Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire ...

Sediu...
C.I.F: ...
Nr.inreg.Reg.Com.: .....

Nr. inreg.: ... / ........

Decizie interna

Prin prezenta se numeste responsabil pentru evidenta si intocmirea facturilor


fiscale si a chitantelor fiscale Dl. ..., legitimat cu CI, seria .... nr. ...., eliberat la
data de ....... de sectia ......, CNP: ........

Mentionez ca pentru anul financiar ...., numerele de facturi vor incepe ......

Mentionez ca pentru anul financiar ....., numerele de chitante vor incepe


cu ......

Reprezentant legal,

...........................................