Sunteți pe pagina 1din 3

Balaurul cel cu sapte capete

A fost odata( ca niciodata(; ca( de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de cnd fa(cea p lops,orul pere s,i ra(chita mics,unele; de cnd se ba(teau urs,ii n coade; de cnd se luau de gt lupii cu mieii de se sa(rutau, nfra(t,indu-se; de cnd se potcovea puric ele la un picior cu noua(zeci s,i noua( de oca de fier s,i s-arunca n slava cerul ui de ne aducea poves,ti; De cnd se scria musca pe pa(rete, Mai mincinos cine nu crede. A fost odata( ntr-o t,ara( un balaur mare, nevoie de cap. El avea s,apte capete, tra(ia ntr-o groapa(, s,i se hra(nea numai cu oameni. Cnd ies,ea el la mncare, toat a( lumea fugea, se nchidea n case s,i sta ascunsa( pna( ce-s,i potolea foamea cu vr eun drumet, pe care l tra(gea at,a la moarte. Tot,i oamenii locului se tnguiau de ra(utatea s,i de frica balaurului. Ruga(ciuni s,i cte n luna( s,i n soare se fa(cus era(, ca sa( scape Dumnezeu pe biata omenire de acest nesa(t,ios balaur, dara( n des,ert. Fel de fel de fermeca(tori fusera( adus,i, nsa( ra(masera( rus,inat,i cu vrajele lor cu tot. n cele din urma(, daca va(zu mpa(ratul ca( toate sunt n des,ert, hota(r ca sa( dea pe alt,ii la attea iznoave. Iara( dupa( ce se duse vestea n t,ara(, mai mult,i voinici se vorbira( sa( mearga ( mpreuna( la pnda( s,i sa( mntuiasca( t,ara de un as,a balaur nfricos,at. Ei se nt,e lesera( ntre dns,ii ca sa( faca( un foc la marginea ceta(t,ii, care era mai apropi ata( de locul unde tra(ia balaurul, s,i n care cetate era s,i scaunul mpa(ra(t,iei , s,i acolo sa( stea sa( privegheze pe rnd cte unul, unul, pe cnd ceilalt,i sa( se odihneasca(; s,i ca nu cumva cela ce ar fi de pnda( sa( doarma( s,i sa( vie balau rul sa(-i ma(nnce d-a gata, fa(cura( lega(tura( ca cela care va la(sa sa( se stin ga( focul sa( fie omort, drept pedeapsa( daca va dormi cnd ar trebui sa( fie des,t ept. Cu aces,ti voinici se ntova(ra(s,i s,i un om verde, pui de romn, s,tii colea, care auzise de fa(ga(duint,a mpa(ratului s,i venise sa(-s,i ncerce s,i el norocul. Pornira(, deci, cu tot,ii, s,i alesera( un loc aproape de groapa( s,i se pusera( la pnda(. Pndira( o zi, pndira( doua(, pndira( mai multe zile, s,i nu se ntmpla( nimic . Iara( cnd fu ntr-una din zile, cam dupa( asfint,itul soarelui, pe cnd era de rnd v iteazul nostru sa( pndeasca(, ies,i balaurul din groapa( s,i se ndrepta( ca(tre vo inicii cari dormeau pe lnga( foc. Viteazului care priveghea, i se fa(cuse inima ct un purice, dara(, mba(rba(tndu-se, se repezi, s,i unde se arunca(, ma(re, asupra balaurului cu sabia goala( n mna(, s,i se lupta( cu dnsul, pna( i veni bine s,i hrs,t! i taie un cap, hrs,t! s,i-i mai ta(ie unul, s,i as,a cte unul, cte unul pna( i ta(ie s,ase capete. Balaurul se zvrcolea de durere s,i plesnea din coada(, de te lua fi ori de spaima(, viteazul nostru nsa( se lupta de moarte s,i obosise, iara( tovara (s,ii sa(i dormeau dus,i. Daca( va(zu el ca( tovara(s,ii sa(i nu se des,teapta(, s,i puse toate puterile, s e mai arunca( o data( asupra grozavului balaur s,i-i ta(ie s,i capul ce-i mai ra (ma(sese. Atunci un snge negru lasa( din ea, fiara( spurcata(, s,i curse, s,i cur se, pna( ce stinse s,i foc s,i tot. Acum ce sa( faca( viteazul nostru, ca sa( nu ga(seasca( focul stins, cnd s-or des,tepta tovara(s,ii lui, ca(ci lega(tura lor e ra ca sa( omoare pe acela care va la(sa sa( se stinga( focul. S-apuca( mai nti s,i scoase limbile din capetele balaurului, le ba(ga( n sn s,i iute, cum putu, se sui ntr-un copaci nalt, s,i se uita( n toate pa(rt,ile, ca de va vedea undeva vro zare de lumina(, sa( se duca( s,i sa( ceara( nit,el foc, ca sa( at,t,e s,i el pe al l or ce se stinsese. Ca(ta( ntr-o parte s,i ntr-alta s,i nu va(zu nica(iri lumina(. Se mai uita( o data( cu mare ba(gare de seama( s,i za(ri ntr-o depa(rtare nespusa ( o schinteie ce abia lica(rea. Atunci se dete jos s,i o porni ntr-acolo. Se duse, se duse, pna( ce dete de o pa(dure, n care ntlni pe Murgila(, s,i pe care l opri pe loc, ca sa( mai ntrzie noaptea. Merse dupa( aceea mai departe s,i dete pes te Miaza(noapte, s,i trebui sa( o lege s,i pe dnsa ca sa( nu dea peste Murgila(. Ce sa( faca(, cum sa( dreaga( ca sa( izbuteasca(? O ruga( sa(-i ajute a lua un c opaci n spinare, care, zicea el, l ta(iase de la ra(da(cina(; o nva(t,a( el sa( se

puie cu spatele sa( mpinga(, pe cnd el tot cu spatele la copaci de ceealalta( part e va trage cu minile, ca sa(-i pice n spinare s,i sa(-l ia sa( se duca( la treaba lui. Miaza(noapte, de mila( s,i de ruga(ciunea ce-i fa(cu, se puse cu spatele la copa ciul care i-l ara(ta( viteazul s,i, pe cnd mpingea, el o lega( de copaci cobza(, s ,i porni nainte, ca( n-avea vreme de pierdut. Nu fa(cu multa( cale s,i ntlni pe Zorila(, dara( lui Zorila( nu prea i da mes,ii a sta mult de vorba(, ca(ci, zicea el, se duce dupa( Miaza(noapte, pe care o luase n goana(. Fa(cu ce fa(cu s,i-l puse s,i pe dnsul la buna( rnduiala(, ca s,i pe cei lalt,i doi, dar cu mai mare ba(taie de cap. Apoi pleca( nainte s,i se duse pna( ce ajunse la o pes,tera( mare, n care za(rise focul. Aci dete peste alte nevoi. n pes,tera( acolo tra(iau nis,te oameni urias,i carii aveau numai cte un ochi n frunte. Ceru foc de la dns,ii, dar ei, n loc de foc, puser a( mna pe dnsul s,i-l legara(. Dupa( aceea as,ezara( s,i un cazan pe foc cu apa( s ,i se ga(teau sa(-l fiarba( ca sa(-l ma(nnce. Dara( tocmai cnd era sa(-l arunce n ca(ldare, un zgomot se auzi nu departe de pes, tera aceea, tot,i ies,ira(, s,i la(sara( pe un ba(trn de ai lor ca sa( faca( asta ( treaba(. Cum se va(zu viteazul nostru singur numai cu unchias,ul, i puse gnd ra(u. Unchias, ul l dezlega( ca sa(-l bage n cazan, dara( voinicul ndata( puse mna pe un ta(ciune s ,i-l azvrli drept n ochiul ba(trnului, l orbi, s,i apoi fa(ra( sa(-i dea ra(gaz a zi ce nici crc! i puse o piedica( s,i-i fa(cu vnt n cazan. Lua( focul dupa( care venise , o apuca( la sa(na(toasa, s,i sca(pa( cu fat,a( curata(. Ajungnd la Zorila(, i de te drumul. Dupa( aceea o tuli la fuga( s,i fugi pna( ce ajunse la Miaza(noapte, o dezlega( s,i pe dnsa, s,i apoi se duse s,i la Murgila( pe care l trimise sa(-s,i vaza( de treaba(. Cnd ajunse la tovara(s,ii sa(i, ei tot mai dormeau. Nu ncepuse, vezi, nca( a se ara(ta albul zilei, att de lunga( fu noaptea, fiindca( voinicul i o prise cursul, s,i as,a avu timp destul sa( colinde dupa( focul care i trebuia. Napuca( sa( at,t,e focul bine s,i tovara(s,ii sa(i, des,teptndu-se, zisera(: - Dara( lunga( noapte fu asta, ma(i vere. - Lunga( da, vericule, ra(spunse viteazul. S,i se umfla din foale ca sa( aprinza( focul. Ei se sculara(, apoi ncepura( a sentinde s,i a ca(sca, dara( se cutremurara( cnd va(zura( namila de lighioana( lnga( dns,ii s,i un lac de snge ct pe colo. Zgira( ochii s,i cu mare mirare ba(gara( de s eama( ca( capetele balaurului lipsesc, iara( viteazul nu le spuse nimic din cele ce pa(t,ise, de teama( sa( nu intre ura( ntre dns,ii, s,i se ntoarsera( cu tot,ii n oras,. Cnd ajunsera( n cetate, toata( lumea se veselea cu mic cu mare de uciderea balauru lui, da lauda( sfntului ca( trecuse noaptea aia lunga(, mai ajunsera( o data( iar a( la ziua( s,i ridica pn n naltul cerului pe mntuitorul lor. Viteazul nostru, care va(zuse s,i el lipsa capetelor, nu se fra(mnta deloc cu firea, fiindca( se s,tia curat la inima(, s,i porni ca(tre curtea mpa(ra(teasca(, ca sa( vaza( ce s-o ale ge cu capetele fa(ra( limbi, ca(ci el nt,elesese ca( aici trebuie sa( se joace vr eo dra(cie. Pasa(mite, buca(tarul mpa(ratului, un t,igan negru s,i buzat, se duse se d-a minune sa( vaza( ce mai ala, bala, pe la fla(ca(ii ce stau la pnda(. S,i d aca dete peste dns,ii dormind s,i peste dihania spurcata( fa(ra( ra(suflare, el s e arunca( cu satrul de la buca(ta(rie s,i-i ta(ie capetele. Apoi merse la mpa(ratu l cu capetele s,i i le ara(ta(, fa(lindu-se ca( el a fa(cut izbnda. Iara( mpa(ratu l daca va(zu ca( se nfa(t,is,eaza( buca(tarul curt,ii cu izbnda(, fa(cu o masa( ma re, ca sa(-l logodeasca( cu fie-sa, s,i pusese n gnd sa( faca( o nunta(, unde sa( cheme pe tot,i mpa(rat,ii. T,iganul ara(ta la toata( lumea hainele sale pe care l e umpluse de snge, ca sa( fie crezut. Cnd ajunse viteazul nostru la palat, mpa(ratu l cu voie buna( s,edea la masa(, iara( cioropina sta n capul mesei pe s,apte pern e. Cum ajunse la mpa(rat, i zise voinicul: - Preana(lt,ate mpa(rate, am auzit ca( oarecine s-ar fi la(udat ca(tre ma(ria-ta c a( el ar fi ucis pe balaur. Nu e adeva(rat, ma(ria-ta, eu sunt acela care l-am o mort. - Mint,i, mojicule, striga( t,iganul ngmfat, s,i poruncea slujitorilor sa(-l dea a fara(. mpa(ratul, care nu prea credea sa( fi fa(cut t,iganul asta( voinicie, zise:

- Cu ce pot,i dovedi zisele tale, voinicule? - Zisele mele, ra(spunse viteazul, se pot dovedi prea bine, poruncit,i numai ca mai nti sa( se caute daca capetele balaurului, care stau colea la iveala(, au s,i limbile lor. - Sa( caute, sa( caute, zise bahnit,a. El nsa( o cam ba(gase pe mnica(, dara( se prefa(cea ca( nu-i pasa(. Atunci ca(utar a( s,i la nici unul din capete nu ga(sira( limba(, iara( mesenii nma(rmurira(, ca (ci nu s,tiau ce va sa( zica( asta. T,iganul, care o sfeclise de tot, s,i care s e ca(ia de ce n-a ca(utat capetele n gura(, mai nainte de a le aduce la mpa(ratul, striga(: - Dat,i-l afara( ca( e un smintit s,i nu s,tie ce vorbes,te. mpa(ratul nsa( zise: - Tu, voinicule, va sa( zica( ne dai sa( nt,elegem ca( acela a omort pe balaur car e va ara(ta limbile. - Fugi d-acolo, mpa(rate, zise t,iganul care tremura ca varga s,i se-nga(lbenise ca ceara, nu vezi ca( calicul a(sta este un des,uchiat, care a venit aici sa( ne ama(geasca(? - Cine ama(ges,te, ra(spunse voinicul linis,tit, sa(-s,i ia pedeapsa. El ncepu apoi a scoate limbile din sn s,i a le ara(ta la toata( adunarea, s,i de ct e ori ara(ta o limba( de attea ori ca(dea s,i cte o perna( de sub t,igan, pna( ce, n cele din urma(, ca(zu s,i el de pe scaun, att de tare se speriase dihania. Dupa( aceea voinicul nostru spuse toate cte a pa(t,it, s,i cum a fa(cut de a t,in ut noaptea att de mult timp. Nu-i trebui mpa(ratului sa( se gndeasca( mult s,i sa( vaza( ca( voinicul care vorbea avea dreptate, s,i cum era de supa(rat pe t,igan, pentru mis,elia s,i minciuna lui cea nerus,inata(, porunci s,i numaidect se adus e doi cai nenva(t,at,i s,i doi saci de nuci, lega( pe t,igan de coadele cailor s, i sacii de nuci s,i le dete drumul. Ei o luara( la fuga( prin smrcuri, s,i unde c a(dea nuca, ca(dea s,i buca(t,ica, pna( ce s-a pra(pa(dit s,i t,igan s,i tot. n ur ma( prega(tindu-se lucrurile, dupa( cteva zile fa(cu nunta( mare, s,i lua( romnas, ul nostru pe fata mpa(ratului de sot,ie, s,i t,inu veselie mare s,i nemaipomenita ( mai multe sa(pta(mni, puindu-l s,i n scaunul mpa(ra(t,iei, iara( fata la(cra(ma( s,i mult,umi lui Dumnezeu ca( a sca(pat-o de slut,enia pa(mntului, de harapina sp urcata(. Eram s,i eu p-acolo s,i dedeam ajutor la nunta(, unde ca(ram apa( cu ci urul, iara( la sfrs,itul nunt,ei adusera( un cos, de prune uscate sa( arunce n ale guri ca(scate. Iara( eu nca(lecai p-o s,ea s,i v-o spusei dumneavoastra( as,a.