Sunteți pe pagina 1din 3

Principalele tipuri de grafice in Microsoft Excel

Excel oferă o metodă rapidă pentru realizarea rapidă a unei diagrame


pornind de la datele din foaia de calcul. Datele pentru diagramă trebuie să fie
incluse în coloane şi linii, dar nu trebuie neapărat să se afle în coloane şi linii
adiacente. Etichetele care vor fi folosite în diagramă trebuie plasate în primele linii
şi în coloanele din extrema stângă a foii de calcul. Dacă în diagramă trebuie să
apară şi etichetele coloanelor şi liniilor atunci acestea trebuie incluse în selecţie.
Celulele care nu sunt adiacente se selectează ţinând apăsată tasta Ctrl; se selectează
fiecare grup de celule până la completarea selecţiei după care se eliberează tasta
Ctrl.

Orice program de calcul tabelar oferă cinci tipuri fundamentale de grafice:


liniar, histogramă, xy (nor de puncte), zonal, diagramă de structură (cerc). În fapt,
numărul tipurilor de grafice este mai mare, iar dacă se au în vedere şi subtipurile,
utilizatorul are la dispoziţie câteva zeci de variante de grafice. Sub mediul de lucru
Windows, pentru majoritatea tipurilor de grafice există atât reprezentare 2 D, cât şi
3 D.

Column Chart (histogramă) constă dintr-o serie de bare verticale, fiecare


reprezentând o valoare numerică. Asigură reprezentarea seriilor dinamice de date.
Un tip particular de histogramă este cea orizontală (bar chart), care permite o mai
bună reprezentare comparativă a valorilor, în detrimentul reprezentării dinamice (în
timp). Ambele tipuri de histograme au şi varianta de reprezentare tridimensională,
precum şi varianta stivă (stacked bar chart), în care se evidenţiază relaţia dintre
parte şi întreg.

Line Chart (grafic liniar) reprezintă grafic evoluţia, în timp, a unuia sau a
mai multor fenomene sau procese. Fiecare linie reprezintă o categorie de date, iar
fiecare punct de pe linie reprezintă o valoare a unei date la un moment dat. Sunt
utile pentru urmărirea trendului şi pentru previziuni.

Pie Chart (diagrama de structură) este folosit pentru a evidenţia, prin


sectoare de cerc, ponderea fiecărei componente a mulţimii reprezentate. Pentru a
scoate şi mai mult în relief anumite elemente, se poate apela la facilitatea de
expandare a sectoarelor de cerc. Un mod asemănător de reprezentare a unei
structuri este graficul de tip doughnut (grafic de tip inel). Acesta prezintă avantajul
că poate reprezenta mai multe serii de date.

Area Chart (grafic zonal) realizează ca şi cel liniar reprezentarea evoluţiei


în timp, dar indică mai clar magnitudinea schimbărilor pe parcurs.

Scatter sau XY Chart (grafic de tip XY sau nor de puncte) scoate în


evidenţă corelaţiile existente între două şiruri de date numerice: primul șir de
numere este reprezentat pe axa Ox, iar al doilea pe axa Oy. Aceste grafice sunt
redate prin puncte libere sau unite prin linii. Principala deosebire față de graficele
tip linie, este că acestea din urmă tratează prima serie de date drept etichete, chiar
dacă ea este constituită din valori numerice, deci cele de tip XY folosesc o scală
numerică şi pe axa Ox. O variantă a acestui grafic este cel denumit bubble, în care
punctele sunt înlocuite de cerculeţe, ale căror dimensiuni indică valorile unei a
treia serii de date.

Pe lângă acestea, în programele de calcul tabelar se regăsesc şi alte tipuri


particulare de grafice. Astfel, în Excel utilizatorul mai poate alege dintre
următoarele tipuri:
 Radar, în care fiecare categorie reprezentată are propria axă, pornind din
acelaşi punct central al diagramei;
 Surface, utilizat pentru a găsi combinaţiile optime dintre două seturi de
date. Este o reprezentare tridimensională, asemănătoare cu o hartă topografică,
prezentând în culori diferite datele ce se regăsesc în acelaşi interval de valori;
 Stock (fost High-low-close), utilizat adesea pentru prezentarea
fluctuaţiilor de preţuri pe piaţa bursieră, dar şi pentru reprezentarea datelor
ştiinţifice (de exemplu, a fluctuaţiilor de temperatură). Pe lângă tipul de bază,
există şi variante ale acestui tip de grafic, precum Open-high-low-close sau
Volume-high-low-close;
 Cone, Cylinder, Pyramid, care realizează reprezentări tridimensionale ale
valorilor numerice în formă de con, cilindru sau piramidă, având ca atu un aspect
deosebit faţă de un grafic clasic, cum este cel de tip Column. Utilizatorul poate
selecta pentru un grafic unul dintre tipurile standard sau, dacă doreşte unul dintre
celelalte tipuri, va executa clic pe Other Charts şi va selecta din listă tipul dorit.