Sunteți pe pagina 1din 17

LEGĂMINTELE DINTRE

DUMNEZEU ŞI OM

PENTATEUHUL
ŞI CĂRŢILE ISTORICE
1. LEGĂMÂNTUL DIN EDEN

Geneza 2:15-17
Încheiat cu Adam si Eva
Obligaţii: întretinerea si protejarea grădinii
Interdictia de a consuma din pomul
cunostintei binelui si răului
Termenul este impropriu pentru o interdictie
2. LEGĂMÂNTUL NOAHIC

Geneza 9:8-17
Încheiat cu întreaga umanitate prin
intermediul lui Noe
Dumnezeu nu va mai distruge pământul
prin potop de ape
Curcubeul este semnul promisiunii
Asigură scena pentru desfăsurarea
ulterioară a planului lui Dumnezeu
3. LEGĂMÂNTUL CU AVRAAM
Geneza 12:1-3
Încheiat cu patriarhul Avraam
Obligatia lui Avraam: migrarea din Mesopotamia
în Canaan
Obligatia lui Dumnezeu: descendentă numeroasă,
renume, protectie, binecuvântarea familiei, a
descendentilor (inclusiv Ismael) si a întregului pământ
prin intermediul ei
Reluat în Gen. 15: mostenitor din Sara, Tara
Făgăduintei.
Reluat în Gen. 17: circumcizia ca semn.
4. LEGĂMÂNTUL CU ISAAC

Geneza 26:2-5
Încheiat cu patriarhul Isaac
Obligatia lui Isaac: rămânerea în Canaan
Obligatia lui Dumnezeu: descendentă numeroasă,
protectie, binecuvântarea familiei si a întregului
pământ prin intermediul ei, Tara Făgăduintei.
5. LEGĂMÂNTUL CU IACOV

Geneza 28:13-15
Încheiat la Bethel cu tânărul Iacov
Obligatia lui Dumnezeu: descendentă numeroasă,
protectie, binecuvântarea familiei si a întregului
Pământ prin intermediul ei; Tara Făgăduintei
Înnoit la Bethel cu patriarhul Iacov (Gen. 35:9-12):
monarhi ca descendentă.
6. LEGĂMÂNTUL SINAITIC
Exodul 19-24, reluat în Deuteronomul
Încheiat cu poporul Israel
Se urmăreşte tiparul tratatelor de suveranitate / vasalitate
din Antichitate
Părtile semnatare nu sunt egale: Domnul este monarhul,
Israel este vasalul
Ascultarea este răsplătită prin diverse beneficii
(binecuvântări)
Neascultarea este sancţionată prin diverse penalizări
(blestemele).
7. LEGĂMÂNTUL CU FINEAS

Numeri 25:10-13
Încheiat cu preotul Fineas
Obligatia lui Dumnezeu: descendentă si
oficiu preotesc.
8. LEGĂMÂNTUL DAVIDIC

2 Samuel 7:8-16
Încheiat cu regele David
Obligatia lui Dumnezeu: continuarea
dinastiei lui David.
Probleme de interpretare ale „dinastiei
vesnice” (Ps. 89; Mica 5:1-5).
LEGĂMÂNTUL:
Aspecte teologice 1
Dispensationalismul: Dumnezeu a încredintat
responsabilităti diferite omului pe parcursul mileniilor, în
toate omul esuând lamentabil
Omul inocent (Adam în Eden)
Omul sub constiintă (de la Eden la Potop)
Omul stăpânind Pământul (de la Noe la Avraam)
Omul sub promisiune (de la Avraam la Moise)
Omul sub Lege (de la Moise la Christos)
Omul sub har (de la moartea lui Cristos la răpire)
Omul sub domnia lui Dumnezeu (domnia milenară a lui Cristos).
LEGĂMÂNTUL:
Aspecte teologice 2
Dispensationalismul
Israelul cel vechi si noul Israel (Biserica).
Telul lui Dumnezeu este mântuirea omului.
Mântuirea esuează în fiecare etapă initiată de
Dumnezeu, ca si cum Dumnezeu nu poate si / sau
nu vrea să o îndeplinească din pricina omului.
LEGĂMÂNTUL:
Aspecte teologice 3
TOTUSI, dispensationalismul greseste:
Biblia vorbeste despre un singur Israel: Biserica este
altoită în Israel (Rom. 9-11; Ef. 2:14-16; 3:6; 1 Pt. 2:9-
10)
Chiar si prin mântuirea omului, telul lui Dumnezeu este
proslăvirea Sa (Ex. 14:4, 17, 18; Num. 14:22; Is. 42:8;
43:7; 48:9-11; Rom. 14:11; 1 Cor. 15:21-28).
Dumnezeu este în deplin control al planului Său. Omul nu
poate să Îl împiedice a-si împlini planul (2 Cr. 20:6-12;
Iov 9; 42:2; Is. 45:9-10; Dan. 2:20-23; Rom. 8:28-39).
LEGĂMÂNTUL:
Aspecte teologice 4
TEOLOGIA LEGĂMÂNTULUI (COVENANT THEOLOGY)
Legământul răscumpărării: întelegerea din Sfânta
Treime de asumare a responsabilitătilor cu privire la
răscumpărarea omului.
Legământul faptelor: Împlinirea obligatiilor le garanta
oamenilor o relatie bună cu Dumnezeu (conditionat).
Legământul harului: Dumnezeu se obligă fată de om
indiferent de contributia acestuia (voluntar, din proprie
initiativă si neconditionat).
LEGĂMÂNTUL:
Aspecte teologice 5
TEOLOGIA LEGĂMÂNTULUI (COVENANT THEOLOGY)
Noul Legământ este pregătit si anticipat de Vechiul Legământ.
Vechiul Legământ este completat de Noul Legământ.
Legământul adamic descoperă contextul înstrăinării omului de
Dumnezeu.
Legământul noahic pregăteste scena proslăvirii lui Dumnezeu prin
mântuirea omului.
Legământul avraamic introduce elementul credintei pentru intrarea
omului în legământ cu Dumnezeu (Rom. 4:23-25).
Legământul sinaitic introduce contextul si standardul după care
urma să fie realizată mântuirea.
Legământul davidic anuntă familia din care se va naste Mesia.
LEGĂMÂNTUL:
Aspecte teologice 6
Teologia legământului (Covenant Theology)
Christos a împlinit Legea; iertarea se face numai în
baza sacrificiului vietii sale ireprosabile.
Standardul Legii lui Dumnezeu este valabil si
astăzi, chiar dacă nu suntem mântuiti pe baza lui.
Christos a explicat esenta Legii: Dragostea lui
Dumnezeu, iertarea, sfintirea/desăvârsirea, viata
vesnică si administrarea celor înalte.
LEGĂMÂNTUL:
Aspecte teologice 7
Teologia Noului Legământ (New Covenant Theology)
Subliniază aspectul Noului Legământ, prin Domnul Iisus
Christos.
Iertarea se face numai în baza sacrificiului vietii ireprosabile a
lui Christos si este un har pentru evrei si neevrei deopotrivă.
Legea lui Dumnezeu a avut un rol temporar, limitat la evreii
Vechiului Testament. Chiar si printre ei a fost o rămăsită care a
crezut.
Christos a dat o nouă lege, anulând-o pe cea veche; crestinii
urmează doar legile emise de Cristos si de apostoli.
LEGĂMÂNTUL:
Aspecte teologice 8
Teologia Noului Legământ (New Covenant Theology)
Problema inspiratiei Scripturii (VT).
Problema soteriologică (a fost cândva mântuirea garantată
prin fapte?).
Problema christologică (pentru cine a murit Cristos?).
Problema eclesiologică (cine era poporul lui Dumnezeu în
vechime?).