Sunteți pe pagina 1din 16

Diagrame în Excel

lect. Univ. Tîrşu Valentina


Agenda:

1. Noţiuni generale
2. Crearea diagramelor
3. Redactarea diagramelor
Noţiuni generale 1

• Datele amplasate în tabel pot fi prezentate sub formă grafică.


• Un grafic este un instrument eficient pentru prezentarea clară a
datelor, într-un mod care oferă un impact vizual imediat.
• Cu alte cuvinte, diagramele sunt mai uşor de înţeles "dintr-o
privire" decât liniile şi coloanele de date.
• În Excel se pot crea mai multe tipuri de diagrame în formă
bidimensionale (2D) sau tridimensionale (3D).
Tipuri de diagrame: 1
Diagrama cu coloane (Column) este formată din bare verticale, după
înălţimea cărora putem compara diferite valori într-un moment de timp.

Diagrama cu linii (Line) se utilizează pentru reflectarea tendinţelor sau


modificărilor reale a datelor în timp. Cel mai des, diagrama cu linii, se
utilizează la construirea graficelor funcţiilor cu un pas constant pe axa X.

Diagrama circulară (Pie) este utilizată pentru a reflecta raportul dintre


părţile unui întreg.

Diagrama cu bare (Bar), este formată dintr-o serie de marcaje orizontale.


Comparând lungimea acestor marcaje, putem constata mărimea unui marcaj
faţă de altul într-un anumit moment de timp. Este similară tipului cu
coloane.
Diagrama cu suprafeţe (Area) este asemănătoare diagramelor cu linii şi este
utilizată pentru a urmări variaţia în timp a mărimilor, cât şi prezentarea
sumelor.
Tipuri de diagrame: 1
Diagrama cu puncte (XY Scatter) permite urmărirea dependenţei dintre perechile de
puncte pe intervale inegale de timp, îşi găseşte utilitatea cel mai bine în statistică.

Diagrama bursieră (Stock) este potrivită pentru a ilustra activităţile bursiere, prin
prezentarea în acelaşi grafic atât a volumului de acţiuni cât şi a preţurilor acestora.

Diagrama cu suprafeţe 3D (Surface) este utilizată pentru a ilustra dependenţa dintre


două variabile sub forma unei hărţi topografice, oferind o reprezentare în relief.

Diagrama inelară (Doughnut) seamănă cu un cerc. Însă, dacă diagrama circulară poate
reprezenta numai o serie de date, atunci diagrama inelară poate reprezenta câteva
serii de date.

Diagrama cu bule (Bubble) este similară cu cea de tip Scatter dar reprezintă seturi de
câte trei valori pe intervale inegale de timp.

Diagrama radar (Radar) reprezintă valori relativ la un punct central, fiind utilizată
atunci când categoriile de date nu sunt direct comparabile.
Elementele diagramei: 1

O diagramă include mai multe elemente care pot fi selectate şi modificate individual.

Antetul diagranei

Zona de construcţie
Cadrul diagramei

Legenda
Axa Y (valorilor)

Axa X (categoriilor)
Marcatoare
Elementele diagramei: 1
Cadrul diagramei suprafaţa, pe care este amplasată diagrama;
Axa categoriilor axa (de obicei axa x), pe care sunt amplasate categoriile;

Axa valorilor axa (de obicei axa y), ce determină valorile datelor;

Marcatorul de date modul, în care prezintă o valoare individuală a datelor. Tipul


acestui model depinde de tipul diagramei ;

Antetul diagramei denumirea diagramei;

Legenda diagramei îndrumar, în care este prezentată culoarea, oformarea şi


modelul marcherului pentru fiecare tip de date;

Zona de construcţie o zonă dreptunghiulară, mărginită de două axe.


Crearea diagramelor 2

O diagramă poate fi creată cu:


1. tasta F11, în acest caz se obţine o diagramă de tip Column plasată pe o foaie
de calcul separată:
• se selectează domeniul cu date,
• se tastează F11.
2. secvenţa de comenzi Insert->Column sau alt timp de diagramă;
Constructorul de diagrame 2
Ultima variantă de construire a diagramelor – cu ajutorul constructorului de diagrame presupune
executarea următorilor paşi:

1. Se selectează domeniul de date A1:F4


(împreună cu etichetele de rând şi coloană);

2. Se activează printr-un clik pe tipul diagramei


Constructorul de diagrame 2

1. Diagrama, automat, este amplasată în


pagina curentă.
2. Deplasarea diagramei pe altă pagine se
realizează cu ajutorul ferestrei de dialog
Move Chart, care poate fi apelată din
meniului contextual. În fereastra de dialog
Move Chart se bifează New Sheet pentru o
amplasare a diagramei în propria foaie de
lucru sau Object in – o amplasare în una din
foile de lucru ale registrului curent.
MODIFICAREA ŞI FORMATAREA DIAGRAMELOR 2

Tab-ul contextual Chart Tools / Design


MODIFICAREA ŞI FORMATAREA DIAGRAMELOR 2

Tab-ul Layout
MODIFICAREA ŞI FORMATAREA DIAGRAMELOR 2

Tab-ul Format
Redactarea diagramelor 3

După ce diagrama a fost creată şi se doreşte modificarea elementelor sau adăugarea


informaţiei noi, programul Excel permite de manevrat cu orice parte componentă a diagramei,
dar şi adăugarea elementelor noi.
O diagramă poate fi modificată cu ajutorul:
a) barei cu instrumente Chart:

b) meniului contextual apelat pentru elemente individual:


Redactarea diagramelor 3

• Format ... – formatul elementului ales (culoarea, tipul liniilor,


grosimea liniilor ş.a.)
• Chart Type (tipul diagramei) - deschide caseta de dialog Chart
Wizard la pasul 1.
• Sourse data... - adăugarea sau lichidarea datelor. Deschide
caseta de dialog Chart Wizard la pasul 2.
• Chart options... - opţiunile diagramei. Deschide caseta de
dialog Chart Wizard la pasul 3.
• Location... - deschide caseta de dialog Chart Wizard la pasul 4.