P. 1
Hazarde Naturale Si Antropice

Hazarde Naturale Si Antropice

|Views: 1,267|Likes:
Published by Moldovan Claudia

More info:

Published by: Moldovan Claudia on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Colegiul Economic ´ Transilvania ´

Moldovan Claudia-Roxana Clasa a XI-a C

. ‡ Consider c fiecare element al P mântului are un anumit rol în ciclul vieìii iar prin acestea.~ ARGUMENT ~ ‡ Am ales acest tem . atât cele naturale cât èi cele provocate au o influenì distrug toare asupra populaìiei èi asupra Globului P mântesc.deoarece consider c aceste dezastre. se distruge o bun parte din acestea èi totul este suprasolicitat.´ Hazarde naturale èi antropice ´.

exploat rile èi multe altele. Hazarde naturale 2. asupra societ ìii èi a mediului înconjur tor. Hazarde antropice Dintre cele mai cunoscute hazarde putem menìiona de exemplu cutremurele. schimb rile climatice. . Hazardele Hazardele se împart în dou mari categorii 1. Cel mai important ar fi s putem s p str m curat mediul în care tr im atât pentru s n tate cât èi pentru bunul mers al lucrurilor. în ansamblu. tornadele. erupìiile vulcanice. reducerea biodiversivit ìii.Hazardele reprezint manifest ri extreme ale unor fenomene naturale sau antropice care au o influenì direct asupra vieìii oamenilor. incendiile.

hidrologici.~ HAZARDL NATURALE ~ Hazardele naturale pot fi clasificate în dou categorii : ‡ Hazarde endogene ‡ Hazarde exogene Hazarde endogene. in aceast categorie fiind incluse cutremurele si erup iile vulcanice. a c ror ac iune este generat de energia provenit din interiorul planetei. hazarde biologice. hazarde geomorfologice. hazarde biofizice si hazarde astrofizice. hazarde oceanografice. biologici etc. de unde categoriile de: hazarde climtice. generate de E factorii climatici. E .. Hazarde exogene. hazarde hidrologice.

De asemenea. lanuri èi vieìi. mai serioase. comunicatii. transport ) . când populaìia e în continu înceap s se extind . tinde s -èi piard din intensitate. ca multe regiuni aride s devin èi mai uscate èi s Astfel. Ploaia torenìial èi valurile pot cauza inundaìii si chiar incendii. Uraganele Cicloanele tropicale sunt celule de mic presiune mult intensificate. în Oceanul Atlantic. uraganele cauzeaz contaminarea apei potabile èi întreruperea serviciilor utilitare ( electricitate. este foarte posibil ca atât secetei pot fi micèorarea lanurilor . Seceta cauzeaz èi deèertificarea sau m rirea deèerturilor. gaze. Rezultatele temperaturii globale. Principala cauz a schimb rii creètere èi cererea de ap èi hran e èi ea climei o reprezint gaura mereu crescând format în mare. Seceta 1. 3. riscul incendiilor creète. care au originea èi îèi petrec majoritatea Åvieìiiµ în oceane. implicaìiile secetei devin din ce în ce stratul de ozon èi efectul de sera. când un uragan se mièc pe uscat. posibil b ut èi micèorarea rezervelor de hran . Sunt alimentate de temperaturi mari èi aer umed. Este. sunt numite uragane.Vegetaìia moare datorit secetei. deasemenea . în Oceanul Pacific sunt numite taifune.2. Schimbarea climei Seceta reprezint o perioad extins de Shimbarea climei este un fenomen care poate afecta precipitaìii sub nivelul normal èi golirea toate regiunile Globului Pamântesc. . num rul cât èi intensitatea furtunilor s se m reasc micèorarea calit ìii èi existenìei apei de în multe regiuni ale lumii. Cu o m rire a depozitelor de ap din sol. ameninìând locuinìe.

întregi comunit ìi. Lipsind unul dintre aceste elemente arderea respectiva nu poate fi considerata un incendiu. Tornadele se pot deplasa cu pân la 100 km/h si r mân la sol pentru câteva minute.00 când atmosfera joas este cea mai instabil . Grindina este èi ea asociat cu furtunile tornadice si este de asemenea capabil s cauzeze pagube enorme în scurt timp.existenta unei arderi scapate de sub control. Aceste fenomene se înscriu printre cele mai dramatice evenimente ale muntelui èi reprezint un pericol pentru populaìia montan din numeroase ì ri ale lumii. cu viteze care depaseèc 330 km/h . precedat de o und de èoc care spulber èi striveète orice se afl în calea ei. Avalanèele Avalanèa reprezint o mas important de z pad care se pune în miècare èi alunec în jos pe versantul unui munte.Aceste vânturi puternice pot distruge rapid cl diri èi . Incendiile Pentru a defini incendiul sunt necesare trei elemente: a.00 èi 18. Majoritatea tornadelor apar între orele 16.Vântul este principala ameninìare în cazul unei tornade.4. O singur furtun poate cauza mai multe tornade èi o tornad poate avea mai multe vortexuri. în unele cazuri. 6. producerea de pagube materiale in urma arderii. O avalanè poate duce la vale milioane de tone de z pad . 5. c. . necesitatea interventiei printr-o actiune de stingere pentru intreruperea si lichidarea arderii. b.Tornadele Tornadele sunt coloane de aer ce se rotesc repede. asociate cu puternice furtuni.

alìii încet. Sunt cele mai întalnite de-a lungul limitelor pl cii tectonice dar pot ap rea aproape oriunde. valuri cauzate de furtun . Unii vulcani erup exploziv. lacurilor sau coastele oceanelor. Inundaìiile Inundaìiile sunt volume de ap ce trec peste albiile râurilor. Totuèi. Cutremurele Cutremurele apar ca rezultat al presiunii degajate în timpul f liilor.Vulcanii Vulcanii sunt cratere pe suprafaìa p mântului prin care erupe magma. 10. ca urmare a producerii unor erupìii subacvatice. Chiar dac de obicei dureaz câteva secunde. Poat fi cauzate de precipitaìii intense èi prelungite. inundatiile. Când cutremurele se declanèeaz într-un ocean sau lac mare. Ele pot declanèa si alte hazarde ca alunec ri de teren èi chiar incendii. ele pot produce soluri bogate unde recoltele se pot reface.7. alunecarile de teren. Tsunamiul sau valul mareic reprezint o und energetic de tip mecanic ce se propag prin apa oceanelor.Valurile de pietre.Tsunami-urile 9. 8. Ele se g sesc in limitele pl cii tectonice dar exista èi pe Ålocurile fierbinìiµ ale Pamantului(I-lele Hawaii). se poate forma un tsunami care s inunde coastele înconjur toare. pr buèirea barajelor. sau èi a unor cutremure submarine sau de coast foarte puternice (7-9 grade pe scara Richter). incendiile si alte hazarde pot fi provocate de eruptiile vulcanice. gaze si alte materiale. cutremurele. pot cauza pagube pe arii extinse. . scufundând regiuni de pamant care de obicei nu erau scufundate.

1935. 12000 morìi . Luetta ² Belucistan.3. 25000 morìi 10. 15000 morìi 8. Mesina ² Italia. Kansu ² China. 16000 morìi 7. magnitudine:7. un cutremur a provocat o alunecare de teren pe versantul nordic al Muntelui St. 1669. 50000 morìi 8. 1908. 40000 morìi 9. Tambora ² Indonezia. CELE MAI GRAVE ERUPiII DIN LUME 1. magnitudine:7. magnitudine: 8. 1919. Krakatoa ² Indonezia. 1902. 60000 morìi 7. Tokyo/Yokohama ² Japonia. 10400 morìi 9. 160000 morìi 5. 22000 morìi 5.3.5. 1939. Dasht-e Bayaz ² Iran. 1169. magnitudine:7.9. 200000 morìi 3. 1883. 1792. Armenia ² 1988. 655000 morìi 2. magnitudine:7. Laki ² Islanda. 1783. 1927. 20000 morìi 6. Erzincan ² Turcia.6.gOC VULCANIC ² în 1980. Helens. 5000 morìi CELE MAI GRAVE 10 CUTREMURE DIN LUME 1. 180000 morìi 4. 1968. 10000 morìi 10.7. 99000 morìi 6. 92000 morìi 2. magnitudine:6. Explozia care a urmat a devastat p durile de pin de pe 20 km. magnitudine:8. 1985. Nan-Shan ² China. 36000 morìi 3. Peru ² 1970. Nevado del Ruiz ² Columbia. Etna ² Sicilia. 1815.5. magnitudine:8. Kelut ² Indonezia. Vezuviu ² Italia. 1976. Mt. magnitudine:7. Pele ² Martinica. magnitudine: 8. 1923. 30000 morìi 4. Unzen-Dake ² Japonia. Etna ² Sicilia.9. Tangshan ² China.4. 1920.

de construc ii. Aceste fenomene sunt legate de interven ia omului în natur . mari pagube i distrugeri ale mediului. în general cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural în interes propriu: activit i agricole. de transport. la fel ca i cele naturale. industriale. uneori necontrolate i nechibzuite. în anumite regiuni sau zone. în unele cazuri iremediabil . Hazardele antropice i tehnologice. uneori îmbr când un aspect catastrofal: produc încetarea sau perturbarea grav a func ion rii societ ii i victime omene ti. . planeta noastr a cunoscut. o degradare accentuat . miniere. alteori fire ti.Hazardele antropice sunt fenomene de interac iune între om i natur . etc. produc pagube mai mici sau mai mari în func ie de amplitudinea acestora i de factorii favorizan i în locul sau regiunea în care se manifest . declan ate sau favorizate de activit i umane i care sunt d un toare societ ii în ansamblu i existen ei umane în particular. Ca urmare a ac iunilor omului. impuse de necesitatea dezvolt rii economice i sociale.

Antarctica. între care Arctica. cu excep ia câtorva întinse regiuni naturale. unele zone de ertice. exist o alternan a mediilor transformate antropic cu cele naturale.1. Unele medii naturale au fost chiar radical transformate antropic: se apreciaz c circa dou cincimi din întinderea de aproape 150 milioane de km2 ai uscatului planetar au fost puternic modificate de activit ile umane: agricultur . Tipuri de degradare a solurilor (milioane de ha) i cauzele degrad rii . activit i productive. extinderea a ez rilor. În fapt. etc. ale p durii tropicale ori ale taigalei. Degradarea accelerat a terenurilor Este evident faptul c ecosistemele naturale se reduc din ce în ce mai mult.

a desec rilor nera ionale. polu rii. fa de efectivul total. De i num rul speciilor afectate. de fapt. întreaga via într-o anumit regiune sau chiar via a de pe planeta noastr . a p unatului intensiv. Dintre acestea au disp rut 400-500 de specii de animale (alte 1000-1100 aflându-se în pericol de dispari ie) i câteva sute de specii de plante (alte peste 20 000 fiind în prag de extinc ie). ca urmare a defri rilor excesive. vânatului. . coloniz rilor catastrofale. de importan capital pentru existen a biosferei. braconajului. întregul sistem integrat al Terrei. oamenii de tiin apreciaz c desf urarea în continuare a acestui proces de distrugere poate duce la compromiterea vie ii pe planeta noastr . amenin . i acestea întrucât totalitatea sistemelor vii reprezint avu ia natural cea mai de pre a planetei. care pericliteaz în mod grav una dintre formele de via . pare nesemnificativ. toate formele de manifestare a vie ii se intercondi ioneaz i. etc. orice poluant sau alt mijloc de degradare a mediului.2. Dup cum se tie. concomitent. Reducerea biodiversivit ìii Pe planeta noastr exist circa 1 500 000 de specii de animale i 500 000 de specii vegetale. din care specia uman face parte integrant . ca urmare.

SUA .137 MW) 8. Hazardele nucleare sunt legate de centralele atomoelectrice. precum i de transportul i depozitarea de eurilor radioactive. 3. Marea Britanie. 7 octombrie 1957: .130 MW) 3.21 de reactoare (18.391 MW) 7.569 MW) 10. 5. nord de Liverpool. Fran a . 2. Marea Britanie . Japonia . fosta R.490 MW) Accidente la centrale nucleare: 1. la Three Mile Island. Hazardele nucleare Acestea sunt produse de r spândirea necontrolat a unor substan e radioactive în afara instala iilor nucleare i a dispozitivelor de de euri radioactive. de instala iile nucleare din unele institute de cercetare tiin ific .17 reactoare (20. 1976.665 MW) 6. China .. Coreea de Sud .32 de reactoare (22.104 reactoare (100.19 reactoare (10. German .693 MW) 5.D. lâng Greifswald.823 MW) 4.747 MW) 2.la Windscale Pile No.A.54 de reactoare (46. Rusia . 1.58 de reactoare (63. Canada .19 reactoare 9. 1. 28 martie 1979. S. 12 decembrie 1952 la Chalk River. 4. Pennssylvania.3. lâng capitala canadian Ottawa.U.20 de reactoare (4.18 reactoare (12. lâng Harrisburg. Germania . 26 aprile 1986 la Cernobîl . Substan ele respective pot s iradieze popula ia i mediul înconjur tor i pot produce victime omene ti i pagube materiale. de c derea pe P mânt a unor sateli i artificiali cu propulsie nuclear . India . unde a fost afectat o suprafa de 520 km2.

Harta Tsunami-urilor Harta cutremurelor în România .

‡ . Este foarte important s ètim c putem preveni acestea mai ales pe cele antropice èi astfel putem creea o viaì mai bun pentru noi èi mediul înconjur tor.~ Concluzii ~ ‡ Hazardele naturale reprezint fenomenele care distrug atât habitatul natural cât èi vieìile omeneèti.

scribd.ro ² hazarde naturale hazarde antropice èi tehnologice . google.com ² poze ‡ www.~ Bibliografie ~ ‡ Descoperiìi Minunile Lumii ² Reader·s Digest ‡ www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->