P. 1
Hazarde Naturale Si Antropice

Hazarde Naturale Si Antropice

|Views: 1,265|Likes:
Published by Moldovan Claudia

More info:

Published by: Moldovan Claudia on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Colegiul Economic ´ Transilvania ´

Moldovan Claudia-Roxana Clasa a XI-a C

. se distruge o bun parte din acestea èi totul este suprasolicitat.´ Hazarde naturale èi antropice ´.~ ARGUMENT ~ ‡ Am ales acest tem . atât cele naturale cât èi cele provocate au o influenì distrug toare asupra populaìiei èi asupra Globului P mântesc.deoarece consider c aceste dezastre. ‡ Consider c fiecare element al P mântului are un anumit rol în ciclul vieìii iar prin acestea.

Hazarde antropice Dintre cele mai cunoscute hazarde putem menìiona de exemplu cutremurele. Cel mai important ar fi s putem s p str m curat mediul în care tr im atât pentru s n tate cât èi pentru bunul mers al lucrurilor. tornadele. erupìiile vulcanice. asupra societ ìii èi a mediului înconjur tor. Hazardele Hazardele se împart în dou mari categorii 1. Hazarde naturale 2. . reducerea biodiversivit ìii. schimb rile climatice. în ansamblu. exploat rile èi multe altele.Hazardele reprezint manifest ri extreme ale unor fenomene naturale sau antropice care au o influenì direct asupra vieìii oamenilor. incendiile.

E . hidrologici. hazarde biofizice si hazarde astrofizice. hazarde geomorfologice. biologici etc. a c ror ac iune este generat de energia provenit din interiorul planetei. hazarde biologice.~ HAZARDL NATURALE ~ Hazardele naturale pot fi clasificate în dou categorii : ‡ Hazarde endogene ‡ Hazarde exogene Hazarde endogene. hazarde oceanografice. in aceast categorie fiind incluse cutremurele si erup iile vulcanice. hazarde hidrologice.. Hazarde exogene. de unde categoriile de: hazarde climtice. generate de E factorii climatici.

în Oceanul Pacific sunt numite taifune. deasemenea . când un uragan se mièc pe uscat. în Oceanul Atlantic. gaze. num rul cât èi intensitatea furtunilor s se m reasc micèorarea calit ìii èi existenìei apei de în multe regiuni ale lumii. 3. este foarte posibil ca atât secetei pot fi micèorarea lanurilor . transport ) . riscul incendiilor creète. mai serioase. Schimbarea climei Seceta reprezint o perioad extins de Shimbarea climei este un fenomen care poate afecta precipitaìii sub nivelul normal èi golirea toate regiunile Globului Pamântesc. implicaìiile secetei devin din ce în ce stratul de ozon èi efectul de sera. lanuri èi vieìi. Ploaia torenìial èi valurile pot cauza inundaìii si chiar incendii. Seceta cauzeaz èi deèertificarea sau m rirea deèerturilor. Sunt alimentate de temperaturi mari èi aer umed. sunt numite uragane. Seceta 1.Vegetaìia moare datorit secetei. Cu o m rire a depozitelor de ap din sol. De asemenea. Uraganele Cicloanele tropicale sunt celule de mic presiune mult intensificate. Principala cauz a schimb rii creètere èi cererea de ap èi hran e èi ea climei o reprezint gaura mereu crescând format în mare. ca multe regiuni aride s devin èi mai uscate èi s Astfel.2. care au originea èi îèi petrec majoritatea Åvieìiiµ în oceane. posibil b ut èi micèorarea rezervelor de hran . Este. tinde s -èi piard din intensitate. ameninìând locuinìe. uraganele cauzeaz contaminarea apei potabile èi întreruperea serviciilor utilitare ( electricitate. . când populaìia e în continu înceap s se extind . comunicatii. Rezultatele temperaturii globale.

Vântul este principala ameninìare în cazul unei tornade. Tornadele se pot deplasa cu pân la 100 km/h si r mân la sol pentru câteva minute. Grindina este èi ea asociat cu furtunile tornadice si este de asemenea capabil s cauzeze pagube enorme în scurt timp. necesitatea interventiei printr-o actiune de stingere pentru intreruperea si lichidarea arderii. Lipsind unul dintre aceste elemente arderea respectiva nu poate fi considerata un incendiu. O avalanè poate duce la vale milioane de tone de z pad . b. producerea de pagube materiale in urma arderii. O singur furtun poate cauza mai multe tornade èi o tornad poate avea mai multe vortexuri.Aceste vânturi puternice pot distruge rapid cl diri èi . Avalanèele Avalanèa reprezint o mas important de z pad care se pune în miècare èi alunec în jos pe versantul unui munte. . în unele cazuri. 5. cu viteze care depaseèc 330 km/h .00 èi 18. Aceste fenomene se înscriu printre cele mai dramatice evenimente ale muntelui èi reprezint un pericol pentru populaìia montan din numeroase ì ri ale lumii.Tornadele Tornadele sunt coloane de aer ce se rotesc repede.00 când atmosfera joas este cea mai instabil .existenta unei arderi scapate de sub control. 6. c. Incendiile Pentru a defini incendiul sunt necesare trei elemente: a. întregi comunit ìi. asociate cu puternice furtuni. Majoritatea tornadelor apar între orele 16.4. precedat de o und de èoc care spulber èi striveète orice se afl în calea ei.

10.Tsunami-urile 9.Vulcanii Vulcanii sunt cratere pe suprafaìa p mântului prin care erupe magma. Cutremurele Cutremurele apar ca rezultat al presiunii degajate în timpul f liilor. gaze si alte materiale. alunecarile de teren. sau èi a unor cutremure submarine sau de coast foarte puternice (7-9 grade pe scara Richter). ele pot produce soluri bogate unde recoltele se pot reface. Când cutremurele se declanèeaz într-un ocean sau lac mare. Chiar dac de obicei dureaz câteva secunde. Ele se g sesc in limitele pl cii tectonice dar exista èi pe Ålocurile fierbinìiµ ale Pamantului(I-lele Hawaii). Totuèi. Inundaìiile Inundaìiile sunt volume de ap ce trec peste albiile râurilor.7. alìii încet. Sunt cele mai întalnite de-a lungul limitelor pl cii tectonice dar pot ap rea aproape oriunde. pot cauza pagube pe arii extinse. ca urmare a producerii unor erupìii subacvatice. incendiile si alte hazarde pot fi provocate de eruptiile vulcanice. Ele pot declanèa si alte hazarde ca alunec ri de teren èi chiar incendii. pr buèirea barajelor. 8. Poat fi cauzate de precipitaìii intense èi prelungite. inundatiile. valuri cauzate de furtun . Unii vulcani erup exploziv. . lacurilor sau coastele oceanelor. cutremurele. scufundând regiuni de pamant care de obicei nu erau scufundate.Valurile de pietre. Tsunamiul sau valul mareic reprezint o und energetic de tip mecanic ce se propag prin apa oceanelor. se poate forma un tsunami care s inunde coastele înconjur toare.

25000 morìi 10. Etna ² Sicilia. 1919. 10400 morìi 9. 1935. magnitudine:7. Tokyo/Yokohama ² Japonia. magnitudine:7. 99000 morìi 6. 1923.9. magnitudine: 8. Helens.5. Tangshan ² China. Kelut ² Indonezia. 1976. 180000 morìi 4. Pele ² Martinica. 5000 morìi CELE MAI GRAVE 10 CUTREMURE DIN LUME 1. Nan-Shan ² China.7. magnitudine: 8. Vezuviu ² Italia. 60000 morìi 7. Krakatoa ² Indonezia. 16000 morìi 7. 200000 morìi 3. Nevado del Ruiz ² Columbia. 50000 morìi 8. 1985.gOC VULCANIC ² în 1980. magnitudine:7. 40000 morìi 9. magnitudine:8. 20000 morìi 6. 1968. 1883. 30000 morìi 4. Unzen-Dake ² Japonia. 12000 morìi . Mesina ² Italia. Erzincan ² Turcia. Dasht-e Bayaz ² Iran. 15000 morìi 8. 1939. 160000 morìi 5. Kansu ² China. Peru ² 1970. magnitudine:6. CELE MAI GRAVE ERUPiII DIN LUME 1. 22000 morìi 5. 36000 morìi 3. 1908. Etna ² Sicilia. magnitudine:7. 655000 morìi 2. un cutremur a provocat o alunecare de teren pe versantul nordic al Muntelui St.9.3. 10000 morìi 10. 1815. 1669. 1920. 1902. 92000 morìi 2.5.3. 1792.4. 1169. Laki ² Islanda. Explozia care a urmat a devastat p durile de pin de pe 20 km. Armenia ² 1988. magnitudine:7. Mt. 1783.6. Luetta ² Belucistan. 1927. magnitudine:8. Tambora ² Indonezia.

mari pagube i distrugeri ale mediului. industriale. Ca urmare a ac iunilor omului. în general cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activit i agricole. miniere. în unele cazuri iremediabil . uneori îmbr când un aspect catastrofal: produc încetarea sau perturbarea grav a func ion rii societ ii i victime omene ti. o degradare accentuat . planeta noastr a cunoscut. impuse de necesitatea dezvolt rii economice i sociale. de transport. . la fel ca i cele naturale. de construc ii. etc. alteori fire ti. Aceste fenomene sunt legate de interven ia omului în natur . în anumite regiuni sau zone.Hazardele antropice sunt fenomene de interac iune între om i natur . declan ate sau favorizate de activit i umane i care sunt d un toare societ ii în ansamblu i existen ei umane în particular. Hazardele antropice i tehnologice. produc pagube mai mici sau mai mari în func ie de amplitudinea acestora i de factorii favorizan i în locul sau regiunea în care se manifest . uneori necontrolate i nechibzuite.

etc. Unele medii naturale au fost chiar radical transformate antropic: se apreciaz c circa dou cincimi din întinderea de aproape 150 milioane de km2 ai uscatului planetar au fost puternic modificate de activit ile umane: agricultur . extinderea a ez rilor. activit i productive. Antarctica. Degradarea accelerat a terenurilor Este evident faptul c ecosistemele naturale se reduc din ce în ce mai mult. între care Arctica. unele zone de ertice. În fapt. exist o alternan a mediilor transformate antropic cu cele naturale. ale p durii tropicale ori ale taigalei.1. cu excep ia câtorva întinse regiuni naturale. Tipuri de degradare a solurilor (milioane de ha) i cauzele degrad rii .

. întregul sistem integrat al Terrei. De i num rul speciilor afectate. oamenii de tiin apreciaz c desf urarea în continuare a acestui proces de distrugere poate duce la compromiterea vie ii pe planeta noastr . ca urmare. de fapt. de importan capital pentru existen a biosferei. care pericliteaz în mod grav una dintre formele de via . a p unatului intensiv. amenin . întreaga via într-o anumit regiune sau chiar via a de pe planeta noastr . polu rii. concomitent. i acestea întrucât totalitatea sistemelor vii reprezint avu ia natural cea mai de pre a planetei. orice poluant sau alt mijloc de degradare a mediului. braconajului. coloniz rilor catastrofale. pare nesemnificativ.2. Dup cum se tie. toate formele de manifestare a vie ii se intercondi ioneaz i. fa de efectivul total. ca urmare a defri rilor excesive. Dintre acestea au disp rut 400-500 de specii de animale (alte 1000-1100 aflându-se în pericol de dispari ie) i câteva sute de specii de plante (alte peste 20 000 fiind în prag de extinc ie). etc. din care specia uman face parte integrant . Reducerea biodiversivit ìii Pe planeta noastr exist circa 1 500 000 de specii de animale i 500 000 de specii vegetale. vânatului. a desec rilor nera ionale.

12 decembrie 1952 la Chalk River.17 reactoare (20. Fran a .U. lâng Harrisburg.490 MW) Accidente la centrale nucleare: 1. S. Marea Britanie .693 MW) 5. 4. India .130 MW) 3.54 de reactoare (46.3. Japonia . Hazardele nucleare Acestea sunt produse de r spândirea necontrolat a unor substan e radioactive în afara instala iilor nucleare i a dispozitivelor de de euri radioactive. 5. precum i de transportul i depozitarea de eurilor radioactive. Coreea de Sud .19 reactoare (10. lâng capitala canadian Ottawa. 7 octombrie 1957: . Pennssylvania.la Windscale Pile No.A. Hazardele nucleare sunt legate de centralele atomoelectrice.823 MW) 4. fosta R.391 MW) 7. lâng Greifswald. 28 martie 1979. la Three Mile Island. Canada . 26 aprile 1986 la Cernobîl . Rusia . 3. Marea Britanie. China . de instala iile nucleare din unele institute de cercetare tiin ific . de c derea pe P mânt a unor sateli i artificiali cu propulsie nuclear . German . Germania . nord de Liverpool.32 de reactoare (22. unde a fost afectat o suprafa de 520 km2.21 de reactoare (18. 2. 1976.20 de reactoare (4.18 reactoare (12.569 MW) 10.104 reactoare (100. SUA . 1. 1.D.665 MW) 6. Substan ele respective pot s iradieze popula ia i mediul înconjur tor i pot produce victime omene ti i pagube materiale..58 de reactoare (63.747 MW) 2.137 MW) 8.19 reactoare 9.

Harta Tsunami-urilor Harta cutremurelor în România .

~ Concluzii ~ ‡ Hazardele naturale reprezint fenomenele care distrug atât habitatul natural cât èi vieìile omeneèti. ‡ . Este foarte important s ètim c putem preveni acestea mai ales pe cele antropice èi astfel putem creea o viaì mai bun pentru noi èi mediul înconjur tor.

scribd.~ Bibliografie ~ ‡ Descoperiìi Minunile Lumii ² Reader·s Digest ‡ www.com ² poze ‡ www. google.ro ² hazarde naturale hazarde antropice èi tehnologice .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->