Aprobat Director punct de lucru Mironel NITU EVALUARE SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE LA SC ROMINSERV SA PUNCT DE LUCRU PETROMIDIA SI MASURI

DE PREVENIRE SI PRIM AJUTOR
N r c rt . 1. Denumire substante si preparate chimice periculoas e Acetilena (recipienti sub presiune) Simbol Fraza de risc Fraza de securitate Identificarea pericolelor/masuri de prim ajutor Proprietati fizico chimice/ Substantele pentru stingere/Neutralizare sau decontaminare Greutate moleculară: 26 Punct de topire: -80.8 °C Punct de fierbere: -84(s) °C Temperatură critică: 35 °C Densitate relativă, gazos: 0.9 (air=1) Densitate relativă, lichid: Neaplicabil. Presiunea vaporilor la 20 °C: 44 bar Solubilitate în apă (mg/l): 1185 mg/l Aspect fizic: Gaz incolor Miros: Asemănător usturoiului. Greu sesizabil la concentraţii mici Masuri de prevenire

F+ extreme de inflamabil

R5 pericol de explozie sub actiunea caldurii; R6 pericol de explozie in contact sau fara contact cu aerul; R12 extrem de inflamabil.

S9 a se pastra recipientul intr0un loc bine ventilat; S16 a se pastra departe de flacara sau sursa de scanteiFumatul interzis; S33 a se evita acumularea incarcarii electrostatice.

1.Gaz dizolvant. 2.Extrem de inflamabil. 3.Caldura excesiva poate cauza explozia recipientului. 4.Exploziv la sau fara contactul cu aerul. Masuri de prim ajutor: Inhalarea 1.In concentratii mici poate avea efecte narcotice.Simptomele pot fi :ameteli,dureri de cap,greata si pierderea reflexelor. 2.In concentratii mari cauzeaza asfixierea.Simptomele pot fi :pierderea mobilitatii motrice si instalarea inconstientei.Victima nu sesizeaza pericolul de

Depozitarea: 1.Evitati contactul dintre gaz si:cupru,mercur,argint,ala ma cu un un procent mai mare de 70%. 2.Echipamentul se va lega la pamant. 3.Se va evita patrunderea apei in recipinet. 4.Se vor utiliza numai componente de echipare care corespund naturii produsului, la presiunea si temperatura prescrisa. 5.Feriti produsul de orice sursa de aprindere (inclusiv descarcari electrostatice) 6.La depozitare feriti produsul de contactul cu gaze oxidante sau alte

Se va purta echipament individual de protectie (manusi.Se vor instrui operatorii pentru a intelege riscul de inflamabilitate. 2. 7.Nu se va fuma pe durata manipularii produsului.Victimelor li se vor asigura consult medical. 9.Nu purjati spre locuri in care acumularile pot deveni periculoase. 5. în aer): 2.Evacuarea victimelor din zona periculoasa se face de catre salvator echipat cu aparat de respiratie autonom.salopeta si casca) 4. repaus la pat si caldura.In cazul producerii unui stop respiratoriu trebuie efectuata respiratie artificiala.Cand se efectueaza operatii de sudura/taiere cu flacara oxiacetilenica se vor purta ochelari de protectie cu lentile filtrante.4-88 MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR Pericole specifice Expunerea recipienţilor la actiunea focului poate duce la explozie. 4. Masuri: 1.asfixiere. 6.Se vor studia instructiunile de manipulare a recipientilor primite de la furnizor.Nu se va purja in spatii in care exista riscul de formare a amestecurilor explosive cu aerul. Produse de ardere periculoase Arderea incompletă poate genera monoxid de carbon. Temperatura de autoapridere: 325 °C Limita de explozie (% vol. Se va izola recipientul într-o zonă de protecţie sau se va răci continuu dintr-o poziţie protejată. 3. Substanţe de stingere adecvate Pot fi utilizate toate materialele de stingere cunoscute. Proceduri speciale Stropiţi recipientul dintr-o poziţie protejată până când acesta se răceşte. 5.Nu se transporta decat in vehicule la care cabina soferului este separate de . 8. 10.Se va asigura o ventilatie corespunzatoare.La nevoie se va consulta furnizorul produsului.Gazul rezidual va fi ars prin directionarea spre un arzator prevazut cu opritor de flacara. Dacă este posibil se vor opri scurgerile de gaz. Nu stingeţi flacăra gazului decât dacă este absolut substante oxidante. 3.

in locuri bine ventilate. S17 a se pastra departe de materialele combustibile. 3. în stare gazoasă (aer =1): 1. Stingeţi orice alt foc. Poate reactiona violent . Masuri de prim ajutor: 1. Masa molară: 32 Punctul de topire: -219 °C Punct de fierbere: -183 °C Temperatura critică: -118 °C Densitate relativă.La depozitare se va separa de gazele inflamabile sau alte materiale combustibile.Gaz comprimat. 3.necesar.1 Densitate relativă. 2.Inhalarea repetata a unei concentratii mai mari decat 75% poate provoca ameteala. Gazul rezidual va fi ars prin direcţionare spre un arzător prevăzut cu opritor de flacără. Se pot forma amestecuri explozive prin reapridere. 4.Poate reactiona intens cu materiale combustibile.dificultat i respiratorii si Depozitarea: 1. CONSIDERAŢII PRIVIND EVACUAREA Informaţii generale Nu se va purja în spaţii în care există riscul de formare a amestecurilor explozive cu aerul. lichid (apa=1): platforma pentru marfa. Nu purjaţi spre locuri în care acumulările pot deveni periculoase. La nevoie se va consulta furnizorul produsului. Echipament special pentru pompieri În spaţii închise se va utiliza aparat de respiraţie autonom.Oxidant.Conducatorul vehiculului va cunoaste posibilele pericole ale incarcaturii si va fi instruit.Intretine arderea. 2. 1. Oxigen. comprima t (recipienti sub presiune) O oxidant R8 pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile. 2. in prealabil cum sa actioneze in caz de pericol sau accident.greturi.Inainte de efectuarea transportului recipientilor asigurati-va ca sunt fixate ferm si: -ventilele recipientilor sunt inchisi si nu au scapari -toti recipientii au montate capacele de protectie a ventilelor -exista o ventilatie corespunzatoare se respecta toate regulile impuse de autoritati. 12.La manipularea produsului fumatul este interzis 4. 11. Pastrati recipientii la temperature sub 50 grade C.

Victimelor li se vor asigura consult medical. in prealabil cum sa actioneze in caz de . neaplicabil Presiunea vaporilor la 20 °C: neaplicabil Solubilitate în apă (mg/l): 39 Aspect fizic: gaz incolor Miros: inodor Temperatura de autoaprindere: neaplicabil Alte date: Gaz mai greu ca aerul. pivniţe sau alte locuri sub nivelul solului. 4. MĂSURI DE PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Riscuri speciale Favorizează arderea. Produse de ardere periculoase Nu rezultă.Favorizeaza arderea.Oxideaza violent materialele organice. 2. 6. Substanţe de stingere adecvate Pot fi utilizate toate cu materialele combustibile si agenti reducatori. casca de protectie).La operatiunile de sudare/taiere oxiacetilenica se vor folosi ochelari cu lentile filtrante.Actiunea focului asupra recipientului poate provoca spargerea/explozia acestuia.convulsii. Acţiunea focului asupra recipientului poate provoca spargerea/explozia acestuia. repaus la pat si caldura. 5. Se poate acumula în canalizări.Se va purta echipament individual de protectie (salopeta bumbac 100%. Nu este inflamabil.Feriti gazul de surse de aprindere (inclusive descarcarile electrostatice) 3.Se vor studia instructiunile de manipulare a recipientilor primite de la furnizor.In cazul producerii unui stop respiratoriu este necesar sa fie efectuata respiratia artificiala. Masuri: 1. Conducatorul vehiculului va cunoaste posibilele pericole ale incarcaturii si va fi instruit. Nu este inflamabil.Se va asigura o ventilatie corespunzatoare.Se va evita imbogatirea atmosferei cu peste 20% oxigen 7. manusi.

Masuri de prim ajutor: 1. 3. R67 Inhalarea vaporilor poate S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 2. .Vaporii de acetone in amestec cu aerul pot conduce la explozie.Ambalajele vor fi inchise ermetic. S9 A se păstra recipientul întrun loc bine ventilat.40C Temperatura de aprindere: 4650C Punct de aprindere: <-200C pericol sau accident. bine ventilat. Se va izola recipientul intr-o zonă de protecţie sau se va răci continuu dintr-o poziţie protejată. CONSIDERAŢII PRIVIND EVACUAREA Informaţii generale Nu purjaţi spre locuri în care acumulările pot deveni periculoase. Acetona (precursor i) F inflamabil Xi iritant R11 Foarte inflamabil. S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de 1.ferite de orice sursa de foc sau scantei. La nevoie se va consulta furnizorul produsului Aspect: Lichid Culoare: Incolor Miros: de fructe Punct de fierbere: 56.Produsul este foarte volatile si foarte inflamabil.Inainte de efectuarea transportului recipientilor asigurati-va ca sunt fixate ferm si: -ventilele recipientilor sunt inchisi si nu au scapari -toti recipientii au montate capacele de protectie a ventilelor -exista o ventilatie corespunzatoare se respecta toate regulile impuse de autoritati. accidentatul se va scoate imediat din zona Depozitarea: 1. R36 Iritant pentru ochi. R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Proceduri speciale Dacă este posibil se vor opri scurgerile de gaz.In cazul inhalatiilor importante de acetone.materialele de stingere cunoscute. 2.depozitate in locuri racoroase. Se va purja numai în loc liber. 8.de preferinta in depozite ventilate.20C la 1013hPa Punct de topire: 95.Recipientele in care se conserva si se transporta acetona sunt din sticla sau polietilena. Echipament de protecţie special pentru pompieri Nu este necesar.

5. se folosesc scule antiscanteie.Se vor purta ochelari de protectie chimica conform reglementarilor referitoare la protectia ochilor si a fetei 4.Se interzice folosirea aerului si a oxigenului la vehicularea. este necesara purtarea unui aparat respirator izolant autonom. 2. 6.Transportul se face mentionandu-se continutul si insemnul “lichid inflamabil” Masuri: 1.amestecare.24 (experimental) Constanta dielectrica: 20.inclusive sub pleoape. 3. se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.Alegerea echipamentului de protectie individuala se va face conform reglementarilor in vigoare.In cazul contactului cu ochii nu i se va permite victimei sa-si frece sau sa-si tina ochii starnsi inchisi. Vaporii sunt mai grei decat aerul. 3. 7. S26 La contactul cu ochii.Se interzice depozitarea la locul de munca a cantitatilor ce depaseste necesarul zilnic. cizme si sorturi de protectie .provoca somnolenţă şi ameţeală.7 la 250C Factor de bioconcentrare: 0. Echipament de protectie: Nu stati in zona de pericol fara aparate respiratorii izolante autonome.Operatiile de transvazare.Pentru concentratii necunoscute sau de ordinal a 3000 ppm. Limita inferioară de explozie (% volum): 2. scântei – Fumatul interzis. In timpul focului poate forma vapori sau gaze periculoase. si daca nu se indica altceva se va da victimei sa bea 1-2 pahare apa. poluanta si va fi transportat intr-o camera aerisita si incalzita.6 Limita superioară de explozie (% volum): 13 Presiunea vaporilor : 233 hPa la 200C Densitate: 0.Pentru prevenirea contactului cu pielea se vor purta manus.d escarcare vor fi mecanizate. 3. spuma. 4.se vor spala ochii cu multa apa timp de 15 min. 2.In zona de depozitare nu se fumeaza .se recomanda utilizarea azotului.In caz de inghitire se va apela la un medic.69 Mijloace de stingere adecvate: Pudra.79g/cm3 la 200C Solubilitate în apå: solubila log Pow: -0. Pericole de expunere: Este combustibil. Formeaza amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambianta.

Masuri de precautie pentru mediu: Preveniti patrunderea in sistemul de canalizare. Consideratii privind evacuarea Substanta trebuie eliminata in concordanta cu chimica.Se va asigura o buna igiena personala inainte de masa. inainte de a bea. nu se va bea.Se vor asigura sisteme de ventilatie generala si locala pentru a mentine sub limitele admise.Alte informatii: Tineti substanta departe de sursele de aprindere. inainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor. risc de explozie.Nu e va manca. 6. printr-o ventilatie corespunzatoare. 7. Depozitati-l pentru eliminarea ulterioara. Asigurati necesarul de aer in spatiile inchise. Masuri impotriva pierderilor accidentale Masuri de precautie pentru personal: Evitati contactul cu substanta. 9. de a fuma. Raciti containerele cu apa pulverizata de la o distanta sigura. Curatati zona afectata. Nu inhalati vaporii/aerosolii. . 5.Se vor asigura puncte de spalarea ochilor in zona de lucru in caz de urgenta si dusuri rapide de protectie. nu se va fuma niciodata in zona de lucru. 8. Metode de curatare: Acoperiti cu un material absorbant. Preveniti patrunderea apei folosita la stingerea incendiului in ape de suprafata sau in apa de adancime.Se vor separa hainele de lucru contaminate de hainele de stada si se vor spala inainte de utilizare.

Pentru manipularea sigura lucrati cu gluga.A nu se inhala vapori/aerosoli (simptome ale tractului respirator :durere de cap.In cazul opririi respiratiei: se aplica respiratie gura la gura sau ventilarea mecanica. R38 Iritant pentru piele. S36/37 A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoar e. pulbere Riscuri deosebite: Combustibil.luati masuri pentru a preveni incarcarea electrostatica.ameteala) 2.Atentie la returul flacarii. 2. 2. Alte informatii: Preveniti ca apa pentru stingerea incendiului sa nu patrunda in apa de suprafata sau apa freatica. .A se evita contactul cu substanta (iritatii) 3.Iritant pentru piele.In caz de incendiu este posibila degajarea de gaze de combustie sau vapori periculosi.A se raci Depozitare: 1.Foarte inflamabil. a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.iar daca este necesar masca de oxigen (chemati imediat medicul) 3. somnolenta. se utilizează echipament corespunzător pentru asigurarea respiraţiei . Pentru a evita contactul cu pielea pastrati o distanta de siguranta si purtati imbracaminte de protectie adecvata.reglementarile legale in vigoare.Dupa contactul cu ochii:clatiti cu multa apa pleoapa tinuta larg deschis (chemati oftalmologul) 4.Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala. Masuri de prim ajutor: 1. 5. 4.Asigurati furnizarea de aer proaspat inincaperile inchise.Ph Eur (precursor i) F puternic inflamabil Xn nociv R11 Foarte inflamabil.Produsul trebuie manevrat cu grija mai ales in contact cu alte chimicale. R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. S36/37 A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoar e.departe de surse de foc si caldura (de la +15 grade C la +25 grade C). Toluen reactiv garantat pentru analize ACS. R63 Posibil risc de efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut.spuma.Dupa inhalare: aer curat. S46 În caz de înghiţire.Imbracamintea de protectie trebuie selectata specific locului de munca.Poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire.iritatii mucozale) 5.Posibil risc de a dauna copilului (fetusului) in timpul sarcinii.Pericol de afectare serioasa a sanatatii la expunere prelungita prin inhalare.nu inhalati substanta. Masuri: 1.ISO. R48/20 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. 2.Vapori mai grei decat aerul. S42 În timpul fumegării/pulv erizării. 3.A se pastra departe de surse de foc.In caz de inghitire: pericol daca victima vomita (risc de Masuri contra incendiilor Moduri adecvate de stingerea incendiilor:CO2. Nociv: 1. S62 În caz de 1. R65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare prin înghiţire. 4. 2. a se evita producerea de vapori/aerosoli ( dupa contactul cu ochii: iritatii slabe.Re ag. Echipamente special de protectie contra incendiilor: Nu stationati in zona periculoasa fara aparat autonom de respirat.Formeaza amestecuri explosive cu aerul la temperatura ambientala.Ermetic intr-un loc bine ventilat. în timpul sarcinii.

3. 4.pastrati caile respiratorii libere. .Pentru protectia manilor se vor folosi manusi de protectie tip cauciuc nitrilic 8.Lucrati cu gluga. se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. 7. containerul cu apa pulverizata de la o distanta de siguranta.Rezistenta imbracamintii de protectie la chimicale trebuie sa fie stabilita cu furnizorul 7.posibil blocaj respirator (chemati medicul). Proceduri pentru curatare/absorbtie: Strangeti cu un material absorband de lichide. a nu se provoca voma.Imbracaminte de protectie rezistenta la foc. asfixiere.Nu inhalati substanta. 6. 2. in functie de concentratia si cantitatea de material cu risc de manipulare 6.Imbracaminte de protectie antistatica.Curatati zona afectata.Aplicati o crema ecran de protectie a pielii.In caz de vomitare spontana.Trimiteti pentru evacuare. 5.Spalati mainile si fata dupa lucrul cu substanta.Schimbati imediat imbracamintea contaminate.Pentru protectia cailor respiratorii cand sunt generate vapori/aerosoli se va folosi masca de protectie Alte echipamente de protectie: 1.înghiţire.pericol de aspiratie. chemati medical) 5.

nu se aplica Punct de inflamabilitate.Miros-fara miros Valoare pH La 49g/1 H2O (25oC) 0. 5. 1. evitati voma (risc de perforare).oxizi de fosfor. Masuri: 1.Forma-lichid 2.Reag.substante combustibile.solventi organici.Dupa contactul cu ochii:clatiti cu multa apa cel putin 10 minute cu pleoapa larg deschisa (contactati imediat oftalmologul). in functie de concentratia si cantitatea de material cu risc de manipulare.metale alcaline. Riscuri deosebite: necombustibil. 3.0001hPa Densitatea relativa a vaporilor ˜3.Culoare-incolor 3. S45 În caz de accident sau dacă vă simţiţi rău.4 Densitate (20oC) 1.9 mPa*s Temperature de topire ˜ -15oC Temperatura de aprindere.metale.84g/cm3 Solubilitate in apa (20oC) solubil (atentie! degajare de caldura) Descompunere termica ˜ 338oC Masuri contra incendiilor: Moduri adecvate de stingere a incendiilor: Adaptare la materialele care sunt depozitate in imediata apropiere.Depozitarea se va face in recipienti inchisi ermetic.3 Viscozitate dinamic (20oC) 26. (dacă este posibil.Provoaca arsuri grave Masuri de prim ajutor: 1.Dupa contactul cu pielea: spalati cu multa apa. S26 La contactul cu ochii. nu incercati neutralizarea. 2.Ph Eur (precursor C coroziv R35 Provoacă arsuri grave.tamponati cu polietilen-glicol 400.Caldura ambientala poate genera Depozitare: 1. 0.IS O. a se consulta imediat medicul. S30 A nu se turna niciodată apă peste acest produs.compusi alcalini. 3.005ppm Hg)ACS. se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.Se poate forma hidrohen in contact cu metalele (pericol de explozie).amoniac.nu se aplica Limite de explozie: Inferior –nu se aplica Superior-nu se aplica Presiune de vapori (20oC) ˜ 0. 4. 3. vapori/aerosoli -a se evita contactul cu substanta. 2.Rezistenta imbracamintii de protectie la chimicale trebuie sa fie stabilita cu furnizorul. Acid sulfuric 95-97% Reactiv garantat pentru analize (max.aliaje metalice. 4.In caz de inghitire: dati-i victimei multa apa.Asigurati furnizarea de aer proaspat inincaperile inchise.A nu se turna niciodata apa peste acest produs.Imbracamintea de protectie trebuie selectata specific locului de munca.Temperatura de depozitare :fara restrictii. i se arată eticheta). 4.Pentru protectia cailor respiratorii cand sunt generate vapori/aerosoli .Reactii violente posibile cu:apa. 6.5. (contactati imediat medicul).A nu se inhala. 1. 5.Inlaturati imediat hainele contaminate.Dupa inhalare: aer curat (contactati medicul). 2.

vapori periculosi. Pentru a evita contactul cu pielea pastrati o distant de siguranta si purtati imbracamintea de protectie adecvata. 7.Contine vapori degajati cu apa.Aplicati o crema ecran de protectie a pielii.A se trimite la neutralizare.Spalati mainile si fata dupa lucrul cu substanta. 4. Echipamente special de protectie contra incendiilor: Nu stationati in zona periculoasa fara aparat autonom de respirat.Schimbati imediat.Imbracaminte de protectie antiacida. Alte informatii: Preveniti ca apa pentru stingerea incendiului sa nu patrunda in p de la supratfata sau apa freatica.In caz de incendiu se pot degaja urmatoarele:oxizi de sulf. 3. se va folosi masca de protectie. Alte echipamente de protectie: 1. 2.Curatati zona afectata.Pentru protectia manilor se vor folosi manusi de protectie tip viton sau cauciuc butilic. . imbracamintea contaminate si o imersati in apa. Proceduri pentru curatare/absorbtie: Indeparatre cu absorbant de lichide si material de neutralizare.

In contact cu pielea: dezbracarea imbracamintei murdare sau umezite.Se va folosi ventilatie la locul de munca si igiena corespunzatoare. S2 A nu se lasa la indemana copiilor.In ambalaj original inchis etans.015 g/cm3 Solubilitate in apa insolubil Mijloace de stingere incendii: . apa sub forma de ceata. 4.Pentru protectia ochilor:ochelari de protectie. Diluanti si vopseluri Xn (nociv) Inflamabi l R10 Inflamabil. 2. 3. CO2 Mijloace de stingere incendii nerecomandate: . Masuri de prim ajutor: 1.cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare. S23 A nu inspira vaporii/aerosoli i.In contact cu ochii:pleoapele se tin deschise si se spala cu jet puternic de apa curgatoatre cel putin 10 minutedupa care se apeleaza la medic.876±0. R38 Iritant pentru piele.locul contactului se spala cu jet puternic de apa calduta si sapun 3.nu se va admite patrunderea scurgerilor Depozitare: 1.Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala. Masuri: 1.daca produsul este utilizat in spatii inchise). 4. nu se bea si nu se fumeaza. 11.Nu se mananca in timpul lucrului .Se va utiliza imbracaminte si incaltaminte din bumbac (antistatica).6. R20/21 Nociv prin inhalare si in contact cu pielea R36 iritant pentru ochi. R36/38 Iritant pentru ochi si pentru piele. 2.a se proteja recipientii prin racire cu apa . 1.Se utilize produsul numai in spatii adecvate.5(din componenti) Vol% Densitate 0.Pentru inhalare:expunere in aer curat.Pentru protectia pielii si . 10. R66 Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii.Nociv prin inhalare si in contact cu pielea.A se evita inhalarea vaporilor.apa sub forma de jet Protectia echipei de interventie: .Pentru protectia mainilor:manusi de protectie de cauciuc rezistent la solventi.La aparitia unor simptome neplacute.a se consulta imediat medical si a I se arata ambalajul sau eticheta. S24/25 Evitati contactul cu pielea si ochii. S51 A se utiliza numai in locurile bine aerisite. R67 Inhalarea vaporilor poate cauza somnolenta si ameteala.Pentru protectia respiratiei : masti (cu aductie de aer.echipament complet de protectie Pericole specifice: .A se indeparta din zona persoanele neimplicate in actiune.Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii.Iritant pentru ochi si pentru piele.Inflamabil. crème de protectia mainilor. 7.oprire respiratie). 9. 3. 5. S46 In caz de inghitire. 6. continind aparat autonom de respiratie ) . 8. praf chimic. 5.cereti sfatul medicului. Punct inflamabilitate cca 28 °C Temperatura de autoaprindere Cca 315 °C Limite de explozie 17.respiratie artificiala in caz de necessitate (respiratie neregulata. Conform specificatiei tehnice de produs in vigoare. nisip. 2.la pierderea cunostintei se apeleaza la medic. ferite de surse de foc.spuma chimica ( rezistenta la alcooli).A se feri de surse de foc.masca de gaze ( sub presiune. 4.

rev 1 Director QHSE Chirata Arau Intocmit. Inspector SSM-Mediu Camelia Rosca .5. 18. NTPA 002/2002 a corpului: imbracaminte antistatica si ignifugata.Pentru ingestie:se apeleaza la medic. cel in cauza se mentine in repaus:A nu se provoca voma.09. OU 16/2001 .Este interzisa patrunderea deseurilor in canalizare sau cursuri de apa conform L107/1996. rezultate in urma stingerii incendiului in canalizare sau cursuri de apa Distrugerea reziduurilor si a ambalajelor contaminate Deseurile de produs sunt deseuri periculoase conform H 856/2002 si vor fi predate spre incinerare firmelor autorizate in acest sens Deseurile de ambalaje vor fi predate firmelor autorizate pentru reciclare conform H 349/2002.2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful