Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA GENERALA “LUCIAN BLAGA”

DIRECTOR: NICOARA VASILE………….


DIRECTOR ADJ. :MURESAN MARIUS.............
COORDONATOR PROIECTE SI PROGRAME: HANGAN ANDREEA…………..
NR……………..DATA……….

Concurs INTRASCOLAR EXTRAS DIN R.O.I. -PARTEA I (DREPTURI, OBLIGATII,


RECOMPENSE, SANCTIUNI)

CLASA FRUNTASA LA DISCIPLINA SI CURATENIE

COORDONATORI CONCURS:
Nicoara Vasile- director
Hangan Andreea –profesor psiholog

COLABORATORI: dirigintii, profesorii, invatatorii, parintii si elevii scolii.

SCOPUL CONCURSULUI:
- prevenirea violentei scolare prin responsabilizarea cadrelor didactice si a elevilor in
dobandirea disciplinei si responsabilizarii in vederea pastrarii curateniei in salile de clasa;

1. REGULAMENTUL CONCURSULUI:
Fiecare clasa va achizitiona la inceputul anului scolar in caiet studentesc –“JURNALUL
CLASEI”
Fiecare clasa isi va delega responsabilul pentru jurnalul clasei.
Responsabilul va intocmi zilnic in JURNALUL CLASEI tabelul cu urmatoarea
rubricatura:

Numele si prenumele elevilor de servici:


1...........................
2...........................
Nr. curent DISCIPLINA CURATENIA SEMNATURA
PROFESORULUI
1 Lb si literatura
romana
2. Engleza
3. .........
4...........
MEDIA Media disciplina= Media curatemie= Media generala =

Observatii:.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Pastrarea, notarea si valorificarea educativa a jurnalului clasei
 Seful clasei raspunde de securitatea jurnalului, il completeaza zilnic si aminteste
profesorului la sfarsitul orei sa treaca notele si observatiile de rigoare (daca este cazul). In
ziua cand seful clasei nu vine la scoala lasa jurnalul in grija unui alt membru al
colectivului clasei.
 Profesorul este obligat sa dea nota la sfarsitul orei si sa faca observatiile scrise atunci cand
scade nota, cu precizarea actului de indisciplina din R.O.I. Observatiile se fac nu numai
cu privire la comportarea elevilor ci si la curatenia corporala si la curatenia din clasa.
Dirigintele poate lua decizia de a aprecia si scadea nota la purtare elevilor care sunt scrisi
de mai multe ori in jurmal (maxin 3 notari = 1 punct la purtare).
 Profesorul este obligat sa noteze in jurnalul clasei elevii care ni detin vesta si camasa
(tinuta obligatorie) la orele de curs. (5 abateri = 1 punct la purtare)
 Dirigintele verifica la inceputul orei de dirigentie (5-10 minute) jurnalul, media zilei si
comportamentul elevilor si semneaza.
 Orele neefectuate se bareaza de diriginte sub semnatura;
 In ultima saptamana din semestru sau an scolar, dirigintele face media generala
semestriala sau anuala, semneaza si inainteaza directiunii scolii jurnalul.
 Comisia de elaborare a regulamentului hotaraste scoaterea din concurs a claselor care nu
respecta regulile.
 Intrucat educarea in sprijinul ordinei, disciplinei si curateniei reprezinta de fapt implicarea
pentru valori, implicarea dirigintelui in desfasurarea coractitudinii concursului vor fi
criterii de evaluare la sfarsitul anului scolar.
 Notarea va fi facuta dupa urmatoarele unitati de masura:
-notarea cu 10 - nici o observatie;
-notarea cu 9 – o singura observatie
-notarea cu 8 – duoa observatii
-notarea cu 7 – trei observatii
-notarea cu 6 – patru observatii
-notarea cu 5 – cinci observatii
-notarea cu 4 – sase observatii

La sfarsitul anului scolar clasele fruntase vor fi premiate din fondul comitetului de parinti pe
scoala.

AN SCOLAR 2009- 2010


TABEL NOMINAR CUPRINZAND CASTIGATORII CONCURSULUI SCOLAR
“CLASA FRUNTASA LA DISCIPLINA SI CURATENIE”

CLASA MEDIA SEFUL DIRIGINTE PREMIU


GENERALA CLASEI SEMNATURA
ANUALA DE PRIMIRE
A VIII-A B 9,96 STEFF IOAN I (70 RON)
A-VII-A B 9,94 DEHELEAN II(60 RON)
FLORICA
A- VI- A D 9,92 TRISCAS IONICA III(30 RON)
A- V-A A 9,92 HAPCA MANUELA III(30 RON)