P. 1
povestea lui Pinocchio

povestea lui Pinocchio

|Views: 1,082|Likes:
Published by manu4alex
Povestea completa si necosmetizata a strengarului Pinocchio.
Povestea completa si necosmetizata a strengarului Pinocchio.

More info:

Published by: manu4alex on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

CARLO COLLODI Aventurile lui Pinochio Cum a găsit meşterul tâmplar Cireaşă, o bucată de lemn care plângea şi râdea

, ca un copil. - A fost odată... - Un împărat! se vor grăbi să mă întrerupă micuţii mei cititori.- Nu, dragii mei copii, v-aţi înşelat. A fost odată o bucată de lemn.Nu era un lemn de mare preţ, ci un lemn ca toate lemnele, din cele pe care iarna le punem însobă, ca să facem focul şi să încălzim odăile.Nu ştiu cum s-a făcut, dar într-o bună zi, bucata asta delemn s-a pomenit în prăvălia unui tâmplar bătrân, pe care-l chema, meşterul Anton, dar pecare lumea îl poreclise meşterul Cireaşă, din pricină că avea nasul rosu şi lustruit, cao cireaşă coaptă.De-abia dădu cu ochii de bucata de lemn, şi meşterului Cireaşă începu săi salte inima debucurie; şi frecându-şi mâinile mulţumit, bolborosi cu vocea pe jumătate: - Lemnul a sosit taman la vreme; am să fac din el un picior la o masă.Zis şi făcut. Puse numaidecât mâna pe bardă, ca să-l cureţe de coajă şi să-l subţieze; dar nuapucă bine să-i scoată prima aşchie, şi rămase încremenit pe loc, deoarece auzise un glaspiţigăiat, care începuse să strige: - Nu da în mine că mă doare!Vă puteţi lesne închipui cum a rămas bietul unchiaş, meşterul Cireaşă.Aruncă o privire speriată prin odaie ca să vadă dincotro venea vocea, dar nu văzu pe nimeni.Se uită sub masă, nimeni; se uită într-un dulap care stătea veşnic închis, nimeni; se uită încoşul cu răzătură şi talaşe, nimeni; deschise uşa ca să dea o ochire în stradă, dar nimeni. Ei,atunci?... - Am înţeles! adăugă el îndată, râzând şi scărpinându-şi „peruca", se vede că mi s-a părut.Haidem la lucru.Şi după ce luă iarăşi barda în mână, trase o lovitură zdravănă bucăţii de lemn. - Aoleu! Cum mă doare! strigă văicărindu-se aceeaşi voce piţigăiată.De rândul acesta, meşterul Cireaşă rămase

înlemnit, cu ochii ieşiţi din cap de spaimă, cu guracăscată şi cu limba ■ scoasă de un cot şi mai bine.După ce îşi veni puţin în fire, începu să îngâne, tremurândde frică: - De unde o fi ieşit glasul ăla, care a strigat „aoleu". Nu e nici ţipenie de om. Nu cumva bucataasta de lemn a învăţat să plângă şi să miorlăie ca un copil? Aşa ceva nu-mi vine să cred. Lemnul, uite-l aici: e un lemn de ars în sobă, ca atâtea altele, şi dacă îl pui pe foc poţi să-ţi fierbi o oală cu fasole... Ori poate că s-o fi ascuns cineva înăuntru? Dacă e aşa, atât mai răupentru el. îi arăt eu lui acumîjŞi zicând acestea, apucă bucata de lemn cu amândouă mâinile şi începu s-o lovească fără milăde pereţii odăii.Apoi se puse să asculte, ca să vadă dacă se mai vaită cineva. Aşteptă două minute, nimic, cinciminute, nimic; zece minute, tot nimic!- Am înţeles, zise el, căz-nindu-se să râdă şi îndreptân-du-şi peruca, se vede că mi s-a părutnumai că aud un glas care să fi strigat „aoleo"! Haidem înapoi la lucru.Şi deoarece îi intrase frica în oase, începu să cânte, ca să ' prindă niţel curaj.Apoi, după ce puse jos barda, luă rindeaua, ca să subţieze şi să netezească bucata cea de lemn;dar pe când dădea cu rindeaua în sus şi în jos, auzi din nou acelaşi glas, care îi spuse râzând: - Astâmpăra-te! Astâmpă-ră-te că mă gâdil! De data aceasta, bietul meşter Cireaşă căzu ca trăsnit. Când deschise ochii, se pomeni lungit la pământ. Faţa lui părea schimbată cu totul, iar vârful nasului, din roşu cum era, se făcuse vânăt de groază. Meşterul Cireaşă dăruieşte bucata de lemn prietenului său Geppetto, ca să-şi facă o păpuşă cu meşteşug care ştie să joace, să mânuiască sabia şi să se dea tumba. în clipa aceea cineva bătu la uşă. - Intră, îngână tâmplarul, fără să aibă putere să se scoale de jos.Şi iată că intră în prăvălie un unchiaş plăcut la înfăţişare, pe care îl chema Geppetto; dar copiiidin sat, când îşi puneau în gând să-l necăjească, îi ziceau

„Mămăliguţă", din pricina perucii luigalbene, care semăna foarte mult cu mămăliga.Geppetto era tare ţâfnos. Vai şi amar dacă îi zicea cineva „Mămăliguţă"! Se înfuria ca un taurşi nu era chip s-o scoţi la cale cu el. - Bună ziua, meştere Anton, zise Geppetto. - Ce faci aici pe jos?- învăţ furnicile să socotească. - Frumoasă petrecere!Dar ce te-aduce pe la mine, cumetre Geppetto? - Ce să m-aducă? Părdalnicele de picioare. Uite ce, meştere Anton, am venit să-ţi cer ofavoare. - La porunca dumitale, răspunse tâmplarul, sculându-se în genunchi. - Azi dimineaţă mi-a trăsnit prin cap o idee. - S-o auzim. - Mi-am pus de gând să-mi fac o păpuşă de lemn; dar o păpuşă cum nu e alta, o păpuşă caresă ştie să joace, să mânuiască sabia şi să se dea tumba. Cu păpuşa asta vreau să colind lumea,ca să-mi câştig o bucată de pâine şi o leacă de vin: ce zici? - Bravo, „Mămăliguţă"! strigă glasul cel piţigăiat, care nu se ştia de unde vine. Când a auzit că i se zice „Mămăliguţă", cumătrul Geppetto, de turbăciune se făcu roşu ca unardei, şi întorcându-se către tâmplar, îi strigă înfuriat: - De ce-ţi baţi joc de mine? - Cine, eu? - Pentru ce mi-ai zis „Mămăliguţă"? - Nu ţi-am zis eu .D-apoi cine, eu? Dumneata mi-ai zis. -Ba nu! - Ba da! -Ba nu! -Ba da! Şi aprinzându-se din ce în ce mai tare, trecură de la vorbe la fapte, şi înşfăcându-se unul pealtul, s-au zgâriat cu unghiile, s-au muşcat cu dinţii, s-au păruit în lege.Când s-a

isprăvit chelfăneala, meşterul Anton se pomeni cu peruca galbenă a lui Geppetto înmână, iar Geppetto băgă de seamă că ţine în gură peruca cârlionţată a tâmplarului - Dă-mi înapoi peruca! strigă meşterul Anton.- Dă-mi-o şi tu pe a mea şi să facem pace.Şi amândoi unchiaşii, după ce fiecare şi-a luat peruca, îşi strânseră mâinile, jurându-şi prietenie unul altuia, pentru toată viaţa.- Şi cum spuneai, cumetre Geppetto - începu tâmplarul în semn de pace - cu ce pot să teslujesc?- Mi-ar trebui o bucată de lemn din care să-mi fac păpuşa; mi-o dai?Meşterul Anton, uimit de mulţumire, se repezi numaidecât să ia de pe laviţă bucata cea delemn, care îi pricinuise atâta frică. Dar când fu s-o dea prietenului său, bucata de lemn se zvârcoli deodată şi alunecându-i din mâini, trase o lovitură zdravănă în ţurloaiele bietului Geppetto. - Ah! Aşa ştii dumneata, meştere Anton, să-ţi dăruieşti lucrurile? Mai cotonogit!... - îţi jur că nu e vina mea! - Nu cumva o fi a mea! - Vina e a blestematului ăstuia de lemn...- Ştiu că e a lemnului; dar dumneata mi l-ai aruncat peste picioare! - Nu ţi l-am aruncat eu! -Mincinosule! - Geppetto, nu mă batjocori, c-acuma îţi zic „Mămăliguţă". - Strigoiule! - Mămăliguţă! - Vită încălţată! - Mămăliguţă! - Maimuţoiul dracului! - Mămăliguţă!Când a auzit că-i zice „Mămăliguţă" pentru a treia oară, lui Geppetto i se făcu negru înainteaochilor, se aruncă asupra tâmplarului, şi o nouă păruială, mai zdravănă ca cea dintâi, seîncinse între dânşii.După ce s-au săturat bine de trânteală, meşterul Anton se pomeni cu două zgârieturi de-alungul nasului, iar celălalt cu doi nasturi lipsă la jiletcă. Socoteala astfel făcută, îşi strânseră

mâinile, jurându-şi din nou prietenie pentru toatăunul altuia, viaţa.Apoi Geppetto îşi luăla subţioară bucata de lemn, şi mulţumind meşterului Anton, se întoarse şchiopătând acasă. IIIGeppetto, întors acasă, se apucă numaidecât să-şi facă păpuşa, pe care o botează cu numelede Pinocchio. întâile ştrengării ale păpuşii. Casa lui Geppetto se compunea dintr-o odăiţă în pământ, luminată cu o ferăstruică de subscară. Mobila era nu se poate mai sărăcăcioasă: un scaun stricat, un pat ca vai de el şi omăsuţă hodorogită. în peretele din fund se afla o sobă, în care ardea focul; dar focul era numaizugrăvit, şi lângă foc era zugrăvită o tingire care dădea în clocote şi scotea nişte aburi de-ai fi zis că sunt aburi adevăraţi.Abia ajuns acasă, Geppetto luă repede uneltele şi începu să-şi facă păpuşa mult dorită. - Ce nume să-i pun? se întrebă în sine Geppetto? - Am să-i zic Pinocchio. Numele ăsta o să-i poarte noroc. Am cunoscut o familie întreagă carese chema aşa: Pinocchio tatăl, Pinocchioaia mama, Pinoccheii copiii, şi toţi o duceau destul debine. Cel mai bogat din ei era cerşetor.Şi-acum că găsise numele păpuşii Iui, începu să lucreze cu nădejde, şi îi făcu mai întâi părul,apoi fruntea, apoi ochii. După ce i-a făcut ochii, care nu-i fu mirarea când văzu că ochii păpuşii se mişcau şi se uitauţintă la el.Geppetto, văzând că ochii îl privesc întruna era cât p-aci să se înfurie şi zise pe un ton camsupărat: - Ochi de lemn, ce vă tot zgâiţi aşa la mine? Nimeni nu răspunse.I-a făcut apoi nasul; dar n-apucă să-l isprăvească bine, şi nasul începu să crească: şi crescu, şi crescu, până ce în câteva minute ajunse un nas care părea că nu se mai sfârşeşte.în zadar bietul Geppetto, se trudea să-l mai scurteze; cu cât îl tăia, cu atât nasul se făcea mailung.După nas i-a făcut gura.Dar gura nici nu era sfârşită bine şi

începu numaidecât să râdă şi să-l îngâne. - încetează cu atâta râs! strigă Geppeto furios; aşa ca şi cum ar fi vorbit pământului. - N-auzi să încetezi cu râsul? urlă el cu voce ameninţătoare. Atunci gura încetă să râdă, darscoase toată limba afară. Geppetto, ca să nu-şi piardă vremea degeaba, s-a făcut cănu bagă de seamă şi îşi văzu înainte de lucru. După gură îi făcu barba, apoi gâtul, apoi umerii, pântecele, braţele şi mâinile.De-abia sfârşise mâinile, şi Geppetto simţi că-i zboară peruca din cap. Se ridică şi ce să vadă? Peruca lui galbenă în mâinile păpuşii. - Pinocchio, dă-mi îndărăt peruca!însă Pinocchio în loc să io dea înapoi, şi-o îndesă pe cap, până peste urechi, aproape să seînăbuşească sub ea. în faţa unei asemenea îndrăzneli nemaipomenite şi batjocoritoare, Geppetto deveni trist şi gânditor, cum nu mai fusese în toată viaţa; şiîntorcându-se către Pinocchio îi spuse: - Copil afurisit! Nici n-ai făcut bine ochi, şi ai şi început să nu-l respecţi pe tatăl tău! Rău,băiete dragă, foarte rău!Şi îşi şterse o lacrimă.Mai rămâneau de făcut picioarele. Când Geppetto le isprăvi şi pe acestea, se pomeni deodatăcu o lovitură de călcâi în vârful nasului. - Aşa îmi trebuie, îşi zise el în gând. Trebuia să mă aştept şi la asta. Acum e prea târziu. Apoi luă păpuşa de subţiori şi o puse jos, pe pardoseala odăii ca s-o facă să umble.Pinocchio avea picioarele amorţite şi nu ştia să le mişte, aşa că Geppetto îl ducea de mână casă-l înveţe cum să facă paşii unul după altul.Când i s-au dezmorţit picioarele, Pinocchio începu să umble singur şi să alerge de colo pânăcolo prin odaie: dar când ajunse în dreptul uşii, se repezi în uliţă şi o luă la goană. BietulGeppetto s-a luat în fugă după el fără însă ca să-l poată ajunge, căci împieliţatul de Pinocchiosărea ca un iepure, şi lovind cu picioarele în pietrele de pe drum, făcea

un zgomot câtdouăzeci de cizme soldăţeşti. - Puneţi mâna pe el! Puneţi mâna pe el! urlă Geppetto; dar lumea de pe drum, văzând păpuşade lemn care fugea ca un cal, se oprea fermecată s-o privească, şi râdea, râdea, râdea cât oţineau puterile.în sfârşit, din nefericire, sosi un gardian care auzind gălăgia şi crezând că e o slugă care aridicat mâna asupra stăpânului său, se înfipse îndrăzneţ pe amândouă picioarele în mijloculdrumului, hotărât să-l prindă şi să împiedice astfel alte nenorociri viitoare.Dar păpuşii, când văzu de departe că gardianul îi stă în drum, îi veni în minte să-i tragă o păcăleală şi să se strecoare binişor printre picioarele lui, dar când colo s-a întâmplat să deagreş.Gardistul, fără să se sinchisească îl apucă frumuşel de nas (nasul era parcă înadins făcut ca săaibă gardiştii de ce să-l prindă) şi îl dădu în primirea lui Geppetto. Acesta, drept pedeapsă,vroia să-i tragă o straşnică urecheală. Dar, închipuiţi-vă mutra lui, când băgă de seamă că n-are de ce să-l apuce: şi ştiţi pentru ce? Pentru că, în graba de a-l isprăvi cât maj repede, uitasesă-i facă urechile.Ii înfipse atunci mâna în ceafă, şi pe când îl împingea înainte, îi striga dând din capameninţător. - Haidem repede acasă. N-avea grijă c-o să ne răfuim noi acolo. Păpuşa, când auzi ce-o aşteaptă, se trânti jos şi nu mai vru să meargă cu nici un chip.în vremea aceasta toţi curioşii se strânseră în jurul lor şi începură să-şi dea părerea.Unul zicea una, altul zicea alta. - Biata păpuşică! spuneau unii, bine face că nu vrea să se întoarcă acasă! Cine ştie ce bătaie îipregăteşte nesuferitul ăsta de Geppetto.Iar alţii adăugau: - Geppetto măcar că pare om de treabă, dar cu copiii se poartă ca un sălbatic! Dacă-i lasăpăpuşa pe mână, e în stare s-o sfărâme în bucăţele!în sfârşit, atâta au ţipat şi au murmurat, încât gardistul i-a dat drumul lui Pinocchio, iar pebietul Geppetto îl duse la închisoare. Unchiasul neştiind cum să se apere, plângea ca un viţelşi murmura printre

sughiţuri: - Afurisit copil! Şi când mă gândesc că m-am trudit atâta până să-l fac! Dar lasă! Aşa îmitrebuie! Cine m-a pus.Ce sa întâmplat mai pe urmă, e o povestire aşa de ciudată că nu-ţi vine să crezi: am să v-ospun totuşi în capitolele următoare. IVPovestea păpuşii cu Greieraşul vorbitor, din care se vede cum copiii îndărătnici nu vor sasculte de cei care ştiu mai mult decât el Aşadar, aflaţi copiii mei, că pe când bietul Geppetto era dus fără nici o vină la închisoare,ştrengarul de Pinocchio, scăpat din ghearele gardistului, a rupt-o la fugă peste câmp ca să seîntoarcă mai repede acasă; şi în iuţeala fugii, sărea peste movile, peste garduri,peste gropipline cu apă, întocmai ca o căprioară ori ca un iepure urmărit de vânători.Ajuns în faţa casei, găsi uşa întredeschisă. O împinse, intră, trase zăvorul, şi se trânti pe jos,scoţând un lung suspin de mulţumire.Dar mulţumirea lui nu ţinu mult, deoarece auzi în odaie pe unul care făcea: - Cri-cri-cri! - Cine mă strigă? zise Pinocchio tremurând de spaimă. - Eu sunt!Pinocchio se întoarse, şi văzu un greier cât toate zilele, care sărea sprinten pe zid. -•Ia spune, greiere, cine eşti? - Sunt Greieraşul vorbitor, şi locuiesc în odaia asta de mai bine de o sută de ani. - Bine, dar astăzi odaia e a mea, răspunse Pinocchio, şi dacă vrei să-mi faci o mare plăcere,şterge-o repede de aici, fără să te mai uiţi îndărăt.- N-am să plec, adăugă Greierul, până când nu ţi-oi spune un lucru.- Haide, spune mai repede şi şterge-o. - Vai de copiii care nu-şi ascultă părinţii, şi fug din casa părintească. N-or să aibă noroc pe lume; şi mai curând sau mai târziu amar o să se căiască. i/Cântă Greiere dragă, cântă cât vreişi cât îţi place. Eu ştiu

una şi bună: mâine cum s-o lumina de ziuă, îmi iau catrafusele şi p-aicimi-e drumul; că dacă rămân ştiu eu ce m-aşteaptă, o să mise întâmple ca celorlalţi copii: o să mă trimită la şcoală şi de voie de nevoie o să fiu silit săînvăţ, şi îţi spun curat, chef de carte nu prea am: îmi place mai bine să alerg după fluturi cât eziua de mare şi să mă sui prin pomi după cuiburi de păsărele. - Sărmane neghiob! Dar tu nu ştii că în ziua când te vei face mare, o să fii un nătărău şijumătate şi toată lumea o să-şi bată joc de tine? - Ia slăbeşte-mă cu marafeturile tale, cobe ce eşti, strigă Pinocchio.Dar Greierul, liniştit şi cuminte, în loc să se supere de obrăznicia păpuşii, urmă pe acelaşi ton: - Bine, dacă nu-ţi place cartea, de ce nu te apuci şi tu de vreun meşteşug ca să-ţi câştigi prinmuncă pâinea de toate zilele. - Vrei să-ţi vorbesc pe şleau? răspunse Pinocchio al nostru, care cam începuse să-şi piardă răbdarea. Din toate meşteşugurile din lume, numai unul singur îmi place cu adevărat. - Care anume? - Cel de a mânca, a bea, a dormi şi a petrece, şi de a hoinării de dimineaţa până seara.- însă, adăugă Greieraşul vorbitor pe acelaşi ton liniştit, toţi cei care fac aşa, sfârşesc la spitalori Ia puşcărie. - Ascultă, Greier împieliţat, dacă mai urmezi cu fleacurile tale, îmi ies din pepeni şi e vai detine! - Sărmane Pinocchio, mi-e milă de tine!- Pentru ce ţie milă? - Pentru că eşti păpuşă, şi ce e mai rău, ai şi capul de lemn. La auzul acestor vorbe, Pinocchiosări turbat de mânie,puse mâna pe un ciocan de lemn şi azvârli cu el în Greier.Poate că nu-şi închipuia să-I nimerească, însă din păcate îl nimeri drept în cap, aşa că bietulGreiere abia mai putu să strige „cri-cri-cri", îşi dădu sufletul şi rămase sleit de perete. VLui Pinocchio i se face foame şi caută un ou ca să-şi facă

omletă; dar când nici nu se aştepta, omleta îi zboară pe fereastră. în vremea aceasta începuse să se înnopteze şi Pinocchio, aducându-şi aminte că n-a mâncat nimic, simţi la stomac, o împunsătură, care aducea foarte mult cu foamea. Dar foamea la copii creşte repede aşa că după câteva clipe, bietului Pinocchio îi chiorăiaumaţele şi nu ştia ce să facă, ce să dreagă, ca să găsească ceva de îmbucat.Dădu fuga la vatra în care fierbea o tingire, ca să-i ridice în sus capacul şi să vadă ce eînăuntru: însă tingirea era numai zugrăvită pe zid. închipuiţi-vă cum a rămas păpuşica noastră.Nasul, din lung cum era, se făcu şi mai lung cu patru degete cel puţin.începu atunci să alerge prin odaie şi să scotocească prin toate colţurile, prin toate cutiile ca să găsească un codru de pâine, măcar o bucată cât de mică, un os care se aruncă la câini, niţicăfasole fiartă, o coadă de peşte, un sâmbure de cireaşă, în sfârşit ceva de mestecat: dar nu găsinimic, nimic, absolut nimic. Şi în vremea aceasta foamea creştea, creştea mereu; bietul Pinocchio navea altă mângâieredecât să caşte şi trăgea nişte căscaturi de-i ajungea gura până la urechi. Şi după ce căscă,scuipă şi simţi că i se duce stomacul din trup.Apoi deznădăjduit îşi zise plângând:- Bine îmi spunea mie Greieraşul-vorbitor. Am făcut rău că n-am ascultat pe tata şi am fugitdeacasă... Dacă tata ar fi lângă mine, n-aş mai căsca atât! Oh! Ce boală îndrăcită e şi foamea!Care însă nu-i fu mirarea când zări sus pe o laviţă ceva rotund şi alb, care semăna grozav cuun ou. Dintr-o săritură fu lângă el. Era un ou, un ou adevărat.E peste putinţă să descriem bucuria lui Pinocchio. De teamă că e prada unui vis, învârtea oulîn mână, îl pipăia, îl săruta, şi sărutându-l zicea: - Cum să-l fac? Omletă?... Nu, mai bine ochiuri! Adică, nar fi mai gustos dacă l-aş coace încenuşă? Or să-l beau aşa crud? Nu, tot mai bine să-l fac omletă sau ochiuri; ard de dorinţă să-lmănânc! Zis şi făcut, puse o tigaie deasupra

Vino mai aproape şi ţine pălăria. făcea să scârţâie şisă geamă toţi copacii din câmpie.unor vreascuri aprinse: iar în tigaie. şi când apa începu să scoată aburi.Mii de mulţumiri. şi dimineaţa se trezeşte cu ele arse. care îl întreabă necăjit: . nebun de deznădejde şi de foame. careploconindu-se înaintea lui îi spuse: .. Sparse coaja oului. Când îşi veni în fire. se rezemă de un scaun ca să se ridice şi să tragă zăvorul.De ce nu poţi?. o porni la drum şi dintr-o sută de sărituri ajunse în satul vecinabia trăgându-şi sufletul şi cu limba scoasă ca un câine de vânătoare. şi încet încets-au prefăcut în cenuşă. apă... şiun vânt rece şi pătrunzător.Zicând acestea.Eu sunt! răspunse un glas.Bietul Pinocchio.Biata păpuşica rămase ca vrăjită locului. şi nemaiputându-se ţine pepicioare. Pinocchio era cu capul gol: se apropie şi simţi cum se revarsă peste el o găleată cu apăudându-l din cap până în picioare. Prăvăliile erau închise. şi îşi luă zborul prin fereastra care era deschisă. s-a deşteptat. n-aş muri de foame ca un câine.Şi Pinocchio dormea mereu şi sforăia. ca şi cum ar fi căzut din pod un sac cu nuci. fulgera ca şi cum s-ar fi aprins cerul. răspunse păpuşica plângând şi rosto-golindu-se pe jos.. .. mort de oboseală şi de foame. Apoi îl fură somnul. şi vocea unchia-şului strigă către Pinocchio. se hotărî să iasă dincasă şi să dea o fugă până în satul vecin. când s-a luminat de ziuă. să ţipe. .Cine e? întrebă el căscând şi frecându-se la ochi.Fii aşa de bun şi dă-mi o bucăţică de pâine!. cu gura căscată şi cu cojile oului înmână. Lui Pinocchio îi clănţăneau dinţii de frica tunetelor şi a fulgerelor. suflând cu furie şi ridicând nori întregi de praf. cu scufia în cap.Bine îmi spunea mie Greieraşul-vorbitor! Dacă n-aş fi fugit de-acasă şi dacă tata ar fi acumlângă mine. care să-ifacă pomană cu o felioară de pâine.Poate o ieşi cineva!într-adevăr iată că se arată un bătrân. pustiu şi întuneric. gata să-ltoarne înăuntru. uşile caselor închise. Afară era o noapte de iad. ca şi cum picioarele nici n-ar fi fost ale lui. nădăjduind să găsească o fiinţă milostivă. Şideoarece maţele îi chiorăiau tot mai tare şi nu ştia cum să le potolească. Oh! Ce boală îndrăcită mai e şi foamea!. trase de clopoţelul unei case şi începu săsune. dar pe când dormi. pentru că cineva bătuse în uşă. întinse aripile. Tuna de rupea pământul". Era glasul lui Geppetto. însădupă câteva zvârcoliri zadarnice. şi plângând zicea: . că mai scutit de oboseala de a-mi sparge singurcoaja! Să ne vedem cu bine şi multă sănătate celor de acasă. ca să deştepte pe bieţii oameni din somn. răspunse unchiaşul. se întinse pe jos punându-şl picioarele jdrelite şi zgâriate deasupra unor vreascuriaprinse. Biata păpuşă cu ochii lipiţi de somn. iar pe uliţă. şi îi dă păpuşii mâncarea pe care o pregătise pentru el.Pentru că mi-a .Şi în căderea lui. făcu atâta zgomot. domnule Pinocchio.Aşteaptă că mă întorc îndată. crezând că are aface cu o haimana care-şipetrece noaptea sunând clopotele caselor. nu băgase încă de seamă că picioarele îi erau arse. VII Geppetto se întoarce acasă.Ce pofteşti la ceasul ăsta? . în loc deuntură sau unt.. căzu întins pe pardoseală. cu privirea ţintă. ferestreleînchise. picioarele lui fiind de lemn au luat foc.. . începu să plângă.. aşa că deschise uşa.Deschide! strigă Geppetto de afară. să bată din picioare. Se întoarse acasă ud ca un şoarece. aşa căîndată ce auzi glasul tatălui său. VIPînocchio adoarme cu picioarele în ligheanul cu tăciuni aprinşi. Parcă ar fi fost un cimitir.însă peste tot. dar foamea era mai taredecât frica.După câteva clipe fereastra se deschise.Dar în loc de albuş şi gălbenuş se pomeni că iese din ou un pui vesel şi sprinten. nici ţipenie de om. zicându-şi în gând: .Nu pot. dragă tată. ţac!.

. iar când isprăvi de mâncat.Bine. dar vina a fost a lui. să se jelească aşa de tare. . agăţându-se de zid. şi zise tânguindu-se: . scoase din buzunar trei pere. căci săceri o bucată de pâine nu e ruşine.Cine ţi le-a mâncat?. sau mai bine zis.Dar. După ce a mâncat..Geppetto. Pinocchio trase ocăscătură zdravănă.Nimic. băiatul taţi. Era furios şi hotărât: dar când văzu pe bietul Pinocchio întins pe jos şi fără picioare. arătându-se la fereastră mi-azis: „Vino mai aproape şi ţine pălăria". mai adăugă Geppetto liniştit. Şi bietul Geppetto. mi-am pus picioarele deasupra vreascurilor ca să se usuce. dar n-o să mănânc şi cotorul!.Deschide.Dacă vrei să le mănânc. . ih!. şi dumneata te-ai întors. eu nu vroiam să-l omor. băiete dragă! Află de la mine că omul trebuie să se înveţe cu de toate.Geppetto. . Se văd atâtea lucruri în lume! . şi cum mi-era foame mereu.Cine ştie! S-ar putea întâmpla!. văzând cum în faţa lui o pisică se juca de zor cu nişte surcele.Dragul meu băieţel! Cum se face că ţi-ai ars picioarele? . Nu pot să sufăr cojile.Ce să fac! răspunse Pinocchio. Tuna. om blând din fire.Şi începu să mestece.. Nu te ştiam aşa de mofturos. bătu mulţumit din palme. aşa că bătrânul ăla cu scufia de noapte. care din tot ce îndrugase Pinocchio înţelese un singur lucru. crezând că toate văicărelile acestea erau alte ştrengării de-ale păpuşii. Mănâncă-le şi astâmpără-ţifoamea.ih!.. pe care i le dete. dar crede-mă c-am petrecut o noapte cumplită de care o să-mi aduc amintetoată viaţa. fie şi-o coajă.zicând: . Oh! Săracul de mine! Săracul de mine! Să fiu silit sămă târăsc pe genunchi toată viaţa.. şi cu cerul gurii aşade delicat. şi luân-du-l repede în braţe începu să-l sărute. şi după coji.Pinocchio dintr-o înghiţitură mancă întâia pară.. încet. La început cam strâmbă din gură. şi de foame tot n-am scăpat şiam rămas şi-fără picioare: Ih!. nu mai am ce să-ţi dau.Uite aceste trei pere. după ce a înghiţit cele trei pere. crede-mă. scoase un briceag.. n-auzi! strigă iarăşi Geppetto: dacă nu.. însă încet. să-l mângâie şi să-l răsfeţe.. Rău. sughiţând: . in!. Greier împieliţat".Nu-l arunca: în lumea asta toate lucrurile au rostul lor. nimic? .Ai dreptate dumneata. şi anume că păpuşica era lihnită de foame. însă puiul a luat-o la sănătoasa şi mi-a zis: „Rămâi cu bine şi multă sănătate celor de acasă". şi puse cojile într-uncolţ al mesei. însă eu nu pot să mănânc o poamă. cotoarele. şi le-am găsit arse.Pisica... fii aşa de bun şi curăţă-le de coajă. au fost puse pe masă alăturide coji. când voi intra în casă ţi-arăt eu ţie pisică! . tată. dacă nu e altceva. iar eu l-am pocnit cu ciocanul în cap şi l-amomorât. că se auzea cale de-o poştă. căniciodată nu se ştie ce se poate întâmpla.. şi.şpunându-i: . Greieraşul-vorbitor mi-a spus: „Aşa-ţi trebuie: n-ai vrut s-asculţi" şi eu i-am răspuns: „Ia slăbeşte-mă. intră în casă pe fereastră. fulgera şi eu nu mai puteam de foame.Şi bietul Pinocchio începu să plângă. în loc să fie aruncate pe fereastră. .Nimic altceva decât aceste trei cotoare de pere şi cojile. începu săse înduioşeze.mâncat picioarele? .. strigă păpuşica înfuriindu-se ca o viperă.Nu pot să stau în picioare. erau tot prânzul meu: însă ţi le dau bucuros. . îl întrebă. însă Geppetto îl opri.Să le curăţ de coajă? se minună Geppetto. spunându-i: . Şifoamea creştea mereu. adăugă Pinocchio.. şi dovadă e c-am pus o tigaie pe foc.Nu ştiu. una după alta înghiţitoate cojile. şi el mi-a mai spus: „Eşti o păpuşă şi ai capul de lemn".Şi într-adevăr cele trei cotoare. se hotărî săisprăvească la un fel: şi. şi mam pomenit cu o găleată de apă în cap. până nu ecurăţată de coajă. vru să-i arunce cotorul. curăţă perele.Nu m-am săturat! . nu-i aşa? M-am întors numaidecât acasă. adăugă Pinocchio.. . culacrimile cât pumnul pe obraz.

dragă tată.Şi nici eu .vreau să măduc numaidecât la şcoală. luă două bucăţi de lemn.îţi făgăduiesc . pusemâna pe unelte. ca şi cum ar fi înnebunit demulţumire.îţi făgăduiesc c-am să mă duc la şcoală. de-abiaîşi astâmpără foamea. văzând pe Pinocchio pocăit şi plin de supunere. darsumanul nu-l mai avea. apoiîi zise: . cerând opereche de picioare noi. că zise îngâmfându-se: . dar banii? ..Par că sunt un boier de neam.adăugă bietul bătrân. şi începu să lucreze cu nădejde.Şi în mai puţin d-un ceas.dar s-o ştii de la mine.Dar eu nu sunt ca alţi copii! Eu sunt mai bun decât toţi.. Cine ştie ce se poate întâmpla! VIIIGeppetto îi face la loc picioarele lui Pinocchio si îsi vinde sumanul ca să-i cumpere unAbecedar. ci haina curată. Geppetto cu niţel clei făcut într-o coajă de ou. îi lipi picioarele la loc..Drept răsplată pentru tot ce ai făcut pentru mine . . şi nu mint niciodată. din casă.Foarte uşor: te duci la un librar şi îl cumperi.Pentru ce să-ţi fac alte picioare? Ca să te vad ca-mi rugiiar de acasă?.vezi că am avut dreptate când îţi spuneam că nu trebuie să fiimofturos şi nici să nu faci pe boierul. . îl lasă ca să plângă şi să se vaiteo jumătate de zi.Ai dreptate .adăugă Geppetto . întristându-se. că nu se cunoştea defel unde au fost arse. .dar ca să umblu la şcoală mai îmi lipseşte ceva: lucrul cel mai de căpetenie. .Toţi copiii când au ceva de cerut.Bravo. .Aşa da.Dar ca să mă duc la şcoală.Toţi copiii zic aşa când au ceva de cerut. ieşi în fugă.spuse Pinocchio tatălui său .Bine.ca şi cum ar fi fost făcute de un meşter fără pereche. avea Abecedarul copilului în mână. acum zic şi eu că m-am săturat! . o pereche de ghete din coajă de lemn şi o şapcă dinmiez de pâine.Apoi Geppetto spuse păpuşii..Iţi făgăduiesc. .. şi am să fiu mângâierea şi sprijinul bătrâneţilor dumitale. . şii le lipi aşa de bine. nu spuse nici un cuvânt. c-am să mapuc de un meşteşug.Aşteaptă! strigă Geppetto deodată sculându-se în picioare: şi după ce îşi luă pe umerisumanul plin de petice şi de găuri.. se întrista şi el: pentru că sărăcia.Iar în vremea aceasta. Dragul meu în lumea asta să te aştepţi la orice. îmi trebuie haine. Bietul unchiaş era numai în cămaşă şi afară ningea. tată? . băiatul tatei! .Aşa e: dar cum să facem? . subţirele şi nervoase. c-am sa-nvaţ şi am să mă fac model de băiat. şi începu să plângă şi să se scâncească. două picioruşe sprintene. . ca să-l pedepsească pentru ştrengăriile făcute. .A! Eram să uit . îi croi un costum din hârtie cu flori. care deşi îşi luase o înfăţişare aspră. şi începu să facă tot felul de sărituri şi de comedii.Geppetto. când e sărăcie. adăugăGeppetto.De-abia simţi că a căpătat picioarele. avea ochii umezi de lacrimi şi inimaînduioşată.Şi Pinocchio măcar că din fire era vesel. Păpuşica. .Eu n-am. picioarele erau gata. însă. Pinocchio se repezi să se oglindească într-o putină cu apă.Abecedarul. o pricepe oricine: chiar şi copiii..zise păpuşica . . . nu haina frumoasă face pe om. şi păpuşica noastră sări jos de pe masa pe care eraîntinsă.Pinocchio închise ochii şi se prefăcu imediat că doarme.ca de aziîncolo am să fiu cuminte. Geppetto care era sărac şi n-avea în buzunarnici o lescaiefrântă. 1 şi rămaseaşa de mulţumit de el însuşi.răspunse păpuşica sughiţând .După câteva clipe sentoarse: şi când se întoarse.închide ochii şi dormi!.însă Geppetto.Apoi adăugă Geppetto . . îndrugă acelaşi basm.Dar sumanul ce l-ai făcut. -Ce? .

De ce l-ai vândut?. în sfârşit zise: -Vrei să-mi dai patru gologani pe Abecedarul ăsta nou? . şi cu banii ce-i voicâştiga.. care ducea la un micbâlci. Dar ce zic eu de postav? Amsă i-l fac tot numai cu fire de argint şi aur.Păpuşa care ardea de nerăbdare să vadă şi ea. Cu cât fugea.Pentru că prea îmi ţinea de cald. păpuşa cu Abecedarul nou la subţioară.Ce mai marfă? G şapcă din miez de pâine. Era cât paci să-i mai facă o propunere... zise însfârşit ştrengarul. stă scris: „Mare teatru de păpuşi".. . Sunetele acelea.. stă scris pe el.. Bietul bătrân. zum.. . Pinocchio pricepu cum stau lucrurile.Şi rămase pe loc năucit. altfel.. îţi vând hainele pentru patru gologani . aşezat pe margineamării. o să câştig bani mulţi. strigă un negustor de lucruri vechi.Astăzi mă duc să ascult fanfara..îi spuse atunci păpuşica. suferea. care avea mai multăminte decât el. carefusese faţă la convorbirea lor..Eşti bun să mă împrumuţi cu patru gologani până mâine. ca să-mi cumpere cărţi şi să mă dea la şcoală.Ce este în baraca asta. zum.Cât îmi dai pe şapcă?. . hi-hi-hi. . XPăpuşile recunosc pe fratele lor „Pinocchio " şi îl primesc cu alai.Şi cât se plăteşte pentru un bilet?. i se cuvineşi lui atâta lucru: pentru că. Zis şi făcut.îţi dau eu patru gologani pe Abecedar.Şi ce vrei să fac eu cu nişte haine din hârtie colorată? Dacă te plouă nu le mai poţi scoate depe tine. şi nemaiputându-şi stăpâni avântul inimii lui plăpânde. şovăia. îi răspunse celălalt. Vrei să mi-o mănânce şoarecii din cap!Pinocchio stătea ca pe mărăcini.Patru gologani de câte cinci. i se păru că aude de departe o muzică de trâmbiţeşi tobe: hi-hihi-hi.Citeşte afişul. şi poimâine am săînvăţ să socotesc.. întrebă Pinocchio întorcându-se către un băieţel care era de-acolo dinbâlci. dar nu îndrăznea: secodea. zum.Se opri să asculte. şi fără un pic de ruşine zisebăieţaşului cu care vorbea:. zum. ori săasculte muzica. dar tocmai atunci soseşte păpuşarul „Mănâncă foc" şi Pinocchioe în mare primejdie. stătea ca pe ghimpi. numaipentru ca să cumpere copilului Abecedarul. Pentru şcoală am destulă vreme. IX Pinocchîo îşi vinde Abecedarul ca să vadă teatrul de păpuşi. apucă pe uliţa care ducea laşcoală: mergând pe drum îşi făcea în cap tot felul de planuri unul mai măreţ decâtaltul. o luă pe uliţa cea lungă şi începu să fugă de-i sfârâiau picioarele.Ce să fie muzica asta? Păcat că trebuie să mă duc la şcoală.Şi iată că se pomeni în mijlocul unui bâlci plin de lume care se îngrămădea în jurul uneibarăci mari de lemn şi pânză zugrăvită cu mii şi mii de culori. . într-un fel sau întraltul. veneau din fundul unei străzi lungi.. la urma urmei.zum.Aş citi bucuros însă astăzi nu ştiu să citesc.A început de mult? Acuma începe. zicea:«Astăzi.. răspunse celălalt îngânându-l..Cartea fu vândută fără multă tocmeală.Eu nu sunt decât un copil şi de la copii nu cumpăr. şi cu nasturi de diamant.Atunci să-ţi citesc eu. dând din umeri. Când Pinocchio intră în teatrul păpuşilor.L-am vândut. zum. la şcoală. să tremure de frig în cămaşă. şi mâine la şcoală. arămas doar în cămaşă pe frigul ăsta! Numai părinţii sunt în stare să facă asemenea jertfe!.Şi când te gândeşti că bietul Geppetto rămăsese acasă.sări de gâtul lui Geppetto şi îi acoperi faţa cu sărutări.Şi vorbind cu el însuşi.Pe când mişcat cu totul îşi zicea aşa în gând. s-a întâmplat o ..Sunt bune de aţâţat focul. Pe afişul ăla cu litere roşii ca focul. Când a încetat ninsoarea. vreau să învăţ numaidecât să citesc: mâine învăţ să scriu. am să fac tatei un suman de postav de toată frumuseţea. trebuia să se hotărască: ori la şcoală. cuatât se auzea mai desluşit sunetul trompetelor şi al tobelor: hi-hi-hi.Te-aş împrumuta bucuros. Pe urmă. pierdu orice sfială.Vrei să-mi cumperi ghetele? .Uite. cu îndemânarea mea. dar azi nu pot.

nu vreau să mor!..mai cu seamă cu barba . La ivirea neaşteptată a tortorului.Ce-ai căutat să-mi faci tărăboi în teatru la mine?. ca şi cum ar fi fost douăfiinţe vii.. Se auzea muscazbârnâind. aducând în braţe pebietul Pinocchio.. tartorul. Trebuie să ştiţi că perdeaua era ridicată. văzând că seîntrerupse jocul. îl plimbară în triumf cât era scena de mare. tremurau ca frunza.. Destul! O să încheiem noi' socotelile diseară. . păpuşa neascultătoare. Arlecchino se opri din joc.. Pare a fi făcută dintr-unlemn foarte bun. . . văzând tărăboiul pe care-l făceaupăpuşile: acestea dădeau din mâini şi ţipau cu atâta năzdrăvănie. care zvârcolindu-se ca un şarpe. şi sunt sigur că dacă o voi pune pe foc o să facă o flacără minunată pentrufriptura mea.Nu mai încape vorbă că priveliştea era înduioşătoare. se pomeni în scaunele din faţă: mai făcu unul şi sepomeni în capul şefului mu-zicii. -. . Păpuşarul Mangiafoco sau „Mănâncă-foc" (aşa îl chema) părea un om îngrozitor.Sfinte Dumnezeule! Sunt treaz ori visez?Ăla de colo e Pinocchio!. cu o vocegroasă de părea că vine din . Vi Pe scenă. vrem săvedem comedia!îşi răcea gura degeaba. în mână ţinea un gârbaci făcut din şerpi împletiţi cu cozi de vulpe. . că-i da de pământ: când umblacălca în picioare. prea mărite domnule. fratele nostru Pinocchio! Să trăiască Pinocchio! . amuţiră cu toţii. dar înspăimântaţi de privirea încruntată astăpânului lor.Iată însă că soseşte păpuşarul cel mare. că nu sunt eu de vină!. ca de obicei. îmbrăţişările frăţeşti. Arlecchino şi Pulcinella se ciorovăiau. Bietele păpuşi. striga cât îl ţineagura: .Pinocchio e. strigă Pulcinella..El e! adăugă altă păpuşă scoţând capul din fundul scenei. atât bărbaţii cât şi femeile. XI Mănâncă-foc strănută şi iartă pe Pinocchio.Tată. Gura Iui era largă cât gura sobei.Iată însă că deodată.Crede-mă. se ameninţau unul pe altul că-şivor trage palme şi se luau la păruială. căci păpuşile. şi întorcându-se cătrelume şi arătând cu mâna spre unul din fundul sălii. sărutările. nu e vorbă. chemă pe Arlecchino şi pe Pulcinella şi lezise: . mângâierile. . iar acesta salvează de la moarte pe prietenul său Arlecchino. scapă-mă! Nu vreau să mor. Pinocchio dintr-un salt.Arlecchino şi Pulcinella. şi aşa de lungă.. după ce s-a sfârşit comedia. tartorul se duse în bucătărie.Să-mi aduceţi încoace pe păpuşica aia străină pe care am legat-o. nimeni nu mai suflă. care alcătuiau trupa teatruluide păpuşi.harababură întreagă.Pinocchio e! Pinocchio! ţipa-ră-ntr-un glas toate păpuşile sărindde după perdele.Nu vă puteţi închipui. lumea cealaltă.. iar ochii păreau două felinare roşiiaprinse. Şi deoarece n-avealemne destule ca să-l frigă bine şi să-l rumenească. şi după câteva clipe se întoarseră în bucătărie. strângerile de mână. s-au supus. un om aşa de urât că te-apuca spaima numaicând îl vedeai. şi. încă unul şi iată-l sus pe scenă.Lumea asculta cu luare aminte şi se prăpădea de râs.Pinocchio. începu să urle ca scăpat din gură de şarpe: . înfipt într-o frigare. care se învârtea încet deasupra focului. nu ştiu cum se făcu. şi reprezentaţia începuse. Avea barba neagră ca cerneala. luând pe Pinocchio în cârcă. în loc să se apuce de treabă.. începu să se neliniştească şi să strige: vrem să vedem comedia. la început se codiră. Şi-ntr-adevăr. vino repede încoace! îi strigă Arlecchino. pecare Pinocchio le primi în mijlocul mulţimii de actori şi actriţe. unde îşi pregătise demâncare un berbec. însă lumea din sală. vino în braţele fraţilor tăi de lemn! Când se văzu întâmpinat cuatâta căldură. întrebă păpuşarul pe Pinocchio. nu.El e în carne şi oase. îşi îndoiră strigătele debucurie.

ai milă.Mulţumesc. şi agăţându-se ca o veveriţă de barba tartorului.Ai milă. Vreau ca berbecul să-mi fie bine fript. de câte ori seînduioşa îl apuca strănutatul. oriplâng. altfel rămân cu berbecul nefript. Măria ta! Când a auzit că-i zice „Măria ta". şiplângând cu hohote şi udând cu lacrimi calde toată barba lui cea lungă.Tartorul le zise cu vocea poruncitoare: . la sfârşit n-a mai avut încotro şi îi trase unstrănutat zgomotos. care-i acoperea pieptul şi picioarele. acum eşti scăpat. Mănâncă-foc dimpotrivă. domnilor jandarmi. văzându-l adus înaintea lui pe Pinocchio ij al nostru.Tata. ca bietul Arlecchino. .Aici nu e nici un director! .. însă. Chiar jandarmii..îţi cer să-l ierţi pe bietul Arlecchino!.. legaţi-] bine.încetează cu plânsul! Văicărelile tale m-au adus în stare să.lui neagră.în chipul acesta arăta el altora slăbiciunea inimii lui. închipuiţi-vă pe bietul Arlecchino! Aşa de grozav s-a speriat. parcă. zise lui Pinocchio! . . cuchipiul în cap. îi şopti la ureche:. însă de fapt nu era omrău. şi spuse lui Pinocchio: . . în vreme ce la toţi oamenii când li se face milă de cineva. .Veste bună. şi făcându-se deodată mai blând şi mai milostiv... m-aţi iertat? întrebă bietul Arlecchino. că i se înmuiară picioarele şicăzu grămadă la pământ.. mi-ai fi fost de mare folos! Dar acum m-am înduioşatşi n-am încotro. tartorul făcând tot pe supăratul.. Haideţi. să-ţi spun drept. şi aplecându-se către Pinocchio..La auzul acestui strănut. legaţi-mă şi arunca-ţi-mă pe jăratec. plângeau ca nişte mieluşei neînţărcaţi. cinci strănuturi. trebuie să pun pe altcineva pe foc. De altfel şi eu sunt de plâns.. ce pofteşti de la mine? . ori cel puţin se prefac că-şi şterg lacrimile. şi după ce ij seţinu cât putu. îi strigă lui Pinocchio: . Tatăl tău şi mama ta trăiesc? îl întrebă Mănâncă-foc..strigă mândru Pinocchio. să moară în locul meu!. care se zbătea. Hapciu! Hapciu! Şi iarăşi strănută. Arlecchino care până atunci stătuse zgribulit şi trist ca o salcieplângătoare.După ce a strănutat.Cine ştie cât de dureros ar fi pentru tatăl tău dacă te-aş arunca pe jăratic. . . începu să-l roage cuglas tânguitor: . Mănâncă-foc la început se arătă neînduplecat şi rece ca un bulgăre de gheaţă.Atunci. Domnule director! . Hapciu! Hapciu! Hapciu! Şi-i trase alte trei strănuturi. azvârlindu-şi din cap şapca lui din miez de pâine..Să-ţi fie de bine! adăugă Pinocchio. rostite cu glas tare şi cu bărbăţie.Să-ţi fie de bine! zise Pinocchio. parcă. încet încetîncepu şi el să se înduioşeze şi să strănute. începu să se înduioşeze şi să se înmoaie. nu mai am lemne cu ce săprăjesc berbecul. nu e drept. semn că i s-a făcut milă de tine. ai milă. căci. şi tu. Probă că.Prin urmare... doi jandarmi de lemn. măcar că erau de lemn. adevăratul meu prieten.Ei bine..-Puneţi mâna pe Arlecchino.Mulţumesc. nu vreau îl să mor!". Hei.Dacă e vorba pe-aşa . înalţi-înalţi. ştiu care mi-e datoria.Cuvintele acestea. Bietul unchiaş! Mi-e milă de el.. simt aici la stomac un fel desfârşeală. făcură să plângă pe toate păpuşile careerau de faţă.Pinocchio în faţa unei privelişti atât de sfâşietoare îngenunche la picioarele tartorului. îl sărută drăgăstos pevârful nasului. desfăcubraţele cu voiciune. Nu.Aici nu încape iertare.Eşti un băiat cum rar se găseşte! Vino încoace şi sărutămă. sosiră în grabă.. după cum vezi. stăpâne!.. şi subţiri-subţiri. jandarmilor!La strigătul acesta.. frăţioare! Stăpânul a strănutat. şi pe urmă aruncaţi-l în foc. urlând: „Nuvreau să mor. Şi după ce trânti patru. . -Pentru că trebuie să ştiţi că. .Pinocchio atât aşteptă.. da: pe mama însă n-am cunoscut-o. mele.. cu un .Aici nu e nici-un stăpân!. tartorul se simţi măgulit. şi cu săbiile scoase.Atunci. în locul tău o să pun sub frigare vreo păpuşă din ale. Te-am scăpat pe tine. se înveseli deodată..

Bogat tu? zise Vulpoiul. .în vremea . . Vulpoiul fără să vrea întinse laba care părea că se vindecase. vai deacela care o cădea la loterie!. mulţumi de mii de ori tartorului: se duse să îmbrăţişezerând pe rând toate păpuşile din trupă.ce ai de gând să faci cu banii ăştia. care luceau ca două felinare verzi: dar îi închise numaidecât.Şi ce făcea? . şi spune-i multăsănătate din partea mea.Ce să fac! Astă-seară o să mănânc şi eu berbecul pe jumătate crud.L-am văzut ieri în pragul uşii. te-am iertat! răspunse Mănâncă-foc. .Săracul! Mi-e milă de el. dacă nu vă supăraţi sunt cinci bănuţi de aur.Câştigă mult din asta? .Da.N-ai de ce să râzi . însă Pinocchio se lasă să Re amăgit de Vulpe şi de Pisică şi pleacă împreunăcu ele. şi nebun de mulţumire. XIIPăpuşarul Mănâncă-foc dăruieşte cinci bani de aur lui Pinocchio ca să-i dăruiască tatăluisău Geppetto. . Vulpoiul. de azi încolo n-are să mai tremure! . am ajuns bogat.. Mănâncă-foc cheamă deoparte pe Pinocchio şi îl întreabă: .Câştigă atât ca să n-aibă para chioară în buzunar. sprijinin-du-se între ei.Dar nu făcuse nici zece paşi.Se revărsase de ziuă şi ele tot jucau. se lăsa să-I arate Vuloiul drumul. nu mai încape îndoială.îi zise Vulpoiul închinându-se cu smerenie înaintea lui. dar ca să nu fie văzut. Din pricina patimii ăsteia neghioabe de a învăţa. Din pricina patimii ăşteia de a învăţa mi-am pierdutlumina ochilor.Foarte bine.care era şchiop. .Cum asta? . aşacă Pinocchio nu băgă de seamă nimic.Bună ziua. şi începu să râdă cu un râs mojicesc şi batjocoritor: Cotoiul râdeaşi el. însă ăştia. Pinocchio. .Face pe săracul.Cum îl cheamă pe tatăl tău? . închipuieşte-ţi şi dumneata: ca să-micumpere un Abecedar a trebuit să-şi vândă singurul lui suman: un suman rupt şi prăpădit de ţiera mai mare jalea.glas care de-abia se auzea..De unde ştii cum mă cheamă? o întrebă păpuşica. . . şi aprinzând luminile ca în zi de sărbătoare. se făcea că-şi piaptănă mustăţile cu ghearele de dinainte. mi-am pierdut piciorul. A doua zi. apoi adăugă oftând şi dând din cap:. şi Cotoiul holbă amândoi ochii. Pinocchio .Pentru tine? . şi iată că-i ies în caje: un Vulpoi şchiop d-un picior şi un Cotoiorb. păpuşile se repeziră în goana mare pe scenă. . slavă Domnului.Cunosc foarte bine pe tatăl tău. însă altă dată.îmi pare rău că vă lasă gura apă.vreau să cumpăr tatei un surtuc ţesut numai în fire de aur şide argint şi cu nasturi de diamant: şi-apoi vreau să-mi cumpăr pentru mine un Abecedar. Du-te repede şi-i dă.. .Bietul tata! Dar.Era numai în cămaşă şi tremura de frig.Şi ce meserie are? .Unde l-ai văzut? .Mai întâi.îl întrebă Vulpoiul . Uite. .Geppetto. ţine cinci bani de aur. chiar şi pe cei doi jandarmi.porni la drum ca să se întoarcă acasă. mergea sprijinindu-se de Cotoi: iar Cotoiul. .Uită-te la mine! spuse si Cotoiul.Şi scoase din buzunar. începură să sară şi să joace de pârâiau scândurilesub ele. fiind orb.Şi acum .strigă Pinocchio arţăgos. ca doi tovarăşi de suferinţă.Negreşit: deoarece vreau să mă duc la şcoală şi să mă pun cu tot dinadinsul pe învăţătură. . . răspunse păpuşica .La vestea că Arlecchino fusese iertat.La sunetul plăcut al banilor. .Uită-te Ia mine! spuse Vulpoiul. banii pe care i-i dăruise Mănâncă-foc. care mergeau încet-încet. .

prefăcându-se că a fost jignit. . zise Vulpoiul. . de tatălsău. mâine ar spori la două mii. au mers. în vremea asta. Pinocchio. o înghiţi dintr-o dată cu fulgi cu tot. XIII Hanul „La Racul Roşu " Şi au mers. de surtucul cel nou. Am fost un copil neascultător şi bine îmi spunea mie Greieraşul-vorbitor: „copiii neascultători n-or să aibă parte de nimic pe lume". unde o să pui.aceasta o mierlă albă. nu vreau să merg..Aşa că . ca din ăşti cinci bani de aur. de pildă.bietul unchiaş. poţi s-o faci pe degete. şi atât mairău pentru tine. Pune căfiecare ban o să-ţi aducă cinci sute: înmulţeşte pe cinci sute cu cinci.Norocului! adăugă Cotoiul. chiar aseară încasa lui Mănâncă-foc era so păţesc de-a binelea. în loc să te întorci acasă. pestenoapte.Să ne ferească! repetă Cotoiul. Şi numai eu ştiu cât am suferit că nu l-am ascultat. ce-ai avut cu ea? . -Două mii! repetă Cotoiul. ce găseşti?Găseşti un pom încărcat cu atâţia bani de aur.Cum? . un ban de aur. Brrr!. începând să joace de bucurie. banul încolţeşte. . iar dimineaţa când te scoli.Ce fiinţe cumsecade! se gândi în sine Pinocchio: şi uitându-şi de teatrul păpuşilor. vin şi eu cu voi.Biata păsărică! spuse Pinocchio pisicii. .. care se cheamă Câmpia Minunilor. rosti cătreVulpoi şi Cotoi:. închise iarăşi ochii şi începu din nou să facă pe orbul.Atât mai rău pentru tine! repetă Cotoiul. o stropeşti cu puţină apă de izvor. tu dai cu piciorul norocului. Cotoiul dintr-o săritură. Cine ştie. cât o fi oftat ieri când a văzut că nu mă mai întorc. mai bine ar fi tăcut.Vrei tu.arunci peste ea o mână de sare. . Altă dată n-o să-şi mai vâre nasul unde nu-i fierbe oala. o să găseşti în buzunar două mii cinci sute de bani lucioşi şi sunători. apoi zise cu hotărâre: . până când spre seară sosiră morţi de oboseală la hanul „LaRacul Roşu".Dar cum e cu putinţă una ca asta? întrebă Pinocchio. Astupi gropiţa cu pământ.Nouă? strigă Vulpoiul.Să mergem. spuse păpuşii! . n-asculta de poveţele viclene ale tovarăşilor tăi: altfel o să te căieşti!Biata mierlă. şi fără să-i dea răgaz să ţipe. Cum mi-oi adunabanii îmi opresc pentru mine două mii şi ceilalţi cinci sute am să vi-i dăruiesc vouă laamândoi. .în Ţara Neghiobilor. se repezi asupra ei.. care stătea pe un mărăcine din marginea şanţului. să faci o sută.Cei cinci bănuţi de aur ai tăi. Ai să sapi acolo o gropiţă.Aşadar. vrei cu orice preţ să te întorci acasă? Umblă sănătos.Vrei tu să-ţi înmulţeşti banii? . câţi bani aş găsi? .dacă miaş sădi aceşti cinci banii. .Unde să merg? .Te lămuresc eu numaidecât. şi ai să vezi că a doua zidimineaţa. . Numai când mă gândesc mi se facepărul măciucă! . hai cu noi. Acum sunt aproape de casă. . cu gura căscată de mirare: .Pinocchio. mai zise Vulpoiul.Ajunseră la mijlocul drumului.Foarte uşor. două mii? .. şi seara te duci frumuşel să te culci. mă duc că mă aşteaptă tata. au mers..Socoteala e cât se poate de simplă. când Vulpoiul. de Abecedar şi de toate planurile frumoase ce-şi făurise. trebuie să ştii că în Ţara Neghiobilor se află ocâmpie binecuvântată.Oh! Ce minune neauzită! strigă Pinocchio.Gândeşte-te bine. a doua zi dimineaţa. .zise Pinocchio din ce în ce mai uimit .Nu. . oprindu-se deodată în loc.Ca să o învăţ minte. întorcându-te în câmpie.După ce o mancă şi îşi curăţă gura de pene. răspunse Vulpoiul. . câte boabe are spicul grâului în luna lui cuptor. Să ne ferească Dumnezeu! . o mie.Pinocchio se gândi puţin.în ce chip. ciripi şizise: .

mai ceru de vreo trei ori unt şi brânză ca să le înmoaie. .Masa au plătit-o? .. de şopârlă şi o porţie de struguri. . zing.Să poposim niţel aici. fâlfâiau din aripi în nasul lui Pinocchio. Era hangiul care venise să-i spună că sunase miezul nopţii. şi e pe moarte.Cine a mâncat mai puţin din toţi a fost Pinocchio. zing. care părea că vine de pe tărâmul celălalt. garnisit cu piepturi şi picioare de puiîngrăşaţi şi de cocoşi. în vis i se păreacă se află în mijlocul unei câmpii şi că această câmpie era plină de copăcei încărcaţi deciorchini.Pe la miezul nopţii ne aşternem iarăşi la drum. spunea dânsa. ca şi cum le-ar fi spus: „N-aveţi nici o teamă.răspunse gângania cuo voce slabă şi ciudată. ca să mai schimbe bucatele. şi când s-or revărsa zorile ajungem tocmai bineîn Câmpia Minunilor.Cotoiul săracul simţinduse rău la stomac nu putu să mănânce mai puţin de treizeci şi cinci depeşti făcuţi în zeamă de pătlăgele roşii şi patru talere de macaroane cu brânză.Pregăteşte două odăi: una pentru domnul Pinocchio şi alta pentru mine şi tovarăşul meu. Numai să ai grijă să ne scoli pe la miezul nopţiica s-o pornim iar la drum.Sunt umbra Greieraşului-vorbitor .De ce aşa degrabă? .înainte de plecare să-i tragem un pui de somn.Şi unde ţi-au spus prietenii mei că mă aşteaptă? . că adormi adânc şi începu să viseze. se pomeni deşteptat deodată cu trei bătăi puternice în uşade la odaie. care arunca olumină slabă şt. Simţea atâta scârbă pentrumâncare. am priceput cum stau lucrurile". văzu pe trunchiul unui arbore o gânganie micuţă. zise Vulpoiul.Apoi îi întrebă: . strigând: Cine e acolo? şi ecoul dealurilor care-l înconjurau repeta îndepărtare: Cine e acolo? Cine e acolo? Cine e acolo?Pe când tot mergea înainte.nestrăvezie. Altceva n-a mai cerut. . cum s-o revărsa de ziuă. . care altă dată cântau aşa de frumos.Bine. numai de mâncare nu-i mai ardea. ca să vă aducă asemenea jignire.Vulpoiul bucuros ar fi mestecat şi el ceva: dar deoarece doctorul îl oprise.Dar când ieşi afară era un întuneric de nu vedeai la doi paşi. ceru să i se aducă o friptură de potârniche. să vină să ne ia". a trebuit să semulţumească doar cu un iepure fraged şi rumen.Oho! Şi încă de când! Sunt două ceasuri de când au plecat! . .Tovarăşii mei sunt gata? îl întrebă păpuşica. se aşezară câteşitrei la masă: dar nici unul n-avea poftă de mâncare. şi că ciorchinii aceia erau plini cu bănuţi de aur. răspunse hangiul. adică atunci când Pinocchio întinse mâna ca să culeagă toţi ciorchinii cubani de aur şi să-i pună în buzunar. şi plecă. . In câmpia dimprejur nu se auzea nici foşnetul unei frunze.Păcat! Jignirea asta mi-ar fi făcut multă plăcere! răspunse Pinocchio scărpinându-se în cap.In Câmpia Minunilor. mâine dimineaţă. Bietul băiat cu gândul tot mereula Câmpia Minunilor. Acesta de frică sărea îndărăt. Ceru câteva nuci şi un colţ de pâine şi nu le-a mâncat nici p-alea.De-abia Pinocchio se vârî în aşternut. Vulpoiul spuse hangiului: . ca o lumânare de noapte pusă într-un glob de porţelan.Când au sfârşit ospăţul. ca şi cum ar fi zis: „Cine ne vrea. După iepure. domnule. .făceau zing. debibilică.Se poate una ca asta? Dumnealor sunt persoane prea bine/crescute. şi cummacaroanele i s-au părut cam uscate. .Cotoiul a primit veste că pisoiul lui cel mare. să îmbucăm ceva şi să ne odihnim oleacă. Dar tocmai cândvisul era mai frumos. făcând cu ochiul Vulpoiului şi Cotoiului.Cine eşti tu? o întrebă Pinocchio. care legănaţi de adierea vântului. că nu mai putea să ia nimic în gură. s-a îmbolnăvit de guturai. După ce au intrat în han. Numai câteva păsări de noapte trecând drumul dintr-un mără-ciniş într-altul.Pinocchio dădu un ban de aur pentru ospăţul lui şi al celor doi prieteni.

Ce vrei de la mine? zise păpuşica.După ce rosti cuvintele acestea. . Noapte bună.. greiere.Vreau să mă duc înainte.Apoi încercă să fugă.Scoate banii. Şidacă nu s-ar grăbi ei să se facă nevăzuţi. . parcă-i văd cum o s-o ia la sănătoasa. îşi zise în gând păpuşica. Uite de pildă: pentru că nu m-am luat după palavrele gugumanului ăla de greier.. Dacă nu le dai pestenas din când în când. ori te omoram! rosti tâlharul cel mai înalt.Noapte bună.Şi după ce te omoram pe tine.. Dar abia făcu doi paşi. care plânge şi se vaită că nu te-a mai văzut de atâta vreme! . şi Dumnezeu să te ferească de rele şi de tâlhari. haide. înfofolite în doi saci decărbuni care alergau după el sărind în vârful picioarelor ca două stafii.Drumul e primejdios.. Ascultă-mă pe mine: întoarce-te acasă. nu..cine ştie câte necazuri ar trebui să mi se întâmple! Aş putea să mă întâlnesc chiar cu tâlharii!Noroc însă că de tâlhari nu prea mă tem şi nici nu m-am temut vreodată. .Iar păpuşa făcu semn din cap şi din mâini ca şi cum ar fi zis: „N-am". .Vreau să-ţi dau o povaţă. cum s-ar stinge o lumânare când sufli întrânsa.Adu-ţi aminte că cine n-ascultă şi se încăpăţânează. toţi..Banii sau viaţa!Pinocchio neputând să vorbească din pricina banilor din gură. îi ziseră: ."Dar Pinocchio n-apucă să sfârşească bine.Şi pe tatăl tău! .Se poate. . Pinocchio. strigă Pinocchio deznădăjduit.Te omoram! repetă celălalt. . .Când or auzi tâlharii că n-am chef de vorbă lungă.E târziu!.Nu te lua. atunci o şterg eu şi gata. iar două voci înfiorătoare şi groase. că el era o biată păpuşică şi că n-avea în buzunar nici o para chioară... şi se simţi apucat de braţe. chiar şi Greierii-vorbitori. pentru că ăştia patru bănuţi o să-mi facă două mii. ca să arate celor doi hoţi... după cei care-ţi făgăduiesc să te facă bogat de azi pe mâine. pornind din nou la drum.Ah! Te faci că n-auzi? Aşteaptă tu c-o să te facem noi săi j scuipi!. Greieraşulvorbitor se stinse ca prin farmec. omoram şi pe tatăl tău! . du-i luibietul tată al tău. măi tâlharilor? Să vă intre în cap că eunu glumesc! Vedeţi-vă de drum şi lăsaţi lumea în pace". chiar dacă mi-ar ieşi în cale. iar drumul rămase şi mai în întuneric ca la început.Vreau să mă duc înainte.Se întoarse să se uite şi văzu în întuneric două mogâldeţe negre. i-au sunat baniiîn gură. cărora nu li se vedeau decât ochii prin găurile sacilor.într-adevăr. şi deodată i se păru că aude îndărătul lui un foşnetde frunze. aş da eu bir cu fugiţii? Nici prin gând nu-mitrece. băiete dragă.Noaptea e întunecoasă. întoarce-te îndărăt şi cei patru bănuţi de aur ce ţiau rămas. . . mai curând ori mai târziu. pe profesorii noştri.Ah! Ticălosule! Aşadar ai ascuns banii sub limbă? Scuipă-I jos! însă Pinocchio deloc. unul dintre ei apucă zdravăn . pe bietul tata. . ca să sperie pe copii să nu iasă noapteadin casă. XIVPinocchio al nostru fiindcă n-a ascultatde poveţele înţelepte ale Greieraşului-vorbitorse întâlneşte cu tâlharii.pitindu-i sub limbă. dar strigând.Nu.Vreau să mă duc înainte. toţi o să facă pe taţii noştri. . . toţi strigă la noi.. îi vârî în gură. Şi-apoi. toţi ne plictisesc cu fel de fel de sfaturi. t„Fie că urâtă soartă mai avem şi noi copiii. dar eu vreau să mă duc înainte. nu!.Uite-i! zise el în gând: şi neştiind unde să ascundă cei patru bani de aur.. Deobicei ori sunt nebuni ori încurcă-lume.Haide.Mâine tata o să fie boier mare. o să secăiască amar. . nu. . Toţi ne ceartă. . că n-avem vreme! Scoate banii! strigară ameninţător tâlharii..Mereu aceeaşi poveste. începu să dea din mâini şi să se strâmbe în tot chipul. m-aş duce drept la ei şi le-aş spune: „Ce poftiţi. Eu cred că povesteacu tâlharii a fost născocită într-adins de către părinţi. ..

După o goană de aproape o poştă. înfofoliţi în sacii lor din care curgea apa ca din două coşuri de nuiele..Bătu atunci mai tare. Atunci. Nimeni nu răspunse. îi văzu pe amândoialergând după el. strigă Pinocchio. căci simţea cum se apropie zgomotul paşilor şi respiraţia greoaie şiobosită a prigonitorilor lui. de culoarea icafelei cu lapte. . plină cu apă murdară. urmăresc pe Pinocchio şi după ce-l prind. fetiţă frumoasă cu părul bălai. nemaiputând să răsufle fu cât pe aci să se arunce la pământ şi să se dea învins.Şi.O. Tâlharii după el. Aceeaşi tăcere. dar ajunşi la jumătatea trunchiului. căzură înăuntru. începu să dea cu călcâiele în uşă.Aştept coşciugul să vină. Şi iată că se arată la fereastră ofetiţă frumoasă. Pinocchio nu maiputea. poate c-aş fi salvat.în casa asta nu locuieşte nimeni. greşind măsuragropii. şi repezindu-se cu o iuţeală uimitoare. reîncepu să alerge cu mai multă putere prin pădure.fără să obosească deloc. aproape mort de oboseală. care zise cu un glas ce părea că vine din lumea cealaltă. scoase un cuţit şi încercă să i-l vâre între buze: dar Pinocchiomai iute ca fulgerul. după el. sări de partea cealaltă. iar fereastra se închise fără zgomot. cu ochii închişi şi cumâinile încrucişate pe piept. jupuindu-şi mâinile şi picioarele. şiîncepură să tragă unul în sus altul în jos ca să o facă să deschidă gura.Şi îi credea înecaţi de-a binelea. văzând că-i trece moartea pe dinaintea ochilor.Abia rosti astfel..păpuşică de vârful nasului. începu să râdă totalergând mereu: . observă că scuipase"o labă de pisică.. bandiţilor. se zvârcoli din mâinile bandiţilor.Deschide-mi tu. şi după ce i-o reteză dintr-o muşcătură. când. sosi în sfârşitla uşa căsuţei şi bătu. . N-apucă bine să sfârşească şi se simţi apucat de guler.Atunci tâlharul cel mai mărunt. fie-ţi milă! Fie-ţi milă deun biet copil urmărit de tâlh. Tâlharii se luară după el ca doi câini după un iepure: şi cel care îşi pierduselaba alerga într-un picior ca vai de el. îi apucă mâna cu dinţii. să mă ducă. şi aprinseră focul. şi copila se făcu nevăzută. Tâlharii încercară şi ei să se urce. Pinocchio al nostru care auzi zgomotul apei. alunecară şicăzură la pământ. Pinocchio. în loc de mână. Tâl-harii mereu după el.Dacă aş putea să ajung până la casa aceea.Şî eu am murit! . dar. iar celălalt de bărbie. întorcându-se să se uite înapoi. Ce vor să facă? Una. şi sărind peste şanţuldrumului. . toţi am murit. o scuipăjos.Pinocchio.. trei! strigă păpuşica. îl spânzură de craca Stejarului-uriaş. măcar! strigă Pinocchio plângând şi spunând cine e. iar aceleaşi două răguşite voci îispuseră ameninţător:. copacul începusă ardă şi să pâlpâie ca o lumânare când adie vântul. simţind că nu mai e scăpare. începu să tremure aşa de tare că îisunau încheieturile picioarelor de lemn şi cei patru bani pe care îi . Totuşi nu se dădură bătuţi: adunară un braţde lemne uscate la rădăcina copacului. Cât ai clipi din ochi. deschide-mi.Acum nu ne mai scapi!Păpuşa. văzu printre copaciiînverziţi strălucind în depărtare o căsuţă albă ca zăpada. XV Tâlharii. Tâlharii săriră şi ei. .Să vă fie de bine. fără să se mai codească o clipă. începu să fugă peste câmpie. două. închipuiţi-vă însă mirarea lui când. când rotindu-şi ochii împrejur. dar n-a fost chip. în vremea aceasta începuse să se crape de ziuă şi Pinocchio se pomeni deodată în faţa unei gropi largi şi (adânci.După o goană deznădăjduită de aproape două ceasuri. cu părul bălai şi cu faţa palidă ca a unei figuri de ceară. îşi zise în gândul lui.Văzând că aşa nu e chip. se agăţă de crengile unui pom înalt şi se ascunseîntre frunze. sări din vârfulpomului şi începu iarăşi să gonească peste câmpuri. . văzând că flăcările se urcă tot mai sus şi nevrând să moară prăjit.Şi tu? Atunci ce faci acolo la fereastră? . îmbărbătat de această primă izbândă. Gurapăpuşii părea încleştată şi bătută în cuie.

şiîntinde-l binişor pe iarbă la rădăcina Stejarului. întinse picioarele. tăticul meu! Să fi fost tu aici!. şi rupe cu ciocul tău puternic nodul care-l ţine spânzurat în aer.!".ascunsese sub limbă. totuşi nădăjduiamereu că dintr-o clipă într-alta o să-i vină într-ajutor vreo fiinţă milostivă.Bine: zboară repede acolo. o perechede pantaloni scurţi de catifea cenuşie. . Atunci Zâna.Plictisiţi de atâta aşteptare. şi trecându-i o funie după gât. se uitau unul la altul încremeniţi. deschise gura. şi cu toate că simţea moartea apropiindu-se.La semnalul acesta se auzi un zgomot mare de aripi care zburau grăbite.Să ne vedem pe mâine. pare mort. căde rândul ăsta te facem noi s-o deschizi! Şi scoţând două cuţite lungi şi ascuţite ca briciul. .Dar. iar funia strângându-se tot maitare în jurul gâtului. aşa că tăişurile se rupserăîn bucăţele. .. Fetiţa cu părul bălai. pentru că de îndată ce i-am desfăcut nodul dimprejurul gâtului. care atârnat de gât.Să-l spânzurăm! repetă celălalt. îi tăia răsuflarea.Vulturul zbură repede. pe care i le dăruia la masă stăpâna.Apoi se aşezară pe iarbă. o haină de culoarea ciocolatei cu nasturi de diamant şi cu două buzunare mari pentru ca să pună oasele. şi după oultimă zvârcolire.pentru că trebuie să ştiţi că. rămase nemişcat. dar după trei ceasuri.. şi înduioşându-se lavederea acelui nenorocit. ascos un oftat. şi apăru un Câine lăţos minunat. se legăna la adierea vântului^bătu de trei ori din palme. cu mânerele cuţitelor în mână.. aşteptând ca păpuşa să-şi dea sufletul. sescuturau şi ei.Zis şi făcut: îi legară mâinile la spate. nu era altceva decât o Zână cu sufletul blând.încet-încet.Cum l-ai găsit? Viu sau mort?.Ce porunciţi. gura tot închisă şi respira în toată voia. iar tâlharii.. Lasă. închise ochii.Câinele era îmbrăcat ca unvizitiu în haină de gală. XVI Fetiţa frumoasă cu părul bălai îl salveazăpe Pinocchio. şi după două minute se întoarse spunând: . îşi aduse aminte de bietul lui tată. Fetiţa frumoasă cu părul bălai se arătă iarăşi la fereastră.Oh.în vremea aceasta se ridicase un vânt puternic..Vezi tu păpuşica aia agăţată de craca Stejarului-uriaş? . îi traseră două lovituri în şale. care mergea pepicioarele dinapoi. care suflând şi mugind cu furie. se întoarseră către Pinocchio şi îi ziseră rânjind:. dar nu cred să fi murit de-a binelea. sperăm c-o să ne faci plăcerea să tegăsim mort şi cu gura căscată!Apoi plecară.Care va să zică. pantofi şi dinapoi un fel . în cap avea un chipiu în trei colţuri cu galoane de aur. îl întrebară bandiţii. îngânând cu voce înceată: „Acum mă simt mai bine. Şi legănarea aceasta îi pricinuia dureri cumplite.. o perucă blondăcu cârlionţi care îi cădeau în jos pe gât. ochii i se întunecară. făcându-l să se legene ca limba unui clopot în zilele de sărbătoare. bătu din palme de două ori.. tot nu vrei să deschizi gura? Ah! Răspunzi?.Când îl vezi. . păpuşicaavea ochii tot deschişi. părea mai multmort decât viu.Am făcut tot ce mi-aţi poruncit.care de mai bine de o mie de ani locuia prin vecinătateaacelei păduri. Şi mâine când ne-om întoarce. trebuie să-l spânzurăm. îl atârnară de craca unui copac gros care se chema Stejarul-uri aş. după atâta aşteptare. Pe când bietul Pinocchio spânzurat de către bandiţi de craca Stejarului-uriaş. ciorapi de mătase.Am înţeles: zise atunci unul dintre ei.. . spre norocul lui..Dar. şi cheamă trei doctorica să afle dacă e viu sau mort.. şi un vultur falnic seaşeză în dreptul ferestrei.Şi nu mai putu să zică decât atât. îl pune în pat. întocmai ca şi un om. .O văd. şiîngână aproape muribund: .. împingeaîncoace şi încolo pe bietul spânzurat. frumoasă Zână? zise Vulturul aplecându-şi ciocul spre semn de închinăciune. Pinocchio era făcut dintr-un lemn foarte tare. văzând ca nu soseşte nimeni.

dardupă mine. Ia-o binişor de-acolo.Când mortul plânge e semn că e pe cale să se lecuiască -adăugă solemn Corbul. . domnilor. întocmai ca un vizitiu care se teme c-a întârziat. aşeaz-o pe perneletrăsurii şi adu-mi-o încoace. dar dacă din nefericire nu trăieşte. închipuiţi-vămutra tuturor. apoidegetul mic de la picior: şi după ce pipăi bine-bine. îndată ce doctorii au ieşit din odaie.E dulce ori amară? . rosti pompos aceste cuvinte: . un împieliţat.Mă doare în suflet că nu sunt de părerea ilustrului meu prieten şi coleg . pentru ca să-şi ascundă coada pe timp de ploaie. o haimana.. . şi întrebă cu voce miorlăită: .Un drac şi jumătate. Ajuns sub Stejarul-uriaş. băgară de seamă că cel care plângea şi sughiţa eraPinocchio. Pinocchio îşi ascunse faţa sub plapumă. şi ducândo într-o odăiţă cu pereţii de sidef. apoi nasul. ieşea din grajd o trăsurică frumoasă albastră ca cerul.din satin albastru.Dar dumneata nu zici nimic? întrebă Zâna pe Greierulvorbitor.Eu zic că un doctor prudent..E amară.Prichindelul ăsta e un copil neascultător.urmă Greierele-vorbitor . iar Zâna.rosti Bufniţa . o cunosc de atâta vreme! Păpuşa. aş vrea să ştiu. iar Câinele lăţos înţepenit pe capră.în clipa aceasta răsună în odaie un scâncet înăbuşit de plâns şi de sughiţuri. o Bufniţă şi un Greier-vorbitor.Aş vrea să ştiu domnilor . Nici nu'trecu un sfert de ceas şi trăsurica se întoarse.că sunt silită să mă împotrivesc părerii Corbului. se zvârcoli puternic. care aştepta în prag. cel mai bun lucru ce-l are de făcut.Bea-l. care până atunci stătuse nemişcată ca lemnul. XVIIPinocchio mănâncă zahărul. când ridicând plapuma.. când mortul plânge. .. Du-te repede şi pregăteşte trăsura cea maimândră din grajdul meu şi ia drumul spre pădure. pipăi pulsul lui Pinocchio. Ai înţeles? Medoro ca să arate că a înţeles.După părerea mea.vorbi Zâna îndreptându-se către .de săculeţ. Trăsurică era trasăde o sută de perechi de şoareci albi. care o să-i scurteze zilele lui bietul tată-său. . dar nu vrea să ia purgativul.Turnă nişte prafuri albe într-un pahar cu apă.Bine-ai venit.Doctorii sosiră repede unul după altul şi anume: un Corb. trimise repede după doctorii ceimai renumiţi din împrejurimi. când nu ştie ce spune. dacă nefericita aceasta de păpuşă trăieşte sau amurit!.. dar o să-ţi facă bine. dar dacă din nenorocire n-a murit. după mine.zise Zâna Câinelui lăţos. De altfel păpuşica asta.Peste câteva clipe. e să tacă. Apoi spune o minciună şi drept pedeapsă îi creşte nasul. şi întinzând păpuşii paharul îi spuse:. .adăugă Bufniţa . dădu de câteva ori din săculeţul de satin albastru pe care îlpurta dinapoi. şi porni ca vântul. Corbul înaintând cel dintâi. ... atunci e semn cătrăieşte încă..Pinocchio se uită lung la pahar.Prichindelul ăsta . toată împletită în pene de canar şi pe dinăuntru căptuşită cu borangic ca aurul de strălucitor. luăpăpuşica în braţe.e un ştrengar de n-are pereche. însă când vede c-au venit ciocliisă-l ducă. . păpuşica trăieşte. atuncie semn c-a murit de-a binelea. strălucitulmeu prieten şi coleg. şi în câteva zile te vindeci.îmi pare rău . plesnea din bici îndreapta şi în stânga. e semn că nici nu se gândeşte să mai moară. ai să găseştiîntinsă pe iarbă o biată păpuşica aproape moartă.Pinocchio deschise ochii şi îi închise numaidecât.Dacă e amară n-o beau. Zâna se apropie de Pinocchio.La această întrebare.. se supune. şi după ce-i atinse frunteabăgă de seamă că era60scuturat de nişte friguri grozave.. Medoro! .ei trei doctori strânşi în jurul patului lui Pinocchio. . . nu-mi e o figură nouă. de zgâlţâi tot patul. păpuşica a murit. strâmbă din gură.

. îi puse în gură încă o bucată de zahăr.Ce ruşine! Copiii ar trebui să ştie că o doctorie bună..Frigurile o să te trimită pe lumea cealaltă mai iute decât îţi închipui.... doctoria asta amară...Zâna îi dete bucata de zahăr.Lasă că ştiu eu! Se cunoaşte după miros. c-o să-ţi facă bine. ziselingându-şi buzele: . scoţând o bucată de zahăr dintr-o zaharniţă de aur. .Iar după câteva minute.. . . sculându-se îngrozit din pat. Mai repede. şi Pinocchio după ce o ronţăi şi o înghiţi într-o clipă.Oh! Lasă că altă dată n-o să mai aştept să fiu rugat! O să-mi aduc aminte de iepurii ăianegri.Nu face nimic! îngânară iepurii. nu.Aşadar doctoria mea ţi-a făcut bine? . .în sfârşit.Zâna îi luă perna. Zâna mea! începu atunci să strige păpuşica.Degeaba! Nici aşa nu pot s-o beau. nu! . . luă în mână paharul şi îşi vârî în el vârful nasului.Pentru că mă supără perna de la picioare.Nu mi-e frică! Mai bine să mor decât să beau din doctoria asta nesuferită. pentru că trebuiesă ştiţi că păpuşile de lemn se îmbolnăvesc repede dar se vindecă şi mai repede.. Zână. Apoi îi întinsedin nou paharul.. ..Dragă băieţaşule. şi pe urmă-beau şi doctoria.Să mă luaţi? Bine... uşa odăii fu dată de perete. apoi îl duse lagură.. Zâna se duse şi închise uşa odăii. dacă nici n-ai gustat-o?..De unde ştii. o să-ţi pară rău.. îl goli dintr-o înghiţitură. nu-mi place..Acum ţine-te de făgăduială şi bea picăturile astea de apă. vârî nasul înăuntru.. .Bea-o mai întâi.Unde e bucata de zahăr? .Ce vreţi cu mine! strigă Pinocchio.. . Pinocchio sări jos din pat..Ascultă-mă pe mine: bea-o! . . îi spuse: ... şi pe urmă îţi dau o bucată de zahăr.Nu vezi? Uşa.Dacă e amară. că nu e închisă bine. nu vreau s-o beau.Acum ce te mai supără?. strigă Pinocchio^izbucnind în plâns. nu.Atunci de ce aştepţi să fii rugat atât? .. . însănătoşit de-a binelea. că nu vreau să mor. .Şi încă ce bine! M-a înviat din morţi! . poate să te scapede boala cea mai rea şi chiar de la moarte..îmi făgăduieşti? -Da!.nu. şi pe urmă o beau.. . strâmbându-se mereu. ieşiră din odaie bufnind şi scrâşnind din dinţi de necaz. pentru că te-ai încăpăţânat şi n-aivrut să iei doctorii ca să te vindeci de friguri.pentru Dumnezeu.Pinocchio.Uite-o. zise Zâna. şi intrară patru iepuri negri ca cerneala. ca să-ţi îndulceşti gura..Am venit să te luăm! răspunse iepurele cel mai mare... Şi înhăţând paharul cu amândouă mâinile. când îl văzu că aleargă şi sare prin odaie vesel şi sprinten ca un cocoş..Zâna. . şi zise în sfârşit: -Prea e amară! Prea e amară! Nu pot s-o beau!. dacă o iei la vreme.O. .Ce bine ar fi să fie şi doctoria dulce ca zahărul!. de voie de nevoie.Aşa nu pot s-o beau! se miorlăi păpuşa.Mai dă-mi o bucată de zahăr. iar îşi. ..Vezi că noi copiii suntem toţi la fel! Mai frică ne e de doctorie decât de boală. încă nu: însă nu-ţi mai rămân de trăit decât câteva clipe.Dă-mi întâi zahărul.în clipa aceasta.Puţin îmi pasă. cu coşciugul pe .Nu ţi-e frică de moarte? .Nu-mi pasă. dămi repede paharul. . Aş lua în toate zilele. .. nu vreau să mor.. dar eu n-am murit încă.. care duceau pe umeri un coşciug.. De rândul ăsta airufăcut drumul degeaba..Pentru ce?. Zâna răbdătoare şi blândă ca o mamă. Şi luând iarăşi peumeri coşciugul.

băgai de seamă că în loc de mână. Dacă se întorcea la dreapta. intrară înodaie prin fereastră mii şi mii de păsărele care. şi în sfârşit m-au ajuns. tu mi-ai fi frăţior şi eu ţie surioară. şi ce mult teiubesc!. i-am înghiţit când am băut doctoria.De unde ştii c-am spus o minciună? .. răspunse Zâna.umeri.spunându-mi: Mâine o să ne întoarcem. şi o să te găsim mort şi cu gura căscată. Zâna mea. şi era un întunericde iad. încercă să fugă din odaie. aşezându-se pe nasul lui Pinocchio.Şi eu te iubesc. m-au spânzurat de gât în pădure. .Nasul îi crescuse aşa de mult că nu mai încăpea pe uşă.Uite cum: Păpuşarul Mănâncă-foc. şi după miezul nopţii. băiete dragă. în loc de asta... însă când m-am trezit.In pădurea din apropiere. m-am întâlnit pe drum cu un Vulpoi şi un Cotoi. nasul i se mai lungi niţel. Zâna îl lăsă pe Pinocchio să plângă şi să urle aproape o jumătate de ceas din pricina nasului care nu-i mai încăpea pe uşă: şi l-a lăsat să plângă ca să-l înveţe minte să se lase de năravulde a spune minciuni. începurăsă i-l ciugule. şi i l-au ciugulit aşa de bine încât peste câteva minute. dar bietul tata? . La această a treia minciună. aşa că o să-ţiluăm frumuşel banii de aur pe care i-ai ascuns sub limbă.. şi povesteşte-mi cum se face de ai încăput pe mâna tâlharilor? .Zâna se uita la el şi râdea. ştergându-şi lacrimile. că bietul Pinocchio nu putea să se maimişte din loc.Minciunile. dar minţea pentru că îi avea în buzunar. nasul i se lungi atât de tare. zise Zâna. .Pinocchio. i se făcu milă de el şi bătu din palme. se cunosc uşor. cel mai urât nărav ce-l pot avea copiii. plecaseră de mult.Şi unde sunt cei patru bani? îl întrebă Zâna.De-abia trântise minciuna. aşa că mi-au ieşit în cale doi tâlhari înfofoliţi în nişte saci de cărbuni. şi nasul lui care era destul de lung. nasul nesfârşit de lung alpăpuşii. putem să-i căutăm şi o să-i găsim: pentrucă tot ce se pierde în pădurea aceasta. ele sunt de două feluri: minciuni care au picioarescurte. . care mi-au spus: Vrei să faci o mie. în CâmpiaMinunilor. La semnul acesta. dar nu izbuti. scuipasem o labă de pisică. îşi căpătă iarăşi mărimea obişnuită.Râd de minciuna pe care ai spus-o.. care mi-au spus:Scoate banii. dacă se întorcea la stânga. zise păpuşica. unul din tâlhari încearcă să-mi vâre mâna în gură. Atunci am pornit şi eu în toiul nopţii.La această a doua minciună. . şi dacă vrei să rămâi cu mine. Cum lesne vă puteţi închipui.Ah! Acum mi-aduc aminte . Tâlharii s-au luatdupă mine. . pentru că banii de aur îi ascunsesem sublimbă. două fiinţe foartecumsecade.. îi mai crescu de două degete.Acum vino aici lângă mine.. şi minciuni care au nasul lung: ale tale sunt din cele care au nasul lung.Dacă i-ai pierdut în pădurea din apropiere. pornim iar ia drum. se lovea cu nasul de pat sau de geamurile de la fereastră. dacă ar fi ridicat niţel capul. XVIIIPinocchio se întâlneşte iarăşi cu Vulpoiul şi cu Cotoiul.adăugă păpuşa încurcân-duse . şi atunci pun repede mâna pe pahar şi îl dau pe gât. îmi dădu cinci bani de aur şi îmi zise: Ia-i şi du-i tatăluitău! Şi eu.. şi eu le-am răspuns: N-am de unde. şi ei îmi mai spuseră: Să ne oprim niţel la hanuP'LaRacul Roşu". se lovea de perete sau de uşa odăii.dar fără să bag de seamă.Ce bună eşti.cei patru bani nu i-am pierdut. două mii din banii tăi? Vino cu noi. eu am rupt-o la fugă. . şi se duc împreună ca să semene ceipatru bani în Câmpia Minunilor.De ce râzi? o întrebă păpuşica ruşinată şi îngrijorată de nasul acela care nu mai înceta săcrească.. însă i-am retezato cu dinţii şi cândscuipai jos. Dar când îl văzu tras la faţă şi cuochii ieşiţi din cap de bocet.I-am pierdut! răspunse Pinocchio.Aş rămâne bucuros. .. Iar eu le răspunsei: Haidem.Şi unde iai pierdut? . neştiind unde să se mai ascundă de ruşine. tovarăşii meinu mai erau acolo. i-ar fi scos ochii Zânei. se găseşte.

două mii chiar. care ne-a cerut ceva de pomană. . ..Voiau să-mi fure banii.De ce nu m-asculţi pe mine? De ce nu mergi să-i semeni în Câmpia Minunilor? . soseşte. înduioşându-se şi el. lasămăsă-i ies înainte. şi după câteva minute culegi două mii. deoarece îşi aduse aminte de Zâna cea drăguţă.îi am în buzunar. debătrânul Geppetto şi de prevestirile Greieraşului-vorbitor. ar putea să se facă mâine o mie.Şi când te gândeşti că. Ard de dorinţa să-l strâng în braţe pe bietul bătrân. Zânişoară dragă. ce a făcut prietenul meu. Şi cum n-aveam nici un os de peşte măcar. . . ca să-şi astâmpere foamea. începu săi alerge ca o căprioară. . .Unde ţi-e laba?Cotoiul vru să răspundă ceva.E departe de aici Câmpia Minunilor? .Nelegiuiţii!. Vulpoiul îşi şterse o lacrimă.. ajunseră într-un oraş care se cheamă Azilulnătărăilor. în loc de patru bani. pentru că i se păruse c-a zărit mişcare printre copaci. Bietul băiat! Şi ce voiau cu tine? .Apucă pe poteca din pădure şi sunt sigură c-o sa-lî întâlneşti. dar la urma urmei a făcut şi el catoţi copiii fără un pic de judecată şi fără inimă: dădu din cap şi spuse Vulpoiului şi Cotoiului: .Şi zicând acestea..Atunci fie.Dar am luat-o la fugă . se apropie deCotoi şi îi şopti la ureche: .Astăzi nu pot: o să mă duc în altă zi.Ticăloşii! zise Vulpoiul.După ce-au umblat cale de o jumătate de zi. într-adevăr pe cine credeţi că văzu în mijlocul drumului? Pe Vulpoi şi pe Cotoi. Ce cauţi pe aici? . aşa că diseară te întorci acasă cubuzunarele doldora. .. merg cu voi. Tatăl tău a şi fost înştiinţat: şi până să se înnopteze.Pisoiul e cam ruşinos şi de aceea tace. Ştiţi că alaltăierinoaptea când m-aţi lăsat singur la han..Ce cauţi pe aici? repetă Cotoiul.Pinocchio porni: şi de-abia intrat în pădure. .Am îngrijit eu şi de asta.şi o să v-o spun pe îndelete. Atunci Vulpoiul zise repede:. Vrei să vii cu noi? într-o jumătate de ceas am ajuns: semeninumaidecât banii. adăugă Cotoiul. aproape leşinat de foame. dar se încurcă.Şi Pinocchio arată spre Stejaruluriaş..în altă zi o să fie târziu! zise Vulpoiul.Pentru ce? . afară de unul pe care l-am cheltuit la hanul „La Racu Roşu". Pinocchio băgă de seamă că pisoiul era şchiop de piciorul drept dedinainte.Aştept pe tata. în ce lume trăim! Ce să mai zicem atunci noi ăştiaoameni cumsecade?Pe când vorbeau astfel.Adevărat? strigă Pinocchio sărind în sus de bucurie. îmbrăţişându-l şi sărutându-l. se opri în loc.. De-abia intrară în oraş şi Pinocchio văzu toate străzile pline de câini numai pieleaşi .răspunse păpuşica . dar bagă de seamă să nu te rătăceşti. care a suferit atât dinpricina mea! . Dar când ajunseîn dreptul Stejaru-J lui-uriaş. care are o inimă de aur? Şi-a smulscu dinţii o labă de la picioarele de dinainte şi a aruncat-o bietului lup. Pinocchio. .Du-te. ferice de şoareci! . care trebuie să sosească dintr-o clipă întralta.. pentru că îi lipsea toată laba cu gheare cu tot: asta îl făcu să întrebe: .Uite-l pe Pinocchio! strigă Vulpoiul. care era la doi paşi de ei. până când m-auajuns şi m-au spânzurat de craca stejarului de colo.Dacă toate pisicile ar semăna cu tine. Dacă-i aşa. mi-au ieşit tâlharii în cale? . . ce cauţi prin locurile astea? întrebă Vulpoiul pe păpuşă. Şi porniră.urmă să spună păpuşica .Tâlharii?. .S-a mai pomenit aşa ceva? zise Vulpoiul.Şi acum ia spune.Dar banii tăi de aur?. O să răspund eu în locul lui. . Acum un ceas ne-amîntâlnit în cale cu un lup.Să tot fie cam doi kilometri.adică pe cei doi tovarăşi de călătorie cu care poposise la hanul „La Racul Roşu".E o poveste lungă . Vrei să mergi cu noi? Pinocchio se codi puţin până să răspundă.Pentru că acea câmpie a fost cumpărată de un boier mare şi de mâine încolo nu mai dă voiesă se semene bani.şi ei sau luat după mine.

Nimic.După aceea. şi urându-i rod îmbelşugat îşi văzură de drum.jelindu-şi strălucitoarele lor pene de aur şi de argint. două mii de galbeni? Ori în loc de două mii. .Vorbeşti poate de mine? . de tine. intră în câm se duse chiar lângă groapa unde-şi semănase banii.De ce râzi? îl întrebă Pinocchio arţăgos. şi uitând regulile bunei-cuviinţe. aş putea să ştiu. o pivniţă încărcată cu vinurile cele mai scumpe. Se duse la gârlă şi umplându-şi pantoful cu apă. o sută de mii? Oh! Ce boier mare m-aş mai face! Aş vrea să am un palat măreţ. vorbesc de tine. şi stropeşte locul undeai semănat. de bomboane. şi puneînăuntru cei patru galbeni. nebună de bucurie. spuse păpuşii Vulpoiul acum aşează-te jos. Pinocchio întorcându-se în oraş. ori vreo altă pasăre de pradă. sapă cu mâinile o gropiţă. şi fazani care mergeau agale. şi mai obraznic decât cel dintâi. zise Vulpoiul.Râd de toţi gugumanii. puse înăuntru banii ce-i mai rămăseseră şi apoi o astupă cupământ. cărora le era ruşine să apară aşa în lume.Ce mai e de făcut? . . care cereau depomană o boabă de porumb.»Şi tot aiurind aşa.Biata păpuşă. sărmane Pinocchio. porni pe drumul care ducea în Câmpia minunilor. care cred în toate prostiile şi se lasă să fie traşi pe sfoară de unii maivicleni decât dânşii. . XIXLui Pinocchio i se furagalbenii de aurşi drept pedeapsă primeştepatru luni de închisoare.în vremea aceasta i se păru că râde cineva în ureche. de ciocolată şi de tot felul lichioruri. totnimic. ca un ceasornicde perete iar el îşi zicea în gând:«Ce ar fi să găsesc în copac în loc de o mie. şi când se întoarse. inima îi bătea cu putere şi / făcea tic-tac-tic-tac. care eşti aşa de neghiob încât ai crezut căbanii se pot semăna în . ajunse aproape de câmpie. trecea din când în când câte-o trăsurică mândră şi în ea. răsună în singurătatea tăcută acâmpiei. ori o gaiţă hoaţă. strigă Pinocchio scos din fire. răspunse Vulpea.ori o vulpe. începu să numere secundele una câte una. dar nu văzu nimic.în sfârşit. păuni ciunti de coadă.Păpuşa nu răspunse.E aici la doi paşi. care-şi scărpina puţinii fulgi de pe el! .Da. pentru ce râzi. se puse din nou săstropească pământul care acoperea bănuţii lui de aur. Pinocchio se supuse. văzu pe craca unuicopac papagal mare. îşi scoase un pantof din picior. Noi suntem fericiţi că te-am învăţat cum să te îmbogăţeşti fără trudă. Mai merse câţiva paşi.Am ajuns. şi cum n-avea cană. .Pe când mergea cu pas grăbit. umple o cană cu apă. fluturi mari care nu mai puteau să zboare pentru că-şi vânduserăaripile lor frumoase şi colorate.în mijlocul acestor lepădaţi ai soartei. se opriră într-o câmpie singuratică ce nu se deosebea cu nimic de celelalte câmpii. Sapă groapa.Iată însă că un alt hohot de râs.Râd pentru că pe când mă scărpinam m-am gâdilat sub aripi.oasele de ei. . şi se opri în ca să se uite dacă nu cumva sezăreşte vreun pom cu crăcile încărcat bani. îl umplu cu apăşi udă pământul unde săpase groapa. găini fără creastă şi fără barbeţi. Apoi întrebă: . şi când i se păru c-a sosit ceasul. . trişti.Nu vrem nici o răsplată! răspunseră cei doi ticăloşi. ieşind din oraş. Tu întoarce-te peste douăzeci de minute şio să găseşti pomul crescut şi cu crăcile încărcate d bani. şi o cofetărie plină de prăjituri. Şi zicând acestea îşi luară rămas bun de la Pinocchio. . du-te la izvorul de colo. cinci mii? Sau în loc de cinci mii. o mie de cai de lemn şi o mie de grajduri. oi tunse care tremurau de frig. .Dar Câmpia Minunilor unde e? întrebă Pinocchio. acum pierdute pentru vecii vecilor. mulţumii din inimă Vulpoiului şi Cotoiului şi le făgădui orăsplată împărătească. scoase o mână din buzunar şi sescarpină zdravăn în cap. . acum putem să mergem. şi tot nimic!Atun căzu pe gânduri.Acum.Pinocchio se duse la izvor. papagalîmpieliţat.

pentru că sunt o păpuşă încăpăţânată şineascultătoare. prenumele. şi s-au făcut nevăzuţi. sunetul clopoţelului se iviră în grabă doi câini „mopşi" îmbrăcaţi în uniformă de jandarmi.însă azi văd bine că rău am făcut. adaugă papagalul. cum s-ar semăna fasolea ori dovlecii. Astăzi.Ai răbdare! O să te lămuresc numaidecât. luaţi-l şi băgaţi-l la închisoare. dar jandarmii. doi. ori prin a creierului.Pinocchio alerga sprinten ca un câine de vânătoare şi puţin îi păsa că noroiul îl stropea înobraz..o ţinură închisă patru luni care păreau că nu se mai sfârşesc şi ar fi statşi mai mult dacă nu s-ar fi întâmplat un eveniment fericit. .Nu te înţeleg! spuse păpuşa. care n-aveau vreme de pierdut. Trebuie să ştiţi că tânărulîmpărat care domnea peste oraşul Azilul nătărăilor.Atunci se schimbă lucrurile. Şi eu am crezut odată. a cărui jertfăcăzuse. şi eu sunt tâlhar. ieşi repede dinoraş şi apucă pe drumul care ducea la căsuţa Zânei. arătând jandarmilor pe Pinocchio le spuse: .Chinuit de dorul să-l vadă cât mai repede pe tatăl său şi pe surioara lui cu părul bălai. luă parte şi el la povestire. şi semnalmentele tâlharilor. Fără să mai stea pe gânduri.până când făcu o groapă adâncă de ar fi încăput în ea o şiră de paie.. care începuse să tremure de frică. Vulpoiul şi Cotoiul s-au întors aici în câmpie. alergă degrabă în oraş şi se duse drept la tribunal. \cu luminaţii de artificii. îi astupară gura şi o duseră in carceră. dădu poruncă să se deschidă uşile temniţelor şitoţi tâlharii să fie eliberaţi.Dumitale nu. şi e prins într-o cursă de dihori..Dacă le dă drumul la toţi. pe când tu erai în oraş. . Aşa îmi trebuie. alergăride biciclete şi în semn de bucurie şi mai mare. să-mi dea şi mie. dar banii i-ai de unde nu s. şi sfârşi cerând să i se facădreptate. XX Eliberat din închisoare. pe care era silit să-i poarte întruna.Nebun de deznădejde.Judecătorul era un maimuţoi din neamul gorilelor. Toate le fac după capul meu. care îl chinuia de câţiva ani de zile. Inchipuiţi-vă bucuria păpuşii.Nenorocitul ăsta a fost jefuit de patru galbeni de aur. şi sapă. (dar este cam târziu!) m-am învăţat minte că pentruca să pui deoparte un ban. se înduioşa şi îşi şterse chiar o lacrimă şi când păpuşica isprăvi ce avea de spus. biruindu-şi într-un război duşmanii. . rămase înlemnită. 73 . Judecătorul îl ascultă cu multă bunăvoinţă. spuse temnicerul. Fugea mereu zicându-şi în gând:«Câte necazuri n-au dat peste mine!. a bărbii lui albe şi mai cu seamă din pricina ochelarilor luide aur. porunci să se dea serbări mari pentru popor.pământ. pentru că nu faci parte dintre ei.. şi voia să protesteze. în faţa judecătorului povesti din fir în păr ticăloasa întâmplare.Dar păpuşa nu se dădea bătută. fără geam. întinse mâna şi sună din clopoţel. un maimuţoi bătrân şi cu înfăţişarea serioa-să.Pinocchio. îi deschise uşa carcerii şi îl lăsă ca să plece. trebuie să-i câştigi ori prin munca mâinilor.. Păpuşîca.Pinocchio vrea să se întoarcăspre locuinţa Zânei. răspunse temnicerul. îngână Pinocchio. auzind această sentinţă nedreaptă. din pricina vârstei lui înaintate. au dezgropat banii. şi nevrând să dea crezământ cuvintelor papagalului.dar în drum întâlneşteun Şarpe îngrozitor. spuse Pinocchio temnicerului. începu cu mâinile şi cu unghiile să sape pământul pe care-l stropise cu apă. şicare . ca să-i dea pe mânajudecătorului pe cei doi pungaşi care îl jefuiseră. Şi sapă. spuse numele. fără să ascult de cei care mă învaţă de bine.Pinocchio rămase cu gura căscată. când se văzu liberă.Din pricina timpului ploios.Ba să mă ierţi dumneata. şi scoţându-şi cu respect şapca şi salutându-l. focuri bengale. drumul se făcuse ca terciul şi înota în noroi până la genunchi.. din cauză că suferea de o umflătură deochi. Acum prinde-i dacă poţi. . Judecătorul.. Află că. . şi sapă.

şi fără să mai stea lagânduri. . ca să treacă de cealaltă parte a drumului./ . Darpe drum. care dădea din picioare şi se zvârcolea ca un peşte în undiţă.Atunci Pinocchio. XXIPe Pinocchio îl prinde un ţăran. ai milă de mine şi scapă-mă/de chinul ăsta. Nu e cu putinţă să descriem frica păpuşii care depărtân-duse la vreo jumătate de kilometru. iar pe drum nutrecea ţipenie de om. şi săelibereze calea trecătorilor.dar toate fură în zadar. şi cu grai dulce.. îl strigă. Dar tata m-o fi aşteptat oare? L-oi găsi eu la locuinţa Zânei? De atâta vreme. întins de-a curmezişul drumului. DarZâna o să mă ierte că m-am purtat aşa de rău?Şi când mă gândesc cam găsit la dânsa atâta bunătate şi atâta îngrijire drăgăstoasă. că mă duc spre casă unde mă aşteaptă tata de atâta amar devreme!. dar de răspuns nici vorbă. frecându-şi mâinile de bucurie. şi deodată şarpele se ridică.Mai bine s-ar fi lipsit!Abia ajuns sub boltă. Pinocchio. luându-şi inima în dinţi. se apropie la câţiva paşi. Ochiii se închiseră. Licuriciule dragă. bietulunchiaş.Atunci Pinocchio începu să alerge ca să ajungă la locuinţa Zânei până nu se înnoptează. însă Şarpele nu se mişca din loc. fie de spaima că se găseşte singur şi peîntuneric în mijlocul câmpului. simţi că i se prind picioarele între două fiare ascuţite. şi râse. Dar nici n-apucase să mişte piciorul. niciodată nu se întâmplă cumvisează ei.La vederea păpuşii. care avea pielea verde. se făcu deodată nemişcat şi aproape amorţit. după cum lesne vă puteţi închipui. care de câtăva vreme mâncau puii de găină.Fie de durerile ce-i pricinuia strânsura capcanei. spuse şarpelui: . se pregătea să sară peste el. ochii de foc şi princoada lui ascuţită ieşea fum ca dintr-un coş. Şarpeleîncepu să râdă. Numai ei îidatorez minunea că mai sunt încă în viaţă! S-a mai văzut uncopil mai nerecunoscător şi mai lipsit de inimă decât mine?»Pe când cugeta astfel. deoarece prin apropiere nu se vedea nici urmă de casă. nu m-a văzut! Am să-l înăbuş cumângâierile şi îmbrăţişările mele.Şi căzu aşa de rău. 76 începu din nou cu acelaşi glas subţirel: .. domnule Şarpe. se împiedică şi căzu la pământ. şi tocmai de acolo i se vedeascânteierea ochilor lui de foc şi coloana de fum care îi ieşea prin vârful cozii. iar din coadă nu-i mai ieşea fum. Biata păpuşică fusese prinsă într-o capcană pe care ţăranii o întinseseră acolo ca să prindădihorii. sări sub o boltă de viţă dinapropiere ca să culeagă câţiva ciorchini de struguri.Se înnoptase.. dându-se îndărăt. dar eşti aşa de bun să te dai niţel la o parte şi să mă laşi să trec?Ca şi cum ar fi vorbit pământului. care îl făcură să vadă stele verzi. să cheme într-ajutor.au de o mie de ori mai multă judecată decât mine! Dar de rândul ăsta m-am hotărât să măschimb şi să mă fac băiat de treabă şi ascultător!. păpuşica era cât pe-aci să leşine..Aşteptă un ceas. îmi dai voie sămi văd de drum?Aşteptă un răspuns la întrebarea lui.O. seaşeză pe o movija de pietriş. iar păpuşa.Trebuie să ştii. văzând că-itrece pe deasupra capului un licurici. râse.şi îi zise/ . aşa de tare... care îl pune în locul unui caine sa păzească un coteţ de păsări. încât de prea mult râsîi plesni o vână în piept şi muri pe loc.crac. începu să plângă.Ce văzuse? Un Şarpe mare. Şarpele. nemaiputându-şi stăpâni foamea care-l chinuia. aşteptând ca Şarpele să plece să-şi vadă de treaba lui. că rămase cu capul îngropat în mijlocul drumului şi cu picioarele în sus. carepână atunci păruse îndârjit şi plin de viaţă. trei. domnule Şarpe. ceva mai mult. se opri deodată îngrozit şi se dădu cu patru paşi înapoi. stăruitorşi subţirel. când deodată. Cu atât mai mult cu cât am băgat de seamăcă atunci când copiii n-ascultă. să strige. două.Oare să fi murit? zise Pinocchio. o nimeresc întotdeauna rău.Iartă-mă.

în mijlocul câmpului. Am vrut să fac pe încăpăţânatul. văzu că în loc de un dihor.După aceea. . . n-aş fi acum aici. îl trânti jos. de struguri.Mi-era foame.Şi ce faci aici? . dar altă dată n-am să mai fac. . de aceea mi Se întâmplă tot felul de necazuri. Ne răfuim noi mâine.Fac pe câinele de pază. să mă ţii minte.Strugurii erau ai tăi? '-Nu. oprindu-se înduioşat să-l privească. văzu adunate la sfat patru dihănii negre care semănau cu pisicile. îi spuse: .Pe mine nu mă cheamă Melampo . înăuntru suntaşternute paiele pe care s-a odihnit bietul meu câine timp de patru ani.Pinocchio.Cine fură struguri. şi.Adevărat. despărţindu-se de ceilalţi tovarăşi se duse la uşa coteţului.Dacă aş fi fost un băiat cuminte ca atâţia alţii.dacă n-aş fi fugit de acasă de la tata. ai dreptate! strigă păpuşa plângând. Convorbirea lor fu întreruptă de un zgomot de paşi. doi. Şi din când încând. O să fii câinele meu de pază. Acum însă e prea târziu şi trebuie să rabd! După ce îşi descarcă astfel sufletul.. luă păpuşa în braţe şi o duse acasă ca şi cum ar fi dus un miel de lapte. Cum se face că ţi-ai prins picioarele între fiarele astea încleştate? . fură şi găinile..Dacă la noapte o ploua .. . nu e un motiv să iei lucrul altuia. iar bietul Pinocchio rămase înbătătură mai mult mort decât viu.Ah! Tâlharule! strigă ţăranul înfuriat. Scoţând vârful nasuluidin cuşcă.Foamea. şi ziseîncetişor:.Nu eu. Ajuns în bătătură. din pricina frigului. şi punându-i un picior în gât. intră în cuşcă şi se culcă. care i se părea că vine din văzduh. a foamei şi a urâtului. De zgardă era legat un lanţ lung de fier. spunea plângând: . nu s-a prins în capcanăŞi mirarea lui fu nespusă când. să latri. .A murit azi dimineaţă. XXII Pinocchio prinde pe hoţi şi drept răsplată că a fost credincios este pus în libertate. .Bună seara. n-am ce zice! Aşa îmi trebuie.Şi deschizând capcana..Unul din aceşti dihori.poţi să te culci în coteţul ăsta de lemn.zise ţăranul . animale mâncătoare de carne.E târziu şi mă duc să mă culc. iar lanţul era înţepenit de zid. să faci bunătate să-i iei locul. erau nevăstuici. Melampo.. m-am luat după toţi-derbedeii.. Oh! Dacă m-aş mai naşte o dată!. . plârigând.Dar Melampo unde e? Unde e câinele care locuia în cuşca asta? . îi atârnă de gât o zgardă ţintuită în cuie de aramă. şi iată că aproape de miezul nopţii fu deşteptatde un murmur de glasuri ciudate. Era stăpânul viei carevenea în vârful picioarelor să vadă dacă nu cumva vreuna din dihăniile care îi mănâncă puiinoaptea.Bietul băiat! răspunse Licuriciul. care va să zică tu îmi furi găinile? .Zis şi făcut. nu eu! strigă Pinocchio. dacă mi-ar fi plăcut să învăţ şi să muncesc. să fac pe câinelede pază la casa unui ţăran. pehaimanaua^. . Dar nu eraupisici. Şi deoarece mi-a murit chiar azi câinelecare mă păzea noaptea. care umblă după ouă şi după pui degăină. ţăranul intră în casă închizând uşa cu zăvorul.Cine te-a învăţat să iei ce nu e al tău? . . Trecuseră două ceasuri de când dormea adânc.fusese prins un copil. Lasă că ţi-arăt eu ţie. şi o strânse bine ca să nu-i iasăde pe cap.. dragă băiete.răspunse păpuşica. care se apropiau. Am intrat în boltă ca să culeg doi ciorchini destruguri! .Dar atunci cine eşti? . vârându-şi mâinile furios sub zgarda care îl strângea de beregată..Frumos îmi sade. şi ascute-ţi bineurechile: dacă din păcate vin hoţii.Am intrat în boltă ca să culeg un ciorchine.. scoţând felinarul de sub haină.

Aşa făcea. şi începu să latre.. şi cel mai bun lucru ce putem face pentru dânşii/e să-i lăsăm să doarmă în pace!. şi n-ai să deştepţi pestăpânul tău. să vizităm noaptea coteţul de unde osă furăm opt găini.. şi mai puse în dreptul ei un bolovan mare. . Nu meritaţi atâta cinste. dar n-am pe acela de a şovăi şi de a-mi da coate cu .Ce învoială? . ham. ca şi până acum....Păpuşica ar fi putut prea bine să povestească tot ce ştia. Cel care o închise era Pinocchio cel credincios. însă când mă uit bine la tine şi tu îmi pari uncâine de ispravă. Apoi. ar fi putut. Morţij/ sunt morţi. care închidea intrarea. .. şi clătină din cap în chip ameninţător ca şi cum ar fivrut să zică: O să vorbim noi îndată!.Şi faci pe câinele de pază? .Hoţii! răspunse Pinocchio. ţăranul sosi. care o să vă gătească repede cu bulion depătlăgele roşii. o să-ţi dăruim o găină grasă şi durdulie". apropiindu-se de Pinocchio. . însă nu sunt aşa de mişel. Când cei patru dihori se crezură siguri de învoiala făcută. dar eu nu sunt câine!.Cum vezi.Da. răspunse Pinocchio..credinciosul meu Melampo.A murit? Săracul de el!. şi luând puşca şi deschizând fereastra.. cu condiţia.în coteţ. ... însă dihorii m-au deşteptat cu gălăgia lor. . .I . vezi bine! răspunse Pinocchio. Şi când te gândeşti că Melampo. aş vrea să fac cu tine o învoială. Era aşa de blând!.Ei bine... erai treaz ori dormeai? mai îl întrebă ţăranul.Noi o să venim o dată pe săptămână. Şi într-adevăr într-o clipă.Cum se face c-ai descoperit pe tâlharii ăştia tuspatru?. întrebă: . se repeziră înăuntru unuldupă altul. da.Cine e acolo? .O păpuşica. ba unul din ei a venit până la uşă şi mi-a spus: „Dacă făgăduieşti că no să latri..Aşa făcea Melampo? întrebă păpuşica. şi o să fii mulţumit.. .. care nu s-a mulţumit numai c-a închis-o. cum făceam şi cu Melampo. să te prefaci că dormi şi să nu-ţi vină poftă să latri şi să-ţi deştepţi stăpânul. Şi lătrând întocmai ca un câine de pază.x^ ca s-o înţepenii* nească bine.Te rog să mă ierţi. intră repede în coteţ şi după ce prinse şi vârî într-un sac pe cei patru dihori. . începu să-l mângâie şi printre altele îlîntrebă: . La auzul lătratului.Când au intrat dihorii în curte. nu băgase nimic de seamă!. ■ ham. Din găinile astea. şi una ţi-o dăm ţie.. să povesteascăînvoielile ruşinoase dintre câine şi dihori. şi n-avea nici o grijă căînainte de a pleca o să-ţi lăsăm în cuşcă o găină grasă şi durdulie pentru prânzul de mâine.. şi dupăce deschiseră cu unghiile portiţa de lemn... Ne-am înţeles? .Dormeam.. ţăranul sări din pat. înţelegi? Să îndrăznească să-mi facămie o asemenea propunere! Pentru că trebuie să ştii că sunt o păpuşă care o fi având toatecusururile din lume. Dar n-apucară să intre bine. Mă mulţumesc numaisă vă duc mâine la birtul din comuna vecină. dar oamenii cumsecade ca mine nu se uită la asemenea fleacuri!. adică. asta drept pedeapsă!. se duseră întinşi spre coteţul găinior care era aproape de cuşca lui Pinocchio. Prin urmare dorrni în pace. şi ne înţelegeam de minune.Unde sunt? .Vin acum.Atunci ce eşti? .In sfârşitam pus mâna pe voi! Aş putea să mă răzbun. şapte le mâncăm noi... şi simţiră că se închide uşa după dânşii. . ham. le zise nespus de mulţumit: . . făcea din gură: ham..bineînţeles. dar aducându-şi aminte că SMelampo murise/îşizise în gând: La ce bun să învinuieşti morţii?.

n-avu de ce să apuce.apoi găseşte unPorumbel care îl ducepe ţărmul mării. încât toate văile dimprejur le repetau ecoul.Nu vezi ce fac? Plâng! răspunse Pinocchio ridicând capul.Dacă îl cunosc! Dar mi-e tată! Ţi-a vorbit de mine! Mă duci la el? Trăieşte? Răspunde. XXIIIPinocchio deplângemoartea Fetiţei cu părulbălai. dar cuaripile tot întinse.In vremea aceasta. care trebuia să-l ducădrept la locuinţa Zânei. şi să nu-l maipărăsesc niciodată! Niciodată! Niciodată!. iar strigătele şi tânguirile lui erauaşa de sfâşietoare şi triste. în. spune-mi unde pot să-l găsesc. Şi îi scoase zgarda.Atunci cunoşti şi pe Geppetto? întrebă el pe păpuşica. dacăţiiubeşti frăţiorul. dacă aş muri şi eu! Da. nici încolo. cine osă-mi mai dea de mâncare? Unde o să dorm noaptea! Cine o să-mi mai facă haine? Oh! Ar fimai bine. pentru ce ai murit? Pentru ce n-am murit eu în locul tău.. . nu-i fu cu putinţă să zărească locuinţaFetiţei frumoase cu părul bălai.Ce făcea?. nu cumva cunoşti printre prietenii tăi. spune-mi că nu e adevăratc-ai murit!. Dacă într-adevăr mă iubeşti. Căzugrămadă la pământ. locul ei se afla o lespede de marmură. Aceste simţăminte îţi fac mare cinste. De-abia scăpă Pinocchio de povara umilitoare a zgardei din jurul gâtului. văzu printre copaci. eu. pădurea unde întâlnise Vulpoiul şi Cotoiul. pe când tu erai aşa de bună? Şi tata unde o fi?O. şi nu se mai opri deloc până nu ajunse în drumul mare. după ce a silabisit acele cuvinte. adăugă Porumbelul. dar părul lui fiind de lemn. care sunt atât de rău.Bravo băiat! strigă ţăranul.Ia spune-mi... pe care erau scrise culitere de tipar. fie-ţimilă. de o mie de ori mai bine. când se ivise ziua. . atunci o să mor de-abinelea. şi ca să-ţi dovedesc nemărginita mea recunoştinţă. Ce vrei să mă fac singur pe lume? Acum când te-am pierdut pe tine şi pe tata. înălţânduse vârful Stejarului-uriaş. eltot plângea. Plânse toată noaptea. se uită de jur-împrejur. îţi dau drumul să te întorci acasă. şi văzu cu och. Era mai mare decât uncurcan. trăieşte? . şi începând să alerge cu câtă putere îi mai rămăseseîn picioare. Cum a rămas păpuşa. Zâna mea dulce. ca să treacă peste ocean Bietul bătrân. Ajuns în drumul cel mare. îi strigă din înălţimea văzduhului: . măcar că în ochi nu mai avea un pic de lacrimi. se pomeni peste câteva clipe în livada unde se ridica odinioară căsuţa cea albă. trăieşte iarăşi ca altădată! Nu te doare că mă vezi singur.. Şi plângând spunea: . o păpuşă pe care ocheamă Pinocchio? -Pinocchio? Ce ai spus? Pinocchio? repetă păpuşica sărind în picioare.Atunci avu deodată un presentiment trist. bătându-l pe umeri. care oprindu-se din zbor. izbucni într-unnesfârşit hohot de plâns. ca să rămân veşnic lângă el. Zâna mea dragă. vreau să mor! Ih! Ih! Ih!Şi pe când se tânguia astfel. şi începu să alergepeste câmp. O. aceste rânduri sfâşietoare: AICI ZACE FETIŢA CU PĂRUL BĂLAI MOARTĂ DE DURERE PENTRU CĂ A FOST PĂRĂSITĂ DE FRĂŢIORUL EI PINOCCHIO.îşi cioplea singur o luntrişoară.. Pinocchio sunt eu. învie. trecu pe deasupra un Porumbel uriaş.L-am lăsat acum trei zile pe malul mării. şi ştergându-şi ochii cu mânecade la haină. de mai bine de patruluni de . şi acoperind cu mii de sărutări marmura mortuară. undefusese spânzurat de gât.Porumbelul auzind aceasta. vă las să vă închipuiţi voi singuri. . încercă să-şi smulgă părul din cap.persoanele necinstite. .O.. şi deacolo se aruncă în apăca să vină în ajutorultatălui său Geppetto. părăsit de toţi? Dacă mă prind hoţii iar o să mă spânzure de craca Stejarului. dar nici încoace. .Ascultă băietele. coborî numaidecât şi se aşeză pe pământ.iul liber.. şi dimineaţa următoare. Zâna mea scumpă..Dar căsuţa nu mai era acolo. ce faci acolo jos? .

scoase un ţipăt ascuţit. . Numai când o vedea îi şi venea rău. şi punânduşi un picior într-oparte. cum fac călăreţii..Acolo e tata! Acolo e tata! ' V\nvremea aceasta. Păpuşica. şi du-te! A doua zidimineaţa ajunseră pe ţărmul mării. şi după ce o isprăvi.Vreau să-l salvez pe tata!Pinocchio. nu mai sfârşea che-mându-şi tăticui pe nume. şi uitându-se înapoi văzură un copil care. Porumbelule drag.'' răspunse baba. strigă plin de mulţumire: Zboară. pentru că îşi scoaseşapca şi el şi îl salută. şi îngânând încet orugăciune se îndreptară către casele lor. . Pinocchio îşi aruncă SAV*i\ privireaacolo. -Cum? . dar la apucat o frică şi o ameţeală aşa demare.Intrară într-un porumbar. mititel. şi după ce s-a uitat bine. îşi recunoscuse băiatul.Unde e luntrea?• Uite-o colo. îlapuca stomacul. plutea . . luntrea izbită de furia furtunii aici apărea printre valuri. s-a suit într-b luntre ca să treacă oceanul să-l caute.Dacă vrei să mergi.. care ţipa şi dădea din mâini. şi în ea ^-^ ~un om mic. dragă băiete. porniră la drum. nu putuse să' sufere mazărea.Peste o mie de kilometri.încaleci pe spinarea mea. răspunse Porumbelul. dar luntrea nu se mai ivi. .când colindă lumea ca să te caute. te duc eu.O mie de kilometri? O. dar în seara aceea a mâncat ca un lup.Bietul unchiaş. şi făcându-i semne cu mâna. fără vorbă multă. iar prin tot felul de semne din mâini.Ce să se întâmple? Un biet tată.Porumbelul puse jos păpuşa şi nevrând să aştepte mulţumiri pentru fapta bună ce făcuse.Pe ţărm era o grămadă de lume. uitându-se în largul mării. şi peste câteva clipe zburase atât de sus că aproape atingea norii. iar Pinocchio.-. toată viaţa. unde nu era decât o doniţă plină cu apă şi un coşuleţ plin cu mazăre. însă astăzi marea efurioasă. Sunt uşor ca frunza..Greu? Dimpotrivă.■ ■. în dreptul degetului meu. arătând o luntre care. Pinocchio fu curios să se uite în jos. se năpusti un val năprasnic. încât ca să nu se pomenească răsturnat. Zburară toată ziua.Să ne oprim niţel lângă porumbarul ăsta şi pe urmă o pornim iarăşi la drum ca s-ajungemmâine în revărsatul zorilor pe ţărmul mării. Şi. din vârful unei stânci înalte.Iată însă că auziră un ţipăt deznădăjduit. Eşti greu? . Pinocchio sări în spinarea Porumbelului. îi lăsa să înţeleagă că s-ar întoarcebucuros. cu batista şi chiar cu şapca din cap. fiind de lemn.Ce s-a întâmplat? întrebă Pinocchio pe o babă. şi unul în cealaltă. ce bine ar fi să am aripi ca tine! . măcar că era departe de ţărm. Ajuns la înălţimea aceeaameţitoare. că ard de dorinţă s-ajung cât mai repede! Porumbelul. spuseră atunci pescarii care se adunaseră pe mal.Deodată. . Către rumbelul îi spuse: . Aşteptară s-o mai vadăapărând. îşi încleşta braţele de gâtul calului său înaripat.Tare mi-e sete! . zboară. de leparte păreacât o coajă de nucă. se întoarse către Porumbel şi îi spuse: . întinse aripile. s-a hotărât să treacă în ţăriledepărtate din lumea nouă ca să te caute şi acolo. . îşiluă zborul înapoi şi se făcu nevăzut. care şi-a pierdut copilul. aşa că luntrea e gata să se scufunde. că atunci când ţi-e foame şi n-aialtceva de mâncat. din vârfulunei stânci se aruncase în mare strigând: .Iar mie tare mi-e foame! adăugă Pinocchio. .E departe de aici până la malul mării? întrebă Pinocchio înduioşat. . chiar şi mazărea este gustoasă! Foamea nu cunoaşte mofturi sau nazuri!Pinocchio încalecă iarăşi pe spinarea Porumbelului.N-aş fi crezut niciodată ca mazărea să fie aşa de bună! Trebuie să înveţi. dar că marea era furioasă şi îl împiedica să vâslească pentru ca să se apropie de mal. şi neputându-te găsi. căluţule..Părea că Geppetto.. şi luntrea se făcu nevăzută. aici părea să se răstoarne.

singurel. tuna groaznic şi fulgere scăpărau..Bietul băiat! spuseră atunci pescarii.Aruncătura a fost aşa de violentă.încât părea o muscă. . n-ai întâlnit cumva o luntre în care se afla tata? .Se găsesc bineînţeles! răspunse Delfinul. îmi dai voie să-ţi spun o vorbă? . te rog. după cum eu sunt copilul cel mai rău.. încă ceva. apucă repede .în vremea aceasta cerul se înseninase. păpuşica îi strigă cu glas tare. ba un picior. că izbindu-se de pământ. care de câteva zile răspândeşte groaza şi urgia înapele noastre. domnule Peşte.Şi tata? . veni un val cuatâta furie.E tatăl cel mai bun din lume. şi nu l-au mai văzut. Pinocchio.începu să facă sforţări disperate ca s-ajungă la mal. Şi ce noapte îngrozitoare! Turna cu găleata. începu să se uite încoace şiîncolo doar o zări peîntinderea nesfârşită a mării vreo luntrişoară cu un om înăuntru. îşi zicea el în gând. Ca să-ţi faci o idee. soarele se ivi în toată strălucirea lui. . se întoarse către Delfin şiîi spuse: '. spre norocul lui.Dacă aş şti cel puţin cum se numeşte insula. .Vai de mine! strigă îngrozit Pinocchio.Ei.Pe unde trebuie s-o apuc? . la stânga.. . Aici îl vedeai dispărând înapă. . cum se găsesc prea puţini înlume. apă şi o mică pânză de corabie.Ia-o pe potecuţa aia de colo. înotătoată noaptea.. darse mângâie repede.Cu furtuna de astă-noapte. în sfârşit. nu văzu înaintea lui decât cer. .Gândul că se află singur. Dacă aş şti măcar că insulae locuită de oameni cumsecade.Poate că l-a şi înghiţit fioroasa Balenă. şi chiar nu j tocmai departe de aici.deasupra apei şi înota ca un peşte..Dacă e mare!. i-au pârâit toate încheieturile. N-ai grijă că nu te rătăceşti. Zicând acestea. ba o mână. răspunse Delfinul. Valurile legănându-sefurioase. răspunse Peştele. se întoarseră pe la casele lor. iartă-mă că te-am supărat şi îţi mulţumesc debunăvoinţă. Dumneata care te plimbi toată ziua şi toată noaptea prin mare. încât ar încăpea prea bine în ea un tren culocomotivă cu tot. bătea grindina. dar aşa de departe.Eşti aşa de bun să-mi spui dacă în insula asta se găsesc sate unde să poţi să mănânci fărăprimejdia de a fi tu însuţi mâncat? . îl purtau în voia lor ca pe un fir de pai. ca să fie auzită. în mijlocul acelui ţinut deşert. când deodată se văzu că trece nu tocmai departe de ţărm. Era o insulă înmijlocul mării. însufleţit de nădejdea de a ajunge la vreme ca să-l scape pe bietul său tată.Atunci păpuşica întinzându-şi hainele la soare ca să le usuce.Şi e mare Balena asta? întrebă păpuşa. află că e mai mare decât o clădire cucinci etaje' şi are o gură atât de largă şi adâncă. încât îl aruncă dintr-o dată pe insulă.. dar în zadar. Dar după ce s-a uitat bine întoate părţile.Dar cine e tatăl tău? . XXIV Pinocchio soseşte în „Insula Albinelor harnice" şi o regăseşte pe Zână. în cele din urmă fu pierdut din ochi.Spre dimineaţă. şi îngânând încet o rugăciune. un peşte uriaşcaje înota agale cu capul afară din apă. îl umplu de atâta tristeţe căera mai mai să plângă. care se adunaseră pe mal.Să ne vedem cu bine. care era un Delfin atât de politicos. luat de furia valurilor. domnule Peşte. vreau să zic de oamenii care să n-aibă urâtul obicei de aspânzura copiii de crăcile copacilor! Pe cine să întreb că nu văd pe nimeni?. zicân-du-şi: Scăpai şi de rândul ăsta ca prin urechile acului. izbuti să vadă nu tocmai departe o bucată lungă de pământ. răspunse Delfinul. la o maredepărtare de mal. şi ţine-o drept f înainte.Neştiind cum să-i zică pe nume. iar marea se făcu liniştită şi netedă ca oglinda. .Şi două. care începuse să tremure de frică. dincolo îl vedeai apărându-i. . luntrea cred că s-a scufundat. şi îmbrăcându-se în grabă.de părea că e ziuă.

. .du-te mai bine de-ţi caută de lucru. Nam făcut /în viaţa mea pe hamalul.. nu băgasenimic în gură. sau să ceară de pomană un gologan ori un codru de pâine. . cu atât mai răupentru ei. nici măcar o porţie de mazăre!Ce să facă?Nu-i rămânea decât două căi ca să-şi potolească foamea:. numai să-mi ajuţi să duc până acasă aste douăcărucioare cu cărbuni.? In vremea aceasta foamea îl chinuia. şi tuturor Pinocchio le-acerut de pomană. şi dacă nu muncesc şi îndură foamea. carese frigea de sete. săraci cu adevărat.Să ceară de pomană îi era ruşine. cere mândriei tale să-ţi dea să mănânci. băiete dragă. să beau o gură de apă dirr doniţele dumitale? întrebă păpuşa. Uliţele furnicau de fiinţe care alergau încoace şi încolo după treaba. deşucheatul de Pinocchio. toate aveau ceva de făcut. 97 Femeia. bolborosi cu voceape jumătate.pe potecuţă şi începu să meargă aşa de iute că păreacă aleargă. de l-ai fi căutat culumânarea aprinsă. sau să ceară ceva de lucru. şi iarăşi nu răspunsenici da. . După ce Pinocchio sorbi ca unburete.După câteva clipe trecu pe drum un zidar care ducea pe umeri un hârdău cu var. şi în loc de un ban îţi dau cinci.Nici o parachioară! răspunse cărbunarul. şi nu vreau să mă obosesc.. în lumea asta. Iţi dau patru. care trăgea singur cu multă greutate două cărucioare încărcate cu cărbuni. băietele dragă! spuse femeia. ştergându-se la gură.După ce-a mers mai mult de o jumătate de ceas. pentru că tatăl său îi spusese mereu că pomană nau dreptulsă ceară decât bătrânii şi neputincioşii. se apropie de el.Dar varul e greu. Pinocchio.continuă femeia. . merită milă şisprijin. punând doniţele jos. n-am tras niciodată la cărucior. răspunse Pinocchio. nici nu. du-te la altul să-ţi dea să mănânci pe degeaba. sunt numai aceia care. dar bagă de seamă să nu-ţi cadă cu greu la burtă. adăugă repede:. vino cu mine de cară var.. fie din pricina vârstei./ . îţi dau o felie de pâine. îţi dau şi o prăjitură cu dulceaţă şi cu . toatelucrau. în clipa aceea. .Cu atât mai bine pentru tine!răspunse cărbunarul.Ştii că mă uimeşti! răspunse păpuşa aproape supărată. şi care.Bucuros. auzind aceste cuvinte.în mai puţin de o jumătate de ceas trecură pe acolo douăzeci de inşi. care ducea pe umeri două ulcioare cu apă.îmi dai voie. Toţiceilalţi sunt datori să muncească.Dacă miajuţi să duc până acasă una din doniţele astea. dar toţi îi răspunseră: „Nu ţi-e ruşine? în loc să umbli cască gura pe uliţă. răspunse repede.. La cel mai mic zgomot.. nici nu.Am înţeles. se întorcea să se uite înapoi de frică să nu fie urmărit deBalena aceea mare cât o casă cu cinci etaje şi cu gura largă şi adâncă unde încăpea un tren'culocomotivă cu tot. Pinocchio se uită la doniţă. . şi plecându-şi ochiide ruşine îi spuse încet: . trecu pe drum un om plin de sudoare şi sfârşit deoboseală.Eşti aşa de bun să-ţi faci pomană cu un ban pentru un biet copil care moare de foame.Fii milostiv şi dă-mi un ban că nu mai pot de foame! . judecându-l după înfăţişare că e om bun. fie din pricină de boală sunt osândiţi sănu-şi mai poată câştiga pâinea de toate zilele prin munca lor. Atunci.îi răspunse zidarul.Dacă nu vrei să te oboseşti băiete dragă.. şi nu răspunse nici da.Setea mi-a trecut! Dacă aş putea să-mi astâmpăr şi foamea!. pentru că de douăzeci şi patru de ceasuri. sosi într-o ţărişoară care se numea „Ţara Albinelor harnice". şi învaţă cum se câştigă pâinea!"în sfârşit trecu o femeiuşcă drăguţă.Şi după conopidă.Şi odată cu felia de pâine o să-ţi dau şi o strachină de conopidă prăjită în oţet şi untdelemn.Pinocchio se uită încă o dată la doniţă. ţara asta nu face de mine! Eu nu sunt născut ca să muncesc. dacă e adevărat că mori de foame. bună femeie.Bea. Nu se găsea un trândav sau o Haimana.

.îmi făgăduieşti?. acelaşi păr. ... Cred c-a sositvremea să intru şi eu în rândul oamenilor. pofti pe Pinocchio să se aşeze la o măsuţă întinsă şi îi puse dinainte pâine... da..După ce îşi potoli muşcăturile îndrăcite ale foamei.Prichindel ştrengar! Cum ai băgat de seamă că sunt eu? .. Mărturia durerii . . când am citit „Aici zace.Pentru că păpuşile nu cresc niciodată. cu furculiţa în aer şi cu gura plină de pâine şide conopidă. Dar unde-o fidânsul la ceasul ăsta?.. Pinocchio plângea cu hohote.Nu ştiu. răspunse bâl-bâindu-se Pinocchio.Eu spun numai minciuni. dumneata semeni. şi căzându-i la picioare....Vezi că... Dar de azi înainte vreau să mă schimb. ca dânsa! O. ..Eu fac pe trântorul şi pe haimanaua toată ziulica..La răspunsul acesta..Ia spune-mi mamă: aşadar nu e adevărat c-ai murit? ..Ţi-aduci aminte? M-ai lăsat fetiţă. Spune-mi că eşti dumneata.. da.Deloc! Copiii cuminţi sunt ascultători pe câtă vreme tu.Pinocchio nu se mai putu împotrivi. .. trăiesc păpuşi şi mor păpuşi. căci astfel.. vezi că.Copiii cuminţi se duc bucuroşi la şcoală. Dar cum se face că ai crescut aşa de repede?- E o taină. strigă Pinocchio. femeia se încăpăţâna să spună că nu era dânsa Zâna cu părul bălai. .Copiii cuminţi spun întotdeauna adevărul.Un lucru foarte uşor: să te sileşti să devii băiat cuminte. că părea ieşit din minţi..Pentru ce? . da. Vreau să mă fac băiat cuminte. şi scoase un oftat lungde mirare. şi acum mă găseşti femeie.. .. . Ajunşi acasă. dumneata îmiaduci aminte. mulţumirea lui Pinocchio fu aşa de mare. Stomacullui părea o casă rămasă pustie şi nelocuită de cinci luni. scărpinâdu-se în cap. XXVPinocchio făgăduieşte Zânei să Be cuminte şi să se pună pe învăţătură. nu sunt? ... . aceeaşi voce...Spune-mi-o şi mie: aş vrea să cresc şi eu niţel. zise: . Zânişoara mea. îmbrăţişa genunchii aceleifemei misterioase. şi luân-du-şi inima în dinţi.. Pinocchio înghiţea pe nemestecate. pentru că s-a săturatsă mai fie păpuşă şi vrea să devină un băiat ca toţi băieţii. şi-o puse în cap.. Nu mă faqe să plâng iarăşi! Dacă ai şti! Am plâns atât! Am suferit atât! Şizicând astfel... .. Nu vezi? Am rămas tot ca un băţ de chibrit.... cu ochii zgâiţi. Ispitit de lăcomie.Şi pe mine m-apucă frigurile când mă gândesc.. .îmi pare şi mai bine.". şi păpuşica. în loc de surioară o să-ţi zic mămică... Zânişoara mea!.Copiilor cuminţi le place cartea şi lucrul.Oh! Sunt sătul să fiu mereu păpuşă.Se vede că nu! răspunse Zâna zâmbind... .. văzându-se descoperită şi nevrând să întindă gluma prea departe.Cred că da: sunt chiar sigură.. încât luă mâinile Zânei şiîncepu să i le sărute cu atâta foc. femeia. . dar n-apucase să-şi îndrepte bine privirea spre dânsa.chiar dumneata!.. aceiaşi ochi. .Dar ce.Eu n-ascult niciodată de alţii. La început..Dar tu nu poţi să creşti! răspunse Zâna... se uită în sus ca să mulţumeascăbinefăcătoarei lui.O să mai am eu parte să-l mai văd vreodată şi să-l îmbrăţişez? . şi dumneata aipărul bălai. neputând s-o ducă în mâini.Numai să meriţi.poame.Dragostea ce-ţi păstrez m-a făcut să ghicesc.Adevărat? Şi ce'trebuie să fac ca să merit? ... conopidă călită şi prăjitura făgăduită..Dacă ai şti cât am suferit şi cum era să cad grămadă. . şi spuse luiPinocchio: .Ştiu şi tocmai pentru asta te-am iertat. însă tu. sfârşi prin a recunoaşte. dar. da. şi să fiu mângâierea tatei. rămânând înmărmurit.. . De-atâta vreme mătopesc de dor să am şi eu o mamă ca toţi copiii!. da. Apoi ridicând ochii şi privind-o cudrag. atât de femeie c-aş putea să-ţifiu mamă. o întrebă: .Ce să fac! La urma urmei o să-ţi duc doniţa până acasă! Doniţa era foarte grea..îţi făgăduiesc. Se nasc păpuşi.

să nu stea degeaba. .cunoscuţi pentru lenea la învăţătură şi apucăturilor lor deşucheate. fie că s-a născut sărac.. Trândăvia e oboală foarte urâtă şi trebuie să ne vindecăm cât mai degrabă de ea.Spuneam.De ce!. silitor. şi Zâna de asemenea nu uita să-i repete . bucuros. şi îi trase olovitură zdravănă în ţurloaie. pentru că Pinocchio întinse piciorul pe sub masă. cândvăzură intrând în şcoală o păpuşă! A fost un râs. sfârşesc întotdeauna în temniţă ori la spital. deştept şitotdeauna sosind cel dintâi..şi toţi îl mângâiau şi-l iubeau din suflet.Apoi o să-ţi alegi după placul tău un meşteşug.. sărind de bucurie. care îl trăgea de haină pe la spate. nu ne mai vindecăm. Şi mai tari decât picioarele! spuse un altul care.Cuvintele acestea îi merseră la inimă păpuşii căci ridică iute capul şi spuse Zânei: . Vreau să-ţi ţin loc de mamă. . nu e aşa? Ţi-am făgăduit: acum nu depinde decât de tine. îngână păpuşa cu vocea pe jumătate. care alta. XXVIPinocchio se duce cu colegii lui de şcoală pe ţărmul mării ca să vadă un peşte groaznic carese numeşte Balenă..spuse Zâna . Pinocchio se făcu serios.Ce mai încoace încolo. domnule....i: . care îi lua şapca din mână. se alesese cu un ghiont în burtă. am să fac tot ce-mi vei spune. nici să m-apuc de meşteşug. cu orice preţ. cât trăieşte trebuiesă facă ceva... n-am venit aici ca săfiu caraghiosul vostru. şi care căuta să-i lege picioarele şimâinile cu sfoară. care nu se mai isprăvea.. . vă rog să vă vedeţi de treabă.tale m-a făcut să văd că ai inimăbună: şi de la copiii cu inimă bună chiar de sunt puţin cam ştrengari şi cu apucături rele. adăugă Zâna. şi vreau să devin băiat ca toţi băieţii.Chiar de mâine.Şi ce coate!.Am să învăţ. Vai de tine dacă te înveţi trândav. se întoarse către cei care îl necăjeau şi îşibăteaujocdeel. cu o lovitură de picior şi cu un ghiont. Mi-aifăgăduit..Oh! Ce bine îmi pare! strigă Pinocchio. .Dar nu vreau să învăţ.La început Pinocchio nu-i luă în seamă şi îi lăsă în pace.cei care spun aşa. pentru că îl vedea plin de luare-aminte. . o să începi să te duci la şcoală.Băiete dragă . Eu respect pe alţii şi vreau să fiu şi eu respectat.. ca să-l facă să joace.Şi tot îi spunea dascălul în toate zilele.Nu.. din pricina glumelor luinesăbuite. care încercasă-i facă repede cu cerneală două mustăţi mari sub nas. acum pentru ca să mă duc la şcoală mise pare cam târziu.O să m-asculţi şi o sa faciîntotdeauna ce-ţi voi spune? .Chiar dascălul se fălea cu Pinocchio. când erau gata de plecare. . altfelcând ajungem mari. Iată pentruce am venit să te caut până aici. că.Singurul lui cusur era că prea se înhăita cu toţi copiii.Aoleo. Care îi trăgea opăcăleală. şi le spuse drept în faţă: . păpuşa câştigase stima şidragostea tuturor şcolarilor. prăpădindu-se de râs. întinse mâna ca să apuce păpuşa de nas. paiaţo! Ai vorbit ca din carte! urlară ştrengarii de copii. am să lucrez. omul fie că s-a născut bogat. şi ridicându-se cel din urmă. pentru că la urma urmei. tot temai aştepţi la ceva. A doua zi Pinocchio se duse la şcoala primară. chiar din copilărie.Pinocchio se făcu numaidecât mai puţin vesel. ce mai cotonoage ai! zbieră copilul frecându-şi vârtătaia pe care i-o făcuse păpuşica.Bravo. . bucuros! . să lucreze. închipuiţi-vă pe ştrengarii de copii. şi printre ei erau mulţi ştrengari. mi s-aurât cu traiul ăsta de păpuşă.Ia. şi unuldin ei mai obraznic decât toţi.Dar nu-i prea merse bine.. adică tot mai nădăjduieşti cor să se întoarcă pe calea cea bună. Află de la mine că pentru învăţătură nu e niciodată prea târziu! .Ce tot bolboroseşti printre dinţi? întrebă Zâna cu un ton cam supărat. dar în cele din urmă depăşindu-i răbdarea.Bucuros.Ascultă ce-ţi spun eu.Pentru că lucrul mă oboseşte. .

râzând şi mai tare. care . întorcându-şi privirea înapoi.In marea noastră a sosit o Balenă mare cât un munte. unul dintre ei Bind rănit.într-un ceas ne şi întoarcem.Ia vă rog să-mi spuneţi.Ce anume? .Treaba lui! D-aia ia leafă. Cu o lecţie mai mult ori mai puţin. le dădea cu tifla tovarăşilor Iui rămaşi departe de tot şi văzându-i obosiţi.Ne ducem la ţărm s-o vedem. ca să bombănească toată ziulica.. . începu să fugă peste câmpie.. ca să vă fiu pe plac? . adăugă altul.Foarte uşor: Şcolarii care învaţă. răspunseră ştrengarii într-un glas. ...Din răspunsurile fără noimă şi din râsetele lor deşucheate. Pinocchio! Tovarăşii tăi de şcoală...E departe de aici până la ţărm? întrebă Pinocchio. în clipa aceea. Nu cumva o fi tot Balena din ziua când s-a înecat bietul tata? . . cine nu.Ori poate s-o fi întins pe pat ca să tragă un pui de somn. şi din pricina lor cine ştie cenenorocire te aşteaptă. a şi pornit-o în altă parte.106 . Avem şi noi mândria noastră!.Unde vă e Balena? întrebă el. Nefericitul.Se întâmplă însă că întro bună zi. tot acoloajungi.Nu mi-e frică! răspunse Pinocchio. spu-nându-i un lucru care nu era adevărat. . .mereu: . Pinocchio era mereu în frunte. Pinocchio e arestat dejandarmi. îi ziseră:.Cum asta?.Aoleo! Găgăuţă! spuse unul din ceată.Vezi bine că ne pasă. dar nu văzu nici oBalenă. haidem! Să ne luăm la întrecere cine aleargă mai iute! strigă păpuşa. fac să se cunoască de la o poştă cei ca noi.. gâfâind.Şi ce-o să zică dascălul? .. .Mamele nu ştiu niciodată nimic. ca şi cum ar fi vrut să zică: „Am destulă minte în cap". răspunseră derbedeii. . nu ştia ce grozăvii şi ce nenorociri cumplite îl aşteptau..JEMh când în când. întorcându-se către tovarăşii lui. . şi necăjindu-se.. . ca un peşte de mărimea aia o să te aştepte pe tine? Cum i s-a urât. plini de praf şi cu limba scoasă de un cot. . . Vrei să mergi şi tu? . Pinocchio aruncă repede o privire pe întinderea apei..Atunci ce trebuie să fac. Dar ce crezi tu.Nu.. Nu ţi-e ruşine să faci toatăvremea pe silitorul la învăţătură? Nu ţi-e ruşine să înveţi cu atâta sârguinţă?..Las-o încolo de şcoală! Vom merge mâine.Ştim noi ce!. rabdă. Ajuns la ţărmul mării.Ai aflat ultima noutate? . Pinocchio înţelese că colegii lui îitrăseseră o păcăleală.S-o fi dus să mănânce! răspunse unul din ei râzând. ceata ştrengarilor cu cărţile şi caietele la subţioară. Şi noi nu vrem să trecem drept leneşi. ce vă pasă vouă?.Nu: eu mă duc la şcoală.. ce-aţi câştigat născocind povestea cu Balena? . . când se ducea la şcoală să întâlnească o ceată din tovarăşiilui obişnuiţi. şicine l-a văzut.Bagă de seamă.Semnalul plecării odată dat. strigă la ei cuo voce înţepată: .Adevărat?. ca şi cum ar fi avut aripi la picioare. râdeadin toată inima.Am câştigat că te-am făcut să nu te duci la şcoală şi să vii cu noi.Trebuie să-ţi fie şi ţie urâtă şcoala.Ştiţi ce-am să fac? spuse Pinocchio. Marea era liniştită şi netedă ca oglinda. o să te facă mai curând sau mai târziu să nu-ţi mai placă învăţătura. făcând pe grozavul şi atingându-şi fruntea cu degetularătător. care ieşindu-i înainte. lecţia. care numai chefde carte n-au. pentru că ne dai de gol dascălului.Atunci. XVIIMare păruială între Pinocchio şi colegii lui. . dascălul.Dar mama? .Şi dacă învăţ. .. dar o să măduc după ce-oi ieşi de la şcoală. bine. Balena vreau s-o văd.. ştiu eu pentru ce.

plângând cu hohote disperate. copiiiîngroziţi o luară la fugă. aşa încât cărţile. văzând ca nu se pot măsura cu păpuşa în luptă corp la corp. Şi. Şi zicând aşa. pungaşul de Pinocchio. . îi trase un pumn în ceafă.întorcându-se şi uitându-se chiorâş lael. lăsauîntotdeauna o vânătaie spre amintire.Ei. că-şi ţinea duşmanii la o bună depărtare.Şi dacă eu vreau să-mi văd înainte de carte?. dezmăţaţilor! Bătăile astea dintre copii.. Să nu-mi facimie pe grozavul. şi măcar că de durere şi spaimă părea şi el mai mult mort decâtviu.ca să ai pentru masa de diseară. o păţeşti! .. lucra aşa de bine.Ia astâmpăraţi-vă. mamă.Bietul Rac! Ca şi cum ar fi vorbit vântului. nu-mi tot face mie pe isteţul.Dar Pinocchio rămase pe loc. şi încâteva secunde se făcură nevăzuţi. izbucnind într-un hohot de râs.Te mănâncă spinarea! .Aţi auzit? îşi bate joc de noi! Ne-a zis cele şapte păcate din Biblie!. măcar că era singur.. dar păpuşa care avea privirea vie şi şireată. îl striga pe .în timpul ăsta. Atunci copiii. şi când te vei aştepta mai puţin. Atât a fost de-ajuns. ai să ne-o plăteşti.Ia slăbeşte-ne.istorii. iar colţurile şi marginile le avea de pergament. care se făcualb ca zidul şi nu rosti decât aceste cuvinte: .Cucu! . şi cât ai clipi din ochi şi puseră mâna pe ele. pentru că dacă ţie nu ţi-e frică de noi. Rac nesuferit! Ai face mai bi-\ ne să în-j ghiţi două / guri de licheni ca să-ţi treacă ră-guşeala. care ieşise afară dinapă şi care se târâse încet-încet până pe mal..Unul dintre ştrengari puse mâna pe carte. Vă puteţi închipui cât era de grea. ca şi cum ar fi vrut să zică: „Nu e de noi: noi suntem obişnuiţi să mâncămlucruri mai de soi decât acestea". îi zise fnojiceşte: .se ferea la vreme. bătaia se îndârjea şi mai tare. venind drept la dânsul. ţine asta.. începură să arunce în el cu gramatici.. I -Pinocchio. trecândui pe deasupra capului. vâră-te în pat şi caută de năduşeşte. crezând că e ceva de mâncat. ţinti bine drept în capul lui Pinocchio şi o azvâli cutoată puterea: dar în loc să izbească păpuşa. după cum era de aşteptat.. Maiîntotdeauna se întâmplă o nenorocire!.. se lupta ca un viteaz. geografii.Cucu! .Pinocchio. răspunse şi el cu un pumn şi în câteva clipe se încinse obătaie în toată regula.. iar noi suntem şapte.. rareori se sfârşesc cu bine. cere iertare.. pentru că ne-ai jignit. altfel.Oh. care^ 'sPrăviseră de aruncat toate ^" cărţile lor. La vederea mortului.Şapte ca cele şapte păcate din Biblie! spuse Pinocchio. dar după ce morfoleau în gură o foaie sau o copertă.Nici n-o să ne mai uităm la tine. Ceva mai mult.Pinocchio. apoi nicinouă nu ne e frică de tine! Bagă de seamă că tu eşti singur. Pinocchio! strigă atunci cel mai mare dintre copii. ghiozdanul cu cărţile păpuşii.Stai că ţi-arăt eu ţie Cucu! strigă cel mai îndrăzneţ dintre ştrengari. Du-te mai bine acasă. .. Inchipuiţi-vă bucuria peştilor! Peştii.Cucu! . apoi căzu întins pe ţărm.sunt duşmanii noştri cei mai mari..O să te întorci acasă cu nasul jerpelit. cădeau toate în mare..In vremea aceasta copiii.. totuşi se duse de-şi înmuie batista în apa mării. se gândiră să-llovească de departe. şi scoţând cărţile din ghiozdane. nimeri în capul unuia din tovarăşi. şi începu să ude tâmplele nefericitului săucoleg de şcoală.Cucu! strigă păpuşa. zăriră ceva mai încolo.Ştiţi că mă faceţi să râd! răspunse păpuşa dând din cap.. Cu picioarele lui de lemn. Şi unde picioarele lui puteau să ajungă. strigă cu un glas de butie dogită:. când iată că un Rac de mare.Pinocchio. e vai de tine! . ajută-mă că mor!. ieşeau în pâlcuri lasuprafaţa mării.Intre cărţile acelea. o scuipau numaidecâtstrâmbând din nas. Până una alta. matematici şi alte cărţi de şcoală. Era o carte de Aritmetică.. era una învelită cu coperţi groase. dându-le cu tifla.

mă faci să mor şi eu. de o mie de ori mai bine.Copilul ăsta a fost lovit în tâmplă: Cine l-a lovit? .. şi le spuseră: . şi începusă fugă de-i sfârâiau picioarele spre ţărmul mării. un ghirhpe ascuţit îi sângeră inima: gândul că o să trebuiască să treacă pe sub ferestrele scumpei lui Zâne între doi jandarmi. .Eugen!. I se părea că visează. . . jandarmii chemară nişte pescari. şi ce vis urât! îşipierduse minţile.. Hai.Păpuşica se duse. când auzi deodată un zgomot surd de paşi. Eugen. şi-o puse în gură..Apoi se întoarseră spre Pinocchio. atunci cine l-a lovit? .Ajunseră.Da. măcar că n-ar trebui să te lăsăm. îşi dădea cu pumnii în cap şi striga pe nume pebietul Eugen. Dar bietul' băiat nu ştia nici el pe ce lume se află. scoală repede şi urmează-ne.. -Dar..Vă încredinţăm copilul ăsta cu capul spart.Ajunge atât: nu mai ne trebuie nimic.Şi a cui e cartea? ..îngrijesc de colegul meu de şcoală. asmuţiră pe el .nume şi îi spunea:. Dragă Eugen!. 109 Se întoarse: erau doi jandarmi.Vă rog.... care se apropiau.. care tocmai treceau pe acolo cu barca. şi erau gata să intre în oraş. .Ce faci aici.Eu nu! repetă Pinocchio. Totuşi. de când sunt pe lume. păpuşa începu să meargă pe potecuţa care ducea însat. Dacă ţii ochii închişi. când un vârtej neaşteptat îi luă lui Pinocchio şapca dincap. Ochii lui vedeau toate anapoda: picioarele îi tremurau: limba i se lipise decerul gurii şi nu mai putea să închege o vorbă măcar.aproape de mal. daţi-mi voie să-mi iau şapca.Nu eu! bâlbâi păpuşa care nu mai avea un pic de viaţă în trup. dar în loc s-o pună în cap. în mijlocul acestei zăpăceligrozave.. şi mama de asemenea: „Păzeşte-te de tovarăşii deşucheaţi!" Dar eu sunt un îndărătnic. văzând că le e greu să-! ajugă.Cu siguranţă! zise unul din jandarmi. Din pricina asta. Dumnezeule sfinte! Cum o să mă mai întorc acasă?! Cuce curaj o să mă înfăţişez înaintea mamei? Ce-o să mă fac? Unde să fug? Unde să mă ascund?Oh! Ce bine era. înainte de a pleca. Alerga mai iute decât un glonţ de puşcă. îi porunciră cu glasmilităresc: \ . legată în carton şi hârtiepergamentată. Deschide ochii şi uită-te la mine! De ce "nu-mi răspunzi? Ştii preabine că nu te-am lovit eu! Crede-mă. .Dacă nu tu.! . întins pe pământ? întrebară jandarmii pe Pinocchio.. doamne! Ce-o sămă fac? Ce-o să mă fac? Ce-o să mă fac?Şi Pinocchio plângea mereu..Dar eu sunt nevinovat.. ca s-o arate jandarmului.. . şi i-o duse la o depărtare de vreo zece paşi. . n-am avut o clipă de linişte. 111 . Jandarmii.. îi las să spună şi fac tot după capul meu! Şi pe urmă numai eu ştiu ce păţesc. aplecându-se şi uitându-se la Eugen de aproape.A mea! . .Urmează-ne!..E bolnav? . Duceţi-l acasă la voi şi îngrijiţi-l. şi după ce îl luară în ijlocul lor. că nu eu! Deschide ochii.Cu cartea asta! Şi păpuşica ridică de jos cartea de Aritmetică...Du-te. se văicărea. .. aşa se pare!. Doamne.Şi cu ce-a fost lovit? . dacă mă duceam la şcoală! De ce m-am luat dupătovarăşii mei de şcoală. Mâine neîntoarcem să-l vedem. ei sunt toată nenorocirea mea! Şi doar dascălul mi-a spus-o. Ar fi vrut mai bine să moară.. spuse jandarmilor păpuşa. .înainte! Şi umblă în pas gimnastic! Altfel vai de tine!Fără să mai aştepte să-i spună de două ori. Oh! Doamne.Urmează-ne!.. un încăpăţânat. îşi luă şapca de jos..

Dacă vreodată o sosi prilejul. Părea o şopârlăuriaşă. în mijlocul unui roi de peşti detoate felurile şi mărimile. în sfârşit i se păru că a ajuns într-unloc sigur. se urcă şi îl ridică în sus. că părea unmonstru marin.Mă înec! Mă înec!Crapă! îi răspunse Pinocchio de departe.Odată hotărârea luată se apropie de stânci. îi spuse: . dar aşa de urât.Adio. seînduioşa. găsi cu cale să se arunceiarăşi în mare.\ La auzul acestor strigăte sfâşietoare. înghiţise fără să vrea. dar cu cât se zbătea mai mult. o clipă în care Pinocchio se crezu pierdut: pentru că trebuie să ştiţi că Alidor (aşa îl chema pe dulău) tot gonind. Pinocchio. care se zvârcoleau şi se zbăteau ca atâtea suflete chinuite.Dar dacă te scap. şi păpuşica dintr-o săritură.Şi în acelaşi timp văzu ieşind din peşteră un pescar aşa de urât. era cât p-aci să-l ajungă. şi. şi multă sănătate celor de aca. se azvârli în apă ca o broască. . dar aducându-şi aminte că tatăl său îi spusese de nenumărate ori. care la urma urmei avea o inimă minunată. şi depărtându-se de mal. Destul dacă vă spun că păpuşa auzea în urma ei la o depărtare de un pas. cuatât se ducea cu capul la fund. şi îi simţea până şi aburii calzi ai respiraţiei. mii de mulţumiri că mai scăpat de la moarte. începu să dea din labe ca să se ţină deasupra apei. Şi păpuşa. ridicată în două picioare.. spremarea Iui mirare se pomeni prins într-o plasă cât toate zilele.. se urcă. Bietul câine nu se mai putea ţine pe picioare. văzu printre stânci un fel de peşteră din care ieşea ocoloană lungă de fum. că seumflase ca un balon.Iţi făgăduiesc! Iţi făgăduiesc! Grăbeşte-te pentru Dumnezeu. lătrândstriga:. Alidor vroiasă stea locului: însă împins de furia alergatului. vom maivorbi.pentru că Pinocchio şi câinele ridicau în urma lor atâta praf. bietul câine. 114 Când pescarul îşi trase plasa din mare. şi întorcându-se către câine.Noroc pentru el că ţărmul era aproape. Dar nu putu să-şi satisfacă gustul.Abia se văzu pe mal. neavând încredere deplină în el. răspunse câinele. încercă numaidecât să fugă. scapă-mă de la moarte!. simţi că ceva sub apă seurcă. sănu se dea în lături de la o faptă bună. căci dacă mai întârzii puţin. îl duse teafăr şi nevătămat pe ţărmul stâncos al mării.Pinocchio continuă să înoate. Pinocchio. călătorie bună. în loc de păr pe cap avea un mănunchi de iarbă verde.un câine mops care câştigase premiulîntâi la toate alergările de câinii . păpuşa.să. XXVIII Pinocchio e în primejdie să fie fript în tigaie cu un peşte. Mi-ai făcutun mare bine.. şi câinele după el. . sunt pierdut!Pinocchio se codi o clipă. şi apucându-l de coadă cuamândouă mâinile. ţinându-se aproape de mal.. verde barba lui cea lungă. care îi atârna de pământ. strigă plin de . verde era şi pielea de petrupul lui. şi marea se vedea la câţiva paşi. strigă către prietenul scăpat de la înec: . Când mai scoase o dată capul afară. încât după câteva clipe nu se maivedea nimic. verzi ochii.Rămâi cu bine Alidor. ştiindu-se astfel scăpat de orice primejdie. îmi făgăduîeşti c-ai să mă laşi în pace şi n-o să mai alergi după mine? 113 . şi în lumea asta binele trebuie răsplătit. se duse înotând spre Alidor. atâta apă sărată.curioasă să vadă sfârşitul unei goane atât de îndârjite. dar când dădu să se agate. avea ochii speriaţi şi rătăciţi. şi aruncând o privire spre ţărm. gonind mereu. Dar nenorocitul nu ştia să înoate. iar lumea ieşea la ferestre ori se năpustea în drum.Pinocchio fugea.Ajută-mă. sări în apă şi el. în timpul acestei goane disperate fu o clipă îngrozitoare. dar era prea târziu. gâfâitul obosit alacelei javre.

Să-ţi spun drept. Lasă că ştiu eu ce-o să fac. că nu mai avea nici grai. . . M-am luat după colegi aşa îmi trebuie!.. şi după ce îl legă de mâini şi de picioare. De-abia pescarul îl scoase afară.. grozav aş dori să-mi dai drumulsă mă înapoiez acasă.Ce fel de peşte e ăsta? Nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreodată asemenea peşte. .mulţumire: . dacă mă laşi să aleg.spuse peun ton cam supărat: . Ih!.apoi al chefalilor. .Cel din urmă care rămase în plasă fu Pinocchio.Păpuşa văzându-se aşa de aproape de moarte (şi ce moarte urâtă) fu apucată de un tremur şi deo spaimă aşa de grozavă.. simţea cum îilasă gura apă..D-apoi chefalii. ca pe un'. unde o să te simţi foarte mulţumit..Să mă mănânci? Dar nu vrei să înţelegi că eu nu sunt peşte? Nu vezi că vorbesc şi cuget caşi dumneata? . Doreştisă te prăjesc în tigaie ori îţi place maibine să te coc la tingire cu zeamă de pătlăgele roşii? ..Apoi făcu de mai multe ori acelaşi lucru.Uite şi scrumbii. îl aruncă în hârdău lângă ceilalţi peşti. Şi începu să se uite la el cu multă luare aminte. nici . şi în sfârşit veni şi rândul lui Pinocchio.Foarte gustoşi şi calcanii!... o să te prăjesc în tigaie'laun loc cu ceilalţi peşti.In!. şi îngâna mereu: . apoi veni rândul calcanilor.Oh! Ce mai roşioare frumoase! spuse. gu-vizii.Am înţeles. peştele-păpuşă e pentru mine un peşte nou!. acesta luă o frânghie. Pinocchio. strigând aproape înfricoşat:. o peşteră întunecoasă şi îmbâcsită de fumîn mijlocul căreia sfâ-râia o tigaie mare cu untdelemn care răspândea un miros de candelă. le-a arunct într-un hârdău fără apă.Sunt buni şi guvizii!. se puse să tăvălească toţi peştii într-o strachină cu făină. e omângâiere.Nici lacherda nu e de lepădat! Cum lesne vă puteţi închipui. Cei dintâi care începură să sfârâie în untdelemn fură. vreau să mă port cu tine într-un chip cu totul deosebit. începu să plângă. şi deoarece eşti un peşte înzestrat cu darul vorbirii şi al cugetării caşi mine. Şidupă ce le-a mirosit. îiarunca în tigaie să se prăjească. privindu-le şi mirosindu-le mulţumit.. şi pe măsură ce-i tăvălea. scrumbiile şi lacherda se duseră cutoţii în hârdău ca să ţină de urât roşioarelor.Ce bine era să mă fi dus la şcoală!. făcându-şi niţel curaj!Plasa plină de peşte fu trasă în peştera dintre stânci. guvizii.el. adăugă pescarul.Aşa e. răspunse Pinocchio.spuse: . bine din toate părţile.în ce chip? . să se roage.Să-ţi spun drept.In semn de prietenie şi de stimă.Ce tot dai zor cu rac de mare? Vezi cum te porţi cu mine! Dacă nu te superi matale. află căeu sunt o păpuşă.. şi după ce-I privi bine. şi pe măsură ce scotea peştii afară. Să fii prăjit în tovărăşie. chefalii. de-ţi tăia respiraţia. . te las să-ţi alegi singur felul cum vrei să fii prăjit.Şi pentru că se zvârcolea ca un şarpe şi făcea sforţări de\ necrezut ca să scape din ghearelepescarului verde. calcanii. zise pescarul cel verde şi vârând în plasă o mână mare cât o lopată o scoase plină de roşioare. trebuie să fie un rac de mare. încremenit c-a fost luat drept un rac. şi holbă de mirare ochii lui verzi.Nefericitul Pinocchio.sac.Slavă ţie Doamne! Şi astăzi prinsei pentru o ciorbă de peşte straşnică! . In!.Cu atât mai bine: O să te mănânc şi cu mai multă poftă.. să se scâncească.Ia să vedem acum cam ce peşte am prins!...Păcat numai că eu nu sunt peşte! îşi zise Pinocchio în gând..Apoi.Glumeşti! Crezi c-o să pierd eu prilejul să gust dintr-un peşte aşa de rar? Nu ţi se întâmplă în toate zilele să prinzi un peşte-păpuşă în mările noastre. au-zindu-şi sentinţa.O păpuşă? întrebă pescarul. apoi al ] scrumbiilor şi al lacherdei. şiplângând spunea: .

Adevărat?. se întoarsemârâind la pescar. ajungând la potecuţa care ducea în sat. şi întinse piciorul ca să-l lovească. şi m-am luat după el. mâncat şi mistuit. chelălăind şi dând din coadă.Şi cine l-a lovit?. Ospăţ mareca să se sărbătorească această întâmplare fericită. tu m-ai scăpat pe mine. care i-o strânse tare în semn de prietenie.Da ce..Cine e Pinocchio ăsta? .Din vedere! răspunse păpuşa. iar Pinocchio rămas singur.. ascultător şicare îşi iubeşte mult părinţii. Brrr ! Mă furnică prinpiele numai când mă gândesc!Alidor.. Alidor! Dacă nu mă scapi...împins de mirosul puternic şi ispititor al prăjelii. n-auzi! îi strigă iarăşi pescarul. se duse la o colibă dinapropiere şi întrebă pe un unchiaş care stătea în prag şi se încălzea la soare:. Mirosul mi-a deschis pofta. îl învârti de cinci-şase ori în făină.. Aşadar rana nu era primejdioasă?. care se cheamă Eugen?..La nevoie trebuie să ne ajutăm unii pe alţii. se opri şi puse încetişor jospe prietenul său Pinocchio... şi observă. tremurând încă de spaimă.-Taci.Bietul copil se ruga din ochi.Dar ar fi putut să fie chiar mortală.în vremea aceasta Alidor. şi acum.care îi făgăduieşte că a doua zi n-are să mai fie păpuşă. Pe când pescarul se pregătea să-l arunce pe Pinocchio în tigaie.Nu e nevoie. Pescarul furios că i-a smuls din mână un peşte pe care ardea de dorinţa să-lmănânce. i se puse un nod de tuse în gât. 120 . arătându-i colţii lui cei ascuţiţi.respiraţie ca sa* se roage.ci băiat ca toţi băieţii.. îşi pipăi nasul şi băgă de seamăcă i se lungise cu mai mult de o palmă. .... în clipa de faţă aş fi fost prăjit.Apoi îl apucă de cap şi. nu se da înapoi cu una cu două. un descreierat de n-are margini..In vremea aceasta se auzi în peşteră un glas stins care zise:. nu mai vorbi! urlă Pinocchio. serepezi după câine.. XXIXPinocchio se întoarce la locuinţa Zânei. moşule. îl cunoşti pe Pinocchio? . şi s-a întors acasă. Dacă mai întârziam oclipă!.. pe care pescarul îl ţineaîn mână. răspunse unchiaşul.. Dar bietul câine flămând cât patru.Ieşi afară! strigă la el pescarul ameninţându-l cu Pinocchio în mână.. că părea o păpuşă de ipsos. şi o luă la fugă cu iuţealafulgerului. o haimana. buzna afară din peşteră.. Câinele "apucă spre casă. răspunse câinele.Nu. care când era flămând de-a binelea.Se zice că e un derbedeu. intră în peşteră un câine mare... apucat de groază începu să strige: . cu tragere de inimă la învăţătură. pentru c-a fost lovit în cap cu o carte cu scoarţele de carton.Ascultă. Atunci.Bârfeii! Toate sunt numai bârfeii! .. unul Pinocchio.Şi tu ce crezi despre el? îl întrebă moşneagul. Câinele recunoscu repede glasul luiPinocchio. Nu mai vorbi! Dacă soseai cuo secundă mai târziu. dar nu făcu nici dbi-paşi că. sărind de bucurie.. mai mult mort decât viu.Scapă-mă. şi sedespărţiră..Stăteam întins pe mal. 119 .Mie mi se pare un băiat foarte cumsecade.Şi ce credeţi c-a făcut el atunci? Dintr-o săritură se repezi şi smulse cocoloşul din mâinilepescarului. mă prăjeşte!. când vântul mi-a adus de departe un mirosde prăjeală. întinse laba dreaptă păpuşii.spre marea lui surprindere. Dar pescarul cel verde.Dă-mi o bucată de peşte şi te las în pace. aşa că fu nevoit să se întoarcă.Dar cum se face de-ai nimerit în peşteră?.. n-ai auzit cumva de un copil cu capul spart.Pe când păpuşa îndruga la minciuni.Ba da! L-au adus nişte pescari în coliba asta.Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc! zise păpuşa.Câinele. râzând... şi ţinându-l frumos între dinţi. fără nici un pic de ruşine. strigă păpuşica.Ieşi afară. la rândul meu mi-am plătit datoria.Adevărat?. acum e sănătos. că glasul ieşea din cocoloşul plin de făină.O fi murit! întrerupse Pinocchio.Un coleg de şcoală. părea că zice:. adânc îndurerat. . umplându-l aşa de bine din cap până în picioare. .

.. în sfârşit după o jumătate de ceas se deschise o fereastră de la etajul de susde tot (casa era cu patru 1 etaje) şi Pinocchio văzu că se arată un Melc uriaş. totnimic.De băiete. îl trase pe cap drept cămaşă. şi degeaba.. fără să bag de seamă. pentru că făgăduiesc mereu să mă îndrept. Şimi se cuvine.Cum o să mă înfăţişez înaintea Zânei? Ce o să spună când m-o vedea?.Ascultă. haina. şi în loc să bată se depărta în goană la vreo douăzeci de paşi. apoi două după miezul nopţii. Ajunse în sat când se înnoptase de-a binelea. m-am atins de un zid care era văruit de curând. spunea: . O să-mi ierte şiştrengăria asta? Mi-e teamă că n-o să mi-o ierte!. Dar când fu aproape.Care Pinocchio? . moşule dragă.Păpuşa care locuieşte în casa Zânei.Pinocchio n-aşteptă să-i spună de două ori. aşteaptă niţel. nimic din ce ţi-am spus.Dar ce ţi-ai făcut. ca să mă pot. apucă tremurând mânerul ciocănelului I de metal de la uşă.La această a doua bătaie se deschise o fereastră de la etajul de dedesubt.Grăbeşte-te. dar uite colo un săculeţ în care ţin orzul pentru păsări. se apropie a treia oară. şi bătuîncetişor.. şi după ce-i tăiecu foarfecile o gaură în fund şi câte una de amândouă părţile. un neascultător. se îndreptă spre sat. . strigă Pinocchio din drum. care tremura de frig şi defrică.. îşi luă inima în dinţi şi mai bătu o datăjn uşă. cobor numaidecât să-ţi deschid. pentru numele lui Dumnezeu. nu prea am. şicum era să-l prăjească în tigaie. umblă cu colegii după ştrengării! Abia rosti aceste cuvinte.Melcuşorule frumos. n-ai din întâmplare o haină. dar . un descreierat. şi nasul ise micşoră şi îşi recapătă forma şi mărimea de mai înainte. hotărât să bată lai uşă ca să-i deschidă. pantofii şi şapca? .. pentru că îl cunosc foarte bine pe Pinocchio şipot să te încredinţez şi eu că într-adevăr e un derbedeu. apoi unu. când unul înapoi. Oh! Nu. . pierzându-şi răbdarea. şi deoarece era o vreme urâtă şi ploua cu găleata. îi răspunde de la fereastră gângania tacticoasă şi liniştită. dar tu cine eşti? .. Ia-l dacă vrei. iar păpuşa.Cine bate la ceasul ăsta? .. aşa că făceacând un pas înainte. fiindu-i ruşine să povestească moşneagului cum fusese tăvălit în făină ca un peşte. şi de rândul acesta ceva mai tare.Ah! Am înţeles.Şi de ce eşti aşa de alb? îl întrebă deodată unchiaşul. . îmi par mai lungi decât doi ani. Apoi se întoarse încă o dată la uşă. şi uşa totînchisă era. că mor de frig. simţi că nu îndrăzneşte.Peste câteva clipe sună miezul nopţii. ţi-am mai spus-o: eu sunt Melc şi melcii nu se grăbesc niciodată. de două ceasuri te tot aştept! Şi două ceasuri. se duse drept lalocuinţa Zânei. eu sunt Melc.. şi că înloc să se ducă la şcoală.sigur!.Zâna e acasă? întrebă păpuşa.Sunt eu! .Aşteptă.Copile dragă. Atunci Pinocchio.Mi-au ieşit hoţii în cale şi m-au prădat.. şi se arătă acelaşi Melc.. trecură două şi uşa nu se mai deschidea. şi vorbind singur. apucă furios mânerul de la uşă ca sătragă o lovitură să răsune casa întreagă. .Care eu! .Nu crede.Băiete dragă.Să vezi. şi nu mă ţin niciodată de promisiune!. Şiîmbrăcat astfel. pe timpul ăsta afurisit. a patra oară. Şi fereastra se închise iarăşi. răspunsepăpuşa. .Zâna doarme şi nu vrea să fie deşteptată. întoarce acasă? . aşteptă. şi melcii nu se grăbesc niciodată Trecu un ceas.. luă repede săculeţul care era gol. care avea J pecap o lumânare aprinsă şi care întrebă: . răspunse melcul. Grăbeşte-te pentru Dumnezeu! . n-o să mi-o ierte de.Pinocchio. . . moşule.. Dar pe drum nu se simţea deloc la largul lui.

îi venea să azvârle cât colo vasul cu tot ceera în el. . spuse Melcul. care. .O nenorocire. şiconduita lui a fost aşa de frumoasă şi de laudă. Pinocchio rugă pe Zână să-i dea voie să umble prin oraş ca să-şi pofteascămusafirii. ca să serbeze împreună fericita întâmplare.îndată! spuse Melcul.îi venea să plângă.Şi dându-se puţin înapoi trânti o lovitură puternică în uşă. şi patru sute de pâinişoare făcute cu unt. încât Zâna pe deplin mulţumită.La vederea unei asemenea minuni cereşti. îi spuse dânsa. Care însă nu-ifu mirarea. pentru căpiciorul rămăsese prins în uşă ca într-un cleşte.Ce faci acolo cu piciorul vârât în uşă? îl întrebă Melcul râzând. XXXPinocchio. în loc să devină băiat. încât piciorul pătrunsese în lemn până la gleznă. cu un picior pepământ şi cu altul spânzurat în văzduh. Pinocchio îl văzu rntorcându-se cu un vas de argint în cap. şi lângă el se afla Zâna. n-a văzut nimic. fie din pricina durerii. pentru casă coboare de la etajul al patrulea.Roagă pe Zână din partea mea! .Te iert şi de rândul ăsta.Să vedem: Ş-apoi . .Adu-mi măcar ceva de mâncare.. când s-a luminat de ziuă. Dimineaţa.Cum asta? . i-au trebuit nu mai puţin de nouă ceasuri. . . Şi trebuie să maiadăugăm că era leoarcă de năduşeală.Iţi făgăduiesc că într-un ceas mă şi întorc. . dar e vai de tine dacă mai faci!. puiul de cartonşi cele patru caise erau de piatră. o să bat cucălcâiele. în viaţa păpuşilor.Dragă băiete. nu poţi să mă scapi de chinul ăsta? . Pinocchio. îi spuse: . că mă sfârşesc de foame. dar în loc de asta. băgă de seamă că pâinea era de ipsos. uşa se deschise în sfârşit. dar. Dacă mânerul s-a făcut nevăzut. Lovitura a fost atât de tare. un pui fript şi patru caise coapte. ŞiZâna pregătise două sute de ceşti cu cafea cu lapte. într-adevăr la examen... săşi muşte degetele de turbare. se făcu nevăzut într-un râuleţ. Când îşi veni în fire. pentru asta trebuie un dulgher. şi eu în viaţa mea n-am făcut pe dulgherul. păpuşica nu mai putea de mulţumire. Şise ţinu de cuvânt tot restul anului.Ziua aceea făgăduia să fie foarte frumoasă şi foarte veselă. se pomeni întins pe un divan. Melcului cel harnic. Toţi prietenii şi colegii lui de şcoală trebuiau să fie poftiţi a doua zi la o petrecere mare în casaZânei.în vas era pâine./-Bagă de seamă. dar de celemai multe ori nu se prea ţin de vorbă. alunecându-i din mână.De mâine încolo n-ai să mai fii o păpuşă de lemn.Dar din păcate. Zâna îi spuse: . când începând să mănânce.mânerul care era de fier se prefăcu într-un tiparviu. se trudi degeaba.Pinocchio îi făgădui c-o să se pună pe învăţătură. a ieşit întâiul din toată şcoala.Inchipuiţi-vă pe bietul Pinocchio! Fu silit să-şi petreacă tot restul nopţii. . şi când păpuşa încercă să-l tragă afară.în sfârşit mâine.. Ai înţeles?.Dar ce vrei să fac toată ziulica spânzurat de uşă? . e totdeauna un „dar". Şi într-adevăr după trei ceasuri şi jumătate. leşină.. fie din pricina sfârşelii de stomac.Numără furnicile care trec pe drum. pleacă pe furiş cu prietenul său Fitil în „ŢaraDistracţiilor". ce să fie! Ia vezi. .Zâna doarme şi nu-i place s-o trezească nimeni. şi c-o să se poarte cât s-o putea mai bine. puiule! Copiii se grăbesc întotdeauna să făgăduiască. vopsite ca şi cum ar fi fost adevărate.. Melcuşorule dragă. când spun ceva şi fac. care curgea prin mijloculdrumului. dorinţa ta o să fie împlinită. Cum era firesc.Dar eu nu sunt ca alţii: eu. care strică totul.Du-te de-ţi pofteşte prietenii la petrecerea de mâine: dar bagă bine de seamă să te întorciacasă până nu se înnoptează.. ci un băiat ca toţi băieţii!Cine n-a văzut bucuria lui Pinocchio la auzul acestei veşti neaşteptate.Uite cina pe care ţi-o trimite Zâna. răspunse păpuşica.Ah! Aşa? strigă Pinocchio şi mai orbit de mânie.

Ce faci aici? îl întrebă Pinocchio înaintând. Unde vrei să găseştio ţară mai nimerită pentru noi copiii? Acolo nu sunt nici şcoli. .. printre prietenii şi colegii lui de şcoală..Lasă c-am păţit destule! spuse Pinocchio. Unii primiră repede şi cu dragă inimă. Joia nu se ţine şcoală şi fiecare săptămână se compune dinşase joi şi o duminică. spuseră cu toţii:.Unde? . te.Ei.Dar n-auzi că plec diseară.petrece de dimineaţă şi până seara. în sfârşit îl văzu ascuns sub un gard. nici cărţi. Dar acu>n m-am învăţat minte.Şi unde te duci? -'Mă duc să locuiesc într-o ţară. degeaba. .Pentru că. păpuşica spuse bună ziua Zânei. iardimineaţa o ia de la început. întradevăr se duse acasă la dânsul să-l poftească la petrecere..Unde să dea de el? Caută-l încoace. o să mă fac şi eu un băiat ca tine şi ca toţi ceilalţi. dar Pinocchio ţinea la elfoarte mult.Pentru ce?. Seara se duce la culcare. atunci mergi cu mine? Răspunde? Da ori nu? . De ce nu mergi şi tu? .. caută-l încolo.Cât mai curând.Rău faci. departe. . din pricina staturii lui slăbănoage. şicălătorie bună.Acasă. .Hm!. li se întâmplăîntotdeauna o nenorocire. o să te căieşti.Fără să mai stea mult la taifas. .Şi ce face lumea în Ţara Distracţiilor? .O să vedem noi dacă e aşa. pe care îl chema Romeo. . nu. şicântând şi jucând ieşi în stradă. .Las-o să te certe.Fiindcă stăruieşti atât. Şi deoarece soarele a început să apună. ..De mâine încolo nu mai sunt păpuşă. Inchipuieşte-ţi că vacanţa începe la întâi ianuarie şi se sfârşeşte înultima zi a lui decembrie.. Am făgăduit scumpei mele Zâne ca să mă fac băiat cuminte..Departe. avea unul mai bun şi mai drag. dar când aflară că pâinişoarele erau cu unt. seîntoarse a doua oară. însă nu-l găsi..Nu ştii noutatea cea mare? Nu ştii ce noroc a dat peste mine? -Nu! .Mai aşteaptă. .Se joacă toată ziulica şi.Si cum îi zice?.în mai puţin d-un ceas toţi prietenii lui fură poftiţi. Zâna mea dragă mi-a spus să mă întorc până nu se înnoptează. dar toţi îlporecliseră „Fitil". ce zici? .dacă n-asculţi. copiilor care nu ascultă de poveţele celor mari..La ce oră? .. o să venim şi noi. Fitil era copilul cel mai neastâmpărat şi mai ştrengar din toată şcoala. care e ţara cea mai frumoasă din lume: un adevărat rai!. . În ţara aia binecuvântată nu se învaţă.Aşa că mâine te aştept la masă la mine. . Asta mai zic şi eu ţară! Toate ţările din lume ar trebui să fie aşa!. lungă şi subţire ca un fitil de lampă. nu şi nu.mai făcură puţine nazuri. O să ţipe niţel şi o să-i treacă. Pinocchio! Ascultă-mă pe mine. Ei. alţii. atât mai rău pentru tine. că nu mori. care îi ţinea loc de mamă. . dacă nu mergi..Aştept miezul nopţii ca să plec.. nici dascăli.Să-ţi fie de bine.O să mă certe Zâna.Se face târziu.Unde te duci aşa grăbit? . dragul meu.Două minute numai.las.îi zice „Ţara Distracţiilor". dând din cap ca şi cum ar fi vrut să zică: Şi mie mi-ar plăcea oasemenea viaţă. foarte departe! . mai trecu şi a treia oară pe acolo.Acum trebuie să ştiţi că Pinocchio. .Şi eu care te-am căutat pe-acasă de vreo trei ori! . dar Fitil tot nu erea.. Aşadar rămâi sănătos.Ce vrei-cu mine? .Nu. şi vreau să-miţin făgăduiala. . . . . ..Eu? Niciodată. . făcu Pinocchio.

. adio şi călătorie bună.în vremea aceasta se înnoptase de-a binelea..Degeaba încerci să mă duci în ispită! Am făgăduit Zânei să devin cuminte. . adăugă repede şi tare: . .Biata Zână! Ce. . în sfârşit sosi şi carul. O s-o las să mă certe! Ţipă niţel la mine şi îi trece. căpărea zbârnăitul unui ţânţar.Ce ţară minunată!. Ce ţară minunată!.Vine carul să mă ia. ori un ceas mai târziu. alţii pestriţi.în curând.Numai două minute.De ce nu mergi şi tu? . . . .. aşa de slab şi ascuţit. . toţi de aceeaşi mărime.Şi nici nu eşti silit să înveţi? . şi sosi fără cel mai mic zgomot.Şi ştii tu bine că vacanţa începe la 1 ianuarie şi se isprăveşte la 31 decembrie? . . ridicându-se în picioare.Păcat! Dacă aţi pleca cel puţin peste un ceas. Zâna trebuie să fie îngrijorată.Bietul Pinocchio! Dar dacă o să te certe? .. deodată văzură mişcându-se în depărtare olumină.Singur? Suntem peste o sută de copii.Foarte bine.Nu face nimic.Bine..Acum o să treacă pe aici carul să mă ia şi să mă ducă între îotarele acelei ţări fericite. pentru că avea roatele de câlţi înfăşu-raţi în pânză. Ce ţară minunată!.Atunci..Pentru ce? .Nici măcar unul. . dacă le întâlneşti în drum. vreau să mă înapoiez acasă.Nu.Zicând acestea.. . alţii albi. că în ţara aceea copiii nu sunt siliţi să înveţe? . strigă Fitil..Nici gând de aşa ceva! .Doamne fereşte! .Foarte sigur.. nu. păpuşica făcu doi paşi ca să se ducă: dar se opri. . adăugă Pinocchio. dar e adevărat. .Ce n-aş da dacă ar sosi carul mai iute!.Ca să vă văd şi eu plecând.Ce ţară frumoasă! repeta Pinocchio. mergi şi tu? . lăsându-i gura apă. . .Pe cine? întrebă încet Pinocchio. petrecere frumoasă şi adu-ţi aminte din când în când şi deprieteni. şi nu vreau s-otrag pe sfoară. .tenul său Fitil...Adio. .Dar ia spune-mi... Apoi.Şi pleci singur ori ai vreun tovarăş? .. . Ei. ce faci. Şi chiar şi pe cele liceale. îl întrebă: .Ce ţară frumoasă! exclamă Pinocchio. călătorie bună. . \Ce ţară frumoasă! N-am fostniciodată pe acolo.Adio. alţii vărgaţi cu dungi galbene şi albastre.Am întârziat. . dar mi-o mchipui!. luându-şi inima în dinţi. săptămâna are şase joi şi o duminică? .Şi vă duceţi pe jos?. Pinocchio simte spre marea lui mirare că-i cresc urechile şi sepreface în măgar.Unii erau cenuşii'.. tot acolo iese.Nici urmă de şcoală.. şi întorcându-se cătreprie.. aş putea să mai stau. întrebă păpuşa. XXXIDupă cinci luni de fericire. .Tot am întârziat eu!. .. şi auziră un zgomot de clopoţei şi un sunet de trompetă.Şi nici dascăli? – .Dar eşti absolut sigur că în ţara aia. Dar lucrul mai curios era că cele .Uite-l. eşti sigur că acolo nu sunt şcoli? .Dar Zâna? .răspunse ticălosul de Fitil.Când o să plecaţi? . Fitil dragă.. Aşa că un ceas mai devreme. şi salută din parta mea toate şcolile gimnaziale!. îi e frică să nu te mănânce liliecii? .Carul era tras de douăsprezece perechi de măgari.Mai stai şi tu niţel şi o să ne vezi. dar cu pielea de altăculoare.Atunci adio..

Gândeş-tete că mergem într-o ţară undesuntem liberi să hoinărim de dimineaţa până seara! Pinocchio nu răspunse.Eu merg pe jos. îmi place mai bine să încalec pe unul din măgăruşii ăştia! strigăPinocchio.Dar dacă vin cu voi. cum se mândreşte cu toţi băieţii silitori.. şi dintr-o aruncătură.douăsprezece perechi. şi izbucniră în aplauze.Hohotele de râs începură iarăşi. cu obrazul roşu camărul. . băietele.Vino cu noi şi n-o să te căieşti! urlară deodată peste o sută de glasuri.. Şidintr-un salt. asta n-o vreau. măgăruşul se ridică de picioarele dinapoi.închipuiţi-vă hohotul de râs obraznic şi deşucheat al co-piik»r. ce-ai de gând săfaci? Vii cu noi ori rămâi? . nici foamea. dar scoase un oftat. .Nu.Vino cu noi şi n-o să te căieşti! strigară alte patru glasuri din fundul diligentei. îi făcea atât de fericiţi şi răbdători.Faceţi-mi niţel loc. răspunse piticul. răspunse Pinocchio. şi piticul întorcându-se spre Fitil cu fel de fel de strâmbături şi ploconeli. ridicându-se furios. dar dobitocul. Vreau să mă intorc acasă. Mângâierea că peste câteva ceasuri urmau să sosească într-o ţarăunde nu erau nici cărţi. se aruncă dintr-o datX călare pe spinareamăgarului. nu.Numai piticul nu râse.Toate locurile sunt ocupate. o surită care râdea mereu si o voce subţire şi miorlăită ca a unei pisici\are se linguşeşte pe lângă stăpâ-nă-sa Toţi copiii. pot să îţidau locul meu de pe capră. nici dascăli. Se apropie cu blândeţe de măgăruşul răzvrătit. abia puteau să răsufle. şi prefăcându-se că-l sărută. cum îl vedeau. puişorule.. roşcovan şi gră-suliu. ce o să zică draga mea Zână? spuse păpuşa care începuse să şovăiemototolindu-şi în gură mânecade la haină. o să stau pe hulubele de la roţi. Săritura a fost aşa de frumoasă. până cândzise în sfârşit: . vreau să mă pun pe carte să se mândrească şcoala cu mine.Nu-ţi mai umple capul cu astfel de bazaconii.întorcându-se cu spatele îi trase o lovitură în burtă şi îl dădu de-a berbeleacul. vrei să vii şi tu cu noi? . se îndrăgosteau numaidecât de el şi se luau la întrecere care mai decare să se urce în diligentă. nimeni nu se văita. că în car nu mai e loc. pe o movilă de pietriş.Nu face nimic! răspunse Fitil. că nu mai simţeau nici înghesuiala. . în loc să fie potcoviţi ca toate animalele de muncă. purtau în picioare'cizmuliţe albe de piele.De-abia se opri carul. dar ca să-ţi dovedesc cât ţin la tine. ..Şi dumneata? . cunoscută pe harta geografică subnumele ispititor de Ţara Distracţiilor. apoi un al treilea oftat.. . adică cei douăzeci şi patru de măgăruşi.Vezi bine că vreau! . dragul meu. care văzuseră întâmplarea. şi vru să-l încalece.Ascultă. . care păreau că nu se mai sfârşesc Când deodată pe neaşteptate. ca să-i ducă în ţara făgăduinţei. e plin!. dar . şedeau înghesuiţi. nici hodorogeala carului.Dar te înştiinţez. vreau să merg şi eu!.Să-ţi fie cu noroc! -Pinocchio! spuse atunci Fitil. dacă nu e loc înăuntru. diligenta era plină de copii între opt şi zece ani. se apropie de măgăruşul de la roata din dreapta.Zis şi făcut.Ah! Nu.încălecă pe hulube. îi smulse cu dinţii ju-mătateNdin urechea dreaptă. dar nimeni nu ziceanici pis. vino cu noi şi n-o să tecăieşti! .într-adevăr. apoi încă unul.trânti biata păpuşă în mijlocul drumului. nici setea. . Cum vezi. încât copiii începură să urle: „TrăiascăPinocchio!". . nici somnul. Şedeau rău. în vretţiea aceasta Pinocchio.Dar vizitiul?închipuiţi-vă un pitic mai mult gros decât înalt.nu! . îngrămădiţi unii peste alţii ca sardelele în cutie. spuse piticul întorcându-se ademenitor spre Pinocchio.Rămân. îl întrebă zâmbind: . ascultă-mă pe mine.Dar tu.

Vezi. sfârşesc întotdeauna rău!. dar i-am şoptiteu două vorbuliţe'ia ureche. Pinocchio se supuse fără o vorbă.noaptea e răcoroasă şi calea destul de lungă.. haide. şi spre dimineaţă. se uită în dreapta.» Mai merseră o jumătate de kilometru. strigă Pinocchio vizitiului.Inchipuiţi-vă însă mutra lui.şcolilor şi dascălilor. alţii cântau. şi plângea ca un copil! . cum lesne vă puteţi închipui. alţii umblau în mâini cu picioarele în sus. Cine era mai fericit şi mai mulţumit decât ei? în mijlocul atâtorplimbări şi petreceri de tot felul. şi în câteva minute. aproape îngrozit. seamestecară numaidecât în ceata derbedeilor. simţi atâta milă pentru bietulmăgăruş. săptămânile treceau cu iuţeala fulgerului. se uită în stânga. mie .Eu sunt Stan păţitul. Apoi spuse păpuşii:. domnule pitic.La auzul acestor cuvinte rostite în şoaptă. pline de copii de dimineaţa până seara. a învăţat el singur să îndruge câteva slove... ştii un lucru? făgăruşul ăsta plânge...Găgăuţă! Găgăuţă! Iar ai făcut cum ţi-a trăsnit prin cap! Lasă c-o să te căieşti tu!Pinocchio.Nu. să nu ne pierdem vremea jelind un măgar. îi smulse jumătate din cealaltă ureche.Ţara asta nu seamănă cu nici o altă ţară din lume. dar atunci o să fie târziu!. cum au pus piciorul în oraş. haimana ce eşti! Copiii care fug de învăţătură şi dau cu piciorul căiţilor.. păpuşa speriată mai tare ca oricând.Cei mai în vârstă aveau paisprezece ani. alţii îmbrăcaţi ca paiaţele înghiţeau foc. unii băteau din palme. zilele. o gălăgie şi un zgomot aşa de îndrăcit. în sfârşit era oharababură. copiii dinăuntru dormeau. alţii se dădeaude-a berbeleacul. şi să n-ai nici o frică. alţii cântau ca găina când ouă. şi Pinocchio iarăşi auzi glasul cel tainic spunând:.se împrieteniră cu toţii..Lasă-l să plângă. Carul porni iarăşi la drum. să vadă de unde venea glasul. dar nu văzu pe nimeni. iar carul se puse în mişcare. spuse piticul. care călărea pe un căluţ de lemn: unii se jucau de-a baba-oarba. Pinocchio sări în şa. unii se jucau cu cercul. Măgăruşul avea gărgăuni în cap. încalecă şi la drum. unii spuneau poezii. Fitil sforăiaca un trântor şi piticul. care îispuse: . jos cu Artin Mitică (în loc de aritmetică) şi câte alte prostii de felul ăsta.pe capră fredona printre dinţi: «Tontă lumea doarme noaptea Numai eu nu dorm deloc.. .. O să vină o zi când o să plângi şi tu.E. un zgomot.Nu cumva l-ai învăţatşi să vorbească? . când s-au ivitzorile. . o să râdă el când s-o însura? .Oh! Ce viaţă minunată! spunea Pinocchio de câte ori se întâlnea cu Fitil.. alţii se întreceau dinfugă. în loc să râdă. care umblau pebicicletă. Pinocchio. carul alerga. când băgă de seamă că mă-l34găruşul plângea.Acum poţi să încaleci.Bagă bine la cap. cumplâng eu acum.. Populaţia ei era compusă numai din copii. care cu mingea. cei mai mici de-abia aveau opt ani. o gălăgie de-ţi hăuia capul! Cete de ştrengari pe toate uliţele: care se jucau biloaie. măgăruşii galopau. uniistrigau. cât a stat în tovărăşia unorcâini dresaţi. La toate răspântiile se aflau teatre de pânză.şi'se duse să-f prindă pe -măgăruş de bot. şi sper că l-am învăţat minte. păpuşii i se păru că aude o voce tainică aproape neînţeleasă. nu mai vrem soli (în loc de nu mai vrem şcoli). că trebuia să-ţi astupi urechile ca să nasurzeşti.. aşa că ţi-o pot spune şi ţie!. Şi când te gândeşti că mai făceai mofturi. Voiaiîn ruptul capului să te întorci acasă la Zână.Bietul dobitoc! . ceasurile. încât cu o sărutare. Pe străzi oveselie. dar pe când măgăruşii galopau şi carul alegaprin glodurile drumului. unii râdeau.. nu-ţi spuneam eu? îi răspundea acesta. . . şi pe zidurile caselor erau scrise cu cărbune lucruri ca acestea: Trăiască distraţile (în loc de Trăiască distracţiile). ca să-ţi pierzi vremea cu învăţătura! Dacă astăziai scăpat de plictiseala cărţilor şi a şcolii. ca să se ţină numai de hoinăreală şi de joacă. sosiră sănătoşi în Ţara Distracţiilor.piticul.Haide. Fitil şi toţi copiii pe care-i adusese piticul.. sări jos din şa.

trezindu-se. Fitil dragă! Dacă astăzi sunt mulţumit pe deplin. . Şi ştiice-mi spunea dascălul de tine? îmi spunea mereu: „Nu te lua după deşucheatul ăla de Fitil. apucându-se cu mâinile de urechileamândouă şi trăgând de ele şi zgâlţâindu-le furios ca şi cum n-ar fi fost ale lui. când pipăindu-şi urechile cu mâna. îi creşteau şi se făceau păroase la vârf.Ce fel de friguri? .mi-o datorezi. dragul meu vecin? .. că toţi copiii descreieraţi care nu pot să sufere cărţile. mai curând orimai târziu se prefac în măgari.Puţin.acesta văzând pe păpuşă amărâtă. cu atât urechile. dar eu am inimă bună şi îl iert! . foarte bolnav. . o să fii un măgăruş în carne şi oase. .Ia închipuiţi-vă ce?Băgă de seamă.Oh! Săracul de mine! Săracul de mine! strigă Pinocchio.Dragul meu. spre marea lui mirare. Şi care credeţi că fu surpriza?O să v-o spun eu. încât păreau două foi de varză.Adevărat.Atunci ce-o să fiu? . . îmi pare rău că sunt silit să-ţi dau o vesterea!. pentru că e un tovarăş primejdios.începu să plângă.Nu înţeleg ce fel de friguri sunt astea! răspunse păpuşa care părea că înţelesese destulde bine. numai ţie ţi-o datorez. o întrebă repede: . . în jocuri şi petreceri. scumpii şi micuţii mei cititori: Surpriza fu că lui Pinocchio. din naştere avea urechile mici mititele: aşa de mici încât cu ochii nu le puteai vedea! închipuiţi-vă cum a rămas.Dragă prietene.Peste două-trei ceasuri.Vai de capul lui de dascăl! răspunse celălalt. ca acei care trag la căruţă -şiduc varza şi salata în piaţă. şi nu poate să te îndemne decât la rele!".Ia caută de vezi dacă am friguri. adăugă guzganul..Friguri măgăreşti. se pomeni cu o surpriză neaşteptată. .Ştiţi că păpuşa. îi veni să se scarpine în cap. să strige. îi spuseoftând: . că urechile îi crescuseră de-o palmă şi mai bine. când într-o bună dimineaţă. şisimţea o mare plăcere să mă vorbească de rău.. guzgane dragă.Trecură cinci luni de când copiii o duceau într-o petrecere de dimineaţă până seara. nici băiat. tepricepi să pipăi pulsul? . şi sunt bollav de o boală care mă îngrozeşte. şcoala şi pe dascăli şi îşipetrec zilele în haimanalâc. umplu o putină cu apă şi oglindinduse în ea. să se dea cu capul de pereţi: dar cu cât se necăjea mai tare. Vă las să vă închipuiţi durerea. văzu ce n-ar fi vrut să vadă: îşivăzu chipul împodobit cu o pereche măreaţă de urechi de măgar.Ai nişte friguri îndrăcite! . XXXII Lui Pinocchio îi cresc urechile. dând din cap.Ce suflet de aur! spuse Pinocchio îmbrăţişându-şi călduros prietenul. .Sunt bolnav. se preface în măgar şi începe să zbiere..Ce ai. ce vrei să faci? E scris în cartea destinului şia înţelepciunii. intră în odaie un guzgan mare.. ruşinea şi deznădejdea bietului Pinocchio. nu-i aşa?Numai adevăraţii prieteni sunt în stare să-ţi facă asemenea servicii. îi spuse guzganul ca să-l mângâie. Ştiu că nu putea să mă sufere. .Guzganul ridică laba dreaptă de dinainte: şi după ce pipăi ml sul lui Pinocchio. fără săvadă dinaintea lor nici cărţi. sfaturilor mele.>. care nu i-a venit deloc la socoteală şi i-a stricat tot cheful. îi creşteau. Se duse repede să caute o oglindă. nici scoli. află că peste două cel mult trei ceasuri n-ai sămai fii nici păpuşă.Atunci să te lămuresc eu.La zgomotul acestor ţipete ascuţite.dar negăsind. dimineaţa cânds-a deşteptat. . simţi că peste noapte ise lungiseră atât de mult.Care anume? . şi sărutându-l peamândoi obrajii. şi scărpinându-se băgă de seamă că. Pinocchio. care locuia în etajul de sus..

După o jumătate de ceas uşa se deschise: închipuiţi-vă cum a rămas păpuşa. dar nimeni nu-l văzuse. Dar pe tine? .. Pentru că.. de ce ţi-ai pusîn cap capişonul ăsta şi l-ai îndesat până între urechi? ...Şi pe tine?.Bucuros! Din toată inima. guzgane dragă. să aibă şi el friguri măgăreşti? Şi prefăcându-se că n-a băgat de seamă nimic. |Pe cine întâlnea..Ce mai faci.Doctorul mi l-a dat. îşi văzu prietenul cu un capişon mare de pânză în cap.Un coleg de şcoală. . Dar tu.Şi dădu să iasă.Ia spune-mi. cu un glas şiret şi diplomat.. îndesat până în dreptul gurii. . în sfârşit păpuşa. bătu.Pentru ce?. Dar când ajunse în prag.Vrei să-mi faci o plăcere. însă nu-l găsi.. întâi tu..Doctorul mi l-a dat..Vezi bine că e! Şi acum toate văicărelile sunt de prisos.Nu. să facem o învoială . pe lateatre.Ce tot umbli după plictiseala aia de carte? De ce ţii în ruptulcapului să te duci la şcoală?. si fără inimă. Pinpcchio se simţi mângâiat şi se gândi în sine. şi fiindu-iruşine să se arate în lume.. n-aş fi părăsit niciodată pe blânda mea Zână. Trebuia să te gândeşti de la început!\ ... Dar tu? . îl căută |pe toate uliţele.. Dar dac-oi pune mâna pe Fitil. că-ţi deschid.Nici eu! Insă de azi dimineaţă mă doare o ureche de nu mai pot.. dragul meu. dragă Fitil? . vina toată e a lui Fitil!. La vederea capişonului.Aşteaptă niţel.. intrând înodaie.Să fie cu putinţă? întrebă sughiţând păpuşa.Să fie oare şi el bolnav de aceeaşi boală.Şi pe mine tot aşa.Cine e Fitil ăsta? . în Ţara Distracţiilor: acolo n-avemgrijă de învăţat. în pieţe.Niciodată!. . care mă iubea ca o mamă şi care ar fifăcut orice pentru mine!.De ce nu? Dar mai întâi să le văd pe ale tale. şi ajungând la uşă. în ceasul ăsta n-aş mai fi fost păpuşă. guzganule. îl întreba de el. . .Eu sunt! răspunse prichindelul.Mi-e teamă că da.Apoi ieşi şi începu să-l caute pe Fitil pretutindeni. Haide mai bine cu mine. spuse tovarăşului său: . . Oh! Dacă as fi avut un dram deinimă.. fiindcă mi-am jupuit genunchiul. n-ai fost niciodată bolnav de urechi? . peste tot. acolo o să ne jucăm de dimineaţa până seara şi b s-o ducem numai într-opetrecere". şi punându-lîn cap.Foarte bine: ca un şoarece într-o roată de caşcaval . aş fi fost şi eu un băiatîntreg ca atâţia alţii.Dar nu sunt eu de vină crede-mă. ... .Iartă-mă. dragă Fitil.Oh! Bietul Pinocchio! ' -Oh! Bietul Fitil!După aceste cuvinte.Adică de ce-aş minţi? . Fitil? .Atunci se duse să-l caute acasă. vroiam să-mi văd deşcoală. care ţi-acoperă pânăşi urechile? . ce-i trăsni prin gând? Luă un capişon mare de pânză. prietene. vroiam să fiu ascultător. dar pentru ce ţi-ai pus în cap capişonul ăsta de pânză.. urmă o lungă tăcere..Tot amândouă. . în timpul căreia cei doi prieteni se uitau nedumeriţiunul la altul.si pe urmă eu. dar Fitil mi-a spus: . şi-l îndesă până peste urechi.Ei bine! spuse atunci'păpuşa. şi-aduse aminte că avea urechi de măgar... Vroiam să mă întorc acasă. .. dragă 'inocchio.Şi de ce te-ai luat după sfaturile acestui prieten prefăcut şi stricat? . Să suferim oare de aceeaşi boală? . eu sunt o păpuşă fără de minte.Vorbeşti serios? ..Cine e? întrebă Fitil dinăuntru. pentru că m-am lovit la un picior.. dragă Pinocchio. e vai de el! Am să-i spun una să măţină minte.Arată-mi urechile. când.Amândouă. Oh!.. Şi care ureche te doare? . îl întrebă zâmbind: .

prietenească. Zdrobiţi de durere şi ruşine. din când în când colinda lumea cu carul lui. se făcea frumuşel stăpânul lor şi îi scoteala vânzare. micii mei cititori. îl cumpără directorul unui circ. mormăind. apoi scoţândţesala. Deschideţi repede! Altfel evai de pielea voastră. le spuse cu zâmbetul lui obişnuit: . .Nici eu! strigă Pinocchio. cu capul în jos. în loc să rămână înmărmuriţi şi trişti. şi după ce intrăîn odaie.Aşadar primeşti! Şi Pinocchio începu să numere tare: . două. au râs. au râs până n-au mai putut: când deodată Fitil încetă. plângând şi clătinân-du-se. care fugeau de şcoală. dar într-o seară îşi scrânteşte picioarele şi atunci îl cumpără altul. care la înfăţişareera dulce ca mierea. iar Pinocchio fu vândut directorului unui circ. ştiu însă că Pinocchio din prima zi dădu cu ochii de o viaţă grea şi necăjită. amândoi îşi scoaseră capişoanele şi le aruncară în sus. v-am cunoscut numaidecât după voce. căci în loc de bocete de plâns. îi pipăi. începură să-şi arate unul altuia cu degetul urechile crescute din cale afară. dar nici fânul nu-i plăcu. în oborul de vite sau prin iarmaroace. în vremea aceasta cineva bătu încetişor la uşă. . Văzând că uşa nu se deschide.Şi-au râs..Hai să ne scoatem amândoi deodată capişonul: primeşti?Primesc. începură să-şijelească amar soarta lor nemiloasă. ca să-l înveţe să joace şi să sară princercuri.Una.Deschideţi! Eu sunt. şi-am şi venit. şi clătinându-se şi schimbându-se la faţă.Şi cumpărătorii. dacă n-ar fi adevărată. şi cu fel de fel de şiretlicurişi făgăduieli aduna pe toţi copiii dezmăţaţi. piticul. Pe cândalergau. din gâtlejurile lor ieşeau zbierete de măgar.Dar clipa cea mai grozavă pentru aceşti doi nenorociţi. Pinocchio! . La început piticul îi netezi cu mâna. .S-o auzim. ca să facă o tobădin pielea lui. Când îl duse în grajd. Iar după ce bieţii copii.Vai de mine! Nu mă mai pot ţine pe picioare. Mai bine s-ar fi lipsit. nu lipseau. cu urechile lăsate şi cucoada între picioare. îiducea în Ţara Distracţiilor unde să-şi petreacă vremea numai în jocuri şi petreceri. piticul cu o lovitură de călcâi o dădu de perete.le puse căpăstrul pe cap şi îi duse în oborul de vite. Aţi înţeles. mâinile li s-au preschimbat în copite. S-a întâmplat căPinocchio şi Fitil când se văzură loviţi de aceeaşi nenorocire. căruia în ajun îi murise măgarul. ajutor.Ce ai? . umplu ieslea cu fân. erau preschimbaţi în măgari. Şi pe când vorbeau astfel. spuse prietenului său: . care îl cumpără ca să-l înveţe să joace şi să sară dimpreună cu celelalteanimale ale trupei. slavă domnului. noul lui stăpân îi umplu ieslea de paie darPinocchio de-abia le vârî în gură ca să le mestece. care s-ar părea de necrezut. bucuroşi că au scăpat de şcoală şi că se pot astfel jucanesupăraţi de nimeni. izbucniră într-un nesfârşit hohot de râs.Fitil fu cumpărat de un ţăran. şi după ce-i urca în car. căruţaşul care v-a adus până aici. care bătea în negru. feţele lor în boturi de animale. XXXIIIPrefăcut în măgar. şi după mii şimii de glume. ce meserie înpărţea piticul? Ticălosul acesta. Astfel că în câţiva ani strânsese grămezi deaur şi se îmbogăţise ca un cămătar. nu ştiu.Ce s-a mai întâmplat cu Fitil. seaplecară în jos şi mergând în patru labe începură să alerge şi să ocolească odaia.Ajutor.La aceste cuvinte cei doi măgăruşi rămaseră nemişcaţi. Şi s-a întâmplat o drăcie. şi le scuipă repede jos. nădăjduind să-i vândă şi să ia pe ei o sumuşoară cât mai mare de bani.Atunci stăpânul. trei!Când a numărat „trei". începu să-i ţesale cum trebuie. iar pe spinare le-a crescut un fel de păr cenuşiu. îi mângâie. şi ovoce de-afară spuse: . .Ah! Ce mai copii! Rageţi bine. care credeţi c-a fost? A fost atuncicând au simţit că le creşte câte o coadă la spate. Şi după ce îi ţesălă bine şi îi făcu strălucitori ca oglinda.

I-ha. se înfăţişă înaintea numerosului public şi. băgă de seamă că paiele nu seasemănau la gust. Şi căscând făcea o gură cât gurasobei de largă.Ia ascultă! urlă stăpânul. Nu cumva vei fi crezând. îmbrăcat în frac. de-ai fi dat o mie de franci pe el. măgăruşule dragă.. şi arzându-l încă o dată cu biciul. începu să plângă şisă zbiere. si ca să-l înveţe minte îl arse cu biciul peste picioare. celebrul MĂGĂRUŞ PINOGCHIO Supranumit STEAUA DANSULU I. «Fânul ăsta nu e tocmai rău: îşi zise în gând.Apoi grajdul fu închis.. ştiu eu să ţi le tai!. că te-am cumpărat numai ca să-ţi dau să bei şi să mănânci? Te-am cumpărat ca să munceşti şi săcâştig parale cu tine.teatrul gemea de lume.. Pinocchio se linişti şi nu mai scoase o vorbuliţă măcar... Pinocchio de durere. pantaloni albi şicizme de piele până peste genunchi. .»Dimineaţa când s-a deşteptat. închise ochii şi îl dădu pe gât. se va înfăţişa înainteapublicului pentru întâia dată. băieţi şi fete de toate vârstele.I-ha. să te hrănesc cu friptură de pui şi cu prăjituri?adăugă stăpânul înfuriindu-se şi mai tare. Lasă. închină-te înaintea acestui onorabilpublic compus din domni. directorul trupei. îl mâncase pe tot peste noapte. scoală-te! Vino cu mine în Circ să te învăţ să sari prin cercuri şisă joci valsul şi polca în două picioare. Galeria Circului furnica de copii. . cu un ceas înainte de începutul reprezentaţiei. Aici Directorul făcu încă o plecăciune adâncă: apoi întorcându-se spre Pinocchio îi spuse: . care a avut ocazia să joace alături de Măria Saj împărtul celor mai de seamă ţări in Europa. doamne şi copii!Pinocchio se supuse: îngenunche .. Acum în loc de fân aş fi mâncat obucată de pâine caldă şi o felie de salam. de voie de nevoie. Circul va fi luminat ca ziua. Aşa îmi trebuie!... Afişe de toate culorile erau lipite pe străzi. şi câte lovituri de bici. închinându-sepână la pământ.Sosi în sfârşit ziua în care stăpânul lui putu să vestească o reprezentaţie într-adevăr neobişnuită. dacă facinazuri.. numai pielea lui ştie.La urma urmei. i-ha! De fân m-apucă durerea de burtă!.. iar Pinocchio rămase singur. a trebuit să înveţe toate acestea.. căută să vadă dacă mai e fân în iesle. şi zbierând zicea: . Nu se mai găsea un loc. dar până să le înveţe. cum vă puteţi lesne închipui. intrând în grajd. i-ha! Paiele nu pot să le mistui!.Subsemnatul fiind în trecere prin acest oraş minunat.... care ardeau de dorinţă să vadăjucând pe renumitul măgăruş Pinocchio.Atunci mănâncă fân! îi repetă stăpânul care înţelegea foarte bine limba măgărească.. Haide.Sfârşindu-se partea întâi a spectacolului.. începu să caşte că nu mai putea de foame.Nu cumva pofteşti.Aha! Nu-ţi place nici fânul? îi strigă arţăgos stăpânul. cu următorul cuprins: MARE REPREZENTAŢIE DE GALĂ Astă-seară în afară de programul obişnuit la care vor lua partetoţi artiştii şi caii de toate felurile ai trupei. nici cu pilaful de găină. se mulţumi să rumege niţel fân. şi după ce îlmestecă bine de tot. nici cu macaroanele cu brânză. dar nu găsi nici un firmăcar.. negăsind altceva în iesle. în seara aceea.Curaj.Bietul Pinocchio. domnilor şi doamnelor. măgăruşule dragă. şi deoarece de multă vreme nu băgasenimic în gură. am vrut să am onoarea sau mai bine zis plăcerea de a înfăţişa || înaintea acestui public inteligent şi ales. rosti cu glas răspicat următorul discurs fără noimă:„Onorat public.Atunci luă o gură de paie tocate şi pe când le mesteca. Aşa îmi trebuie!. Pinocchio! înainte de a-ţi începe exerciţiile. autrebuit trei luni de lecţii.» . Cel puţin dacă păţaniile mele ar servi de învăţătură tuturor copiilor neascultători şi cărora nu le place să înveţe.. un măgăruşul miraculos. Aşaîmi trebuie!. măgăruşule mofturos.« Aşa îmi trebuie! zise iar mestecând mereu. dar tot ar fi fost de o mie de ori mai bine dacă îmi vedeam de şcoală!.De frica biciului.

Doamna aceea e Zâna!» îşi zise în gând Pinocchio. a declarat că rămâne şchiop toată viaţa. ce plăcere simţi măgăruşul. începu să meargă la trap. care întrebă pe grăjdar: . încercă să strige: . Crede-mă că nu-l iau ca să mă slujesc de el.La galop! şi Pinocchio o luă în galop. de urlete şi strigăte.La auzul detunăturii. Directorul strigă: . îi trase olovitură cu coada biciului peste bot. îi ieşi din gâtlej un zbieret aşa de spart şi prelung. care purta la gât un lanţ gros de aur.pe picioarele de dinainte. ..Vă puteţi lesne închipui. de care atârna un medalion. . Dar pe când fugea ca uniepure directoruî ridicând mâna în sus. şi pe urmă să-l jupoaie depiele.. îi dădu un brânci şi îl aruncă în apă. strigă: . şi după cei atârnă un bolovan de gât şi îl legă de un picior cu o funie pe care o avea înmână. şi rămase astfel până când directorul trosnind din bici.«Portretul ăla e al meu!.în goana mare! şi Pinocchio începu să fugă de-i sfârâiau copitele.Simţi că se sfârşeşte: ochii i se umplură de lacrimi şi începu [să plângă cu hohote.Cumpărătorul. darpicioarele de dinapoi îi rămaseră prinse în cerc.Măgăruşul cu bolovanul de gât. Nimeni însănu băgă de seamă.. trecea frumuşel pe dedesubt. trase un foc de pistol.La trap! şi Pinocchio. mergând la pas. căzu repede la fund. care umpeauvăzduhul.Dar care nu-i fu deznădejdea când uitându-se în sus încă o |dată. îl iau pentru piele. căzu lungit în circ. încât făcu să râdă petoţi spectatorii şi mai cu seamă pe toţi copiii care se aflau în Circ. prefăcându-se c-a fost lovit. Pinocchio! Arată acum acestor domni cu câtă | graţie ştii să sari prin cercuri. Pe medalion erapictat portretul unei păpuşi de lemn. consultându-l. Atunci directorul spusegrăjdarului: . ascultând de comandă. îi veni fără îndoială .Când se sculă. făcu o sforţare şi trecu prin el. începu să-şi lingă nasul şi-l linse. adică doctoruldobitoacelor. A doua zi dimineaţa.Sosiţi în obor. îi strigă: -La pas!Măgăruşul se ridică în picioare şi începu să ocolească circul.dar pe când înota ca să iasă din apă. dragii mei copii.Văd că are pielea tare. şi mai-fpuţin decât toţi. aşteptând ca măgarul să moară înecat.Bietul măgăruş.Haide..Douăzeci de galbeni. ca să-l înveţe minte că nu stă frumos să răgi în faţa publicului. scoţând limba d-un cot.să-şi arunce ochii în sus. găsiră repede un cumpărător..Puţin după aceea. iar cumpărătorul. .Să vină Pinocchio! Vrem să vedem măgăruşul! strigau | copiii mişcaţi şi înduioşaţi de tristaîntâmplare. ca şi cum arfi murit de-a binelea. şi văzu într-o lojă o cucoanăfrumoasă.Dar în seara aceea măgăruşul nu se mai arătă. e înghiţit de Balena cea îngrozitoare. în loc sătreacă prin el. măgăruşul. aşa că bietul măgăruş căzu grămadă lapământ. văzu că loja era goală şi Zânase făcuse nevăzută!. era şchiop de amândouă picioarele şi cu |mare greutate putu să se întoarcă îngrajd. când auzi că o să-i facăpielea tobă. XXXIVPinocchio aruncat în mare.aproape cinciminute crezând că poate astfel să-şi potolească durerea. veterinarul. . e mâncat de peşti şi se preface iarăşi în păpuşă ca mai înainte. în sfârşit. după ce plăti cele douăzeci de parale. care trosnind iarăşi din bici.Atunci directorul.Ce vrei să fac cu un măgar şchiop? Să-l ţin pe mâncare degeaba? Du-l în obor şi vinde-l.Când se ridică de jos în mijlocul unui ropor de aplauze.. duse măgăruşul pe o stâncă din margineamării.Oh! Zâna mea! Zâna mea dragă! Dar în loc de vorbe.Cât ceri pe măgăruşul ăsta şchiop? . Eu îţi dau douăzeci de parale. recunoscând-onumaidecât: şi nebun de bucurie. şi vreau să-mi fac din ea o tobă pentru banda de muzicanţi din sat de lanoi. Pinocchio încercă de două sau de trei ori: dar de câte ori ajungea în faţa cercului. directorul. ţinând mereu funia înmână se aşeză pe stâncă.

.. După ce m-ai cumpărat. bietului om i se păru că visează şi rămase încremenit locului. crezându-mă mort de-a binelea. Ia să-l scoatem. Acuma. cu gura căscată ji cu ochii zgâiţi.Şi pentru ce m-ai cumpărat? Ca să-ţi faci din pielea mea o tobă!. zise plângând şi bombănind: . .. şi o să-ţi fiu veşnic recunoscător.Ei bine. cum nu ţi-aş dori-o deloc du-mitale! Scos la vânzare în oborul de vite. îi ajută în nenorocire. jupâne: îţi vorbesc serios. unde e? . m-am luat după nişte haimanale de prieteni.Simţământul ăsta de delicateţe..Ţineţi gura.După cincizeci de minute de când măgăruşul se afla în fundul apei.. şi dumneatam-ai cumpărat. . ştrengar obraznic: povestea ta s-a sfârşit? .. m-ai adusaici ca să mă omori. m-â scos şi el la vânzare. Pinocchio simţindu-se slobod ca păsările văzduhului.. numai două vorbe şi-am isprăvit.Ah! Pungaşule! Vrei să-ţi baţi joc de mine? . care până mai adineauri erai măgar..Să-mi bat joc de dumneata? Nicidecum.. Aşadar îţi spunem că Zâna. văzu ieşind din apă păpuşicavie care se zvârcolea ca un tipar.Dar măgăruşul pe care l-am aruncat în mare. vrei să ştii toată povestea? Dezleagă-mă de picior şi ţi-o spun.Când dădu cu ochii de păpuşa de lemn. când ţi-ai întocmit socotelile nu te-ai gândit şi la Zână. şi să facem dinpielea lui o tobă straşnică.Trebuie să ştii ca mai-nainte eram o păpuşă de lemn cum sunt acum: dar era gata gata sădevin băiat ca atâţia alţii: însă din pricină că nu prea aveam gust de carte. tefăcuşi păpuşe de lemn? . prichindelule!. care..începură să mă mănânce! Şi cu câtă lăcomie! N-am crezut niciodată că peştii sunt mainesăţioşi decât copiii! Care îmi mănâncă urechile.trimise repede în ajutorul meu o sumedenie de peşti. cumpărătorul îşi zise:«Până acum bietul meu măgăruş şchiop trebuie să se fi înecat. Marea îţi joacă uneori asemenea feste. chiar când copiii din pricina neascultării şi relei lor purtări. darîntr-o seară în timpul spectacolului. căzui rău. şi într-o bună dimineaţă când m-am deşteptatdin somn. cine îmi plăteştemie paguba? . dar. învins de un simţământ de milă.Nu. începu să-i povesteascăaşa: . şi trase.»Şi începu să tragă de funia cu care îl legase de picior.Vezi bine. . m-am pomenit preschimbat într-un măgar cu nişte u-rechi. ca toate mamele bune. şi rămăsei şchiop de amândouă picioarele din faţă. mi-ai legat un bolovan de gât şi m-ai aruncat în fundul apei.Măgăruşul acela sunt eu! răspunse păpuşa râzând. îţi face multă cinste.După ce îşi veni în fire.Poate că din pricina apei de mare.Care Zână? . desfăcu nodul funiei cu care eralegată păpuşa.Bietul cumpărător păgubaş. . care. am fugit de acasă. Vai de tine... curios să cunoască povestea.Cât mi-era de ruşine. Numaică dragă jupâne.. îşi iubeşte mult copiii şi nu-i pierde din ochiniciodată.... -Ia te rog să nu mai râzi pe socoteala mea. careîşi puse în cap să facă din mine un dansator de forţă şi să mă înveţe să sar prin cercuri..Măicuţa mea. jupâne. cum mă văzu în primejdie de înec. dacă-miies din balamale. unde să mai găsesc eu altă piele.Dar ia spune-mi. Lumea e plină de măgari! . O ruşine. . jupâne. ia să-mi spui. cât stătuşi în fundul apei. care .Nu te frământa degeaba. trase. . . jupâne dragă.. până când văzu căiese la suprafaţa apei. fui cumpărat de directorul unui Circ. Tu? -Eu. răspunse păpuşa. nu poţi să-ţi închipui!. Atunci directorul nemaiavând ce să facă cu un măgar şchiop.Păcatele mele! Şi te-am plătit cu douăzeci de parale. şi cu o coadă atât!.Dar cum se face că tu. armerita să fie lăsaţi de capul lor.. trase. ia ghiciţi ce? In loc de un măgăruş mort.

departe. Pentru că trebuie să ştiţi că Balena sufereagrozav de înecăciune.. care mă acoperea din cap până în picioare. şi printre toţi.. cum zice orice Lacherdă care gândeşte.Dar eu nu vreau să fiu mistuit! urlă Pinocchio.Nici eu n-aş vrea să fiu mistuită. Ştii ce am să fac? O să te vând . spuse cumpărătorul scârbit. dar pricepu numaidecât că ieşea din plămânii monstrului. simţind că îngheaţă de frică. mă jur să nu | mai mănânc carne de peşte.Ajutor! Ajutor! Oh! Săracul de mine! Nu e nimeni care sa vină să mă scape! . şi când răsufla părea că urlă crivăţul. Trase cu urechea. Eu sunt păpuşă. dar nu auzi nici o şoaptă.Asta e părerea mea! răspunse Lacherdă şi.Prostii! strigă Pinocchio.Ce o fi lumina aia de acolo de departe? spuse Pinocchio. care coama. Dar disputa nu dura mult si un mostru iesind din apa il prinse pe Pinocchio de picioare.. când ai tras defunie. după cum vezi.botul. fără măcar să-mi mulţumească.Nu-mi pasă de povestea ta! strigă cumpărătorul îndârjit. fu şi un peştişor atât de delicat. carepielea de pe picioare. . în preajma lui Pinocchio eraun întuneric aşa de negru şi adânc. Omul incerca sa ia-l tina dar nu izbutea decat să-i întindă picioruşele … Dar era prea târziu! Monstrul îl ajunsese..Să răbdăm şi sa aşteptăm până când Balena ne-o mistui pe amândoi. . care pielea de pe spinare...Cine vrei să te scape. . sau mai bine zis.Pe când convorbeau astfel prin întuneric. lui Pinocchio i se păru că vede departe. şi nu vreau să rămân păgubit. începu să plângă şi. încât i se părea că intrase cu capul într-o călimară cucerneală. olumină. păreriletrebuiesc respectate! . e mai frumos să mori în apă decât înuntdelemn!.. înghiţită de Balenă odată cu tine. Eu ştiu c-am cheltuit douăzeci de parale ca să te cumpăr.Nu m-am lăsat eu. care aşteaptă ca şi noi I . dacă poţi!. La început nu se dumiri cam de unde venea vântul. adăugă Lacherdă. Dar după ce muşcară de câteva ori. doar din când în când simţea că-i atingefaţa puternice adieri de vânt. au dat bineînţelesde os. sunt croit dintr-un lemnfoarte tare. .în sfârşit vreau să plec de aici. au dat de lemn. .... trăgându-şi răsuflarea. pentru că. se izbi aşa de tare c-a rămas năucită aproape un sfert de ceas.. care gâtul.Eu n-am de-aface nimic cu peştii.. Şi uite cum se face că dumneata. să ţipe şi plângând spunea: . răsună în întuneric o voce răguşită ca de chitară spartă. de ce te-ai lăsat să fii înghiţit de monstru? .. Mi-arveni greaţă să spintec o guvidă sau un calcan prăjit şi să găsesc înăuntru o coadă de măgar! .. adăugă păpuşa râzând. încercă să-şi facă puţin curaj: dar când se convinse că se află închis înpântecele unui monstru marin. .Cine vorbeşte acolo? întrebă Pinocchio... De altfel trebuie să ştii că după ce peştii au isprăvit demâncat tot învelişul măgăresc. sorbi pe biatapăpuşă.închipuieşte-ţi că e lunga de un kilometru. vreau să fug. si. fără să socoteşti coada.Fugi.c-a binevoit să-mi mănânce coada.. peştii cei lacomi băgară numaidecât de seamăcă lemnul nu era marfă pentru dinţii lor.E mare Balena asta care ne-a înghiţit? întrebă păpuşa. cum ar fi sorbit un ou de găină şi o dădu pe gât cu atâta repeziciune şi lăcomie.Atunci dacă nu eşti peşte. .Pinocchio dintru-ntâi.Eu sunt! Biata Lacherdă. .. . ai găsit o păpuşe vie în loc de un măgar mort. .O fi vreun tovarăş de nenorocire. încât păpuşa căzând în trupul Balenei.Când îşi veni în fire.De azi înainte. nu putu să-şi dea seama pe ce lume se află.. el m-a înghiţit! Şi acum ce o să ne facem în întunericul ăsta? . dar sunt destul de înţeleaptă şi mămângâi cu gândul că atunci când te naşti Lacherdă. nefericitule?.Te cred. Dar tu ce fel de peşte eşti? . începând din nou să plângă. şi scârbiţi de mâncarea asta nemistuitoare îşi căutarăde drum.

. simţea că i se afundă picioarele într-omocirlă alunecoasă şi moale.Când ne mai vedem? ... aşa că m-am întors la Copilita ceafrumoasă. atunci mi-a scăpat o minciună şinasul a început să-mi crească de nu mai încăpea pe uşă..îi venea să râdă. dar aşa de vii că uneori îi scăpau din gură.Mă duc să-l găsesc. îi venea să spună mii de lucruri: şi în loc de acestea îngână cuvinteneînţelese şi încurcate. ca să dea satisfacţie hoţilor. unde s-au ospătat canişte lupi.în faţa acestei privelişti. cât eşti debun!. pentru că mi-o spunea inima. iar judecătorul cânda aflat c-am fost jefuit. Nu s-ar putea oare să fie vreun peşte bătrân care să-mi arate pe unde săfug? . se îndreptă încet-încet. au spusnumaidecât: „Dacă n-a murit.pe-aci era să leşine. gata să se înece" şi eu de departe te-am recunoscutnumaidecât. Mai bine nici să nu ne mai gândim! XXXVPinocchio găseşte în pântecul Balenei.ia ghiciţi pe cine? Citiţi capitolul acesta şi-o să affaţi. n-am mai găsit nici unul. aşa că am plecat cu Vulpoiul şiCotoiul să sădesc cei patru galbeni de aur.să fie mistuit!. izbuti să scoată un strigăt de bucurie. Aşadar tu eşti dragul meuPinocchio? . de unde.. pentru că unul îl cheltuisem la han. eu amrupt-o la fugă. iar ei m-au dus la Hanul Racului Roşu.Umblă sănătoasă.îţi doresc din inimă. spune? Oh Tăticul meu scump. m-a băgat la închisoare. spre lumina ce se vedea licărind în depărtare.Oh! Tată dragă! Te-am găsit în sfârşit! De acum încolo nu te mai părăsesc niciodată. şi desfăcându-şi braţeleşi aruncându-se de gâtul unchiaşului.am văzut o boltă de struguri în câmp. şicâte am pătimit! închipuieşte-ţi că în ziua în care ţi-ai vândut sumanul şi mi-ai cumpărat un Abecedar ca să mă duc la şcoală. atunci e semn că trăieşte încă". şi când mi s-a recunoscut nevinovăţia mi-a dat drumul. păpuşico! Şi izbândă bună. în sfârşit. cu atât lumina se făcea mai vie şi maistrălucitoare. şi pe măsuţă o lumânare aprinsă înfiptă într-o sticlă verde. şi ţi-am făcut semn să te întorci pe mal. Pinocchio. iar la masă şedea un unchiaş cu părul alb ca zăpadacare ronţăia nişte peştişori vii..Cu cât înainta. şi tartorul lor a vrut să mă punăpe foc ca să-şi frigă berbecul. ei după mine. da. de-abia îşi luă ziua bună de la prietena sa Lacherda. începu să râdă şi îi plesni o vână din piept. şi mergând pedibuite prin pântecul Balenei. m-am dus să văd păpuşile.. şi doctorii când m-au consultat. ca în postul cel mare. pe Pinocchio îl apucă o veselie aşa de mare şi neaşteptată. de undeCopilita cu părul bălai a trimis o trăsurică să mă ia..Da. şi papagalul aînceput să râdă. şi Porumbelul văzându-mă că plâng. apoi tot el îmi dete cinci galbeni de aur ca să ţi-i aduc. am fost prins în cursa dihorilor şi ţăranul mi-a pus zgarda de câine ca să-ipăzesc coteţul.. Şi când mă gândesc că eu.niciodată.Rămâi cu bine. până când m-au spânzurat de craca Stejarului-uriaş. eu sunt. mi-a spus: „Am văzut pe tatăl tăucă-şi cioplea o luntrişoară ca să plece să te caute" şi eu îi zisei: „Oh! Dacă aş avea şi eu aripi!". că pe-aci. dragă păpuşo! . şi începu să bâjbâie prin întuneric. să plângă. chiar eu! Nu-i aşa că m-ai iertat.Oare ochii nu mă înşeală? adăugă unchiaşul. şi plecând singur pe câmp mi-au ieşit tâlharii în cale şi s-au luat după mine. cecredeţi c-a găsit? Găsi o măsuţă întinsă.Pe când mergea. până când ajunse în sfârşit.. .. iar şarpele cu coada dincare ieşea fum. apoi dimineaţa toţi pescarii care se uitau pe mare mi-au spus: „E un biet tată într-o barcă. niciodată! . şi când ajunse. . frecându-se la ochi. Oh! Dacă ai şti câte necazuri au căzut peste capul meu.. Lacherdo! . dar m-amîntâlnit cu Vulpoiul şi Cotoiul. dar cine măduce?" iar el îmi spuse: „Te duc eu" iar eu îl întrebai: „Cum?" iar el îmi răspunse: „încalecă pemine" şi astfel am călătorit toată noaptea. care împrăştia un miros de peşteprăjit. iar el îmi spuse: „Vrei să vii la tatăl tău?" şi eu îi spusei: „Vezi bine. ieşind. care murise. începu să urle: .Cine ştie?. şi în loc de două mii de galbeni..

şi tatăl şi fiul rămaseră pe întuneric...înghiţi şi vaporul. peste puţin timp suntem scăpaţi.. şi m-a înghiţit ca pe-o alună.Atunci?. şi m-aş fi întors bucuros la mal. . .Să ieşim prin gura Balenei şi să ne aruncăm înot în mare.Ţine-te după mine. întrebă Pinocchio.. înaltă de-abia d-un metru cum eşti tu. Şi fără să mai stea la gânduri.adică de pâine prăjită. o să ne mângâiem cel puţin c-am murit împreună. Balena doarme dusă. dar şi de pesmeţi... .O să-ţi povestesc totul. posomorându-se. . de-abia m-a văzut în apă şi s-a repezit la mine. făcu ozguduitură aşa de puternică încât Pinocchio şi Geppetto se pomeniră aruncaţi din nou în adâncul stomacului monstrului. de zahăr.Te-am recunoscut şi eu. eu ştiu să înot bine şi te duc sănătos până la ţărm. dar cum era să fac?Marea era înfuriată şi un val mi-a răsturnat luntrea... Noroc pentrumine că vaporul era încărcat nu numai de carne păstrată în cutii de cositor. să aibă atâta putere sămă ducă înot în spinare? . era silit să doarmă cu gura deschisă: aşa că Pinocchio ducându-se până unde începea gâtlejul monstrului şi uitându-se însus.Cum! L-a înghiţit dintr-o dată?. dragul meu. şi trecură prin tot corpul şi stomacul Balenei. băiatul tatei.Ascultă. amputut s-o duc astfel doi ani: astăzi însă toate sunt pe isprăvite: nu mai am nimic de mâncat. trebuie să fie doi ani: doi ani Pinocchio. dar vaporul a căzut la fund şi aceeaşiBalenă. deodată.Iar în furia aruncăturii. a făcut să sescufunde şi un vapor eu marfă.Acum. delumânări de stearină şi de cutii cu chibrituri de ceară. . copile dragă! adăugă Geppetto dând din cap şi zâmbind cu amărăciune. încât părea un bulevard..Bine vorbeşti tu: însă eu. . Dar cum? .Pe tot dintr-o dată: a scuipat numai catargul pentru că-i rămăsese printre dinţi. şi lumânarea asta aprinsă. întrebă Pinocchio mirat. . . scoţând limba afară. se opriră puţin ca să arunce o privire şi să aleagă momentul prielnic pentru fugă. Merseră astfel o bună bucată de drum. încaleci pe mine. Atunci o Balenă groaznică care se găseape aproape..Atunci. . Balena strănută. Pinocchio puse mâna pe lumânare. dragă Pinocchio nu ştiu să înot. Ţise pare cu putinţă ca o păpuşă. spuse Geppetto.Pentru ce s-a sfârşit? .. Trebuie să ştiţi că monstrul fiind tare bătrân şi bolnav de înecăciune şi de bătaie de inimă.Ei acum?. ..Degeaba încerci. doi ani care mi-au părut cadouă veacuri! . mă apucădintr-o dată.Să fugim?. Dar când ajunseră aproape de gura enormă a monstrului. marea e liniştită şi luminată ca ziua. şi ajungând în gura lui nesfârşită. şi strănutând.. . lumânarea se stinse.Acum e momentul s-o ştergem. spuse Pinocchio. când. . Aşa că mulţumită lui Dumnezeu. . e singura lumânare ce mi-a mai rămas. .Tocmai se pregăteau să se arunce înot.Şi cum ai făcut să trăieşti până acum? Lumânarea unde-ai găsit-o? Chibriturile cu care aiaprins-o. începură să umble în vârful picioarelor pe limba lui. spuse tatălui său: . şopti el întorcându-se către tatăl său.încearcă şi-o să vezi! în orice caz.Şi de câtă vreme stai închis aici înăuntru? întrebă Pinocchio. Trebuie să fugim repede. o limbă aşa de lată şi lungă. o să rămânem amândoi pe întuneric. care în ziua aceea avea o poftă de mâncare grozavă. tăticule drag. Trebuie să ştii că tot furtuna care mi-a răsturnat barca. de cafea. de caş. ţine-te după mine. de struguri uscaţi. putu să vadă afară un crâmpei de cer şi minunata lumină a lunii. şi n-avea nici o frică.Ce are a face?. s-a sfârşit cu noi. şi luând-o înainte ca sălumineze calea.. Marinarii au scăpat toţi.Zis şi făcut. de sticle cu vin. Vino. nu mai e vreme de pierdut. . cine ţi le-a dat? \ .De atunci şi până acum. dacă ne e scris să murim. săriră peste gâtlejul monstrului.

şi Pinocchio. îi spuse: .încalecă pe spinarea mea şi ţine-te bine... băgă de seamă că tatăl său. . crezând că tremurăde frică..Geppetto şi Pinocchio.Tremura de frig sau de frică?. după cum lesne vă puteţi închipui. în patru minute vă duc la mal. pentru dragostea ce-o porţi copiilor tăi: ajută-ne. şi ţărmul era încă departe. şi Balena dormea un somn aşa de adânc.Curaj. . Tu mi-ai arătat drumul şi după tine am fugit şi eu.. Cine ştie? Poate şi una şi alta.Am făcut ca tine.. şi devine băiat. înotă până nu mai putu: apoi întorcând capul spre Geppetto. .Ajunşi la ţărm.. XXXVIIn sfârşit Pinocchio încetează de a mai fi păpuşă. . se aruncă în apă şi începu să înoate. încet. soseşti la vreme! Te rog.Suntem prea grei? o întrebă Pinocchio. respiraţia îi era greoaie şi obosită. dragă tăticule.Prietene. Pinocchio luă pe tatăl său de mână. care stăteacălare pe spinarea lui cu picioarele pe jumătate în apă. că mor. care abîa se ţinea pe picioare.Cum ai scăpat de acolo?. care avea untrup aşa de robust că părea un viţel de doi ani. tremura ca şi cum ar fi fost scuturat defriguri. sigur de ce făcea. încât nu l-ar fi deşteptat nicitunul.Tată. primiră numaidecât. .. că suntem pierduţi. Marea era liniştită ca untdelemnul. Pinocchio sări pe mal ca să ajute pe tatăl său să sară şi el: apoi se întoarse spreLacherdă. Dar păpuşa. şi îndrăzneţul Pinocchio. se simţi atât de mişcată. îl îmbărbăta spunându-i: .. Trebuie să ştii că sunt ca pisica:văd mai bine noapteadecât ziua.Dar eu văd şi ţărmul! spuse păpuşa. şi cu glasul mişcat îi spuse: . Zicând acestea.Dar unde vezi tu ţărmul? întrebă unchiaşul devenind şi mai îngrijorat..cum fac croitorii când bagă aţa în urechile acului. îngenunchind la pământ. dar în loc să seagate de coadă. apoi păşiră pe limbă şi trecură şi peste cele (trei şiruri de dinţi. ajută-mă. şi strângând din ochi.Cine ţipă că moare? . De rest mă îngrijesc eu. tată! Peste câteva minute ajungem la ţărm şi suntem scăpaţi.Unde mă duci? . începu să se descurajeze: puterile îislăbeau..Sprijină-te de mine. care nu era obişnuită. săriră amândoi peste gâtlejul monstrului. Mă tot uit în toate părţile şi nu văd decât cerşi apă.Bietul Pinocchio se căznea să fie vesel: dar. în sfârşit nu mai putea. îi dădu o sărutarecălduroasă pe gură.Atunci Pinocchio. şi umblând în vârful picioarelor.Eu şi cu bietul tata! -Cunosc glasul ăsta! Tu eşti Pinocchio!.Bucuros. La această pornire de dragoste duioasă şi sinceră. dând braţul tatălui său. . . când auziră o voce ca de chitară spartă care zise: .. încet. . prichindelul spuse lui Geppetto. îi spuse cu vocea întretăiată: . tovarăşul tău de închisoare din pântecul Balenei. înainte însă de-a face săritura hotărâtoare. mi-ai salvat tatăl! Aşa că nu găsesc cuvinte ca să-ţi mulţumesc îndeajuns! Dă-mivoie cel puţin să te sărut în semn de veşnică recunoştinţă!.Lacherdo dragă.. Pe când Pinocchio înota sprinten ca să ajungă la ţărm. biata Lacherdă.. Eu sunt Lacherdă. încât de ruşine să nu plângă ca un copil..Şi tatăl şi fiul erau gata să se înece.. luna străluceaîn toată măreţia ei.în vremea aceasta se făcuse ziuă..Grei? Nici gând: parcă duc în spinare două coji de nucă! răspunse Lacherdă. Vino cu mine şi navea nici o frică.Trebuie să încercăm iarăşi să fugim. \De-abia Geppetto se aşezase bine în spinarea fiului său..Lacherdă scoase botul din apă. . îşi vârî repedecapul în apă.-Dă-mi mâna şi bagă de seamă să nu te împiedici. şi se făcu nevăzută. şi să mergem. găsiră mai nimerit să se aşeze pe spinarea Lacherdei. din toată inima. Agăţaţi-vă amândoi de coada mea.

Cum?! strigă grădinarul.. o să stăm jos să ne odihnim.Nu făcuseră nici o sută de paşi.O să păşim încet-încet. Rămas bun şarlatanilor. dar astăzi bietul dobitoce gata să-şi dea sufletul. M-aţi păcălit o dată. Ce trebuie atunci să fac eu care am dat pe el o grămadă de parale? . til. şi cu banii pe care îi lua pe ele.. orbise de-a binelea.Dacă sunteţi săraci. ca să se ducă săînvârtească la roată şi să câştige astfel paharul de lapte care îi făcea atât de bine sănătăţiizdruncinate a tatălui său. Aşa e. După ce s-a uitat lung la el. astăzi suntem săraci lipiţi pământului. Nu se mulţumi cu atât: încet-încet învăţă să împletească coşuleţe derăchita. îl întrebă pe limba măgărească: .Rămas bun.Cine eşti?La întrebarea aceasta. să mai înghită oleacă de aer. Ne putem lesne închipui ce mai carte ai învăţat!.O! Pinocchio! strigă Vulpoiul cu voce jalnică. . se trudea să scrie şi să .. mi-a învârtit la roată. ca furnicile. ..Şi totuşi pe măgăruşul ăsta îl cunosc! Figura lui nu mi-e nouă!Şi aplecându-se spre el. . era lacde sudoare din tălpi şi până în creştet.Sunt Fi. şi foarte nenorociţi!. .Giangio duse păpuşica în grădină şi îi arătă cum să învârtească roata. Amintiţi-vă de proverbul care zice: „Banul de haram. Erau Vulpoiul şi Cotoiul: dar nu mai semănau deloc cu cei dealtădată. care cu mâinileîntinse cereau de pomană. închipuiţi-vă că Cotoiul. tulburându-se puţin: .Mă laşi să-l văd şi eu? spuse Pinocchio. .Fie-ţi milă de noi!. unde să ne dea un codru de pâine şi niţele paie să neculcăm. nu mai avea nici coadă... Din ziua aceea. a fost silit într-o bună zi să-şi vândă până şi coada lui frumoasă unui negustorambulant.. .Te prăpădeşti cu firea pentru un măgar care nu te costă nimic? spuse grădinarul. .. şi când vom obosi.. cu pielea jigărităşi buburoasă. acum vă pierdeţi vremeadegeaba. măgăruşul meu. . şarlatanilor! Aduceţi-vă aminte de proverbul care zice: „Cine fură hainaoaspetelui său.Crede-ne.. iar Vulpoiulîmbătrânit. măgăruşul deschise ochii istoviţi.Ştii de ce?.Şi unde mergem? întrebă Geppetto. izbucnind într-un hohot de râs.Prieten cu tine? .Coleg de şcoală!. de obicei moare fără cămaşă". căzut în mizeria cea maiticăloasă.Până astăzi. şi se întoarse spre colibă. . nu răspunse: îşi luă paharul cu lapte aproapecald. văzu întins pe paie un măgăruş plăpând.Foarte nenorociţi! repetă Cotoiul.Apoi închise ochii şi îşi dădu sufletul. cinci luni în şir. şi văzură în marginea şanţului doi cerşetori. ..Foarte bine.Oh! Bietul Fitil! spuse Pinocchio cu glasul pe jumătate. O astfel de caznă nu încercase niciodată. şarlatanilor! răspunse păpuşa. se scula de dimineaţă. îmi era prieten.de haram se duce". Pinocchio. Păpuşica. . îndestulă cu multă chiverniseală nevoile zilnice. şi răspunse silabisind pe aceeaşilimbă: .Când Pinocchio intră în grajd.. sfârşit de foame şi deoboseală. . fie-ţi milă de aceşti doi bieţi schilozi! . . ..Pinocchio se puse numaidecât pe lucru. simţindu-se atinsă de aceste cuvinte. . dar până să scoată cele o sută de găleţi cu apă. şi luând un smoc de paie îşi şterse olacrimă care-i aluneca pe obraz. cu noaptea în cap. .Schilozi! repetă Cotoiul. ..Iar seara. spuse grădinarul. care o cumpărase ca să-şi facă o apărătoare de muşte. Bafăcu singur singurel un cărucior minunat ca să ducă la plimbare pe bietul lui tată în zile cusoare.De noi! repetă Cotoiul. Acest jalnic hoţoman.Cale bună.Bucuros. tot prefăcându-se orb. îşi zise în gând.Să găsim vreo casă sau o colibă. vina e a voastră. Cum? Aveai măgari drept colegi deşcoală?.

chiardacă nu pot fi luaţi drept modele de supunere şi de purtare bună. băgă de seamă că nu mai era o păpuşăde lemn. . parcă nu.N-am putut să găsesc una care să-mi vină bine. Dar n-am decât douălire. şi nu mai are cuce să-şi cumpere o felioară de pâine. dar că devenise un băiat ca toţi băieţii. şi-o să fii fericit. şi întorcându-se.citească. în loc să stea de veghe până la zece. a stat până la miezul nopţii şiîn loc de opt coşuleţe de nuiele făcu şaisprezece. uite-le! Mă duceam să-mi cumpăr o haină nouă.Când Pinocchio se-ntoarse acasă. In ce priveşte scrisul.Nu-ţi aduci aminte de melcul care era fată în casă la Zâna cu părul bălai? Nu-ţi aduci amintede atunci când am coborât să-ţi deschid.îndată ce se îmbrăcă.. înmuia într-o sticluţă plină cu zeamă dedude şi de cireşe. ia spune-mi. Aşa că o să-mi cumpăr altă dată!.Parcă da.Mi-aduc aminte de tot. Lovită de tot felul de necazuri. încât o să semăn a boier mare.Apoi se aruncă în pat şi adormi. când deşteptându-se. Când m-oiîntoarce acasă.Pinocchio dragă! Biata Zână zace într-un pat la spital!. care.» Şi în clipa aceea visul se sfârşi.. merită multă laudă. Melcule. Melcul. o şapcă şi o pereche de ghete..Unde ţi-e haina cea nouă? .La spital?. Melcule. Sărind jos din pat. Aruncă o privire în jurul lui şi în loc de colibade paie. s-a îmbolnăvit greu de tot. şi du-te repede de le duZânei mele scumpe. ca să-i vinîntr-ajutor! Du-te. o să fiu aşa de frumos îmbrăcat. Melcule dragă. de-acum încolo o să muncesccinci ceasuri mai mult ca să îngrijesc şi de măicuţa mea iubită. începu să alerge vesel şi mulţumit.Aşa cum îţi spun. tatăl său îl întrebă: .. nici cerneală.Aşa că mulţumită voinţei lui de a învăţa. Melcul răspunse tacticos ca deobicei:. iar Pinocchio se trezi cu ochii holbaţi. după ce l-a sărutat.. şi cu eaîşi făcea lecţiile. îşi vârî mâinile în buzunar şi scoase un portofel de piele.. găsi uncostum de haine nou. începu să alerge ca o şopârlă în luna lui cuptor.. Până acum am muncit ca să îngrijesc de tata. Când deodată i se păru că-l cheamă cineva.. de a munci şi a merge mereu înainte. unde ai lăsat-o pe Zâna? Ce face? M-a iertat? îşi mai aminteşte de mine? Mă mai iubeşte? E departe de aici? M-aş putea duce s-o văd?La toate întrebările acestea. Melcule. i-a spus: «Bravo Pinocchio! Pentru inima ta bună.Dar haina cea nouă? . făcute în pripă şi pe nerăsuflate. văzu o odăiţă curată şi gătită de ţi-era mai mare dragul. frumoasăşi zâmbitoare.. teaştept peste două zile. . Mergi cu bine. Ia-le. Dacă aş avea un milion aş alerga degrabă să i-l duc. căreia îi lipseau scoarţele şi prima pagină. Copiii careîi ajută cu drag pe părinţii lor la nevoie şi îi îngrijesc în caz de boală.Adevărat?. care îi veneau turnate pe picior.. . Pe când dormea i s-a părut că o vede în vis pe Zână. şi tu ai rămas cu piciorul prins în uşă? .. îţi iert toate ştrengăriile de până astăzi..Ce îmi pasă mie de haina cea nouă? Mi-aş vinde şi zdrenţele astea de pe mine.. nu mai pierde vremea şi peste două zile întoarcete ca să-ţi mai dau ceva parale. împotriva obiceiului său. strigă Pinocchio! Dar.Şi după ce ieşi din casă.. Oh! Ce durere grozavă mi-ai pricinuit! Oh! Biata Zânişoară! Biata Zânişoară!Biata Zânişoară!. Fii cuminte de-acum încolo. adăugă râzând. în seara aceea. văzu un Melc care ieşea din iarbă. . pe care erauscrise aceste .închipuiţi-vă mirarea lui nespusă. ceva mai mult pusese de-oparte douăzeci de gologani ca săşi cumpere o hăinuţă nouă.Mă duc colea în târgul vecin să-mi cumpăr o haină.. o şapcă nouă şi o pereche de ghete.într-o dimineaţă spuse tatălui său: .Nu mă recunoşti? întrebă Melcul. dar.îşi cumpărase din satul vecin o carte mare. nu numai căizbutise sg îngrijească destul de binişor de părintele lui bolnav. Pinocchio. se servea de un fus pe care îl ascuţise în formă decondei şi deoarece n-avea nici călimară.

Apoi se duse să se uite în oglindă şi i se păru că e altul.Uite-l colo! răspunse Geppetto. îşi zise în gând cumulţumire:«Ce caraghios păream. şi după ce se uită o clipă la el. împodobită cu frunze.. .. ci văzu chipul rumen şi frumos al unui băieţel cu părul castaniu.cuvinte: „Zâna cu părul bălai înapoiază scumpului ei Pinocchio cele două lire. şi îi mulţumeşte pentru inima lui bună".Cum meritul meu? .Lămureşte-mi un lucru tăticule: cum se explică schimbarea asta neaşteptată? îl întrebăPinocchio. când eram păpuşă! Şi ce mulţumit sunt acum c-am devenit şi eu băiatca toţi băieţii!. Pinocchio nu mai ştia nici el dacă era treaz ori visa cuochii deschişi. şi intrând în odaia de alături.» - . aduc veselia şi fericirea în sânul familiilor lor. găsi patruzeci de napoleoni de aur noi-nouţi.. răspunse Geppetto. . din răi se fac buni. sărindu-i de gât şi acoperindu-l de sărutări. cu capul lăsat într-o parte. flori şi capete de tot felul de animale. cu braţele în jos şi cu picioarele unul peste altul şi îndoite de la genunchi. care veneau una după alta. . Nu mai văzu chipul obişnuit alpăpuşii de lemn. în mijlocul atâtorminuni. şi îi arătă o păpuşă sprijinită de un scaun. găsi pe bătrânul Geppettosănătos.. Deschizând portofelul.Această schimbare neaşteptată din casa noastră.Pentru că atunci când copiii.Dar fostul Pinocchio de lemn unde s-o fi ascuns? . îşi reluase vechea lui meserie de tâmplar şitocmai făcea o ramă frumoasă.Pinocchio se întoarse să-l privească. vioi şi bine dispus ca altădată.Dar tata unde e? strigă el deodată. în loc dedouă lire. cu ochiialbaştri şi cu înfăţişarea veselă şi zâmbitoare ca un buchet de trandafiri. care. e meritul tău.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->