Sunteți pe pagina 1din 29

Microsoft  

Office Excel  2007


® ®

Crearea unei diagrame


Conţinutul cursului

• Prezentare generală: Diagramele transformă


datele în imagini

• Lecţia 1: Crearea unei diagrame simple

• Lecţia 2: Particularizarea diagramei

Fiecare lecţie include o listă de activităţi sugerate şi un set


de întrebări de testare.

Crearea unei diagrame


Prezentare generală: Diagramele transformă datele în imagini

O diagramă conduce la o înţelegere mai rapidă


şi mai uşoară a datelor dintr-un tabel.

În loc să analizaţi coloane de numere de pe


foaia de lucru, este posibil să vedeţi dintr-o
privire ce semnifică datele respective.

Cu ajutorul diagramelor, transformaţi datele din


foaia de lucru pentru a afişa comparaţii, modele
şi tendinţe.

Crearea unei diagrame


Obiectivele lecţiilor

• Aflaţi cum să creaţi o diagramă utilizând noile comenzi


Excel 2007.

• Aflaţi cum să efectuaţi modificări în diagramă după crearea


acesteia.

• Dezvoltaţi o înţelegere a terminologiei de bază despre


diagrame.

Crearea unei diagrame


Lecţia 1

Crearea unei diagrame simple


Crearea unei diagrame simple

Iată o diagramă
simplă din Excel, care
se poate realiza în
aproximativ 10
secunde.

După ce creaţi o diagramă, îi adăugaţi cu uşurinţă elemente noi, cum ar fi titluri sau
un nou aspect.

În această lecţie veţi afla cum să creaţi o diagramă simplă şi veţi învăţa cum devin
textul şi numerele dintr-o foaie de lucru conţinut al unei diagrame. De asemenea,
veţi afla şi alte curiozităţi despre diagrame.

Crearea unei diagrame


Crearea diagramei

Iată o foaie de lucru


care afişează
valoarea vânzărilor
realizate, în primele 6
luni ale anului, de
către 5 angenţi ai unei
firme de distribuţie.

Doriţi să creaţi o diagramă care afişează fiecare agent de vânzări în comparaţie


cu ceilalţi, lună de lună, în primul semestru al anului.

Crearea unei diagrame


Crearea diagramei
2 Imaginea
3 arată paşii
pentru
1 crearea
diagramei.

1 Selectaţi datele pe care doriţi să le includeţi în diagramă, inclusiv titlurile de


coloană (Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie) şi titlurile de rând
(numele agenţilor de vânzări).
2 Faceţi clic pe fila Inserare şi, în grupul Diagrame, faceţi clic pe butonul
Coloană. 

Crearea unei diagrame


Crearea diagramei
2

3 Imaginea arată
paşii pentru
1 crearea
diagramei.

3 Veţi vedea un număr de subtipuri de diagrame coloană din care puteţi să


alegeţi. Faceţi clic pe Cilindru grupat, prima diagramă din lista Cilindru.

Iată, aţi creat o diagramă în aproximativ 10 secunde.

Crearea unei diagrame


Crearea diagramei

Dacă doriţi să modificaţi tipul de


diagramă după ce creaţi diagrama, faceţi
clic în interiorul diagramei.

Pe fila Proiectare , sub Instrumente diagramă, în grupul Tip, faceţi clic pe


Modificare tip diagramă. Apoi selectaţi tipul de diagramă dorit.

Crearea unei diagrame


Cum apar datele foii de lucru în diagramă
Iată cum arată noua
diagramă cilindru.

Aceasta vă arată imediat


că în luna martie, spre
exemplu, cele mai mari
vanzări au fost realizate
de către Brânduşă Tudor
iar cele mai mici vânzări
au fost realizate de Teşcu
Teodora.

Crearea unei diagrame


Cum apar datele foii de lucru în diagramă
Datele pentru fiecare
lună se afişează pe
cinci cilindri separaţi,
câte unul pentru
fiecare agent.

Înălţimea fiecărei diagrame


este proporţională cu
valoarea din celulă pe care
o reprezintă.

Diagrama vă arată imediat


comparaţia între agenţii de
vânzări, unul faţă de
celălalt, lună de lună.

Crearea unei diagrame


Cum apar datele foii de lucru în diagramă
Fiecare rând de date cu
privire agenţii de vânzări are
altă culoare în diagramă.

Legenda diagramei, creată


din titlurile de rând de pe
foaia de lucru (numele
agenţilor de vânzări) arată
culoarea corespunzătoare
datelor fiecărui agent de
vânzări.

Datele despre Hociung Ionuţ,


de exemplu, sunt albastru
deschis şi se află pe coloana
cea mai din stânga pentru
fiecare lună.

Crearea unei diagrame


Cum apar datele foii de lucru în diagramă
Titlurile de coloană de
pe foaia de lucru -
Ianuarie, Februarie şi
Martie, Aprilie, Mai,
Iunie - se află în
partea de jos a
diagramei.

Pe partea stângă a diagramei, Excel a creat o scală de numere pentru a ajuta la


interpretarea înălţimilor coloanelor.

Crearea unei diagrame


Instrumente diagramă: acum se văd, acum nu se văd

Înainte de a continua
să lucraţi la diagramă,
este necesar să aflaţi
despre Instrumente
diagramă.

După ce inseraţi diagrama pe foaia de lucru, Instrumente diagramă apar pe


Panglică, cu trei file: Proiectare, Aspectşi Format.

Pe aceste file veţi găsi comenzile necesare pentru lucrul cu diagramele.

Crearea unei diagrame


Instrumente diagramă: acum se văd, acum nu se văd
Când terminaţi
diagrama, faceţi clic în
afara ei. Instrumente
diagramă dispar.

Pentru a reveni, faceţi


clic în interiorul
diagramei. Filele vor
reapărea.

Aşadar nu vă faceţi griji dacă nu vedeţi toate comenzile necesare în orice


moment.

Faceţi primii paşi fie inserând o diagramă (utilizând grupul Diagrame de la fila
Inserare), fie făcând clic într-o diagramă existentă. Comenzile de care aveţi
nevoie vor fi la îndemână.

Crearea unei diagrame


Modificarea vizualizării diagramei
Aveţi
posibilitatea
să faceţi mai
multe cu
datele decât
să creaţi o
diagramă.

Se pot compara în alt mod datele din diagramă făcând clic pe un buton pentru a
comuta de la o vizualizare a diagramei la alta.

Imaginea afişează două vizualizări diferite ale aceloraşi date din foaia de lucru.

Crearea unei diagrame


Modificarea vizualizării diagramei

Diagrama din
stânga este
prima
diagramă pe
care aţi
creat-o, care
compară
agenţii de
vânzări.

Excel a grupat datele pe coloanele foii de lucru şi a comparat rândurile foii


de lucru pentru a arăta cum se situează un agent de vânzări în funcţie de
ceilalţi.

Crearea unei diagrame


Modificarea vizualizării diagramei

Alt mod de
vizualizare a
datelor este
compararea
vânzărilor
fiecărui agent
de vânzări,
lună de lună.

Pentru a crea această nouă vizualizare a diagramei, faceţi clic pe Comutare


rând/coloană în grupul Date de la fila Proiectare.

În diagrama din dreapta, datele sunt grupate pe rânduri şi se compară


coloanele foii de lucru. Aşadar, diagrama evidenţiază acum altceva: vânzările
fiecărui agent de vânzări, lună de lună, comparate între ele.

Crearea unei diagrame


Adăugarea titlurilor de diagramă
Este bine să
adăugaţi titluri
descriptive în
diagramă, astfel
încât cititorii să
nu fie nevoiţi să
ghicească
despre ce este
vorba în
diagramă.

Este posibil să daţi un titlu diagramei, precum şi axelor diagramei, care măsoară
şi descriu datele din diagramă.

Această diagramă are două axe. În partea stângă se află axa verticală, care este
scala numerelor după care interpretaţi înălţimile coloanelor. Lunile anului aflate în
partea de jos se află pe axa orizontală.

Crearea unei diagrame


Adăugarea titlurilor de diagramă
O modalitate rapidă
de a adăuga titluri de
diagramă este să
faceţi clic pe
diagramă pentru a o
selecta, apoi să
mergeţi la grupul
Aspect diagramă de
pe fila Proiectare.

Faceţi clic pe butonul Mai multe pentru a vedea toate aspectele. Fiecare
opţiune afişează aspecte diferite care modifică modul de aranjare a
elementelor diagramei.

Crearea unei diagrame


Adăugarea titlurilor de diagramă
1
Imaginea arată
Aspectul 9, care
adaugă substituenţi
pentru un titlu de
diagramă şi titlurile
axelor.
2
Tastaţi titlurile
direct în
3 diagramă.

1 Titlul acestei diagrame este Raportul vânzărilor pe semestrul I.

2 Titlul pentru axa verticală din stânga este Valoarea vânzării.

3 Titlul axei orizontale din partea de jos este Luna.

Crearea unei diagrame


Sugestii pentru activităţi practice

1. Creaţi o diagramă.

2. Priviţi datele din diagramă în moduri diferite.

3. Actualizaţi datele din diagramă.

4. Adăugaţi titluri.

5. Modificaţi aspectele diagramei.

6. Modificaţi tipul de diagramă.

Crearea unei diagrame


Testul 1, întrebarea 1
Aţi creat o diagramă. Acum trebuie să comparaţi datele altfel.
Pentru aceasta, este necesar să creaţi altă diagramă. (Alegeţi
un răspuns.)

1. Adevărat.

2. Fals.

Crearea unei diagrame


Testul 1, întrebarea 1: Răspuns
Fals.

Creaţi rapid altă vizualizare a datelor din foaia de lucru făcând clic pe
butonul Comutare la rând/coloană de pe fila Proiectare.

Crearea unei diagrame


Testul 1, întrebarea 2
Aţi creat o diagramă. Dar mai târziu nu vedeţi Instrumente
diagramă. Cum se pot recupera acestea? (Alegeţi un
răspuns.)

1. Creaţi altă diagramă.

2. Faceţi clic pe fila Inserare.

3. Faceţi clic în diagramă.

Crearea unei diagrame


Testul 1, întrebarea 2: Răspuns

Faceţi clic în diagramă.

Atunci vor apărea Instrumente diagramă cu trei file: Proiectare,


Aspect şi Format.

Crearea unei diagrame


Testul 1, întrebarea 3
Nu se poate modifica tipul de diagramă după crearea
diagramei. (Alegeţi un răspuns.)

1. Adevărat.

2. Fals.

Crearea unei diagrame


Testul 1, întrebarea 3: Răspuns
Fals.

Tipul de diagramă se poate modifica oricând după crearea diagramei.


Faceţi clic în diagramă. În fila Proiectare, în grupul Tip, faceţi clic pe
Modificare tip diagramă, apoi selectaţi alt tip de diagramă.

Crearea unei diagrame

S-ar putea să vă placă și