Sunteți pe pagina 1din 42

Diagrame

Diagramele sunt reprezentari grafice ale datelor din foile de lucru, permitnd utilizatorilor sa observe
cu usurinta comparatii, modele si tendinte n datele din foaia de lucru. n Microsoft Excel, o diagrama se
poate crea pe propria foaie (foaie diagrama) sau ca un obiect ncorporat ntro foaie de lucru. n ambele
cazuri, diagrama este legata de datele sursa din foaia de lucru, ceea ce nseamna ca diagrama este
actualizata de fiecare data cnd se actualizeaza datele foii de lucru.
Diagrame ncorporate
! diagrama ncorporata este considerata un obiect cu r "#$"#i%"v eprezentare grafica si este salvata
ca o parte a foii de lucru n care este creata. Diagramele ncorporate se utilizeaza daca se doreste afisarea
sau listarea uneia sau mai multor diagrame mpreuna cu datele foii de lucru.
Foi diagrama
! foaie diagrama este o foaie separata n cadrul registrului de lucru care are propriul sau nume de
foaie. ! foaie diagrama se utilizeaza atunci cnd se doreste vizualizarea sau editarea de diagrame mari sau
complexe, separat de datele foii de lucru sau atunci cnd se doreste pastrarea de spatiu pe ecran pe masura
ce se lucreaza pe foaia de lucru.
Elementele unei diagrame
Element Descriere
Titlul diagramei Un text care sa descrie sugestiv informatiile din diagrama.
Titlul axei categoriilor (X) Un text care descrie categoria datelor care se reprezinta n diagrama.
Titlul axei valorilor (Y) Un text care descrie valoarea datelor care se reprezinta n diagrama.
Titlul axei valorilor (Z) Numai n diagramele 3!. Un text care descrie valoarea datelor care se
reprezinta n diagrama.
"xa # linie care delimiteaza o parte a suprafetei reprezentate grafic$
furniz%nd un cadru de referinta pentru masurare sau comparatie ntro
diagrama.
"xa valorilor "xa pe care se afiseaza valorile pentru seriile de date& este de o'icei
verticala (axa Y).
"xa categoriilor "xa pe care se afiseaza categoriile corespunzatoare seriilor de date&
este de o'icei orizontala (axa X).
(uncte de date )alori individuale care sunt reprezentate grafic ntro diagrama.
*rupurile de puncte de date aflate n relatie compun o serie de date.
(unctele de date sunt reprezentate de 'are$ coloane$ linii$ sectoare
radiale sau inelare$ puncte si alte forme variate. "ceste forme sunt
numite marcatori de date.
+arcator de date # 'ara$ suprafata$ punct$ sector sau alt sim'ol dintro diagrama care
reprezinta un singur punct de date sau o valoare care provine de la
celula unei foi de lucru. +arcatorii de date de acelasi fel dintro
diagrama constituie o serie de date.
,erie de date Un grup de puncte de date aflate n relatie care se reprezinta grafic ntr
o diagrama. -iecare serie de date dintro diagrama are o culoare sau un
model unic si este reprezentata n legenda diagramei. ,e pot reprezenta
grafic una sau mai multe serii de date ntro diagrama. !iagramele
radiale au doar o serie de date.
.tic/eta de date Text sau valoare care furnizeaza informatii suplimentare despre un
marcator de date care reprezinta un singur punct de date si care provine
din celula foii de lucru. .tic/etele de date pot fi aplicate unui singur
marcator de date$ unei ntregi serii de date$ sau tuturor marcatorilor de
date dintro diagrama. 0n functie de tipul diagramei$ etic/etele de date
pot arata valori$ nume de serii de date sau categorii$ procenta1e$ sau o
Element Descriere
com'inatie a acestora.
2ndicatori de marcare +ici linii de masura$ asemanatoare diviziunilor pe o rigla$ care
intersecteaza o axa.
.tic/ete de indicatori de marcare 2dentifica valorile$ categoriile sau seriile din diagrama. .le provin din
celulele de pe foaia de lucru utilizate pentru a crea diagrama.
3egenda # caseta care identifica modele sau culori care sunt asociate cu seriile
de date sau cu categoriile dintro diagrama.
,uprafata reprezentarii grafice 0ntro diagrama 4!$ suprafata care este marginita de axe si include
toate seriile de date. 0ntro diagrama 3!$ suprafata care este marginita
de axe si include seriile de date$ nume categorie$ etic/ete si indicatori
de marcare si titlurile axelor.
,uprafata diagramei 0ntreaga diagrama si toate elementele sale.
3iniile de grila 3inii verticale si5sau orizontale cere trec prin indicatorii de marcare.
Ta'el de date n diagrame # grila care se poate adauga unor diagrame si care contine datele
numerice utilizate pentru a crea diagrama. Ta'elul de date este atasat
de o'icei axei categorie din diagrama si nlocuie indicatorii de marcare
pe axa categorie.
3inie de tendinta # reprezentare grafica a tendintei sau directiei datelor dintro serie.
3iniile de tendinta sunt utilizate pentru studiul pro'lemelor de
prognoza$ numite si analize de regresie. 3iniile de tendinta se pot
adauga seriilor de date din diagrame suprafata plana 4!$ 'ara$
coloana$ linie$ stoc$ x6 (prin puncte) si cu 'ule.
(ereti si podele 3! ,uprafetele care ncon1oara multe tipuri de diagrame 3!$ care dau
dimensiune si granite diagramei. !oi pereti si o podea sunt afisate n
cadrul suprafetei de reprezentare grafica.
7are de eroare 7are grafice care exprima eroarea posi'ila (sau gradul de incertitudine)
relativ la fiecare marcator de date dintro serie.
&rearea unei diagrame cu Expertul diagrama
n functie de locul de plasare, poate fi creata o diagrama ncorporata sau o foaie diagrama.
# 'e selecteaza celulele care contin datele care sa apara n diagrama.
Daca se doreste ca etic(etele de coloane si rnduri sa apara n diagrama, se includ n selectie
celulele care le contin.
" 'e face clic) pe Expert diagrama din caseta cu instrumente 'tandard (se afiseaza caseta de dialog Expert
diagrama - Pasul 1 din 4).
n lista *ip de diagrama se afiseaza+
tipurile de diagrame standard disponibile (tabul Tipuri standard),
tipurile de diagrame incluse, definite de utilizator sau particularizate, pe care le furnizeaza
Microsoft Excel (tabulTipuri particularizate).
-utonul de comanda Apasati si mentineti apasat pt. vizualizare mostra tinut apasat, afiseaza tipul de diagrama
curenta selectata asa cum va apare aplicata datelor din foaia de lucru.
$ 'e selecteaza tipul de diagrama dorit, apoi se face clic) pe .rmatorul (se afiseaza caseta de
dialog Expert diagrama - Pasul 2 din 4).

*abul /ona de date
Daca datele au fost selectate nainte de pornirea Expertului diagrama, n caseta /ona de date apar referintele zonei
de date care va fi reprezentata grafic. Daca este necesar, se modifica referintele zonei.
-utonul de optiune Rnduri selectat, precizeaza faptul ca seriile de date sunt din rndurile foii de
lucru.
-utonul de optiune &oloane selectat, precizeaza faptul ca seriile de date sunt din coloanele foii de
lucru.
*abul 'erie
0ista erie afiseaza numele seriilor de date existente. 'e pot adauga sau elimina serii de date din
diagrama fara a afecta datele de pe foaia de lucru.
-utonul de comanda Adaugare adauga la diagrama o serie noua de date necompletate. 1entru a
adauga numele seriei, se face clic) n caseta !ume apoi se selecteaza o zona a foii de lucru, sau se
tasteaza numele n caseta.
1entru a adauga valorile seriei, se face clic) n caseta "alori apoi se selecteaza o zona a foii de
lucru, sau se tasteaza valorile n caseta.
Daca se tasteaza un nume n caseta !ume sau valori n caseta "alori, datele nu sunt adaugate la
foaia de lucru.
-utonul de comanda Eliminare elimina din diagrama seria selectata n lista erie.
1ot fi adaugate si eliminate serii de date din diagrama, fara a afecta datele de pe foaia de lucru.
n caseta Etic#etele axei categoriilor $%) se poate preciza o zona de celule, alta dect selectia implicita,
pentru a fi utilizata pentru etic(ete de categorie.
2 'e selecteaza optiunile dorite apoi se face clic) pe &rmatorul (se afiseaza caseta de dialog Expert
diagrama - Pasul ' din 4).

*abul Titluri
n casetele de text+ Titlu diagrama, Axa categoriilor $%(, Axa valorilor $)(, Axa secundara a categoriilor $%), Axa secundara a
valorilor $)( se poate introduce text. 1entru a insera un sfrsit de linie n titlul dintro diagrama sau ntr
un titlu de axa, se face clic) pe textul respectiv, apoi clic) unde se introduce sfrsitul de linie si apoi
apasa E!TER.
Observatie
&asetele Axa secundara a categoriilor $%( si Axa secundara a valorilor $)( sunt disponibile numai daca diagrama are
axa dubla.
*abul Axe
&aseta de control Axa categoriilor $%( (selectata) afiseaza axa categoriilor (x).
-utonul de optiune Automat (selectat) afiseaza datele automat ca date calendaristice, daca datele
axei 3 au formate de date calendaristice (daca datele calendaristice nu sunt n secventa, insereaza si
datele calendaristice lipsa). Daca datele axei categorie (3) nu sunt date calendaristice, le afiseaza ca
atare.
-utonul de optiune *ategorie (selectat) afiseaza datele pe axa selectata ca axa categorie (3) implicita,
c(iar daca datele au formate de date calendaristice.
-utonul de optiune cara de timp (selectat) afiseaza axa categoriilor cu date calendaristice, c(iar daca
datele axei nu au formate de date calendaristice (sunt date calendaristice n format text).
&aseta de control Axa valorilor $)( (selectata) afiseaza axa valorilor (4).
*abul +inii de grila
/ona Axa categoriilor $%(+
&aseta de control +inii de grila ma,ore (selectata) afiseaza linii de grila la intervale ma5ore pe axa
categoriilor (x).
&aseta de control +inii de grila minore (selectata) afiseaza linii de grila la intervale minore pe axa
categoriilor (x).
/ona Axa valorilor $)(+
&aseta de control +inii de grila ma,ore (selectata) afiseaza linii de grila la intervale ma5ore pe axa
valorilor (4).
&aseta de control +inii de grila minore (selectata) afiseaza linii de grila la intervale minore pe axa
valorilor (4).
*abul +egenda
&aseta de control A-isare legenda (selectata) adauga o legenda suprafetei reprezentata grafic.
-utoanele de optiune din zona Pozitie (.os, *olt, us, +a dreapta, +a stnga) plaseaza legenda selectata n
pozitia dorita si redimensioneaza suprafata reprezentata grafic pentru a aseza legenda.
*abul Etic#ete de date
-utonul de optiune !ici una (selectat) elimina etic(etele de date de la toate punctele de date.
-utonul de optiune A-isare valoare (selectat) afiseaza valoarea tuturor punctelor de date.
-utonul de optiune A-isare procent (selectat) afiseaza procentul din ntreg pentru toate punctele de date
n diagrame radiale (pie) si inelare.
-utonul de optiune A-isare etic#eta (selectat) afiseaza etic(etele de categorii asociate tuturor punctelor
de date. 1entru diagramele suprafata plana, aceasta optiune afiseaza numele seriei.
-utonul de optiune A-isare etic#eta si procent (selectat) afiseaza att procentul din ntreg ct si etic(etele
de categorie pentru fiecare sectiune a diagramei n diagrame radiale (pie) si inelare.
-utonul de optiune A-isare dimensiune /ule (selectat) afiseaza dimensiunile pentru fiecare balon ntro
diagrama cu bule, pe baza valorilor celei dea treia serii de date.
&aseta de control im/ol din legenda lnga etic#. (selectata) pozitioneaza simbolurile din legenda, cu
formatul si culoarea asociate, lnga etic(etele de date din diagrama.
*abul Ta/el de date
&aseta de control A-isare ta/el de date (selectata) afiseaza valorile pentru fiecare serie de date ntrun
tabel, sub diagrama. 6ceasta optiune nu este disponibila pentru diagramele de structura radiala (pie),
de tip x4 mprastiata, de tip inelar, cu bule, de tip radar sau suprafata.
&aseta de control A-isare sim/oluri din legenda (se poate selecta numai daca a fost selectata caseta de
control A-isare ta/el de date) afiseaza simboluri de legenda, cu formatul si culoarea asociate, pentru
fiecare serie reprezentata grafic, lnga etic(eta seriei n tabelul de date.
7 'e selecteaza optiunile dorite apoi se face clic) pe &rmatorul (se afiseaza caseta de dialog Expert
diagrama - Pasul 4 din 4).

1entru a plasa diagrama pe o noua foaie diagrama, se selecteaza butonul de optiune *a -oaie noua, apoi
se introduce un nume pentru noua foaie diagrama n caseta de text asociata butonului de optiune,
sau se accepta numele propus deExpertul diagrama.
1entru a plasa diagrama ca un obiect ncorporat pe o foaie de lucru, se selecteaza butonul de
optiune *a o/iect 0n. 8mplicit, diagrama va fi plasata n foaia de lucru care contine datele pe baza carora
sa construit diagrama. 1entru a plasa diagrama n alta foaie de lucru, se selecteaza numele foii de
lucru din lista dropdo9n asociata butonului de optiune. Dupa plasare, diagrama ncorporata poate fi
glisata n pozitia dorita pe foaia de lucru.
: 'e face clic) pe butonul de comanda Terminare.
&rearea unei diagrame implicite ntrun singur pas
*ipul implicit de diagrama este diagrama coloana, daca na fost modificat n caseta de dialog Expert
diagrama - Pasul 1 din 4, sau n caseta de dialog care se afiseaza cnd se alege Diagrama Tip de diagrama (cu
butonul de comanda ta/ilire diagrama implicita).
a) diagrama ncorporata
'e selecteaza datele si se face clic) pe instrumentul Diagrama implicita din bara cu
instrumente tandard. n cazul n care instrumentul Diagrama implicita/Default &(art nu se afla n bara cu
instrumente tandard, se adauga (se alege "izualizare 1are de instrumente Particularizare tabul *omenzi, se
selecteaza categoria Trasare diagrame, apoi se gliseaza elementulDiagrama implicita din lista *omenzi n bara
cu instrumente tandard).
b) diagrama pe o foaie diagrama
'e selecteaza datele si se apasa tasta 211.
1rincipalele tipuri de diagrame
Diagrame coloana
! diagrama coloana afiseaza modificarile datelor dintro perioada de timp sau ilustreaza comparatii ntre
elemente. &ategoriile sunt organizate pe orizontala iar valorile pe verticala pentru a evidentia variatia n timp.
Diagramele coloana stratificate afiseaza relatia elementelor individuale cu ntregul.
Diagrama coloana n perspectiva ;D compara puncte de date dea lungul a doua axe.
Diagrame bara
! diagrama bara ilustreaza comparatii ntre elemente individuale. &ategoriile sunt organizate pe verticala iar
valorile pe orizontala, pentru a se concentra pe compararea valorilor si a pune mai putin accentul pe timp.
Diagramele bara stratificate prezinta relatia elementelor individuale cu ntregul.
Diagrame linie
! diagrama linie prezinta tendinte n date la intervale egale.
Diagrame radiale (pie)
! diagrama radiala arata dimensiunea proportionala a elementelor ce formeaza o serie de date cu suma
elementelor respective. 6rata ntotdeauna doar o serie de date si este utila atunci cnd se doreste
evidentierea unui element semnificativ.
Diagrame inelare
0a fel ca o diagrama de structura radiala, o diagrama de structura inelara prezinta relatia partilor cu ntregul dar poate contine mai mult dect
o serie de date. <iecare inel al diagramei de structura inelara reprezinta o serie de date.
Diagrame 3=
! diagrama x4 (mprastiata) arata relatiile dintre valorile numerice n cteva serii de date sau reprezinta
grafic doua grupe de numere ca o singura serie de coordonate x4. 6ceasta diagrama arata intervale inegale
sau grupate de date si este n mod frecvent utilizata pentru date stiintifice. 6tunci cnd se aran5eaza
datele, se plaseaza valorile x ntrun singur rnd sau coloana, apoi se introduc valorile 4 corespunzatoare n
rndurile sau coloanele adiacente.
Diagrame suprafata plana
! diagrama suprafata plana evidentiaza marimea modificarii n timp. 6fisnd suma valorilor reprezentate
grafic, o diagrama suprafata plana arata, de asemenea, relatia partilor la un ntreg.
Diagrame radar
ntro diagrama radar fiecare categorie are propria axa de valori ce porneste din origine. 0iniile conecteaza
toate valorile n aceeasi serie. ! diagrama radar compara valorile agregate ale unui numar din seria de date.
Diagrame suprafata
! diagrama suprafata este utila atunci cnd trebuie gasita combinatia optima dintre doua seturi de date. 0a
fel ca ntro (arta topografica, culorile si modelele indica zone ce se afla n aceeasi pla5a de valori.
Diagrame cu bule
! diagrama cu bule este un tip de diagrama x4 (mprastiata). Dimensiunea marcatorilor de date indica
valoarea unei a treia variabile. 1entru a aran5a datele, se plaseaza valorile x ntrun singur rnd sau coloana,
iar valorile corespunzatoare si dimensiunile bulelor se introduc n rndurile sau coloanele adiacente.
Diagrame stoc
Diagrama de tip maximminimnc(idere este adeseori utilizata pentru a ilustra preturile stocurilor. 6ceasta
diagrama poate de asemenea fi utilizata n cazul datelor stiintifice, de exemplu, pentru a indica modificarile
de temperatura. Datele trebuie organizate n ordine corecta pentru a crea aceasta diagrama sau alte
diagrame stoc.
Diagrame con, cilindru si piramida
Marcatorii de date de tip con, cilindru si piramida pot imprima un efect spectaculos diagramelor bara si
coloana de tip ;D.
Diagrame particularizate
&rearea propriilor tipuri de diagrame
&nd se creeaza o diagrama sau se modifica tipul unei diagrame, se poate alege ntre un tip
standard si un tip particularizat de diagrama. Daca se doreste tipul de diagrama particularizata, se poate
alege unul din tipurile de diagrame particularizate incluse sau se poate crea unul propriu.
Microsoft Excel ofera cteva tipuri de diagrame incluse care se bazeaza pe tipul standard de
diagrama dar includ formatari si optiuni suplimentare, cum ar fi o legenda, linii de grila, etic(ete de date, o
axa secundara, culori, modele, umpleri si variante de plasare pentru diferite elemente de diagrama. 6ceste
tipuri de diagrama se gasesc n tabul Tipuri particularizate n caseta de dialog care se afiseaza cnd se
alege Diagrama Tip diagrama, sau n caseta de dialog Expert diagrama - Pasul 1 din 4.
'alvarea unui tip particularizat (propriu) de diagrama pentru al aplica altor diagrame
# 1ornind de la un set de date, se creeaza si se personalizeaza o diagrama.
" 'e selecteaza diagrama.
; 'e alege Diagrama Tip diagrama (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
$ 'e face clic) pe tabul Tipuri particularizate.
2 'e selecteaza butonul de optiune De-init de utilizator.
7 'e face clic) pe butonul de comanda Adaugare (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
n caseta de text !ume se introduce numele sub care se salveaza noul tip de diagrama. >umele poate
contine pna la ;# de caractere si va apare n lista Tip de diagrama.

n caseta de text Descriere se poate introduce o descriere a tipului de diagrama particularizata care va fi
salvata. Descrierea poate contine pna la "2? de caractere si va apare sub caseta Esantion, atunci
cnd se face clic) pe numele diagramei particularizate din lista Tip de diagrama.
'e face clic) pe butonul 34.
: 1entru ca acest tip de diagrama sa devina tipul implicit de diagrama utilizat de Microsoft Excel, se face clic) pe butonul de
comanda ta/ilire diagrama implicita.
% 'e face clic) pe 34.
Observatie
1entru a sterge un tip personalizat de diagrama (propriu), se selecteaza numele tipului de diagrama din
lista Tip de diagrama, apoi se face clic) pe butonul de comanda stergere. 'e afiseaza caseta mesa5 care cere
confirmarea stergerii+
'e face clic) pe 34.
Modificarea diagramelor
Moduri de a selecta elemente din diagrama
'unt doua metode de selectare a unui element dintro diagrama+
a) 'e face clic) pe elementul dorit al diagramei. 'eriile de date, etic(etele si legenda au elemente
individuale care pot fi selectate dupa ce se selecteaza grupul. De exemplu, pentru a selecta un singur
marcator de date ntro serie de date, se face clic) pe seria de date si apoi pe marcatorul de date. Microsoft
Excel afiseaza numele unui element al diagramei n cadrul unui sfat atunci cnd se aseaza indicatorul
mouseului pe elementul respectiv, daca este selectata caseta de control A-isare nume din caseta de
dialog 3ptiuni (tabul Diagrama).
b) 'e face clic) pe diagrama, apoi pe sageata de lnga caseta 3/iecte din diagrama din bara cu
instrumente Diagrama si apoi se face clic) pe elementul dorit (bara cu instrumente Diagrama se afiseaza
cu "izualizare 1are de instrumente Diagrama).
1entru a abandona o selectie, se apasa ESC.
@edimensionarea diagramelor ncorporate
# 'e selecteaza diagrama (pe perimetrul diagramei se afiseaza g(ida5ele de redimensionare).
" 'e plaseaza indicatorul mouseului pe unul din g(ida5e, iar cnd indicatorul se transforma n sageata
dubla se trage spre exterior (marire) sau spre interior (micsorare).
!bservatie
&nd se redimensioneaza suprafata diagramei, se a5usteaza automat si proportional dimensiunea textului si
a numerelor atasate obiectelor din diagrama. 1entru a elimina a5ustarea automata+
se selecteaza suprafata diagramei,
se alege 2ormat upra-ata selectata a diagramei (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os),
se selecteaza tabul 2ont,
se deselecteaza caseta de control calare automata.
Metode de mutarea a diagramelor ncorporate
a) # 'e selecteaza diagrama.
" 'e alege Editare *opiere.
; 'e pozitioneaza selectorul de celula la noua pozitie.
$ 'e alege Editare +ipire.
b) # 'e selecteaza diagrama (pe perimetrul diagramei se afiseaza g(ida5ele de redimensionare).
" 'e gliseaza diagrama la noua pozitie (indicatorul mouseului va fi plasat ntrun spatiu liber din
diagrama, nu pe unul din g(ida5e, sau pe un element individual din diagrama).
c) pentru a muta diagrama ncorporata pe o alta foaie de lucru sau pe o foaie diagrama+
# 'e selecteaza diagrama.
" 'e alege Diagrama Amplasare (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
; 'e selecteaza fie butonul de optiune *a -oaie noua pentru a muta diagrama pe foaie diagrama noua
(se introduce un nume pentru noua foaie diagrama n caseta de text asociata butonului de
optiune, sau se accepta numele propus), fie se selecteaza butonul de optiune *a o/iect 0n
pentru a muta diagrama pe o alta foaie de lucru, care se selecteaza din lista asociata
butonului de optiune.
Modificarea tipului de diagrama
Dupa ce sa construit o diagrama, cu Expert diagrama sau cu Diagrama implicita, tipul de diagrama se poate
modifica prin una din urmatoarele metode+
a) 1rin intermediul Expertului diagrama+
# 'e selecteaza diagrama.
" 'e face clic) pe instrumentul Expertului diagrama (se afiseaza caseta de dialog Expert diagrama - Pasul 1 din 4).
; 'e alege tipul de diagrama dorit.
$ 'e face clic) pe Terminare (sau pe &rmatorul daca se doreste modificarea si a altor caracteristici ale
diagramei).
b) 'e face clic) cu butonul drept al mouselui pe diagrama si se selecteaza optiunea Tip de diagrama din
meniul de comenzi rapide sau se selecteaza diagrama si se alege Diagrama Tip de diagrama. 'e afiseaza
caseta de dialog de mai 5os+
6daugarea de date ntro diagrama
&el mai simplu mod de a adauga date unei diagrame foaie consta n copierea si inserarea din
&lipboard a datelor din foaia de lucru n diagrama.
&el mai simplu mod de a adauga date unei diagrame ncorporate l constituie glisarea datelor din
foaia de lucru n diagrama. Daca diagrama ncorporata este creata din selectii neadiacente, se utilizeaza
procedura de copiere si lipire din &lipboard.
6daugarea unei serii de date prin copiere si inserare din &lipboard
1rocedura poate fi aplicata att diagramelor ncorporate ct si diagramelor foaie.
# 'e selecteaza celulele care contin datele care se adauga diagramei.
Daca se doreste ca etic(eta coloanei sau rndului pentru noile date sa apara n diagrama, n selectie
se include si celula care contine etic(eta.
" 'e alege Editare *opiere.
; 'e face clic) pe diagrama.
$ 'e alege Editare +ipire.
1entru a specifica modul de reprezentare grafica a datelor care se adauga, se poate
alege Editare +ipire speciala, iar din caseta de dialog +ipire speciala care se afiseaza, se selecteaza
optiunile dorite.
6daugarea unei serii de date unei diagrame ncorporate prin glisare
1rocedura poate fi aplicata att diagramelor ncorporate.
# 'e selecteaza celulele care contin datele care se adauga diagramei. &elulele trebuie sa fie una
lnga alta n foaia de lucru.
Daca se doreste ca etic(eta coloanei sau rndului pentru noile date sa apara n diagrama, n selectie
se include si celula care contine etic(eta.
" 'e pozitioneaza indicatorul mouseului pe c(enarul selectiei si se gliseaza selectia catre diagrama
ncorporata.
6daugarea unei serii de date prin intermediul casetelor de dialog
1rima metoda
# 'e selecteaza diagrama.
" 'e alege Diagrama Adaugare date (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
; n caseta 5ona se precizeaza referintele zonei de celule pentru noua serie, sau se poate selecta zona
de celule pentru serie din foaia de lucru.
$ 'e face clic) pe 34.
A doua metoda
# 'e selecteaza diagrama.
" 'e alege Diagrama Date sursa, sau se face rig(tclic) pe diagrama si se selecteaza optiunea Date
sursa (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
; 'e face clic) pe tabul erie.
$ 'e face clic) pe Adaugare.
2 n caseta !ume se introduce numele seriei sau se selecteaza din foaia de lucru.
7 n caseta "alori se introduc valorile seriei (ntre acolade, separate prin virgule, sau se selecteaza din
foaia de lucru).
: 1entru a a5usta o serie din diagrama, se selecteaza seria din lista erie, apoi se modifica referintele n
caseta "alori.
% 'e face clic) pe 34.
Eliminarea unei serii de date dintro diagrama
n caseta de dialog de mai sus, se selecteaza seria din lista erie, apoi se face clic) pe butonul de
comanda Eliminare.
Eliminarea unei serii se poate face si direct din diagrama, selectnd mai nti seria apoi apasnd
tasta DE+ETE.
6daugarea etic(etelor unei serii de date sau unui punct de date
*ipul de diagrama asociat cu seria de date selectata sau cu punctul de date selectat determina tipul
de etic(eta de date care se poate adauga.
# 1entru a adauga etic(ete la o serie de date, se face clic) pe seria de date.
1entru a adauga o etic(eta de date la un singur punct de date, se face clic) pe seria de date care
contine marcatorul de date caruia i se ataseaza o etic(eta, apoi se face clic) pe marcatorul de date
pentru punctul de date caruia i se ataseaza etic(eta.
" 'e alege 2ormat erie de date selectata sau 2ormat Punct de date selectat (se afiseaza caseta de
dialog 2ormatare serie de datesau 2ormatare puncte de date).
; 'e selecteaza tabul Etic#ete de date.
$ 'e selecteaza optiunea dorita.
Observatie
1entru a atasa rapid etic(ete punctelor de date, se face clic) pe diagrama, apoi se alege Diagrama 3ptiuni
diagrama (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
n tabul Etic#ete de date se selecteaza optiunea dorita.
Modificarea etic(etelor, titlurilor si a altor texte ale diagramei
Ma5oritatea textelor diagramei cum ar fi etic(etele axei categoriilor, numele seriilor de date, textul
legendei si etic(etele de date sunt legate la celulele din foaia de lucru utilizata pentru a crea diagrama.
Daca se editeaza textul acestor elemente n diagrama, acestea nu mai sunt legate de celulele foii de lucru.
1entru a modifica textul acestor elemente si a mentine legaturile la celulele foii de lucru, se editeaza textul n
foaia de lucru.
Modificarea etic(etelor axei categoriilor
1entru a modifica etic(etele axei categoriilor n foaia de lucru, se face clic) pe celula care contine
numele etic(etei care va fi modificata, se tasteaza noul nume, apoi se apasa E!TER.
1entru a modifica etic(etele axei categorie n diagrama, se face clic) pe diagrama si se
alege Diagrama Date sursa tabul erie. n caseta Etic#etele axei categoriilor $%(, se precizeaza zona din foaia de lucru
care va fi utilizata ca etic(ete pentru axa categorie. De asemenea, numele etic(etelor pot fi tastate n caseta
separate prin virgule, de exemplu+ Sector 1, Sector 2, etc.
Observatie
Daca textul etic(etei se tasteaza n caseta Etic#etele axei categoriilor $%(, textul axei categoriilor nu va mai fi legat la
o celula din foaia de lucru.
Modificarea numelui seriei de date sau textului legendei
Modificarea numelui seriei sau a textului legendei se poate face prin modificarea celulelor din foaia de lucru care contine aceste elemente
sau direct n diagrama.
1entru a modifica textul legendei sau numele seriei de date n foaia de lucru, se face clic) pe celula
care contine numele seriei de date care se modifica, se tasteaza noul nume, apoi se apasa E!TER.
1entru a modifica textul legendei sau numele seriei de date n diagrama, se face clic) pe diagrama
apoi se alegeDiagrama Date sursa tabul erie. 'e face clic) pe numele seriei de date care se modifica iar n
caseta !ume se precizeaza celula din foaia de lucru care va fi utilizata ca text pentru legenda sau pentru
numele seriei de date. De asemenea, poate fi tastat numele care va fi utilizat, caz n care textul legendei sau
numele seriei de date nu va mai fi legat la o celula a foii de lucru.
Modificarea etic(etelor de date
Modificarea etic(etelor de date se poate face prin modificarea celulelor din foaia de lucru care contine aceste elemente sau direct n
diagrama.
1entru a modifica etic(etele de date n foaia de lucru, se face clic) pe celula care contine
informatiile care se modifica, se tasteaza noul text sau noua valoare si apoi se apasa E!TER.
1entru a modifica etic(etele de date n diagrama, se face clic) pe etic(eta de date care se modifica
pentru a selecta etic(etele de date pentru ntreaga serie, apoi se face clic) din nou pentru a selecta etic(eta
de date individuala. 'e tasteaza noul text sau noua valoare, apoi se face clic) n alta zona. Daca se modifica
textul etic(etelor de date n diagrama, acesta nu va mai fi legat la o celula a foii de lucru.
6daugarea unui titlu unei diagrame sau unei axe
# 'e selecteaza diagrama.
" 'e alege Diagrama 3ptiuni diagrama (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
; 'e face clic) pe tabul Titluri.
$ 1entru a adauga un titlu diagramei se face clic) n caseta Titlu diagrama, apoi se tasteaza textul dorit.
1entru a adauga unul sau mai multe titluri de axa, se face clic) n caseta corespunzatoare fiecarui
titlu, apoi se tasteaza textul dorit.
Observatie
1entru a insera un sfrsit de linie ntrun titlu de diagrama sau de axa se face clic) pe textul din diagrama,
apoi clic) n locul unde se insereaza sfrsitul de linie si se apasa E!TER.
Editarea titlurilor diagramei si axelor
# 'e face clic) pe titlul care se modifica.
" 'e tasteaza noul text.
; 'e apasa E!TER.
Observatie
Editarea titlurilor se poate face si prin intermediul casetei de dialog de mai sus.
6daugarea unei legende
# 'e selecteaza diagrama.
" 'e alege Diagrama 3ptiuni diagrama (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
; 'e face clic) pe tabul +egenda.
$ 'e selecteaza caseta de control A-isare legenda.
2 'e selecteaza unul din butoanele de optiune din zona Pozitie pentru a preciza pozitia legendei n
diagrama.
Observatie
&nd se selecteaza un buton de optiune din zona Pozitie, legenda se muta si suprafata reprezentata grafic
este automat adaptata noii situatii. Daca se muta si se dimensioneaza legenda utiliznd mouseul, suprafata
reprezentata grafic nu este adaptata automat. &nd se utilizeaza optiunile Pozitie, legenda pierde orice
dimensionare particularizata efectuata cu a5utorul mouseului.
stergerea de elemente dintro diagrama
# 'e selecteaza elementul din diagrama.
" 'e apasa tasta DE+ETE.
6daugarea unei axe secundare ntro diagrama
6tunci cnd zona de valori pentru seriile de date diferite variaza foarte mult sau atunci cnd se
reprezinta grafic tipuri mixte de date (cum ar fi pretul si valoarea), se pot reprezenta grafic una sau mai multe
serii de date pe o axa de valori secundare (4). 'cala pentru axa secundara reflecta valorile pentru seriile
asociate.
# 'e selecteaza seria de date care va fi reprezentata pe axa secundara (4).
" 'e alege 2ormat erie de date selectata (se afiseaza caseta de dialog 2ormatare serie de date).
; 'e face clic) pe tabul Axa.
$ 'e selecteaza butonul de optiune Axa secundara.
2 'e face clic) pe 34.
Exemplu
<ie datele din tabelul de mai 5os+
'e realizeaza o diagrama coloana pentru datele din tabel+
'e adauga o axa secundara pentru seria Populatia+
se selecteaza seria Populatia,
se alege 2ormat erie de date selectata (se afiseaza caseta de dialog 2ormatare serie de date),
se selecteaza tabul Axa,
se selecteaza butonul de optiune Axa secundara.
'e modifica tipul de diagrama pentru seria Populatia+
se selecteaza seria Populatia,
se alege Diagrama Tip diagrama,
se selecteaza tabul Tipuri standard,
se selecteaza tipul +inie.
6daugareaAeliminarea unui tabel de date
6daugarea unui tabel de date n partea de 5os a diagramei se poate face cu Expertul diagrama, cnd se
construieste diagrama (n caseta de dialog Expert diagrama - Pasul ' din 4, tabul Ta/el de date), sau ulterior, n caseta
de dialog care se afiseaza cnd se alegeDiagrama 3ptiuni diagrama tabul Ta/el de date, prin selectarea casetei
de control A-isare ta/el de date. 6ceasta optiune nu este disponibila pentru diagramele de structura radiala (pie),
de tip x4 mprastiata, de tip inelar, cu bule, de tip radar sau suprafata. Daca se selecteaza caseta de
control A-isare sim/oluri din legenda, vor fi afisate simboluri de legenda, cu formatul si culoarea asociate, pentru
fiecare serie reprezentata grafic, lnga etic(eta seriei n tabelul de date.
'calarea axelor
6xele valorilor si categoriilor au optiuni diferite de scalare ntruct pe ele se reprezinta tipuri diferite de date.
'calarea axei valorilor
# 'e selecteaza axa valorilor.
" 'e alege 2ormat Axa selectata (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
; 'e selecteaza tabul cara.
$ 'e modifica valorile din casetele de text+
6inim+ pentru a stabili cea mai mica valoare de date care va fi afisata pe axa valorilor,
6axim+ pentru a stabili cea mai mare valoare de date care va fi afisata pe axa valorilor,
&nitati ma,ore+ pentru a stabili intervalul de indicatori de marcare ma5ori si liniile de grila ma5ore (daca
sunt afisate) pe axa valorilor,
&nitati minore+ pentru a stabili intervalul de indicatori de marcare minori si liniile de grila minore (daca
sunt afisate) pe axa valorilor.
!bservatii
#. 1entru ca modificarile facute n casetele de text 6inim, 6axim, &nitati ma,ore si &nitati minore sa fie luate n
considerere, se deselecteaza casetele de control Auto asociate casetelor de text.
". 1entru a afisa liniile de grila ma5ore si minore pentru axa valorilor, se alege Diagrama 3ptiuni diagrama, iar n
caseta de dialog care se afiseaza (tabul +inii de grila) se selecteaza casetele de control +inii de grila
ma,ore si +inii de grila minore n zona Axa valorilor $)(.
;. Daca se selecteaza caseta de control cara logaritmica, pe axa valorilor se va afisa o scara logaritmica.
Balorile pentru 6inim,6axim, &nitati ma,ore si &nitati minore se recalculeaza automat ca puteri ale lui #?, pe baza
datelor din foaia de lucru.
Eemplu+
<ie datele din foaia de lucru de mai 5os+
'e realizeaza diagrama de tip coloana+
'e observa ca valoarea maxima a axei valorilor (4) este %?????. n cazul n care valoarea 6axim se modifica
n :?????, ct este cea mai mare coloana din diagrama, atunci marcatorii de date se redimensioneaza (se
maresc).
n cazul n care valoarea 6axim se modifica n #"?????, se reduce dimensiunea marcatorilor de date.
Modificarea locului de intersectie a axei valorilor cu axa categoriilor
8mplicit axa valorilor se intersecteaza cu axa categoriilor n zero (origine). 1entru diagrame n care se
reprezinta grafic date alternative de tip minimAmaxim, calitate extraAcalitate inferioara, admisArespins, este util
ca aceste date sa fie reprezentate n paliere separate, n aceiasi diagrama.
# 'e selecteaza axa valorilor.
" 'e alege 2ormat Axa selectata (se alege caseta de dialog anterioara).
; 'e introduce o valoare n caseta e intersecteaza la pentru a preciza locul n care axa categoriilor (3) sa
intersecteze axa valorilor (=) (caseta de control Axa categoriilor $%( trebuie sa fie deselectata C).
Eemplu
'calarea axei categoriilor
# 'e selecteaza axa categoriilor.
" 'e alege 2ormat Axa selectata (se selecteaza caseta de dialog de mai 5os).
; 'e repozitioneaza axele+
6xa valorilor poate fi repozitionata ntre categoriile de pe axa 3.
n caseta Axa valorilor $)( se intersecteaza 0n categoria numarul, se introduce o valoare pentru a preciza numarul
categoriei unde axa valorilor (=) sa intersecteze axa categoriilor (3). n exemplul de mai 5os sa
introdus valoarea " n caseta Axa valorilor $)( se intersecteaza 0n categoria numarul+
Observatie
Daca se selecteaza caseta de control Axa valorilor $)( se intersecteaza la categoria maxima, axa = va fi plasata
dupa ultima categorie de pe axa 3.
$ 'e stabileste numarul de categorii ntre etic(etele indicatorilor de marcare+
n caseta !umar de categorii 0ntre etic#etele gradatiilor, se introduce un numar pentru a preciza frecventa la
care sa fie etic(etate categoriile pe axa categoriilor (3). 'e introduce # pentru a etic(eta fiecare
categorie, se introduce " pentru a etic(eta fiecare a doua categorie, se introduce ; pentru a etic(eta
fiecare a treia categorie, s.a.m.d.
0inii de tendinta ntro diagrama
! linie de tendinta este o reprezentare grafica a tendintei sau directiei datelor dintro serie. 0iniile de tendinta
sunt utilizate pentru studiul problemelor de prognoza, numite si analize de regresie. 6naliza de regresie
estimeaza relatia dintre variabile, astfel nct o variabila data poate fi anticipata din una sau mai multe alte
variabile. .tiliznd analize de regresie, se poate extinde o linie de tendinta ntro diagrama peste datele
actuale pentru a prognoza valori viitoare.
'e pot adauga linii de tendinta seriilor de date din diagrame suprafata plana "D, bara, coloana, linie, stoc, 3= (prin puncte) si cu
bule.
6daugarea unei linii de tendinta unei serii de date
# 'e face clic) pe seria de date careia i se adauga linia de tendinta sau media mobila.
" 'e alege Diagrama Adaugare linie de tendinta (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
; n tabul Tip se selecteaza tipul de linie de tendinta de regresie sau medie mobila.
$ n tabul 3ptiuni se selecteaza optiuni de particularizare a liniei de tendinta+
n zona !ume linie de tendinta+
butonul de optiune Automat (selectat) denumeste automat linia de tendinta, pe baza tipului
selectat si seriei cu care este asociata. >umele care va fi utilizat pentru linia de tendinta apare
la dreapta acestei optiuni.
butonul de optiune Particularizare (selectat) permite introducerea n caseta de text asociata a
unui nume particularizat pentru linia de tendinta (pna la "27 caractere lungime).
n zona Prognoza+
n caseta 7nainte se introduce un numar pentru a preciza cu cte perioade (sau unitati, pentru diagrame x4) sa se
reprezinte grafic nainte o linie de tendinta.
n caseta 7napoi se introduce un numar pentru a preciza cu cte perioade (sau unitati, pentru diagrame x4) sa se
reprezinte grafic napoi o linie de tendinta.
&aseta de control A-isare ecuatie 0n diagrama (selectata) afiseaza n diagrama ecuatia de regresie pentru
linia de tendinta.
&aseta de control A-isare a/atere medie patratica 0n diagrama (selectata) afiseaza n diagrama abaterea
medie patratica pentru linia de tendinta.
2 'e face clic) pe 34.
0inia de tendinta liniara
! linie de tendinta liniara este cea mai adecvata linie dreapta care este utilizata cu seturi de date liniare simple. Datele sunt liniare daca
modelul, n punctele sale de date, seamana cu o linie. ! linie de tendinta liniara arata de obicei ca ceva creste sau descreste cu o valoare
constanta.
Eemplu
Baloarea abaterii medii patratice (@
"
) este ?,D7;D, ceea ce dovedeste o buna potrivire a liniei cu datele.
0inia de tendinta logaritmica
! linie de tendinta logaritmica este cea mai potrivita curba atunci cnd rata de modificari n date creste sau
descreste rapid si apoi se mentine constanta. ! linie de tendinta logaritmica poate utiliza valori negative
siAsau pozitive.
Eemplu
Baloarea abaterii medii patratice (@
"
) este ?,D%%#, ceea ce dovedeste o buna potrivire a liniei cu datele.
0inie de tendinta polinomiala
! linie de tendinta polinomiala este o curba care este utilizata atunci cnd datele fluctueaza. Este
avanta5oasa pentru analizarea cstigurilor si pierderilor ntrun set mare de date. !rdinul polinomului poate fi
determinata de numarul fluctuatiilor n date sau de ct de multe denivelari (dealuri si vai) apar n curba. !
linie de tendinta polinomiala de ordin " are n general doar un deal sau o vale. ! linie de tendinta polinomiala
de ordin ; are n general una sau doua dealuri sau vai. 0inia de tendinta polinomiala de ordin $ are n
general pna la trei dealuri sau vai.
Eemplu
Baloarea abaterii medii patratice (@
"
) este ?,D$#7, ceea ce dovedeste o buna potrivire a liniei cu datele.
0inia de tendinta putere
! linie de tendinta de putere este o curba care este cel mai bine utilizata cu seturi de date care compara
masuratori ce cresc la o anumita valoare de exemplu, acceleratia unei masini de curse la intervale de #
secunda. >u se poate crea o linie de tendinta de putere daca datele contin valori zero sau negative.
Eemplu
Baloarea abaterii medii patratice (@
"
) este ?,D77:, ceea ce indica o buna apropiere a liniei cu datele.
0inia de tendinta exponentiala
! linie de tendinta exponentiala este o curba care este foarte adecvata atunci cnd valorile datelor cresc sau
scad cu viteze de crestere mari. >u se poate crea o linie de tendinta exponentiala daca datele contin valori
zero sau negative.
Eemplu
Baloarea abaterii medii patratice (@
"
) este ?,D;;:, ceea ce nseamna ca linia se potriveste bine cu datele.
0inia de tendinta medie mobila
! linie de tendinta medie mobila netezeste fluctuatiile n date pentru a afisa mai clar un model sau o
tendinta. ! medie mobila utilizeaza un anumit numar de puncte de date (stabilit prin optiunea Perioada), le face
media si utilizeaza valoarea medie ca pe un punct n linie. De exemplu, daca Perioada este stabilita la ", atunci
media primelor doua puncte de date este utilizata ca primul punct n linia de tendinta medie mobila. Media
punctelor de date al doilea si al treilea este utilizata ca al doilea punct n linia de tendinta si asa mai departe.
Eemplu
Ecuatii pentru calculul liniilor de tendinta
!iniara
&alculeaza aproximarea celor mai mici patrate pentru o linie reprezentata de urmatoarea ecuatie+
unde m este panta si b este intersectia.
"olinomiala
&alculeaza aproximarea celor mai mici patrate prin puncte utiliznd urmatoarea ecuatie+
unde b si c1... c6 sunt constante.
!ogaritmica
&alculeaza aproximarea celor mai mici patrate prin puncte utiliznd urmatoarea ecuatie+
unde c si b sunt constante, iar ln este functia logaritm natural.
Eponentiala
&alculeaza aproximarea celor mai mici patrate prin puncte utiliznd urmatoarea ecuatie+
unde c si b sunt constante, iar e este baza logaritmului natural.
"utere
&alculeaza aproximarea celor mai mici patrate prin puncte utiliznd urmatoarea ecuatie+
unde c si b sunt constante.
#edie mobila
Observatie
>umarul de puncte ntro linie de tendinta medie mobila este egal cu numarul total de puncte din serie mai
putin numarul care a fost specificat pentru perioada.
-are de eroare n diagrame
-arele de eroare exprima grafic marimile erorilor potentiale relative la fiecare marcator de date ntro serie de date. De exemplu, se pot afisa
plus sau minus ; procente din marimile erorilor potentiale n rezultatele unui sonda5 de opinie.
-arele de eroare se pot adauga seriilor de date din diagrame "D de tip suprafata plana, bara, coloana, linie, x4 (prin puncte) sau globulara.
1entru diagramele x4 (prin puncte) si cu bule, se pot afisa barele de eroare pentru valorile lui x, valorile lui 4 sau pentru amndoua.
6daugarea barelor de eroare la o serie de date
# 'e face clic) pe seriile de date la care se adauga barele de eroare.
" 'e alege 2ormat erie de date selectata (se afiseaza caseta de dialog 2ormatare serie de date).
; 'e face clic) pe tabul 1are de eroare pe axa ).
$ n zona A-isare+
Am/ele afiseaza att bara n plus ct si bara n minus,
Plus afiseaza bara n plus,
6inus afiseaza bara n minus,
!ici una elimina barele de eroare.
2 n zona 6arimea erorii+
"aloare -ixa n caseta asociata se introduce valoarea care va fi utilizata ca mar5a de eroare,
Procenta, n caseta asociata se introduce procentul din fiecare punct de data care va fi utilizat ca
mar5a de eroare,
A/atere standard n caseta asociata se introduce un numar utilizat ca numar precizat de abateri
standard de la media valorilor reprezentate grafic pentru marimea erorii,
Eroare standard utilizeaza eroarea standard a valorilor reprezentate grafic ca marime a erorii pentru
fiecare punct de date,
Particularizare se introduce o valoare n caseta ($) sau n caseta (%) sau n amndoua, pentru a utiliza
o valoare particulara ca marime a erorii pentru fiecare punct de date.
Observatie
Daca n foaia de lucru se modifica valorile sau formulele asociate cu punctele de date din serie, barele de eroare vor fi a5ustate astfel nct
vor reflecta modificarile.
Eemplu
<ormatarea diagramelor
1rin formatarea unei diagrame se modifica modul de aparitie al acesteia pe ecran (sau la imprimanta). *oate
elementele unei diagrame pot fi formatate. 1rincipiul este simplu+ se selecteaza elementul de formatat, apoi
se aplica operatia de formatare.
Modificarea fontului
Modificarea fontului (tip, stil, dimensiune, tip subliniere, culoare, fundal, efecte speciale) se face prin
intermediul optiunilor din tabul 2ont al casetelor de dialog care se afiseaza cu urmatoarele comenzi+
Element selectat *omanda
"xa valorilor (X) sau axa categoriilor (Y)
-ormat "xa selectata
Titlul diagramei
2ormat Titlu de diagrama selectat
Titlu din axa categoriilor si axa valorilor
2ormat Titlu de axa selectat
.tic/eta de date
2ormat Etic#ete de date selectate
3egenda
2ormat +egenda selectata
Modificarea alinierii datelor
6linierea datelor se face prin intermediul optiunilor din tabul Aliniere din casetele de dialog care se afiseaza
cu urmatoarele comenzi+
Element selectat *omanda
"xa valorilor (X) sau axa categoriilor (Y)
2ormat Axa selectata
Titlul diagramei
2ormat Titlu de diagrama selectat
Titlu din axa categoriilor si axa valorilor
2ormat Titlu de axa selectat
.tic/ete de date
2ormat Etic#ete de date selectate
1entru pozitionarea legendei
# 'e alege 2ormat +egenda selectata (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
" 'e selecteaza tabul Pozitie.
; 'e selecteaza unul din butoanele de optiune din zona Pozitie.
-orduri si efecte de umplere
6plicarea bordurilor si a efectelor de umplere se fac cu optiuni din tabul 6odele din casete de dialog care se
afiseaza cu urmatoarele comenzi+
Element selectat *omanda
"xa valorilor (X) sau axa categoriilor (Y)
-ormat "xa selectata
Titlul diagramei
2ormat Titlu de diagrama selectat
Titlu din axa categoriilor si axa valorilor
2ormat Titlu de axa selectat
,erie de date
2ormat erie de date selectata
.tic/ete de date
2ormat Etic#ete de date selectate
3egenda
2ormat +egenda selectata
,uprafata diagramei
2ormat upra-ata selectata a diagramei
,uprafata reprezentarii grafice
2ormat upra-ata selectata reprezentata gra-ic
7are de eroare
2ormat 1are de eroare selectate
Observatie
Daca n caseta de dialog 2ormatare serie de date, tabul 3ptiuni, se selecteaza caseta de control "ariaza culoarea
marcatorilor, se va asocia o culoare sau un stil diferit fiecarui marcator de date din seria de date selectata.
6ceasta optiune este utilizata cel mai frecvent pentru diagrame cu o singura serie de date.
<ormatarea valorilor numerice
Modificarea formatului de afisare a valorilor numerice se face cu optiuni din tabul !umar din casete de dialog
care se afiseaza cu urmatoarele comenzi+
Element selectat *omanda
"xa valorilor (X) sau axa categoriilor (Y)$
daca sunt numerice
2ormat Axa selectata
.tic/ete de date$ daca sunt numerice
2ormat Etic#ete de date selectate
<ormatarea diagramelor radiale (pie)
Daca au fost realizate diagrame radiale compacte, ulterior pot fi despartite sectoare din diagrama (cele mai reprezentative). 1entru aceasta,
se selecteaza sectorul dorit (punctul de data), apoi se gliseaza usor cu mouseul n exterior.
<ormatarea diagramelor ;D
<ormatarea diagramelor ;D este putin diferita de formatarea diagramelor "D. <ormatarea poate fi facuta cu
mouseul, dar cea mai completa formatare se face prin intermediul casetelor de dialog.
<ormatarea peretilor
# 'e selecteaza peretii diagramei (g(ida5ele de selectie trebuie sa apara n fiecare colt al peretilor.
" 'e alege 2ormat Pereti selectati (se afiseaza caseta de dialog de mai 5os).
; n zona 1ordura se selecteaza optiunile de formatare a bordurii peretilor.
$ n zona upra-ata se selecteaza optiunile de formatare a umplerii peretilor.
2 'e face clic) pe 34.
<ormatarea podelei
# 'e selecteaza podeaua diagramei (g(ida5ele de selectie trebuie sa apara n cele patru colturi ale
podelei.
" 'e alege 2ormat 1aza selectata (se afiseaza caseta de dialog de mai sus).
7 n zona 1ordura se selecteaza optiunile de formatare a bordurii podelei.
: n zona upra-ata se selecteaza optiunile de formatare a umplerii podelei.
% 'e face clic) pe 34.
<ormatarea seriilor
# 'e selecteaza o serie din diagrama.
" 'e alege 2ormat erie de date selectata (se afiseaza caseta de dialog 2ormatare serie de date).
; 'e face clic) pe tabul 2orma.
$ 'e selecteaza forma dorita din zona 2orma coloana.
2 'e face clic) pe tabul 3ptiuni.
'e precizeaza o valoare pentru Adncime spatiu li/er pentru a specifica distanta dintre marcatorii de
date.
'e precizeaza o valoare ntre ? si 2?? pentru +atime spatiu li/er pentru a specifica marimea spatiului
dorit ntre categoriile de marcatori de date. &u ct valoarea este mai mare, cu att mai mare este
distanta ntre categorii.
'e precizeaza o valoare pentru Adncime diagrama pentru a specifica adncimea unei diagrame ;D
relativ la latimea sa.
<ormatarea vederii tridimensionale
'e selecteaza orice element din diagrama.
'e alege Diagrama "izualizare '-D (se afiseaza caseta de dialog "edere '-D).
-utonul mareste naltimea de la care se priveste imaginea, cu cresteri de cte 2 grade. 1entru
toate diagramele, cu exceptia diagramelor de structura radiala si a diagramelor de tip bara ;D, imaginea se
ntinde de la D? de grade (vedere direct de sub suprafata reprezentata grafic) pna la D? de grade (vedere
direct de deasupra suprafetei reprezentate grafic). 1entru diagramele de structura radiala, imaginea se
ntinde de la #? la %? de grade. 1entru diagramele de tip bara ;D, imaginea se ntinde de la ? (zero) la $$
de grade.
-utonul micsoreaza naltimea de la care se priveste imaginea, cu descresteri de cte 2 grade.
1entru cele mai multe tipuri de diagrame, imaginea se ntinde de la D? de grade (vedere direct de sub
suprafata reprezentata grafic) pna la D? de grade (vedere direct de deasupra suprafetei reprezentate
grafic).
n caseta Elevatie se introduce o valoare pentru a preciza naltimea de la care se doreste sa se vizualizeze
diagrama. 1entru cele mai multe tipuri de diagrame, vizualizarea se ntinde de la D? de grade (vedere direct
de sub suprafata reprezentata grafic) pna la D? de grade (vedere direct de deasupra suprafetei
reprezentate grafic).
n caseta Rotatie se introduce o valoare pentru a controla rotatia suprafetei de reprezentare grafica n 5urul
axei z (axa verticala). @otatia este masurata n grade, de la ? la ;7?. 1entru diagramele de tip bara ;D,
rotatia variaza de la ? (zero) pna la $$ de grade.
-utonul roteste suprafata de reprezentare grafica la stnga n 5urul axei z (axa verticala) cu cte #?
grade. @otatia este masurata n grade de la ? (zero) la ;7?. 1entru diagramele de tip bara ;D, rotatia
variaza de la ? (zero) pna la $$ de grade.
-utonul roteste suprafata de reprezentare grafica la dreapta n 5urul axei z (axa verticala) cu cte #?
grade. @otatia este masurata n grade, de la ? (zero) to ;7?. 1entru diagramele de tip bara ;D, rotatia
variaza de la ? (zero) pna la $$ de grade.
-utonul mareste valoarea Perspectiva cu cresteri de cte 2 grade, marind astfel adncimea
diagramei. Baloarea perspectivei precizeaza raportul dintre fata si spatele diagramei, variaza de la ? (zero)
grade la #?? de grade. 6ceasta optiune nu este disponibila pentru diagramele de tip bara ;D sau atunci
cnd este selectata caseta de control Axe 0n ung#i drept.
-utonul micsoreaza valoarea Perspectiva cu cte 2 grade, micsornd astfel adncimea diagramei.
Baloarea perspectivei precizeaza raportul dintre fata si spatele diagramei, variaza de la ? (zero) grade la #??
de grade. 6ceasta optiune nu este disponibila pentru diagramele de tip bara ;D sau atunci cnd este
selectata caseta de control Axe 0n ung#i drept.
n caseta Perspectiva se introduce o valoare (n grade) pentru a controla vizualizarea adncimii diagramei.
Baloarea perspectivei precizeaza raportul dintre fata si spatele diagramei, variaza de la ? (zero) grade la #??
de grade. 6ceasta optiune nu este disponibila pentru diagrame de tip bara ;D sau atunci cnd este
selectata caseta de control Axe 0n ung#i drept.
&aseta de control calare automata a5usteaza o diagrama ;D astfel nct este apropiata ca dimensiune unei
versiuni "D. 6tunci cnd se sc(imba o diagrama "D ntro diagrama ;D, Microsoft Excel deseneaza
cteodata diagrama mai mica, n special daca are o rotatie de mai putin de $2 de grade. 6ceasta optiune
este disponibila doar atunci cnd este selectata caseta de control Axe 0n ung#i drept.
&aseta de control Axe 0n ung#i drept stabileste axele la ung(i drept independent de rotatie sau de distanta de la
care se priveste. 1entru a vedea axele n perspectiva, se deselecteaza aceasta caseta de control. 1entru
diagramele de tip bara ;D, aceasta optiune este ntotdeauna selectata.
n caseta 7naltime 8 din /aza se introduce o valoare pentru a controla naltimea axei z si peretii diagramei n
raport cu lungimea axei x sau cu latimea diagramei la baza acesteia. naltimea este masurata ca fiind un
procenta5 din lungimea axei x. De exemplu, o valoare de "?? procente determina o naltime a diagramei de
doua ori mai mare dect lungimea axei x.
Diagrame sau Erafice
<iecare tabel poate fi transpus ntrun grafic (diagrama).
<ig <.# (Eraficul tabelului Magazine)
E greu de facut diferenta dintre diagrama si grafic, c(iar dupa >!DE3.
Erafic reprezentarea prin desen
Diagrama reprezentarea grafica a unui fenomen.
ntre grafic si tabel exista o legatura strnsa. !rice modificare din tabel se reflecta n grafic. ncasarile magazinului # sunt numai de
2???. 1rofitul este negativ.
<ig <." (@eflectarea n grafic a modificarii din tabel)
#.# &um se realizeaza o diagrama
'electam domeniul care va intra n diagrama+
Nu selectam ntreg ta'elul8 ,electam exact ca n
figura alaturata.
-acem clic pe iconita Expert diagrama. "pare
-ig *.9
-ig *.3
Epertul diagrama permite+
6legerea &ipului de diagrama
6legerea Subtipului de diagrama
Bizualizarea viitoarei diagrame pe
parcursul cons
truirii ei
acceptarea sau neacceptarea multor optiuni+
cu legenda, fara legenda
cu titlul, fara titlu
cu tabelul atasat, fara tabel atasat etc.
se apasa pe butonul 'rmatorul( pna
apare &erminare
'a ales Coloana grupata)
Exersati ct mai multe variante de diagrame
pentru acelasi tabel.
<ig E.$

>u orice diagrama se potriveste pentru un anume tabel. ! diagrama inelara, nu spune nimic,
pentru tabelul magazine, c(iar da informatii eronate. 1rimul inel din interior
reprezinta *ncasari( al doilea C+eltuieli si al treilea "rofit pentru mag 1)
"rofitul ar trebui sa fie diferenta dintre primele doua, dar apare ca fiind mai mare dect
oricare dintre ele.
<ig E.2
1asul al doilea trebuie privit cu atentie.
>u va fi aceiasi diagrama daca seria de date este
luata pe rnduri sau pe coloane.
1e rnduri apare fiecare magazin separat cu cele
; atribute:;<+
ncasari
&(eltuieli
1rofit
1e coloane atributele sunt grupate si n interiorul
lor regasim cele $ magazine.
6vanta5ul este ca unul si acelasi atribut, poate fi
comparat pentru toate magazinele.
&ulorile diferite fac usoara distinctia.
1asul ; este cel mai bogat n optiuni. *rebuie sa le
parcurgeti pe toate pentru a vedea ce nseamna
fiecare, cu toate ca nu sunt necesare dect putine
dintre ele.
<ig E.7 (1asii " si ; ale Expertului n diagrame)
<ig E.: (Diagrama finala n " variante)
n pasul ; sa stabilit ca diagrama are &itlul si ce contine acest titlul inclusiv sublinierea, ca are !egenda n partea de 5os, ca are sau
nu are &abelul atasat, ca pe axa , (cea verticala) sunt sau nu sunt reprezentate valorile etc.
Mai sus am spus F>u selectam ntregul tabelF. De ceG Diagrama se reprezinta la o anumita scara calculata automat de catre E-CE!.
Daca selectam si rndul de&otal, acesta are cea mai mare valoare si automat atributele fiecarui magazin apar mai mici, mai putin
distincte. Bezi <ig E.%. daca am fi selectat si procentele le selectam degeaba. E-CE! trateaza procentele ca pe niste fractii zecimale, ceea
ce si sunt. "? H nseamna ?,"?. 0a aceiasi scara nseamna ca si valoarea de #?.??? si ?,"? sa fie tratate la fel. Daca #?.??? pe diagrama
reprezinta 2 cm., sa zicem, ?,"? reprezinta #A#???? cm I #A#??? mm., adica o miime de milimetru.
.neori este nevoie sa apara &otalul) Depinde ce urmareste utilizatorul.
<ig E.% (Diagrama n care apare si &otalul)
<ig E.D
.n exemplu de ce se poate face n pasul . Optiuni diagrama)
n tabel nu este o rubrica de procente, dar ele apar pe diagrama. &nd si &abelul este prezent procentele sunt si mai binevenite. !ptiunile
sunt mai multe. 1ot apare si procente si valori. 1e masura ce introducem &itlul( "rocente( /alori ele ocupa spatiu si diagrama propriuzisa
se micsoreaza.
#." .n mic truc de reprezentare
Dupa ce sa nc(eiat un an se doreste o evaluare grafica a evolutiei stocurilor fata de media anuala. Media anuala este o
cifra. Dorim sa o transformamntr%o linie)
.rmariti <ig E.#? unde sa adaugat o coloana, aceea a Stocului mediu anual prescurtat Stoc0#ediu) Stoc0F 1 Stoc02 $
2ntrari % 2esiri)
n coloana Stoc0mediu exista formula
de mai sus. &elulele E2( E1. au fost
fixate pentru ca sa nu se modifice cnd
sunt copiate prin glisare.
n plus trebuie avut gri5a ca stocul final al
unei luni este stoc initial pentru luna
urmatoare. ncepnd cu luna a doua n
celula 3. apare 1E2)
Diagrama va fi de tip liniar)
<ig E.##
Atentie4
!data formulele scrise si copiate nu se
mai intervine n tabel dect pentru a
introduce 2ntrarile si 2esirile)
Beti vedea cum lucreaza formulele.
1entru diagrama sau selectat numai "
coloane+ Stoc0F si Stoc0#ediu)
Cum se reflecta o modificare)
Modificam intrarile pe luna mai punnd
#??.
'a modificat stocul mediu anual din
"2,;; a devenit %;,;;.
Diagrama de asemenea are o alta alura.
<ig E.#"
/ttp=55>>>.scritu'e.com5stiinta5informatica5excel5!iagramesau*rafice?;434;?;9.p/p