Sunteți pe pagina 1din 37

P

Mraanxui sahl ualn pd rbaucct h


i c Nn r.r.13
13
Herausgeber:
GEALAN- GEALAN-Architektenberatung
Architektenberatung
Mai 2004
Stand: Mai 2004

Casă pasivă
Passivhaus

QP
M a n u a l u l p r a c t i c n r. 1 3

GEALAN- Architektenberatung

Casa pasivă

Economisiţi energie cu ajutorul


profilelor certificate pentru ramele
ferestrei
Manual practic Casa pasivă
Cuprins
Capitol Pagina

1. Casă pasivă
Ce este o casă pasivă? ____________________________________________ 6
De ce să construiţi o casă pasivă? __________________________________ 8
Cum devine o clădire casă pasivă? __________________________________ 10

2. date tehnice a profilelor de ramă și a vitrajelor


Fereastra pentru case pasive certificată GEALAN:
„S 7000 IQ Passivhaus“ ____________________________________________ 15
Tipuri de fereastră ________________________________________________ 23
Șprosuri __________________________________________________________ 25
Restricţii de mărime ________________________________________________ 27
Variante de geam ________________________________________________ 29
Tabelul vitrajelor __________________________________________________ 31

Pentru informaţiile prezentate în manualul Ediţia: mai 2004 3. Ușile caselor pasive
practic în cele ce urmează, nu se asigură Ușile caselor pasive ________________________________________________ 32
nicio garanţie privind completitudinea sau Reproducerea și multiplicarea, inclusiv sub
corectitudinea. GEALAN Fenster-Systeme formă de extrase, sunt permise numai cu
GmbH își rezervă dreptul de a modifica acordul nostru. Soluţia alternativă de ferestre necertificate pentru o casă
oricând conţinutul acestor informaţii. Nu 4.
pasivă
există obligaţia corecturii în cazul Toate drepturile rezervate.
informaţiilor false, depășite sau inexacte sau Ferestre adecvate pentru case pasive ________________________________ 34
completării în cazul informaţiilor incomplete. Odată cu apariţia acestei documentaţii de
Recomandările au caracter neangajant. Se lucru, toate ediţiile precedente își pierd 5. Montajul ferestrelor pentru case pasive
aplică § 675 II din Codul civil german. valabilitatea.
Înainte de fiecare utilizare a informaţiilor, Consola cu unghiuri de susţinere a montajului ferestrei ________________ 40
acestea trebuie verificate de către utilizator. Serviciile de consultanţă ale firmei GEALAN Racorduri de construcţie __________________________________________ 42
Informaţiile furnizate nu reprezintă în niciun Fenster-Systeme GmbH, Hofer Straße 80, - Test Blower-Door ________________________________________________ 45
4 fel garanţie sau asigurare asupra 95145 Oberkotzau au caracter neangajant. 5
proprietăţilor. Ele nu reprezintă un manual
de utilizare a produselor sau altor servicii Ediţia 1 6. Text de anunţ
asigurate de GEALAN Fenster-Systeme Ediţia 2 Observaţii preliminare referitoare la ferestrele caselor pasive ____________ 46
GmbH. GEALAN Fenster-Systeme nu își Descrierea poziţiei ________________________________________________ 59
asumă răspunderea pentru utilizarea
următoarelor informaţii, cu excepţia
răspunderii pentru premeditare și neglijenţă 7. Explicitări ale termenilor
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


de grad înalt. Revendicările în instanţă Explicitări ale termenilor ____________________________________________ 63
cauzate de aceste informaţii sunt guvernate
de dreptul german, prin excluderea
prevederilor dreptului privat internaţional. 8. Adresele producătorului
Adresele producătorului ____________________________________________ 69
1 1. Casă pasivă 1
Cel târziu după intrarea în vigoare a decretului de economisire a energiei aplicarea tehnicii eficiente. Necesarul total specificat de energie primară3 per m2
electrice (EnEV) la 1 februarie 2002, construirea pentru consum eficient de de suprafaţă locuită într-o casă pasivă europeană nu trebuie să depășească
energie este foarte accentuată în proiectele arhitecţilor și a posesorilor de case. 120 kWh/(m2a) (pentru încălzirea camerelor, prepararea apei calde și consumul
Primul pas în acest sens a fost proiectarea caselor cu consum scăzut de casnic de energie electrică).
energie1. Astfel, necesarul de căldură pentru încălzire este de 40-60 kWh pe m2
Aceasta formează principiul de acoperire completă a necesarului de energie
de suprafaţă locuită pe an. Instalaţia de încălzire și alimentarea cu apă caldă
remanentă, prin energii regenerabile.
sunt concepute pentru economisire de energie; este prevăzută o aerisire
controlată a locuinţei cu recuperare a căldurii. Atât teoria cât și practica arătau Astfel într-o casă pasivă se consumă mai puţină energie decât media
însă că potenţialul modalităţilor de economisire a energiei nu este astfel încă europeană a construcţiilor noi, numai în ce privește consumul electric casnic și
stimulat. Continua dezvoltare și necesarul tot mai crescut de locuinţe cu pentru prepararea apei calde. Consumul final total de energie a unei case
economisire de energie a condus, în stadiul tehnic actual, la casa pasivă. pasive este mai mic cu cel puţin un factor 4 decât media consumului caselor
noi, după prescripţiile în vigoare din fiecare stat.
Următorul capitol ilustrează cititorului mai amănunţit substraturile și de
condiţiile tehnice obligatorii a acestei tehnologii, pentru a prezenta, pe înţelesul Dovada teoretică pentru realizarea caselor pasive a adus-o Wolfgang Feist în
tuturor, detaliile de proiectare necesare în domeniul ferestrelor și soluţiile lucrarea sa de doctorat “Case pasive în Europa centrală”. În anul 1991 a avut
concepute de GEALAN cu posibilităţile de montaj. loc, odată cu finalizarea primei case pasive în Darmstadt-Kranichstein,
construcţia seriei de case cu 4 locuinţe.
Ce este o casă pasivă? Măsurătorile exacte care au loc în Darmstadt-Kranichstein, dar și într-o mulţime
În casa pasivă se obţine un climat interior confortabil fără un sistem de încălzire de alte proiecte și construcţii de case pasive, aduc dovada corespondenţei
și climatizare - casa “se încălzește” și “se răcește” într-o modalitate pur pasivă efective între consumul de energie de încălzire din aceste case și calculele
(Adamson 1987 și Feist 1988). Condiţia necesare în acest sens este un necesar teoretice.
specificat de căldură pentru încălzire anual2 de mai puţin de 15 kWh/(m2a). Studii de știinţe sociale au confirmat că senzaţionala economie de energie a
Aceasta corespunde unui necesar echivalent de păcură de cca. 1,5l/(m2a). casei pasive funcţionează în sensul confortului locativ și nimeni nu a trebuit să
Restul de căldură încă necesară se poate realiza cu încălzirea aerului de renunţe la confortul obișnuit sau să sufere de frig. Astfel, s-a putut stabili că nu
alimentare prin sistemul de aerisire existent. utilizarea de către locatar, ci standardele constructive/tehnice au influenţa
Numele de „Casă pasivă“ provine de la faptul că este suficientă în mod esenţial dominantă în consumul de energie: Numai prin îmbunătăţirea eficienţei tehnice
utilizarea „pasivă“ a căldurii provenite de la razele solare prin geam, precum și s-a ajuns de ex. la construcţia de case pasive în Hannover- Kronsberg
degajarea de căldură a aparatelor și locuitorilor, pentru a păstra o temperatură scăderea consumului de energie pentru încălzire în medie sub factorul 5, în
interioară confortabilă în timpul încălzirii. comparaţie cu construcţiile standard.
6 Într-o casă pasivă se minimizează și necesarul de energie de altă natură, în 7
special necesarul de energie electrică pentru aparatele casnice etc. prin Succes pe plan european al casei pasive
Germania ocupă poziţia de lider în Europa cu peste 1.000 case pasive,
urmează Austria și Elveţia. Proiecte și construcţii demonstrative sunt în toată
Europa, din Italia până în Suedia.
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


1 Deoarece noţiunea nu este protejată, se descrie în continuare o clădire cu izolaţie termică foarte
bună și cu instalaţie de răcire-încălzire modernă, care respectă EnEV, în calitate de casă cu
consum scăzut de energie. 3 Necesarul de energie primară este cantitatea de energie utilizată pentru acoperirea necesarului de
2 Necesarul anual de căldură pentru încălzire cuprinde următoarele cheltuieli energetice și pierderi
energie în condiţiile respectării cantităţii suplimentare de energie, care se formează prin lanţuri de
de energie: aport de energie solară, surse interne de căldură, pierdere de căldură prin pereţii procese în afara limitei sistemului “clădire” la aportul, transformarea și distribuirea carburanţilor
exteriori ai clădirii, pierdere de căldură prin aerisirea clădirii. utilizaţi.
1 1
Și standardul casei pasive nu se impune numai la imobilele de locuit: există Principiul de bază al caselor pasive este împiedicarea cu o consecvenţă maxim
deja școli, grădiniţe, unităţi de producţie, o clădire administrativă și un hotel cu posibilă a pierderii căldurii existente (prioritate minimizării pierderilor). Modelele
standardul casei pasive. teoretice de calcul și experienţa practică cu o mulţime de proiecte arată că o
asemenea strategie, în condiţii climatice specifice Europei centrale și
Componentele casei pasive pot fi utilizate și la construcţiile vechi. Este posibilă comparabile, este în principiu mai eficientă decât strategiile care au ca
chiar și recondiţionarea clădirilor cu componente de case pasive. prioritate utilizarea energiei solare pasive sau active.
(Sursa: Institutul de case pasive Dr. Feist)
Deoarece costurile totale capitalizate (investiţia în clădire inclusiv proiectul și
tehnica pentru casă, plus cheltuielile de exploatare pe o perioadă de 30 ani) nu
De ce să construiţi o casă pasivă? sunt mai ridicate decât media unei construcţii noi, se poate construi o casă
pasivă cu eficienţă de costuri.
Standardul casei pasive este o aplicaţie mai ieftină, în care necesarul de
energie pentru construcţiilor noi conform cerinţelor de durabilitate este redus la
minim și, în același timp, confortul locativ este îmbunătăţit. El oferă un principiu Grafic 1: Valorile caracteristice primare comparative
fundamental pentru acoperirea completă a necesarului rămas de energie la
construcţiile noi prin energie regenerabilă, și anume, atât în condiţiile luării în
considerare a disponibilităţii limitate a purtătorului de energie care se poate
înlocui, cât și a costurilor suplimentare care trebuie achitate. Încălzire Apă caldă
Curent electric Curent electric
pentru aerisitoare casnic
Pentru utilizatorii finali, rezultă astfel două motive pentru a construi o casă Val. efectivă 220 30 0 30
pasivă: WSchVO 1984 150 30 0 30
SBN 1980 100 30 8 30
a) Reducerea costurilor și/sau WSchVO 1995 100 30 0 30
b) Reducerea consumului de energie Casă cu consum redus
70 30 8 30
de energie
Casă pasivă 70 12 6 20
Filozofia de bază 1: 300

Valoare caracteristică primară kWh/(m2a)


Curent electric casnic
Optimizarea necesarului Curent electric
250 pentru aerisitoare
În cazul acestei componente de calcul, îmbunătăţirea eficienţei componentelor Apă caldă
necesare este dusă atât de departe, încât se poate renunţa la un sistem 200 Încălzire

separat de căldură (=încălzire). De aici rezultă economiile care cofinanţează


cheltuielile suplimentare pentru îmbunătăţirea eficienţei. 150
8 9
Aplicaţia este astfel convenabilă ca preţ, deoarece mizează pe principiul 100
simplităţii la optimizarea componentelor necesare la o clădire: învelișul clădirii,
ale ferestrelor și aerisirea automată din motive semnificative de igienă. 50

Filozofia de bază 2: 0
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


SBN 1980

WSchVO
Val. efectivă

Casă cu consum
redus de energie
WSchVO
Minimizarea pierderilor în favoarea maximizării aportului

pasivă
Casă
1995
1984

(EnEV)
1 1
Suplimentar, apare și pentru arhitect, resp. constructorul de ferestre, un • Vitraje cu valori Ug sub 0,8 W/(m2K) conform DIN EN 673 ΔT=15K la grad
argument important în construirea ferestrelor pentru case pasive: Confortul ridicat de permeabilitate totală de energie g ≤ 50% conform DIN 67507),
termic. astfel încât să fie posibile câștiguri nete de căldură și iarna,
• ramele ferestrelor cu valori Uf sub 0,8 W/(m2K) conform DIN EN 10077,
O fereastră pentru case pasive nu se caracterizează numai prin pierderile
• recuperare foarte eficientă a căldurii ventilate (ηWRG mai mare sau egal cu
reduse de energie, ci și prin confortul îmbunătăţit. Condiţia Ug = 0,7 W/m2K
75%, conf. certificatului PHI sau conf. valorilor de măsurare DIBT minus
se bazează pe solicitarea ca și în cazul condiţiilor noastre climaterice și la
12% ) cu consum scăzut de curent electric ( ≤ 0,4 Wh/m3 volum de aer
îngheţ prelungit temperatura suprafeţei interioare a vitrajelor să nu scadă sub
transportat),
17°C.
• cele mai mici pierderi de căldură la pregătirea și distribuirea apei
În cazul acestor condiţii limită, nu mai este percepută „radiaţia rece“ de la
menajere,
fereastră. Nu apare nici stratificarea deranjantă a temperaturii, deoarece, la
• utilizare foarte eficientă a curentului electric casnic.
această diferenţă redusă de temperatură între suprafaţa geamului și
temperatura incintei, nu se formează curenţi de aer în incintă. Acest curent Simpla prezentare a casei pasive cu componentele individuale adecvate nu
de aer este cel pe care locatarii îl menţionează subiectiv cu „trage“, un este însă suficientă pentru a transforma o clădire în casă pasivă: întregul este
curent de aer cu o viteză > 0,2 m/s fiind considerat ca o senzaţie neplăcută. mai mult decât suma unor părţi. Efectele de schimbare între componente fac
Deoarece, la o fereastră, partea de ramă poate suporta până la 30 %, necesară o proiectare integrală, cu care se poate ajunge la standardul unei
fereastra pentru case pasive se impune cerinţa minimă Uw ≤ 0,85 W/m2K case pasive. Acesta este cazul în care se atestează prin metode de calcul că
inclusiv toate punţile termice prin montaj, pentru a evita efectul mai sus sunt respectate limitele casei pasive; cu alte cuvinte,
menţionat. • Valoare caracteristică energetică pentru căldura de încălzire < 15
În aceste condiţii, într-o casă pasivă domină un climat confortabilă chiar și kWh/(m2a)
atunci când nu există niciun element de încălzire sub fereastră. În acest caz, • Schimbul de aer la testul de presiune n50 < 0,6 h-1
confortul termic dintr-o casă pasivă este asigurat, independent de modul de • Valoare caracteristică energetică pentru energia primară < 120 kWh/(m2a)
alimentare cu căldură
Numai atunci se poate asigura, de regulă, încălzirea prin instalaţia de ventilare
(prin încălzirea aerului de alimentare).
Cum devine o clădire casă pasivă?
Practic, aceasta înseamnă:
Realizarea de case pasive ridică exigenţe mari componentelor utilizate:
• În cazul izolaţiei termice: Valori U sub 0,15 W/(m2K), în cazul caselor Utilizare pasivă a energiei solare
unifamiliale independente, de multe ori chiar și sub 0,10 W/(m2K),
• variantă fără punţi termice, raport la dimensiunea exterioară, Casele pasive orientate spre Componente:
• impermeabilitate optimă la aer dovedită prin teste de presiune, schimbul sud sunt în același timp
10 • utilizare pasivă a energiei solare 11
de aer la testul de presiune la 50 Pa, diferenţă de presiune mai mică de case solare.
0,6 h-1 după DIN EN 13829 (Blower-Door-Test4), După epuizarea potenţialului Măsură:
de eficienţă, utilizarea suprafaţă optimă orientată spre sud
pasivă a razelor solare care Solicitare:
intră pe fereastra concepută aproape de 40% contribuţie la
pentru o iluminare suficientă încălzirea incintei
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


acoperă circa 40% din
necesarul rămas de căldură. • Supervitraje
Pentru aceasta, sunt Măsură:
utilizate de regulă ferestre Geam de protecţie termică cu trei foi
nou concepute, cu vitraj de sticlă
4 Blower-Door-Test este o metodă de măsurare pentru a stabili etanșeitatea la aer a unui înveliș de termoizolant cu trei geamuri
clădire. Astfel, când ferestrele și ușile exterioare sunt închise, aerul din incintă este scos din casă și ramă superizolată. Solicitare:
cu ajutorul unui ventilator. Curentul ulterior de aer la o subpresiune reglată de 50 Pa corespunde
cantităţii de aer exterior care intră prin punctele de pierdere din învelișul clădirii. Instalaţiile de
ventilare se astupa cu benzi adezive în timpul testului Blower-Door.
1 1
Acestea permit intrarea prin Valoare Ug ≤ 0,75 W/(m2K), Combinaţie a recuperării eficiente de căldură cu continuarea încălzirii
fereastră a căldurii solare valoare g 50% Casele pasive sunt Componente:
mai mult decât se pierde alimentate continuu cu aer
• Super rame • Ventilare igienică
prin aceasta. Avantajoasă proaspăt printr-o ventilaţie
este o orientare spre sud a Măsură: confortabilă. Măsura
suprafeţelor principale de rame de fereastră superizolate Aceasta are loc exact în Ventilare transversală prin toată
iluminare și lipsa umbririi pe cantitatea care este clădirea; orificii de evacuare a
Solicitare:
această direcţie. necesară pentru o bună aerului uzat în incintele umede
Valoare Uf ≤ 0,8 W/(m2K)
calitate a aerului incintei. Cu Cerinţă
ajutorul unui schimbător de circa 30 m3/(h * persoană)
căldură foarte eficient,
căldura din aerul uzat este • Recuperare de căldură
transmisă fluxului de aer Măsura
proaspăt. În această fază, Schimbătorul de căldură contracurent
Superizolare curenţii de aer nu se de aer/aer
amestecă. În zilele foarte
Casele pasive au o izolaţie Componente: friguroase, aerul de Cerinţă
termică foarte bună, alimentare este încălzit în Grad de disponibilizare a
• Învelișul clădirii
împiedică formarea de punţi continuare, dacă este cazul. căldurii η 80%
termice și au o etanșeitate Măsura
O preîncălzire suplimentară • Utilizarea căldurii latente
ridicată la aer. Respectarea Supertermoizolaţie
a aerului proaspăt este Măsura
anumitor cerinţe minime ale Cerinţă posibilă printr-un
calităţii de izolare este Agregat compact cu pompe de
Valoare U cca. 0,1 W/(m2K) schimbător de aer în sol, încălzire
importantă pentru a putea scăzând și mai mult
renunţa complet la corpurile • Racordurile la componentele
necesarul de continuare a Cerinţă
de încălzire fără pierderea construcţiei
încălzirii. putere max. de încălzire 10 W/m2
confortului. Măsura
• Schimbător de căldură în sol
Construcţie fără punţi termice
Măsura
Cerinţă Preîncălzirea aerului proaspăt
Valori Ψ sub 0,01 W/(mK)
12 13
(raportat la dimensiunea exterioară) Cerinţă
Temperatura aerului proaspăt 8°C
• Etanșeitate la aer
Măsura
învelișuri etanșe ale clădirilor Eficienţă a energiei electrice, adică dotarea cu aparate eficiente

Cerinţă Prin dotarea cu aparate casnice eficiente, racorduri de apă caldă pentru
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


n50 sub 0,6 1/h mașini de spălat rufe și vase, incinte de uscare, precum și lămpi cu
economie de curent se reduce și consumul de curent electric casnic a
caselor pasive, fără restricţii de confort, cu peste 50% faţă de media valorii
efective. Întreaga tehnologie a casei este foarte eficientă. Astfel, de ex.,
instalaţia de ventilare funcţionează cu motoare eficiente de curent continuu.
Aparatele eficiente nu sunt întotdeauna mai scumpe decât cele medii. Se
sunt rentabile, de regulă, datorită economisirii cheltuielilor de curent
electric.
1 Acoperirea necesarului de energie remanentă cu ajutorul
purtătorilor de energie regenerabili 2. Date tehnice a profilelor de ramă și a vitrajului
O instalaţie termo-solară optimizată în ce privește costurile poate acoperi 40-
60% din totalitatea necesarului de căldură la temperatură joasă. Datorită
necesarului scăzut de energie remanentă, există o posibilitate care nu ar
Fereastra pentru case pasive certificată GEALAN: 2
necesita costuri și pentru care oferta de energie nu ar fi suficientă: „S 7000 IQ Passivhaus“
compensarea integrală a necesarului de energie remanentă (pentru încălzire,
apă caldă și curent electric casnic) cu ajutorul putătorilor de energie
regenerabili, în bilanţul anual al energiei primare, respectiv în bilanţul de CO2.
Pentru a putea obţine minimul necesar de
Acest lucru este realizat în construcţia CEPHEUS din Hannover-Kronsberg. căldură pentru încălzire prin izolare
supradimensionată a învelișului exterior, în
condiţiile folosirii concomitente a câștigului
Consecinţele care rezultă din explicaţiile teoretice pentru arhitecţi și natural de căldură, pentru ferestrele adecvate
constructorii de ferestre sunt prezentate amănunţit în capitolul 2. sunt stabilite următoarele valori limită de către
institutul Dr. Feist pentru case pasive:

Uw ≤ 0,80 W/m2K (la un vitraj de


Ug = 0,7 și l x H 1,23 x 1,48)1

Uw, montat ≤ 0,85 W/m2K (în 3 situaţii de montaj definite)

Atenţie: Deoarece noţiunea „Casă pasivă“ nu este protejată, trebuie ca la


întocmirea ofertelor să aveţi în vedere
condiţiile-cadru impuse!

Pe baza sistemului S 7000 IQ, GEALAN Fenster-Systeme împreună cu firma


Hermann Gutmann Werke AG au dezvoltat o fereastră pentru case pasive
certificată de Institutul pentru case pasive Dr. Feist, care prezintă o valoare
Uw de 0,80 W/m2K, fiind testată cu succes ca și o „componentă adecvată
caselor pasive“.
14 15

1 De reţinut:

În practică este admisă numai „Ug conform DIN EN 673 ΔT=5K” (diferenţă de temperatură de 15K și
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


un grad nominal de umplere de mai puţin 100%, de obicei 90% +/- 5%).
În limbajul uzual, respectiv în anunţurile formulate neprofesional se vorbește frecvent numai de „Ug“, la
baza calculului stând o diferenţă redusă de temperatură de 10K și un grad de umplere cu gaz de
100%. Astfel se poate ajunge la diferenţe de 0,1 - 0,2 W/m2K.
Consecinţă:
Nu se poate porni de la faptul că în limbajul uzual este utilizată valoarea corectă UgΔT=5K și se
dezbate care valoare va fi utilizată în anunţ, respectiv la comandarea geamului. Aceste efecte
referitoare la valoarea UW a ferestrei pot genera în condiţii defavorabile montarea unui produs
neadecvat casei pasive!
Valori calculate conform Institutului pentru case pasive Dr. Feist: Detalii tehnice a ferestrei pentru case pasive
2 2
Combinaţie de profile PVC (GEALAN: S 7000 IQ) cu învelișuri izolante din
aluminiu (spumant dur PU/liant PU (Gutmann: System MIRA Therm) cu benzi de
izolare lipite, care se prinde în clips cu ajutorul unor elemente portante de
susţinere din plastic. În continuare, trebuie introduse întărituri de oţel separate
termic în tocuri și cercevele. Vitrarea se realizează cu ajutorul unui geam cu trei
foi de sticlă (Ug = 0,70 W/m2K).
În total se definesc 4 niveluri de etanșare. Partea văzută a ramei cuprinde în
total 131 mm la o adâncime de montaj de 120 mm.

➊ Sistem S 7000 IQ (7008/7093) cu oţel separat termic


➋ Geam cu trei foi de sticlă de înaltă izolaţie
➌ Înveliș exterior din aluminiu, acoperit cu pulbere (culoare după paleta
cromatică Gutmann)
16 Prestabilit: ➍ Profile portante de susţinere prinse în clips 17
Ug = 0,70 W/(m2K) ➎ Zonă de izolare din spumant dur PU

Calculat:
Uf = 0,82 W / (m2K) De reţinut:
Ψ = 0,026 W/(mK) (cu distanţier ‘Swisspacer V’) Pentru ca geamul prelucrat să satisfacă cerinţele certificării, aveţi în vedere
următoarele:
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


de aici rezultă pentru Uw: - Vitrajul trebuie să fie cu un geam certificat de Institutul pentru case
pasive Dr. Feist cu Ug 0,7 W/m2K)
fereastră nemontată cu dimensiuni standard - Îmbinarea la marginea geamului Ψ = 0,026 W/mK (Swisspacer V)
Uw = 0,80 W/(m2K) - Vitrajul conţine întotdeauna profilul înalt de fixare a foii de sticlă,
pentru a atinge pătrunderea adâncă a geamului (profilele de fixare a
Fereastră montată în 3 variante de montaj prescrise:
foii de sticlă sunt concepute pentru o grosime a geamului de 36-46
Uw < 0,85 W/m2K)
mm).
Combinaţie toc-cercevea: Montant cu înveliș normal și mai înalt:
2 2

Montant fals:

18 19
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Cuplaje verticale: Colţ 90°:
2 2
Tablă de aluminiu
vopsită în cuptor

20 21
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Tipuri de fereastră

Cu sistemul de profile GEALAN S 7000 IQ Passivhaus rezultă pentru arhitect și


Șprosuri:
2 prelucrător următoarele tipuri de ferestre:
2
Vederi ale ferestrei din interior

Vitraj fix cu Fereastră oscilantă Fereastră oscilo-


cercevea introdusă basculantă

Fereastră Fereastră oscilo-


basculantă basculantă cu
șprosurile cercevelelor
aplicate

22 23

Fereastră cu două cercevele Element de fereastră oscilo-


oscilo-basculantă/oscilantă basculant/fix
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Fereastră stulp basculantă/ Fereastră cu trei cercevele oscilo-
oscilo-basculantă basculantă/basculantă/oscilo-basculantă
Vederi ale ferestrei din interior
Șprosuri
2 Deoarece influenţa șprosurilor asupra transmisiei căldurii nu a fost luată în
2
considerare suficient până acum, institutul ift Rosenheim a determinat valorile
Ψșpros pentru construcţiile cu șprosuri, ţinând seama de calculul coeficienţilor
(valori Ψ) de permeabilitate termică raportaţi la unitatea de lungime pentru
distanţierele geamurilor izolatoare multiple, în conformitate cu prEN 10077.2
Pentru calculul valorii Uw a unei ferestre cu șprosuri, formula cunoscută din DIN
EN ISO 10077-1 este extinsă cu valoarea coeficientului de permeabilitate Ψșpros.

Ag Ug + Af Uf + lg ψg lȘpros • ψȘpros
Uw = +
Ușă oscilo-basculantă
cu supralumină fixă
Fereastră oscilantă cu
supralumină oscilantă
Fereastră oscilo-
basculantă cu
Ag + Af Ag • Af
parapet

Ψșpros coeficientul de permeabilitate termică, raportat la lungime, a


construcţiei cu șprosuri în W/(mK)
lșpros lungimea construcţiei cu șprosuri în m

• Șpros în spaţiul dintre geamuri

Ușă oscilo- Ușă cu montant fals


basculantă

24 25
Manual practic Casa pasivă

Ψșpros în W/(mK)

Manual practic Casa pasivă


Structura vitrajului
4/16/4, 90% Argon, εn,3 = 0,04 0,01

Fereastră cu două cercevele cu supralumină 2 ift Rosenheim: Influenţa construcţiilor cu șprosuri asupra transmisiei căldurii prin geamuri (2002)
oscilantă
Restricţii de mărime

• Șprosuri lipite cu / fără șpros de distanţare din aluminiu Generalităţi:


2 La ferestrele oscilo-basculante, mărimea minimă a falţului cercevelei pentru
sistemul S 7000 IQ este de 29,5 x 37,5 cm. Datorită adâncimii mari a profilului 2
(120 mm), aceste dimensiuni nu au voie să scadă sub valoarea prescrisă; în caz
contrar, cerceveaua ferestrei lovește piesele de închidere a ramei de mascare.

În cazul restricţiilor de mărime este vorba despre mărimea exterioară maximă a


cercevelei, respectiv limitele maxime în m2.

Structura vitrajului Ψșpros în W/(mK) Observaţie:


4/16/4, 90% Argon, εn,3 = 0,04 cu distanţier 0,03 Dimensiunile indicate sunt valabile pentru geamuri cu trei foi de sticlă
izolantă de 44 mm (4-16-4-16-4). În cazul sticlelor grele (protecţie fonică),
4/16/4, 90% Argon, εn,3 = 0,04 fără distanţier -0,003 vă recomandăm să nu valorificaţi dimensiunile maxime. Se vor respecta
indicaţiile producătorului feroneriei!
Consecinţe:
Deoarece la casele pasive diversitatea de culori se realizează cu ajutorul
În practică, influenţa șprosurilor asupra transmisiei căldurii se poate atesta prin învelișului aplicat, pentru toate ferestrele sunt valabile următoarele restricţii de
verificarea conform DIN EN ISO 12567-1 sau prin calcul conform DIN EN ISO mărime:
10077-2. GEALAN recomandă în toate cazurile efectuarea unui calcul exact, în
funcţie de posibilităţi, deoarece se pot pune la dispoziţie valori mai exacte în Raportul b : h = 1,25 : 1,0 nu are voie să fie depășit!
acest sens. Pentru construcţiile cu șprosuri la care nu există o certificarea
detaliată, se va utiliza o valoare de corecţie conform DIN V 4108-4 (v. tabelul). Indiferent de mărimea ferestrei, în toate tocurile și cercevelele trebuie montante
rigidizări.

Tipul șprosului Valoarea de corecţie ΔUW în W/(m2K) Mărimea elementului:


Șpros aplicat + 0,0 Pe lângă limitele prestabilite pentru cercevele (restricţiile de mărime), trebuie
Șpros în spaţiul dintre geamuri avut suplimentar în vedere ca lungimea maximă a profilului, în cazul elementelor
+ 0,1
(șpros simplu în formă de cruce) de ferestre:
Șpros în spaţiul dintre geamuri
+ 0,2 2,80 m; suprafaţa max. = 4,0 m2,
(șpros multiplu în formă de cruce)
26 să nu fie depășită! 27
Calculele prezentate și valorile de corecţie indicate de ift Rosenheim arată că
șprosurile aplicate (lipite) fără șprosuri distanţiere duc la o diminuare a Distanţa între balamale sau între zăvoare max. 800 mm.
transmisiei căldurii. Dacă nu există nicio certificare detaliată prin verificare sau Distanţa dintre balama și colţ max. 100 mm.
calcul, influenţa șprosurilor aplicate (lipite) asupra valorii Uw a ferestrelor poate În ce privește dimensiunile maxime ale elementelor, se va respecta DIN 18056
fi neglijată. - pereţii cu ferestre, dimensionări și execuţii –
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


3 În cazul șprosurilor lipite fără șpros distanţele au fost determinate Ψșpros negative, aceasta înseamnă
că șprosul lipit fără șpros distanţier duce la o îmbunătăţire a valorilor Uw.
Îmbunătăţirea valorilor Uw a ferestrelor este scăzută (cca. 0,01 W/m2K) și poate fi neglijată în calculul
construcţiilor cu șprosuri.
Restricţii de mărime Variante de vitraj

Dimensiunile exterioare ale cercevelelor de ferestre Pe lângă variantele de geam utilizate la certificare (Ug = 0,7 W/ m2K) și de
2 Oscilant Oscilo- Basculant Montant
distanţier de margine (Swisspacer V Ψ = 0,031 W/mK), mai există și alte
variante de vitraj. Condiţia necesară pentru utilizarea de geamuri și sisteme de
2
basculant fals îmbinare la margine care se abat de la certificatul de verificare al Institutului
pentru case pasive Dr. Feist este o valoare Uw ≤ 0,8 W/m2K.

Punctul de pornire pentru calculele următoare:


max. max. max. max.
Mărimea ferestrei: l x h Suprafeţe:
2 2 2 2
Art. b x h [m] [m ] b x h [m] [m ] b x h [m] [m ] b x h [m] [m ] Suprafaţa ferestrei: 1,82 m2
1,23m x 1,48m
7093 1,4 x 1,6 2,0 1,4 x 1,4 1,9 2,0 x 1,5 2,0 0,9 x 1,4 - Suprafaţa geamului: 1,18 m2
Lăţime vizibilă de profil proiectată:
Suprafaţa profilului: 0,64 m2
toc: 92 mm Lungimea îmbinării
Dimensiunile exterioare ale Cercevea: 39 mm la marginea geamului: 4,372 m
cercevelelor ușilor
Oscilant Montant
Stulp Tabel: Calculul valorii UW cu diferite distanţiere și diferite variante certificate de
Oscilo-basculant fals geam cu trei foi de sticlă izolată la o dimensiune de pătrundere a geamului 4 de
15 mm, cu g (EN410) min: 52% și Ug maxim (EN673) = 0,70 W/(m2K)5

max. max. Uw Geam6: Ug conform DIN EN


2 2
Art. b x h [m] [m ] b x h [m] [m ] 0,51 0,60 0,61 0,66 0,74

7093 1,1 x 2,3 2,1 0,9 x 2,1 1,7 Swisspacer V


0,031 0,69 0,75 0,76 0,79 0,84

termic psi7
Distanţier
Thermix
0,039 0,71 0,77 0,78 0,81 0,86

Swisspacer
28 0,041 0,72 0,78 0,78 0,82 0,87
29

TPS Chemetall
0,041 0,72 0,78 0,78 0,82 0,87
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


4 Dimensiunea de pătrundere a geamului la GEALAN S 7000 IQ Passivhaus este de 33 mm. Din acest
motiv se atinge și o valoare Uw cu Swisspacer V de la 0,80 W/(m2 K).
5 În general sunt indicate, luate în considerare de Dr. Feist, valorile U sub 1,0 W/m2K pe două poziţii

după virgulă, în timp ce valorile U peste 1,0 W/m2K sunt indicate pe o poziţie după virgulă.
6 Pentru fereastra GEALAN a caselor pasive se pot monta numai foi de sticlă de grosime de la 36 – 44

mm.
7 Valoarea psi (precum și Uw) se poate – în funcţie de foaia de sticlă izolantă – modifica pentru fiecare
distanţier în diferite situaţii.
Tabelul vitrajelor

Observaţie:
2 Chiar și dacă toate geamurile enumerate ar fi certificate de către institutul Garnituri: 2
pentru case pasive Dr. Feist, nu orice geam poate fi montat în legătură cu
fiecare distanţier separat termic, deoarece valorile Ψ se pot modifica în funcţie
de geamul cu foi de sticlă izolantă.
La montajul ferestrelor pentru case pasive ar trebui montate în general numai
distanţiere îmbunătăţite termic, deoarece pe lângă valoarea UW îmbunătăţită se
minimizează și pericolul de formare a apei de condens și a mucegaiului.

Margine caldă (warme edge) prin distanţiere îmbunătăţite termic

Prin EnEV și alte norme noi și reglementări la care face trimitere,


distanţierele îmbunătăţite termic din oţel inoxidabil sau plastic consolidat
cu fibră de sticlă primesc o importanţă deosebită. În cadrul procedeului de
certificare stabilit de către EnEV pot fi luate în considerare proprietăţile
termo-tehnice ale distanţierelor. Prin înglobarea coeficientul de
permeabilitate termică Ψ contribuţia la economisirea de energie cu
ajutorul unui distanţier îmbunătăţit termic este onorată printr-o dovadă
oficială. Se atinge o îmbunătăţire a valorii Uw a întregii ferestre de minim
0,1 W/m2K (în funcţie de materialul utilizat pentru ramă).
Prin izolarea îmbunătăţită în domeniul critic de tranziţie a geamului și
ramei, temperatura suprafeţei de pe partea spaţiului interior este mai

Profile de fixare a foii de sticlă:


ridicată decât în cazul utilizării distanţierelor convenţionale din aluminiu sau
oţel. Astfel acolo cade mai puţin sau deloc condens care se formează
mereu, în condiţii defavorabile de ex. umiditate ridicată a aerului, în locurile
cele mai reci. Urmarea este un aspect mai plăcut, transparenţă netulburată
și un pericol redus de apariţie a mucegaiului.
(v. sticla plată Markenkreis: Glashandbuch)
30 31
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


3. Ușile caselor pasive
În cazul ușilor de intrare cerinţele se raportează, conform institutului pentru case
pasive Dr. Feist, numai la valoare UD 1 de la 0,8 W/m2K care se poate obţine în starea
montată, precum și clasa de etanșare 3, totuși fără prescripţie explicită pentru
valoarea Uf- a ramelor.
De aceea, ușile caselor pasive sunt construite de cele mai multe ori din profile
3 standard PVC în combinaţie cu material de umplere extrem de bun izolant (cca. 0,3
W/m2K).
3
Alăturat, este prezentat studiul încă necertificat pe baza profilului de uși S 7000 IQ:

Secţiune laterală a ușii de intrare

32 33

Punctul de bază al ușii de


intrare
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


1 UD = UDoor (ușă de intrare), coeficient de permeabilitate termică pentru ușile de intrare.
Soluţia alternativă de ferestre necertificate pentru
4.
o casă pasivă
Ferestre adecvate pentru case pasive Mărimea maximă a cercevelei pentru geamuri și uși
Varianta în alb cu oţel separat termic art. 7799 51
Cu ajutorul ferestrei structurate modular GEALAN S 7000 IQ, este posibilă (NU este valabil în combinaţii cu acrylcolor sau folie!)
producţia de ferestre pentru case pasive, care însă nu îndeplinesc cerinţele
ridicate pentru acest produs a Institutului pentru case pasive Dr. Feist, dar ar
putea fi montate fără prea mari pierderi de calitate termică. Deoarece aceste Dimensiunile exterioare ale cercevelelor de ferestre
variante renunţă la unele părţi constructive costisitoare, dar sunt apropiate de
nivelul tehnico-energetic cerut de Institutul pentru case pasive, ele sunt, Oscilant Oscilo- Basculant Montant
bineînţeles, considerabil mai avantajoase ca preţ1. basculant fals
4 Pentru posesorii de case care cunosc preţurile și care apreciază o fereastră cu
4
înalte calităţi energetice, dar care, din diferite motive, nu vor să îndeplinească
cerinţele stricte ale Institutului pentru case pasive, se oferă următoarele variante
pe baza sistemului de profile GEALAN S 7000 IQ. Pierderea ridicată de căldură max. max. max. max.
prin fereastră, în comparaţie cu cantitatea minoră a ferestrelor certificate pentru
case pasive, poate fi compensată la aceste variante, în alt loc al construcţiei,
Art. b x h [m] [m2] b x h [m] [m2] b x h [m] [m2] b x h [m] [m2]
astfel încât să se realizeze bilanţul total de energie și componentele nu fie 7093 1,3 x 1,4 1,8 1,3 x 1,4 1,8 1,5 x 1,4 1,8 0,8 x 1,4 1,1
exagerat de scumpe.
7066 1,3 x 1,4 1,8 1,3 x 1,4 1,8 1,5 x 1,4 1,8 0,8 x 1,4 1,1
Spre deosebire de ferestrele certificate de Institutul pentru case pasive, valorile
Uw ale ferestrelor, care sunt descrise în cele ce urmează, sunt determinate
convenţional după DIN 4108 sau calculate după DIN EN ISO 10 077. În cazul
acestor ferestre, valoarea Uw se determină din valorile corespunzătoare ramei Dimensiunile exterioare ale cercevelelor ușilor
Uf și vitrajului Ug. Racordul construcţiei nu mai este luat în calcul la această Oscilant Oscilo- Montant Glisant paralel
basculant basculant
evaluare. fals Kipp
Important:
În cazul soluţiilor care urmează a fi prezentate, lipsește stabilitatea - înveliș
ridicător din aluminiu. De aceea, în acest caz se va avea în vedere în mod
special respectarea mărimilor de fabricare maxime admise. Variantele sunt max. max. max.
34 posibile numai cu profile albe! Art. b x h [m] [m2] b x h [m] [m2] b x h [m] [m2] 35

7093 1,0 x 2,1 2,1 0,8 x 2,1 1,7 1,1 x 2,1 2,3
7066 1,0 x 2,1 2,1 0,8 x 2,1 1,7 1,1 x 2,1 2,3
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Pe lângă limitele prestabilite pentru cercevele (restricţiile de mărime), trebuie
avut suplimentar în vedere ca lungimea maximă a profilului, în cazul elementelor
de ferestre:

2,60 m; suprafaţa max. = 4,0 m2,

să nu fie depășită!
1Trebuie totuși să se ţină cont dacă anunţul se conformează cerinţelor Institutului pentru case pasive
Dr. Feist. Numai dacă nu este cazul, pot fi utilizate variantele aici descrise.
Varianta 1:
Raportul b : h = 1,25 : 1,0 nu are voie să fie depășit! Combinaţie ramă-cercevea art. 7008.. , art. 7093.. cu oţel separat termic
art. 7799 51
Observaţie: Uf = 1,10 W/m2K calculat cu un panel2 gros de 44 mm.
Dimensiunile indicate sunt valabile pentru geamuri cu trei foi de sticlă izolantă Valori Uw realizabile conform DIN EN ISO 10 0773;
de 44 mm (4-16-4-16-4). În cazul sticlelor grele (protecţie fonică), vă
recomandăm să nu valorificaţi dimensiunile maxime. Se vor respecta indicaţiile
producătorului feroneriei!
4 Uw Geam: Ug conform DIN EN
0,51 0,58 0,60 0,61 0,66 0,69 0,74
4
Observaţie preliminară:
Chiar dacă toate geamurile enumerate în variantele următoare sunt certificate Swisspacer V 0,77 0,82 0,83 0,84 0,87 0,89 0,93
0,031
de către Institutul pentru case pasive Dr. Feist, nu orice geam poate fi montat

termic psi4
Distanţier
în combinaţie cu fiecare distanţier separat termic, deoarece valorile Ψ se pot Thermix
0,79 0,84 0,85 0,86 0,89 0,91 0,95
modifica în funcţie de geamul izolator. 0,039
Swisspacer
În comparaţie cu GEALAN S 7000 IQ Passivhaus, aici pot fi utilizate geamuri cu 0,79 0,84 0,85 0,86 0,90 0,92 0,95
0,041
o grosime de 21 mm - 44 mm.
TPS Chemetall
0,79 0,84 0,85 0,86 0,90 0,92 0,95
0,041

36 37

Grosimea
geamului de la
21mm la 44mm
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


2 Protocolul de calcul există și poate fi solicitat în caz de necesitate.
3 În general sunt indicate, conform Dr. Feist, valorile U sub 1,0 W/m2K cu două poziţii după virgulă, în
timp ce valorile U peste 1,0 W/m2K sunt indicate cu o poziţie după virgulă.
4 Valoarea psi (precum și U ) se poate modifica – în funcţie de geamul izolator – pentru fiecare
w
distanţier în diferite situaţii.
Varianta 2: Varianta 3:
Combinaţie ramă-cercevea art. 7008.., art. 7066.. cu oţel separat termic Calculul tabelar al valorii Uw conform DIN V 4108-4: 2002-02
art. 7799 51

Uf = 1,10 W/m2K calculat cu un panel5 gros de 44 mm. Conform DIN V 4108-4 tabelul 6/8 (stand 2002-2) se obţin următoarele
Valori Uw realizabile conform DIN EN ISO 10 077; valori (procedeul exact, precum și tabelul complet sunt prezentate
amănunţit în manualul practic GEALAN Nr. 7: Protecţia termică EnEV):
Uw Geam: Ug conform DIN EN Cu valoarea de corecţie pentru îmbinarea de margine îmbunătăţită din
punct de vedere termo-tehnic a geamului ΔUw = - 0,1 W/m2K
4 0,51 0,58 0,60 0,61 0,66 0,69 0,74
și vitraj termoizolant cu trei foi de sticlă
4
Swisspacer V
0,77 0,82 0,83 0,84 0,87 0,89 0,93
0,031
Uw W/m2K 2
termic psi6
Distanţier

Thermix 0,79 0,84 0,85 0,86 0,89 0,91 0,95 la U f,BW 1,2 W/m K
0,039 Ug Uw W/m2K
Swisspacer W/m2K la Uf,BW 1,2 W/m 2K și îmbinarea termică
de margine
0,79 0,84 0,85 0,86 0,90 0,92 0,95
2
w = - 0,1 W/m K
0,041
TPS Chemetall
0,79 0,84 0,85 0,86 0,90 0,92 0,95 0,9 1 ,1 1 ,0
0,041 0,8 1 ,1 1 ,0

0,7 1 ,0 0,9

0,6 0,9 0,8

0,5 0,9 0,8

38 39

Grosimea
geamului de la
21mm la 44mm
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


5Protocolul de calcul există și poate fi solicitat în caz de necesitate.
6Valoarea psi (precum și Uw) se poate modifica – în funcţie de geamul izolator – pentru fiecare
distanţier în diferite situaţii.
5. Montajul ferestrelor pentru case pasive

Consola de montaj al ferestrei cu unghiuri de susţinere Pentru această problemă de montaj al ferestrelor la faţadele izolate împotriva
căldurii excesive, firma SFS intec recomandă o consolă specială de montaj.
Pentru a corespunde cerinţelor coeficientului scăzut de permeabilitate termică a Această consolă de montaj suportă, în cazul unei ieșiri din consolă de 10 cm, o
pereţilor exteriori în special la casele pasive și cu consum scăzut de energie, greutate de până la 1.300 N și este astfel indicată și pentru componente de
faţadele se izolează astăzi suplimentar pe partea exterioară. Frecvent întâlnite fereastră și uși mari și grele. Un exemplu de montaj este reprezentat în imagine.
sunt izolaţiile cu o grosime de până la 30 cm. Acest mod constructiv se Alte informaţii pot fi aflate direct de la producător; pentru adresă, vezi capitolul 8.
întâlnește, de exemplu, și în regiunile unde zidăria tradiţională este acoperită cu
clincher și cu izolaţie centrală. Din motive de fizică a construcţiilor, instalaţi și
montaţi fereastra pe cât posibil fără punţi termice în planul izolaţiei.

5 Instrucţiuni de montare: 5
- Fereastra casei pasive trebuie montată în planul izolaţiei în faţa zidăriei. O
dimensiune de intrare a ferestrei în corpul zidăriei de până la max. 2 cm
este încă tolerabilă din punct de vedere tehnico-termic; dimensiuni nai
adânci de intrare nu sunt, însă, recomandate.
- O dimensiune de intrare de max. 2 cm a ramei în pereţii portanţi este încă
tolerabilă.
- Etanșarea trebuie să fie după principiul consacrat „în interior mai etanș
decât în exterior“.
- Suplimentar, trebuie avute în vedere și prescripţiile mai stricte privind
etanșeitatea la aer (testul Blower-Door!).
➔ deoarece etanșeitatea benzilor Compri nu este suficientă, utilizarea
acestora este exclusă,
➔ este recomandată o utilizare a foliei (în interior etanșă la vapori, în
40 exterior permisivă la difuzia vaporilor) 41
- Deoarece fereastra este drenată suplimentar în jos, este recomandată
formarea unei vane din folie sub glaful ferestrei.
- Materialul de izolare de sub glaful ferestrei ar trebui să fie Styrodur sau alt
material hidrofug similar.
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


➔ Dat fiind pericolul ridicat de formare a mucegaiului, la montajul
ferestrelor pentru case pasive acordaţi o atenţie deosebită
montajului corect din punct de vedere al fizicii construcţiilor.
Racordul construcţiei cu colţar Racordul construcţiei cu sistem de fixare SFS

Marginea interioară a ramei de mascare este coplanară cu marginea frontală a Marginea interioară a ramei de mascare este coplanară cu marginea frontală a
zidăriei. zidăriei.

5 5

42 43
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Racordul construcţiei cu colţar Testul Blower-Door:

Marginea interioară a ramei de mascare este deplasată spre interior cu max. 2 Cu ajutorul unei metode de măsurare relativ simple și nedistructive, numită Blower-
cm în raport cu marginea frontală a zidăriei. Door, se poate controla, fără necesar mare de timp, calitatea întregii clădiri. Metoda
diferenţei de presiune furnizează valoarea ratei schimbului de aer prin ventilarea
necontrolată prin rosturi și se pretează excelent pentru depistarea exactă a
pierderilor prin învelișul clădirii.

5 5

Reprezentarea de principiu a echipamentului de măsurare pentru


verificarea întregii clădiri

În cazul unei verificări după DIN EN 13829 (ediţia: 02/2001) valorile fluxului volumic
prescrise prin EnEV în anexa 4 nr. 2 nu trebuie să depășească, la o diferenţă de
presiune între interior și exterior de 50 Pa, în raport cu volumul de aer încălzit, în
cazul clădirilor
• fără instalaţii tehnice ambientale 3 h –1 și
• cu instalaţii tehnice de aer ambiental 1,5 h –1
.

Pentru casele pasive este totuși valabilă cerinţa ca, în aceleași condiţii,
schimbul de aer sub presiune trebuie să fie < 0,6 h-1.
44 45
De reţinut:
În cazul testului Blower-Door este vizat schimbul de aer sub presiune din ÎNTREAGA
clădire, nu numai pentru ferestre! În consecinţă, nepromovarea testului Blower-Door
nu permite automat tragerea de concluzii asupra ferestrei încorporate.
Consecinţe ale montajului ferestrelor:
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


• Pentru ca etanșarea rosturilor și securitatea la ploaie torenţială să fie suficient
de eficiente, baza sistemului de fereastră verificat S 7000 IQ este o “coajă”
suplimentară de căptușire.
• În cazul racordului de construcţie – pornind de la cerinţele EnEV, respectiv
prescripţiile RAL – trebuie să se lucreze foarte atent, deoarece un rost redus
de montaj nu mai poate asigura etanșeitatea la aer a montajului ferestrei!
6. Textul de ofertare

Observaţii preliminare referitoare la ferestrele Dacă în descrierea poziţiei nu sunt adăugate date despre forma profilului,
datele necesare pentru determinarea formei profilului (de ex. momentul de
caselor pasive inerţie necesar, sarcini orizontale etc.) se pot prelua din vederea ferestrei,
respectiv datele obiectivului de construcţie.
Schiţele de detaliu atașate diferitelor poziţii servesc ca reper pentru calcul și
reprezintă o soluţie posibilă. Alte soluţii pot fi acceptate dacă îndeplinesc
cerinţele. Diferenţa faţă de situaţia de racordare dorită trebuie să fie clar
evidenţiată.

0.3 Reciclare
Se iau în considerare numai sistemelor de fereastră/ușă pentru care se asigură
la final o evacuare ca deșeu a PVC-ului. Ferestrele vechi și resturile de profile
trebuie prelucrate, separate pe criteriul material și revalorificate. La cererea
conducerii șantierului, se va prezenta un act justificativ

6 0.4 Suprafeţe-suport de construcţie


6
Desenele detaliilor modificate pentru construcţiile de ferestre și racordurile la
corpul clădirii trebuie prezentate la timp, la solicitarea conducerii șantierului, în
cazul unei comenzi de lucru. În caz contrar, sunt valabile detaliile dorite pentru
racordul la construcţie.

1. Cerinţele impuse construcţiei

1.1 Cerinţe statice


Construcţia ferestrelor, inclusiv a elementelor de legătură trebuie să preia toate
46 47
forţele care acţionează și să le poată transmite structurilor portante ale corpului
0. Generalităţi clădirii. O acţiune a forţelor asupra vitrajului nu trebuie să aibă loc.
În grupa de solicitare presupusă
0.1 Indicaţie generală privind observaţiile tehnice preliminare • construcţia ramei nu are voie să formeze între două puncte de reazem o
săgeată mai mare de 1/300 din lungime, respectiv 1/200 în cazul
Suplimentar condiţiilor contractuale VOB și generale, sunt valabile variantele lungimilor componentelor între 2 m și 3 m, care se află în domeniul de
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


alăturate, inclusiv normele prezentate. valabilitate al DIN 18056.

0.2 Desene
Vederea ferestrei alăturată devizului servește la reprezentarea divizării ferestrei,
a modurilor de construcţie și a modurilor de deschidere.
Dimensiunile se vor verifica pe clădire.
• În cazul utilizării geamurilor izolatoare multiple, încovoierea marginii Ca certificare, este valabil simbolul de calitate RAL sau prezentarea verificării
geamului între marginile opuse ale acestuia nu are voie să depășească 8 sistemului producătorului de profile.
mm. Geamurile speciale nu au voie să formeze o săgeată de încovoiere
În celelalte cazuri se prezintă un buletin de încercare de la un institut de
mai mare de 8 mm; vezi prescripţiile specifice pentru vitrare.
verificare recunoscut, pentru mărimile maxime în funcţie de culoarea ferestrelor
Grupele de solicitare planificate conforme cu proiectul vor fi acceptate după și ușilor ofertate.
• DIN 1055 partea 4 pentru solicitările produse de acţiunea vântului;
• DIN 1055 partea 3 pentru sarcini orizontale (forţe laterale) asupra vitrajului 1.2.2 Protecţie termică și contra umezelii
și montanţilor până la înălţimea parapetului;
Pentru cerinţele protecţiei termice este valabilă ordonanţa despre protecţia
• DIN 18056 pentru sarcini laterale asupra montantului când fereastra este
termică în condiţii de economie de energie și tehnica instalaţiilor cu economie
deschisă.
de energie în clădiri (Ordonanţa privind economia de energie EnEV) din
• Ferestrele trebuie să corespundă cerinţelor DIN EN 12210.
2.1.2002.
Sarcini suplimentare se pot prelua din descrierea poziţiei, respectiv din datele
DIN 4108 „Protecţia termică în construcţii civile și industriale“
obiectivului de construcţie.
DIN EN ISO 10077 „Caracteristicile de termoizolaţie ale ferestrelor, ușilor și
O certificare statică conformă DIN 18056 poate fi cerută în cazul elementelor
6 mărimii elementelor de peste 9 m2 și lungimea părţii scurte ≤ 2 m.
încheierilor – calculul coeficientului de transmisie termică“. 6
Influenţa ploii torenţiale și a apei de condens trebuie limitată astfel încât
defectele (de ex. minimizarea nepermisă a protecţiei termice) să fie evitate.
1.2 Cerinţe de fizică a construcţiilor

1.2.3 Protecţie fonică


1.2.1 Permeabilitatea la aer, etanșeitatea la ploaie torenţială și capacitatea
Pentru protecţia fonică este valabilă
de rezistenţă la solicitările produse de acţiunea vântului
DIN 4109 „Protecţia antifonică în construcţii civile și industriale“
Permeabilitatea la aer trebuie să corespundă cerinţelor DIN EN 12207
(redactarea nouă) și să asigure modalităţile de deschidere a ferestrei descrise. Racordurile dintre ferestre și corpurile clădirilor sunt formate cu respectarea
În DIN EN 12207 este adăugat ca anexă naţională un tabel de corelaţie, în care cerinţelor cu privire la fonoizolaţia ferestrelor. În cazul antifonării suprafeţelor
este posibilă conversia de la vechea normă DIN 18055 la cea nouă: DIN EN din tablă (de ex. perdele din tablă și glafurile ferestrelor) se va avea în vedere
12207. DIN 18360 (cif.3.1.22).
48 Etanșeitatea la ploaie torenţială trebuie să corespundă cerinţelor DIN EN 12208 49
(redactarea nouă) și să asigure modalităţile de deschidere a ferestrei descrise.
În DIN EN 12207 este adăugat ca anexă naţională un tabel de corelaţie, în care 2. Materiale
este posibilă conversia de la vechea normă DIN 18055 la cea nouă: DIN EN
12208.
2.1 Plastic
Capacitatea de rezistenţă la solicitările produse de acţiunea vântului trebuie să
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


corespundă cerinţelor DIN EN 12210 (redactarea nouă) și să asigure Profile de ferestre din PVC dur
modalităţile de deschidere a ferestrei descrise. În DIN EN 12210 este adăugat Materialul utilizat (PVC dur, cu rezilienţă înaltă și fără aditivi de înmuiere) trebuie
ca anexă naţională un tabel de corelaţie, în care este posibilă conversia de la să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
vechea normă DIN 18055 la cea nouă: DIN EN 12210.
♦ Temperatură de înmuiere Vicat VST/B50, după DIN EN ISO 306: ≤ 75oC 2.3 Profile de etanșare
♦Rezilienţă (probă crestată) conf. Charpy, după DIN EN ISO 179, 1eA: ≤ 20 kJ/m 2
Pentru garniturile care sunt expuse intemperiilor exterioare, pot fi montate
♦ Modulul de elasticitate: Modul de flexibilitate Ef DIN EN ISO 178 resp. numai profile de etanșare care corespund prescripţiilor de calitate și verificare
modul de tracţiune Et DIN EN ISO 527 - 1-3: ≤ 2200 N/mm2 pentru ferestre din plastic RAL-GZ 716/1, paragraful II. Pot fi montate și
garnituri APTK (EPDM) care corespund DIN 7863 resp. “Specificaţiilor standard
♦ Timp de stabilitate tst, conf. DIN 53381-1 NAAM”. Pentru alte garnituri necelulare din elastomer și alte materiale se va
Comportament la foc: Cu inflamabilitate foarte scăzută, auto-extinctor certifica aptitudinea acestora, iar documentele vor fi prezentate beneficiarului.
conf. DIN 4102 Toate profilele de etanșare trebuie să fie compatibile cu materialele învecinate
Rezistenţa la acţiuni chimice: Conform DIN 8061 rezistent la materialele de (de ex. profilele ramei și straturile acoperitoare).
construcţie (precum var, ciment etc.) utilizate în
vecinătatea ferestrei resp. a cutiei de rulou
exterior.
3. Variantă de execuţie

2.2 Piese metalice Profilele și sistemul trebuie să corespundă RAL-GZ 716/1, paragraf III și
6 descrierii de bază a sistemului de către producătorul profilului. 6
Pot fi oferite numai sisteme de legătură cu mai multe camere, care îndeplinesc
2.2.1 Aluminiu
următoarele condiţii tehnice:
Pentru cerinţele privitoare la aluminiu sunt valabile:
♦ DIN EN 485 Aluminiu și aliaje de aluminiu - balamale, table și plăci 3.1 Forma profilului
Profil oferit: GEALAN S-7000 IQ Passivhaus sau echivalent.
2.2.2 Oţel
Toate piesele din oţel care nu mai sunt accesibile după montaj trebuie zincate. 3.1.1. Generalităţi
Componentele constructive din oţel care rămân accesibile după montaj trebuie
protejate împotriva coroziunii, conform DIN 18360. Se va utiliza o fereastră dublă lipită din PVC-aluminiu.
Grosimile pereţilor rigidizării din oţel trebuie să fie de min. 1,5 mm. Construcţia trebuie să prezinte o valoare a izolaţiei termice Uf a ramei mai mică
sau egală cu 0,82 W/m2 prin verificare sau calcul (conform DIN ISO 10077-2).
50 51
Fereastra din PVC/aluminiu trebuie să îndeplinească această proprietate, cu
2.2.3 Asamblarea metalelor diferite ajutorul unui certificat al Institutului pentru case pasive Dr. Feist.
În cazul asamblării metalelor diferite trebuie să se asigura condiţiile pentru ca
niciun contact de coroziune și alte influenţe defavorabile să nu apară.
3.1.2 Fereastră din PVC
Toate profilele principale trebuie să prezinte cel puţin o adâncime de
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


construcţie de 74 mm.
Distanţa între liniile principale ale mecanismului trebuie să fie de 13 mm.
Garnitura centrală și garnitura de contact trebuie să se afle în cercevea.
Opritorul central al garniturii este în rama de mascare și stâlp / montant. Pentru 3.2 Culoarea
îmbunătăţire și stabilitate, trebuie să fie prevăzut cu spaţii interioare și servește
suplimentar ca barieră împotriva desprinderii feroneriei pentru o protecţie
ridicată anti-efracţie.
În cercevele trebuie să poată fi montate geamuri cu o grosime de 44 mm. În interior:
Profilele tocului și a cercevelei trebuie să prezinte cinci camere în direcţia Corp de bază din PVC
fluxului de căldură. În caz de adaos și de profile statice sunt admise profile cu Suprafaţă din PVC
trei camere. Între RAL 9003 și 9016 alb
Pentru a obţine straturi de aer suplimentare de izolaţie termică, profilele de oţel
nu trebuie să fie așezate direct pe praguri. De aceea, camerele armăturilor
În exterior:
trebuie să fie prevăzute cu ciocuri de prindere.
Înveliș de acoperire din aluminiu
Trebuie să existe posibilitatea de cuplare a profilelor și de preluare a
garniturilor.
Acoperit cu pulbere
6 3.1.3 Ramă de legătură din aluminiu 6
Profilele de aluminiu se vor executata ca învelișuri de legătură cu spumant dur
de calitate din polistirol și un înveliș interior din plastic, din poliamidă
consolidată cu fibră de sticlă. RAL 9016 Standard

Spumantul dur se va executa condiţionat constructiv cu o grosime de 2-3 cm. RAL _____ după paleta cromatică a
producătorului
Conductibilitatea termică a spumei poate să îndeplinească max. 0,035 W/mK ,
o absorbţie max. a apei de 1,5% din volum conform DIN EN 12087. 3.3 Devierea apei
Profilele din aluminiu se vor oferi din AlMgSi 0,5 F22 și conform DIN 1748 și
DIN 17 615.
3.3.1 Drenajul ramelor de mascare
Varianta trebuie să se realizeze după normele și directivele admisibile a regulilor
La toate tipurile de deschidere a ferestrelor se va drena partea de jos a
de tehnică recunoscute și după cerinţele ofertantului sistemului.
componentei ramei de mascare/montantului transversal. 53
52
Drenajul are loc întotdeauna din antecameră spre exterior, prin „coaja“ de
3.1.4 Fixarea ramei de aluminiu
căptușire din aluminiu. În domeniul învelișului de izolare, drenajul trebuie
Fixarea ramei de aluminiu pe rama ferestrei din PVC se realizează prin separat de materialul de izolare prin tuburi de plastic. Dispunerea drenajului
demontarea suporturilor de oscilare și a suporturilor clipsaţi de oscilare, din se va efectua conform descrierii sistemului. Găurile pentru drenaj prin
plastic de calitate, rezistent la temperatură, precum POM modificat pentru camerele de rigidizare nu sunt admise. Trebuie asigurată o recirculare sigură
Manual practic Casa pasivă

rezilienţă înaltă. Pe cercevea se montează întotdeauna suporţi oscilanţi. Trebuie a drenajului falţului pentru sticlă.

Manual practic Casa pasivă


asigurată o alungire netensionată a învelișului de legătură din aluminiu la
componenta din PVC și ventilare din spate pe întreaga suprafaţă a fantei între
PVC și învelișul de legătură. Distanţa trebuie executată, de aceea, cu valoarea
minimă de 4 mm.
3.3.2 Drenajul falţului pentru sticlă Jgheabul de drenaj dimensionat la o mărime care să asigure posibilitatea de
curăţare comodă și liberă.
Pe baza condiţiilor de garanţie a producătorului de geam izolant, falţul pentru
sticlă trebuie să aibă, la vitrajele cu baza falţului fără material izolant, orificii
pentru egalizarea umidităţii și să corespundă cu cerinţele descrierii sistemului. 3.6.1 Sisteme de etanșare
Orificiile de aerisire / drenare trebuie să prezinte dimensiunile minime (fante Sunt admise următoarele sisteme de etanșare:
28 x 5 mm și în cazuri se excepţie găuri ∅ 6 mm).
Sistem cu garnitură centrală S7000 IQ Passivhaus sau echivalent
Echivalenţa există dacă sunt îndeplinite toate particularităţile tehnice de la
3.4 Rigidizarea
paragrafele anterioare.
Sunt valabile directivele de prelucrare stabilite în descrierea sistemului de
către producător. Toate rigidizările trebuie să fie din oţel zincat de calitate DX
3.7 Feroneria
51 D+Z 275 N A și să prezinte o grosime a peretelui de 1,5 mm.
Oţelul de ramă și cercevea care urmează a fi introdus trebuie să fie separat Feroneria ar trebui configurată corespunzător sarcinilor cunoscute și
termic. asigurată împotriva coroziunii.

6 3.5 Îmbinare de colţ a profilelor


Datele producătorului de feronerie trebuie să fie luate în considerare (de ex.
solicitarea maximă).
6
3.7.1 Feroneria pentru cercevele oscilo-basculante
3.5.1 Corpuri de bază din PVC
Foarfecele mecanismului pivotant de deschidere trebuie să împiedice eficient
Îmbinările de colţ se vor confecţiona prin procedeul de sudare cap la cap sau
căderea cercevelei de fereastră în cazul unei manevre greșite (de ex. utilizarea
prin alte procedee echivalente admise de către ofertantul sistemelor.
unui foarfece în trei puncte). Dacă foarfecele mecanismului pivotant de
Limita de rupere la solicitări ale îmbinării pe colţ nu trebuie să fie sub valoarea deschidere nu îndeplinește această condiţie, se va monta o siguranţă
menţionată pentru fiecare profil, din descrierea sistemului. Pentru alte îmbinări împotriva manevrării greșite.
ale ramelor se va prezenta o certificare a aptitudinii acestora.
Reazemul de colţ trebuie să deplaseze cerceveaua în siguranţă la fiecare
poziţie de manevrare.
3.5.2. Înveliș exterior din aluminiu
54 Învelișul exterior trebuie prevăzut cu îmbinări pe colţ lipite. 3.7.2 Feronerie pentru supralumini 55

Îmbinarea pe colţ se va etanșa în îmbinare la 45°. În cazul supraluminilor se montează, ca siguranţă suplimentară foarfece,
pentru a împiedica eventuale defecţiuni ca urmare a agăţărilor incorecte ale
foarfecelor de deschidere.
3.6 Garnituri pentru falţ
Garniturile pentru falţ din suprafeţele de etanșare dintre rama cercevelei și toc
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


3.8 Vitrajul
se vor monta pe circumferinţa suprafeţei sau trebuie sudate în colţuri. Trebuie
să existe posibilitea de înlocuire ușoară a profilelor de etanșare.
3.8.1 Grosimile geamurilor
Grosimile geamurilor se vor determina luându-se în considerare solicitarea
prin acţiunea vântului (paragraful 1.1). În cazul în care sunt aplicate sarcini Valoarea g a sticlei alese trebuie să fie de minim 50 % și să fie indicată în
suplimentare (de ex. încărcare cu zăpadă la vitrajele deasupra capului), se va mod special
face referire la fiecare poziţie în parte.
Valoarea-g a combinaţiei de sticlă utilizată: ________%
3.8.2 Montarea geamului
Vitrajul și montarea calupurilor se va realiza conform descrierii sistemului.
Varianta stă la baza DIN 18361. 4. Montajul

La vitrare se vor avea în vedere prescripţiile producătorului de geam izolant. În


cazul suprafeţelor vitrate speciale, se vor prezenta mostre, la cerere. 4.1 Fixarea

3.8.3 Montarea calupurilor


4.1.1 Fixarea ferestrelor
Calupurile de susţinere și cele de distanţare se vor reprezenta corespunzător
modului de deschidere al cercevelei după „directivele de montare a calupurilor“ Montajul ferestrelor se va realiza după detaliile de construcţie prestabilite. Se
6 ale institutului de construcţie a geamurilor pentru tehnica de vitrare și
construcţia de ferestre (IHG) Hadamar. În principiu nu se vor utiliza calupuri din
va avea în vedere ca ancorările:
♦ să transmită impecabil forţele din ferestre și pereţii ferestrelor spre
6
lemn, indiferent de tipul acestora. Poate fi vorba numai de calupuri din plastic corpul clădirii.
fără aditivi de înmuiere, ca de ex. nylon, PVC dur, polistirol etc. Calupurile ♦ să permită preluarea de către construcţie atât a mișcărilor din dilatarea
portante trebuie să fie lungi de 80 mm până la 100 mm și ar trebui să termică a ferestrelor și pereţilor ferestrelor, cât și a celor din
depășească cu 2 mm pe fiecare parte a mărginii geamului. Distanţa de la modificările de formă. Modificările de formă așteptate asupra clădirii se
marginea geamului până la începutul calupului trebuie să fie în colţuri între 30 și vor prelua din datele obiectivului de construcţie, respectiv din fiecare
50 mm. poziţie.
♦ să corespundă criteriilor specifice caselor pasive. Se va acorda o
3.8.3 Distanţierele geamurilor atenţie specială evitării punţilor termice.
Se va monta o îmbinare de margine îmbunătăţită termic (de ex. Swisspacer V).
4.1.2 Fixarea pereţilor ferestrelor
Îmbinarea de margine utilizată nu trebuie să depășească, în certificarea
56 Institutului pentru case pasive Dr. Feist prezentată mai sus, o valoare Psi de Pentru ancorarea pereţilor ferestrelor este suplimentar valabil DIN 18056 57
0,026 W/mK. “Măsurarea ferestrei și suprafeţei peretelui ferestrei și variante”, paragraful
5.5.
Valoarea corespunzătoare se va prezenta cu ajutorul certificatului de verificare
sau a calculului. Apoi se va folosi în calcul distanţa reciprocă dintre elementele de fixare cu
max. 70 cm, dacă producătorul sistemului nu a stabilit distanţe mai mici.
Distanţa elementelor de fixare din colţurile interioare a ramei de mascare,
3.8.4 Geamul
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


stâlpului și a altor îmbinări ale ramelor trebuie să fie de cca. 15 cm, dacă
Se va alege un geam cu proprietăţi foarte bune de izolaţie și cu trei foi de producătorul sistemului nu a stabilit distanţe mai mici în domeniul lagărelor
sticlă. foarfecelor, în cazul ferestrelor cu aripă oscilo-basculantă.
Grosimea totală a geamului trebuie să corespundă valorii de 44 mm. Analog 4.1.1. este valabilă proiectarea atentă pentru a evita punţile termice.
Valoarea Ug a geamului montat nu trebuie să depășească, conform DIN EN 673
cu diferenţa de temperatură de 15°K, valoarea de 0,7 W/m2K.
4.2 Varianta zonei de joncţiune spre corpul clădirii vedere o fixare pe ambele flancuri. În toate cazurile, trebuie utilizat un
material de umplutură neabsorbant.
Racordurile la corpul clădirii trebuie să respecte cerinţele fizicii construcţiilor;
cu alte cuvinte se vor avea în vedere cerinţele protecţiei termice, protecţiei la Aveţi în vedere directivele de montaj ale producătorului.
umiditate, fonoizolaţiei și deplasării rosturilor.
Rosturile din latura interioară servesc ca barieră contra vaporilor și trebuie să
împiedice infiltrarea umidităţii între ramă și perete. Rostul din latura exterioară
trebuie să asigure securitatea la ploaie torenţială și să permită o egalizare a Descrierea poziţiei
presiunii vaporilor cu latura exterioară.
Suprafeţele de etanșare și izolare se vor alege astfel încât, factorul de Poziţia: 001
temperatură „fRsi“ certificat după DIN EN ISO 10211-2 să fie în spaţiul total racord superior
interior mai mare/egal cu 0,7.
Vedere exterioară:

Înălţimea construcţiei la roșu


Aveţi în vedere cerinţele înalte privitoare la etanșeitatea la aer a caselor GEALAN Kunststoff-Fenstersystem
pasive. Sistem cu dublă etanșare
6 4.2.1 Benzile de etanșare a rosturilor
S7000IQ Passivhaus
sau echivalent
racord
lateral
racord
lateral 6
Ferestre roto-basculante
Benzile de etanșare precomprimate trebuie montate conform datelor (direcţia de rotire de comun acord cu AG)
producătorului.
Lăţimea construcţiei la roșu

Descriere: racord inferior


4.2.2 Fâșii de hidroizolaţie
Culoare: în exterior asemănător
Proprietăţile fâșiilor de hidroizolaţie trebuie să corespundă scopului de acrylcolor RAL 7038 (v. paleta
utilizare și DIN 18195. Conform DIN 52452, ele nu au voie să conţină cromatică Gutmann) în exterior
componente agresive și trebuie să fie compatibile cu materialele învecinate alb între RAL 9003 și RAL 9016
(de ex. rama de mascare din PVC, aluminiu și straturi acoperitoare). Fâșiile de
etanșare trebuie să fie rezistente la îmbătrânire și la intemperii atmosferice,
dacă sunt expuse la acestea.
58 59
Dacă fâșia de hidroizolaţie se va lipi, atunci suprafeţele de lipire trebuie să fie
lipsite de impurităţi și materiale stăine. Pentru garantarea funcţionării, ele se
vor asigura mecanic. Profilele din PVC nu trebuie să ajungă în contact cu
materiale care conţin bitum; pot fi utilizate numai fâșii care se sudează la
rece.
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Aveţi în vedere datele producătorului.

4.2.3 Materiale elastice de hidroizolaţie


În cazul etanșării rosturilor de racord cu materiale elastice de hidroizolaţie,
aveţi în vedere DIN 18540 și prescripţiile producătorului. La stabilirea lăţimii
rosturilor aveţi în vedere deformare totală admisă. La execuţie se va avea în
Dimensiuni ale construcţiei la roșu: jos:
Lăţime: aprox. 112 cm
Înălţime: aprox. 143 cm

Descrierea construcţiei:
Rama de mascare: Art. 7008 IQ cu oţel separat termic în profil cu 6 camere
Cercevea: Art. 7093 IQ cu oţel separat termic în profil cu 5 camere
Adâncime min. de construcţie: 120 mm
Lăţimea totală max. a părţii vizibile: 131 mm

Racorduri la construcţie: Fără rebord

lateral:
Etanșare:
6 Etanșarea trebuie realizată astfel încât
să fie luat în calcul principiul de bază
6
„în interior mai etanș decât în exterior“.

Izolaţia termică:
material de izolare adecvat

Fixare:
mecanic, utilizând materiale de fixare
adecvate

Profil inferior de racord:


pentru glaful metalic exterior și glaful
interior al ferestrei
60 Umpluturi: 61
geam izolant cu 3 foi de sticlă:
Configuraţia sticlei: 4 mm: 16
mm/4mm/16mm: 4 mm
Protecţie termică: Valoarea Ug= ≤ 0,7 W/m2K
Permisivitatea energetică: valoarea g=52 %
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Distanţierul de margine: Swisspacer V

Geam Geam

Geam
7. Explicitări ale termenilor

Feronerie pentru ferestre și uși din plastic: Coeficientul de utilizare al unei instalaţii
Feronerie oscilo-basculantă în variantă standard pentru
cercevele de până la 100 kg. Coeficientul de utilizare al unei instalaţii eP descrie calitatea energetică a
Cu dopuri de mascare albe pentru lagăre de colţ și de unei instalaţii de încălzire și este definită ca raportul dintre energia
foarfece consumată și cea obţinută. Energia consumată este cantitatea de
Mâner rotativ alb lăcuit (RAL 9016). energie necesară pentru încălzire și apă caldă menajeră.
În coeficientul de utilizare al unei instalaţii se iau în calcul pierderile care
apar la transmiterea căldurii, distribuirea căldurii, acumularea căldurii și
producerea căldurii, aporturile de căldură dintr-o instalaţie solară, o
Livrare și montare recuperare de căldură, precum și randamentul transformării energiei. Un
Preţ unitar Preţ total coeficient scăzut al energiei consumate este caracteristic unui sistem de
încălzire favorabil din punct de vedere energetic.
Bucăţi: 12 ____________ _________________
Test Blower-Door

6 Testul Blower-Door este o metodă de măsurare pentru a stabili


etanșeitatea la aer a unui înveliș de clădire. Astfel, când ferestrele și
ușile exterioare sunt închise, aerul din incintă este scos din casă cu
ajutorul unui ventilator. Curentul ulterior de aer la o subpresiune reglată
de 50 Pa corespunde cantităţii de aer exterior care intră prin punctele de
pierdere din învelișul clădirii. Instalaţiile de ventilare se astupă cu benzi
7
adezive în timpul testului Blower-Door.

Necesar de energie
vezi necesarul de energie pentru încălzire

Grad total de permisivitate energetică g


62 Gradul total de permisivitate energetică este exprimat în procente și 63
descrie permisivitatea la radiaţii în domeniul lungimilor de undă de 300
nm până 2500 nm. Aici contribuie și aporturile secundare de căldură prin
încălzirea geamurilor ca urmare a absorbţiei de radiaţii.
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Această valoare este de obicei interesantă numai la geamuri. Este Problematic este că un consumator nu poate citi niciunde
preluată în calculul aportului din energia solară. necesarul anual de căldură pentru încălzire. O comparare a
Cu cât este mai mare, cu atât mai multă energie este transformată din consumurilor efective reale cu necesarul de căldură pentru
radiaţii solare în căldură. Aportul de energie la o casă pasivă trebuie să încălzire calculat nu este posibilă. Motivul este acela că, în
cuprindă min. 50%. calcularea acestei valori, nu se ia în calcul gradul de utilizare al
instalaţiilor de încălzire și al celorlalte instalaţii din casă.
Necesarul de energie pentru încălzire
Valoare k
Necesarul de energie pentru încălzire este cantitatea de energie care
trebuie utilizată pentru încălzirea clădirii, luându-se în considerare vezi valoarea U
necesarul de căldură pentru încălzire și apă caldă menajeră, precum și
pierderile în sistemul de încălzire. Necesarul de energie finală include și
energia ajutătoare pentru funcţionarea instalaţiilor (pompe, regulatoare Casă cu consum scăzut de energie
etc.). Casa cu consum scăzut de energie este o clădire cu o protecţie
Energia ajutătoare se transmite la “interfaţa” învelișului clădirii și termică foarte bună și o instalaţie de modernă de încălzire la
reprezintă astfel cantitatea de energie care trebuie plătită de către temperatură joasă. Cele mai importante puncte care trebuie luate
consumator. în calcul la proiectarea și la construcţia unei case cu consum
scăzut de energie, pe lângă o execuţie remarcabilă a construcţiei,
sunt:
7 Necesarul de căldură pentru încălzire
Necesarul de căldură pentru încălzire este de cca. 40-60 kWh pe 7
Este cantitatea de căldură care este pusă la dispoziţia incintei resp. m2 de suprafaţă locuită și an, instalaţia de încălzire și alimentarea
clădirii, de către sistemul de încălzire (corpuri de încălzire) pentru a cu apă caldă menajeră sunt concepute pentru economisire de
menţine temperatura corespunzătoare în încăperi. energie și este prevăzută o aerisire controlată a locuinţei cu
recuperare de căldură.
Mărimea se determină prin bilanţul dintre pierderile de căldură și
câștigurile de căldură. La pierderi intră transmisia și aerisirea, la Noţiunea de casă cu consum scăzut de energie nu este protejată
câștigurile de căldură se vor lua în calcul sursele solare și interne. juridic și nici clar definită. O casă care îndeplinește cerinţele EnEV
este de cele mai multe ori descrisă ca NEH (casă cu consum
scăzut de energie).
Necesar anual de căldură pentru încălzire
64 65
Necesarul anual de căldură cuprinde următoarele cantităţi de energie
Casă cu bilanţ energetic nul
consumată și pierderi de energie:
• Aportul de energie solară Prin noţiunea de „casă cu bilanţ energetic nul“ este descrisă de
• Sursele interne de căldură cele mai multe ori o casă care are bilanţul energetic anual egal cu
• Pierderea de căldură prin învelișul exterior al clădirii zero. Aceasta înseamnă că fiecare formă de energie (inclusiv
• Pierderea de căldură prin aerisirea clădirii electrică) se compensează în bilanţ. De o casă autentic autarhică
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


energetic se diferenţiază la capitolul variaţie în timp, deoarece, în
cazul unui autarhism energetic autentic, energia necesară se
poate produce în orice moment.
În cazul casei cu bilanţ energetic nul, independenţa energetică
este necesară numai ca bilanţ anual.
Casa pasivă considerare în vechea DIN 4108, este utilizată acum la calculul
căldurii pentru fereastră:
Prin noţiunea de „casă pasivă“ este descrisă o clădire care
atinge toate calităţile locative uzuale în zilele noastre, pe timpul
iernii sau verii, fără un sistem special de încălzire sau climatizare;
casa „încălzește“ și „răcește“ în mod pur „pasiv“.
Necesarul maxim de energie al unei case pasive este de 15 kW
pe metru pătrat de suprafaţă locuită pe an = 15 kWh/(a*m2). unde A este suprafaţa ferestrei, Ag suprafaţa geamului și Af
Necesarul total de energie primară specificat pe m2 de suprafaţă suprafaţa ramei. Valorile de calcul pentru Ψ iau în considerare
locuită nu trebuie să depășească 120 kWh/(m2a) pentru încălzirea influenţa ramei; ele se diferenţiază deci după materialul ramei
incintei, prepararea apei calde menajere și consumul casnic de utilizat pentru construcţia ferestrei.
energie electrică.
Noţiunea de casă pasivă nu este protejată, aceasta înseamnă că Valoare U
ea poate fi utilizată și pentru casele care nu îndeplinesc condiţiile
limită descrise mai sus. Valoarea U, în trecut descrisă ca valoare k, este „Coeficientul de
permeabilitate termică“. El servește la evaluarea tehnico-termică
a componentelor de construcţie și descrie fluxul termic printr-o
PHPP componentă constructivă în waţi pe metru pătrat de suprafaţă la
o diferenţă de temperatură exprimată în Kelvin între latura
7 Pachetul de proiectare a casei pasive: Documentaţii de
proiectare pentru case pasive redactare de institutul Dr. Feist
interioară și exterioară. Cu cât este mai mică această valoare, cu
atât este mai bună protecţia termică.
7
care sunt utile arhitecţilor la proiectarea, calculul și realizarea
practică de case pasive. Documentaţiile se bazează pe
experienţa proiectelor deja realizate. Valoarea UD
UDoor (uși de intrare), coeficientul de permeabilitate termică
Necesar de energie primară pentru uși de intrare
Necesarul de energie primară este cantitatea de energie care
este utilizată pentru acoperirea necesarului de energie în Valoarea Uf
condiţiile respectării cantităţii suplimentare de energie, care are
66 67
loc prin lanţuri de procese în afara limitei sistemului „clădire“ la Coeficientul de permeabilitate termică pentru ramele ferestrei
obţinerea, transformarea și distribuirea combustibilului utilizat. (din eng. frame, în trecut kR).
Energia primară poate luată în considerare la evaluarea mărimii
pentru criterii ecologice, ca de ex. emisia de CO2, deoarece Valoarea Ug
întregul consum de energie este înglobat în încălzirea clădirii.
= Uglazing (vitraj) Coeficientul de permeabilitate termică al unui
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


vitraj indică energia pe m2 de suprafaţă de geam care se pierde
Psi Ψ la o diferenţă de temperatură de 1 Kelvin. Cu cât această valoare
Coeficient liniar de permeabilitate termică, care este mai mică, cu atât se pierde mai puţină căldură. Stratul de
descrie transmiterea căldurii în zona îmbinării de margine a acoperire, umplutura cu gaz și lăţimea spaţiului dintre geamuri
geamului izolant. Această valoare, care nu era luată în
8. Adresele producătorului

influenţează coeficientul de permeabilitate termică al unui vitraj. Serviciul de tehnică a construcţiilor, de la GEALAN sisteme de ferestre,
Coeficienţii de transmisie termică au fost măsuraţi în trecut după vă stă cu plăcere la dispoziţie dacă sunteţi în căutare de parteneri care
DIN 52619. De aceea, valorile Ug calculate după DIN EN 673, sunt pot confecţiona și monta ferestre pentru case pasive.
exprimate în funcţie de gradul de emisie al stratului de acoperire și Informaţii în acest sens pe GEALAN-Homepage:
al umpluturii cu gaz. www.gealan.de

Valoare Uw Adresele producătorilor resp. distribuitorilor de produse, care au fost


certificate de Institutul pentru case pasive Dr. Feist, găsiţi la:
= Uwindow (fereastră). Coeficientul de permeabilitate termică al
www.passiv.de
ferestrei este determinat ponderat pe suprafaţă de valoarea U a
vitrajului (Ug), a ramei (Uf) și a îmbinării de margine Ψ (PSI). Aici vă stau la dispoziţie informaţii actuale pentru următoarele domenii:
Valoarea Uw nu mai este comparabilă cu cea reprezentată prin Construcţii – structuri de construcţii – materiale de construcţie:
notaţia kF. • Sisteme de construcţie
• Tehnică de izolare
• Etanșeitate la aer
Margine caldă (warm edge)
• Vitraje
În cazul geamurilor cu foi de sticlă izolantă se poate atinge, în • Minimizarea punţilor termice
zona îmbinării de margine, o îmbunătăţire a valorii Ψ, în care
Construcţie – Instalaţii tehnice de domeniul casnic:
7 pentru distanţier nu se utilizează aluminiu sau oţel (ambele
materiale au o bună conductivitate termică), ci de ex. oţel
• Aparate compacte/pompe de căldură
• Tehnică de aerisire
inoxidabil sau plastic consolidat cu fibră de sticlă. În cazul
condiţiilor climatice interioare nu se formează apă de condens în Alte instalaţii tehnice:
zona marginală a geamului izolator. • Tehnică solară / utilizarea apei de ploaie
8
Aparate electrocasnice

Consolele de montaj ale ferestrelor pentru case pasive descrise în


capitolul 5 pot fi procurate de la:
SFS Stadler GmbH & Co. KG,
68 Sistem de prindere cu ajustaj pentru ramele ferestrei, 69
In der Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel/Taunus
Tel: 06171 / 7002-0
Fax: 06171 / 7002-46
Distanţierul Swisspacer V montat la GEALAN S 7000 IQ casă pasivă se
poate comanda la:
Manual practic Casa pasivă

Manual practic Casa pasivă


Saint-Gobain Swisspacer
Swisspacer AG
Sonnenwiesenstr. 15
CH – 8280 Kreuzlingen
Tel: + 41 (0)71 – 6 86 92 70
Fax: + 41 (0)71 – 6 86 92 75
GEALAN-Architektenberatung
Hofer Straße 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon 0 9286/77-0
Fax 0 9286/77-2222
e-Mail: info@gealan.de
Internet: http://www.gealan.de

70
Manual practic Casa pasivă
Manuale practice publicate pânĮ
până acum de GEALAN:

Manual practic nr.1 Manualul practic nr. 2 Manualul practic nr. 3 Manualul practic nr. 4
Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Editor: GEALAN- Architektenberatung Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Editor: GEALAN- Architektenberatung
Ediţie: Octombrie 2005 Ediţie: Martie 2006 Ediţie: Martie 2002 Ediţie: Martie 2005

Ventilarea spaţiilor Geamuri Montajul Construcţii

GECCO S6000 Sistem de izolaţie cu încastrare (S3000)


GECCO Plus Adâncime constructivă 62 mm
GECCO 3

Manualul practic nr. 5/7 Manualul practic nr. 5/8 Manualul practic nr. 6 Manualul practic nr. 7
Editor: GEALAN Architektenberatung Editor: GEALAN Architektenberatung Editor: GEALAN- Architektenberatung Editor: GEALAN- Architektenberatung
Ediţie: Iunie 2005 Ediţie: Iunie 2005 Ediţie: August 2000 Ediţie: Septembrie 2005

Protecţia termică
Construcţii Construcţii Statică Ordonanţa privind
economia de energie

Secţiuni de profil Secţiuni de profil


Construcţii de fereastră în sistem Construcţii de fereastră în sistem de
de izolaţie central (S7000 IQ) izolaţie cu încastrare (S8000 IQ)
Adâncime constructivă 74 mm Adâncime constructivă 74 mm

Manualul practic nr. 8 Manualul practic nr. 9 Manualul practic nr. 10


Manualul practic nr. 11
Editor: GEALAN- Architektenberatung Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Editor: GEALAN- Architektenberatung
Ediţie: Mai 2001 Ediţie: Noiembrie 2005 Ediţie: Martie 2002 Editor: GEALAN- Architektenberatung
Ediţie: Ianuarie 2005

Protecţie antifonică Protecţie anti-efracţie Texte promoţionale Detalii de proiectant

Sistem de izolaţie cu încastrare S3000

Manualul practic nr. 12 Manualul practic nr. 13


Editor: GEALAN- Architektenberatung
Editor: GEALAN- Architektenberatung Ediţie: Mai 2004
Ediţie: Aprilie 2005

Detalii de proiectant Casa pasivă

QP

Sistem de izolaţie central S7000 IQ


Sistem de izolaţie cu încastrare S8000 IQ
cu o adâncime constructivă de 74 mm