Sunteți pe pagina 1din 7

Analiza si sinteza hartilor

sinoptice
Pentru a reda repartitia spatiala
a principalelor date
meteorologice ale unui teritoriu
la un moment dat,se utilizeaza
harta sinoptica.

Harta sinoptica – harta pe care


sint
depuse prin cifre si simboluri
elementele meteorologice
importante.
Hartile sinoptice:
 Redau starea atmosferei la un moment dat pe
mari întinderi;
 Sunt reprezentate :
-Izobarele (liniile ce unesc punctele cu aceeaşi presiune);
-Zonele de maximă presiune -anticiclon (M) sau de minimă
presiune-ciclon (D);
-Temperatura aerului;
-Precipitaţiile;
-Alte fenomene;
 In întocmirea hărţilor sinoptice sunt foarte
importante datele obţinute cu ajutorul
sateliţilor ce completează observaţiile reţelei
terestre.
Analiza si interpretarea
datelor
 Datele meteorologice se bazează pe observaţie
directă (prin intermediul de reţele de staţii meteo
şi  imagini satelitare);
 Prognozele se realizează:

-pe termen scurt (mai puţin de o zi);


-pe termen mediu (câteva zile);
-pe termen îndelungat (câteva săptămâni);
 Sunt cu atât mai precise cu cât intervalul este mai scurt.
Satelitii meteorologici au o mare
importanta in observarea conditiilor
meteorologice la scara
planetara.Aparatura de la bordul
satelitilor inregistreaza si comunica
la sol doua categorii de informatii
meteorologice: viziuale si
cantitative.
Imaginile transmise de sateliti
asigura o continua observare:
-Repartitiei si evolutiei sistemelor de nori;
-Maselor de aer;
-Fronturilor atmosferice.

Importanta prognozarii
vremii:
-Anihilarea sau reducerea pagubelor produse de agentii atmosferici;
-Prevederea avertismentelor de agravare a vremii,viscolelor,a
furtunilor,
Ingheturilor si depunerilor de polei;
-Prevederea conditiilor nefavorabile pentru viata si activitatea plantelor
(bruma,inghet,averse puternice cu grindina) au o importanta deosebita
In agricultura;
-Cunoasterea vremii este necesata in constructii,telecomunicatii si
exploatoarea retelei electroenergetice.
Exemplu de “Harta Sinoptica”

S-ar putea să vă placă și