Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ CALDĂ/RECE

Locatar: __________________ Str: ________________ Nr:_____Bl: ____ Sc: ____Ap:____

Data citirii: _____________ Semnătura cititorului: _______________

Apă caldă Apă rece

Index Index nou Total consum Index Index nou Total consum
vechi vechi

FIŞĂ DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ CALDĂ/RECE

Locatar: __________________ Str: ________________ Nr:_____ Bl: ____ Sc: ____Ap:____

Data citirii: _____________ Semnătura cititorului: _______________


Apă caldă Apă rece

Index Index nou Total consum Index Index nou Total consum
vechi vechi

FIŞĂ DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ CALDĂ/RECE

Locatar: __________________ Str: ________________ Nr:____ Bl: ____ Sc: ____Ap:____

Data citirii: _____________ Semnătura cititorului: _______________

Apă caldă Apă rece

Index Index nou Total consum Index Index nou Total consum
vechi vechi

FIŞĂ DE CITIRE A CONTOARELOR DE APĂ CALDĂ/RECE

Locatar: __________________ Str: ________________ Nr:____ Bl: ____ Sc: ____Ap:____

Data citirii: _____________ Semnătura cititorului: _______________

Apă caldă Apă rece

Index Index nou Total consum Index Index nou Total consum
vechi vechi