P. 1
Turism montan

Turism montan

4.0

|Views: 2,529|Likes:
Published by pomper72000

More info:

Published by: pomper72000 on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD FACULTATEA DE INGINERIE

MONTANOLOGIE - note de curs -

dr. ing. Trella Adrian

ADRIAN TRELLA

MONTANOLOGIE

2009

-2-

ADRIAN TRELLA

MONTANOLOGIE

CUPRINS
CAPITOLUL I. TURISMUL. ASPECTE GENERALE......................................................................4 1.1 Introducere..............................................................................................................................4 1.2. Rolul turismului în economie .................................................................................................5 1.3. Promovarea turismului ..........................................................................................................6 1.4. Formele serviciilor turistice şi descrierea lor..........................................................................9 1.5. Principalele prevederi ale legislaţiei româneşti referitoare la turism ...................................12 CAPITOLUL II TURISMULUI MONTAN. DEFINIŢIE, TIPOLOGIE, IMPORTANŢĂ....................16 2.1. Definiţii..................................................................................................................................16 2.2 Tipologia unităţilor taxonomice amenajate pentru turism ....................................................18 2.3. Locul turismului montan în economia locala şi naţionala.....................................................20 2.4. Oferta turismului montan în tara noastră.............................................................................21 2.5. Oportunităţi şi limite ale dezvoltării turismului montan.........................................................23 CAPITOLUL III STAŢIUNEA MONTANĂ .....................................................................................25 3.1. Staţiunea turistică.................................................................................................................25 3.2 Clasificarea staţiunilor turistice montane..............................................................................26 3.3. Principii de proiectare şi dezvoltare a staţiunilor turistice montane.....................................27 3.4. Amenajarea domeniului schiabil şi crearea mijloacelor de transport pe cablu....................30 3.5. Factorii de succes a unei staţiuni montane..........................................................................30 3.6. Principalele staţiuni turistice din tara noastră.......................................................................31 CAPITOLUL IV PROTECTIA MEDIULUI ÎN ZONA MONTANĂ...................................................35 4.1. Probleme legate de degradarea mediului............................................................................35 4.2. Rolul statului în protecţia mediului.......................................................................................35 4.3. Noţiuni privitoare la ariile naturale protejate ........................................................................36

-3-

Motivaţia călătoriilor turistice în zonele rurale este reprezentată de cadrul natural nealterat. indicând orice călătorie care se face cu un motiv anume. iar la nivelul Uniunii Europene aşezările rurale au o densitate de până la 100 loc. de activităţile practicate în aceste areale.1 Introducere Turismul reprezintă ansamblul activităţilor non-lucrative ale omului în afară de aria de rezidenţă având ca scop agrementul (petrecerea plăcută a timpului liber). de la un circuit pe o anumită temă sau într-o anumită regiune. în timp ce turismul este o vizită în care persoana petrece cel puţin o noapte într-un loc special de găzduire situat în locul vizitat. Originea termenului latină: franceză: rusă: engleză: italiană: germană: . clientela potenţială./ km 2 în restul regiunilor. situate în locuri diferite. în funcţie de sezonul ales. unde se pot distinge elementele primirii şi cazării turiştilor în cadrul rural. produsul turistic include întotdeauna cazarea la un locuitor. ca element al turismului. În cazul excursiilor de aproximativ o zi./ km2. la nivelul anului 1999 densitatea populaţiei era de circa 100 loc. între cel puţin două puncte. TURISMUL. Vizita este noţiunea cu înţelesul cel mai apropiat de turism. autorul ei fiind vizitatorul. de plecare şi de destinaţie. prin timp liber desemnăm timpul asupra căruia dispune absolut liber.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE CAPITOLUL I.turnus – mişcare circulară (călătorie cu întoarcere la punctul de rezidenţă) – tourisme – turizem – tourism – tourismo – tourismus -4- . într-un camping rural sau într-un sat de vacanţă familial. cel care efectuează călătoria purtând numele de călător. În ţara noastră./ km2 în regiunile N-E şi S şi între 60 şi 80 loc. Oferta turistică. reţelele folosite etc. de tradiţii şi obiceiuri. Prin recreere (lat. fie de la o activitate de petrecere a timpului liber. ASPECTE GENERALE 1. într-un han sătesc. Excursia este o vizită cu durata de cel mult o zi. În practică se foloseşte un singur indicator pentru a deosebi aşezările rurale de cele urbane şi anume numărul de locuitori/km2. utilizându-l aşa cum doreşte el. recreare – refacere sau reîmprospătare) se înţelege tot ceea ce un individ întreprinde în timpul liber pentru revitalizare. Călătoria este o noţiune care presupune deplasarea unei persoane cu sau fără un vehicul. se exprimă pornind fie de la un sejur. În acest context.

ele ne-reprezentând factori ai producţiei de mărfuri De altfel. Prin asimilare cu exportul şi importul de mărfuri. care face referire la caracteristicile localităţii. în statele membre ale Uniunii Europene aproape 20 milioane persoane sunt implicate direct sau indirect în activitatea turistică. de 4%. În practica internaţională. pe lângă serviciile de cazare mai solicită şi servicii de alimentaţie. prin funcţia lui de consumator. natura activităţii turistice. Impactul turismului montan asupra comunităţilor locale se evidenţiază prin dimensiunea extensivă. comercială şi turistică (export şi import). comerţul invizibil se referă la acele prestări de servicii care. tipuri -5- . În cadrul acestui impact o dimensiune importantă. aduce o creştere a veniturilor localnicilor.2. Potrivit teoriei economice generale. Rolul turismului în economie Dată fiind natura sa şi formele concrete de exprimare. Dintre acestea menţionăm câteva: ♦ ponderea populaţiei ocupată în unităţile şi instituţiile cu profil turistic în totalul populaţiei active a unei ţări. demonstrează şi un anumit nivel de specializare internaţională în turism. o constituie dimensiunea social-culturală. acestor operaţiuni li se atribuie denumirea de comerţ cu servicii non-factor. raportul turişti/rezidenţi. în afara celei economice. în prezent. la început în mod convenţional. diferite bunuri etc. ♦ încasările obţinute din turismul internaţional în totalul exportului de mărfuri şi servicii. în relaţia dintre rezidenţi. mai exact o anumită specializare în interiorul pieţei mondiale a turismului. pe plan internaţional s-a acceptat. în sectorul terţiar. dau naştere la intrări şi ieşiri de valută. ♦ specializarea forţei de muncă din această activitate specifică. apoi definitiv. articole cu specific local.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE 1. ca turismul să fie inclus în conceptul de comerţ invizibil. comerţul invizibil grupează toate tranzacţiile economice care nu au ca obiect schimbul de mărfuri corporale şi transferul de capitaluri. Dubla manifestare. cum ar fi: rolul ei ca destinaţie turistică. încadrată. în medie. ♦ contribuţia turismului la crearea produsului intern brut. ponderea acesteia în crearea produsului intern brut al acestor ţări fiind. achiziţionează amintiri. ♦ valoarea capitalului fix (actualizată) încorporată în baza tehnico-materială a turismului şi compararea ei cu cea existentă în întreaga economie naţională. în literatura de specialitate sunt precizate criteriile care pot fi luate în considerare atunci când considerăm turismul ca ramură distinctă a economiei naţionale. datorită faptului că turiştii. Turistul. Pentru a oferi doar un singur exemplu este suficient să arătăm că.

Pot fi incluşi. misiuni.3. În regiunile turistice. Promovarea turismului Acţiunile promoţionale în domeniul turismului vizează atât atragerea unor noi clienţi. ♦ prezentarea ofertei agroturistice la târguri. D. Date fiind legăturile foarte strânse dintre promovare şi vânzări. 1. sport. presa scrisă). ♦ promovarea prin intermediul unor agenţii turistice touroperatoare sau detailiste. cât şi păstrarea celor vechi adresându-se direct sau prin reţelele de intermediari. comunităţile locale trec printr-o secvenţă de reacţie. ca urmare a dezvoltării turismului în zonă. pasagerii aflaţi în croazieră care debarcă pentru vizită ţinutul etc. literatura de specialitate menţionează că în turismul rural se poate acţiona în două direcţii: ♦ promovarea imaginii. expoziţii şi burse de turism. ANTREC şi filialele judeţene) sau internaţionale (EUROGÎTES. ♦ promovarea prin mass-media (audio-vizuală. care implică nemijlocit operaţiunile de comercializare. naţionalii rezidenţi. schimbându-şi percepţiile pe măsura experienţei. în rândul turiştilor străini nerezidenţi. motive profesionale. ♦ promovarea vânzărilor. 63/1997. -6- . ♦ colaborarea cu diverse organisme specializate interne (OVR. Pot face parte din categoria turiştilor toate persoanele care călătoresc într-o serie de scopuri cum ar fi: petrecerea timpului liber. în afară de membrii echipajelor mijloacelor de transport străine aflate în reparaţii sau escală şi care apelează la serviciile de cazare – masă din acea ţară. fie unor categorii bine identificate de clienţi. De asemenea. alţi agenţi economici interesaţi. ghiduri etc. prin Legea nr. sezonalitate etc. 2... promovarea pensiunilor turistice şi agroturistice se realizează prin mai multe forme şi mijloace publicitare şi anume: ♦ înscrierea în cataloagele de promovare a ofertei agroturistice specifice. ♦ tipărirea de către prestatorii de servicii turistice (fermieri sau asociaţii turistice locale) de pliante. alin. de asemenea. interne sau străine. alte asociaţii europene de profil). pelerinaje religioase sau de alt ordin. Raportul turişti/rezidenţi oferă informaţii asupra intensităţii fluxului turistic. hărţi. 187/1998 privind aprobarea OUG nr. Ministerul Turismului oferă „Prezentarea gratuită a ofertei turistice a pensiunilor turistice şi agroturistice în materiale de promovare turistică şi în acţiuni de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din ţară şi din străinătate ale ministerului”. recreere. având în centrul atenţiei destinaţiile turistice pe care urmăreşte să le facă cunoscute. realizarea de tratamente medicale.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE de turişti. art. fie întregului public.

alte elemente specifice de reclamă a gospodăriei (artizanat. avându-se în vedere următoarele elemente: situarea gospodăriei în vatra satului. un îndrumar agroturistic.. şezlonguri. dacă sunt admise animalele turiştilor. cină) şi felul meselor ce pot fi asigurate (aniversări. produse agroalimentare specifice). drumuri şi căi de acces. La nivel regional se va avea în vedere elaborarea unui material mai amplu. elemente de inedit care pot fi întâlnite etc. La nivelul de sat. banchete. La acest nivel. schiţă cu amplasarea gospodăriei faţă de şosele. agroturism în Oltenia). promovarea se poate face prin intermediul unui material publicitar scris – ghid turistic de exemplu. mese pentru evenimente familiale – nunţi. urmând ca amănuntele să fie oferite de lista agenţiilor teritoriale. câte mese pot fi asigurate (mic dejun. materialul trebuie să inventarieze totalitatea gospodăriilor care sunt amenajate pentru turism dar va include şi informaţii referitoare la ansamblul teritoriului. informaţii despre gospodărie. ce poate orienta un potenţial turistic. meşteşuguri. care să prezinte imagini sugestive din zona respectivă.). terenuri de sport şi agrement în apropiere sau în zonă. informaţii privind preţul cazării. condiţii de cazare şi confort. La nivel naţional există un ghid. sau sub forma unei casete video. MONTANOLOGIE La nivelul gospodăriilor acesta se poate realiza prin editarea de ghiduri proprii sau pliante în care să fie prezentată atât gospodăria respectivă cât şi împrejurimile.ADRIAN TRELLA ♦ promovarea ofertei agroturistice prin reţeaua INTERNET. informaţiile oferite vor fi de ordin general. informaţii despre bucătăria familiei (mâncăruri şi produse specifice). -7- . zonă agroturistică. cu adresele şi numerele lor de telefon. mese oficiale. al mesei şi al serviciilor etc. mese în familie. comuna din care face parte gospodăria. cu toate informaţiile necesare pentru identificarea gospodăriei în funcţie de mijloacele de transport cu care se deplasează turistul. botezuri etc. agroturism în Bucovina. cu zonele de atracţie. care să surprindă mai multe elemente caracteristice ale ansamblului respectiv (de exemplu: turism rural în Ţara Oaşului. Indiferent de prezentare. pajişti pentru jocuri. În materialul publicitar respectiv se recomandă a fi prezentat pe scurt şi satul. comună. prânz.

. alte informaţii despre gospodărie (număr de animale. posibilităţi de încălzire. prilej cu care vor putea fi distribuite şi pliante prezentând zona şi posibilităţile de practicare a agroturismului. fructe sau alte produse specifice. ♦ prezentarea modului în care se poate ajunge în satul. materialele publicitare elaborate se pot clasifica în materiale ce conţin informaţii de detaliu şi materiale ce conţin informaţii generale. distanţa faţă de cele mai apropiate oraşe. vor beneficia de facilităţile enumerate. felul acestora. număr de locuri de cazare în fiecare cameră. suprafaţa de teren a gospodăriei) etc. gospodăriile.). Reuşita promovării depinde. întro măsură destul de mare. Se recomandă ca ele să conţină în mod obligatoriu: ♦ prezentarea cât mai amănunţită a gospodăriei: număr de camere. fermele. Site-urile web reprezintă un instrument excelent pentru a furniza informaţii de calitate şi pentru a promova într-un mod profesionist toate atracţiile turistice şi etno-culturale de care dispune România. în cadrul materialelor incluzând informaţii de detaliu. şi de continuitatea ei. Casele. Acest gen de materiale publicitare trebuie să fie foarte concrete şi cât mai sugestive. turismul fiind una din afacerile care pot exploata Internet-ul la maxim. pot fi avute în vedere pentru ca alături de elementele concrete să contribuie la realizarea unui material atractiv şi interesant. moteluri). creativitatea. originalitatea. potrivit căreia clienţii care vor veni. felul acestora. ♦ prezentarea celor mai interesante elemente ale programului agroturistic (acele aspecte care pot trezi interesul turiştilor). sărbători locale. dotări amenajări. cu mâncăruri tradiţionale sau degustări de vinuri. intensivitatea. Ideea de bază a promovării agroturismului este aceea a prezentării unei „promisiuni”. manifestări prilejuite de anumite obiceiuri (agricole îndeosebi). situaţia este diferită. nu sunt suficiente pentru a asigura calitatea politicii de promovare. amplasarea gospodăriei. vilele. La acestea se adaugă o serie de modalităţi de promovare specifice turismului rural (agroturismului): ♦ organizarea de mese. pe anumite trasee turistice frecventate (hanuri. vase de lut etc. zona respectivă: mijloace de transport. având ca rezultat obţinerea satisfacţiei dorite. Dacă în privinţa materialelor cuprinzând informaţii generale. -8- . durata călătoriei. ♦ publicitatea făcută cu prilejul unor târguri. posibilităţi de ameliorare cu apă (caldă şi / sau rece). împletituri. mediul natural sau elemente ale acesteia prezentate într-un pliant. ♦ organizarea unor expoziţii în miniatură pentru că dispun de o varietate de produse de artă populară tradiţională (cusături.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE După caracterul informaţiilor pe care le conţin.

O asemenea orientare a serviciului oferit oamenilor imprimă turismului caracterul unui important instrument în realizarea unei noi calităţi a vieţii. cazarea. cunoştinţe. o constituie asigurarea unei odihne active a turistului.000 de cititori unici şi mai mult de 100. acum fiind utilizată de câteva zeci de mii de firme româneşti. serviciul turistic se prezintă ca un ansamblu de activităţi ce au ca obiect satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează şi în legătură cu aceasta. Astfel.4.ecovalahia. Publicat pe Internet în luna mai 1997. 1. pe un server din SUA. Site-urile dorna. O altă cerinţă a consumului turistic.000 pagini vizitate pe lună. asistenţa medicală. adică la consumator.suceava. având un rol deosebit de important în atragerea turiştilor străini. serviciul turistic trebuie să asigure condiţii pentru refacerea capacităţii de muncă. Prin natura lui.ro. În ultimii ani.suceava. www. această metodă de promovare a serviciilor turistice a căpătat amploare şi în ţara noastră. masa. humor. în urma efectuării consumului turistic.turism. reclamele lor ajung acolo unde trebuie.suceava. evidenţiindu-se prin design şi calitatea informaţiilor furnizate. prin conţinutul său.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE Aceste pagini web pot fi considerate „pliante electronice”. www.ro. constituit sub forma unui produs turistic complex format din o serie de subproduse turistice cum sunt: transportul.com este primul site românesc de promovare turistică a ţării. altele prezintă caracteristici specifice turismului şi respectiv formelor particulare de manifestare a acestuia. care în scurt timp a reuşit să adune la un loc ofertanţi de produse turistice şi clienţi potenţiali. etc. hrană). http://romania.ro etc. în prezent site-ul are peste 50. www. Alte adrese utile: www. Acest site este realizat de firma Norbert Computer.ro.ro/rural. din orice colţ al lumii. etc. înlocuiesc cu succes pliantele publicitare şi reclamele în revistele de specialitate din ţară şi din străinătate. Ca rezultat al creşterii -9- . care pot fi procurate şi citite de către orice persoană conectată la Internet. este chemat să contribuie efectiv.RoTravel. Formele serviciilor turistice şi descrierea lor Serviciul turistic reprezintă o parte din serviciile economiei naţionale. la care serviciul turistic. simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber. chiar deprinderi noi. o firmă specializată în dezvoltarea de servicii de promovare a turismului românesc pe Internet. el trebuie astfel conceput încât. agrementul. O parte a activităţilor ce dau conţinut prestaţiei turistice vizează deci acoperirea unor necesităţi obţinute. individual să dobândească un plus de informaţii. site-ul a reuşit să se impună în scurt timp ca fiind cel mai important ghid turistic al României de acest tip. aceste cifre fiind garanţia pentru firmele prezentate că ofertele lor sunt analizate şi că prin intermediul acestui mijloc de promovare.org/links/Travel. de asemenea. cotidiene (odihnă.

a producţiei şi consumului lor.proces specific şi turismului românesc . orice neconcordanţă de timp sau loc se soldează cu pierderi de ofertă şi/sau cereri neacoperite. agrement etc. Neîndeplinirea acestor cerinţe are efecte nefavorabile atât asupra volumului activităţii realizate cât şi asupra satisfacerii nevoii sociale. se măresc dimensiunile timpului liber. zilnic şi săptămânal. dar creează şi dificultăţi. O altă caracteristică a serviciilor turistice o reprezintă coincidenţa. Astăzi se manifestă un proces continuu de îmbogăţire a conţinutului prestaţiei turistice cu noi tipuri de activităţi . prezenţa în acelaşi loc a prestatorului şi beneficiarului. Faptul că prestaţiile turistice se exteriorizează. a creşterii rolului în formarea şi educarea oamenilor. de asemenea. . de cultură şi civilizaţie) specifice fiecărei ţări sau zone şi serviciile (transport.10 - . activităţi economice implicate în transportul turiştilor. dependentă de structura sa complexă este eterogenitatea şi. impune. Caracteristica de substituire a unor activităţi trebuie fructificată în scopul stimulării interesului pentru consumul turistic şi nu pentru acoperirea unor deficiente organizatorice sau de altă natură. activităţi economice privind producerea şi vânzarea de bunuri pentru turişti. cele mai multe fiind legate de comercializarea vacanţelor. Această caracteristică generează o serie de facilităţi în organizarea activităţii. cazare. întrucât în aceste situaţii substituirea este în detrimentul unor programe turistice de conţinut. Serviciile turistice sunt. al promovării pe scară largă a progresului ştiinţific şi tehnic se reduce săptămâna de lucru. în sensul eliminării sau simplificării unor probleme de circulaţie. în timp şi spaţiu. O altă particularitate a serviciului turistic. de istorie. de climă. respectiv. alimentaţie. activităţi economice şi neeconomice privind serviciile de divertisment. simultaneitatea execuţiei şi consumatorii serviciilor. după cum se şi pot substitui. pentru realizarea lor efectivă. Principalele activităţi cuprinse în ansamblul prestaţiei turistice pot fi sintetizate astfel: ♦ ♦ ♦ ♦ activităţi economice implicate în serviciile de cazare-masă.ca expresie a receptivităţii şi adaptabilităţii turismului la schimbările intervenite în structura nevoilor de consum. intangibile.) furnizate de organizator. neavând posibilitatea să cunoască serviciile sau să le evalueze înainte de cumpărare. în cele mai multe situaţii. sub forma unor activităţi. Prestaţia turistică se caracterizează şi prin complexitate: ea este rezultatul diferitelor combinaţii între elemente decurgând din condiţiile naturale şi geografice. participarea unui număr mare de prestatori la realizarea acesteia. Astfel. turistul manifestă neîncredere şi corespunzător reţineri în formularea deciziei de cumpărare.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE productivităţii muncii şi perfecţionării proceselor de conducere. Aceste elemente pot intra în proporţii diferite în alcătuirea produsului final.

în general. El este produsul a ceea ce se numeşte industria pensiuneieră . acţiunile de propagandă şi informare turistică.) adecvate. În al doilea rând. echiparea lor necorespunzătoare. cabane. serviciile de cazare asigură o bună valorificare a potenţialului turistic. dimensiunile circulaţiei turistice şi posibilităţile de valorificare a patrimoniului. Prin atracţia exercitată. realizate de agenţii de specialitate. şi eficienţa acestei activităţi. prin conţinutul său. de existenţa unei baze tehnico-materiale de cazare (pensiuni.sector care. după caz. a disponibilităţilor de forţă de muncă. 5. 8.. popasuri turistice etc. agrementul în varietatea formelor sale. crearea condiţiilor şi confortul pentru adăpostirea şi odihna călătorului. care are menirea de a asigura favorabil desfăşurării consumului turistic. birouri de turism. de organizarea muncii în unităţile de pensiune.ADRIAN TRELLA ♦ activităţi legate de organizarea turismului. serviciul de cazare este influenţat de dotarea cu personal a capacităţilor de cazare. prin contracte directe şi prin intermediul materialelor publicitare. de nivelul de calificarea lucrătorilor. asociat acestuia. 2. ca şi numărul mic al lucrătorilor sau slaba lor pregătire influenţează negativ calitatea prestaţiei turistice şi. transportul turiştilor pe ruta de întoarcere. 3. fiind alcătuit dintr-un grupaj de prestaţii oferite turistului pe timpul sejurului în unităţile de cazare. hanuri.11 - . de-a lungul tuturor momentelor anterioare este necesară prezenţa activităţii de relaţii publice. înglobează ansamblul activităţilor desfăşurate în spaţiile de cazare. 4. în accepţiunea actuală. precum şi o serie de alte facilităţi de care beneficiază turistul pe durata transportului. prin intermediul acesteia. şi alte funcţii. moteluri. respectiv a minimului de servicii solicitate şi stabilirea programului de desfăşurare a acţiunii. transportul şi. decurgând din exploatarea capacităţilor de cazare.. MONTANOLOGIE Principalele prestaţii şi succesiunea solicitării ar putea fi următoarea: 1. cu dotări corespunzătoare. care să ofere turiştilor condiţii optime şi care să îndeplinească. 6. În acest context. transferul turiştilor şi bagajelor la pensiune sau de la un mijloc de transport la altul. Serviciul de cazare se prezintă ca o activitate complexă. în cazul în care călătoria comportă utilizarea mai multor mijloace de transport. case de odihnă. contractarea aranjamentului. alimentaţia şi prestaţiile auxiliare acesteia. cazarea şi serviciile suplimentare oferite de unităţile de pensiune. 7. în primul rând. Industria pensiuneieră şi respectiv calitatea serviciului de cazare influenţează nu numai dezvoltarea turismului. reprezentanţi etc. insuficienţa spaţiilor de cazare. Serviciul de cazare vizează. a capacităţii bazei tehnico. Dezvoltarea şi calitatea serviciului de cazare sunt dependente. neconcordanţa între nivelul confortului oferit şi exigenţele turiştilor.

ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE materiale.) 1. ♦ HG 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.12 - . manipularea bagajelor. conducând la realizarea unor coeficienţi superiori de exploatare. ce întregesc funcţia de cazare. se numără: ♦ cazarea propriu-zisă şi activităţi complementare ei. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative. de tipul organismelor neguvernamentale. Tot în această grupă se cuprinde dotarea camerelor. Calificarea profesională . prin care se acordă posibilitatea creării unor forme asociative cu personalitate juridică. ♦ activităţi comerciale. repararea unor obiecte din dotarea turistului. păstrarea obiectelor de valoare. care acţionează în domeniul turismului. ♦ alimentaţia şi serviciile producătoare. legate de asigurarea acesteia. complexitatea serviciilor de cazare. ♦ activităţile cu caracter special. ♦ serviciile de informare şi intermediere. se pot menţiona: primirea şi distribuirea în pensiune a corespondenţei turiştilor servicii de schimb valutar. Principalele prevederi ale legislaţiei româneşti referitoare la turism Reglementări generale: În ceea ce priveşte cadrul legislativ pentru înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor din sectorul turismului menţionăm: ♦ Legea nr. la cererea clienţilor. 21/1924. conceput în ideea satisfacerii complexe a cererii turiştilor şi călătorilor. cu inventar suplimentar (perne pentru paturi suplimentare. de atractivitate a produsului turistic şi indirect de creştere a eficienţei comercializării lui. spălatul şi călcatul lenjeriei. De asemenea. asigurarea parcării autoturismelor etc. pături etc. Din categoria serviciilor pensiuniere complementare. ♦ activităţi cultural-artistice şi de agrement.5. diversitatea lor reprezintă un factor de prestigiu. ♦ Legea nr. Construcţiilor şi Turismului şi HG 413/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism. Printre principalele activităţi ce dau conţinut serviciul pensiuneier. curăţirea hainelor şi a încălţămintei. 31/1990 privind societăţile comerciale oferă cadrul necesar înfiinţării unor societăţi care au ca obiect de activitate turismul. ♦ Decretul – Lege nr.

Pensiunile agroturistice erau denumite în Legea 145/1994 ferme agroturistice. de referinţă. funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente. ♦ Învăţământ secundar superior. ♦ Conform legislaţiei în vigoare. 20/4 aprilie 1995 reglementează activitatea comisiilor tehnice de verificare a fermelor şi pensiunilor agroturistice. Autorizări. care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi servire a mesei. clasele XII-XIII. denumire pe care o regăsim în OMT nr. iar formele sub care este identificat turismul rural sunt pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice. de terenuri agricole pentru loturi experimentale. Definirea celor două forme de turism rural este următoarea: Pensiunile turistice sunt structuri turistice cu o capacitate de cazare de până la 20 camere. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care asigură o parte din alimentaţia turiştilor cu produse proaspete din producţia proprie. vor fi avizate şi asigurate de Ministerul Agriculturii. a căror bază materială va include ferme didactice. 20/1995 şi al cărui conţinut este în vigoare. atestări: ♦ OMT nr. categoriile de agenţi economici care pot organiza servicii turistice rurale sunt: ♦ persoanele. respectiv pentru cercetare. organizate ca exploataţii agroturistice montane. dacă fac dovada că prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane. asociaţiile familiale şi societăţile comerciale. prin ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii. Nominalizarea şcolilor cu profil agromontan. în folosinţă gratuită. omologări. ♦ Învăţământ postliceal. clasele IX-X.13 - . prin Agenţia Naţională a zonei Montane şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE ♦ Legea 347/2004. precedat de anul de completare. Legea stipulează şi primirea de către instituţiile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din zona montană. Învăţământul agromontan se poate realiza şi în cadrul sistemului de formare profesională continuă prin organizarea de şcoli de arte şi meserii cu profil de agricultură montană. reglementează învăţământul agromontan preuniversitar ca parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi cuprinde următoarele niveluri: ♦ Învăţământ secundar inferior. precum şi proiectele de investiţii pentru fermele didactice şi dotările specifice. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Legea Muntelui. .

serviciilor de telecomunicaţii utilizate de pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv. Li se pot acorda priorităţi la instalarea de linii pentru telecomunicaţii (telefon. chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile de număr de angajaţi şi venit anual şi se pot bucura de facilităţi acordate acestora potrivit legii.G. pentru dezvoltarea şi exploatarea pensiunilor turistice şi agroturistice. din partea consiliilor locale. gazului metan şi a asociaţiilor profesionale. cu o capacitate de cazare de până la 10 camere inclusiv. editate de Ministerul Turismului. specifice pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice. deal şi munte. Conform legii. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural prevede următoarele înlesniri speciale pentru persoanele fizice.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE Agenţii economici menţionaţi mai sus beneficiază de un statut juridic similar cu cel al întreprinderilor mici şi mijlocii.06. Acordarea de credite cu dobândă preferenţială pe o perioadă de maximum 10 ani pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea capacităţilor de cazare.14 - . asociaţiile familiale şi societăţile comerciale care au ca obiect de activitate turismul rural şi agroturismul: Pot primi suprafeţe de teren pentru construcţii. Acesta conţine metodologia şi criteriile de . 510 din 28. telex. OG 63/1997 nu se mai limitează doar la zona montană. fax). din rezervele de terenuri aflate la dispoziţia acestora. a energiei electrice. În ceea ce priveşte aria de desfăşurare a turismului rural. O. inclusiv în satele şi comunele care aparţin de oraşe şi municipii. Cele mai recente reglementări legislative privind clasificarea structurilor de primire turistice sunt date de Ordinul Ministerului Turismului nr. turismul rural se poate organiza şi funcţiona în întregul spaţiu rural din şes.2002. întreprinse de birourile de informare turistică din ţară şi din străinătate ale Ministerului Turismului. pensiunilor agroturistice. Delta Dunării şi litoralul Mării Negre. Pot primi asistenţă tehnică de specialitate sub toate formele din partea Ministerului Turismului şi a Beneficiază de cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor în materialele de promovare turistică Prezentarea ofertei pensiunilor turistice şi a pensiunilor agroturistice în acţiunile de promovare Includerea în programele instituţiilor de învăţământ cu profil turistic sau agricol a problemelor Scutirea de la plata impozitului de venit pe o perioadă de 10 ani a pensiunilor turistice şi a Plata la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic. dobânda suportată de beneficiarii creditelor va reprezenta 50% din nivelul dobânzii de pe piaţa bancară.

Agenţii economici deţinători de structuri turistice corespunzătoare pot stabili. deţinătorii de structuri corespunzătoare primirii turistice calificate.). handicapaţi Legea 347/2004 menţionează că producătorii agricoli din zona montană beneficiază de sprijinul financiar din partea statului. după caz (OUG 58/1999. obligaţia să specifice dacă tarifele includ sau nu contravaloarea micului dejun. . rentabilitatea activităţii. se determină de aceştia în mod liber. cât şi direct. studenţi. riscul financiar etc. în scopul protecţiei turiştilor. precum: OUG 107/1999 şi HG 237/2001. În temeiul HG 805/2001. reduceri de tarife pentru elevi. datorate restricţiilor privind utilizarea agricolă a terenurilor situate în arii protejate sau în zone defavorizate natural. gazdele au obligaţia să specifice dacă tarifele includ sau nu contravaloarea micului dejun. 28)..15 - etc. văduve de război. IV. sezon. în funcţie de politica tarifară. În toate situaţiile. invalizi. autorizaţi de Ministerul a Turismului. veterani. . oferirea. precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism. iar pentru compensarea scăderii veniturilor populaţiei din zona montană. Protecţia turiştilor Găzduirea turiştilor la pensiunea turistică rurală sau pensiunea agroturistică se face atât prin rezervarea de locuri printr-o agenţie de turism sau alt agent economic. care vor fi exprimate în lei/zi/loc tip de cameră şi vor fi afişate vizibil. rezolvarea neconcordanţei între serviciile oferite şi calitatea lor cu serviciile şi tarifele pachetului de servicii vândut de firmă. gradul de ocupare. Protecţia turiştilor se regăseşte şi în alte acte normative ale Guvernului României. următoarele categorii de gratuităţi sau facilităţi: gratuităţi pentru cazarea copiilor sub 7 ani. statul poate acorda diferenţiat indemnizaţii compensatorii de handicapuri naturale producătorilor agricoli. ceea ce se stipulează în actele normative privind contractarea şi derularea serviciilor turistice. cap. comercializarea. art. serviciile trebuie să se realizeze în deplină siguranţă (protecţia fizică şi igienico-sanitară. posesori de licenţe în turism sau de certificat de clasificare. salariaţi ai Ministerului Turismului. tarifele de cazare practicate de agenţii economici. ziarişti invitaţi străini. tarife pentru turiştii veniţi organizat. pe baza cererii şi ofertei şi a calităţii serviciilor asigurate. pensionari. acordat potrivit legislaţiei în vigoare. vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de alimentaţie publică din România. În acest sens. De aceea. agenţii economici vor stabili: tarife pentru cazarea turiştilor pe cont propriu. prin relaţia turistprestator de servicii agroturistice.

socială şi culturală a colectivităţii în care se desfăşoară. pensiunile şi fermele agroturistice). Turism montan. Definiţii Apreciat deseori ca un perimetru cu o activitate restrânsa muntele nu a reprezentat o prioritate pentru progresele de valorificare a resurselor naturale de turism. modificările intervenite în structura pe categorii de vârstă şi a transformării turismului într-un fenomen de masă. case de vacanţă). În acest context pornind de la necesitatea reconsiderării zonei montane în prezentul curs vom încerca o jalonare de ansamblu a principalelor direcţii de acţiune în vederea înscrierii produsului turistic montan între componentele de competitivitate ale turismului romanesc. de agrement. staţiunile. urmărind evoluţia industriei ospitalităţii pe plan internaţional până în prezent. fiind în conexiune directă cu celelalte activităţi din zonă. Ansamblul activităţilor turistice care se desfăşoară în mediul montan. diversificarea continuă a cererii turistice ca o consecinţă a motivaţiei turiştilor. IMPORTANŢĂ 2. Este o formă de turism care se desfăşoară în mediul montan care prezintă următoarele caracteristici: valorifică resursele turistice montane (naturale. au identificat o serie de tendinţe generale ale cererii şi consumului turistic. Activitatea turistică care are la bază o strânsă legătură cu mediul ambiant natural şi uman din zona montană. umane). culturale. DEFINIŢIE. El nu poate fi disociat de viaţa economică. a.1. Reprezintă un factor de dezvoltare a unor activităţi conexe cu efecte benefice asupra nivelului veniturilor având un „efect multiplicator“ pentru dezvoltarea altor activităţi tangente turismului. de alimentaţie şi în acelaşi timp prezenţa neconvingătoare în staţiunile turistice cu real specific montan.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE CAPITOLUL II TURISMULUI MONTAN. fapt atestat în tara noastră de echiparea relativa modesta atât calitativ cât şi cantitativ. Concept. cum ar fi: dezvoltarea continuă ascendentă a fluxurilor turistice.16 - . Analiştii turismului. utilizează diverse spaţii de cazare (hanuri. unităţi de cazare. b. . Turismul montan are un caracter complex. atât în infrastructura cât şi în alte domenii. hoteluri rurale. TIPOLOGIE. valorifică suprastructura turistică (mijloace şi căi de acces.

zona apropiată. zona medie cuprinsă între 10-50 kilometri. cu efecte pozitive asupra populaţiei cum ar fi: creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare. element dinamizator al structurilor economice. parcurse cel mai ades pietonal şi care înregistrează maximul de încărcătură pe unitatea de suprafaţă. care oferă posibilităţi multiple de creşterea productivităţii muncii. parcursă cu mijloace mixte. vocaţie ecologică. tendinţa de creştere a populaţiei globului. Expresia turism verde se referă cu predilecţie la elementele reprezentative ale peisajului în cadrul căruia componenţii naturali deţin un loc principal şi. parcursă în totalitate cu mijloace mecanice. în consecinţă. asigurarea unei circulaţii băneşti normale. sau cât mai puţin afectat de intervenţii antropice. stabilizarea forţei de muncă. Factorii determinanţi ai transformării cererii şi consumului turistic pe plan mondial sunt legaţi de caracteristicile societăţii contemporane. se disting. dezvoltarea şi diversificarea mijloacelor de transport. creşterea continuă a nivelului de cultură a populaţiei şi creşterea gradului de urbanizare a acesteia. . valorificarea superioară a resurselor în profil teritorial. etc. creşterea speranţei medii de viaţă şi dezvoltarea sau modernizarea mijloacelor de informare. creşterea produsului intern brut pe cap de locuitor şi a nivelului de dezvoltare economică a unei ţări şi gradul de instruire care influenţează în mod direct exigenţele manifestate în legătură cu petrecerea vacanţelor. pietonale şi automobilistice. Aceasta corespunde atât spaţiilor rurale propriu – zise. între 5-20 kilometri. în funcţie de distanţe: zone situate la unu-cinci kilometri de oraşul generator de fluxuri turistice. creşterea cheltuielilor pentru serviciile turistice în totalul bugetelor de familie pe măsură ce cresc veniturile populaţiei. regulator al balanţei de plăţi externe.ADRIAN TRELLA - MONTANOLOGIE înregistrarea unor diferenţe apreciabile în circulaţia turistică de la o ţară la alta. element de instruire şi educaţie. sporirea duratei timpului liber prin reducerea zilei de lucru şi prin mărirea concediilor. de tip autostradă. Rolul turismului în economia unei ţări poate fi definit prin: aportul la nivelul venitului naţional. În condiţiile recentei reevaluări a turismului de weekend. cu mijloace automobilistice. precum şi ariilor mai puţin populate din regiunile montane sau litorale care nu au fost incluse în zona de influenţă a turismului de staţiune. dar a lipsei infrastructurii rutiere moderne. implică frecvenţa spaţiilor rurale situate cât mai departe de oraşe şi care pot facilita accesul într-un mediu natural autentic.17 - .

Balea Lac. acesta aflându-se într-o strânsa legătura cu funcţiunile economice. Trei Ape g) punct turistic de un element de atracţie turistică suficient de interesant pentru a motiva deplasarea turiştilor şi care dispune de o minima echipare turistică (ex. Cheia de Prahova) Baza activităţii unei staţiuni turistice o constituie serviciile de cazare. Voineasa. transport. Miercurea Ciuc) 2.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE 2. dar . echipamente şi servicii capabile sa motiveze deplasarea şi sejurul turiştilor Concret. de distribuţie din atracţiile turistice se concentrează în împrejurimile localităţii (Braşov. centrul turistic de excursii care primeşte vizitatori de o zi f) nucleul turistic reprezintă o lucrare teritoriala care include un număr restrâns de obiective turistice şi prezintă o funcţionare modesta din cauza slabelor dotări . Muntele Mic) împreuna cu Poiana Mărului împreuna cu nucleele Peştera. juridice şi politice. d) complexul turistic reprezintă o grupare a mai multor obiective turistice relative omogene care include cel puţin o localitate sau mai multe regiuni turistice (ex. alimentaţie. sociale. agrement. centrul turistic de sejur coincide cu staţiunea turistica 3. Exemplu: Valea Prahovei.aici pot fi incluse Văişoara. Zănoaga pot forma reale complexe turistice e) centre turistice sunt reprezentate de un conglomerate urban sau rural care include în teritoriu sau unele atracţii turistice. Crivaia.18 - .2 Tipologia unităţilor taxonomice amenajate pentru turism În literatura de specialitate sunt făcute unele clasificări ale unităţilor teritoriale în funcţie de mărimea şi importanta lor definite după cum urmează : a) regiune turistică reprezentata de o mare suprafaţa în care întreaga viata economico-sociala e marcata într-o măsura importanta de activitate turistică : Munţii Carpaţi b) zona turistică reprezentata de un teritoriu întins care include mai multe subzone sau localităţi cu atracţii antropice. o anumita omogenitate şi conferă zonei un caracter unitar c) areal turistic reprezintă o parte componenta a unei zone relativ omogena din punct de vedere al resurselor turistice dar şi a infrastructurii existând o legătura strânsa între localităţile sau centrele pe care le includ. centrul turistic poate fi socotit: 1. Culoarul Rucăr Bran care pot fi considerate areale turistice. centrul turistic de escala în principiu situat pe mari artere rutiere 4. echipamente şi servicii turistice care au o funcţionalitate independenta. Poiana Braşov.

cura climaterică marină. aşezare geografica.localitate sau parte a unei localităţi care dispune de ambiaţă montană pitorească şi nepoluată de factori naturali de mediu.. săruri). dar şi cu structuri turistice şi dotări specifice (pârtii de schi. dar mai ales în activităţi de turism. grupează staţiunile turistice în următoarele categorii: a) staţiuni de litoral .19 - . ozonificat. sporturi montane extreme).localităţi sau parte a unei localităţi care dispune din belşug de factori naturali de cura (ape minerale. . schimbarea altitudinii etc. turismul montan – cuprinde drumeţia. Tipologie turism de cură balneară: – practicat în staţiunile cu izvoare minerale termominerale şi termale. cura climaterică (aer curat.sunt localităţi sau parte a unei localităţi amplasate pe litoralul Marii Negre. dimensiunea localităţilor. În funcţie de caracteristicile specifice fiecărei staţiuni în activitatea practica sunt identificate următoarele tipuri de staţiuni turistice a) staţiuni balneare b) staţiuni climaterice c) staţiuni termale d) staţiuni pentru sportul de iarna De asemenea. care beneficiază de toate resursele naturale. modul în care corespund cererii turistice condiţionează şi fluxurile turistice sub aspectul mărimii şi structurii lor. cunoscute pentru puterea de vindecare a apelor. dar şi de structurile şi dotările specifice corespunzătoare. transport pe cablu) care presupun produsul turistic de tip montan. băi de nămol. b) staţiuni balneare . turismul de litoral (balnear-maritim) – practicat pentru cura heliomarină. Criteriile de clasificare ale staţiunilor turistice pot fi multiple şi se pot grupa după funcţia turistica. în funcţie de îndeplinirea criteriilor prevăzute în normele de atestare a staţiunilor turistice. ele se împart în doua categorii: a) staţiuni de interes naţional b) staţiuni de interes local În funcţie de elementele de diversificare şi de natura resurselor turistice o altă clasificare care este deseori abordata în literatură de specialitate. Calitatea acestor servicii.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE şi culturale ale activităţii respective. c) staţiunile montane . dar şi de alţi factori ambientali recunoscuţi ştiinţific şi totodată de toate structurile şi mijloacele de dotare necesare alimentarii produsului turistic balnear.

rudelor apropiate.. burse. turismul montan a contribuit la modificarea unor reguli sociale: au apărut profesii noi. toate conducând practic la creşterea nivelului de trai. turismul sportiv – este prilejuit de manifestările sportive de anvergură (olimpiade. îmbogăţirea infrastructurii locale. . dar şi schimbările structural demografice la nivel naţional şi local. de instruire. expoziţii. producţia materialelor sportive şi dezvoltarea cailor de acces către zonele montane. turismul sentimental – deplasare cu persoana iubită cu scopul asigurării intimităţii. 2. etc. Prin dezvoltarea turismului montan s-au putut crea nu numai locuri de munca. În literatura de specialitate în rândul informaţiilor prin care se atesta locul turismului montan în economia locala şi naţionala este deţinut de indicatori ponderea PIB-ului Dintre ramurile care beneficiază cel mai mult de pe urma turismului montan putem menţiona construcţiile. turismul de vânătoare şi pescuit – răspândit în toate zonele ţării. turismul comercial-expoziţional – legate de târguri.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE turism cultural – vizitarea monumentelor istorice. şi în general a sporit nivelul de trai material şi cultural al populaţiei în zonele montane. turismul eveniment – deplasări în spaţiu rural pentru a participa la evenimente ocazionate de nunţi. participarea la evenimente religioase importante. botezuri. dar dezvoltarea turismului montan a exercitat totodată şi unele efecte negative cu referire mai ales la creşterea rapida a preturilor (pentru produsele agricole). dezvoltarea turismului montan a avut efecte nemijlocite în sub aspect socio-cultural. În timp. copiilor.). Locul turismului montan în economia locala şi naţionala Activitatea turistică are implicaţii numeroase şi forme diferite asupra mediului uman dacă efectele economice directe sunt evidenţiate în general. turismul festivalier şi de carnaval – prilejuit de festivaluri importante culturale şi de agrement.3. etc. cuantificarea şi evaluarea lor rămâne extrem de dificila. a caselor memoriale. turismul de reuniuni şi congrese – legat de manifestări ştiinţifice. turismul nostalgic – revenirea la locurile copilăriei sau cele cu semnificaţii speciale. de bilanţ. campionate. participarea la manifestări culturale. ziua fiilor satului etc. arhitectonice. turismul de afaceri – cu tendinţă accentuată de creştere. Susţinerea dezvoltării turismului montan a avut la baza crearea de noi locuri de munca. atât pe plan european cât şi în tara noastră. a muzeelor. s-au modificat structuri sociale. turismul religios – vizitarea unor lăcaşuri de cult.20 - . dar s-au dezvoltat intensiv serviciile publice şi comerciale. de artă. turismul familial – vizitarea părinţilor. la scumpirea imobilelor şi chiar la îngreunarea accesului.

defileele. cheile. Oferta turistică montană din tara noastră prezintă caracteristici conferite de particularităţile fizico geografice ale Carpaţilor care ii diferenţiază de alte lanţuri montane europene. Relieful specific zonei Carpaţilor se remarca prin: a) peisaje alpine situate la peste 2000m b) peisajele cu relief glaciar unde se remarca lacurile glaciare c) platourile. zone de agrement. una dintre cele 3 componente definitorii a structurii peisagistice din tara noastră.4. Predeal. Zona montană. Odată cu reorganizarea activităţii de turism prin înfiinţarea oficiului naţional de turism şi mai ales după al II . De activitatea acestora se leagă de fapt propagarea şi dezvoltarea turismului montan. În acest fel zona turistică a munţilor Carpaţi si-a sporit atractivitatea prin echipamentele şi amenajările specifice menite sa atragă cât mai mulţi turişti. concretizate în cabane. principala trăsătura a ofertei montane romaneşti o constituie discrepanta între valoarea şi atractivitatea potenţialului turistic şi gradul actual de valorificare care înregistrează sensibile minusuri cantitative dar mai ales calitative. au avut contribuţii remarcabile la echiparea turistică a zonei montane.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE 2.lea Război Mondial. Semenic. Borşa. multitudinea depresiunilor intracarpatice conferă lanţului carpatic o larga accesibilitate din toate colturile ţării. Paltiniş. munţii Carpaţi se diferenţiază atât de Alpi cât şi de Balcani mai ales prin: a) altitudini ce depăşesc 2500 m pe alocuri b) ca latine au întindere maxima de 160 km Carpaţii Orientali (intre Baia Mare şi Tacica) c) o întindere minima de 35 km Carpaţii Orientali în Făgăraş (intre oraşul Victoria şi comuna Nucşoara) De asemenea podişurile de culme între 1000 şi 2000 m.21 - . stâncile şi pietrele munţilor oferă de asemenea un peisaj deosebit . s-au realizat numeroase investiţii pentru dezvoltarea staţiunilor montane: Sinaia. hanuri. Munţii Carpaţi ocupa o treime din suprafaţa tarii (66 700 km²) oferind o mare diversitate de atracţii turistice originale şi deosebit de valoroase. Printr-o serie de caracteristici. Oferta turismului montan în tara noastră În tara noastră numeroase grupări asociaţii şi societăţi de turism care au funcţionat începând cu secolul XIX. Potenţialul turistic al zonei carpatice este dat de o multitudine de obiective naturale sau antropice variate şi valoroase: Condiţii naturale A. alături de Dunăre şi Marea Neagra contribuie într-o foarte mare măsura la diversitatea potenţialului turistic al României. Stâna de Vale. Astfel. popasuri turistice. În acelaşi timp au fost construite alte puncte de distracţie turistică în zona montană.

Parcurile naţionale cele mai vestite. lacuri glaciare.România ocupa locul III în Europa cu peste 10900 peşteri) MONTANOLOGIE e) pereţii stâncoşi ai Carpaţilor favorizează practicarea alpinismului (in Bucegi . Muntele Domogled. Conurile vulcanice în Tibleş. Deva. de baraj natural şi artificial. Baile Herculane b) construcţiile feudale: castele şi cetăţi cu valoare istorica şi arhitecturala întâlnita la Codlea. Resita. totodată în zonele depresionare din interiorul munţilor se întâlnesc izvoare de ape minerale D. stratul de zăpada depăşeşte 20 m anual la înălţimi de peste 1500m . bisericile din lemn din Maramureş şi alte zone din Ardeal. Sarmisegetusa Ulpia Traiana. porturi specifice . creaţii şi credinţe populare.ADRIAN TRELLA d) peşterile . Petroşani. meşteşugurile artizanale. Moldoviţa. Suceviţa. Codrii Căprioarei (Rarău) Potenţialul turistic antropic completează în mod armonios frumuseţea cadrului natural.22 - . Gurghiu. Arbore. Baia Mare e) elemente etnografice şi folclor începând cu arhitectura populara. catedrale catolice din Miercurea Ciuc. Bran. C. cusături populare. Astfel. în zona montană prezintă un deosebit interes: a) vestigiile arheologice de la Bretcu. Caransebeş. Sighişoara c) mănăstirile. Bran. Hunedoara. vulcanice. Rosia Montană. Sinaia. Creasta Cocsului în Gutâi. Condiţiile climatice favorizează practicarea turismului tot timpul anului prin faptul că exista 40 de zile anual cu cer senin şi temperaturi medii între 0-6°C. grosimea stratului de zăpada favorabile practicării schiului se menţine 4 -5 luni/an. Oraviţa. în Ciucaş ( Ciupercile. Alba Iulia d) muzeele şi castelele memoriale: Peles. Pietrosul Rodnei. Turnul lui Goliat. Tigăile Mari) g) relieful vulcanic oferă obiective naturale interesante cum ar fi Detunata Goala în Metaliferi. adevărate monumente istorice şi de arta răspândite în întreg lanţul Carpatic. cetăţile Ponorului. Resursele hidrografice: munţii noştri adăpostesc numeroase râuri şi pârâuri. sunt Retezat. precum şi crestele vulcanice din munţii vulcanici Căliman. Harghita h) domeniile schiabile între 800-2000 m sunt lipite de avalanşe de zăpada şi ferite de viscole puternice B. Costesti. Elementele de fauna sunt foarte diversificate de la animale cinegetice de interes vânătoresc la pasări de munte precum şi un fond piscicol (păstrăvul şi linul) E. cele mai vestite fiind Voroneţ.Babele şi Sfinxul).

.23 - . vizitarea cetăţilor şi monumentelor istorice. recreere şi tratament.predomina barajele Vidraru. nămoluri terapeutice) fapt ce permite amenajarea şi dezvoltarea unor staţiuni cu profil complex şi atractiv. d) mare accesibilitate în zonele din masivele montane şi o reţea intensa de comunicaţii rutiere şi feroviare care îngăduie accesul în oricare dintre masivele montane din toate direcţiile. f) un mediu natural în general lipsit de surse majore de poluare.drumurile Trans Carpatice . e) existenta unui patrimoniu cultural. gospodari. Oportunităţi şi limite ale dezvoltării turismului montan Zona montană reprezintă pentru tara noastră un element marcant al potenţialului turistic de care dispune constituindu-se astfel ca un produs turistic competitiv pe piaţa interna şi internaţionala. izvoare termale. h) conceperea şi promovarea pe piaţa externa şi interna a unor produse turistice originale deja consacrate (circuitul dracula. Vidra. i) cerere turistică potenţială foarte importanta şi în continua creştere. saline. Puncte forte ale turismului montan a) un potenţial turistic montan deosebit de valoros de o mare complexitate şi o varietate a resurselor naturale şi antropice precum şi o natura virgina în mare parte. primitori. b) un important domeniu schiabil garantat de prezenta zăpezii la altitudini joase (1000-1500m) şi care circa 5 luni pe an favorizează practicarea sporturilor de iarna. c) îmbinarea armonioasa a resurselor turistice montane cu factorii naturali terapeutici (izvoare minerale. Bicaz şi Izvorul Mureşului .Transfăgărăşanul 2050 m străbate un tunel de 890m g) aşezările urbane şi rurale situate atât pe principalele vai cât şi în interiorul munţilor pana la 12001300m/alt cu oameni harnici. turul mănăstirilor. Necesitatea dezvoltării turismului montan decurge din multiplele posibilităţi pe care le deţine muntele în satisfacerea motivaţiilor turistice deosebit de diverse dar mai ales din tendinţa de creştere a cererii pentru practicarea sporturilor de iarna precum şi de posibilitatea obţinerii unor încasări ridicate/zi turist şi realizării unor eficiente economice şi sociale ridicate.5.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE f) obiective turistice tehnico . religios şi istoric foarte valoros.lea război mondial . j) preturi şi tarife relativ scăzute fata de puterea de cumpărare a turiştilor.economice create de mana omului după al II . g) experienţa importanta în amenajarea şi dezvoltarea unor staţiuni montane pentru odihna. practicarea sporturilor de iarna). 2. dar şi pentru practicarea sporturilor de iarna.

Toate aceste elemente de analiza trebuie luate în considerare la elaborarea concepţiei globale de valorificare superioara a zonei turistice montane din tara noastră. Elveţia. Punctele slabe ale turismului montan din tara noastră a) repartizarea spaţiala inegala a resurselor turistice montane din punct de vedere al structurii. Germania. b) amplitudinile moderate ale munţilor Carpaţi precum şi morfologia reliefului montan nu permit în general amenajarea unor pârtii pentru marile concursuri de schi c) lipsa unei evaluări precise a întregului domeniu schiabil potenţial în tara noastră d) slaba dezvoltare a reţelei de unităţi turistice de cazare. Franţa. slaba implicare a autorităţilor locale în dezvoltarea turismului montan datorita lipsei de experienţa. Italia. a eforturilor de amenajare a unei zone montane g) proasta întreţinere a cailor de acces rutier în zona montană mai ales a drumurilor secundare precum şi a traseelor montane. alimentaţie. absenta unei politici de investiţii care sa modernizeze structura materiala în domeniul turismului montan. implementarea relativ lenta a practicilor manageriale moderne în conducerea turismului la toate nivelele. . al volumului.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE k) reţea de comunicaţii deja operaţionala atât în tara cât şi în străinătate incluzând agenţiile romaneşti dar şi oficiul pentru promovarea turismului (peste 20 de birouri în străinătate). agrement e) slabele performante tehnice ale amenajărilor pentru practicarea sporturilor de iarna şi mai ales necorelarea acestora ca lungime şi capacitate cu capacitatea de cazare a staţiunii f) inegala repartiţie a investiţiilor turistice. al valorii şi a posibilităţilor de valorificare turistica. lipsa infrastructurii corespunzătoare pentru dezvoltarea turismului montan. Exista şi nenumărate dezavantaje în acest domeniu care au împiedicat dezvoltarea potenţialului turistic montan pe măsura posibilităţilor de care dispune sau în comparaţie cu amenajările renumite din Alpi. a pârtiilor de schi h) proasta gestionare a domeniului schiabil amenajat i) zona relative redusa a produselor turistice promovate atât pe piaţa interna cât si pe piaţa externa j) neconcordanta evidenţa între nivelul plaţilor şi tarifelor practicate şi calitatea serviciilor oferite k) vizibila degradare a mediului natural în ariile de circulaţie interna fie prin eroziunea solului dar mai ales neglijenta şi lipsa educaţiei turiştilor Dintre limitele cele mai pregnante întâlnite în turismul din tara noastră menţionam: concurenta puternica pe piaţa europeana a turismului montan manifestata în tari ca : Austria.24 - . Polonia.

staţiune turistică atrage populaţia nerezidenţiala ca beneficiara a produselor şi serviciilor turistice pe care le oferă.literatura de specialitate oferă o paleta extinsa de concepte şi definiţii fie cu un caracter general sau particular al staţiunii turistice .25 - .în acest context OMT şi Academia Internaţionala de Turism definesc staţiunea turistică ca o localitate ce prezintă un ansamblu de elemente de atracţie turistică şi care este dotata în acelaşi timp cu mijloace de cazare. dar unde se înregistrează totodată şi efectuarea unor cheltuieli dar şi obţinerea de venituri . dar şi cu structurile necesare valorificării şi practicării turismului” .1. de alimentaţie şi de agrement pentru turişti pentru o anumita perioada de timp. .77/1966 pentru aprobarea normelor privind atestarea staţiunilor turistice: “localitatea cu funcţii turistice specifice dotate cu resurse naturale şi antropice. În limbajul curent o asemenea aşezare poarta numele de staţiune a) turistul găseşte aici un loc de cazare b) găseşte în acelaşi timp toate serviciile şi produsele turistice necesare sejurului sau .ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE CAPITOLUL III STAŢIUNEA MONTANĂ 3. care permit diferitelor categorii de turişti sa se întâlnească.din punct de vedere turistic orice staţiuni reprezintă nucleul desfăşurării efective a unor activităţi de turism în care se creează o noua valoare. Staţiunea turistică Localitatea turistică este destinata primirii turiştilor pentru sejururi de scurta şi lunga durata.” Definiţia 2: o alta definiţie este data de hotărârea guvernului nr. . să se cunoască şi să comunice între ei.în tara noastră specialiştii au adoptat: Definiţia 1: “staţiunea turistică este o localitate prin care turismul reprezintă ramura preponderenta ca volum de activitate economica cât şi un grad de concentrare a populaţiei locale care dispune de potenţial turistic şi din aceasta. .din punct de vedere social. dar şi cultural staţiunea turistică oferă o gama de activităţi bazate pe valorificarea unor resurse naturale şi antropice .privita din acest punct de vedere şi definite din punct de vedere economic staţiunea turistică este o unitatea spaţiala bine organizata şi dotata cu echipamentele care oferă un ansamblu diversificat de produse şi prestaţii servicii turistice asimilate unei localităţi şi reducând totodată diferiţi agenţi economici.

corelarea debitelor telefericelor cu capacitate de cazare . activitatea de promovare pe plan extern Toţi aceşti factori deţin fiecare ponderi diferite în activitatea staţiunilor turistice montane. social şi cultural deşi sunt foarte greu de cuantificat. în schimbul creării cadrului propice pentru valorificarea. protejarea şi conservarea atracţiilor turistice naturale şi antropice.modalităţile de amenajare a domeniului schiabil atât pentru schi alpin cât şi pentru schi fond.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE . iar principalele criterii de evaluare a atractivităţii factorilor de succes sunt următoarele : 1. de aceea el a devenit astăzi una dintre principalele destinaţii de vacanta fiind considerat în esenţa pentru multe popoare ca un simbol al spiritualităţii . 3. pe baza stabilirii unei importante relative a fiecărui factor s-a putut concretiza un scor final care sta la baza clasificărilor staţiunilor montane din România astfel : .. dar şi satisfacerea la nivel optim a necesitaţilor de odihna şi recreere al populaţiei. potenţialul turistic respectiv varietatea şi calitatea tuturor resurselor turistice naturale antropice. . 4. gradul de confort.26 - .se poate spune a în tara noastră staţiunea turistică face obiectul unei atestări oficiale. 2. lungimea şi calitatea pârtiilor de schi. corelarea lungimii pârtiilor cu capacitate de cazare . echipamentele turistice de baza concretizate în capacitatea de cazare.2 Clasificarea staţiunilor turistice montane Este considerată de către specialişti pe cât de oportună pe atât de necesară pentru definirea tuturor strategiilor posibile de dezvoltare.corelarea lungimii telefericelor cu capacitate de cazare .muntele a fost din totdeauna cea mai sugestiva dovada a măreţiei naturii. Clasificarea staţiunilor turistice montane are drept criterii de bază atractivitatea staţiunilor. sunt tot mai mult apreciate datorita importantei lor 3. numărul şi calitatea telefericelor. Pe baza evaluării atractivităţii staţiunilor turistice montane din tara noastră. echivalent.astfel în prezent efectele dezvoltării turismului montan în plan economic. domeniul schiabil potenţial .dezvoltarea de ansamblu a turismului în general şi transformarea lui într-o mişcare de masa a făcut ca muntele sa se impună tot mai mult prin atenţia investitorilor şi promotorilor turismului montan . 5. accesibilitatea din punct de vedere fizico-geografic şi al stării drumurilor de acces.structura şi diversitatea agrementului 6.

ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE 1. de la o tara la alta. infrastructura generala şi fluxurile turistice. Aceşti factori sunt esenţiali în selectarea stilului ce urmează a fi amenajat şi în elaborarea şi realizarea amenajării staţiunilor. Vidra. Parâng. sociale. Padina cu scoruri cuprinse între 3 şi 4 2. dar totodată de imaginaţia sau experienţa cercetătorilor. . Borşa. dar şi de prelungire a frecventării staţiunii. Principii de proiectare şi dezvoltare a staţiunilor turistice montane Destinul turistic al zonei montane depinde de mare măsura de dorinţele şi nevoile clientelei potenţiale dar şi de imaginea pe care o au diferitele situri în zona montană. Muntele Mic. staţiuni de interes naţional şi internaţional au obţinut scoruri în valoare mai mare decât trebuie şi sunt la rândul lor de 3 categorii : a) staţiuni lansate deja în turismul internaţional ca Poiana Braşov. Voineasa. staţiuni de interes local sau nuclee turistice. Teoria şi practica ultimelor decenii în domeniul amenajării turistice montane a scos în evidenţă principii ale conceperii unei staţiuni montane dar au constat în acelaşi timp şi anumite tehnici de determinare a capacităţilor de primire ale staţiunii astfel încât aceasta sa îşi realizeze scopurile pentru care au fost create.50 şi 3 3. Astfel conform serviciului de studii pentru amenajarea turistică a muntelui. soluţiile de amenajare şi gestiune a zonelor montane pot sa difere foarte mult în funcţie de condiţiile geografice. staţiuni cu interes naţional : Cheia. Vatra Dornei c) staţiuni noi amenajate în zone de mare atracţie turistică care pot fi promovate pe pieţe internaţionale precum Capra.50. Experienţa cercetătorilor francezi este luata drept model de referinţa în literatura de specialitate şi în practică turistică. Sâmbăta şi scoruri între 2 şi 2. De la un munte la altul. Durau. un mare potenţial de dezvoltare dintre care menţionam : Harghita Băi. Principiile satisfacerii nevoilor clientelei Înaintea proiectării unei staţiuni de turism montan sunt necesare studii aprofundate asupra comportamentului şi aşteptării clientelei în vederea luării masurilor de atragere a turiştilor. Sinaia.27 - . Păltiniş. care au întâlnit scoruri între 2. 3. Peştera. Stâna de Vale. Buşteni. Izvorul Mureşului etc. În acest sens implementarea unei staţiuni montane reprezintă o decizie condiţionata de interdependenţa complexă dintre cadrul natural. Predeal cu scoruri cuprinse între 4 şi 5 b) staţiuni cu perspective bune de lansare în turismul internaţional ca Semenic. la baza concepţiei unei staţiuni montane trebuie sa stea următoarele principii: 1. economice. Arieseni.3.

mulţi turişti pretinzând bronzarea . Principiul asigurării calităţii factorilor naturali Pentru asigurarea calităţii factorilor naturali trebuie îndeplinite unele condiţii de ordin: 1) climateric. 3) geologic. care presupun prezenţa zăpezii. 120 zile/an. care presupun absenţa riscului de remodelare a spaţiului pentru schiat. .Luarea în calcul a persoanelor care nu practica schiul. a avalanşelor şi soare cât mai mult timp.Pretenţiile schiorului determinate la rândul lor de costul sejurului. care se referă la capacitatea muntelui de a avea cât mai multe pârtii de schi cu o legătura coerentă între ele. de durata sejurului şi de dorinţele nelimitate ale turistului de a obţine o satisfacere cât mai mare prin: a) un schiat confortabil şi piste regulate pentru schiat b) schiat fără constrângeri pe piste omogene cu schiori de nivel asemănător c) schiat în deplina securitate pe piste bine organizate şi uşor de schiat d) schiat la soare.28 - . scop în care trebuie organizat: a) itinerarii pentru plimbare şi drumeţie b) cadru rural atractiv c) realizarea unor contracte culturale d) activităţi sportive în afara schiului e) diferite forme de divertisment cât şi activităţi pentru întreţinerea sănătăţii şi a formei fizice f) asigurarea unui nivel ridicat al calităţii tuturor serviciilor turistice 2.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE Fiecare staţiune trebuie sa îşi elaboreze o strategie proprie de stabilire a criteriilor la alegere conform rezultatelor din studiile de piaţa realizate în Franţa prin care se evidenţiază următoarele criterii: a) zăpada asigurata b) preţuri competitive c) lipsa cozilor la mijloacele mecanice de urcat d) ambianţa e) calitatea peisajului şi a arhitecturii f) soare g) calitatea terenului schiabil Înainte de abordarea acestor aspecte este absolut necesară luarea în considerare a următoarelor aspecte: . lipsa vântului. a ceţii. 2) morfologic.

a locului de unde se organizează pârtiile. Acest lucru reduce riscurile de accidente şi creează satisfacţii la cât mai mulţi turişti. dictează atât opţiunile cât şi modelele de urbanizare. alimentaţie. Principiul urbanizării În toate situaţiile amenajării staţiunile turistice montane. constituit din specialişti francezi. În acest context. Pentru aceasta cauza totdeauna se au în vedere: a) configuraţia domeniului schiabil b) mărimea domeniului schiabil amenajat sau potenţial c) configuraţia sitului. specialişti din tara noastră cunoscând particularităţile şi specificul zonei montane pe baza următoarelor principii: a) asigurarea accesibilităţii în staţiunile montane în cele mai moderne mijloace de transport .în general amplasarea pârtiilor se face în jurul unităţii de recepţie. alimentaţie. agrement). de capacitatea de împădurire. toate aceste trebuie sa asigure: acces la pârtie. situl trebuie sa fie cu o configuraţie cât mai extinsa şi o orientare cât mai deschisa d) calitatea sitului care este data de modul de expunere a pârtiilor de gradul de urbanizare a unei staţiunii.29 - . 4. Principiul amenajării optime a pârtiilor MONTANOLOGIE Schiul este exploatabil din punct de vedere comercial pe pârtii cu o panta medie cuprinsa între 10 şi 45 °. dar şi a pietonilor şi a vehiculelor c) posibilităţi de expunere la soare d) crearea unui centru atractiv pentru distracţii e) urbanizarea “in potcoava”. servicii urbane de calitate (cazare. dar şi a unităţilor de comerciale şi de servicii f) trebuie sa existe legături flexibile între diferitele construcţii din staţiunea montană prin ridicarea unor galerii pietonale g) circulaţia şi staţionarea mijloacelor de transport trebuie sa se facă prin spatele clădirilor de cazare. reţeaua de pârtii trebuie sa fie variată pentru a se separa de schiori cu nivelul de pregătire diferita. dar şi posibilităţi de staţionare. circulaţia uşoara a schiorilor . locul amenajării.ADRIAN TRELLA 3. De aceea. Majoritatea schiorilor prefera pantele sub 30° pe când începătorii prefera pantele sub 15°. agrement Pe baza principiilor stabilite în luarea în considerare a serviciului pentru amenajarea turistică a muntelui. dar şi a pietonilor b) separarea funcţiilor (asigurarea circulaţiei schiorilor. deplasarea comoda a turiştilor şi legătura strânsa a turiştilor cu domeniu schiabil. cele mai importante principii de urbanizare se refera la: a) reducerea deplasărilor schiorului.

) 3. toate elementele funcţionale ale unei staţiuni montane în condiţiile respectării următoarelor cerinţe: 1. asigurarea unor pârtii şi a unor raporturi ideala între structura pârtiilor (ca grad de dificultate şi structura cererii). uşoare şi medii deoarece practica a demonstrate ca structura turiştilor sosiţi iarna într-o staţiune montană se prezintă astfel: neschiori 20%. schiori alpini 60%. amenajarea şi extinderea suprafeţelor pentru practicarea schiului de fond şi al celui de plimbare care are tot mai mulţi adepţi 4.4. Se apreciază ca trebuie sa predomine pârtiile foarte uşoare. alimentaţie.5. cât şi pentru acces efectiv la pârtia de schi d) dimensionarea. 3. încadrarea pârtiilor de schi în normele tehnice în normele tehnice internaţionale elaborate cu federaţia internaţionala a schiorilor 2. amplasate şi structurate. alimentaţie). Acestea sunt: domeniul schiabil şi dotările aferente. În funcţie de aceste coordonate şi pe baza unor norme şi indici de corelaţie vor fi dimensionate. iar realizarea lor trebuie totdeauna sa preceadă finalizarea celorlalte echipamente (de cazare. structurarea şi amplasarea dotărilor pentru serviciile de baza (cazare. serviciul de cazare şi de alimentaţie. . Amenajarea domeniului schiabil şi crearea mijloacelor de transport pe cablu Este coordonată strategic şi trebuie apreciata ca având prioritate absoluta în amenajarea turismului montan deoarece pârtiile şi telefericele reprezintă esenţa ofertei de iarna. festivaluri. serviciile suplimentare şi protecţia mediului. Factorii de succes a unei staţiuni montane Succesul unei staţiuni montane va fi dat de componentele principale al produsului turistic conţinut în amenajarea zonei montane. agrement) în funcţie de caracteristicile domeniului schiabil şi de transport e) conjugarea optima a activităţilor turistice pentru sporturile de iarna cu amenajările de agrement f) implicarea statului ca autoritate şi coordonator garant de credite pentru realizarea ofertelor de prestigiu (concursuri internaţionale. schiori de scoli de schi 15%. etc.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE b) amenajarea domeniului schiabil dar şi crearea condiţiilor optime pentru practicarea altor sporturi de iarna c) crearea mijloacelor de transport pe cablu atât pentru acces agrement. orientarea spre Nord a pârtiilor de schi este absolut obligatorie la altitudinea de 1600-1800m 3. schiori de plimbare 5%. agrement.30 - .

săniuş.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE După părerea specialiştilor cele 4 componente ale produsului turistic constituie în fapt factorii de marketing specifici staţiunii montane care trebuie sa tina seama de tendinţele manifestate de cererea turistica. În principal zonele montane amenajate sunt considerate cele care îmbina o buna accesibilitate pentru turiştii cu o puternica atractivitate a elementelor naturale de atracţie precum şi a elementelor de cazare. pârtii pentru schi fond şi patinoar) 5. volumul şi gradul de confort al capacitaţilor de cazare 7. include Borşa. indicatorul metri/ pârtie/loc de cazare 3. Principalele staţiuni turistice din tara noastră I.6. structura şi diversitatea amenajărilor pentru sportul de vara (tenis. . agrement. minigolf) 6. atractivitatea unei staţiuni montane depinde pe lângă elementele de atracţie naturala şi de echipamentele pe care le oferă şi animaţia ce asigura turiştilor participanţi la sejururile montane. Poiana Borsa şi Fântâna. structura şi diversitatea amenajărilor pentru practicarea sporturilor de iarna (pârtii pentru schi. volei. trambuline pentru sărituri. Evaluarea atractivităţii unei staţiuni montane se poate face tot pe baza diferitelor modele respectându-se obligatoriu următoarele etape: a) selectarea factorilor de marketing ai staţiunii b) stabilirea importantei relative a fiecărui factor prin acordarea unei note de la 1 la 10 c) determinarea nivelului calitativ al fiecărui factor şi apoi cuantificarea (mărimea) acestuia d) însumarea contribuţiilor fiecărui factor cu nivelul sau calitativ e) însumarea contribuţiilor tuturor factorilor de marketing care trebuie sa dea o valoare sub 500 puncte Atractivitatea maxima se apropie de 500 puncte. alimentaţie. Factorii de marketing specific staţiunii montane sunt următorii: 1. Climatul general este temperat-continental cu influente reci şi umede în Nord precum şi prezenta unor forme de relief mai înalt. originalitatea ofertei produselor şi serviciilor turistice precum şi calitatea lor Toţi aceşti factori se constituie concret în elementele care conferă atractivitatea staţiunii montane.31 - . Staţiuni de renume în turismul montan 1. tirul cu arcul. bob. Este situata în judeţul Maramureş fiind aşezata la poalele munţilor Rodnei şi Maramureş. echitaţie. lungimea şi calitatea pârtiilor de schi 2. baschet. numărul şi calitatea tehnica a mijloacelor de transport pe cablu corelate cu capacitatea de cazare 4. 3. Băile Borşa şi satele cu Gura Repede. Borşa. În practică. nataţie.

turism de week-end. la poalele munţilor Bucegi în SE şi munţilor Baiul la SV. este situată în Caraş Severin. Altitudinea medie este de 900 m dar principalele înălţimi depăşesc 1700 – 2000 m. include şi localitatea Poiana Ţapului. Altitudinea e cuprinsa între 950 şi 1050 m. pe teritoriul comunei Ceahlău incluzând şi satele Pârâul Mare şi Bistricioara. speologie. culmea Poplaca la 1447m şi vârful Oneşti. Rarau. Elementele de atracţie turistică naturala. se afla la o distanta de 390 km de Bucureşti. Este situată de-a lungul cursului superior al râului Prahova la poalele munţilor Bucegi. fiind atestată documentar din 1690 odată cu ctitorirea mănăstirii Sinaia. Potenţialul turistic şi elementele de atracţie turistică permit în continuare dezvoltarea zonei printr-o valorificare mai complexa 8. Predeal. iar în S-V la poalele munţilor Baiului şi Postavaru. circa 1400m. Este situată la cea mai mare altitudine din tara. precum şi potenţialul turistic excepţional permit practicarea unei mari varietăţi de forme de turism ca: odihna. având noi perspective de dezvoltare 7. Păltiniş. Clabucet. Semenic. climatul general este temperat continental predominând climatul montan.1410 m. este cea mai moderna şi cea mai solicitata staţiune montană din tara noastră. Este aşezata la poalele munţilor Postavaru şi a munţilor Poiana Braşov. recreare.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE 2. pe teritoriul comunei Garama la altitudinea de 1400 m. Prin fata staţiunii Paltinis curge pârâul Daneasa. trasee de schi fond şi o şcoala de schi. cu influenţe mediteraneene. Buşteni. alpinism. la o altitudine de 780-800m şi la 9 km de Izvorul Muntelui din Bicaz.32 - . afluent al Râului Mare. Se afla în judeţul Neamţ. Sinaia. care la punctul rapizi formează Cheile şi Gândul. Climatul general este temperat continental cu influente reci şi umede ce dau specificul climatului alpin şi montan. etc. Mănăstirea Predeal a favorizat apariţia staţiunii Predeal. Profilul consacrat al staţiunii este turismul pentru practicarea sportului de iarna. Este situata la poalele munţilor Cindrel şi a culmilor montane Păltiniş . este situată în judeţul Prahova. Face parte din judeţul Sibiu. Climatul general este temperat continental. fiind aşezata la confluenta râurilor Valea Cerbului şi valea Prahovei. Clima temperat continentala cu influente reci şi umede aduse de masele de aer nord boreale. având o clima temperat continentala. Favorizează practicarea unor forme variate de turism : odihna şi recreere. potenţialul turistic favorizează practicarea celor mai variate forme de turism 4. Dispune de un real potenţial turistic nevalorificat. 6. staţiunea fiind înconjurata de sate turistice pitoreşti şi primitoare 5. Situată în judeţul Braşov. Predeal. Dispune de o paleta extinsa a elementelor de atracţie turistica. cu influente reci şi umede. climatul general este temperat . situat în judeţul Braşov. Poiana Braşov. Este situata la poalele munţilor Ceahlău. distanţa până la Bucureşti fiind de 440 km. Este situata în judeţul Prahova. 3. Exista 13 pârtii amenajate . Climatul este temperat continental. 1 patinoar. 10 echipamente de transport pe cablu. oraşul Predeal se afla la 1100 m.

în judeţul Prahova. 2. abia în 1806 sunt puse în valoare apele minerale. se afla situata la poalele munţilor Hasmas.33 - . Rotu şi Algescu. Vidra. cu profil balnear. se afla în judeţul Prahova la poalele munţilor Ciucas 5. 2 telecabine. Nucleul turistic Muntele Mic şi Poiana Mărului se afla în Caras Severin 10. 10. în Baisoara funcţionează mai multe pârtii de schi . II.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE continental cu influente mai reci şi umede aduse de masele de aer alpin. aici aflându-se şcoli pentru schi fond . Deşi datează de la sfârşitul anului 1790. Climatul este continental moderat cu ierni blânde şi veri umede. Peştera Padina. în judeţul Vâlcea 6. nămolurile de turba. Alte staţiuni. Este considerata Perla Carpaţilor. E înconjurata de munţi joşi de altitudine mijlocie din Carpaţii Orientali ca masivul Suhard. Nucleul turistic Mogaşa şi Suiod. fosta ani în sir gazda sărbătorilor zăpezii. nuclee. Nucleele turistice Arieseni şi Baisoara. . Din 1908 capătă statut de aşezare urbana.Staţiunea Cheia. Voineasa. în tara Dornelor. Harghita Bai. Dispune de echipamente turistice variate şi mari posibilităţi de dezvoltare. amenajata după 1981. o pârtie pentru săniuş şi o pârtie pentru bob iar domeniul schiabil este într-o continua dezvoltare. iar în 1845 se construiesc primele cabinete balneare.situate în munţii Gutai la 1246 m altitudine 11. la confluenta râurilor Dorna şi Bistriţa Aurie. este într-o continua dezvoltare 9. se întinde într-o poiana larga. dotările pentru sporturile de iarna oferă posibilităţi multiple pentru turiştii amatori. Izvorul Mureşului. Situată în judeţul Bihor. puncte turistice în zona montană 1. Stana de Vale. se afla în Maramureş la poalele munţilor Gutai 4. Izvoarele. dispune de peste 12 pârtii de schi . este situata în judeţul Suceava. între culmile mai joase ale munţilor Vladeasa şi Piatra Craiului. prin mijlocul ei trecând Bicazul 3. situata la altitudinea de 680 m. 2 telescaune. Dispune de o pârtie de schi amenajata şi altele neamenajate favorizând promovarea tuturor formelor turistice. Climat de depresiune submontană cu ierni lungi şi reci (130 zile cu ninsoare) se caracterizează prin existenta a 37 de izvoare minerale carbogazoase. muntele Runh. situata în munţii Harghitei dar cu o oferta de cazare necorespunzătoare 8. Vatra Dornei. situată pe Valea superioara a Ialomiţei. Lacul Roşu. O mare atracţie a staţiunii o constituie Izvorul Minunilor dar potenţialul turistic este nevalorificat. 9. situata pe Valea Oltului la 1400m altitudine 7. şcoli pentru schi alpin şi snowboard. incluzând şi localităţile Todireni. se afla la poalele munţilor Hasmasu Mare şi Depresiunea Ciucului.

situate la poalele munţilor Straja din grupa munţilor Vulcan în judeţul Hunedoara la 1441m altitudine. Nucleul turistic Sâmbăta.ADRIAN TRELLA 12.34 - . situat în judeţul Cluj cu o pârtie de schi. Genţiana. dispune de o pârtie de schi.Fântânele. un teleschi foarte solicitat la sfârşit de săptămână . Nucleul turistic Rânca. Capra. Nucleul turistic Straja. . Nucleul turistic Balea Lac din Fagaras. situat în judeţul Hunedoara în munţii Vulcan la 910 m altitudine . are 4 pârtii de schi. Cumpăna.alte centre turistice montane : Râuşor. un telescaun de 3 km lungime şi 3 teleschiuri În zona montană mai funcţionează în prezent o serie de alte puncte turistice de interes local cu mari perspective de dezvoltare şi promovare pe plan naţional şi internaţional .cele mai cunoscute sunt Cobilita în munţii Calimani la 828m altitudine . situat între Bargau şi Calimani la 1200 m altitudine 16. situat pe şoseaua Novci Sebes MONTANOLOGIE 14. situat la 700 m altitudine 13. Nucleul turistic Tihuta. telescaun şi 2 teleschiuri 15. situat pe Transfagarasan 17. situat lângă Petroşani la poalele munţilor Parâng . etc. Nucleul turistic Rusu Parâng.punctul turistic Valea de Peşti.

etc. Probleme legate de degradarea mediului Mediul.2. conservarea biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice mediului natural . în articolul 3 al acestei legi sunt impuse următoarele principii: 1. Ciucaş putem uşor remarca unele din consecinţele lipsei protecţiei patrimoniului natural ca: a) fenomene vizibile de eroziune în zonele înalte ale platformelor montane datorate pistelor de acces către pârtiile de schi. şi dezvoltarea turismului montan reclama în permanenta protejarea şi conservarea resurselor naturale şi antropice a integrităţii mediului ambiant înţeles în toata complexitatea sa. b) degradarea pădurilor prin defrişări necontrolate c) degradări ale peisajului natural datorate exploatărilor economice (miniere. fenomen cu aspecte directe asupra mediului înconjurător h) lipsa de control asupra bunei desfăşurări a activităţilor turistice şi asupra normelor de protecţie a mediului i) lipsa unei educaţii şi culturi pentru turismul montan mai ales în rândul tineretului 4. Astfel. din punct de vedere al calităţii lui reprezintă condiţia fundamentala a desfăşurării eficiente a activităţii de turism. păşunatului intens.1. Rolul statului în protecţia mediului Statul nu a fost indiferent la necesitatea protecţiei mediului motiv pentru care în anul 1995 emite legea protecţiei mediului nr. lucrări forestiere) d) prezenta resturilor menajere lăsate de turişti e) multitudinea vetrelor de foc pe vai sau zone deluroase f) tăieri neraţionale de brazi şi alţi copaci g) întreţinerea necorespunzătoare a potecilor şi traseelor turistice. În zona montană din tara noastră probleme legate de degradarea mediului apar cu deosebire în zonele cu circulaţie intense astfel că pe Valea Prahovei.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE CAPITOLUL IV PROTECTIA MEDIULUI ÎN ZONA MONTANĂ 4. 137 prin care defineşte cadrul general al conservării naturii pe baza principiilor şi elementelor strategice în scopul asigurării unei dezvoltări durabile.35 - . instalaţiilor mecanice de urcat (transporturi pe cablu). Parâng. De aceea. precauţie în luarea deciziilor 2. dar şi în zona munţilor Ceahlău. Rodnei. prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor 3. roci de construcţii.

ansamblul componentelor. dintre acestea un interes aparte îl deţin parcurile naţionale care conform statisticilor sunt în număr de 12 Deşi au fost declarate ca atare. dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului În acest fel.3. unităţi administrative locale şi tuturor persoanelor fizice şi juridice. pentru locuri istorice pentru monumente de arta. biologice şi biocenotice naturale. de respectul acesteia pentru natura. terestre şi acvatice. crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale dar şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor 10. utilizarea durabila a resurselor naturale 8.36 - . faunistice şi biocenotice ale mediului natural a căror importanţă şi valoare ecologică. înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează direct şi grav sănătatea oamenilor 6. plăteşte” MONTANOLOGIE 5. Turismul montan dispune de largi posibilităţi de dezvoltare printr-o valorificare superioara a potenţialelor zone carpatice prin amenajarea unor masive montane încă neexploatate dar şi printr-o consolidare şi îmbunătăţire a întregii oferte turistice montane la care trebuie adăugata activitate susţinuta de promovare şi de satisfacere înalta a cerinţelor turiştilor pentru turismul montan. toate create de-a lungul timpului. S-a putut constata ca educarea turiştilor este necesara nu numai pentru protejarea naturii ci şi pentru siguranţa lor deoarece în munţi necunoaşterea unor reguli sau a unor potenţiale pericole poate avea urmări grave. aceste zone protejate nu funcţionează în prezent. iar obligaţia expresa de a proteja mediul revine autorităţilor administrative centrale (ministerul apelor şi pădurilor). structurilor şi proceselor fizico-geografice. economică. prin lege. crearea sistemului naţional de monitorizare a mediului 7.8% din teritoriul tarii. menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului prin reconstrucţia zonelor deteriorate 9. 4. . floristice. Protejarea patrimoniului turistic e influenţata în mare măsura de conştiinţa ecologica a populaţiei. statul roman recunoaşte tuturor cetăţenilor dreptul la un mediu sănătos. iar cele mai multe situate în zona montană. pentru arhitectura.ansamblul componentelor şi structurilor fizico-geografice. iar activitatea turistică în interiorul lor nu se desfăşoară după nişte principii ecologice bine precizate. De aceea în tara noastră preocupări de declarare ale unor zone protejate au existat încă de la începutul secolului XX. iar în prezent exista 586 de obiective şi arii protejate adică 4. b) patrimoniu natural . având calitatea intrinsecă de păstrător al vieţii şi generator de resurse necesare acesteia. “cel ce poluează.ADRIAN TRELLA 4. Noţiuni privitoare la ariile naturale protejate a) mediu natural . ştiinţifică.

reproducere şi refugiu pentru speciile sălbatice terestre şi acvatice.37 - . acvatică şi/sau subterană. peisagistice. în conformitate cu reglementările comunitare. i) conservare ex situ . conservării patrimoniului genetic. în care există specii de plante şi animale sălbatice. c) bun al patrimoniului natural . cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare. în conformitate cu reglementările comunitare. Berna. d) arie naturală protejată . 1979. recreativă şi cultural-istorică au o semnificaţie relevantă sub aspectul conservării diversităţii biologice floristice şi faunistice. cu valoare ecologică. n) reţeaua ecologică EMERALD . speologice sau de altă natură. e) sit de conservare .ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE biogenă.sit protejat pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar. l) reţeaua naţională de arii naturale protejate .ocrotirea şi conservarea bunurilor patrimoniului natural în mediul lor natural de geneză. h) conservare în situ . a faunei şi florei sălbatice.reţeaua ecologică de arii naturale protejate constând în arii de protecţie specială şi arii speciale de conservare. existenţă şi evoluţie. instituită prin Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale. cultură şi civilizaţie ale generaţiilor prezente şi viitoare. destinată să prevină impactul activităţilor antropice asupra acelui bun. m) reţeaua ecologică a ariilor protejate . bunăstare. f) arie specială de conservare .ocrotirea şi conservarea bunurilor patrimoniului natural în afara mediului lor natural de geneză.zonă naturală sau amenajată care asigură cerinţele de deplasare.zonă înconjurătoare pentru un bun al patrimoniului natural. paleontologice.ansamblul de arii naturale protejate. creată în baza convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa. o) reţeaua ecologică NATURA 2000 . altele decât păsările sălbatice.reţeaua europeană de arii de interes conservativ special. vegetal şi animal. elemente şi formaţiuni biogeografice. j) coridor ecologic . al integrităţii funcţionale a ecosistemelor. existenţă şi evoluţie.zonă terestră.ansamblul ariilor naturale protejate. împreună cu coridoarele ecologice. precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de viaţă.componentă a patrimoniului natural care necesită un regim special de ocrotire. conservare şi utilizare durabilă în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare. geologice. k) zonă de protecţie . . peisagistică. sanogenă.sit protejat pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice.sinonim cu arie naturală protejată. ştiinţifică sau culturală deosebită. g) arie de protecţie specială avi-faunistică .

stepică şi pontică. r) habitate naturale de interes comunitar .ansamblul de măsuri care se pun în aplicare pentru asigurarea regimului special de protecţie şi conservare instituit conform dispoziţiilor legale. pentru a cărui conservare există o responsabilitate deosebită. vulnerabilă sau rară. q) habitat natural . (ii) au un areal natural mic ca urmare a restrângerii acestuia sau prin faptul că au o suprafaţă restrânsă. ce se diferenţiază prin caracteristici geografice. rară sau endemică. (ii) aria sa de repartiţie naturală nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitor.se consideră atunci când: (i) arealul său natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere. y) specie de interes comunitar . (ii) are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea să pe termen lung. w) specie ameninţată . t) stare de conservare favorabilă a unui habitat . (iii) există un habitat destul de întins pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung.ADRIAN TRELLA MONTANOLOGIE p) administrarea ariilor naturale protejate .zonă terestră. acvatică sau subterană.starea în care: (i) specia se menţine şi este susceptibilă să se menţină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural. continentală.specie periclitată. . abiotice şi biotice. s) habitat natural prioritar .tip de habitat natural ameninţat. x) specie prioritară .38 - .acele habitate care: (i) sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural.specie periclitată şi/sau endemică pentru a cărei conservare sunt necesare măsuri urgente.specie care pe teritoriul Uniunii Europene este periclitată. în stare naturală sau semi-naturală. şi (iii) speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă. panonică. v) stare de conservare favorabilă a unei specii .mediul natural sau seminatural definit prin factori abiotici şi biotici în care trăieşte o specie în orice stadiu al ciclului biologic. vulnerabilă. sau (iii) reprezintă eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre următoarele regiuni biogeografice: alpină. u) habitatul unei specii .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->