P. 1
poluarea apei-

poluarea apei-

|Views: 182|Likes:
Published by Simona Soare

More info:

Published by: Simona Soare on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

Poluarea Apelor

Proiect realizat de: Soare Simona Gr. 3313

‡ Poluarea reprezint introducerea direct sau indirect , ca rezultat al unei activita ii desfa urate de om, de substan e, de vibra ii, de c ldura i/sau de zgomot în aer, în ap ori în sol, care pot aduce prejudicii s n ta ii umane sau calita ii mediului, care pot d una bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o împiedicare a utiliz rii mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime.

‡

Sub impactul dezvolt rii economice au fost poluate, mai mult sau mai pu in grav solul, apa i aerul, au disp rut sau sunt pe cale de dispari ie multe specii de plante i animale, iar omul este confruntat la rândul lui cu diverse maladii cauzate de poluare, fenomen ce cuprinde ast zi toate rile i continentele.

chimic si bacteriologic. Fara apa nu poate exista viata.Poluarea apei . .cauze ‡ Poloarea apelor afecteaza calitatea vietii la scara planetara. Apa reprezinta sursa de viata pentru organismele din toate mediile. Calitatea ei a inceput din ce in ce mai mult sa se degradeze ca urmare a modificarilor de ordin fizic.

23% industriei si numai 8% in domeniul casnic. 69% este repartizat agricultirii. . mare parte este inglobata fie in gheturile polare.‡ Daca toata apa de pe pamant ar fi turnata in 16 pahare cu apa. Din consumul mondial de apa. fie este prea poloata pentru a fi folosita drept apa potabila si astfel. ceea ce a mai ramane pentru consumul omenirii reprezinta continutul unei lingurite. 15 si jumatate dintre ele ar contine apa sarata a oceanelor si marilor. Din jumatatea de pahar ramasa.

-Deseurile si reziduurile menajere. ploile acide. -Depunerile de poluanti din atmosfera. -Sarea presarata in timpul iernii pe sosele. . mai ales produse petroliere. -Scurgeri de la rezervoare de depozitare si conducte de transport subterane. care este purtata prin sol de apa de ploaie si zapada topita. -Pesticidele si ierbicidele administrate in lucrarile agricole care se deplaseaza prin sol fiind transportate de apa de ploaie sau de la irigatii pana la panza freatica. dar si deversari deliberate a unor poluanti. -Ingrasamintele chimice si scurgerile provenite de la combinatele zootehnice.Cauzele poluarii apei: -Scurgeri accidentale de reziduuri de la diverse fabrici.

facand-o daunatoare sanatatii. . ‡ Clasificarea poluantilor: Poluanti de natura fizica: -depunerile radioactive. in conditii si in concentratii ce pot schimba caracteristicile apei. -deseuri radioactive.‡ Poluantii apei sunt produsele de orice natura care contin substante in stare solida. -ape folosite in uzine atomice. lichida sau gazoasa. -ape termale. -lichide calde provenite de la racirea instalatiilor industriale sau a centelor termoelectrice si atomo ± electrice.

Poluanti de natura chimica: Mercurul provenit din: -deseuri industriale. . -inhalarea vaporilor ca urmare a unor scapari accidentale determinate de deteriorarea unor termometre sau tuburi fluorescente. -ingerarea accidentala de compusi anorganici. -deversarile unor uzine producatoare de fungicide organomercurice.

. -detergenti. -pesticide organofosforice. Cadminiul provenit din: -ape in care s-au deversat reziduuri de cadminiu. -aerosoli.Azotatii proveniti din: -ingrasaminte chimice.

-gazele de esapament ale autovehiculelor.Plumbul provenit din: -evacuarile uzinelor industriale. -manipularea gresita a tetraetilplumbului folosit ca activ antidetonant la benzina. -dizolvarea de catre solutii acide a zincului din vase. din deseuri sau scapari industriale . -ingerarea accidentala a unor saruri sau oxizi ai acestuia (vopsele). Zincul provenit din: -apa sau bauturi cu continut de zinc.

spalarea acestor substante de catre apa de ploaie de pe terenurile agricole tratate. insecticidele. fungicidele provenite din: apele reziduale de la fabricile de produse antiparazitare. .Hidrocarburile provenite din: gazele de esapament ale autovehiculelor. detergenti. tutunul). petrol si gaze naturale). arderea incompleta a biomasei (lemnul. scurgerile de titei. Pesticidele. fumul de tigara. arderea incompleta a combustibililor fosili (carbuni. pulverizarile aeriene.

-substantele organice fermentescibile.Poluanti de natura biologica: -microorganismele patogene. .

Consecintele poluarii: ‡ Asupra mediului: -posibilitatea contaminarii sau poluarii chimice a animalelor acvatice. . -distrugerea florei microbiene proprii apei ceea ce determina micsorarea capacitatii de debarasare fata de diversi poluanti prezenti la un moment dat. fructelor sau a zarzavaturilor. -contaminarea bacteriologica sau poluarea chimica si radioactiva a legumelor.

boli parazitare:dizenteria. giardiaza. . boli virotive: poliomielita. Boli infectioase: boli microbiene: febra tifoida. I. dizenteria.‡ Asupra sanatati: Majoritatea bolilor din organism sunt cauzate de faptul ca oamenii nu beau suficienta apa sau apa bauta nu are cele mai bune calitati. hepatita epidemica. holeria.

. -afectiuni ale sistemului nervos. -afectiuni ale rinichilor. se manifesta prin: -oboseala nejustificata.‡ II. oboseala. ameteli. provocand ecefalopatia saturnina si cel perifieric cu dereglari motorii. insomnie. -afecteaza globulele rosii. -afecteaza sistemul nervis central. -tulburari vizuale. vasele sanguine. ‡ Intoxicatia cu mercur: -dureri de cap. Boli neinfectioase: determinate de contaminarea apei cu substante chimice cu potential toxic: ‡ Intoxicatia cu plumb (saturnism).

‡ ‡ Intoxicatia cu azotati si fosfati: invinetirea buzelor. encefalopatii. narilor. greata. cefalee. agitatia pana la convulsii. ‡ Intoxicatia cu pesticide: alterarea functiilor ficatului pana la formarea hepatitei cronice. fetei. malformatii congenitale. .

‡ Asupra calitatii apelor: In viata colectivitatilor umane. in 24 de ore. apele sunt utilizate zilnic atat ca aliment cat si in asigurarea igienei personale. ‡ . al poluarii cu substante chimice sau ape reziduale. chimice sau ape reziduale cu atat mirosul este mai usor de perceput. Mirosul apei provine de la substantele volatile pe care le contine ca rezultat al incarcarii cu substante organice in descompunere. In medie. un om adult consuma in scopuri alimentare 2-10L de apa. Cu cat apa contine mai multe substante organice.

apele bogate in fier sunt cele provenite de la tabacarii si au culoarea verde inchis sau neagra. apele de culoare brun inchis sunt apele de la fabricile de celuloza.‡ Culoarea apei poate da indicatii asupra modificarii calitatii astfel: apele de culoare aramie sau bruna provin de la distilarile de carbune amestecate cu ape industriale care contin fier. ionii de fier dau apelor o culoare galbena. ionii de cupru confera apei o culoare albastra. . apele care contin argila coloidala au o culoare galbenbruna.

Consecin ele ei asupra proprieta ilor organoleptice ale apei.Poluarea apei cu reziduuri petroliere Aceasta reprezint o problem deosebit de important i greu de prevenit i remediat. faunei i florei acvatice sunt deosebit de nocive i durabile. cât i pe cele subterane. Afecteaz atât apele de suprafat . .

la formarea unei pelicule de petrol la suprafa a apei i la schimbarea compozi iei apei. Aceste reziduuri conduc la cre terea temperaturii i turbidita ii. pentru organismele acvatice. . prin dizolvarea în aceasta a substan elor petroliere solubile.‡ Reziduurile de petrol ajung în bazinele naturale de ap prin deversarea de ape reziduale rezultate de la rafin rii i alte instala ii de prelucrare a i eilui. om i animale. toxice în anumite concentra ii.

Anual.25 milioane tone de de euri petroliere se scurg în m ri i oceane. bazinele riviere i sistemele de canalizare. Nu se poate vorbi de o reciclare a petrolului. De multe ori.‡ Un litru de petrol scurs în ap se poate întinde pe o suprafa a dubl decât cea a unui teren de fotbal. aceast cantitate p trunde în p mânt. . dar exist tehnologii de reciclare a uleiurilor uzate. provocând numeroase daune. aproximativ 1.

formând o pelicul superficial care împiedic difuzarea oxigenului în ap . Ca urmare se îngreuneaz fotosinteza fitoplanctonului. Asimila ia clorofilian i respira ia organismelor sunt împiedicate. persist timp îndelungat în regiunile infectate. care produce circa 70% din oxigenul atmosferic. Fiind rezistente la anc iunea bacterilor. În prezent hidrocarburile reprezint întradev r principalii agen i poluan i ai m rilor. Aliment de baza al vie ii marine. . algele i planctonul înceteaz s prolifereze.‡ Poluarea cu petrol a oceanelor a atins propor ii critice iar frecven a i scara manifest rilor a crescut rapid.

Poluarea determinat de extrac ie i transport vizeaz îndeosebi mediul marin. A adar poluarea cu petrol d o lovitur puternic nu numai echilibrului marin.‡ Compu ii fenolici i aromatici au ac iune toxic asupra vie uitoarelor acvatice. . ajung în alimenta ia omului. ci i s n t ii omului. Hidrocarburile cancerigene concentrate în organismul animalelor acvatice comestibile.

Golful Mexic. din cauza defec iunii technice sau din cauza unor erori de pilotaj.‡ Devers rile în Marea Nordului. E uarea acestor vase în timp de furtun . În prezent. ‡ Riscurile legate de transporturile marine s-au redus mult comparativ cu situa ia existent cu câteva decenii în urma. . Golful Persic. avarile cât i opera iile de între inere completeaz cantitatea petrolului irosit anual în mare. calculat la peste 12 milioane tone. peste 85% din petrolul exploatat pe glob se transport cu ajutorul tancurilor petroliere uria e unele având peste 320 m lungime i o capacitate de peste 2 milioane brarili. genereaz cele mai grave accidente ecologice.

pentru prevenirea lor i pentru interven iile imediate în vederea reducerii i elimin rii pagubelor produse. produsul poluant i cauzele producerii fenomenului. La fel de importante sunt preocup rile omului. ecologic i economic. ‡ În toate cazurile urm rile acestor accidente de mediu sunt importante sub aspect social.Polu ri accidentale i polu ri asociate cu unele infrac iuni ‡ Polu rile accidentale sunt accidente majore de mediu care se produc în toate structurile acestuia i din motive foarte complexe. i mai ales ale speciali tilor din domeniu. Analiza acestora presupune o clasificare a lor în func ie de mediul poluat. ale societ ii. .

Totu i de i num rul polu rilor accidentale este mare. nesupravegherii acestora. . acestea sunt într-o cre tere îngrijor toare. cele cu consecin e grave sunt reduse.‡ În anul 2007 pe teritoriul României au avut loc 855 de polu ri accidentale datorate în principal neglijen elor în exploatarea utilajelor. a instala iilor tehnologice. în anumite jude e a slabei activit i a inspectorilor de mediu si ape. utiliz rii unor instala ii vechi uzate fizic i moral dar i lipsei unui control exigent din partea conducerii societ ilor i a forurilor superioare acestora i nu în ultimul rând. dar statistic.

cu produse petroliere.Polu rile accidentale pot fi: -polu ri accidentale produse din cauze tehnologice i neglijen e umane. -polu ri accidentale ale localita ilor i terenurilor. . prin spargerea conductelor de transport a acestor produse. -polu ri accidentale cauzate de factori naturali. -polu ri accidentale datorate accidentelor de circula ie.

de cele mai multe ori. Poluarea cu petrol afecteaz în mod deosebit specii ca p s rile mari i mamiferele acvatice. ca urmare a expunerii organismelor vii la compu ii chimici. care traiesc la suprafa a apei. în timp. mor mai multe animale i p s ri decât în momentul în care se produc catastrofele ecologice. provocate de scurgerea petrolului din vasele avariate. Devers rile de petrol au efecte dramatice asupra ecosistemelor marine. Unele studii au demonstrat faptul c .METODE DE CUR ARE FOLOSITE ÎN CAZUL DEVERS RII I EIULUI ± Metode de cur are Metodele de cur are folosite în cazul rev rs rii i eiului în m ri i oceane au evoluat dar. furtunile au împiedicat opera iunile de salvare. ‡ .

prima masura care poate fi luat este izolarea zonei cu ajutorul ambarca iunilor de salvare. denumite solven i. dar la rândul lor. m resc efectele polu rii i nici nu pot fi împra tia i uniform pe suprafe ele afectate de devers rile accidentale de petrol. nu poate fi strâns. Petrolul. speciali tii apeleaz tot la substan e chimice. De cele mai multe ori. Pentru a cur a apele de petrolul deversat în urma accidentelor. .i eiul las urme care nu pot fi terse ani în ir. Ace ti solven i sunt destina i sp l rii apelor. care este insolubil în ap i mult mai u or decât aceasta. care sunt împr tiate din elicopter pe suprafe ele afectate.

Cantit i i mai mari provin în urma proceselor de extrac ie.Se estimeaz c anual. în oceane p trund pân la 200 000 de tone de i ei. . . pot degrada în mod natural compu ii petrolului. ‡ O echipa de cercet tori de la Institutul de Cercetari tiintifice din Spania a descoperit c anumite bacterii de pe coasta Gali iei sunt capabile s elimine în mod natural petrolul deversat în timpul naufragiilor. în urma devers rilor petroliere accidentale. aflate în ecosistemul marin. transport i prelucrare. Exper ii în domeniu au observat c aceste vie uitoare minuscule.

.Metode de analiz ‡ Determinarea produselor petroliere din ap se bazeaz pe principiul c acestea se extrag cu eter de petrol sau sulfuri. Reactivii folosi i la determinare sunt : ‡ eter etilic sau eter de petrol . ‡ clorur de calciu proasp t calcinat la ro u sau sulfat de sodiu. iar dup evaporarea solventului se cânt resc.

viteza de scurgere a apei etc. sedimentare.Protectia apelor: ‡ Autopurificarea apelor: Se realizeaza prin procese fizice si fizico-chomice precum si prin procese biologice si biochimice. reducere. -prin reactii chimice de oxidare. care este influentata de temperatura. -prin actiunea radiatilor solare (ultraviolete) cu efecte antibacteriene. Acestea constau in: -sedimentarea materilor mai grele. neutralizare care au loc intre substantele chimice din apa si cele din apa poluata. .

.Procesele biologice si biochimice constau in primul rand in concurenta dintre flora propriei ape si flora poluanta patrunsa in apa. germenii propii apei elibereaza in apa o serie de metaboliti cu actiune antibiotica fata de germenii poluanti. Astfel. ducand in cele din urma la disparitia suportului nutritiv de hrana al germenilor patogeni patrunsi prin poluare.

comunale si industriale. sanatatii umane si bunurilor materiale: Interzicerea evacuarii la intamplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa si. a apelor reziduale. Acestea trebuie colectate si indepartate prin sisteme de canalizare sau instalatii locale de coloectare. mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale ale acestora in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului. .Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice: Protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect. in primul rand.

‡ Construirea de statii de epurare pentru retinerea si degradarea substantelor organice poluante continute in apele reziduale ale localitatilor si unitatilor zootehnice inainte de eliminarea lor in apa. Inzestrarea cu sisteme de retinere si colectare a substantelor radioactive din ape reziduale. abatoarele. Distrugerea prin dezimfectie a germenilor patogeni continuti in ape reziduale ale unor institutii (spitale). unitatile industriei carnii. .

astfel incat acestea sa nu fie antrenate sau purtate in sursele de apa de suprafata sau subterane. Controlul depozitarii deseurilor solide.‡ Construirea de statii sau sisteme de epurare specifice pentru apele reziduale ale unitatii industriale in vederea retinerii si neutralizarii substantelor chimice potential toxice. .

com/2011/06/12/22/ Imagini google.info‡ ‡ ‡ ‡ ‡ http://www.com. Poluareaapei. Poluarea apei.ro. Controlul poluarii.info/international/grava-poluare-cupetrol-in-statele-unite-6069691 Wordpress.wordpress.org .eco magazin.ro ‡ Gandul.http://andreeaoprea.Bibliografie ‡ Mediafax.gandul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->