Sunteți pe pagina 1din 28

Sf.

Mucenic Ioan Valahul (12 Mai)

VIA A I NEVOIN ELE Multe inuturi ale lumii s-au nvrednicit s -i fac raiului bel ug de suflete alese, care pururea se mp rt esc de nenserata lumin a lui Dumnezeu. ntru aceasta, nici hotarele neamului romnesc n-au fost mai s race dect altele. Din duhul poporului romn au izvort suflete ce sau suit n ceata drep ilor; din sngele lui s-au pl m dit trupuri care n-au suferit stric ciunea mor ii; sub altarele lui s-au mucenicit m dulare care, prin suferin , au m rturisit puternicia duhului ntru Hristos; prin mun ii lui s-au mntuit siha tri n luminat cuvio ie, mistuindu-se n rug ciune, post i priveghere; i nu pe pu ine din scaunele vl dice ti s-au nevoit ierarhi care, peste cununa de aur i nestemate a pre uirii celei de ob te, i-au ad ugat cununa cea nepieritoare a sfin eniei. Slav lui Dumnezeu pentru darurile Sale, c nu ne-a ru inat n fa a altor semin ii lipsindu-ne de rug tori apropia i. De i ace tia, mpreun cu to i sfin ii, mijlocesc pentru noi n limba ngerilor, cea mai presus de orice limb , ei cu osrdie ne pomenesc pe noi, purt torii graiului n care, aici, L-au m rturisit pe Hristos. Cu toate c au chipuri duhovnice ti, mai presus de orice chip al sngelui i al c rnii, ei sunt acolo iconarii chipurilor noastre, ca unii ce s-au des vr it n templele Duhului Sfnt. i cu toate c s l luiesc n cetatea luminii, cea mai presus de orice mp r ie, ei cu osebire ne privegheaz , ca ni te str jeri neadormi i ai cet ii lor celei p mnte ti. Prin sfin ii lor, toate neamurile p mntului purced din Dumnezeu i se ntregesc n Dumnezeu, a a cum culorile curcubeului purced din soare i se ntregesc n soare. i precum rou p mntului r sfrnge soarele i-i arcuie te lumina pe bolt , desf tndu-ne, a a sfin ii cerului l r sfrng pe Dumnezeu Cel nev zut i-I arcuiesc slava peste veacuri, mntuindu-ne cu puterea Lui. Slav lui Dumnezeu c i pe p mntul rii noastre a rev rsat mbel ugat ploaie de har, din care s-a brobonit rou cea mntuitoare a sfin ilor no tri.

Un asemenea strop de r coare duhovniceasc este i Sfntul Nou Mucenic Ioan Valahul. El se cheam nou, pentru c i a p timit dup 1453, cnd Constantinopolul a c zut sub turci, i de asemenea se nume te Valahul, pentru c era de neam din Valahia, adic din ara Romneasc . tiut este c , n vechime, popoarele str ine i numeau pe romni vlahi sau valahi, adic neam de obr ie latin , iar amintirea aceasta se p streaz pn ast zi n numirea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei. Binecuvntatul Mucenic Ioan i-a purtat vremelnica via la jum tatea celui de al XVII-lea veac de la Hristos. n acel timp, nu mult dup evlavioasa domnie a lui Matei Vod Basarab, la crma rii Romne ti a venit Mihnea Voievod, pe care p mntenii l-au poreclit Turcitul. Acest Mihnea, cu toate c se pretindea a fi romn, era fiul unui c m tar grec i, ar tndu-se de mic atras de obiceiurile agarenilor, adic ale nchin torilor lui Alah i cinstitorilor lui Mahomed, a fugit de la p rin ii lui. S-a dus apoi la arigrad i s-a curtenit lui Sinan Pa a, zicnd ca este feciorul lui Radu Vod , i a a a petrecut la turci i n legea lor vreme de patruzeci de ani. Acolo se chema Gioan Bei i era ntru totul robit de pofta slavei celei de arte. Deci, pl tind sultanului multe pungi cu galbeni, a ajuns domn n ara Romneasc i a nceput a asupri poporul cu biruri. ara i-a stat mereu mpotriv , iar el nu s-a putut ine n scaun dect chemnd, n cteva rnduri, pe t tari, care n v leau n hoard , pustiau inuturile i duceau cu ei mul ime de robi. Dar mai pe urm , nemaiputnd face fa l comiei otomane i rvnind oarecare c tig i pentru sine i, a poftit s nu mai pl teasc haraciul agarenilor din arigrad. A adar, Mihnea s-a unit cu al i doi voievozi i, dup ce a ucis pe mul i din dreg torii s i de la curte, a pornit r scoal mpotriva turcilor, t indu-i pe unde-i g sea. Iar sultanul Mehmet, auzind de acestea, a trimis o hoard de t tari n Moldova, o oaste de turci n ara Romneasc i o alta n Transilvania. T tarii au ie it biruitori n Moldova i au f cut cumplit pr dare n laturile ei. n ara Romneasc s-a ntmplat c Mihnea i-a b tut pe potrivnici, dar ndat dup aceea, cuprins de fric , a fugit peste mun i, unde i-a dat sfr itul nemntuit. Iar cea de a treia oaste a sultanului a c tigat biruin asupra voievodului transilvan, la Deva, i, ntorcndu-se prin inutul Olteniei sau Vlahiei Mici cum i se spunea atunci -, a trecut mun ii prin v ile Oltului i ale Jiului. Ea a f cut mare pierzanie n neamul cre tinesc i a robit mul ime mare de b rba i, femei i copii, prinzndu-i n arcane i trndu-i, lega i cu funii, n urma cailor i carelor lor. Pr p dul acesta s-a ntmplat n anul 1659, n luna lui noiembrie sau decembrie. Printre cel robi i atunci a fost i tn rul Ioan, vl star de bun neam, n scut i crescut aici, n ara Romneasc , din p rin i cuprin i n credin , evlavie i chivernisire gospod reasc . i Ioan, cnd a fost robit, era n vrst de numai cincisprezece ani. Ct de minunat ns se arat Dumnezeu cu ale ii Lui! Cu toate c era att de tn r, Ioan ajunsese la m sura vrstei plinirii lui Hristos, cnd cur ia inimii de prunc se mplete te cu n elepciunea min ii de b trn. i era Ioan frumos la chip, luminos n privire i bine legat n trup. Tocmirea lui era plin de s n tate, tinereasc vlag zburda n toat fiin a lui. i m car c

grumazul i era ncovoiat de robie, ochii i str luceau de puterea credin ei i de n dejdea mntuirii. Trupul minunat al tn rului era ca o biseric n care fumega, plin de miresme, c uia sufletului s u curat i jertfelnic. A a mergea el pe drumul anevoios al robiei, apropiindu-se de Dun reni l sndu- i n urm p rin ii, neamurile i ara lui frumoas , f r s tie c nu se va mai ntoarce niciodat i c Dumnezeu i preg tea o alt patrie, cea mai presus de orice hotar, mp r ia cerurilor. n aceast mp r ie ns nu se intr dect pe poarta cea strmt a nevoin elor dup ce omul a trecut prin focul ncerc rilor de tot felul. Robii agarenilor erau socoti i ca un bun al sultanului, dar ei puteau fi cump ra i de orice nchin tor al lui Alah, pe bani buni, potrivit vrstei i folosului fiec ruia. A a se face c nc fiind pe drum, un p gn din cei ce i duceau pe romni n robie s-a oprit asupra lui Ioan i, pl cndu-l, l-a cump rat, cu gnd urt. C n-a avut putere s n eleag frumuse ea lui l untric , ci s-a oprit cu nelegiuit c ut tur spre mndre ea cea din afar . i a nceput a-l sili s - i ntineze trupul cu p catul izvodit cndva n blestemata cetate a Sodomei, cea ars de Dumnezeu cu foc i pucioas pentru nelegiuirea ei; pe care p cat osnde te i dumnezeiescul Pavel, n Epistola c tre Romani, n cel de al dou zeci i aptelea verset al ntiului capitol. Dar Ioan s-a mpotrivit p catului i s-a mpl to at cu rug ciunea i cu semnul crucii mpotriva celui ce voia s -l ntineze. I-a zis agareanui, plin de mnie: - ntr-att de seme e ti naintea mea i ui i c nu e ti dect un biet rob?. Iar Ioan i-a r spuns: - Doar lui Hristos i sunt rob, dar ct de larg mi este libertatea n l untrul dumnezeie tii mele robii! S-a ncruntat p gnul: - Eu sunt st pnul t u, pentru c te-am cump rat cu pre de aur; fac cu tine ce vreau. L-a nfruntat tn rul: - Hristos mi e st pnul, c El m-a r scump rat cu pre de snge; El face cu mine ce trebuie. i cugetul s u se nt rea ntru puterea credin ei. Atunci agareanul se preg tea s -l lege de un copac, spre a-i face sil . Iar Ioan, cumplit scrbindu-se n inima sa i nevrnd s fie ru inat naintea lui Dumnezeu, s-a ntrarmat cu amintirea tn rului David, biruitorul lui Goliat, i cu a osta ului Nestor, cel ce surpase mndria lui Lie. i, prinznd curaj, a pndit o clip prielnic i l-a ucis pe p gn. Nu mult dup aceea, ceilal i agareni care-l duceau pe Ioan n robie au b gat de seam lipsa st pnului s u. Deci au prins a-l ispiti i, aflnd adev rul, l-au legat n lan uri i a a l-au purtat, ndelungat vreme, pe drumul arigradului. Cine va putea spune chinul celui trt printre robi? C era vreme de iarn i gerul nsuli a cu foc nghe at trupul gol al tn rului. Dar el r bda cu b rb ie, gndindu-se c mai bine este a-i arde trupul n v paia iernii dect sufletul n v paia gheenei. Dar foamea pntecului nehr nit i sngerarea picioarelor descul e i sfr eala m dularelor ostenite, cine le va putea ti? Pe drumul greu din trec torile nz pezite ale Balcanilor i Rodopilor, viscolul i biciuia obrajii, i nl crima ochii i-i ncovoia spinarea.

Dar duhul s u r mnea drept, cu toate c b nuia chinurile ce-l a teptau la cap tul drumului, tiind el c uciderea unui turc nu putea r mne nepedepsit . i astfel, legat, a ajuns la arigrad, unde iarna nu mai era iarn , dar robia era robie. Iar cei ce-l p zeau l-au dus la femeia celui ucis, povestindu-i toate cte se ntmplaser . P zind legea ei, so ia agareanului l-a nf i at pe Ioan vizirului, spre judecat . i Ioan a fost supus cercet rii i a m rturisit adev rul, cum c el, omorndu-l pe p gn, nu a f cut altceva dect s - i apere fiin a lui de cre tin adev rat i curat. Iar vizirul l-a dat n puterea femeii celui mort, ca s fac cu el ce va voi dnsa. Ascu ite sunt ispitele Satanei mpotrriva m rturisitorilor lui Hristos! Iar Dumnezeu le ng duie, pentru ca s urce puterea credin ei. i cu ct mai mari sunt ispitele biruite, cu att mai neve tejit cte cununa de slav a biruitorului. C i se d duse lui Ioan frumuse e n trup i prin frumuse ea trupului a fost ispitit. Acea tn r v duv a fost ndat r pit de mndre ea lui Ioan i l-a dus la locuin a ei cea scump , unde duhul desfrn rii se r sf a pe covoare i divanuri, nutrit cu mnc ruri alese i cu otr vite miresme. i i-a zis femeia: - Iat e ti n puterea mea! Fiindc mi-ai ucis b rbatul, i vei lua locul i-mi vei fi b rbat. Din rob te fac slobod, din s rac, te ridic bogat. Dar, pentru ca s -mi fi b rbat, trebuie s te faci de aceea i lege cu mine. Nimic mai u or dect s te lepezi de Hristos i s te faci nchin tor al lui Alah i cinstitor al lui Mahomed, profetul s u. Prive te mprejur aurul i argintul, m t surile, pietrele nestemate, prive te-m pe mine, al turi, care sunt gata de nso ire. Nu era u oar ispita tn rului Ioan. S schimbe lan urile de fier pe ve tminte de m tase; s mblnzeasc n prcile foamei prin sa ul meselor mbel ugate; n loc de osteneala drumului, s - i ng duie odihn mngietoare; n loc de biciuirile viscolului, s primeasc adierile zefirului; n loc s sngereze prin stncile mun ilor, s lunece n caiac, pe undele Bosforului! Ioan ns era plin de virtute i nu s-a plecat. Cu ndr zneal i-a r spuns femeii: - Cur ia sufletului mi-o voi p stra i la legea ta nu voi trece; nentinarea trupului o voi p zi i nu m voi nso i cu tine !. I-a zis femeia: - A fost aici, n arigrad un tn r din neamul vostru, pe nume Gioan Bei, a crescut n cur ile seraiului i s-a bucurat de farmecele sultanei i a ajuns bogat i domn n ara voastr . Eu nu zic c putere i slav . i tu vei ajunge domn, dar arigradul e r scrucea multor drumuri c tre

Nu i-a trebuit mult vreme de gndire, c ci neprih nitul tn r ortodox a ad ugat din bog ia datinilor str mo e ti: - Nu tiu ce s-a ales acum de domnul nostru, c fugise peste mun i de frica voastr , dar tiu c poporul i spune Mihnea Turcitul i cu acest nume de ru ine o s r mn el n amintirea veacurilor. Eu nu vreau s m ru inez de numele meu. i iar i a ridicat Ioan rug ciune la Hristos Mntuitorul i s-a ntrarmat cu semnul crucii, pentru ca s fie p zit i nt rit pn la urm neab tut din credin a p rin ilor s i. i i-a adus

aminte de Iosif, fiul lui Iacov, care a nfruntat ademenirile femeii lui Putifar, dreg torul din ara Egiptului. i aceast aducere-aminte l-a luminat i l-a nt rit peste m sur . Cte me te uguri n-a ncercat acea femeie p gn ca s -l ntoarc pe tn r de la Hristos i s -l nso easc cu ea! C era muncit de patim i nu avea lini te. Toate aceste ispitiri au durat aproape doi ani i jum tate, pe m sur ce i tn rul se mplinea la trup. Dar Ioan nu s-a clintit din temelia cea tare a credin ei lui ortodoxe. n cele din urm , v zndu-se ntr-att nfruntat , agareanca i-a dezl n uit p gneasca furie i l-a dat pe Ioan eparhului, adic mai-marelui cet ii, care l-a aruncat n temni . i acolo a fost supus mucenicul la att de multe, de cumplite i de nfrico toare chinuri, nct cineva nu s le p timeasc , ci numai s le gndeasc s-ar ngrozi cu adev rat. Caznele au durat mai multe zile. i nici n vremea aceea Ioan nu a fost lipsit de ispit . C ci femeia, nencetat mp timit de frumuse ea lui, mergea n fiecare zi n temni i cu lingu iri i f g duin e l ademenea spre ntinare i lep dare de credin . Dar tn rul, ademenea unui diamant, a r mas neclintit n credin i n n elepciune, c utnd numai spre Domnul Hristos de la care primea putere i biruin asupra vr jma ilor v zu i i nev zu i. C ci el, cu mintea lui vrstnic s l luit n trup nevrstnic, luminat de darul lui Dumnezeu, tia c ntreag trebuie p strat cur ia i a sufletului, i a trupului, ca pe o jertf binepl cut naintea Cerului. ntru sfr it, v znd to i c n zadar se ostenesc cu chinurile i c asupra lui Ioan nu au nici o izbnd , au cerut vizirului ng duin s -l omoare. Iar vizirul a poruncit eparhului s s vr easc aceasta. Deci, c l ii, cei ce-l chinuiser , l-au luat pe binecuvntatul tn r Ioan i l-au dus n Parmac-Kapi, aproape de Bazestani, tot n arigrad, ca s -l ucid prin spnzur toare. Iar el, nseninat de chinuri i str luminat de harul sfin eniei, mergea spre locul muceniciei sale, mul umind lui Dumnezeu. i ochii duhului s u, adnci i undeva, dincolo de hotarele z rilor i ale veacului acestuia, n mp r ia luminii celei pururea fiitoare, descoperind r splata pentru lan urile robiei, pentru bicele criv ului, pentru nevoin ele trupului i caznele temni ei, vedeau straie mai scumpe dect m t surile R s ritului, sim eau mngieri mai dulci dect adierile arigradului i l crimau de o fericire ce nu se poate mperechea cu bucuriile p mntului. i astfel, n anul 1662, n a dou sprezecea zi a lunii mai, pururea-fericitul tn r Ioan a primit din mna Domnului cununa biruin ei. Iar via a sfntului, mpreun cu p timirea sa, a fost scris de Ioan Cariofil, un nv at grec din vremea lui, i apoi tip rit la Vene ia de Sfntul Nicodim Aghioritul, dup care s-a trecut n sinaxarele grece ti i apoi n cele romne ti. A a s-a scris numele Sfntului Nou Mucenic Ioan Valahul n cartea vie ii lui Dumnezeu, iar pomenirea lui se s vr e te n inima neamului care l-a odr slit. Cu ale sale sfinte rug ciuni, Dumnezeu s ne nvredniceasc i pe noi de bun t ile cele f r n elare f r de sfr it. Amin (1). Arhim. Bartolomeu Anania 1. P timirea Sfntului Ioan cel din ara Romneasc , scris de Ioan Cariofil, n vol. Slujba Cuviosului P rintelui nostru Dimitrie , Bucure ti, 1801, p. 20 v. -21 v; Vartolomeu Diacul,

Sf. Mucenic Ioan Romnul, n Biserica Ortodox Romn , LXXII (1954), nr. 5, p. 532539; Pr. Conf. Al. 1. Ciurea, Trei sute de ani de la moartea de mucenic a Sf. Ioan Valahul, ibid., LXXX (1962), nr. 5-6, p. 439-514, N. Russel, Neomartyrs of the Greek Calendar, n Sobornost, nr. 1, 1983, p. 42-43. Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romne, Sfin i romni i ap r tori ai Legii str mo e ti, E.I.B.M.B.O.R., Bucure ti, 1987, p. 399-405 Sfntul Mucenic Ioan Valahul

SLUJBA SFNTULUI NOULUI MUCENIC IOAN VALAHUL ROMNUL LA VECERNIA MIC La Doamne, strigat-am , se pun stihirile sfntului pe 4, glasul al 3-lea. Podobie: S se veseleasc cele cere ti Praznic luminos sosit-a ast zi binecredincio ilor romni, pomenirea purt torului de chinuri, noul mucenic Ioan. C acesta lupta cea bun a luptat, cu cur ia a str lucit, credin a a p zit, i prin p timire la via a cea f r de moarte s-a mutat. Pentru rug ciunile lui, Doamne, miluie tene pe noi. Se bucur ast zi adunarea binecredincio ilor cre tini, pr znuind cu bun cinstire pomenirea ta cea de peste an, m rite mucenice al Domnului. C tu cu arma dreptei credin e i cu putere de sus ai biruit pe p gni, iar acum mpreun cu ngerii n ceruri te vesele ti. Roag pe Hristos Dumnezeu, s mntuiasc sufletele noastre. Ca un crin minunat ai r s rit n arina p rin ilor t i dreptcredincio i, sfinte mucenice Ioane. i precum odinioar Iosif ntre fra ii s i, a a str luceai i tu printre cei tineri, cu frumuse ea chipului, cu virtutea trupului i cu n elepciunea min ii, m rind nencetat pe Dumnezeu n dreapta credin .

Din fraged tinere e fost-ai smuls dintre fra ii t i de neam i de credin , mucenice Ioane. i fiind dus n crunt robie printre p gni, cur ia trupului i dreapta credin bine i-ai p zit, nt rindu-te cu arma Crucii, cu care roag -te s ne mntuim i noi de toate bntuielile vr jma ului. Slav , glasul al 6-lea: Cine nu se va minuna de darurile tale cele multe, sfinte mucenice Ioane? C ci cu frumuse ea chipului, cu cur ia trupului i cu n elepciunea min ii, ca un al doilea Iosif ntre fra ii t i ai str lucit; cu t ria dreptei credin e urm tor sfntului Dimitrie ai fost, iar cu r bdarea chinurilor te-ai f cut asemenea tuturor mucenicilor. Pentru aceasta, mpreun cu dn ii s l luie ti acum n ceruri. Cu care roag -te lui Dumnezeu, sfinte mucenice, s izb veasc ara i poporul t u de toat urgia i primejdia, d ruindu-ne pace i mare mil . i acum , a praznicului. La stihoavn Stihirile, glasul al 4-lea: Podobie: Dat-ai semn celor ce se tem de Tine, Doamne Cine va spune chinurile tale pe drumul amar al robiei, m rite mucenice? C oboseal , foame, gol tate i frig a r bdat trupul t u tn r, iar dorul de ai t i i mistuia sufletul printre str ini. Dar le-ai r bdat pe toate, n elepte, cu puterea lui Hristos, Cel ce te nt rea ntru sl biciune. Stih: Dreptul ca finicul va nflori, i ca cedrul cel din Liban se va nmul i. Robit ai fost cu trupul de p gni, dar cu sufletul te-ai ar tat rvnitor slobozeniei celei de sus, a fiilor lui Dumnezeu, fericite Ioane. Pentru aceasta, mpotrivindu-te pn la snge celor ce te asupreau, ai c tigat prin moartea trupului via a cea f r de sfr it a duhului, s l luindu-te n c m rile cere ti. Stih: Minunat este Dumnezeu ntru sfin ii S i, Dumnezeul lui Israel. Doritu-te-a cu aprindere desfrnata agareanc din arigrad, ca oarecnd femeia lui Putifar egipteanul pe Iosif cel preafrumos i n elept. Dar tu, Ioane, asemenea aceluia, r mas-ai neclintit n credin i nentinat n cur ie, biruind ispitirile dulce ilor celor p c toase i trec toare, i rvnind la fericirea cea de sus. Slav , glasul al 2-lea: Ru inat r mnnd ismailiteanca cea p gn , nfuriatu-s-a ca oarecnd Irodiada i a cerut capul t u, Ioane mucenice, cel ce ai purtat cu vrednicie numele Merg torului-nainte al Domnului; c asemenea aceluia te-ai f cut prin moarte, fericite purt torule de chinuri. i precum cel lalt Ioan, cel cu gura de aur, i ca Ioan cel Nou de la Suceava, te-ai stins n p mnt strein, dnd pentru toate slav lui Dumnezeu. Acestuia roag -te, pream rite mucenice, s ne mntuim noi to i. i acum , a praznicului. Troparul, glasul al 4-lea (vezi-l la Vecernia mare). Slav , i acum , al praznicului. LA VECERNIA MARE

Dup psalmul 103 i ectenia mare, cnt m: Fericit b rbatul , starea nti. La Doamne, strigat-am , se pun stihirile pe 8: dou ale sfntului Epifanie, dou ale sfntului Gherman i patru ale mucenicului. Stihirile mucenicului, glasul al 8-lea: Podobie: O, preasl vit minune Mucenice de Dumnezeu iubitorule, Ioane! Tu din p rin i binecredincio i fiind n scut i cu n dejde ncredin at, intrnd n lupta muceniciei, ai m rturisit cu ndr zneal adev rul, care este Hristos Dumnezeu, i p gn tatea mohamitenilor o ai v dit. Pentru aceasta, i uneltirile diavole ti pe toate le-ai biruit cu puterea Crucii. Mucenice de Dumnezeu n elep ite, Ioane, tu cu ochii min ii privind la bun t ile cere ti, nicidecum nu te-ai grijit de cele p mnte ti, ci cu dreapt socotin , ai ad ugat podoaba cea sufleteasc frumuse ii celei trupe ti. Pentru aceasta, din fraged tinere e n elepciune b trneasc ai dobndit, b rb te te biruind, cu puterea Crucii, pe robitorii t i fericite. Mucenice ntru tot l udate, Ioane! Tu cu adev rat mintea mai presus dect cele ce se v d n l ndu- i, i cu mari n dejdi fiind nt rit de Hristos, ai urt dulcea a cea spurcat , i cu bucurie trupul i-ai dat chinurilor. Pentru aceasta ai i dobndit via a cea ve nic , desf tndute ntru slava cereasc , laolalt cu to i ale ii lui Dumnezeu, fericite. Mucenice, noule p timitor al lui Hristos, Ioane! Nici vrsta tinere ilor, nici am girile desf t rilor celor lume ti, nici groz via chinurilor nu au sl bit t ria sufletului t u, cu totul fiind aprins de dragostea c tre Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, ai i dobndit frumuse ea cea mai presus de minte, a Sfintei Treimi, precum ai dorit. Slav , a mucenicului, glasul al 8-lea: Mucenice purt torule de chinuri, prean elepte Ioane, avndu- i mintea n l at c tre soarele Hristos, cu cre tineasc rvn ai biruit pe desfrnatul nchin tor al lumii, pe agareanca cea pofticioas o ai ru inat, iar pe judec torii cei p gni i cruzi i-ai minunat cu t ria i nenfricarea ta. C nici ispitirile dulce ilor celor pieritoare, nici frica amenin rilor i nici groaza p timirilor nu te-au nduplecat s - i lepezi cur ia trupeasc i credin a cre tineasc . Ci intrnd la nevoin muceniceasc , ai biruit pe vr jma ii cei v zu i i pe cei nev zu i. Iar acum s l luie ti ntru loca urile cele cere ti, dimpreun cu mucenicii i cu to i sfin ii, rugndu-te pentru pacea lumii i pentru mntuirea sufletelor noastre. i acum , a praznicului. VOHOD: Lumin lin Prochimenul zilei. PAREMIILE Din proorocia lui Isaia, citire: (XLIII, 9-14) Acestea zice Domnul: Neamurile toate laolalt s se adune i s se strng , popoarele! Care dintre ele ne-au dat de tire aceasta i ne-au f cut proorocii? S - i aduc martorii i s dovedeasc , s aud to i i s zic : Adev rat!. Voi sunte i martorii Mei, zice Domnul, i

sluga pe care am ales-o, ca s sti i, s crede i i s pricepe i c Eu sunt! nainte de Mine n-a fost Dumnezeu i nici dup Mine nu va mai fi! Eu, Eu sunt Domnul, i nu este izb vitor afar de Mine! Eu sunt Cel ce am vestit, Cel ce am izb vit i Cel ce am prezis i nu sunt str in la voi. Voi sunte i martorii Mei, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeul cel tare din veci i de aici ncolo Eu sunt! Nimeni nu poate s -Mi smulg puterea i ceea ce Eu fac, cine poate strica? A a zice Domnul, Izb vitorul vostru, Sfntul lui Israel. Din n elepciunea lui Solomon, citire: (III, 1-10) Sufletele drep ilor sunt n mna lui Dumnezeu i chinul nu se va atinge de ele. n ochii celor f r de minte, drep ii sunt mor i cu des vr ire i ie irea lor din lume li se pare mare nenorocire. i plecarea lor dintre noi, un pr p d, dar ei sunt n pace. Chiar dac , n fa a oamenilor, ei au ndurat suferin e, n dejdea lor este plin de nemurire. i fiind pedepsi i cu pu in, mare r splat vor primi; c ci Dumnezeu i-a pus la ncercare i i-a g sit vrednici de El. Ca pe aur n topitoare, a a i-a l murit, i ca pe o jertf de ardere ntreag i-a primit. Str lucivor n ziua r spl tirii i ca scntei care se las pe miri te, a a vor fi. Judeca-vor neamurile i st pni vor fi peste popoare i Domnul va mp r i ntru ei, n veci. Ei vor n elege adev rul, ca unii care i-au pus ncrederea n Domnul. Cei credincio i vor petrece cu El n iubire, c ci harul i ndurarea sunt partea ale ilor Lui. Din n elepciunea lui Solomon, citire; (V, 16-24 si VI, 1-3) Cei drep i vor fi vii n veacul veacului i r splata lor este la Domnul i Cel atotputernic are grij de ei. Drept aceea, primi-vor din mna Domnului mp r ia frumuse ii i cununa cea str lucitoare, c ci El i va ocroti cu dreapta Sa i cu bra ul S u, asemenea unui scut, i va acoperi. El va face arme din mnia Sa i cu ele va nt ri f ptura minilor Sale ca s r spl teasc vr jma ilor. Din dreptate El i va face plato i din judecata cea nef arnic i va face coif. Din sfin enia Sa va face pav z nebiruit . Iar din cumplita Sa mnie va face sabie ascu it i lumea va porni r zboi mpreun cu El mpotriva celor f r de minte. S ge ile fulgerului S u vor porni binendreptate i vor lovi n int , zburnd din arcul bine ncordat al norilor. Mnia Lui, ca o pr tie, va azvrli noian de grindin ; apele m rii se vor nt rta asupra lor i rurile i vor neca vijelios. Duhul puterii dumnezeie ti se va ridica mpotriva lor i ca viscolul i va vntura. Astfel f r delegea va aduce pustiire pe p mnt i r utatea va r sturna scaunele celor puternici. Asculta i, deci, mp r ilor, i n elege i, lua i nv tur , voi, care judeca i marginile p mntului. B ga i n urechi, voi, cei ce st pni i peste mul imi i care cu mndrie sta i n fruntea gloatelor neamurilor. Pricepe i c st pnirea vi s-a dat de la Domnul i puterea de la Cel preanalt. LA LITIE Stihirile sfntului mucenic, glasul al 4-lea: Podobie: Ca pe un viteaz ntre mucenici

Ca un soare prealuminos ai r s rit patriei tale, fericite, i prin sngele muceniciei, ca pe o c ru , de la mp r teasca cetate te-ai suit la mp r iile cele de sus. i cu p timirile cele preacrunte ale luptelor tale, ai biruit pe vr jma ul, prin preacinstita moartea ta, Ioane, de Dumnezeu n elep ite! Ca un crin ai fost r s dit n gr dinile cere ti ale mucenicilor. Ca un finic te-ai n l at; ca un cedru preafrumos te-ai cunoscut, i ca un chiparos ales te-ai ar tat, Ioane, r spndind bun mireasm n inimile noastre. i n curgerile sngiurilor tale necnd pe balaurul cel r zboinic, acum te-ai suit la ceruri, i ai primit cununa biruin ei. Cu arma Crucii ngr dindu-te, te-ai nt rit mpotriva Dalilei celei nou , i cu b rb ie r bdnd durerile chinurilor celor cumplite, pentru dragostea lui Hristos, ai c tigat biruin str lucit asupra vr jma ilor celor v zu i i celor nev zu i. i ca un miel, m rite, ai suferit spnzurare de la cei f r de lege, p timitorule preaviteaz, Ioane, de trei ori fericite! Slav , glasul al 5-lea: Praznic de bucurie str lucit-a ast zi, la care ne cheam pe noi osta ul cel nebiruit al lui Hristos, mucenicul Ioan cel de curnd ar tat, ca s gust m din osp ul r spl tirii nevoin elor lui. C ci dorind el mp r ia cerurilor i lumina cea nenserat , a nesocotit frumuse ea trupului celui stric cios, i a lep dat am girea dulce ii celei trec toare a p catului, supunndu-se la chinuri, pentru via a cea ve nic . Iar acum, mpodobit cu cununile cele neve tejite, se bucur nencetat n ceruri, mpreun cu cei f r de trupuri i cu toate cetele sfin ilor, rugndu-se pururea s ne mntuim i noi, cei ce cu dragoste pr znuim cinstit pomenirea lui. i acum , a praznicului. La stihoavn Stihirile, glasul I: Podobie: Preal uda ilor mucenici P zind poruncile cele dumnezeie ti, i neplecndu-te chem rilor Dalilei celei nou , ai fost nchis n temni ca un tlhar, neprih nitule Ioane; i r bdnd chinuri cumplite i de multe feluri, ai zdrobit uneltirile asupritorilor p gni, i ai deschis nchin torilor lui Hristos calea mp r iei lui Dumnezeu. Stih: Minunat este Dumnezeu ntru sfin ii S i, Dumnezeul lui Israel. Cu plato a dreptei credin e ntrarmndu-te, ai biruit pe vr jma ul cel ce cu mult m iestrie te ispitea, cu p c toasele dulce i ale dezmierd ciunii celei femeie ti. C te-ai f cut cinstit vas al cur iei, vrednicule de pomenire, lauda ortodoc ilor, fericite mucenice Ioane! Stih: Sfin ilor celor din p mntul Lui, minunate a f cut Domnul toate voile Sale ntr-n ii. Dup lege s vr ind sfin it lupt , dup lege te-ai i ncununat, m rite, de mna Ziditorului a toate i mp ratului veacurilor, mucenice Ioane, fericite. C ai fost asemenea cu ngerii la frumuse ea chipului, i te-ai f cut ca ei prin neprihana trupului; iar acum te bucuri mpreun cu ei n loca urile cere ti. Slav , glasul al 6-lea:

Cu credin

i cu dragoste pr znuie te ast zi Biserica i Patria ta pomenirea ta cea

preacinstit , i mutarea ta la Iubitorul de oameni, Ioane preaminunate! i bucurndu-se, cununi de laud i mplete te. C pe tine te are ca pe un luceaf r luminos i zid nebiruit, ca cel ce stai naintea scaunului m ririlor, mpreun cu to i sfin ii. Cu ace tia roag , preasfinte mucenice, pe milostivul Dumnezeu, s d ruiasc rii tale bun pace i lumea ntreag s o izb veasc de groaza r zboiului, de moarte i de tot felul de primejdii. i acum , a praznicului. Slav , a mucenicului, glasul al 8-lea: i acum , a praznicului. VOHOD: Lumin lin Prochimenul zilei. PAREMIILE Din proorocia lui Isaia, citire: (XLIII, 9-14) Din n elepciunea lui Solomon, citire: (III, 1-10) Din n elepciunea lui Solomon, citire; (V, 16-24 si VI, 1-3) LA LITIE Stihirile sfntului mucenic, glasul al 4-lea: Podobie: Ca pe un viteaz ntre mucenici Slav , glasul al 5-lea: i acum , a praznicului. La stihoavn Stihirile, glasul I: Podobie: Preal uda ilor mucenici Stih: Minunat este Dumnezeu ntru sfin ii S i, Dumnezeul lui Israel. Stih: Sfin ilor celor din p mntul Lui, minunate a f cut Domnul toate voile Sale ntr-n ii. Slav , glasul al 6-lea: i acum , a praznicului. La tropare, nti al sfin ilor ierarhi Epifanie i Gherman, apoi: Slav , al sfntului mucenic, glasul al 4-lea: Ast zi duhovnice te pr znuie te Biserica dreptcredincio ilor, i cu bucurie strig : veni i, iubitorilor de mucenici, s pr znuim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan! C acesta, dintre noi cu voia lui Dumnezeu r s rind, n mp r teasca cetate a lui Constantin a nflorit minunat, aducnd St pnului rod bogat i bine primit, prin mucenicie. Iar acum se roag nencetat n ceruri, s se mntuiasc sufletele noastre. i acum , a praznicului.

Iar de este Litie, la binecuvntarea pinilor cnt m troparul sfntului mucenic de dou ori, apoi N sc toare de Dumnezeu, Fecioar , bucur -te , o dat . Apoi celelalte ale Litiei. LA UTRENIE La Dumnezeu este Domnul se cnt troparul praznicului (o dat ), al sfin ilor ierarhi, Slav al sfntului mucenic, i acum Dup ntia catism , Sedealna, glasul al 4-lea: Podobie: Sp imntatu-s-a Iosif al praznicului.

Urmnd cur iei lui Iosif celui preafrumos i cumin eniei lui, n elepte Ioane, ai vie uit pu in n aceast lume, i n floarea tinere ii te-ai mutat de pe p mnt. Dar ai trecut la via a cea nemb trnitoare i ve nic , mucenice sfinte; c ci neprihana trupului i credin a i-ai p zit, i nicidecum nu te-ai l sat ademenit de ispitirile cele spre p cat; ci ca un diamant nesf rmat teai mpotrivit, pn la snge, uneltirilor asupritorilor t i. Pentru aceasta, preal udate mucenice, roag pe St pnul tuturor, s ne izb veasc i pe noi de necur ia i osnda patimilor (de dou ori). Slav , i acum , a praznicului. Dup a doua catism , Sedealna, glasul al 4-lea: Podobie: Sp imntatu-s-a Iosif Cu ndr zneala nfruntnd pe agareanul cel puternic, mucenice Ioane, nu cu pav z

i nici cu

sabie sau suli te-ai ntrarmat; ci doar cu plato a credin ei celei neclintite, i cu dragoste dumnezeiasc ai rvnit s te dezlegi de jugul robiei celei de jos, ca s te s l luie ti n slobozenia cea de sus. i acolo ajungnd, te rogi Atoate iitorului, ca s se p zeasc Patria ta de toat bntuiala i primejdia (de dou ori). Slav , i acum , a praznicului. Polieleul: Robii Domnului Iar dup ectenia mic , Sedealna, glasul al 3-lea: Podobie: Fecioara ast zi Minunat a fost p timirea ta, preal udatule mucenice, cea cu adev rat ntru Domnul! Ca ai strunit cu t rie poftele trupului t u celui tn r, i ai ru inat p gn tatea vr jma ilor, strignd cu mare glas: Robul lui Hristos sunt eu, i nicidecum nu m voi dep rta de credin a p rin ilor mei (de dou ori). Slav , i acum , a praznicului. Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea: Din tinere ile mele PROCHIMEN, glasul al 4-lea: Minunat este Dumnezeu ntru sfin ii S i, Dumnezeul lui Israel Stih: n adun ri binecuvnta i pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel.

Toat suflarea Evanghelia de la Matei, X, 16-22: Zis-a Domnul ucenicilor S i: Iat , Eu v trimit pe voi ca pe ni te oi (caut-o la 26 octombrie, Evanghelia de la Utrenie). Dup psalmul 50, Slav , glasul al 2-lea: Pentru rug ciunile purt torului de chinuri Ioan, Milostive, cur e te mul imea gre elilor noastre. i acum Pentru rug ciunile N sc toarei de Dumnezeu, Milostive, cur e te mul imea gre elilor noastre. Stih: Miluie te-m , Dumnezeule, dup mare mila Ta i dup mul imea ndur rilor Tale terge f r delegile noastre. Stihira, glasul al 6-lea: Ast zi ne-a sosit nou pomenirea noului p timitor, Ioan, care ca un soare de prim var luminnd i nc lzind cu dumnezeie tile daruri, vesele te sufletele credincio ilor. C acesta ia v dit podoaba cea dinl untru a sufletului, prin frumuse ea cea din afar a chipului, pild f cndu-se pe sine iubitorilor de neprih nire. i nsetat fiind dup frumuse ea cea f r asem nare a ngerilor, a lep dat dulce ile trupului i dezmierd rile cele femeie ti, cu bucurie s vr ind calea muceniciei. Iar acum stnd naintea Sfintei Treimi, se roag pentru cei ce cu dragoste pr znuiesc sfnt pomenirea lui. CANOANELE Al sfntului Epifanie cu irmosul pe 4, al sfntului Gherman a ijderea, i al mucenicului pe 6. Canonul Sfntului Mucenic Cntarea 1, glasul al 8-lea: Irmos: Apa trecnd-o ca pe uscat Acum eu, mult-p c tosul, chem darul Sfntului Duh, ca insuflndu-m minunat, s -mi izgoneasc ntunericul necuno tintei, i cu bog ia n elepciunii s m lumineze, c dup vrednicie s mpletesc cununi de smerit laud , noului p timitor al lui Hristos, Ioan. Negr it i nen eleas este tainica rnduial a lui Dumnezeu, Cel ce cunoa te cele ascunse i cearc inimile i r runchii; Care, n felurite chipuri, cheam c tre cereasca mp r ie pe ale ii S i! Slav V znd mai dinainte Dumnezeu buna rodire a sufletului, i-a nt rit inima cu nenfricat ndr zneal , prin care ai biruit cursele vechiului vr jma , fericite Ioane! i cu putere de sus ai ru inat pe asupritorii cei p gni. i acum , a N sc toarei: Rogu-m ie, Maica lui Dumnezeu, Fecioar Preacurat , ceea ce e ti grabnic ajut toare a celor din strmtor ri, i liman de izb vire a celor nvifora i; p ze te-m de uneltirile vicleanului, i nu m l sa s m sf rm de piatra pierz rii de suflet!

Catavasiile praznicului Cntarea a 3-a: Irmos: Doamne, Cel ce ai f cut cele Avnd ochii sufletului lumina i, n eleptule tn r, te-ai ar tat nentinat de patimi, i s ge ile nveninate cele din arcul vr jma ului pierz tor de suflete nu te-au atins, avnd ca pav z puterea lui Hristos, noule mucenice Ioane! Nici pu in tatea anilor, nici pustiul str in t ii, nici robia la cei de alt neam nu au izbutit a te ngrozi pe tine, viteazule mucenic! Ci ca un stejar n mijlocul cmpiei, ai stat neab tut ntru dragostea lui Hristos. Slav Cu sufletul bine zidit pe temelia neclintit a virtu ii, pe care din pruncie ai deprins-o de la ferici ii t i p rin i din Valahia, i nt rit fiind cu darul de sus, m rite Ioane, nicicum nu te-ai plecat spre spurcata fapt a sodomiei, la care voia s te sileasc nelegiuitul agarean. i acum , a N sc toarei: Cu dragoste i cu smerenie ngenunchind eu, cel cu totul netrebnic, la cinstit icoana ta, Preasfnta Fecioar , cu lacrimi m rog s nu m lepezi de la fa a ta, ci lui Dumnezeu roag -te s m scoat din toat v t marea, primejdia i r utatea. CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Ar tatu-Te-ai ast zi lumii Ar tatu-s-a nou ast zi, cel preanfrumuse at cu cur ia, tn rul osta al Mntuitorului, luminnd pe to i cei ce strig : Bucur -te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos! ICOS Veni i, to i iubitorii de mucenici, ca adunndu-ne mpreun , s cinstim cu cnt ri luminate pe Ioan, noul mucenic al Domnului. C acesta, din p mntul romnesc r s rind, a dat rodul nsutit al credin ei, n cetatea lui Constantin, ru innd pe prigonitorii s i, i m rturisind credin a cea ortodox , prin v rsarea sngelui s u. Iar acum n ceruri mijloce te pentru noi, i pentru cei ce cnt m: Bucur -te, Ioane, sfinte mucenice al lui Hristos! Sedealna sfntului Epifanie i cea a sfntului Gherman. Apoi Slav , i Sedealna mucenicului, glasul al 8-lea: Podobie: Pe n elepciunea i Cuvntul Dintre rudeniile tale ai fost str mutat, m rite, i la mp r teasca cetate a sfntului Constantin ai fost dus, pe to i uimindu-i cu frumuse ea chipului, cu t ria sufletului i cu r bdarea ngereasc n necazuri. Iar acolo, mbog indu-te, cu r ni, ca ni te m rg ritare de mult pre , ai r scump rat cu ele cununile cele neve tejite ale mucenicilor, ca ntr-o c ru suindu-te la ceruri, prin preacurat sngele t u. Lui Hristos Dumnezeu roag -te, n eleptule Ioane, iertare de gre eli s d ruiasc , celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine. Slav , i acum , a praznicului. Cntarea a 4-a: Irmos: Tu e ti t ria mea, Doamne

Cel ce te-ai n scut din p rin i de bun neam i binecredincio i, te-ai deprins de la dn ii a p zi legea cre tineasc n cur ie; n elep e te-m i pe mine a m abate totdeauna de la am girile celui iscusit ntru r utate, i cu scump tate a p zi poruncile Ziditorului. Iertare de gre eli cere de la St pnul tuturor, fericite Ioane, ca s ne dea nou , celor ce cu dragoste ne-am adunat s pr znuim pomenirea ta cea vrednic de cinstire. Slav Laud i podoab de mult pre e ti, preaminunate mucenice, Bisericii i Patriei tale, care se bucur avndu-te pe tine mijlocitor c tre Dumnezeu, i tare folositor ntru nevoi. i acum , a N sc toarei: N scut-ai sub ani pe Fiul Cel f r de ani, Preacurat Maic a lui Dumnezeu. Ci fecioar ai r mas i dup na tere, ca i nainte de na tere, ceea ce stai ntru dumnezeiasca slav de-a dreapta Fiului t u, rugndu-te pururea pentru noi. Cntarea a 5-a: Irmos: Pentru ce m-ai lep dat Dulcea a cea trec toare a p catului neprimind-o, i departe alungnd-o de la cugetul t u, n eleptule tn r, ai r mas neprins n mrejele vechiului am gitor. i cu puterea Crucii ntrarmndu-te, l-ai biruit pe el. Undi a a ntins vicleanul vr jma asupra ta, fericite Ioane. Dar tu, luminat fiind cu darul Sfntului Duh, ai r mas nev t mat de me te ugirile lui, i pe toate le-ai destr mat cu ndelung r bdare, cu t ria credin ei i cu n dejdea mntuirii. Slav Robit fiind cu trupul de c tre cei de alt neam, m rite, ai r mas slobod cu duhul, Ioane. i p zindu- i cur ia trupului nentinat , te-ai f cut vrednic s la al luminii celei de sus. i acum , a N sc toarei: Cur e te ntin ciunea mea, Preacurat N sc toare de Dumnezeu. Ca din pruncie mi-am png rit haina de lumin a sufletului meu, i am mniat pe Dumnezeu, pe Care f -L mie milostiv! Cntarea a 6-a: Irmos: Cur e te-m , Mntuitorule Ar tatu-te-ai, prean elepte Ioane, tn r i preafrumos osta al lui Hristos; i te-ai ncununat cu diadema de mult pre , i cu porfira sngiurilor tale curate, care mpodobe te Biserica lui Dumnezeu i pe cei binecredincio i i vesele te. S d n uiasc acum adunarea binecredincio ilor, pr znuind duhovnice te; c iat , ne cheam noul p timitor Ioan, s ne osp t m cu bucurie din masa r spl tirii nevoin elor lui, cu care hr ne te spre mntuire pe cei ce cinstesc cu credin sfnt pomenirea lui. Slav Cu credin i cu dragoste te m rim pe tine, sfinte mucenice al Domnului. C prin t ria credin ei i prin neprihana cur iei pild te-ai f cut nou , c tignd cu robia cea p mnteasc slobozenia cereasc , cu nfrnarea i cu am r ciunea chinurilor celor vremelnice, bucuria i

desf tarea cea adev rat

i ve nic , iar cu moartea tinere ilor via a cea nemb trnitoare i

f r de sfr it. i acum , a N sc toarei: De Dumnezeu N sc toare Fecioar , n dejdea mea cea nenfruntat , m rog milostivirii tale i bun t ii, nici o clipit de vreme s nu m la i pe mine f r de a ta ocrotire, ci gr bind m ap r i m izb ve te. Condacul i Icosul praznicului. SINAXAR n aceast lun , n ziua a dou sprezecea, pomenirea sfntului noului mucenic Ioan Valahul (Romnul). Acest sfnt mucenic a fost din ara Romneasc , n scut din p rin i de bun neam i binecredincio i, pe la anul Domnului 1644, adic n vremea st pnirii binecredinciosului domn Matei Basarab. La c iva ani dup ce acesta s-a mutat la Domnul (+ 1654), a venit la domnie n aceasta ar Mihail Radu (zis Mihnea al III-lea), care, nemaiputnd prididi cu plata haraciului i a birurilor grele cerute de st pnitorii turci, s-a r zvr tit mpotriva acestora, pl nuind s se uneasc cu voievozii rilor cre tine din jur i s scape ara sa de sub robia turceasc . Dar sultanul turcesc Mahomed al IV-lea a trimis atunci mpotriva lui oaste mare de turci i de t tari, care au biruit pe Mihnea i au f cut, ca i alte d i, pr p d i pustiire mare n biata ar , arznd, pr dnd i omornd, iar la ie irea din ar au luat cu ei i o mare mul ime de robi dintre romni, trecndu-i peste Dun re. Acestea se petreceau n toamna anului 1659. Iar ntre cei robi i atunci s-a aflat i un tn r, cu numele de Ioan, care nu avea dect 15 ani. P rin ii lui, c rora nu li se tie nici numele i nici locul unde au tr it, l crescuser cu grij , n frica lui Dumnezeu, i n iubirea de ar i de credin a str mo easc . Pe deasupra, era voinic i chipe ; frumuse ea lui feciorelnic atr gea privirile tuturor, nct, pe drumul c tre Istanbul, un o tean turc mai bogat l-a cump rat cu gnd spurcat, vrnd s -l sileasc spre p catul blestemat al sodomiei. Dar tn rul s-a mpotrivit cu scrbire i n v lm eala luptei cu spurcatul agarean, l-a r pus, ncercnd s fug . Fiind prins, a fost legat din nou i dus la Istanbul, unde l-au dat femeii turcului ucis; aceasta l-a dus n fa a vizirului s -l judece, i acolo tn rul a m rturisit f r nconjur adev rul. Vizirul l-a predat atunci femeii v duve, pentru ca ea s fac cu dnsul ce va voi. St pna tn rului nu i-a luat capul, ci v zndu-l voinic i bun de munc l-a pus la nceput printre slugile sale; dar v zndu-l preafrumos la nf i are, s-a aprins de dr ceasc poft pentru el, ca oarecnd femeia lui Putifar din Egipt pentru Iosif cel preafrumos i n elept. Dorindu-l cu nfocare, a ncercat la nceput s -l ademeneasc cu tot felul de f g duin e, spunndu-i c l va lua de so dac el s-ar lep da de credin a cre tin i s-ar face mahomedan. Dar el s-a mpotrivit cu t rie uneltirilor acestei noi Dalile i a r mas nestr mutat n credin a p rin ilor lui i n cur ia trupeasc . Iar ea v znd c nimic nu izbute te, s-a nfuriat i l-a dat eparhului (mai-marelui cet ii), ca s -l pedepseasc pentru uciderea so ului ei. Acesta l-a azvrlit n temni , supunndu-l la nfrico toare chinuri; femeia venea zilnic la temni ,

ncercnd necurmat s -l nduplece pe Ioan s -i fac voia, n d jduind c ceea ce nu izbutiser f r delegile ei, vor face amenin rile i chinurile. Dar viteazul tn r nu s-a l sat biruit nici de groz via chinurilor, pe care le-a ndurat cu b rb ie i cu ajutor de sus, r mnnd pn la sfr it, ca un tare diamant, neclintit n credin a cre tin . V znd, a adar, femeia i prigonitorii c n zadar se ostenesc, au cerut vizirului s -l dea pe tn r la moarte. i sco ndu-l din temni , c l ii l-au dus spre o margine a Istanbulului, la locul numit pe atunci Parmak-Kapi (adic Poarta Stlpului), lng Bezesteni (adic pia a marelui bazar al negu torilor); aici i-a pus gtul n treang i l-au n l at n spnzur toare, omorndu-l, n ziua de 12 ale lunii mai, ntr-o vineri nainte de n l area Domnului, din anul mntuirii 1662. A a a trecut c tre ve nicele loca uri tn rul mucenic romn Ioan, n prim vara vie ii sale, cnd avea numai 17 sau 18 ani. Trupul s u feciorelnic va fi fost aruncat n apele Bosforului sau poate a fost ngropat de cre tinii cucernici n vreun loc din jurul Istanbulului, unde numai Dumnezeu i sfntul nsu i tie. Iar istoria scurtei dar pilduitoarei sale vie i a a ternut-o n scris marele nv at grec Ioan Cariofil din Istanbul, care a tr it pe vremea sfntului, fiind martor al p timirilor lui. Cu rug ciunile noului mucenic Ioan Valahul, Doamne, miluie te-ne i ne mntuie te pe noi. Amin. Cntarea a7-a: Irmos: Tinerii evreie ti au c lcat U ile cere ti privindu-le cu mintea, n elepte, ai fugit de u ile p catului, care i erau deschise, Ioane! Iar acum bucurndu-te, cn i Izb vitorului: Bine e ti cuvntat, Dumnezeul p rin ilor no tri! Celui ce te silea pe tine spre spurcata fapt a sodomiei nu te-ai plecat, neprih nitule tn r; i nici dezmierd rile femeie ti ale st pnei tale agarence nu te-au ademenit s - i lepezi cur ia i credin a. Ci ai r mas credincios lui Hristos, C ruia i cn i: Bine e ti cuvntat, Dumnezeul p rin ilor no tri! Slav Fiind eu mpuns de boldul p catului, c zut-am n pr pastia ispitelor celor pierz toare de suflet, i de por ile iadului m-am apropiat. Ci, tu, Ioane, roag -te lui Dumnezeu pentru mine, s m mntuiesc din gura lui Veliar, i s cnt: Bine e ti cuvntat, Dumnezeul p rin ilor no tri! i acum , a N sc toarei: naintea ta c dem i cu umilin ne rug m, Preasfnt Fecioar : R nile sufletelor noastre i snger rile boldului p catului, cur e te-le cu puterea mijlocirilor tale la Cel ce s-a r stignit pentru noi. Ca mntuindu-ne prin sngele izvort din r nile Lui, s cnt m cu bucurie: Bine e ti cuvntat n veci, Preacurat ! Cntarea a 8-a: Irmos: De apte ori cuptorul

Ioane, noule p timitor, tu stnd cu ndr znire naintea p gnului judec tor, ai m rturisit f r nfricare adev rul celor gr ite de pr ii t i. Iar acum stnd naintea scaunului Judec torului celui ceresc, r spl tire ai luat pentru iubirea de adev r; i mpreun cu cetele mucenicilor cn i: Binecuvnta i, toate lucrurile Domnului, pe Domnul! Iertare de datoriile noastre dorind a c tiga, n zuim la a ta folosin , n eleptule Ioane, i cu credin te rug m: Cu mijlocirile tale la St pnul a toate, ajut -ne s ne izb vim i noi de s ge ile cele aprinse, ale pierz torului de suflete, ca s cnt m totdeauna: Binecuvnta i, toate lucrurile Domnului, pe Domnul! Binecuvnt m pe Tat l i pe Fiul i pe Sfntul Duh, Domnul. ngerul Domnului te-a nso it i ocrotit, cnd erai singur i p r sit, ntre str ini i p gni, departe de fra ii t i de snge, mucenice Ioane! Pentru aceea ai r mas nebiruit i nencetat cntai: Binecuvnta i, toate lucrurile Domnului, pe Domnul! i acum Cela ce de bun voie S-a ntrupat pentru noi, i ne-a nv at poc in a, Emmanuel, din tine n scndu-Se S-a ar tat, Fecioar curat . Pe Acela roag -L acum, Preasfnt St pn , ca s ne deschid nou u ile milostivirii Sale i s ne mntuiasc pe noi, cei ce cnt m: Binecuvnta i, toate lucrurile Domnului, pe Domnul! Cntarea a 9-a: Irmos: Sp imntatu-s-au de aceasta cerurile Arm nebiruit , mpotriva v zu ilor i a nev zu ilor vr jma i, lund Crucea lui Hristos, mucenice n elepte, ai sf rmat toate n el ciunile p gn t ii, dorind s mo tene ti cele ve nice, Ioane! Cercat-a noua Dalila s te nduplece spre p c tuire, cu ispitirile farmecelor trupe ti, i cu amenin rile cumplitelor chinuri; dar tu, n elepte, ai lep dat cu scrbire am girile ei st ruitoare, dorind a te ncununa cu neve tejitele cununi, din mna Ziditorului. Slav Grozave i nfrico toare chinuri punndu-se asupra fragedului i curatului t u trup, mucenice Ioane, nicidecum nu i-ai sl bit b rb ia sufletului; ci cu neclintire ai r bdat pn la sfr it. Iar acum te vesele ti luminat, n c m rile cere ti, mpreun cu to i sfin ii. i acum , a N sc toarei: Adu- i aminte de mine nencetat, Preasfnt St pn , i nu m l sa s pier, n gtlejul balaurului celui de foc. Ci ca o Maic a Celui milostiv, ajut -m s intru n c mara Mirelui ceresc, mpreun cu fecioarele cele n elepte, ca s m mntuiesc eu, tic losul. LUMINNDA nti a sfin ilor ierarhi Epifanie i Gherman, apoi Slav , Luminnda sfntului mucenic, glasul al 3-lea: Podobie: Cercetatu-ne-a pe noi, de sus Aprinzndu-te de rvna celor cere ti, Ioane sfinte mucenice, i cele p mnte ti lep dndu-le, pe cei ce te-au robit ai biruit cu putere de sus. i la ceruri prin moarte te-ai mutat; i mpreun cu ngerii te vesele ti. i acum , a praznicului.

LA LAUDE Stihirile praznicului 4 i ale sfntului mucenic 4 Stihirile sfntului, glasul 1. Podobie: Preal uda ilor mucenici Mucenicul cel minunat al lui Hristos, Ioan, ne cheam pe noi ast zi, s s vr im cinstit pomenirea lui cea de peste an. Pentru aceasta, adunndu-ne cu gr bire, s -l l ud m ca pe un pl cut al Domnului; c mult s-a nevoit i a p timit, pentru paza cur iei, i pentru m rturisirea credin ei. Ast zi ngerii lui Dumnezeu luminat d n uiesc n ceruri, i mpreun cu noi nev zut pr znuiesc pomenirea p timirilor tale, sfinte noule mucenic Ioane. Pentru aceasta, roag -te mpreun cu ei, lui Dumnezeu, s izb veasc pe cei ce cu dragoste s rut icoana cinstitului t u chip, i cu credin te laud pe tine, purt torule de chinuri. Glasul I: Podobie: Mormntul T u, Mntuitorule Cu amar plngeau oarecnd fiii lui Israel n robie, la rul Babilonului, cnd i aduceau aminte de Sion. A a i tu, curatule tn r, suspinai adesea pe p mnt str in, de dorul p rin ilor i al libert ii Patriei tale celei p mnte ti, n care se m rea Hristos. Jertfitu-te-ai lui Hristos ca un miel f r prihan , cinstite mucenice Ioane, n p mntul robiei i al plngerii. Dar mutndu-te la ceruri, ai aflat mp carea slobozeniei celei de sus, iar pomenirea ta din neam n neam, m rite! Slav , glasul al 5-lea: Mucenice preal udate, noule p timitor Ioane, tu prin grele nevoin e i prin moarte muceniceasc , ai s vr it alergarea scurtei tale vie i p mnte ti. i n p mnt str in, n loc necunoscut, i-au ngropat curatul i cinstitul t u trup, ca pe un crin f r de vreme rupt din arina n care a r s rit. Iar ngerii au primit sufletul t u cel sfin it prin nevoin ele chinurilor, prin paza cur iei, prin t ria credin ei i prin moarte de mucenic. i suindu-l la ceruri, n latura sfin ilor l-au s l luit, cu cei ce au aflat izvorul vie ii i u a raiului. Cu ace tia roag -te nencetat, sfinte mucenice, s se p zeasc ara i Biserica ta, de toat bntuiala vr jma ului, i lumea ntreag n pace s se a eze. C totdeauna s pr znuim cu dragoste sfnt pomenirea ta, i s sl vim pe Hristos, n Care ne nt rim. i acum , a praznicului. Doxologia mare, ecteniile i otpustul, Ceasul I, i otpustul cel des vr it. LA LITURGHIE Fericirile pe 8: patru din Cntarea de rnd a Canonului praznicului, i patru din Canonul mucenicului, de la Cntarea a 6-a. Prochimen, glasul al 4-lea: Prin sfin ii care sunt pe p mntul Lui Stih: V zut-am pe Domnul naintea mea pururea, c de-a dreapta mea este, ca s nu m clatin.

Apostolul din Epistola c tre Romani (VIII, 28-39): Fra ilor, tim c Dumnezeu toate le lucreaz spre binele celor ce l iubesc pe El (vezi-l la 2 septembrie). Aliluia, glasul al 4-lea: Dreptul ca finicul va nflori Stih: R s di i fiind n casa Domnului Evanghelia de la Luca (XXI, 12-19): Zis-a Domnul ucenicilor S i: Oamenii i vor pune minile pe voi i v vor prigoni (caut-o la 23 aprilie, Evanghelia de la Utrenie). CHINONICUL ntru pomenire ve nic va fi dreptul, de auzul r u nu se va teme. Sursa: Mineiul (lunile ianuarie-iulie), Ed. Rentregirea, Alba Iulia, 2001

ACATISTUL Alc tuit de Preotul Dimitrie Buzatu Dup obi nuitul nceput, se zic: CONDACELE I ICOASELE: Condacul 1 Nevoitorului cel tn r al lui Hristos, mucenicului Ioan Valahul, cu to ii s -i aducem acum cntare de laud pentru nevoin ele sale, ca celui ce str luce te n sfintele l ca uri cele de sus; i ca unui ap r tor al credin ei i ajut tor ntru nevoi cu mul umire s -i cnt m: Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Icosul 1

ngerii i oamenii sl vesc pe Dumnezeu pentru nenum ratele faceri de bine ar tate c tre f pturile Sale, din dragoste nesfr it i din milostivire f r de margini. C ci n vremi i n locuri pe care n elepciunea Sa nep truns le alege au r s rit luceferi c l uzitori, care s lumineze c r rile vie ii noastre vremelnice, ndrumndu-ne spre cele nestric cioase. Ca unuia dintre ace ti ale i, bine-pl cu i lui Dumnezeu, i cnt m ie, Sfinte Ioane Valahule, laude ca acestea: Bucur -te, vas ales i de Dumnezeu pre uit; Bucur -te, tn r n elept i frumos, prin care credin a s-a n l at; Bucur -te, trandafir odr slit n p mntul Valahiei; Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur -te, crin r s dit n gr dina cea de sus; -te, cel ren scut n duh la Constantinopole; -te, c de toate te-ai lipsit, dar pe Hristos ai dobndit; -te, cel ce ai nfruntat pe p gni; -te, cel ce ai risipit me te ugurile satanei; -te, p rta al bucuriilor ngere ti; -te, cel ce petreci laolalt cu to i sfin ii; -te, mo tenitor al cere tii mp r ii;

Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Condacul al 2-lea De i tn r cu vrsta, ai dovedit curat n elepciune cnd ai ales mai bine a p timi pentru Ziditorul i a muri pentru El, dect a tr i i a avea c tigare vremelnic ; c ci ai dorit a te ncununa cu cununa muceniciei i a cnta Domnului: Aliluia! Icosul al 2-lea Slav ie, Atotputernice Doamne, Care dintre noi oamenii i pentru noi ai ales pe sfin ii T i, mucenici, apostoli, cuvio i i drep i, ca s ne arate voia Ta, spre a ne mp rt i de negr itele Tale bun t i; i a a s se prosl veasc numele T u cel ntru tot sfnt; iar alesului T u s -i cnt m: Bucur -te, Ioane Valahule, de Dumnezeu cinstitorule; Bucur -te, cel ce vezi i gu ti acum nalte desf t ri; Bucur -te, ocrotitor al orfanilor; Bucur -te, cel ce scapi din nevoi pe cei ce alearg la tine; Bucur -te, c izb ve ti pe cei ce se afl n primejdii; Bucur Bucur Bucur Bucur -te, mngierea ntrista ilor; -te, izvor nesecat de alint ri duhovnice ti; -te, c luminezi pe cei ntuneca i la minte; -te, floare mbobocit a cre tin t ii;

Bucur -te, far de lumin n c r rile tinerimii; Bucur -te, c pentru legea cre tin viteje te ai luptat;

Bucur -te, cel ce te rogi i mijloce ti pentru noi to i; Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Condacul al 3-lea Credin a ortodox mult a fost ncercat de-a lungul vremurilor i n laturile p mntului, ca s se nt reasc temeliile sale. Ie ind dar , voi, sl vi i mucenici, din rndurile popoarelor, v-a i pus via a pentru nt rirea ei, dnd lini tea i sngele vostru pentru ntinderea mp r iei lui Dumnezeu, ca noi cu un glas s putem cnta totdeauna: Aliluia! Icosul al 3-lea Via a ta, plin de necazuri i cu totul lipsit de bucurii p mnte ti a fost, preafericite Ioane. C din copil rie te-au smuls de lng snul p rin ilor t i i te-au purtat pe drumuri nesfr ite n amara robie. Pentru c tuturor mpotrivirilor le-ai f cut fa cu vrednicie, de aceea i cnt m laude ca acestea: Bucur -te, robule, cel ce duci rug ciunea noastr c tre St pnul cel Preandurat; Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur -te, cel ce cu vrednicie n veacul al XVII-lea ai m rturisit pe Hristos; -te, c pe timpul lui Mihnea, voievodul cel turcit, i-a fost dat s p time ti; -te, c agarenii lundu-te rob te-au trt n chinuri spre arigrad; -te, cel ce n mp r teasca cetate ai primit cununa muceniciei; -te, jertf bine-primit naintea Domnului; -te, c nu ai ales s te bucuri de cele p mnte ti; -te, c bucuriile tale, n ceruri i le-ai adunat; -te, c i ast zi, tot de acolo, se revars milele tale; -te, mngierea maicilor ndurerate; -te, aur l murit n focul ncerc rilor; -te, obraz sfnt, de Domnul mngiat; -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul al 4-lea Trimite-ne nou , sfinte, de la Dumnezeu hran de mntuire, c s nu pierim de mul imea p catelor. C ci noianul gre elilor noastre numai nem rginita milostivire a lui Dumnezeu l poate covr i; i a a, mpreun cu tine s -I cnt m Lui: Aliluia! Icosul al 4-lea Legat i b tut, purtat ai fost pe drum lung, n vreme de iarn ; dar nici gerul, nici foamea, nici semnul nsngerat al leg turilor nu au sl bit virtutea ta; c pe toate le-ai r bdat cu b rb ie n trupul t u fraged; pentru care i cnt m: Bucur -te, mucenic tn r, dar viteaz; Bucur -te, cel ce ca i St pnul i Domnul ai p timit; Bucur -te, umbrar de odihn pentru prigoni ii vie ii; Bucur -te, toiagul i c l uza c l torilor la drum lung; Bucur -te, mngierea celor ndep rta i de ara lor; Bucur -te, rvnitorule pentru slobozenie i pace;

Bucur -te, cel ce te rogi pentru nfr irea oamenilor; Bucur Bucur Bucur Bucur -te, izb vitorule de pr d ciuni; -te, c te desf tezi n c mara cea de sus; -te, c senin ai mers spre locul muceniciei tale, mul umind lui Dumnezeu; -te, cel ce cu mult r bdare ai ndurat chinurile, foamea i oboseala;

Bucur -te, cel ce robit fiind cu trupul, nu ai pierdut slobozenia duhului; Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Condacul al 5-lea Pe ct de lung a fost drumul robiei i al p timirilor tale, o, fericite Ioane, pe att de scurt i-a fost calea vie ii celei de jos. Dar pl cutu-I-a milostivului St pn cum tinereasca ta f ptur s-a mpodobit cu cununa ostenelilor biruitoare, i chemndu-te la Sine i cn i cu veselie: Aliluia! Icosul al 5-lea Ca i cnd poverile robiei nu ar fi fost de ajuns, uneltirile celui viclean aprind patima cea blestemat a p gnului agarean, care cump rndu-te cu aur, privea cu nelegiuita c ut tur spre mndre ea cea din afar a f pturii tale. Deci l-ai nfruntat pe acesta, m rturisindu-te rob al lui Hristos, care te-a r scump rat odinioar cu pre de snge nevinovat, iar nu rob al patimilor p gne i urte. Drept care, vrednic e ti de cinstire ca aceasta: Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur -te, cel ce ca un al doilea David ai biruit pe Goliat; -te, c ci ca un nou Nestor ai t iat r d cinile poftei celei dobitoce ti; -te, c ai m rturisit adev rul faptei cu curajul deplinei r spunderi; -te, c de judecata vizirului nu te-ai temut; -te, c din nou ai fost dat n robie ismaelitencei din arigrad, i supus altui fel de ispite; -te, c nu ai luat n seam ispitirile tinerei ismaelitence; -te, c i-ai p zit cu str nicie feciorescul trup, ca pe un templu al Duhului Sfnt; -te, chip duhovnicesc, luminat mpodobit;

Bucur -te, suflet de Dumnezeu blagoslovit; Bucur -te, cel plin de virtute; Bucur -te, n elepciune nalt n trup tineresc; Bucur -te, fapt vie pentru to i spre pilduire; Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Condacul al 6-lea Din rob puteai s fii slobod, din s rac s te mbog te ti, din prip it, om cu a ezare. Dar cu ce pre ? ntinndu- i trupul i pierzndu- i sufletul, pentru bun t i vremelnice i pieritoare. Iar tu ai ales a cnta lui Dumnezeu cntare curat : Aliluia! Icosul al 6-lea Ne minun m de cugetarea ta cea dreapt , cinstitule mucenic. C fr gezimea min ii tale, la vrsta de 18 ani, a tiut s aleag f r gre lucrul cel mai de pre . C ce va da omul n schimb pentru sufletul s u? i de ar c tiga lumea toat , dar sufletul i l-ar pierde, ce bun a dobndit? Vrednicule de laud , prime te i de la noi cnt rile acestea:

Bucur -te, minte vrstnic n trup nevrstnic; Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur biruin Bucur Bucur Bucur Bucur -te, temelie de piatr a credin ei; -te, neprecupe it iubire c tre Dumnezeu; -te, viteaz mpotrivitor la p gne ti furii; -te, n dejde mplinit a celor ce te roag pe tine; -te, cel ce i-ai p strat cur ia trupului; -te, c ochii duhului t u au putut privi peste de ert ciunea veacurilor; -te, c n dejdea i-ai pus numai n Hristos-Dumnezeu, de la Care putere ai primit i ai dobndit; -te, c mintea ta a fost luminat de harul Duhului Sfnt; -te, logodnic al cere tii mp r ii; -te, comoar scump a lumii cre tine; -te, cel ce prin moartea- i trupeasc ai chez uit n dejdea nemuririi;

Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Condacul al 7-lea Cnd suntem n necazuri i n strmtorare, pndi i de ispite omene ti i de iscodirile celui viclean, gndul l ndrept m c tre Mntuitorul Hristos, Cel ce a poruncit oarecnd: napoia Mea, satano! Pentru ca prin mijlocirile sfin ilor S i fiind izb vi i, s cnt m Treimii celei de o fiin cu to ii ntr-un glas: Aliluia! Icosul al 7-lea ndurat-ai am r ciunea nstr in rii, suferin ele robiei, mboldirile multor feluri de ispite, de la agareanul cel p gn i de la femeia cea de acela i neam cu el, i pe toate le-ai nfruntat cu destoinicie cre tin . Mult mhnire i-a adus ns poftirea nelegiuitei femei de a te l sa de credin a cre tin , ca s te poat avea so dup legea ei. Valuri de mpotrivire au nit atunci din inima ta i o elindu-te ai m rturisit cu hot rre pe Hristos Domnul, de Care nici via a, nici moartea nu te-au putut desp r i; pentru aceasta auzi de la noi unele ca acestea: Bucur -te, dar, viteazule m rturisitor; Bucur -te, cel ce ai gustat amarul asupririi p gne ti; Bucur -te, c ai r mas neclintit n hotarele credin ei; Bucur -te, c te mp rt e ti de lumina cea nenserat a mp r iei lui Hristos; Bucur -te, f clie nestins din policandrul ceresc, cel cu mii de bra e al sfin ilor; Bucur -te, rug tor neadormit pentru sufletele noastre; Bucur Bucur Bucur Bucur -te, cel ce pe cei gre iti i aduci la poc in ; -te, aduc tor de nviorare duhovniceasc ; -te, pav z sigur a tinerilor evlavio i; -te, cump n n eleapt a vrstnicilor cuvio i;

Bucur -te, c i copiii te cinstesc dup putere; Bucur -te, c nici trupul nu i-ai ntinat, nici credin a nu o ai lep dat; Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul al 8-lea Aprins fiind de dumnezeiasc rvn i-ai adunat puterile, i-ai nt rit duhul i cu ochii l untrici int la cer ai nfruntat nelegiuirea. C bucurndu-ne i noi, cu veselie sfnt s cnt m lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Adusu- i-ai aminte, Ioane Valahule, c i Iosif, fiul lui Iacob cel de demult, a nfruntat ademenirea femeii lui Putifar, dreg torul din ara Egiptului. C ncerc rile vie ii sunt ng duite de Dumnezeu spre l murirea credin ei. Prin attea trecnd i pe toate biruindu-le, noi te cinstim cu cnt ri gl suitoare ca acestea: Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur -te, cel ce te-ai r zboit mpotriva ndulcirilor p mnte ti; -te, c de frumuse ea trupului nu te-ai am git; -te, cel ce i-ai pre uit ntru totul via a, jertfind-o pentru Hristos; -te, c prin jertfa ta te-ai f cut trmbita al credin ei ortodoxe; -te, c faptele tale nt resc credin a noastr ; -te, c l udnd vredniciile tale sl vim pe atotputernicul Dumnezeu; -te, cel ce ai n eles c pentru Hristos a muri este n fapt cu El ve nic a vie ui; -te, mustrarea celor ce cu viclenie t inuiesc p catele; -te, cel asupra poftelor biruitor; -te, al nstr ina ilor pov uitor; -te, al tuturor c tre Dumnezeu mijlocitor; -te, cel din cetatea cea de sus priveghetor;

Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Condacul al 9-lea V zndu-se nfruntat aspru de tine, ismaeliteanca i-a dezl n uit r zbunarea dndu-te pe mna mai-marelui cet ii, care te-a azvrlit n temni . Dar nici negura i umezeala temni ei nu te-au sp imntat, nici nu te-au mpiedicat a cnta nencetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea O, temni nfrico toare! Ct de groase au fost zidurile tale i ct de grea povara beznei tale! i, ca i cnd nchiderea n untrul t u, n lan uri ferecate, nu ar fi fost de ajuns, s-au ad ugat sfntului mucenic cumplite i ucig toare chinuri. Ca noi s -i cnt m cu s lt ri duhovnice ti a a: Bucur -te, c pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase, desf t ri le-ai socotit; Bucur Bucur Bucur Bucur -te, cel ce petreci laolalt cu to i sfin ii; -te, cel ce acum fa a lui Dumnezeu nemijlocit o prive ti; -te, c floarea tinere ii cu vederea o ai trecut; -te, purt tor de finicul p cii l untrice;

Bucur -te, c oricare alearg la ajutorul t u nu iese de ert; Bucur -te, descoperirea gndurilor ascunse; Bucur -te, cel ce treze ti con tiin ele;

Bucur -te, c pentru cei cuprin i de patimi e ti rug tor c tre Dumnezeu; Bucur Bucur Bucur Bucur -te, c nu suferi pe cei ce petrec n nelegiuiri; -te, vestitor de bucurii spirituale; -te, lumin aprins n bezna nep s rilor; -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul al 10-lea Moartea pe martiri nu-i nsp imnt , c ci dragostea de Hristos nvinge toate. Neocolind ace tia moartea cea trupeasc i dispre uind-o, ei primesc cu senin tate trecerea spre ve nica mp r ie, unde cu cetele cele de sus d n uiesc i cnt Dumnezeirii f r oprire: Aliluia! Icosul al 10-lea Miratu-s-a f ptura de mirarea ta cea mult , c ne ov ielnic ai str b tut drumul drept al credin ei, m rturisind astfel pe Dumnezeul cel ntreit sfnt, C ruia i noi dimpreun cu tine ne nchin m i bucurndu-ne te l ud m gr ind unele ca acestea: Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur -te, cel ce prin spnzurare nemurire ai agonisit; -te, c prin r bdare sufletul i-ai mntuit; -te, c din mna Domnului ai primit cununa biruin ei; -te, c de sus i-a venit r splata credin ei; -te, c numele t u n cartea vie ii s-a scris; -te, c ast zi d n uie ti n cerescul paradis; -te, c nu te-au am git cele trec toare; -te, cel ce ai tiut s pre uie ti pe cele nepieritoare; -te, al celor din primejdii ap r tor; -te, al celor ntrista i de n dejde d t tor; -te, al ispiti ilor nt ritor; -te, al oropsi ilor ajut tor;

Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Condacul al 11-lea Cum s te sl vim mai bine, vrednicule mucenic, dect l udnd ndelunga ta r bdare i iubirea de cele nalte? C ci fire omeneasc avnd, spre cele ngere ti ai rvnit. Pentru care, cu to ii cnt m lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea V znd p gnii c nu te lepezi de credin a ta i nu te supui poftelor stric cioase, cerut-au vizirului s te omoare. Iar vizirul a poruncit eparhului s fac aceasta. i te-au dus c l ii de teau spnzurat. Deci, ca cel ce ai primit ncoronare muceniceasc , vrednic e ti de cnt ri ca acestea: Bucur -te, Ioane de Dumnezeu iubit; Bucur -te, mucenice prea fericit; Bucur -te, cuget neprih nit; Bucur -te, cel cu trupul nepng rit;

Bucur -te, pild de sufleteasc t rie; Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur -te, raz d t toare de bucurie; -te, lumin sfnt ; -te, arm nebiruit ; -te, nger p mntesc; -te, dar dumnezeiesc; -te, ancor tare; -te, zid de sc pare; -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos!

Condacul al 12-lea Slav lui Dumnezeu pentru toate, a zis oarecnd Ioan cel cu gura de aur, ncheindu- i n surghiun via a cea p mnteasc . Iar tu, Ioane Valahule, privind cu ochii duhului t u dincolo de hotarele z rilor i veacului acestuia, ai mul umit lui Dumnezeu, cntnd: Aliluia! Icosul al 12-lea Cu cnt ri cinstim amintirea ta, fericim chinurile tale i neclintit r bdarea ta, m rim i l ud m b rb ia ta cea nenvins , binecuvntndu-te ca pe un mare ajut tor i p zitor al nostru, i din inim gr ind: Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur -te, tn r mult ispitit; -te, lupt torule neostenit; -te, n dejdea tinerilor cea tare; -te, n nevoi a lor ap rare; -te, izb vitorul celor umili i; -te, sc parea celor prigoni i; -te, c pe necredincio i i-ai smerit; -te, c pe iubitorii de Hristos i-ai veselit;

Bucur -te, cel ce nt re ti pe cei n suferin ; Bucur -te, c te-ai nvrednicit de biruin ; Bucur -te, cel ce risipe ti gndurile necurate; Bucur -te, alung torul poftelor spurcate; Bucur -te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Condacul al 13-lea O, r bd torule de chinuri, preafericite noule mucenice, purt tor al semnelor de biruin , Sfinte Mucenice Ioane Valahule, ascult acum nevrednica rug ciune ce- i aducem din toata inima, ca s ne izb ve ti pe noi de n past , de primejdii, de dureri i de ispite, spre a cinsti pomenirea ta, sl vind pe Dumnezeu, Cel de oameni iubitor, ca mpreun cu tine, n veacul ce va s fie, s -I cnt m Lui: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iar i Icosul 1: ngerii i oamenii sl vesc i Condacul 1: Nevoitorului cel tn r i apoi se cite te aceast RUG CIUNE Binecuvntat e ti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel nentrecut n n elepciune i minunat ntru lucruri! C ci din iubirea de oameni cea nem surat , fiind Dumnezeul a toat mngierea i n dejdea, ai binevoit a ridica dintre semin iile p mntului fii ale i, care prin credin tare i prin via pilduitoare s men in treaz credin a n puterea i n milostivirea Ta, i s nu lase neamul omenesc a se pr bu i n ntunericul cel f r fund al ne tiintei de cele nalte i al p catului. Binecuvntat e ti, Doamne Dumnezeul p rin ilor no tri, Cel ce prime ti cu bun t te i cu ndurare mijlocirile sfin ilor bine-pl cuti ie, pentru nevoile de tot chipul, duhovnice ti i trupe ti, ale nevrednicilor fiilor T i, cei ce plutesc pe marea cea s rat i de attea ori nviforat a acestei vie i vremelnice, pline de ispite i de poveri nenum rate. nsu i dar, Doamne, pentru rug ciunile Preacuratei N sc toarei de Dumnezeu i cele ale Sfntului Mucenic Ioan Valahul, prime te i acum smeritele noastre cereri, i ne izb ve te pe noi de toat ntmplarea cea rea, de n past , de prigoan , de uneltirile celui viclean, ocrotind via a noastr prin milostivirea Ta cea mare, i nu pentru vrednicia noastr . C ci Tu tii neputin a firii omene ti i cuno ti pe fiecare, cu casa, cu cererea i trebuin a lui. Prime te, dar, St pne, i rug ciunile noastre, ap rndu-ne de tot r ul i d ruindu-ne cele spre mntuire. C pentru toate cele ce ne-ai dat i ne d ruie ti nou n toate zilele vie ii noastre, binecuvntat i preasl vit s fii, P rinte al luminilor i izvorul bun t ilor, dimpreun cu Cel f r de nceput al T u Fiu i cu Preasfntul Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. Sursa: Acatistier, Ed. Biserica Ortodox Alexandria, p. 497-509, Acatistul Sf. Ioan Valahul Sursa:http://www.sfintiromani.ro