Caracterizarea personajului PAŞA HASSAN Personajele sunt „fiinţe de hârtie” care fac acţiunea şi sunt inventate de autor odată

cu naratorul şi întâmplările. În balada „Paşa Hassan”, G. Coşbuc, reînvie, un moment al istoriei naţionale, Lupta lui Mihai Viteazul purtată cu turcii la Călugăreni şi prezintă cu ajutorul antitezei şi al hiperbolei, imaginile celor doi conducători de oşti. Deşi titlul baladei este „Paşa Hassan”, personajul principal este Mihai Viteazul prezent încă din primul vers al poeziei: „pe vodă-l zăreşte călare trecând” şi care participă la toate momentele acţiunii. Mihai Viteazul e un personaj atestat istoric, deoarece a fost domnitorul Ţării Româneşti şi primul care a realizat unirea românilor într-un singur stat. El e conducătorul armatei române şi se află în fruntea bătăliei oferind prin actele sale un exemplu ostaşilor săi. Bun organizator şi strateg, îşi face cărare prin mulţimea păgână iar curajul său îmbărbătează ostaşii „care-n urmă-i se îndeasă” pentru a nimici duşmanul. Vitejia şi iuţeala folosite atunci când atacă domnitorul, sunt redate prin metafora „fulgerul” care denumeşte barda acestuia, sugerând ura lui împotriva năvălitorilor, pe care vrea să-i nimicească asemenea trăsnetului. El atacă urmat de ostaşii săi cu dârzenie şi hotărâre, producând derută în rândul armatei otomane, pe care autorul o numeşte peiorativ „turcime” şi aceasta „cade în mocirlă val după val”. Impetuozitatea lui Mihai care-l redusese şi pe Sinan la nimicul noroiului („se închină în baltă”) se manifestă în continuare deoarece „ca volbura toamnei, se învârte roată” „şi intră-n urdie ca lupu-ntre oi” „şi-o frânge degrabă şi-o bate înapoi/şi-o vântură toată” Cele două comparaţii au rolul de a reliefa măreţia domnului român care dovedeşte însuşiri excepţionale, comportându-se pe câmpul de luptă ca un erou de baladă. Faptele sale vitejeşti provoacă uimirea lui Hassan, „care de mirare e negru pământ”, căci Mihai, în înverşunarea sa împotriva cotropitorului, „Aleargă năvală nebună/Împrăştie singur pe câţi adună/Cutreieră câmpul, tăind de pe cai”. Imaginea eroului legendar, hotărât să distrugă inamicul e concentrată în metafora „că vine furtună”. Hotărârea, dârzenia, vitejia se completează cu spiritul de sacrificiu izvorât dintr-un patriotism înflăcărat. El îl provoacă la confruntare directă pe Hassan „Stăi paşă o vorbă de aproape să-ţi spun/Stăi paşă să piară azi unul din noi”. Însă conducătorul turc, înspăimântat de forţa şi curajul domnitorului fuge nebun. Măreţia trupului, asprimea vorbei, cutezanţa faptei şi neînfricarea sunt evidenţiate cu ajutorul hiperbolei din strofa a opta „sălbaticul vodă e-n zale şi fier/ şi zalele-i zuruie crunte/gigantică poartă o cupolă pe frunte/şi vorba-i e tunet, răsufletul ger/Iar barda din stânga-i ajunge la cer/Şi vodă-i un munte”. Această amplă hiperbolă conţine şi alte figuri de stil, enumeraţia, metafora „vorba-i e tunet, răsufletu-i ger” şi epitetul în inversiune „sălbaticul vodă” ce evidenţiază starea de spirit a acestuia. Aliteraţia „şi zalele-i zuruie crunte”, care sugerează şi ea groaza paşei, întregeşte portretul domnitorului, relevând hotărârea cu care acesta îşi urmăreşte adversarul. Însuşirile personajului principal sunt sugerate prin figuri de stil evidenţiate prin faptele sale şi prin antiteza cu paşa Hassan. Îmbinând armonios naraţiunea cu descrierea, caracterizarea indirectă realizată prin comportamentul domnitorului pe câmpul de luptă, cu cea directă, ca oglindă a spaimei conducătorului turc, George Coşbuc dă marelui voievod proporţiile unui uriaş care luptă pentru dreptate, mânat de o imensă ură împotriva cotropitorului. Procedeul de a prezenta personajul prin prisma adversarului este o dovadă de măiestrie artistică, exprimând totodată admiraţia poetului pentru acest erou al istoriei naţionale, care a intrat în legendă prin faptele şi însuşirile sale excepţionale.