Sunteți pe pagina 1din 50

Crearea unei diagrame

 Informaţii despre diagrame


 Tipuri de diagrame
 Elementele unei diagrame
 Paşii necesari crearii unei diagrame
Pasul 1 - Crearea unei diagrame de baza
Pasul 2 - Modificarea aspectului/stilului unei diagrame
Pasul 3 - Adaugarea sau eliminarea titlurilor sau etichetelor de date
Pasul 4 – Afişarea sau ascunderea unei legende
Pasul 5 – Afişarea sau ascunderea axelor diagramei sau liniilor de grila
Pasul 6 – Mutarea sau redimensionarea unei diagrame
Pasul 7 – Slavarea unei diagrame ca şablon
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia
Excel
Crearea unei diagrame
 Informaţii despre diagrame
Diagramele sunt folosite pentru a afișa serii de date numerice într-un format grafic,
pentru a facilita înțelegerea unei cantități mari de date și a relației dintre serii
diferite de date.
Pentru a crea o diagramă în Excel, se începe prin a introduce date numerice pentru
diagramă într-o foaie de lucru. Apoi se reprezinta datele într-o diagramă selectând
tipul de diagramă care se doreşte a fi utilizata (Meniul Inserare, Opţiunea
Diagrame).
1 – Date în foaia de lucru
2 - Diagramă creată din date din foaia de lucru
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Excel acceptă multe tipuri de diagrame. Când se creaza sau se modifica o
diagramă, exista posibilitatea selectarii dintr-o varietate de tipuri de diagrame
(Fereastra Chart Wizard) și din subtipurile lor (cum ar fi o coloană stratificată sau o
structură radială într-o diagramă 3-D). De asemenea, exista posibilitatea crearii unei
combinații de diagrame, utilizând mai multe tipuri de diagrame într-o diagramă.

Exemplu de combinație de diagrame


care utilizează tipurile de diagrame
coloană și linie.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
 Diagrame coloana
 Diagrame liniare
 Diagrame de structura radiala
 Diagrame bara
 Diagrame zona
 Diagrame prin puncte
 Diagrame bursiere
 Diagrame suprafaţa
 Diagrame de structura inelara
 Diagrame cu bule
 Diagrame radar
 Alte tipuri de diagrame (Gantt,
coloana mobila, combinaţii de
diagrame, organigrame, histograme,
diagrame Parento )
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame coloana
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi
reprezentate într-o diagramă coloană. Diagramele coloană sunt utile pentru afișarea
modificărilor datelor într-o perioadă de timp sau pentru ilustrarea unor comparații
între elemente.
În diagramele coloană, categoriile sunt
de obicei organizate pe axa orizontală iar
valorile pe axa verticală.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame coloana
Subtipuri de diagrame coloana
1. Coloană grupată și coloană grupată în 3-D : compară valorile în categorii,
afișează valorile în dreptunghiuri verticale 2-D, utilizând doar perspectiva 3-D.
Se utilizeaza pentru categorii care reprezinta:
- Intervale de valori
- Aranjamente specifice de scale
- Nume care nu sunt intr-o anumita ordine
2. Coloană stratificată și coloană stratificată în 3-D: arată relația elementelor
individuale cu întregul, comparând contribuția
fiecărei valori la totalul după categorii, afișează
valorile în dreptunghiuri 2-D stratificate pe verticală,
utilizând doar perspectiva 3-D.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame coloana
Subtipuri de diagrame coloana
3. Coloană stratificată 100% și coloană stratificată 100% în 3-D:
compară procentul cu care fiecare valoare contribuie
la un total după categorii, afișează valorile în
dreptunghiuri 2-D verticale stratificate 100 %, utilizând
doar perspectiva 3-D.

4. Coloană 3-D : utilizează trei axe care pot fi


modificate (o axă orizontală, o axă verticală și o axă de
adâncime) și compară punctele de date (puncte de date:
Valori individuale reprezentate grafic într-o diagramă prin
bare, coloane, linii, sectoare radiale sau inelare, puncte și
diverse alte forme numite marcatori de date. Marcatorii de
date de aceeași culoare constituie o serie de date.) pe axele
orizontală și de adâncime.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame coloana
Subtipuri de diagrame coloana
5. Cilindru, con și piramidă: sunt disponibile în aceleași tipuri de diagrame
grupate, stratificate, stratificate 100% și 3-D care sunt furnizate pentru diagramele
coloană dreptunghiulară și acestea afișează și compară datele în același mod.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame linie
Diagramele linie pot afișa date continue în timp, în funcție de o scală comună și, de
aceea, sunt ideale pentru afișarea tendințelor datelor la intervale egale. Într-o
diagramă linie, datele din categorii sunt distribuite egal pe axa orizontală și toate
datele valori sunt distribuite egal pe axa verticală.
Se utilizeaza o diagramă liniară dacă
etichetele categoriilor sunt text și
reprezintă valori spațiate egal cum ar fi
luni, trimestre sau ani fiscali, de asemenea
se utilizeaza daca exista cateva etichete
numerice spaţiate egal, în special ani.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame linie
Subtipuri de diagrame linie
1. Linie și linie cu marcaje : Afișate cu sau fără marcaje
care să indice valori de date individuale, diagramele
liniare sunt utile pentru afișarea tendințelor în timp sau
în categorii ordonate, în special când există multe puncte
de date.
2. Linie stratificată și linie stratificată cu marcaje: cu sau
fără marcaje, se utilizeaza pentru a afișa tendința
contribuției fiecărei valori în timp sau în categorii ordonate.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame linie
Subtipuri de diagrame linie
3. Linie stratificată 100% și linie stratificată 100% cu marcaje: Afișate cu sau fără
marcaje care să indice valori de date individuale,
sunt utile pentru afișarea tendinței procentului
cu care contribuie fiecare valoare în timp sau în
categorii ordonate.
4. Linie 3-D : Diagramele liniare 3-D afișează fiecare rând sau coloană de date ca o
panglică 3-D. O diagramă liniară 3-D are axele orizontală, verticală și adâncime care
pot fi modificate.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame de structura radiala
Datele care sunt aranjate într-o singură coloană sau rând într-o foaie de lucru pot fi
reprezentate într-o diagramă de structură radială. Diagramele de structură radială
arată dimensiunea elementelor dintr-o serie de date, proporțional cu suma
elementelor. Punctele de date (puncte de date: Valori individuale reprezentate
grafic într-o diagramă prin bare, coloane, linii, sectoare radiale sau inelare, puncte și
diverse alte forme numite marcatori de date. Marcatorii de date de aceeași culoare
constituie o serie de date.) dintr-o diagramă de structură radială sunt afișate ca
procent din întreaga structură radială.
Se utilizeaza o diagrama de structură radială când:
- Nu exista decât o serie da date de reprezentat
- Nu exista nici o valoare negativa
- Nici o valoare de reprezentat nu este zero
- Nu sunt mai mult de şapte categorii
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame de structura radiala
- exemplu

Subtipuri de diagrame radiale


1. Structură radială și structură radială 3-D
- afișează contribuția fiecărei valori la un total
în format 2-D sau 3-D.

2. Structură radială de structură radială și bară


de structură radială - afișează diagrame de structură
radială cu valori definite de utilizator extrase din
diagrama principală de structură radială și combinate
într-o a doua diagramă de structură radială sau într-o
diagramă bară stratificată.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame de structura radiala
Subtipuri de diagrame radiale
3. Structură radială extrudată și structură radială extrudată 3-D - afișează
contribuția fiecărei valori la total, în timp ce subliniază valorile individuale, şi se pot
afișa în format 3-D.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame bara
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi
reprezentate într-o diagramă bară. Diagramele bară ilustrează comparații între
elemente individuale.

Se utilizeaza o diagrama bară când:


 Etichetele axelor sunt lungi.
 Valorile afișate sunt durate.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame bara
Subtipuri ale unei diagrame bara

1. Bară grupată și bară grupată în 3-D - compară valorile după categorii. Într-o
diagramă bară grupată, categoriile sunt de obicei organizate pe axa verticală, iar
valorile pe axa orizontală. O diagramă bară grupată în 3-D afișează dreptunghiurile
orizontale în format 3-D; nu afișează datele în trei axe.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame bara
Subtipuri ale unei diagrame bara
2. Bară stratificată și bară stratificată în 3-D – arată
relația elementelor individuale cu întregul. O diagramă
bară stratificată în 3-D afișează dreptunghiurile orizontale
în format 3-D; nu afișează datele în trei axe.

3. Bară stratificată 100% și bară stratificată 100% în 3-D-


compară procentul cu care contribuie fiecare valoare
la totalul după categorii. O diagramă bară stratificată
100% în 3-D afișează dreptunghiurile orizontale în format
3-D; nu afișează datele în trei axe.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame bara
Subtipuri ale unei diagrame bara
4. Cilindru, con și piramidă orizontale - Aceste diagrame sunt disponibile în aceleași
tipuri de diagrame grupate, stratificate și stratificate 100% care sunt furnizate
pentru diagramele bară dreptunghiulară. Acestea afișează și compară date în același
mod. Singura diferență este că aceste tipuri de diagrame afișează forme de cilindru,
con și piramidă în locul dreptunghiurilor orizontale.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame zona
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă
zonă. Diagramele zonă accentuează magnitudinea schimbării în timp și pot fi
utilizate pentru a atrage atenția asupra valorii totale în funcție de o tendință. De
exemplu, datele care reprezintă profitul în timp pot fi reprezentate într-o diagramă
zonă pentru a accentua profitul total.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame zona
Subtipuri de diagrame zona
1. Suprafață 2-D și suprafață 3-D - Indiferent dacă se afișează
în 2-D sau în 3-D, diagramele suprafață afișează tendința
valorilor în timp sau în categorii de date. Diagramele
suprafață 3-D utilizează trei axe (axele orizontală,
verticală și adâncime) ce pot fi modificate.
2. Suprafață stratificată și suprafață stratificată în 3-D - afișează tendința
contribuției fiecărei valori în timp sau alte categorii
de date. O diagramă suprafață stratificată în 3-D
se afișează în același mod, dar utilizează o perspectivă
3-D. Perspectiva 3-D nu este o adevărată diagramă 3-D,
nu utilizează a treia axă de valori (axa de adâncime).
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame zona
Subtipuri de diagrame zona

3. Suprafață stratificată 100% și suprafață stratificată 100% în 3-D - afișează


tendința cu care contribuie fiecare valoare în timp sau alte categorii de date. O
diagramă suprafață stratificată 100% în 3-D se afișează în același mod, dar utilizează
o perspectivă 3-D.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame x,y (puncte)
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pot fi reprezentate într-o diagramă
xy (puncte). Diagramele prin puncte afișează relațiile între valorile numerice din mai
multe serii de date sau reprezintă două grupuri de numere ca o singură serie de
coordonate xy.
O diagramă prin puncte are două axe de valori, afișând un set de date numerice pe
axa orizontală (axa x) și un altul pe axa verticală (axa y). Aceasta combină aceste
valori în puncte de date unice și le afișează în intervale inegale sau grupate.
Diagramele prin puncte sunt de obicei utilizate pentru afișarea și compararea
valorilor numerice, cum ar fi date științifice, statistice și de inginerie.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame x,y (puncte)
Pentru a aranja date într-o foaie de lucru pentru o diagramă prin puncte, ar trebui
plasate valorile x într-un rând sau coloană, apoi introduse valorile y corespondente
în rândurile sau coloanele adiacente.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame x,y (puncte)
Subtipuri de diagrame prin puncte
1. Prin puncte doar cu marcaje - compară perechi de valori. Se utilizeaza o
diagramă prin puncte cu marcatori de date dar fără linii când se utilizeaza multe
puncte de date, iar liniile de conectare ar face datele mai greu de citit.
De asemenea, se poate utiliza acest tip de diagramă când
trebuie afișate conectarea punctelor de date.
2. Prin puncte cu linii fine și prin puncte cu linii fine și marcaje –
afișează o curbă netezită care leagă punctele de date. Liniile netezite pot fi afișate
cu sau fără marcaje.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame x,y (puncte)
Subtipuri de diagrame prin puncte
3. Prin puncte cu linii drepte și prin puncte cu linii drepte și marcaje - afișează linii
conectoare drepte între puncte de date. Liniile drepte pot fi afișate cu sau fără
marcaje.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame bursiere
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o anumită ordine într-o
foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă bursieră care se utilizează cel mai
des pentru a ilustra fluctuația cotațiilor bursiere. Cu toate acestea, această diagramă
poate fi utilizată și pentru date științifice. De exemplu, se poate utiliza o diagramă
bursieră pentru a indica fluctuația temperaturilor
zilnice sau anuale.
Modul în care sunt organizate datele unei
diagrame bursiere în foaia de lucru este foarte
important. De exemplu, pentru a crea o diagramă
bursieră maxim-minim-închidere simplă, ar trebui
aranjate datele cu Maxim, Minim și Închidere ca
titluri de coloane, în această ordine.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame bursiere
Subtipuri de diagrame bursiere
1. Maxim-minim-închidere - se utilizează deseori pentru a ilustra
prețuri de acțiuni. Aceasta necesită trei serii de valori în ordinea
următoare: maxim, minim, apoi închidere.

2. Deschidere-maxim-minim-închidere - necesită patru serii de


valori în ordinea corectă (deschidere, maxim, minim, apoi
închidere).
3. Volum-maxim-minim-închidere - necesită patru serii de valori
în ordinea corectă (volum, maxim, minim, apoi închidere).
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame bursiere
Subtipuri de diagrame bursiere

4. Volum-deschidere-maxim-minim-închidere - Acest tip de diagramă bursieră


necesită cinci serii de valori în ordinea corectă (volum, deschidere, maxim, minim,
apoi închidere).
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame de suprafaţa
Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi
reprezentate într-o diagramă suprafață. O diagramă suprafață este utilă când se
doreşte găsirea unei combinații optime între două seturi de date. Atât categoriile
cât și seriile de date sunt valori numerice.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame de suprafaţa
Subtipuri de diagrame de suprafaţa
1. Suprafață 3-D - afișează tendințele din valori de-a lungul a două dimensiuni, într-
o curbă continuă. Benzile de culori dintr-o diagramă nu reprezintă seriile de date;
ele reprezintă distincția dintre valori. Această diagramă afișează o vizualizare 3-D a
datelor, care se poate imagina ca o panglică flexibilă întinsă peste o diagramă
coloană 3-D. Se utilizează de obicei pentru a arăta relațiile între volume mari de
date, care altfel pot fi dificil de văzut.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame de suprafaţa
Subtipuri de diagrame de suprafaţa
2. Suprafață structură de fire 3-D - se afișează fără culoare
de suprafață numai liniile, este utila pentru reprezentarea
grafică a unor seturi mari de date.

3. Contur - sunt diagrame suprafață văzute de sus,


asemănătoare hărților topografice 2-D. Într-o diagramă
contur, benzile de culoare reprezintă zone specifice de valori.
Liniile dintr-o diagramă contur conectează punctele
interpolate de valori egale.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame de suprafaţa
Subtipuri de diagrame de suprafaţa

4. Contur structură de fire - sunt, de asemenea, diagrame suprafață văzute de sus.


Fără benzi de culoare pe suprafață, o diagramă structură de fire afișează numai
liniile.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagramele de structură inelară
Asemenea unei diagrame de structură radială, o diagramă de structură inelară arată
relația părților cu întregul, dar poate conține mai multe serii de date .
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagramele de structură inelară
Subtipuri de diagrame de structura inelara
1. Structură inelară - afișează datele în inele, unde fiecare
inel reprezintă o serie de date. Dacă procentele se afișează
în etichete de date, fiecare inel va totaliza 100%.

2. Structură inelară extrudată - afișează contribuția fiecărei


valori la total în timp ce accentuează valorile individuale,
însă acestea pot conține mai multe serii de date.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame cu bule
Datele care sunt aranjate în coloane într-o foaie de lucru astfel încât valorile x sunt
listate în prima coloană iar valorile y corespondente și valorile dimensiune bule sunt
listate în coloanele adiacente, pot fi reprezentate într-o diagramă cu bule.
De exemplu, se pot organiza
datele așa cum se afișează în
exemplul alaturat.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame cu bule
Subtipuri de diagrame cu bule

1. Bulă sau bulă cu efect 3-D - compară seturi de trei valori în loc de două. A treia
valoare determină dimensiunea marcatorului de bule. Aveți posibilitatea să alegeți
afișarea bulelor în format 2-D sau cu efect 3-D.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame radar
Diagramele radar compară valorile agregate ale mai multor serii de date .
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Diagrame radar
Subtipuri de diagrame radar
1. Radar și radar cu marcaje - Cu sau fără marcaje pentru punctele de date
individuale, diagramele radar afișează modificările valorilor relativ la un punct
central.

2. Radar plin - suprafața acoperită de o serie de date este umplută cu o culoare.


Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Tipuri de diagrame
Alte tipuri de diagrame ce se pot crea în Excel
În Excel exista posibilitatea crearii şi a altor tipuri de diagrame cum ar fi:

1. Diagrame Gantt și diagrame coloană mobilă


2. Combinația de diagrame
3. Organigrame
4. Histogramele și diagramele pareto
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Elementele unei diagrame

O diagramă are mai multe elemente. Unele dintre aceste elemente sunt
afișate în mod implicit, altele pot fi adăugate după necesitate. Exista posibilitatea
modificarii afișarii elementelor diagramei mutându-le în alte locații din diagramă,
redimensionându-le sau modificându-le formatul.
De asemenea, exista posibilitatea eliminarii elementelor de diagramă care nu
se doresc a fi afișate.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Elementele unei diagrame
1 - Suprafața diagramei
2 - Suprafața reprezentată grafic -
Într-o diagramă 2-D, este zona limitată
de axe, inclusiv toate seriile de date.
3 – Punctele de date
4 - Axa orizontală (categorie) și verticală
(valoare) de-a lungul căreia sunt
reprezentate datele în diagramă.
5 – Legenda diagramei
6 - Titlul diagramei şi axei
7 – Eticheta de date - pentru a identifica detaliile unui punct de date dintr-o serie de
date.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Elementele unei diagrame
Modificarea unei diagrame de bază în funcție de cerința de utilizare
Acţiuni:
- Modificarea afișării axelor diagramei – specificarea scalei axelor şi ajustarea
intervalului dintre valorile sau categoriile afişate
- Adăugarea titlurilor și etichetelor de date la o diagramă
- Adăugarea unei legende sau a unui tabel de date – ascunderea sau mutarea
legendei, afişarea unui tabel de date cu cheile legendei
- Aplicarea opțiunilor speciale pentru fiecare tip de diagramă – a liniilor, barelor şi
marcatorilor de date
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Elementele unei diagrame
Formatarea diagramei
Opţiuni:
- Umplerea elementelor diagramei
- Modificarea sublinierii elementelor din diagramă
- Adăugarea de efecte speciale la elementele de diagramă
- Formatarea textului și a numerelor
Reutilizarea diagramelor prin crearea șabloanelor de diagramă
Dacă se doreşte reutilizarea unei diagrame, ea poate fi salvata ca șablon de
diagramă (*.crtx) în folderul șabloanelor de diagramă. Când se creaza apoi o
diagramă, șablonul de diagramă poate fi aplicat la fel ca oricare alt tip de diagramă
predefinită. De fapt, șabloanele de diagramă sunt tipuri de diagramă particularizate.
Acestea se pot utiliza, de asemenea, pentru a modifica tipul de diagramă al
diagramei existente. Dacă se utilizeaza frecvent un șablon de diagramă specific,
acesta poate fi salvat ca tip de diagramă implicit.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Paşii necesari crearii unei diagrame
Pasul 1 - Crearea unei diagrame de baza
Pasul 2 - Modificarea aspectului/stilului unei diagrame
Pasul 3 - Adaugarea sau eliminarea titlurilor sau etichetelor
de date
Pasul 4 – Afişarea sau ascunderea unei legende
Pasul 5 – Afişarea sau ascunderea axelor diagramei sau
liniilor de grila
Pasul 6 – Mutarea sau redimensionarea unei diagrame
Pasul 7 – Slavarea unei diagrame ca şablon
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Paşii necesari crearii unei diagrame
1. Crearea unei diagrame de baza
- aranjarea datelor in foaia de date
- selectarea celulelor care conţin datele care vor fi utilizate în diagrama
- inserarea unui tip de diagrama ales dintre tipurile predefinite

- În mod implicit, diagrama se plasează în foaia de lucru ca o diagramă


încorporată . Aceasta poate fi mutata într-o foaie diagrama separata, cu ajutorul
instrumentelor diagrama.
- Excel atribuie automat un nume diagramei, cum ar fi Diagrama1, nume care
poate fi modificat.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Paşii necesari crearii unei diagrame
2. Modificarea aspectului sau stilului unei diagrame
După crearea unei diagrame, acesteia îi poate fi modificat imediat aspectul. În loc
de adăugare sau modificare manuala a elementelor de diagramă sau de formatare a
diagramei, se poate aplica rapid un aspect și un stil predefinit. Excel furnizează o
varietate de aspecte și stiluri predefinite utile.
- Aplicarea unui aspect de diagramă predefinit
- Aplicarea unui stil de diagramă predefinit

- Modificarea manuală a aspectului elementelor diagramei


Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Paşii necesari crearii unei diagrame
2. Modificarea aspectului sau stilului unei diagrame
- Modificarea manuală a formatului elementelor de diagramă:- în meniul
FORMAT, opţiunile:
- Stiluri de forme (umplere forma, contur forma, efecte forma)
- Stiluri WordArt pentru text (umplere text, schiţa text, efecte text)
3. Adăugarea sau eliminarea titlurilor sau etichetelor de date
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Paşii necesari crearii unei diagrame
3. Adăugarea sau eliminarea titlurilor sau etichetelor de date
- Adăugarea unui titlu de diagramă
- Adăugarea titlurilor de axă
- Legarea unui titlu la o celulă din foaia de lucru
- Adăugarea etichetelor de date
- Eliminarea titlurilor sau etichetelor de date dintr-o diagramă
4. Afișarea sau ascunderea unei legende
5. Afișarea sau ascunderea axelor sau a liniilor de grilă din
diagrame
Când se creaza o diagramă, se afișează pentru majoritatea tipurilor de diagramă
axele ( Axa Y este în mod obișnuit axa verticală și conține date. Axa X este în mod
obișnuit axa orizontală și conține categorii.) principale.Acestea pot fi activate sau
dezacivate în funcție de necesități. Când se adauga axe, se poate specifica nivelul de
detaliere la care se doreste să se afișeze axele. O axă de adâncime se afișează atunci
când se creaza o diagramă 3-D.
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel
Crearea unei diagrame
 Paşii necesari crearii unei diagrame
5. Afișarea sau ascunderea axelor sau a liniilor de grilă din
diagrame
- Afișarea sau ascunderea axelor principale
- Afișarea sau ascunderea axelor secundare
- Afișarea sau ascunderea liniilor de grilă
6. Mutarea sau redimensionarea unei diagrame
- Mutarea unei diagrame – prin glisare
- Redimensionarea unei diagrame - modificarea inalţimii
sau laţimii formei
Aplicatii de calcul tabelar – Aplicatia Excel

Crearea unei diagrame


 Paşii necesari crearii unei diagrame
7. Salvarea unei diagrame ca șablon