Sunteți pe pagina 1din 12

CALCULUL IMPINGERII PAMANTULUI

date generale: unghiul beta= unghiul alfa= suprasarcina q = 0 0 25

PV= 21.3458 PH= 14.9465 Verificare daca suma de strate este corecta OK suma de inaltimi de straturi= 3.05 Caracteristicile stratelor de pamant 1 Adancime de fundare= stratul 1 de pamant greutatea volumica gama (gm1)= unghiul de frecare interna (fi1)= coeziunea(c1)= inaltime strat (h1)= unghiul delta (dlt1)= sugestii pt valoarea dlt1pt zid de greutate ka1= unghiul beta 1 = unghiul alfa 1 = 3.05 20.2 13 94 2 13.35 6.675 0.56911 0 0

[m]

21

..

stratul 2 de pamant

greutatea volumica gama (gm2)= unghiul de frecare interna (fi2)= coeziunea(c2)= inaltime strat (h2)= unghiul delta (dlt2)= sugestii pt valoarea dlt2 pt zid de greutate ka2= unghiul beta 2 = unghiul alfa 2 =

20.2 35 0 1.05 35 17.5 0.32653 0 0

..

stratul 3 de pamant

greutatea volumica gama (gm3)= unghiul de frecare interna (fi3)= coeziunea(c3)= inaltime strat (h3)= unghiul delta(dlt3)= sugestii pt valoarea dlt3pt zid de greutate ka3 unghiul beta 3 = unghiul alfa 3 =

0 0 0 0 0 0 0 0 0

..

calculul presiunilor (diagrama de presiuni) pa10= pa11= pa20= pa21= pa30= pa31= calculul impingerilor (rezultantelor) Pstr1= Pstr2= Pstr3= -127.5986318 -104.6064466 21.35476764 28.28037348 0 0 0 26.05844909 0

Pstr1V= Pstr1H= Pstr2V= Pstr2H= Pstr3V= Pstr3H= PANOU REZULTATE : caracteristici strat 1:

0 0 21.34583184 14.94651236 0 0

greutate volumica= unghiul de frecare interna= coeziunea= h strat= unghiul delta= unghiul alfa= unghiul beta= greutate volumica= unghiul de frecare interna= coeziunea= h strat= unghiul delta= unghiul alfa= unghiul beta= greutate volumica= unghiul de frecare interna= coeziunea= h strat= unghiul delta= unghiul alfa= unghiul beta=

caracteristici strat 2:

caracteristici strat 3:

LEGENDA valoare valoare valoare valoare valoare

celule in care se vor introduce valorile problemei celule cu valori intermediare care nu trebuie modificate celule in care se vor introduce valori numai daca ne aflam in cazul b) de calcul celule in care sunt afisate rezultatele finale celule contin observatii sau atentionari

dV= 2.5494178 dH= 0

Daca directia lui Pa rezulta sub orizontala(delta<alfa), Pa se co actionand dupa orizontala. Valorile lui delta pot fi: 1. delta=(0.5.0.75)din fi pentru ziduri de greutate; 2. delta=fi da ziduri de gabioane, casetate, prefabricate, parament in trept Tabel 1

fi1=delta 13.35

alfa1= 0 beta1= 0 fi1= 0.23300146 delta1= 0.23300146

FALSE 0.569113495 0 0.569113495

Nr caz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr caz 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13.35 10.0125 explicatii: 1 0 -1 pozitiv zero negativ

Tabel 1 fi2=delta 35 alfa2= 0 beta2= 0 fi2= 0.61086524 delta2= 0.61086524 FALSE 0.326525499 0 0.326525499

35 26.25 explicatii: 1 0 -1 pozitiv zero negativ

Tabel 1 fi3=delta 0 alfa3= beta3= fi3= delta3= 0 0 0 0 FALSE 1 0 1 Nr caz 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 explicatii: 1 0 -1 pozitiv zero negativ

rezultate corectate 0 0 21.35476764 28.28037348 0 0 d1v= d2v= d3v= d1h= d2h= d3h=

verificare R1= R2= R3= R4= R5= R6= 0 0 22.422506 3.63594306 0 0 13.35 35 0 OK OK OK in radiani 0.233001455 0.610865238 0

unghi 1= 0 2.5494 unghi 2= unghi 3= 0 0 0 0

20.2 13 94 2 13.35 0 0 20.2 35 0 1.05 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pstr1V= 0 Pstr1H= 0 ka1 = 0.5691 0.3265 0

pa10=

R1 Pstr2V= Pstr2H= ka2 = 21.346 14.947 brat vertical brat orizontal delta 1 0 0 13.35

Pstr3V= Pstr3H= ka3 =

0 0 PV= 21.35 PH= 14.95 dV= 2.549 dH= 0

pa11= pa20=

0 21.35477

R2 brat vertical brat orizontal delta 2

26.05845 2.549418 0 35

pa21= pa30=

28.28037 0

R3 brat vertical brat orizontal delta 3 0 0 0

pa31=

profil 1 profil 2 profil 3 profil 4

PV1= PV1= PV1= PV1=

24.82 0 0 21

PH1= PH1= PH1= PH1=

17.38 0 0 15

dV=

2.46

dH=

dV=

2.54

dH=

ntala(delta<alfa), Pa se considera Valorile lui delta pot fi: 1. de greutate; 2. delta=fi daca avem abricate, parament in trepte, etc.

alfa 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1

unghiurile beta fi 1 1 0 1 -1 1 1 1 0 1 -1 1 1 1 0 1 -1 1 unghiurile beta fi 1 1 0 1 -1 1 1 1 0 1 -1 1 1 1 0 1 -1 1

delta 1 1 1 1 1 1 1 1 1

formula coeficientului de impingere (Ka) 0.552919576 1.610038145 1.620875517 0.552919576 0.569113495 0.552919576 0.552919576 0.552919576 9.124921826 formula coeficientului de impingere (Ka) 0.249718712 1.652989363 1.803046764 0.249718712 0.326525499 0.249718712 0.249718712 0.249718712 1.244950033

alfa 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1

delta 1 1 1 1 1 1 1 1 1

alfa 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1

unghiurile beta fi 1 1 0 1 -1 1 1 1 0 1 -1 1 1 1 0 1 -1 1

delta 1 1 1 1 1 1 1 1 1

formula coeficientului de impingere (Ka) 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0!

cp(fi-alfa)= cp(alfa)= c(alfa+delta)= radical_1= radical_2= radical_3= c(alfa-delta)=

0.106629 0.946686 1 0.972978 0.32654 0.106629 0.32654 0.972978

transformari minute in grade strat1

minute= zecimale= minute= zecimale= minute= zecimale=

21 0.35 0 0 0 0

strat2

strat3 0.65798 0.67101 1 0.819152 0.81116 0.65798 0.81116 0.819152

cp(fi-alfa)= cp(alfa)= c(alfa+delta)= radical_1= radical_2= radical_3= c(alfa-delta)=

cp(fi-alfa)= cp(alfa)= c(alfa+delta)= radical_1= radical_2= radical_3= c(alfa-delta)=

0 1 1 1 0 0 0 1