaua babei, fie într-o „ladă mare braşovenească”. Maranda îi spune că întârzierea soţului e legată de „una cu ochi verzi şi cu sprâncenele îmbinate” dar Vitoriase îndoieşte. Vitoria îi mărturiseşte că ţine post negru 12 vineri în şir. Capitolul al V-lea: Gheorghiţă se întoarce înaintea sărbătorilor de la apa Jijiei, lăsând oile în grija baciului Alexa. Fiind tristă, Vitoria nu se poate bucura de sărbători. Înţelese că dragostea ei pentru Nechifor „se păstrase ca-n tinereţe”. Gheorghiţă îşi aminteşte de copilăria lui la munte , conştientizând că de acum povara gospodăriei va atârna pe umerii lui. Vitoria se hotărăşte să facă un drum la Piatra şi la mânăstirea Bistriţa. Ei pleacă în călătorie, într-o sâmbătă, la răsăritul soarelui . Drumul este greu căci trebuie să se lupte cu troianul . Ajung la mânăstirea Bistriţa: Apoi se sfătuieşte cu părintele Visarion care o îndeamnă să meargă la Piatra, pentru a se face cercetări. Capitolul al VI-lea: Cei 2 sunt găzduiţi într-o odăiţă de sub stăreţie6. Ajunşi în Piatra, Vitoria intră la prefect. Deşi nu mai era tânără , prefectul remarcă frumuseţea „neobişnuită” a femeii . Aceasta îi mărturiseşte că soţul ei e plecat de 73 de zile la Dorna să cumpere oi şi nu s-a mai întors . Prefectul îi cere să scrie o plângere pentru a se face cercetări. Ea nu aşteaptă „de la dânşii (autorităţi) sprijin”. Datoria ei este să îl găsească pe Nechifor, deci va pleca împreună cu Gheorghiţă la drum. Îi va da o bucată de fier fierarului să-i facă un baltag iar pe 27 februarie o va trimite pe Minodora la mânăstirea Văratecului (aici era sora mameiei, Melania). Capitolul al VII-lea . Pe 9 martie (sărbătoarea celor 40 de mucenici din Sevastia) Vitoria se împărtăşeşte şi sfinţeşte baltagul. Preotul Mileş, d-l Iordan, cârciumarul şi d-l David vin la Vitoria. Aceasta stabileşte preţul pe marfă dupăce se sfătuieşte cu părintele şi cu d-l Iordan. D-l David ar vrea să se
1 2

Cosmologie- studiazăstructura şi evoluţia cosmosului, precum şi legile generale care îl conduc cetera-vioara 3 a vremui- a fi vreme rea ( cu ploaie, ninsoare, viscol) 4 porumbac- pestriţ, cenuşiu, sur
5 6

stăreţie- locuinţa stareţului unei mânăstiri

1

Ajunşi în la Cruci zăresc o nuntă. Vitoria ştie că soţul ei e mort „căci viu se poate întoarce şi singur”. la nunţile ţărăneşti. Pentru că bate un vânt rece. cu anunţarea darurilor. la care vor fi găzduiţi peste noapte. Preotul îi împarte pe munteni în 2 categorii: „cu bucurii şi cu cântece” sau „duşmani căpcăuni”. dar a cântat cocoşul. Cuţui şi pe Calistrat Bogza „pentru o chestie mare la Primărie”. având un adevăratcult pentru „bârlogul lor”. din Doi Meri: Iepure sau Calistrat Bogza şi Ilie Cuţui. celălalt mai voinic. Seara poposesc la han în Călugăreni. Aceasta primeşte pe marfă 38. iar „2 umbre omeneşti” se depărtează în fugă. „unul era puţintel la trup şi negricios”. Vitoria intră la lehuză. Aceştia respectă noul calendar pentru că după vechiul calendar ar mai fi fost încă în post (diferenţa dintre cele două este de 13 zile). că s-au despărţit de el la Crucea Tlienilor şi că soţul ei s-a îndreptat către casă. pretind că Nechifor ar trebui să-i plătească femeii nişte datorii. Lupu este „neliniştit şi reuşeşte să găsească ceva. Plecă de la hanul lui David. Vorniceii8 au întins plosca şi au ridicat pistoalele obligându-i să bea în cinstea mirilor . după moda din munte a ciobanilor” în curtea unui gospodar în Sabasa . Broşteni. Aici zăresc o cumetrie7. Capitolul al X-lea începe cu o descriere a muntenilor: „iuţi şi nestatornici”. Le promite să mai treacă pe la ei. Capitolul al IX-lea Îşi continuă drumul până la Fărcaşa. în speranţa că-şi vor mai aminti ceva. cu conducerea alaiului nunţii şi cinstirea oaspeţilor . I se răspunde că „înapoi . fierarul . Vitoria îşi dă seama că Nechifor „căzuse jos. soţia lui Iorgu Vasiliu o însoţeşte pe Vitoria la primărie . cu Lupu în lănţug. „La noi nu sunt oameni de mijloc”. Cei 2 spun că nu au nici o datorie la Nechifor . Vitoria urcă şoseaua cea şerpuită peste Stănişoara. ospăţ la un botez vornicel. Feciorul crâşmarului îi conduce până în Suha .flăcău însărcinat. d-l David nu avea voie să pornească la drum decât pe apă. cu urechile şi coada scurtată. pe mort. Apoi merg spre stânga părăsind apa Bistriţei şi se opresc în Sabasa. aceasta nu la mai văzut pe Necchifor din toamnă. purta căciulă brumărie” şi era „meşter la vorbă”. în vale” iar „în întuneric. Seara ajung la Gura Bicazului unde poposesc la han la Donea . Pornesc la drum pe 10 martie . coboară în Sabasa. dar nu mai înainte îşi schimbă în bani mărunţi câteva mii să nu atragă atenţia asupra sa. la d-l David . Vitoria decide să poposească acolo. Află de la feciorul crâşmarului că Stănişoare înseamnă muntele cu cale şerpuită şi prăpăstii. Aici se află Crucea Talienilor . Vitoria îl găseşte pe Lupu „un dulău sur şi flocos. iubea băutura şi avea buza de sus despicată ca la iepure.] aici între Sabasa şi Suha. nu s-a mai arătat”. Capitolul al XIII-lea : Vitoria merge din nou la Borca să întrebe dacă nu cumva Nechifor a fost văzut cobor’nd din Stănişoara . Vântul contenise. 7 8 cumetrie – petrecere. „ferindu-se de alte neamurişi de oamenii de la câmpie”. apoi femeia . Cei doi îşi continuă drumul către Borca. Aici poposesc la crâşma d-lui Iorgu Vasiliu. Capitolul al XI-lea : Vremea s-a stricat . începea să se facă lumină [.tocmească dar Vitoria refuză. Vitoria porneşte apoi încrezătoare către Neagra pe urmele oilor. vrând să pară umilă şi în acelaşi timp să-şi ascundă adevăratele gânduri. Ajunşi la marginea celei din urmă Dorne poposesc la o crâşmă unde sunt primiţi de o femeie nu prea amabilă . Trec apoi prin Păltiniş. dar vitoria ia puşca şi trage . într-o vineri însoţiţi de dl. cu moş Pricop. Aceasta îl cheamă pe celălalt Gheorghiţă. Borca căutându-i urma din crâşmă . poposeşte la d-l Toma şi soţia lui Catrina . „răbdători în suferinţi”. râdea des şi tare . Află că turma a trecut pe aici dar erau 2 ciobani din partea locului. Intră în vorbă cu un bărbat. Dârmoxa. s-o arunce în Bistriţa. La canţelarie în Vatra Dornei află de la un slujbaş că în prima săptămână din noiembrie Gheorghe Aadamachi şi Vasile Ursachi i-au vândut 300 de oi lui Nechifor Lipan apoi au pornit împreună la vale . Atunci se duce în celălalt capăt al satului unde crâşmarul Dumitru Macovei îşi aminteşte că spre Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril au poposit la han 3 oieri dintre care unul era călare pe „un cal negru ţintat . Moş Pricop îşi aminteşte că potcovise altădată şi calul lui Nechifor pe care-l numeşte „vretnic român”. a lepădat-o şi a fugit în pustie. La început coboară Gheorghiţă. venind cu faţa . Tot aici îl zăreşte şi pe subprefectul Anastasie Balmez. David. trimis de Vitoria. Noaptea dăduse la vite o dihanie.000 lei pe care-i lasă până a 2-a zi la părintele Daniil. Merga la Dorna şi apoi la Vatra Dornei pentru că acolo s-au vândut toamna oi. etc! 2 . respectând datinile de la începutul lumii.. pune pe fruntea nou-născutului o hârtie de 20 de lei. Vitoria îşi aminteşte o legendă despre Piatra Teiului pe care i-o spusese Nechifor: diavolul ar fi rupt noaptea piatra din vârful Ceahlăului şi ar fi adus-o în braţe.. Capitolul al XII-lea : Vitoria propune să-i cheme printr-un argăţel pe I. trebuia să găsească ea cheia adevărului”. Cucoana Maria. Tovarăşii lui erau de treabă şi prieteni”. Merge cu Gheorghiţă iar în Suha . În tot timpul discuţiei Vitoria a privit în jos. A doua zi aşteaptă să curgă straşinile pentru că fiind sâmbătă .

Lupu. Câinele l-a atacat pe ucigaş dar a fos pălit cu piciorul dedesuptul botului şi s-a prăvălit în râpă. C. În momentul ridicării capacului. Când iese.Capitolul al XIV-lea: Vitoria îl pune pe Lupu de stajă la cai. nu acuză pe nimeni. suind Crucea Talienilor . Este trezit de lătratul câinelui care anunţă sosirea Vitoriei. Bogza pretinde că s-au despărţit de Nechifor în vârful Stânişoarei. Vor mai avea de aşteptat până la ridicarea cadavrului . apoi întoarce cuvintele spunând că trebuie să fi mai fost cineva prezent. nevasta lui Ilie Cuţui care-i mărturiseşte că soţul ei îşi ţine baltagul acasă sub icoane şi că nu l-a spurcat. sunt prezenţi 3 preoţi. apoi i-l dă lui Gheorhiţăcare avea şi el unul la fel dar cel din urmă „e mai vechi şi ştie mai multe”. le aşează în coşciug. Munteaca spune că „pe baltag e scris cu sânge” si îi cere lui Gheorghiţă să elibereze câinele. clopotele încp să bată iar întreg satul se îndreaptă către ţimitir. a d-lui Toma . Întâi vorbeşte Bogza care şi-a dori să fie de faţă şi I. preoţii ţin slujba iar Vitoria se îngrijeşte de toate ritualurile înmormântării: datina podurilor . 3 . Vitoria accentuează necesitatea existenţei unui martor sau a unor dovezi . Era asfinţitul soarelui . Vitoria prezintă faptele . a „judeţului satului” şi a „unui străjer”. accentuează necesitatea existenţei unui martor şi a unei dovezi că cei 2 au cumpărat şi oile lui (după legea muntenilor). Capitolul al XV-lea: Anastase Balmez îi cheamă ca informatori pe cei 2 gospodari: I. 3 oameni cu buciume şi 4 femei bocitoare. privea mortul şi era „într-o fierbinţeală bolnavă” iar I. Capitolulal XVI: La uşa cimitirului i se dă fiecăruia un sfert de pâine şi un păhărel de rachiu. Unul s-a grăbit către pisc pentru a vedea dacă nu vine cineva iar al 2-lea venea în urma lui Nechifor . iar „feciorul mortului îl păleşte în frunte pe criminalul tatălui său. unde adoarme. câinele se eliberează. măsline două chile şi scrumbii zece şi rachiu cinci gărăfi de câte o ocă”pentru „pomenirea” lui Nechifor . să împlinească cele de cuviinţă. Vitoria o întâlneşte pe gafiţa . Nechifor a fost lovit în forţă şi prăvălit în prăpastie împreună cu calul. munteanca îl întâlneşte pe Cuţui căruia îi spune că Bogza îl bănuieşte pe el. Calistrat mărturiseşte că l-a omorât pe Nechifor pentru a-i lua oile şi îi cere iertare Vitoriei. bocirea mortului. pentru că este în post li se dau de pomană găluşte de post şi curechiprăjit cu oloi de cânepă. ducându-şi calul de căpăstru. Câinele se repede la beregata lui Calistrat. Pentru că se înserează. Vitoria îi cere d-lui Toma pentru a 2 zi „pâini douăzeci. se urcă lângă cal şi câine. Maria termină ceremonialul înmormântării (vinul pentru stropit şi găina neagră care se dă peste groapă) pentru că Vitoria vrea să stea lângă bărbatul ei pe care-l plânge (aruncă un pumn de ţărână peste sicriul coborât în pământ). praznicul se ţine acasă la domnu Toma. Vitoria reconstituie crima: Nechifor era la deal . dar se încurcă în lănţug. îi cere lui Gheorghiţă să privegheza mortuliar ea se duce în Sabosa. Munteanca se aşează lângă cei 2 gospodari din Doi Meri. organizarea gospodăriei. Părintele coboară în râpă pentru a-i face slujbă. le udă cui vin . Cuţui. doar jandarmii il scot din gura câinelui. împreună cu 2 oameni şi cu câinele lui. Calistrat încearcă să-şi recupereze baltagul. Femeile (Vitoria şi Maria) fac pregătirile pentru îmnormântare: împodobesc un car cu cetină şi se aşează în el un sicriu gol. Bogza îşi înalţă capul . Autorităţile s-au întâlnit în râpă a 3 zi. Cuţui stătea departe de el. Îi cere lui Calistrat baltagul lui . Când se apropie de biserică. în pasul calului. Cuţui. Calistrat Bogza. lui Gheorghiţă îi este frică să stea singur în văgăună. Vitoria plănuieşte ce are de făcut: pomenile pentru cel mort. Vitoria adună rămăşiţele mortului. Bogza îl atacă. Accentuează că nu o va lăsa pe Minodora să se căsătorească „cu feciorul acela nalt şi cu nasul mare al dscăliţei lui Topor”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->