Sunteți pe pagina 1din 8

Scara MSK-64

Scara EMS-98

Clasificarea avariilor

Clasificarea avarierii

- -98

Scara MSK-64

Scara EMS-98

Scara EMS-98

Clasificarea avariilor

Scara MSK-64 Scara EMS-98 Scara EMS-98 Clasificarea avariilor Categoria 2: avarii moderate

Categoria 2: avarii moderate

Categoria 2: avarii moderate

1

Scara MSK-64

Scara EMS-98

 

Clasificarea avariilor

Scara EMS-98

Categoria 3: avarii importante

Categoria 3: avarii importante

.

ruperea frontoane).

Categoria 4: Distrugeri rilor interioare.

Categoria 4: Distrugeri rilor interioare.

Categoria

Categoria

2

- -98

Scara MSK-64

Scara EMS-98

 

:

:

Efectele actiunii miscarilor seismice asupra :

a) Efecte asupra oamenilor

a1) Oamenilor si mediului inconjurator

 

b1) Scoartei terestre

 

c)

c1) Cladirilor

 

Gradele de intensitate individuale pot include considerarea efectelor seismice de un

Gradele de intensitate individuale pot include considerarea efectelor seismice de un

I. Imperceptibil

I.

Nesesizat.

a1) solului sunt înregistrate numai de seismografe.

a)

b)

Nici un efect

b1) Nici un efect

 

c)

Nici o avariere.

c1) Nici o avariere.

 

II.

.

II. Abia simtit

 

a)

Cutremurul se simte numai în cazuri izolate

a1) special la etajele superioare.

b)

3

b1)

b) Nici un efect

c1)

c) Nici o avariere.

III.

Slab.

III.

Slab.

a1) :

a)

- ;

b)

- e.

c) Nici o avariere

b1)

c1)

IV.

IV.

Puternic

 
 

a)

a1)

; sub cerul liber de

sau patului, scaunului etc

b) cazuri.

b1)

 

d)

Nici o avariere.

c1)

 

4

V. Desteptator

V. Puternic.

a1) ; sub cerul liber de opresc pendulele. Anumite obiecte nefixate

se

b1)

a)

terior. Multe

b)

Obiectele mici, cu greutate Animalele din interior pot deveni agitate.

c1)

c)

VI. Care provoaca spaima

VI.

a1) câteva cazuri se pot sparge

b1) 1cm. În zonele muntoase cazuri

a)

echilibrul. Multe persoane s

Animalele domestice (chiar în

b)

c)

Avarierea de gradul 1 s

din clasa C sunt afectate de avariere de gradul 1.

c1)

VII. Care provoaca avarierea cladirilor.

VII.

a1)

a)

Majoritatea perso

 

b)

5

b1)

Obiectele cad de pe etajere în nu sau bazine.

c)

c1) B, avarii de categoria 2

gradul 4.

adul 3.

c

 

VIII. Care provoaca avarii puternice ale cladirilor.

VIII.

a1)

a) Multe persoane simt dificultate de a sta în picioare, chiar în exterior.

b)

 

Pe teren foarte

b1) ;

c)

gradul 5

c1) B, avarii de categoria 4. În

unele, de gradul 4.

adul 2; unele, de gradul 3.

 

IX. Care provoaca avarii importante ale cladirilor.

IX.

b1) -se aluviuni

b)

slab.

6

malurile râurilor mai mult de 10 cm fine în terenuri. Stâncile se rup apei valuri mari.

În multe avarierea

c)

unele, de gradul 5.

e de gradul 3; unele, de gradul 4.

de gradul 3.

 

X. D .

a1)

a)

rocilor aflate în p mâluase agitarea apei în canele, lacuri, râuri, etc. Apar noi lacuri.

b)

c)

M

gradul 5.

gradul 5.

gradul 4.

 

gradul 3.

avariere de gradul 2.

7

XI. Catastrofal.

XI. Devastator.

a1)

a)

b)

de gradul 5.

gradul 5.

gradul 4.

Multe din clasa de vulnerabilitate F sunt afectate de avariere de gradul 2; unele, de gradul 3.

XII. Care provoaca modificarea reliefului.

XII. Complet devastator.

a1)

a)

b)

atins efectele maxime imaginabile.

8