Sunteți pe pagina 1din 68

MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRIITERITORIULUI

ORDINNR.22/N din03.04.96 AvndnvedereavizulConciliului Tehnicotiinificnr.155/1995 n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea i funcionarea MinisteruluiLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriului nconformitatecuHotrreaParlamentuluinr.11/1992iaDecretuluinr.223/1992 MinistrulLucrrilorPublicei AmenajriiTeritoriuluiemiteurmtorul

ORDIN: 1.Seaprob: Protecialazgomot.Ghiddeproiectareazonelorurbanedinpunctdevedereacustic. IndicativGP000196. 2.Ghiduldelapunctul1intrnvalabilitateladatapublicriinBuletinulConstruciilor. 3. La data intrrii n valabilitate i nceteaz valabilitatea Instruciunile tehnice de proiectareaansamblurilorurbanedinpunctdevedereacustic.IndicativP1168. 4.DireciaGeneralReglementriiAtestriTehnicevaaducelandeplinireprevederile prezentuluiordin.

MINISTRU MARINCRISTEA

INSTITUTULDECERCETRINCONSTRUCII IECONOMIACONSTRUCIILOR INCERC PROTECIALAZGOMOT GHIDDEPROIECTAREIEXECUIEAZONELORURBANE DINPUNCTDEVEDEREACUSTIC INDICATIVGP000196

ELABORATDELABORATORULPROTECIALAZGOMOT IVIBRAII.ACUSTICANCONSTRUCII DIRECTORGENERAL DIRECTORDEPARTAMENT eflaborator Responsabiltem Conf.asoc.ing.Paul Popescu Dr.ing.erbanPetreLazr Dr.ing.erbanPetreLazr ing.MartaZahariaRusu

PROTECIALAZGOMOTGHIDDEPROIECTARE AZONELORURBANEDINPUNCTDEVEDEREACUSTIC

IndicativGP000196 nlocuiete P11687

1.GENERALITI 1.1. OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE 1.1.1.Prezentulghidsereferlamsuriledeprotecieacusticcetrebuieavutenvedere la proiectarea zonelor urbane, pentru respectarea nivelurilor de performan corespunztoare parametrilorceasigurcerineleutilizatorilor,conformprevederilornvigoare:Legeanr.10din 24ianuarie1995LegeaprivindcalitateanconstruciiistandardeleSTAS615686,STAS 1000988iSTAS 12025/1,281. De asemenea, prevederile ghidului se pot aplica i n localitile rurale acolo, unde datorittraficuluisaualtorsursedezgomotsepoateafectadesfurareaactivitilorumane. 1.1.2. Prevederile ghidului de proiectare se utilizeaz pentru realizarea planurilor urbanistice generale (PUG), zonale (PUZ) i de detaliu (PUD) precum i a regulamentelor de urbanism aferenteacestoraconformcadruluilegislativstabilitprinLegeanr.50/1991,Ordonana nr.4/1994iOrdinulMLPATnr. 91/1991. 1.1.3.Pentrureducereaniveluluidezgomoti/sauvibraiimsurileseimpunafiadoptate concomitentla: sursadezgomoti/sauvibraii ciledepropagareazgomotuluii/sauvibraiilor zonareceptoare. ncontextulacestuighidsurseleprincipaledezgomoti/sauvibraiisunt: traficulrutier,feroviar,aerian,subteran,naval dotrilefuncionaleurbane:coli,grdinie,parcaje,stadioane,restaurantenaerliber, cinematografenaerliber,pieeagroindustrialeetc unitiindustriale. Cailedepropagarepotfiprin: aer ap sol. Zona receptoare este constituit din spaiile interioare sau exterioare utilizate pentru diverseactiviti. 1.1.4.Msuriledeproteciepotfi : a)Msurideordinurbanistic: a.l.Adoptareauneiconfiguraiistradalecorespunztoareavndusenvedere: tipologiazonelorfuncionaledinlocalitilestrbtutedearteredecirculaie profileletransversaleilongitudinalealestrzilor structuraimbrcminteadeuzuraartereirutiere soluionareanodurilordecirculaie(intersecii) componenatraficuluirutier regimuldenlimealfronturilordecldiridelimitatoarealearterelordecirculaie dispunereacldirilorladistaneconvenabilefadesurseledezgomoti/sauvibraii. stabilireaunordistanedeproteciedinpunctdevedereacusticfadetraficulferoviar, aerian,naval,subteran.

a.2. Amplasarea la distane corespunztoare din punct de vedere acustic, a dotrilor funcionalecetrebuieprotejate(parcuri,zonebalneare,etc.)fadesursepotenialedezgomot i/sauvibraii. a.3. Creareadeecranenaturalesauartificialentresursizonelereceptoare. a.4 Adoptarea unor forme planimetrice i volumetrice care s conduc la reducerea efectelorzgomotuluininteriorulcldirilor. b) Msurideordinarhitecturalaplicatela: adoptareaunorrezolvri funcionale ale partiului, care screeze zone tampon fa de sursadezgomoti/sauvibraii dimensionarea corespunztoare a clementelor delimitatoare ale cldirilor (perei, faade,acoperiuri). c) Msuri de ordin administrativ de combatere a zgomotului i/sau vibraiilor, ce reprezintnprincipalaciunicucaracternormativ. c.l. stabilireaunornivelurimaximeadmisibilepentrudiferitelesursedezgomoti/sau vibraii din ansamblurile urbane prin: impunerea tipurilor de vehicule, restricionarea orelorde traficsauorelordefuncionareaunoruniticeconstituiesursepotenialedezgomot stabilireaunordistanedeproteciedinpunctdevedereacusticfadetraficulferoviar, aerian,naval,subteran. c.2. efectuarea de msurtoripentru controlul nivelurilor admisibile de zgomot i/sau vibraii,fadelimiteleimpuseprinregulamentuldeurbanismcesevoradoptasubndrumarea organelordeadministraielocale:prefecturi,primriiiorganedepoliie. c.3. modificarea sau restricionarea traficului pe arterele de circulaie urbane pentru respectarealimitelorimpuseprin regulamenteledeurbanism.

1.2.PRESCRIPIITEHNICECONEXE
Nr. crt. 0 1 Indicativ 1 STAS615686 Denumire 2 Acustica n construcii. Protecia mpotriva zgomotului inconstruciicivileisocialculturale.Limiteadmisibile deniveldezgomotiparametrideizolareacustic Acustica n construcii. Msurarea nivelului de zgomot nconstruciicivile.Metoddemsurare. Acusticanconstrucii.Msurareacapacitiideizolare la zgomot aerian a elementelor despritoare de construciiiafaadelor.Metodelemsurare. Acustica n construcii. Determinarea nivelului de zgomotnlocalitiurbane.Metoddedeterminare. Acusticanconstrucii.Msurareacapacitiideizolare la zgomot de impact a elementelor de construcie. Metoddemsurare. Acusticanconstrucii.Acusticaurban. Limiteadmisibilealeniveluluidezgomoturban. Acusticafizic. Mrimidereferinpentruniveluriacustice. Construcii civile i industriale. Performane n construcii.Noiuniiprincipiigenerate. Acustica n construcii. Efectele vibraiilor produse de traficulrutierasupracldirilorsauprilordecldiri. Metodedemsurare. Acustica n construcii. Efectele vibraiilor asupra cldirilorsauprilordecldire.Limiteadmisibile. Normativ privind proiectarea i executarea msurilor deizolarefonicatratamenteloracusticencldiri. Instruciuni tehnice pentru proiectarea msurilor de izolare fonic la cldiri civile, socialculturale i tehnicoadministrative. Norme generale de protecie mpotriva incendiilor la proiectareairealizareaconstruciiloriinstalaiilor. Normegeneraledeprevenireistingereaincendiilor. Strzi.Profiluritransversale.Prescripiideproiectare.

STAS6101/189 STAS6161/289

STAS6161/389 STAS6161/489

3 4 5 6

STAS1000988 STAS1128779 STAS12400/185 STAS12025/181

7 8 9

STAS12025/281 C12587 P12290

10 11 12 STAS10144/190

1.3.TERMINOLOGIE Termeniidebazutilizainprezentulghiddeproiectaresuntconform: STAS1957/188Acustica.Acusticafizic.Terminologie. STAS1957/187Acustica.Acusticapsihofiziologic.Terminologie. STAS1957/388Acustica.Acusticanconstrucii itransporturi.Terminologie. ncontextsemaifolosescurmtoriitermeni: profil transversal stradal = seciunea transversal general prin strad (artera de circulaie)incluznd:zonacarosabilului,trotuarele,spaiileverziifaadelefronturilordecldiri delimitatoare(vezifig.3dinghid). aliniereaconstruciilor=linieconvenionalcaredelimiteazfrontulconstruciilor,n raportcustrada(arteradecirculaie). frontconstruit =limitaexterioarconstrucieiorientatctrestrad(drum,arter).

ansambluurbanistic=gruparedeconstrucii,spaiiliberesauplantateiamenajrile aferente acestora (spaii de circulaie a vehiculelor i pietonilor) legate ntre ele prin relaii funcionale,sociale,economiceiestetice. ansamblu istoric = ansamblu urbanistic construit n epoci interioare, care prin caracterulelementelorsalecomponentereprezintomrturieistoricaevoluieilocalitii. regim de aliniere = linie convenional impus de autoriti care stabilete distana construciilornraportcustrada (drum,arter)saucualteconstrucii. regimde nlime=numruldenivelurialeconstruciiloradmisdeautoritinfuncie dedestinaiaacestora,devecinti,etc. urbanism = component a activitii de amenajare a tenului, desfurat la nivelul localitilor (municipii, orae, sate) activitatea de urbanism are ca scop stabilirea cadrului de viaidelocuire,asigurareacondiiilordedesfurareaactivitieconomiceiavieiisociale. nfunciedenevoilelocuitorilor. zon=opartesausumdepridinteritoriuluneilocaliti,caracterizatprinunasau maimultefunciunidominante. zonprotejat=teritoriudelimitatn jurulunorconstrucii sauamenajricu valoare istoric,arhitectural,urbanistic,saupeisagistic,supusunoraciunideprotecie,conservarei punerenvaloareaacestora. Zonele protejate pot fi stabilite n jurul unor monumente de arhitectur, lucrri de art monumental, construcii cu valoare istoric sau memorial, a unor ansambluri urbanistice precumiaunorelementenaturaledeosebite.

2.ELEMENTEDEPROIECTAREAMSURILORDEPROTECIE MPOTRIVAZGOMOTULUIURBAN A.DATEDEINTRARE 2.1.Proiectareadinpunctdevedereacusticaansamblurilorurbanepresupuneadoptarea unui complex de msuri de protecie mpotriva zgomotului urban, n vederea realizrii climatuluiacusticadmisibil. 2.2. Planurileurbanisticegenerale,zonaleicelededetaliusevorproiecta,astfelnct s fie respectate condiiile admisibile, prezentate n ANEXA 1 a ghidului, respectiv n STAS 1000988iSTAS615686,precumirelaia: (2.1) L
A 10

70 dB(A)

ncare: A L 10 reprezintniveluldezgomotdepitntrun punctAsituatla2,00mdistanfa defrontuldecldireilaonlimede1,50m,ntroperioadcereprezint10% din intervaluldetimpconsiderat(determinatnconformitatecuprevederileSTAS 615686). Prezentul ghid va fi utilizat de proiectantul de construcii n stabilirea soluiei de arhitecturfunciedecaracteristicileansambluluidinpunctdevedereacustic.

2.3. Elaborarea planurilor urbanistice se face pe baza unei serii de studii de fundamentareisencheiecuavizeledatede organismelecentraleiteritorialeinteresate. Dintre studiile de fundamentare cu caracter analitic, intereseaz n cazul proiectrii din punctdevedereacustic,celeprivind: evoluialocalitiisubaspect urbanisticarhitecturaliistoricocultural organizareacirculaieiiatransportului caracteristicilefondului construit condiiilegeotehnice reabilitarea,proteciaiconservareamediului stabilireazonelorprotejatecuvaloaredeosebit. 2.3.1. La stabilirea coninutului planurilor urbanistice, PUG i PUZ, urmtoarele propunerideorganizareurbanisticvorineseamadecondiiileadmisibiledinpunctdevedere acustic: organizareatraseelori datelorcaracteristicealecirculaiei zonificareapefunciunidominante aliniereairegimuldenlimealconstruciilor reabilitarea,proteciaiconservareamediului protejareapatrimoniului. 2.3.2.RegulamenteleaferentePUGiPUZexplicidetaliazacesteplanurireferindu sela: destinaiaterenuluinfunciedezon amplasareaconstruciilorfadeprincipalelearteredecirculaie asigurareaterenurilorpentrurezolvareaprincipalelorintersecii,ncondiiileflueneii siguraneitraficului accesele la construcii, modul de organizare n interiorul terenurilor destinate pentru construcialocurilordeparcareigarajeloraferenteacestoraccese prevederea spaiilor libere i a spaiilor plantate materialele de construcii i finisaj exterior regimul denlimeaconstruciilor proteciamediuluipentruconstruciileexistente alte situaiispecifice 2.3.3. Planurile urbanistice de detaliu, PUD vor cuprinde urmtoarele elemente, condiionatedemsuriledeproteciedinpunctde vedereacustic: circulaie major: organizare circulaie pietoni i autovehicule, accesele i parcaje necesare sistematizarevertical funciunipropuse regimdealiniere regimdenlime procentdeocupareteren plasticarhitectural,volumetric,materialedefinisare restriciifadevecinti. 2.4.PentruproiectareadinpunctdevedereacusticaPUG,.PUZiPUDattcazulunor ansamblurinoicticazulamplasriideobiectivenointruncadruurbanexistent,etapelece sevorparcurgesunturmtoarele: a)stabilireadatelorfixe: categoriaarterelordecirculaierutier tipul zonei funcionale (sau obiectivului nou ce va fi amplasat ntro anumit zon funcional) regimuldenlimeialinierenzon existenazonelorprotejate

restriciilefade.vecinti factoriinaturalidemediu altesituaiispecialeetc. b)stabilireadatelorcesepotoptimiza: regimuldetrafic profilurile transversale (distane ntre fronturile cldirilor delimitatoare ale arterei de circulaie) regimuldenlimealcldirilordelimitatoare destinaiacldirilordelimitatoare factoriideameliorareaniveluluidezgomotpeciledepropagaredelasurslazonele receptoare tipulfaadelorcldirilorimaterialelordefinisaje plasticaarhitecturalivolumetricacldirilor,etc amplasareaunitilorfuncionaleninteriorulcldirilor. 2.4.1. Pentru proiectarea de zone urbane noi adoptarea soluiei optime din punct de vedereacusticsevafacenmodobligatoriupebazaprevederilorprezentuluighid. Pentrureorganizareadezoneurbanisticeexistenteprevederileprezentuluighidsevor aplicanfunciedeposibiliti. 2.4.2. Determinarea nivelului de zgomot pentru diferite situaii se va face conform prevederilorparagrafului2.9sauaprogramuluidecalculprezentatnANEXA2dinghid. 2.5. Surselemajoredepoluarefonicntrozonurbansepot caracterizaastfel: a)sursedezgomotmobile(traficulrutier) detaliatelapunctul2.9.1.dinprezentulghid b)sursedezgomotn incinte: b.l.sursepunctiforme detaliatelapunctul2.9.2.1.dinprezentulghid b.2. surserepartizatepesuprafeemari detaliatelapunctul2.9.2.2. dinprezentulghid.

B.OPTIMIZAREADATELORCECONCURLA STABILIREAREGIMULUIACUSTIC.ELEMENTEDECALCUL 2.6.Msuriledeprotecieacusticcetrebuieavutenvederelaproiectareaansamblurilor urbanesunturmtoarele: a)Incazulsurselordezgomotmobile(traficulrutier): corelarea regimului de nlime a cldirilor ce delimiteaz trda cu limea profilelor stradaleadoptateicomponenatraficului(cf.pct. 2.6.1.) reglementareaioptimizareatraficului(cf.pct.2.6.2.) prevederea deecranedeprotecientresursizonelereceptoare. b)ncazulsurselordezgomotaflatenincinte(= dotri urbanei industrii): amplasareacorespunztoareadotrilorurbanefadeincadrulzonelorrezideniale sauacelorspecialprotejate(cf.pct. 2.6.6., 2.9.2.2.) amplasarea corespunztoare a industriilor n cadruli fa de diferitele tipuri de zone funcionaleurbane(cf.pct.2.6.7.,2.9.2.1.) prevederea deecranedeprotecientresurseizonelereceptoare. 2.6.1. n tabelul 1 se prezint, orientativ, funcie de anumite regimuri de nlime a cldirilor delimitatoare, pe strzi de categorie 1 (cu 58 benzi de circulaie), distana minim necesar ntre fronturile de cldiri, destinate nspecial locuinelor,pentrurespectarea condiiei stabilitelapct.2.1.

Tabelul1
Nr.crt. Regim de nltimeacldirilor (Parter+nr.deetaje) parteastng P P+4 P+4 P+(8sau9) >P+(8sau9) P+(8sau0) parteadreapt P P P+4 P+4 <P+(8sau9) Limeminim (inmetri)necesarntre fronturiledecldiri a*) b*) 50 70 85 120**) *) 65 30 40 50 80**) 100**) 45

1 2 3 4 5 6

a*)frrestriciiinlegturcutraficul b*) fr trafic greu (caminoane, tractoare), cu maximum 2 trasee de transport in comun de tip tramvaie sau autobuzearticulate. *) nuserecomand. **)Observaie:ncazulncarearteradecirculaieesteamplasatnparteacentralaprofilului,iarpedistanad (d25 m), dintre artera de circulaie i fronturile de cldiri, sunt prevzute spaii verzi cu cel puin 3 rnduri de arboricucoroanentreptrunse,limileminimenecesarentrefronturile(lecairipotfiredusecucea.25% ***) Distanaseconsiderdela frontulde cldiriexistent pnla 10.00mdincolode borduratrotuarului aflatn parteaopusfrontuluidecldiri.

2.6.2. Reglementarea i optimizarea traficului se va face conform urmtoarelor principii: eliminareatraficuluigreu(camioane,tractoare)de pearterelecumaipuinde5benzi eliminareatransportuluincomundepearterelecu2benziirestricionareaacestuiala max.2traseedetransportncomunpestrzilecu34benzi amplasareaartereidecirculaiesimetricfadefronturiledecldiridelimitatoare prevederea de spaii de protecie ntre artera de circulaie i fronturile de cldiri coninndeventual,zoneverzi) sauartificiale amplasareajudicioasaunitilorfuncionalencldiri,cf.pct.2.6.4. dirijareatraficuluigreu,astfel: peliniiledecenturazonelorurbane(nmsuraposibilitilor) peartereledecirculaiespecialdimensionate,nacestcazadoptndusemsuri de protecie acustic, (cf. pct. 2.11.2.) la faadele cldirilor ce delimiteaz artereledecirculaierespective pe arterele cu sens unic de circulaie, corelat cu crearea de und verde n trafic conformunuianumitorardetrafic,alesastfelnct sderanjezectmaipuin zonele rezideniale nvecinate, n cazul cnd nu se pot aplica primele trei in dicaii utilizareadevehiculesilenioase(avndniveluldezgomotsub80dB(A)). 2.6.3.Amplasareaconstruciilorpeartereledecirculaietrebuiefcutastfelncts se realizeze ntreruperi ale frontului de cldiri, n condiiile respectrii densitii de spaii construiteiproduceriidecurenideaercaresafectezecirculaialanivel pietonal. Prinadoptareadealungularterelordecirculaie,dezonecuunsingurfrontdecldiri, niveluldezgomot,nregistratntrunpunctAaflatlngfrontuldecldiriexistent,sereducecu aprox.10 dBfadecazulprofiluluitransversalmrginitdedou fronturidecldiricontinui. ntreruperile n fronturile de cldiri de pe ambele laturi ale circulaie, se vor face intercalatastfelnctuneilunaredepeopartesicorespundontreruperedecealaltparte.

2.6.4.Amplasareaunitilorfuncionalencldiritrebuieastfelfcutnctspaiile, ncareestenecesarnmoddeosebitamplasatespreparteaopustraficului,nsituaiilencare acestlucruesteposibildincondiiidensorire.


Observaie: Elementeleconstructivediscontinueaplicatepefaade(balcoane,logii,ecraneverticaleetc.)sauretragerile peverticalalecldirilor,nu aducunsporsemnificativ deizolarefonic. O cretere efectiv a proteciei acustice mpotriva zgomotului urban se obine prin rezolvarea corespunztoareaferestrelorcareconstituieprincipalasursdepropagareazgomotuluisauprinecranrilanivelul balcoanelorsaulogiilor.CalcululsporuluideizolareacusticsevaefectuapebazaprevederilornormativuluiC125 87.

2.6.5. n scopul protejrii din punct de vedere acustic a zonelor rezideniale fa de arterele de circulaie, se vor folosi de cte ori este posibil ecrane naturale constituite din vegetaiesauecraneartificiale. Deasemeneasevafolosictmaijudiciostopografiaterenuluiurban nfig.lsereprezint comparativdousituaiideaezareaartereidecirculaierutiernfunciedenaturaterenuluin zonaurban. 2.6.6. Pentru atenuarea ct mai pronunat a zgomotelor ce provin de la dotrile funcionaledinansamblulurban(pieecomerciale,parcaje,coli,restaurantenaerliber,terenuri sportive)isepropagctrerestulzoneiurbane,sevoraveanvedereurmtoareleaspecte: a) dispunerea,oridecteoriesteposibil,aunuispaiutamponntredotareafuncionali zonelecareurmeazafiprotejate b) alegereaunuiterenctmaiaccidentatnaturalncadrulacestuitampon c)realizareadeobstacoleartificialeca:ecranedemaridimensiuni,ramblee,zoneintens plantate. 2.6.7.nceeaceprivetepieelecomerciale,parcajele,colile,restaurantelenaerliberi terenurilesportivesevoraplicaprevederileparagrafului2.9.2.2.,dinprezentulghid. 2.6.8. Protecia mpotriva zgomotului provenit de la unitile industriale se varealiza conformprevederilorprescripieiP12189Instruciunitehnicepentruproiectareamsurilorde protecieacusticiantivibratillacldiriindustriale. 2.7.Msuriledeprotecieacusticprevzutelapct.2.6.12.6.8.sevorcorelantreele astfelnct,ninteriorulzoneireceptoaressepoatndeplinicondiia:

L ef ( f) L adm ( f) (dB) int int

(2.2)

ncare: Lint.ef.(f)reprezintniveluldezgomotechivalentefectivninteriorulunitiiprotejate, ptrunsdinexterior,determinatnbenzidefrecvende1/1(1/3)octavdin domeniul1003150Hz,sauglobal,ndB(A). Lint.adm (f) niveluldezgomotechivalentadmisibilninteriorulunitiiprotejate,conform STAS615686. 2.7.1.ncazultraficuluirutier,nmodsuplimentar,pestrziledecategorietehnicII,III, IV,trebuiendepliniticondiia:

L ef ( f ) L adm ( f ) ext ext

(2.3.)

ncare: Lext.ef. (f) reprezint nivelul de zgomot echivalent exterior, efectiv, existent pe strzi (msuratlaborduratrotuaruluicemrginetearteradetrafic,nbenzidefrec vende1/1(1/3)octav,ndomeniul1003150Hz,sauglobaln dB(A)).

Lext.adm (f) nivelul de zgomot echivalent exterior admisibil conform STAS 1000988, (respectivparametrului1dinANEXA1). 27.2.ValoareaLint.ef. (f)sedeterminprincalculcurelaiile: a) ncazul unei sursefixe amplasate astfel nct linia care unete centrul geometric al sursei cu centrul geometric al elementului de faad face unghiul cu normala la suprafaa elementuluidefaad: 4 cosb S L ef ( f) = L ( f) - R f) + 10lg ( ) dB (2.4.) ( int ext ( A f) b) n cazultraficului: L ef ( f) = L ( f) - R f) + 10lg ( int ext S ( ) dB ( A f) (2.5.)

Lext.(f) reprezintniveluldezgomotechivalentexteriorprovenitdelasursafixsaudin trafic,nregistratlalimitacldiriindreptulunitiifuncionaleprotejate(dB)(det.cf.pct.2.8.i 2.9.)


Observaie: Lext.(f)poatesfieiunnivelparticular,corespunztoruneianumiteaciuni i

R(f) indiceledeatenuareacusticcorespunztorelementuluidefaad(dB) 2 S suprafaaelementuluidefaad(m ) A suprafaa echivalent de absorbie acustic corespunztoare spaiului de recepie 2 (m U.A.) unghiul format dedreapta care unetecentrul geometric al sursei de zgomot cu centrulgeometricalelementuluidefaad,cunormalalasuprafaaelementuluidefaad,cf.fig. 2. 2.7.3.Unitileindustrialepotconstituisursapreponderentdezgomotntrunansamblu urban:niveluldezgomotechivalentexteriorprovenit dinindustrie Lext.(f)cesenregistreaz la limita cldirilor civile, n dreptul unei uniti funcionale (zona receptoare) trebuie s ndeplineascurmtoareacondiie: L ( f) L adm ( f)+ 5 ext int ncare: Lint.adm. (f) aresemnificaiadinrelaia (2.2)
Observaie: Aceastsituaieaparentimpulnopii,cndzgomoteleprovenitedintraficsaualte activitinceteaziar recepionareazgomotelorprodusenunitiindustrialepotcreadisconfortlocatarilordinzon.

(2.6)

2.8.CalcululniveluluidezgomotexteriorLcn.(f),ntroprimvariantaplanuluiunui oranousauaunei zoneurbanenoi,sefacecurelaiaorientativ:(2.7),reprezentat graficn fig.21,careianconsiderarenumaisurseledezgomotmobile(traficulrutier): Lext.(/)=34+10lg(n1 +1+20n2)+k= Lext(f)+ k (2.7) ncare: n1 numruldevehiculeuoarecaretrecpearteradecirculaie,ntroperioaddetimp de1or n2 numruldevehiculegrelecaretrecpearteradecirculaienaceeaiperioad k coeficientdecoreciealesconformtabelului2.

k 3...5 0 1...3 2...5 5...8

Tabelul2 Nr. defronturide Regimde Distanentre cldiricemrginesc nlime fronturilede arteradecirculaie cldiri 1 P...P+8 2 <P+4*) >50 2 <P+4*) 50 2 >P+4*) >50 2 >P+4*) 50

*) Laaprecierearegimului denlimese ianconsiderareregimuldenlime maxim pe oricaredinceledou fronturidecldiri. Not:Fig.21 seafllasfritulbuletinului. Obs. 1. Prinvehicule uoareseneleg acele mijloacedetransportal cror nivelde zgomotcaracteristic, determinatconformSTAS6296/1582,estemaimicde80dB(A)vezipct.2.9.1.2respectivtabelul4). ncazulmijloacelordetraficprezentatentabelul3seconsidervehiculeleuoare: pestrzileasfaltate:tramvaiesilenioase,microbuzeautoturismeisilenioase pestrzilepavate:tramvaiesilenioase,autoturismeiautobuzesilenioase. Restulmijloacelordetraficsuntvehiculegrele. Obs.2. Valorilorilepentrun1,n2 sepotdeterminainndseamadenumruldevehiculedeunanumittip n ipeor,nj/h,prezentatentabelul3.Pentrucalcululprevzutconformformulei(2.7)sevoradoptavalorile maximedeintensitateorardetrafic,funciededestinaiacldirilor,deactivitiledesfurate,degraduldeocupare alacestorapeparcursulzilei.

Pentru situaiile n care nivelul obinut este 70dB(A) calculul se vaefectua conform prevederilor de la pct. 2.9, care permit aprecierea mai exact a influenei diferiilor parametri geometriciiacusticiaiartereilastabilireavaloriirezultate. NiveluldezgomotechivalentexteriorLm.(f),ntroperioaddetimpcaracteristicn caresenregistreazsemnaleproveninddelaaciunidiferite,secalculeazntrunrelaia: A L 1 n t 1010 (dB) (2.8) L (f)= 10lg ext T i=1 i ncare: T perioadadetimpcaracteristic(s)(sealegedeex.3600s) ti duratade timpcorespunztoare aciunii i npunctul considerat (se calculeaz conformpct.2.9.1.9.) A L i niveluldezgomotcorespunztoraciuniii,(dB) A L i secalculeazdifereniatnfunciedenaturasurselordezgomotdintrafic conformpct.2.9.1idin interiorulincintelorconformpct.2.9.2.

Tabel3
Mijloculde transport Linie tramvai Autocamioane Perioadade timp considerat (ora) 6 8 1517 2224 815 1722 1517 2224 815 1722 68 1517 2.224 815 1722 6 8 1517 2224 815 1722 68 815 68 815 68 815 68 815 1517 2224 1722 1517 2224 1722 1517 2224 1722 1517 2224 1722 68 Numruldevehiculepeor ni/h nfunciedeclasatehnicastrzii I 30 20 10 400 50*) 200 50 30 10 50 30 10 100 50 100 1000 300 700 75 25 50 25 10 25 II 30 20 10 200 50 200 50 30 10 50 30 10 100 50 100 700 300 700 75 25 50 25 10 25 III 30 20 10 20 20 30 50 30 10 50 50 50 300 300 500 20 20 20 IV 30 20 10 50 30 10 30 50 30 100 50 200 20 20 20

Linie autobuze Linie troleibuze Microbuze

Autoturisme (ex.Dacia1300) Motociclete

Tractoare

Peartereledeieiredinora,poateajungela200veh./h.

n mod curent este necesar s se calculeze nivelul de zgomot echivalent exterior n urmtoarelesituaii: 1)niveldezgomotexteriorcldirilor(punctulAfiindconsideratla2,00mdistan fadefrontuldecldireila1,50mnlimefadesol)aceastmrimeintervinenrelaiile: (2.4)(2.6) 2) nivel de zgomot exterior pe strzi (punctul A fiind considerat la bordura trotuaruluicemrginetearteradecirculaie,laonlimede1,50mfadesol)aceastmrime intervinen relaia(2.3) 3)niveldezgomotexteriorlalimitadiverselorzoneidotrifuncionaledinmediul urban. 2.9.1. n cazul traficului, pe poriunile rectilinii ale arterelor de circulaie n care distaneledintre fronturiledecldirisituatenfasuntmaimici saucelmultegalecu120m, niveluldezgomot LiAseobinefolosindrelaiile: a) pearteredecirculaiecaresuntmrginitepeambeleprifronturi decldiri:

(2.9)ndB:
k' D 5 d 1 1- a1 1 1- a 1 + 1- a 2 A 1 o L = L + 10 sczv lg c + + i i k k' k k k' k' d 10 d' d 10 d' 10 D- d' 10 D 10 D 5 - 1- a 1 + 1- a 2 d d d d d do o o o o o

) (

) (

b)pearteredecirculaiecaresuntmrginitedeunsingurfrontdecldiri(a2 = 1 )
1 1 1- a1 A 1 (dB) Li = L + 10 sczv lg c + i k k' k 10 d' d 10 d' 10 d d d do o o

(2.10)

ncare: Li1

nivelul de zgomot caracteristic unei surse de zgomot i ce trece prindreptul punctuluidemsurare,determinatla1,00mdelimitasursei(dB)(conformpct. 2.9.1.1.,2.9.1.2.sitabelului4). d,d,D ausemnificaiiledinfigura3 d 0 m cs coeficientcareine seamadeparticularitile suprafeeiterenului(vezitabelul 5) ezv coeficientcareineseamadeexistenaiparticularitilezoneiverzi(vezitabelul 6) k coeficientdedirectivitatealsursei,consideratpedirecianormalpefrontulde cldirinrelaiesefolosete: k=10

coeficientdedirectivitatealundelorreflectatentrefronturiledecldiri(detaliat conformpct.2.9.1.6.) coeficientuldeabsorbieacusticalfaadelorcldirilordispusepeparteaarterei de circulaie pe care se afl punctul de msurare determinat conform pct. 2.9.1.5. coeficientuldeabsorbieacusticalfaadelorcldirilordispusepeparteaarterei decirculaie,opuspunctuluidemsurare(determinatcf.pct.2.9.1.5.).

a1

a2

Observaie: LacalcululniveluluidezgomotechivalentexteriorLext.cesecalculeazconformparagrafului 2.9sevor aveanvedereurmtoarele: sursa iseconsiderpunctiformiamplasatpeaxulfluxuluidecirculaie,penormalalasuprafaa convenionalafrontuluidecldiricetreceprinpunctul A,ncaresedeterminnivelulLiA n cazul n care se folosesc datele din tabelul 3, numrul de mijloace de transport caracteristice unei anumite artere de circulaie se distribuie n mod egal pe toate benzile de circulaie corespunztoare unui sens de circulaie numrulminimdepunctencaresefacecalcululpentruoporiunerectilinieauneiarteredecirculaiete obinemprindarteransegmenteculungimeade20m. Pentrufiecaresegmentsedetermincelpuinniveluldezgomotexteriorcldiriloriniveluldezgomotla borduratrotuaruluicemrginetearteradetrafic:

Tabel4
Vitezamedie convenional (km/h) nlimea medieh(m) Nr.crt. Clasadezgomot,n dB(A),corespunztor traficuluipe: strad asfaltat strad pavat ine

Mijloculdetransport

i
(s)

0 1 1 Trenuri*)

2 20

41 70

2 Autoturisme (deexemplu tip DACIA1300) 3 Tramvaiesilenioase 4 Microbuzede exemplutipTV 5 Motociclete 6 Autobuzesimple itroleibuze 7 Autobuzearticulate 8 Autobuzesilenioase 9 Autocamioane 10 Tramvaieobinuite 11 Tractoarecuremorc 12 Tiruri

60

1,50

70

75

6 3,6 n=nr. devac.) 1.2

35 60 40 40 40 40 60 35 20 60

3,50 2,25 0,80 3,10 3,10 3,10 2,80 3,50 2,75 4,00

75 85 80 90 75 90 90 90

80

80 90 85 95 80 95 95 95

2 1,2 1,8 1,8 1,8 1.8 1,2 2 3,6 1,2

90

*)Seaunvederenumaitrenurilecarecirculparalelcustrzileiladistanesub25mfadepunctulde determinareaniveluluidezgomotLiA. )Seconsiderafivehiculeuoarerestulseconsiderafivehiculegrele. ncazulcalcululuicuvaloriglobale,ndB(A),laaplicarearelaiilor(2.9)i(2.10),pentrucoeficieniide absorbieacustic a1 i a2 seadoptvaloriledelafrecvenade500Hz.

2.9.l.l.NiveluriledezgomotcaracteristicesurselorconsiderateLiAserotunjesc,pentru calcul, n cinci clase de zgomot: 70, 75, 80, 85, 90 dB(A) n fiecare clas se ncadreaz vehiculelealecror niveldezgomotcaracteristicseabatecucelmult2dB(A)delavaloarea dedefiniieaclasei. 2.9.1.2. Clasele de zgomot n care se ncadreaz mijloacele de trafic curente ce se deplaseazpeartereledecirculaiedinlocalitileurbane suntprezentatentabelul4(col.4,41, i5). 2.9.1.3. Valorile coeficientului cs n funcie de natura mbrcminii rutiere sau suprafeeiterenului,suntprezentaten tabelul5. Tabel5
Natura suprafeei cs Piatr cubic 0,85 Asfalt 0,90 Pmnt 1,0 Gazon 1,10 Nisip 1,20

2.9.1.4.Valorilecoeficientuluiczvnfunciedetipuldezonverde,suntprezentaten tabelul6. 2.9.1.5.Valoareacoeficientuluideabsorbieacusticalfaadelorcldirilordispusepeo parteaartereidecirculaiea1,2(a1 pentrufrontuldecldirisituatla2,00mdepunctulde msurare, a2 pentru frontul de cldiri de pe partea opus a arterei), care intervine n calculul niveluluidezgomotLiAsedetermincurelaia:
n

j (a i S i )
(2.11) a ,2 = 1
i=1

SA

ncare: coeficientcareineseamademoduldealctuireafaadelor Tabel6


Tipulde zonverde Arboripen Arboripen Zon Rnduricucoroane rnduricu fr ntreptrunse,cu coroane, arbori arboretiarbuti nentreptrunse n=0 plantaintretulpini [nE(1...3)] [nE(1...3)] 1,4+0,4(n1) 1,4 1,8 2,2 l,25+0,25(nl) 1,25 1,5 1,75 1

Czv pentruplantaii deconifere Czv pentruplantaii defoioase

n=1 n=2 n=3

l,4+0,4(n1) 1,4 1,8 2,2 n=1 n=2 n=3 1,1+0,1(n1) 1,1 1,2 1,3

1,25+0,25(n1) 1,25 1,5 1,75

vara

iarna

n=1 n=2 n=3

l,l+0,l(nl) 1,1 1,2 1,3

Czv zoncuiarb saupmnt,etc.

= 1 pentrufaadeplane = 1,1 pentrufaadeprevzutecubalcoanecontinui = 1,2pentrufaadeprevzuteculogiicontinue i coeficientdeabsorbieacustic corespunztor arieiSAsealegedintabelul7. SA ariadin frontul de cldiri aferent punctului de msurare A, alctuit dinnarii diferitedin punctdevedereacustic Si.

Observaie:ncazulcalcululuicuvaloriglobalendB(A),coeficienii a1 i a2 seaflcompletnduse nformula(2.11),pentrucoeficieniiai ,valorilecorespunztoarefrecveneide500Hz.

2.9.1.5.1. Aria din frontul de cldire SA, aferenta punctului mare A, se consider de formadreptunghiular,dimensiunilecaracteristiceLi Hfiind: L=20m H=2h ncarehestenlimeacaracteristicamijloculuidetransporticonformtabelului4(col.3). nfig.4estereprezentatgraficspaialaria(SA)dinfrontuldecldiri,aferentpunctului demsurare A. Dreptunghiul de arie SA se consider amplasat pe un aliniament ce se determin n funciedeaspectulrealalfrontuluidecldiri,dupcum urmeaz: a)Peprezentareanplanaartereidecirculaie(figura5ifigura5)seduceprinpunctul Aoparalellaaxulacesteia,pecareselimiteazunsegmentdedreaptMN avndlungimea L=20m(punctulAfiindamplasatlamijloculsegmentului).Apoiseducperpendicularepeaxul arterei,prinpunctele M iN, marcnduseastfelzonaceseianconsideraie.Setraseazun sistemdeaxerectangulareavndcaoriginepunctul Mi NdealungulsegmentuluiMN. b)Fiecaredintronsoanelerealedefronturialecldirilornaceastzonsenlocuiesccu segmente de dreapt echivalente, paralele cu MN, avnd lungimea egal cu proiecia tronsoanelorpesegmentulMNifiindamplasatefadeMNlaodistanycesedetermincu relaia:

(2.12)

y=

f(x dx ) 1 (m)

ncare: f(x) prezentarea curbei ce mrginete tronsoanele reale de cldiri proiectate pe segmentul MN,ntrun sistemdecoordonateavndcaaxOxsegmentulMNica ax OyperpendicularapeOx prinextremitateatronsonuluiceseproiecteaz. l lungimeaproiecieitronsoanelorrealepesegmentul MN. c)Aliniamentulfinalseobineprintranslatareatuturorsegmentelorrealizatecalapct.b) pnlaordonatayF caresedetermincurelaia:

( y l )
i i

(2.13) yF = i=1 n

(m)
i

(l )
i 1 =

ncare: yi distana determinat conform par. b) pentru fiecare din tronsoanele i ce se ncadreaznzonaconsiderat. li lungimeatronsonului i.

LacalcululluiyF seineseamanumaidesegmentelecorespunztoarezonelorconstruite n cazul suprapunerii a 2 segmente echivalente de tronsoane, determinate conform par. b) pe poriunea de suprapunere se ine seama numai de segmentul echivalent tronsonului cel mai apropiatdefrontulstradal. Fadeacestaliniamentsestabilescelementelegeometricepentrudeterminareanivelului LiAprezentatenfigura3. Valorile coeficienilor de absorbie i pentru faade plane, corespunztori ariilor diferiteSicarecompunariadinfrontuldecldiriSA aferentpunctuluidemsurareAsunt prezentatentabelul7. 2.9.1.6.Pentrucoeficientuldedirectivitatealundelorrelectatentrefronturiledecldiri, k,seadoptvalorile: a)pearteredecirculaiemrginitedeunsingurfrontdecldire:k=10 b)pearteredecirculaiemrginitepeambelepridefronturidecldiri k=5ncazulfronturilordecldiricucelmult4etaje Tabel7
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Tipuldeelementdefaad ilafrecventade 500Hz:

Suprafee pline din b.a. sau crmid tencuite i 0,03 finisatecuterasit. Idem placate cu crmid aparent sau plcue de 0,02 ceramicglazurat. Suprafeevitratesimple. 0,04 Suprafee vitrate duble, cu spaii de aer cu grosimi 0,15 ntre4...10cm. Spaiineconstruite. 1 Spaiiverzi: 6.1. n zone neconstruite conf. coloanei 1 din 10,02n* tabelul6. 6.2.nzoneneconstruiteconf.coloanei2dintabelul 10,015n* 6. 6.3.nfaaunorfronturidecldiri,conf.coloanei1, faad+0,2n* dintabelul6. 6.4.nfaaunorfronturidecldiri,conf.coloanei2 faad+0,15n* dintabelul6. *Relaiileseaplicnmodsimilaripentrualtefrecveneconsiderate. Observaie:Valorile6.1...6.4suntvalabile: pentruconiferentottimpulanului pentrufoioasenumaintimpulperioadelordenfrunzire.

k=3ncazulfronturilordecldiricucelmult5etajepeoparteaartereii48etajepe cealaltparte k=0ncazulfronturilordecldiricucelpuin8etaje.

2.9.1.7. Distribuia nivelului de zgomot LiA pe verticala frontului de cldiri este conformfigurii6. 2.9.1.8. ncazulprezenei,dealungulartereidecirculaieaunorecraneparalelecuaxul acesteia,caracterizateprintrunindicedeizolarelazgomotaerianIa30dB,niveluldezgomot LiA nspateleecranuluisecalculeazcurelaia: (2.14) Li.A = L - DL (dB) i h ncare: Lh reprezint atenuarea zgomotului datorit prezenei ecranelor (dB), ce poate fi determinat cuajutoruldiagrameidinfig.7saucurelaia:
1

( ) (2.15) L =10 lg 20N + 3 (dB) h


2.9.1.9. Calculul duratei de timp ti corespunztoare aciunii i se face, n cazul traficului,curelaia: (2.16) t i =n t i (s) i ncare: ni numrul mijloacelor de trafic de un anumit tip i care circul n perioada caracteristicT,pentrucaresestabileteniveluldezgomotechivalent() i timpulncarevehicululstrbateodistanL= 20m(sec),cf.tabelului4(col.6). Numrulmijloacelordetraficdeunanumittipnicarecirculnperioadacaracteristic Tsedeterminprinmsurrisausestabileteprincalculestatistice. Valorileipentrudiferitetipuridemijloacedetraficcirculndcuvitezecaracteristice, suntprezentatentabelul4(col.6). 2.9.10. Metoda de calcul prezentat n paragrafele 2.9. i 2.9.1. este sintetizat n programuldecalculNIVELDEZGOMOTURBAN,alcruiMANUALDEUTILIZAREeste detaliatnANEXA2aghidului.TotnANEXA2estecuprinsiunExempludecalculmanual alniveluluidezgomotprovenitdintraficrutier. 2.9.2.n cazulsurselordezgomotsituatenincintacaredelimiteazunitiindustriale, piee, spaii comerciale, coli sau alte dotri funcionale din cadrul ansamblurilor urbane, se distingdousituaiicaracteristice: a)cazulcndsurselepotficonsiderate,practicpunctiforme(utilajeiagregate,evacuri degaze,sistemedealarm,difuzoarencazulcinematografelornaerliberetc) b)cazulncaresurselesuntrepartizatepesuprafeemari(deex.aglomerri deoameni). 2.9.2.1.ncazulsurselorpunctiforme,niveluldezgomotLiA ntrunpunctAsituat ncmpacusticdeprtatfadesurs,secalculeazcurelaia: (2.17) Li = L - 10lgS - DL (dB) WR h n care: LWR reprezintniveluldeputereacusticasursei,n(dB) S suprafaa sectorului din sfera de raz r i unghi solid a n care are loc 2 rspndireazgomotuluiipecareestesituatpunctul A, n(m ) Lh scdereadeniveldatoritobstacoleloraflatepecaleadepropagareazgomotuluide lasurslapunctulA,n(dB).
A

a) n cazul surselor care acioneaz n aer liber, n relaia: (2.17) mrimea LWR reprezintchiarniveluldeputerealsursei propriuzise(LWR). b) n situaia n care sursele de la pct. 2.9.2.1. sunt introduse n carcase sau cabine izolante,niveluldeputereradiatsedetermincurelaia: (2.18) LWR=LWI R(dB) ncare: L WI nivelul de putere incident pe suprafeele interioare ale carcasei sau cabinei de izolare,n(dB) R indiceledeatenuareacusticcorespunztoarecarcaseisaucabineiizolante,n(dB) NivelulLWIsedetermincurelaia: (2.19) LWI=LWS 10lgm (dB)

ncare: L WS niveluldeputereacusticcorespunztorsursei,n(dB) m coeficientul mediu de absorbie acustic corespunztor tratamentelor acustice interioarecarcaseisaucabineiizolante. c) Pentru cazul surselor de tip jet de gaze, nivelul de putere corespunztor Lws trebuieconsideratceldeterminatdincolodeultimulatenuatoraplicatacestora. Calcululatenuatoarelorsefacen conformitatecuprevederileNormativuluiC12587. d) Scdereadenivel LAsedetermincf.pct.2.9.1.8. 2.9.2.2.ncazul surselorrepartizatepesuprafeemari,nivelul dezgomotLiAntrun punct A situat la distana d fa de conturul suprafeei considerate, se determin, n mod difereniatnfunciedecaracteristicilesurselorconsiderate: a)Pieecomerciale b) Parcaje c)coli d) Restaurantenaerliber e)Terenurisportive f) Griferoviare g)Aeroporturi a)Pieecomerciale a.l.Pieelecomercialeserealizeazcurentntrunadinurmtoarelesoluiiconstructive: pieedeschise pieeparialacoperite(cuacoperiurilocaleamplasatedeasuprameselor) pieenchise. a.2. ncazulpieelordeschiseiacelorparialacoperiteseadmitenmodacoperitorcla 1,00mdistandeconturulpieeisenregistreazunniveldezgomotechivalentde75dB(A). a.3.ScdereaniveluluidezgomotnfunciededistaneicoeficieniiCZy careinseama deexistenaiparticularitileunoreventualezoneverzi(vezitabelul6dinprezentulghid),se determinacoperitorcudiagrameledinfig.8. n aceast figur distana d se msoar pe perpendiculara dus din pct. A de msurareconsiderat,pnlaconturulpieei.Semenioneazcpentrudistanemaimicide10m fa de conturul pieei, nu senregistreaz scderide nivel fa de valoarea de referinde75 dB(A). a.4.ncazulamplasriidelocuinenoinvecintateaunorpieecomerciale,existente,se recomand c acestea s fie construite la distane de minimum 50 m de conturul pieei iar n cazulamplasriicldirilorladistanaminim(50m),recomandat,saulaodistanmaimicde 50m,seimpunealegereaunormsurisuplimentaredeprotecieprin: prevedereadeecranenaturale(alctuitedinarboripemaimulternduri,cucoroane ntreptrunse)sauartificialentrepieeifrontuldecldiri proiectarea cldirilor astfel nct zonele ce impun nivele reduse de zgomot, s fie orientatespreparteaopus pieeisauprin: izolarea suplimentar, din punct de vedere acustic, a faadelor ndreptate spre zona pieei. a.5. n cazul amplasrii de piee noi n vecintatea unor zone cu locuine existente, se recomand a se corela (cf. fig. 8) distanele cu existena sau prevederea de zone verzi ntre locuineinouapiaiproiectarea,dinpunctdevederealizolriiacustice,afaadelorcldirii noiipiee.

a.6. Ca informaie cu caracter orientativ, nivelurile de zgomot caracteristice activitilorcomercialecurente,ceaulocnpiee,suntprezentatentabelul8.

Tabel8
Tipu l de pia Niveldezgomotcaracteristic, ndB(A),msurat: npartea la 1.00 m la1.00 m Activiticomercialecurente centrala distande distann pieei locul exterior,de activitii conturul pieei 2 3 4 5 Acti vit at e curent (nprincipal 68 74 6872 zgomot produs de aglomerarea de oameni)

1 Deschis

Activitate curent ( n principal 7177 7175 zgomot produs de aglomerare de oameni) Acoperit*) Activitate curent (n principal 7379 zgomot produsde aglomerarea de oameni) *) Sporuldeniveldezgomotreflectnumaiaportulsuprafeelordeacoperire. **)n funciede activitilespecificeacestortipuride piee,de ex.:transportare mrfuri cucrucioare, descrcarelziitransportareaacestoraprintrre,manipularenavetecusticle,etc. niveluldezgomotcaracteristic poateaveavalorimaimaricu10...15dBdectcelcorespunztoractivitilorcurente,prezentatntabel.

Parial acoperit

b) Parcaje b.l.Parcajelepentruvehiculesedifereniaznfunciedetipulvehicululuin: parcajepentruautoturisme parcajepentrutraficgreu(camioane,tractoare)imijloacedetransportncomun. b.2.Parcajelepentruautoturismeserealizeazntrunadinurmtoarelevariante: parcajedeschise(neacoperite) parcajeparialacoperite parcaje nchise (total acoperite) subterane sau supraterane aflate n cldiri special construite. n funcie de numrul de autoturisme ce pot parca concomitent ntrun loc destinat n acestsens,parcajeledeschise iceleparialacoperiteseclasific,larndullorn: parcajemici(pentrucel mult30autoturisme) parcajemari(pentrumai multde 30autoturisme). b.3. Nivelurile de zgomot caracteristice perioadelor de activitate de vrf *) n parcaje, suntreprezentatentabelul9. Tabel9
Tipuldeparcaje mic mare NiveldezgomotcaracteristicdB(A) 80 85

*)Seconsideracndecursdeoorintr,sauiesdinparcaj,maimultde50%dinnumrulmaximposibil deautoturisme.

b.4.ncazulparcajelordeschiseiacelorparialacoperiteamplasatelnginstituiisau unitiproductivenzoneundenusuntprevzutesauexecutatelocuine,niveluldezgomot echivalent, produs n perioadele de timp caracteristice (definite conform STAS 615686), se alegeegalcuniveluldezgomotcaracteristicprezentatntabelul9.

n cazul parcajelor amplasate n zone rezideniale, nivelul de zgomot echivalent (corespunztor perioadelor de timp caracteristice diurne) se alege egal cu nivelul de zgomot caracteristicprezentatntabelul9,micoratcu5dB(A). b.5. Scderea nivelului de zgomot echivalent (fa de valorile prevzute la pct. b.4) n funciededistan, sedetermin, nmodaproximativ,cuajutorulfig.8ncaredreprezint distanadelaconturulparcajuluilapunctuldemsurare. b.6.ncazulrealizriiunoransambluridelocuine noice includparcajemici(deschise i/sau parial acoperite) pentru autoturisme, se recomand ca locuinele s fie amplasate considerndusemsurideprotecieacusticcumsunt: prevederea de zone verzi (alctuite din arbori pe mai multe rnduri, cu coroane ntreptrunse)ntreparcajeifronturiledecldiridelimitatoare proiectarea cldirilor astfel nct partiurile s prezinte ncperile pentru odihn amplasatenparteaopusparcajelor izolarea special, din punct de vedere acustic, a faadelor ndreptate spre zona parcajelor. Se recomand evitarea amplasrii parcajelor mari (parcaje deschise i/sau parial acoperite)pentruautoturismen apropiereazonelorrezideniale. b.7.Parcajeledestinatetraficuluigreu(camioane,tractoare)imijloacelordetransportn comun, se caracterizeaz prin niveluri de zgomot mai mari sau egale cu 90 dB(A), corespunztoareperioadelordetimpncaresedesfoaractivitatedevrf. Seinterzicerealizareaunorasemeneaparcaje,nvariantadeschissauparialacoperit, nzonelerezideniale. n cazul executrii acestui tip de parcaje n varianta nchis (garaje, depouri), se recomandcaaccesulninteriorulparcajuluisfieamplasatpeolaturaconstrucieisituatn vecintatea.uneizonencarenusuntamplasatecldiridelocuit. c)coli,grdinie c.l.Principalele sursedezgomot,ncazul grdinielor,colilorgeneraleia liceelor,le reprezint: activitileelevilorntimpulrecreaiilor programelesportive(caresepot desfuracusaufrspectatori). c.2. Nivelurile de zgomot caracteristice (determinate n timpul recreaiilor) ce se nregistreaz la 1,00 m distan de conturul spaiilor afectate activitilor elevilor n perioada recreaiilorvariazntre78...83dB(A)*).
Obs.Niveluriledezgomotprecizatemaisuspotficonsideratecaracteristicesipentrugrdinieispaiide joac. *)Valorirezultatedinmsurtoriechivalentencolide8,16,24clase,precuminuneleliceeavnd44 clasedinmunicipiulBucuretiacestevalorinuindicolegefermdevariaieaniveluluidezgomotinfunciede capacitateacolii.

Niveluriledezgomotcaracteristicecesenregistreazntimpulactivitilorsportive(la cea.1,00mdistandeconturulspaiuluidestinatacestora)variaz,n cazulcelorcesedesf oar fr spectatori, ntre 70...75 dB(A) (exemplu: ore de educaie fizic desfurate sub supraveghereaprofesorilor). ncazulunoractivitisportivelacarepotparticipacelmult200300spectatori,nivelul dezgomotcaracteristic(determinatca niveldezgomotechivalentpeduratadesfurriiactivi tii)variazntre7890dB(A).

c.3. n cazul n care considerm ca surs de zgomot activitatea elevilor n timpul recreaiilorsauprogramelesportive fr.spectatori,se admitenmodacoperitor,c nivelulde zgomot echivalent (pentru perioada de timp diurn) nregistrat la 1,00 m distan de conturul spaiilordestinateacestoractiviti,estede75dB(A). ncazulconsiderriicasursdezgomotaactivitilorsportivecuspectatori,nivelulde zgomotechivalentestede85dB(A).c.4.Scdereaniveluluidezgomotnfunciededistanese determin,nmodaproximativ,cuajutorul fig.8. c5.Pentrurespectareacondiieidezgomotlafaadacldiriiuneicoliamplasatlngo arterdecirculaie,nfunciedeorarulitipulactivitilordesfuratendiferitelencperiale cldirii',estenecesariverificareaniveluluidezgomot Ll0,pentruoreledetraficintens. c.6. n scopul protejrii concomitente a vecintilor instituiilor de nvmnt de poluarea sonorprovenitdin incintele colare, ct i a instituiilor de nvmnt de poluarea sonoraprovenitdinmediulurban,serecomandadoptareaunuicomplexdemsuriprezentate nmodprincipalnfig.9.
Observaii lafig.9: Amplasarea colii fa de artera principal de circulaie se va face astfel nct slile de cursuri s fie protejatedezgomotuldetraficprinspaiidegarda,zoneverzi(detipb)icoridoaretampon. Parial colii i planul de ansamblu K vor realiza astfel nct coridoarele s fie amplasate spre terenul sportivispaiiledincurte,destinate activitiielevilornrecreaii. Terenulsportivvafincadratdeozonverde(detipa.l)zonceareroldeecranacusticidesuprafa fonoabsorbant (suprafa ce mpiedica amplificarea zgomotului (provenit de pe terenul sportiv) prin diminuarea reflexiiloracusticedelapereiicolii):serecomandoastfeleleamplasareaterenuluisportivpentruasempiedica recepionareazgomotului(produsntimpuldesfurriiactivitilorsportive)nsliledecursuri. Fronturiledecldiridelocuinesevoramplasanvecintatealaturilorincinteicolare,adiacentespaiilor ocupatedesliledecursuri.

a.a1 zon verde, culime minim de 23m,formatdin arbori pe1,2 rnduri, cu coroane ntreptrunse bzonverde,culimeminimde68m,formatdinarboripedousaumaimulternduri, cucoroanentreptrunseiarboretiarbutiplantaintre tulpini cspaiu destinatactivitiielevilorn recreaie 4terensportiv ecoridorulcolii lspaiuocupatdesliledecursuri g latur(opac)aconstruciei(neprevzutcuferestresaudeschideridealttip) +++locurideintrare/ieiren/dincoal(intrareaprincipalncoalanuseprevedespreartera principaldecirculaie).

d) Grdini restaurant d.l.Grdinilerestaurantserealizeazcurentnunadinurmtoarelesoluiiconstructive: n terase special amenajate, amplasate lng imobilele etajate, avnd de obicei restaurantelaparter n curtea sau pe terenurile aferente unor imobile cu funciune strict de restaurant, amplasatepearteredetraficsaunparcuri. d.2.Niveluriledezgomotcaracteristiceactivitilorcurentedingrdinilerestaurantsunt prezentatentabelul10. Table10
Nr. Tipuldeactivitate crt. 1 Activitatecurent, ntre orele20 22 Muzicamplificat electronic Micgruporchestral alctuitdinvioara ipiansauacordeon Nivelde zgomot caracteristic 7274 Observaii nregistrrindiferitepoziii, lngmeseleocupatede consumatori nregistrrila1.00m distan deboxe nregistrrila1.00m distandegrupulorchestral

96

80

d.3. Pentru activitatea curent desfurat ntro grdin restaurant se admite, n mod acoperitor,unniveldezgomotechivalentde70dB(A).

Pentru grdinirestaurant n care activeaz grupuri orchestrale se admite ca nivel de zgomotechivalentcelprevzutntabelul10. d.4. n cazul unor grdinirestaurant n care nu activeaz grupuri orchestrale, scderea niveluluidezgomotnfunciededistansedetermin,nmodaproximativ,cuajutorulfig.8. Pentru grdinilerestaurant n care activeaz grupuri orchestrale, scderea nivelului de zgomotnfunciededistansedeterminnmodaproximativ,conformprevederilorpunctului 2.9.2.1. d.5. n scopul limitrii rspndirii zgomotului provenit de la grdinilerestaurant se recomandadoptareaurmtoarelormsuri: n cazul amplasrii grdinilorrestaurant lng imobile etajate destinate locuinelor: realizarea lorfrformaiiorchestralei numaicucondiiaacopeririispaiuluideserviciucuo copertintotal,caracterizatprintrunindicedeizolareacusticlazgomotaerian,IA 35dB. Realizareadegrdinirestaurantlnghoteluri,cuadoptareaunorsoluiideproteciea camerelor,cumarficeleprezentatenfigura10. Orchestrelevorfiamplasatenspaiispecialprotejate,avndusenvedereattlimitarea niveluluidezgomotnincintahotelului,ctimpiedicarearspndiriizgomotuluilaeventualele locuine amplasate n zon n acest sens, ntre grdiniarestaurant i cldirile locuite, trebuie prevzutespaiidegardcorespunztoareprecumiecranenaturalesauartificiale. Realizarea de grdinirestaurant n uniti specializate, n exclusivitate, n alimentaie public, adoptnduse obligatoriu soluii de protecie, mpotriva rspndirii zgomotului spre eventualelefronturidecldirilocuibileaflatenzonelenvecinate.Acestesoluiiconstaun principiudinprevedereaunorspaiidegardcorespunztoareprecumiaunorecranenaturale sauartificiale. e)Terenurisportiveistadioane e.l.Prezentulparagrafsereferlaterenurilesportivenedotatecutribunesauspaiipentru spectatoriistadioanecu1...4tribune,cu500...70000locuripentruspectatori. e.2. Nivelurile de zgomot caracteristice diverselor activiti sportive sunt prezentate n tabelul11. e.3.Niveluriledezgomotechivalente(corespunztoareperioadelordetimpcaracteristice diurne), n cazul unor terenuri sportive nedotate cu tribune sau spaii pentru spectatori, pot fi considerateceleindicatentabelul11. Tabel11
Tipuldeactivitatesportiv Tenis Volei Handbal Fotbal,rugby Atletism,box Niveldezgomotcaracteristic*) 65...68 68...70 70...72 75 Senscriedeobiceinzgomotuldefond

*)Punctuldemsurarela1.00mdistanadeconturulterenului.

Scderea nivelului de zgomot echivalent n funcie de distan se determin, n mod aproximativ,cuajutorulfig.8. e.4.ncazulstadioanelor,niveluldezgomotmaximprodusdespectatori(determinatpe perimetrultribunei)variazntre90...100dB(A),nfunciedenumruldespectatori,aacumse indicndiagramadinfig.11.Lacalcululniveluluidezgomot,nregistratntrunanumitpunct A aflat pe perimetrul tribunei se ia n considerare numrul spectatorilor aflai ntribun, la distanademax.125mdepunctulconsiderat. e.5.Niveluldezgomotechivalentprodusdespectatorisedeterminnfunciedevalorile extrase din diagrama fig. 11, innduse seama de procentul de timp pe care l reprezint activitilesportivenraportcuperioadade timpcaracteristic,prevzutnSTAS615686. e.6.Scdereaniveluluidezgomotnjurulterenurilorsportive,nedotatecutribunesauspaii pentruspectatori,nfunciededistan,sedetermin,nmodaproximativ,cuajutorulfig.8.

e.7.ncadrareastadioanelorn ansamblurileurbaneiprevedereamsurilordeprotecie acusticsevafacenumaicuconcursulunorinstituiidespecialitate. f)Griferoviare f.l. Nivelul de zgomot produs de mijloacele de transport feroviare avnd valori foarte ridicate(maimaride90dB(A)),serecomandamplasarea,ncdinfazadeproiectare,atta magistralelor de cale ferat ct i a grilor n zonele periferice ale oraelor, evitnduse vecintatea cu zonele rezideniale, prevznduse distane ct mai mari ntre locuine i cale ferat. f.2. Scderea nivelului de zgomot n funcie de distan se calculeaz cu ajutorul diagramelordinfig.8. VARIAIANIVELULUIDEZGOMOTMAXIMPRODUSDE SPECTATORIPEUNSTADIONPREVZUTCUOSINGURA TRIBUNA

f.3. n vederea obinerii unei economii de spaiu, se recomand aplicarea de ecrane artificialedeproteciedealungulcilorferate. g)Aeroporturi g.l. n cazul aeroporturilor studiile, n vederea amplasrii de cldiri rezideniale n apropierealor,sefacpebazahrilordezonareacusticfunciedezgomotulprodusdeavioane lasol.ipeculoareledezbor. Hrile acustice ce prezint nivelurile de zgomot, utilizate att la proiectarea aeroporturilor ct i la amplasarea construciilor, vor fi ntocmite de specialiti n domeniul acusticiiurbane. g.2.LaproiectaresevoraveanvedereprevederilestandardelorSTAS10183/1,...475, iar pentru cazul amplasrii unui aeroport nou lng o localitate, avnduse n vedere nivelul ridicat de zgomot prezentat de acesta, scderea nivelului de zgomot raportat la distan se va calculaorientativcuajutoruldiagramelordinfig.8. g.3.Serecomand: evitareatreceriiculoarelor dezborpe deasupra localitilor

prevedereadedistanecorespunztoarentre aeroporturi izoneleurbane plantareadezoneverzi(arbori,arbuti)peparcursuldistanelorntrezoneleurbanei aeroporturi,cucondiiaasigurriisiguraneitraficuluide zbor amplasareazonelorrezidenialedelocuitdincolodelimiteleizobarelordezgomot,din hrileacustice,indicateprinniveluldezgomotde55dB(60dB(A)) adoptareademsuriadministrativeilegislativedeproteciempotrivapoluriifonice provenitdintraficul aerian,metodedetaliatelapct.1.1.4.dinprezentulghid. 2.10.Pentruintervaluldetimpdinperioadacaracteristic,ncarenuintervinaciunide tipul celor nominalizate la pct.2.9.1.i2.9.2. seconsiderc nivelulzgomotului de fond este Cz45(50dB(A)),pentrustrzidecategorietehnicIsiIIirespectivCz35(40dB(A)), pentru strzidecategorietehnicIIIiIV. 2.11. Indicele de atenuare acustic corespunztoare elementului de faad,R(f), secalculeazconform prevederilordin NormativulC.12587. 3.ELEMENTEDEPROIECTAREAMSURILORDEPROTECIE MPOTRIVAVIBRAIILOR 3.1. Proiectarea ansamblurilor urbane din punct de vedere al proteciei mpotriva vibraiilor presupune n principal adoptarea unui complex de msuri de reducere a nivelului vibraiilorprodusedetraficidempiedicareapropagriiacestorasprecldirileadiacentecilor rutiere. 3.2.Vibraiileanalizatenprezentulghiddeproiectareprovindininteraciuneavehicul cale rutier. Parametrul mecanic care exprim aceast interaciune este rspunsul dinamic al sistemuluirutiercalculatsaumsuratnimediataapropiereasuprafeeidecontactroatcale. 3.3. Rspunsul dinamic al sistemului rutier se prezint sub form de spectrogram a niveluluidetrieavibraiilor,definitconformSTAS 12.025/181. 3.4. Pentru ci rutiere existente, determinarea spectrogramei nivelului de trie a vibraiilor se face pebaza msurrilordirecte a vibraiilor n punctele considerate, peperioade caracteristice. Perioadele caracteristice se vor alege astfel nct regimul aleator de vibraii s poat fi consideratstaionar. Msurrilesevorfacedectrespecialiti,cuaparaturtehnicspecialcaracteristic. 3.5.Interpretarearezultatelorsefacenmodstatistic,prinintroducereafuncieidetimp nregistrate, ntrun analizor de frecvene care s permit determinarea nivelurilor medii caracteristicenbenzide 1/3octav(1...100Hz). 3.6.Lastabilireatipurilordemijloacedetransportpeocalerutiernoutrebuieevitat pectposibilincludereantraficavehiculelorpeine. 3.7. Cndncomponenatraficuluinupotfievitatetramvaiele,suntindicateurmtoarele: prevederea de tramvaie silenioase (caracterizate prin roi alctuite din bandaj i disc central,cuplateelastic) nglobareatraverselor(delemnsaubeton)ntroplatformmasiv. n cazuri speciale (niveluri mari de trie a vibraiilor), este eficient prevederea unor ecraneverticalesubterane,dinbeton,avndnlimidecelpuinzeceorimaimariilimide celpuintreiorimaimaridectnlimeatotalasistemuluirutier. 3.8. n cazul unui trafic intens sau foarte intens de vehicule pe pneuri se recomand evitareasistemelor rutierenerigide. 3.9. n alegerea componentelor sistemelorrutiere rigide (n cazul unui trafic intenssau foarteintens),serecomandurmtoarele: stratulrigidtrebuiesaibogrosime15cmisfieastfeldimensionatnctsaib frecvenapropriefundamental20Hz

mbrcminile alese vor fi caracterizate prin modul de deformaie avnd valoarea 2 4000daN/cm .
Observaie:Aceastcondiieestendeplinit,deexemplu,dembrcminileasfalticede4cm.

3.10.Pentruaputeacontrolapropagareavibraiilordelasursctrecldiri,serecomand alegerea de sisteme rutiere rigide caracterizate prin conducerea preponderent a vibraiilor produsedetrafic,subform de undede plac. 3.11.nscopulatenuriiniveluluidetrieavibraiilorcesepropagprinsistemerutiere rigidesevorprevedearosturinstratulrigidinstratuldeuzuralmbrcminii,dealungul cii rutiere. Aceste rosturi vor fi astfel proiectate nct s se evite apariia fenomenului de rezonan,datoratpropagriiundelorlongitudinale. 3.12. n condiiile respectrii prevederilor pct. 3.10 (referitor la dimensiunile stratului rigiddinsistem),serecomandrealizareaunorplcicudimensiunivariabilenplan. Practicsevoradoptadimensiuniinegaledealungulciirutiere. 3.13.ncontactulcaletrotuarsevaexecutaunrostdeseparaientrefundaiaborduriii partearigidaciirutiere. 3.14.nscopulobineriiuneiatenurisuplimentarenpropagareavibraiilorctrecldire, petrotuarserecomandprevederea(acoloundeesteposibil)aunorbenzilongitudinaledespaii verzi. 3.15. n cazul unor sisteme rutiere nerigide mrginite de cldiri importante ce trebuie protejatempotrivavibraiilorprovenitedintrafic,sevoradoptamsurispeciale,delacazlacaz, cusprijinulunorunitidespecialitate. Elementedecalcul 3.16.ncazulunorlucrrinoi,pentruoanumitintensitateatraficului,nivelulechivalent de trie a vibraiilor (n benzi de 1/3 octav) ntrun anumit punct, Lv,ech se determin cu relaia:
v ,i 1 m (3.1) L 'ech = 10lg 1010 (nt ) (vibrri) ncare: v i i T i=1 ti timpuldetrecerelapunctfixpentruunvehicul detipi(s), ni numrulvehiculelorde tipi

T = (nt ) i i
i=1

m numruldetipuridevehicule Lvi nivelul de trie a vibraiilor pentru un vehicul de tip i n punctul considerat (vibrrii). 3.17.Niveluldetrieavibraiilorpentruunvehiculdetipi,Lv,tntrunanumit punct, se determin prin calcul nfuncie de nivelul specific Ls (determinat experimental la l,00mdepunctuldecontactroatcale)alvehicululuiconsiderat,inndseamadetipuldeund cesedezvoltnpropagare,nfuncie denaturasuprafeeirutiere. n mod simplificat, n cazul unor puncte situate la distane mai mici de 30 m (cazul concret al cldirilor amplasate pe arterele de circulaie de categorie tehnic IIV), nivelul de vibraii Lv,i ladistanaddesurssedetermindupcumurmeaz: a)ncazultramvaielorialvehiculeloruoare(cugreutate30tf)ceruleazpesisteme rutierenerigide: (3.2) Liv =Ls 20lg d (vibrri) unde: Ls nivelspecificdetrieavibraiilor,pentruunanumittipdevehicul(cf.fig.13i14). d distana,cf.fig.12.

b)ncazulvehiculeloruoareceruleazpesistemerutiererigide: (3.3) Lvi = Ls 10lg d (vibrri)


Observaii: 1. Dac se execut un rost de separaie ntre partea rigid a cii de rulare i fundaia trotuarului, se consider c dincolo de rost, n partea dinspre cldire, nivelul de trie a vibraiilor transmis nu mai are valori semnificative. 2.Dacprofilultransversalalciiesteneomogen,ntresistemulrutierrigidicldirefiinddispusunspaiu nebetonat(constituitdeex.dinpmnt) fig.12,niveluldevibraiiLvintrunpunctdinacestspaiusecalculeaz curelaia:

(3.4) Lvi = Ls 20lg d ,r ncare: rconformfigurii12.

(vibrri)

3.18. Nivelurile specifice de trie a vibraiilor Ls" pentru tramvaie i vehicule sunt prezentatenspectrogrameledinfig.13i14. Nivelele specifice pentru alte tipuri de vehicule se vor determina pe baz de msurri directe. 3.19.Pentruoricecalerutier,caracterizatdeuntraficcompusdintramvaieivehicule uoarepepneuri,valorilenivelelorechivalentedetrieavibraiilor(pentrubenzide1/3octav) ntrunpunctsedeterminnmodacoperitorcurelaia: (3.5) Lv'ech = 20lg
v,t n tt t 1010 T

(vibrri)

ncare: tt 1,5s nt numruldetramvaienperioada T Lvt niveluldetrieavibraiilornpunctulconsiderat,determinatconformpct.3.17ai aspectrogrameidinfig.13. 3.20. Pentru o cale rutier cu sistem rigid caracterizat de un trafic ce nu include tramvaie,valorilenivelurilorechivalentedetrieavibraiilor(pentrubenzide1/3octav)ntrun punct,sedeterminnmodacoperitorcurelaia: (3.6) Lvech = Lyv (vibrri) ncare: Ly,v niveluldetrieavibraiilornpunctulconsiderat,determinatconformpct.3.17.bi aspectrogrameidinfig.14. 3.21. Pentru ci rutiere caracterizate prin trafic rutier special (vehicule pe pneuri sau enile cu greutate >30 tf, tehnic de lupt etc), valorile nivelurilor echivalente de trie a vibraiilorsevordeterminapebazdemsurridirecte.

LISTAPARAMETRILORINIVELURILORDEPERFORMAN CORESPUNZTOARECERINEIESENIALEAUTILIZATORILOR PROTECIACONTRAZGOMOTULUINANSAMBLURILEURBANE


Proiectarea ansamblurilor urbane din punct de vedere a proteciei acustice trebuie realizat astfel nct zgomotul perturbator perceput de utilizatorii spaiului construit urban, att cel exterior ct i cel interior construciilor,sfiemeninutlaunnivelcenupoateafectasubnicioformsntateautilizatorilorsaudesfurarea activitilor specifice acestora. Se vor adopta diferite msuri de protecie, adecvate numrului, tipului i caracteristicilor acustice ale surselor de zgomot existente, innduse seama de parametrii i nivelurile de perfor man,corespunztoarecerineiesenialeautilizatorilor Proteciacontrazgomotului,specificatencontinuare:

PARAMETRIIINIVELURILEDEPERFORMANACORESPUNZTOARE CERINEIESENIALEAUTILIZATORILOR PROTECIACONTRA ZGOMOTULUI


Obs.:Valorilenivelurilordeperformanreprezintlimiteleadmisibilealenivelurilordezgomot.

ANSAMBLULURBAN:
Parametrul1:Niveluldezgomotexteriorpestrzi(msuratlaborduratrotuaruluicemrginetearterade trafic, la o nlime de 1,5 m) se stabilete difereniat, n funcie de categoria tehnic a strzilor (respectiv de intensitateatraficului).

Valorilesuntcf.tabeluluiA. 1.1. TabelA.1.1. Nr. Tipuldestrad Nivelde Valoareacurbei Niveldezgomot crt. (conformSTAS 10144/190) zgomot dezgomotCz, devrf Ll0 echivalent ndB**) ndB(A) n dB(A) 1 Strad de categorie tehnic 60 55 70 IV,dedeservirelocal 2 Strad de categorie tehnic 65 60 75 111,decolectare 3 Strad de categorie tehnic 70 65 80 11,delegtur 4 StraddecategorietehnicI, 75...85 70 85...95 magistral
*)Niveluldezgomotechivalent(difereniatpentruperioadeledezisinoapte),conformSTAS6161/179. **) Evaluarea prin curbe de zgomot Cz se folosete numai n cazul unor zgomote cu pronunat caracter staionar. Parametrul 2: Nivelul de zgomot exterior cldirilor de locuit, msurat la 2.00 m de faada cldirii (conformSTAS6161/179):

Lech = 50dB(A)
Parametrul3:Niveluldezgomotndiferitezonealepasajelorrutieresubterane. ValorilesuntconformtabeluluiA.1.2.

Nr. crt.

Zonede pasaj

TabelA.1.2 Nivelde Valoarea L10 dB(A) zgomot curbeide echivalentLech zgomotCz, ndB(A) ndB 80

1 2 3

Pricarosabile la pasaje cu lungimea L 200m: pe strzidecategorie tehnicIII pe strzi de categorie tehnicIIiI Pasajepietonale Staiidemetrou

65 65

60 60

90

Parametrul4:Niveluldezgomot echivalent msuratlalimitelediverselor zoneidotri funcionaledin mediulurban.

ValorilesuntconformtabeluluiA.1.3

Nr. Spaiulconsiderat crt.

2 3 4 5 6 7 8 9

TabelA.1.3 Nivelde Valoarea zgomot curbeide echivalent zgomotCz,n LechndB(A) dB Parcuri, zone de recreere 45 40 i odihn, zone de tratament balneoclimatic, zone spitaliceti Incinte de coli, spaii de 75 70 joacpentrucopii Stadioane, cinematografe naerliber Piee, spaii comerciale, restaurantenaerliber Incintindustrial Parcajeauto Parcaje auto subterane cu staiiservice Zoneferoviare** Aeroporturi*** 90* 65 65 90* 90 70 90 83 60 60 85 85 65 85

*)nacestecazuritimpulcareseianconsideraieladeterminareaniveluluidezgomotechivalentestecel realcorespunztordurateideserviciu,ncazulzgomotelorprovenitedinaltesursedectceledintrafic,selimiteaz niveluldezgomotexteriorcldirilordelocuitisocialculturalcla50dB(A)respectiv Cz 45. **)Limitazonei feroviareesteconsideratlaodistande25mdeaxalinieferate,ceamaiapropiatde punctuldemsurare. ***)Limitaaeroporturilorsestabiletecf.STAS10183/375.

Parametrul5:Niveluldezgomotechivalent,msuratninterioruldiverselorzoneidotrifuncionaledin mediulurban.Valorilesuntcf.tabeluluiA.1.4

Nr. crt.

Spaiulconsiderat

1
2

Parcuri Zone de recreere si odihna zone de tratament balneo climatic,zonespitaliceti Spatiidejoacpentrucopii Pieecomerciale Parcajeauto

TabelA1.4 Nivelulde Valoarea zgomot curbeide echivalent zgomot Cz, LechndB(A) ndB 60 55 45 40

3 4 5

85 70 90

80 65 85

Parametrul6:Niveluldetrieadmisibilavibraiilor,Sad,pentrufundaiilecldirilorcu structuririgidei ncadre:ValorilesuntconformtabeluluiA.1.5.ifiguriA.1.1.

TabelA.1.5 Nr. Tipuldecldire Nivelul de trie cit. admisibil S M (vibrri) 1 Cldiricustructurrigid(perei)portani de zidrie sau diafragme de beton armat, monolit prefabricat) sau semirigid (diafragmeconlucrnd cucadre)avnd: partersi4etaje(cucelmult1Subsol),cu nlimeatotalpnla15m parter si 4...10 etaje sau cu nlimea C1(fig.A.l.1.) total 15...35m C2(fig.A.1.1.) 2 Cldiri etajate n cadre, parter pn la 10eiaje: cuosingurdeschidere C2(fig.A.1.1.) cumaimultedeschideri C3(fig.A.1.1.)

Parametrul7:Indiceledeizolarelazgomot aerian,,Ia,ndB,nfunciedecategoriatehnic astrzilor peraresuntamplasatecldirile.*) ValorilesuntconformtabeluluiA.1.6.prezentatncontinuare:

TabelA.1.6
Valoareaadmisibil zgomotuluiinterior cf.STAS615686 exprimatn: nr.deordine alcurbeiCz 0 1 2 3 Valoareaadmisibilindiceluide izolareaerian,,Ia (dB)funciede categoriatehnicastrzilorpecare suntamplasatecldirile*)

Nr. crt.

Tipulde cldire

Unitateafuncional

dB(A) 4 5 I**) min.35 min.35 6 II 30 30 III 25 25 7 IV 20 20 8

1 2

Cldiride locuit Cmine, hoteluri, casede oaspei

apartamente camerede locuit iapartament

30 30

35 35

slidestudii,biblioteci birourideadministraie

30 40

35 45

min.35 min.25

30 20

25 20

20 20

Spitale policlinici

2 sli de restauranti alteunitidealimentaie publica saloane(rezerve) 1 2locuri saloanepeste 3locuri saloanedeterapie intensiv slideoperaiei anexealeacestora cabinetedeconsultaii cabinete de audiologie birourideadministraie amfiteatru, sli de conferine slidemese anfiteatre sli de clas slideconferine slidestudii, bibliboteci cancelarii birourideadministraie cabinetepentru consultaiimedicale laboratoare

3 43

4 50

5 min.25

6 20

7 20

8 20

23 30 30 30 30 23 40 35 40 35 30 35 40 30 35 30 35 40 50 45 35

30 35 35 35 35 30 45 40 45 40 35 40 45 35 40 35 40 45 35 50 40

min.40 min.35 min.35 min.35 min.35 inin.40 min.25 min.30 min.25 min.30 min.35 min.30 min.25 min.35 min.30 min.35 min.30 min.25 min.35 min.20 min.30

35 30 30 30 30 35 20 25 20 25 30 25 20 30 25 30 25 20 30 20 25

30 25 25 25 25 30 20 20 20 20 25 20 20 25 20 25 20 20 25 20 20

25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

coli

Grdiniede dormitoare copii,cree slideclas birourideadministraie cabinetepentru consultaiimedicale slidemese

Cldiri tehnico administr. iale halelorde producie

birouri de activitate intelectual

birouri de lucrucu publicul centrale telefonice, birouri de dactilo., sli pentrumainidecalculat iperforat,birouri de dispecerat

40 50

45 55

min.25 20

20 20

20 20

20 20

2 laboratoare tehnologice (pentru analize urgente aferenteproduciei), situate in imediata apropiere a halelor de producie slideconferine
slidecalculatoare slimainideperforat birouriialte spaii administr. sli decurs

3 55

4 55

5 20

6 20

7 20

8 20

35
50 50

40
55 55 45 40 45

min.30
20 20

25
20 20 20

20
20 20 20 20 20

20
20 20 20 20 20

Centrede calcul

40
35 40

min.25 min.30

25
20

Cldirico mercialei depozite (inclusiv spaiico mercial"in cluselapar terulini veleleinfe rioareale cldirilorde locuit)

Unitidedesfacerecu amnuntul: spaiipentruactivitatede evidenoperativi anexe sociale

min.25

spiaiizareacestora*)

60 45

65
50

20

20 20

20

20 20

unitidealimentaie public: spaiideconsumaie (restaurante,berrii, cofetrii,patiserii)


Unitidepresriservicii: spaiide lucrucupublicul (uniti NufrulPTT, croitorii,cizmrii,reparaii TV, etc.)

min.20

45

min.20

20

20

20

Observaii: *)Tipuldestradestedefinitcf.STAS10.141CC Straddecategorietehnic: I magistral II delegtur III decolectare IV dedeservirelocal **) n cazul cldirilor amplasate pe strzi de categoria tehnic I, indicele de izolare, la zgomot aerian admisibilsedeterminnurmaprecizrii valoriirealeaniveluluidezgomotechivalentcorespunztorstrzii.(prin msurtoriconformSTAS6161/82sauprincalculconformpct.2.9dinprezentulghiddeproiectare)

ANEXA2 MANUALDEUTILIZARE

PENTRUPROGRAMULDECALCULNIVELULDEZGOMOTURBAN Programul de calcul NIVEL DE ZGOMOT URBAN a fost conceput sub sistem de operareCP/MnlimbajMBASIC. Programulesterealizatnsistemconversaional:pemonitorulcalculatoruluiapardatede intrare cerute de program utilizatorul introduce, de la tastatur, valorile numerice sau comentariilealfabeticecerutedecalculator,apoiapastastaRETURN(sauCR)nlesnindastfel apariiapemonitoraurmtoarelordate deintrare. EtapaI: estealctuitdintrunblocdedate,privindintroducereacaracteristicilorgeometrice aleprofilului stradal. Etapa aIIa: estealctuitdintrunblocdedecizielogicurmatdeunblocdedate(obucl) privind introducereacaracteristicilor traficului: elemente de trafic pe fiecare band a arterei de circulaieconsiderat. Etapa aIIIa: estealctuitdintrunblocdedecizielogicurmat deunblocdedate(obucl") privind,introducereacaracteristiciloracustice,depropagareireflexieaundelor,pentrufiecare tipdevehiculcesedeplaseazpearteradecirculaieconsiderat. EtapaaIVa: reprezint partea de final a programului i conine: o instruciune de declarare a perioadei de timp pentru care se execut calculul un bloc de afiare a rezultatului: Lech (n punctului de msurare considerat) o comand pentru declararea numelui arterei de circulaie consideraticomenziopionale,pentrudeclanareatipririilaimprimant.

Nr. crt.

Datedeintrare,cerutedeprogram prinafiareapemonitor

Explicitareadatelordeintrarecerutedeprogram

0 1 1 Etapa I: Numruldebenzi? 2 Asfalt=1 Piatracubic=2? 3 CS?

2 Se apas pe tasta corespunztoare numrului de benzi de circulaie,determinatedinprofilulstradalconsiderat Se apas tasta 1 sau 2 n funcie de tipul mbrcminii rutiereaartereidecirculaieconsiderat Cs reprezint un coeficient n funcie de natura suprafeei prii carosabile, el determinnduse conform tabelului 3de la punctul2.9.1.3.Valoareanumericseintroducedelatastatur. czv reprezintuncoeficientnfuncie detipulelezon verde. El se determin conform tabelului 6 de la punctul 2.9.1.4., valoareanumericcalculatintroducndusedeIatastatura. k reprezint coeficientul de directivitate al sursei considerate pe direcie normal pe frontul de cldiri, egal cu 10 se introducedelatastaturanumrul10. k' reprezint coeficientuldedirectivitate al undelorreflectate ntrefronturiledecldiriisedeterminconformpunctului2.9. 1.6 introducndu.sedelatastaturvaloareaobinut. Se introduce de la tastatur valoarea distanei dintre fronturile decldiri

4 CZV?

5 K?

6 KPRIM?

7 D?

EtapaaIIa: ncontinuarepemonitorn modsuccesivvaapareafiat mesajulbandaq,qlundnmodsuccesiv valorile 1...n (unde n este numrul de benzi de pe artera de circulaie considerat), conform pct. 1, ETAPAI.
Corespunztorfiecrui,,qprogramulafieazpemonitor: tipuriledevehiculenordinea: tramvaie troleibuze autobuze autoturisme camioane, ndreptulfiecruitipdevehiculseintroducedeiatastaturnumrul(calculatconformtabelului3delapunctul 2.8)devehiculeledeaceltipcecirculpebandarespectiv,,q*). distanabandpunct d(q)idistanabandfront dp(q)ambeledistane calculnduseconformfig.3dela pct.2.9.1iintroducndusedelatastatur. *)ncazulmijloacelordetransportncomun,numruldevehiculepeorsevacalculanmulindvaloarea extrasdintabelul3,delapunctul2.8,cunumruldeliniiexistententrunsens,pe arteradecirculaierezultatul seva repartizapenumruldebenzicorespunztorsensului,considerat,pecarecirculacestemijloace.

8 banda1...n
tramvaie?

Se introduc de la tastatur valorile calculateconform explicaiilor de maisus.

9 troleibuze? 10 autobuze? 11 autoturisme? 12 camioane? 13 distanabandpunct


d(q)

1 0 14 distanabandfront dp(q) 15 ctefronturimrginescstrada?

Seapaspetastacorespunztoarenumruluidefronturicemrginete strada***)

Etapaa IIIa: ncontinuarepemonitorvaapare mesajul: PENTRUFIECARES(I) I=1...5(1 =tramvaie2=troleibuze3=autobuze4= autoturisme,5=camioane) Pentrufiecare din acesteacestetipuriaeautovehiculesevorcere:nr.suprafeespecifice?ariasuprafa specific?coeficientuldeabsorbie af?caracteristicageometricfi.Daclipseteunanumittipdevehicule,pentru valoarearespectiv aluiI sedeclarnr.suprafeespecificeegalcu0(zero).Atunciprogramulvacercnumai ,,caracteristicageometricfi? Dacnr.suprafeelorspecifice declarat estemaimarede1,atunciciclul:aria, suprafaspecific?coeficientuldeabsorbieaf?icaracteristica geometricfi?sevarepetadeunnumregalcu numruldesuprafeespecificedeclarat. ***) Datele etapeiaIIIasereferi ntilafrontuldecldiricemrgineteparteadearterpecareseafl punctuldemsurare A(primaserieI=1...5),apoilafrontuldinparteaopus celuiceconinepunctul A(adoua serieI=1...5).

16 PENTRUFIECARES(I)
I=1 nr.suprafeespecifice?

*)Seapaspetastaturacorespunztoarenumruluidesuprafee distinctedinpunctdevedereacusticconinuteinsuprafaa totalSA,corespunztoareunuitipdevehicul**). 17 ariasuprafaspecific ,,Sireprezintariaunuielementdefaadi,distinct din punctdevedereacustic,coninutnsuprafa,,SA.Se introducedelatastaturvaloareacalculat. *)Ivaluan modsuccesivvalorile1...5 **)SuprafaatotalSAreprezintarianfrontulrtO)ldiriaferent punctuluidemsurareA, alctuitdin nariisuprafeeSidiferitedinpunctdevedereacustic.
n SA = S i i= 1

Sseconsiderdeformadreptunghiulari,calculndusepentruun tronsonde20m (deopartei dealtaapunctuluidemsurareA)idublulnlimiicaracteristicehamijloculuidetransportI (hsealegeconformtabelului4(coloana3)delapunctul 2.9.1.2.


2 SA =20x2 h (m )

18 Coeficientuldeabsorbieaf?

19 Caracteristicageometricfi?

20 EtapaaIVa: perioadadecalcul(S)? Explicaie: Calculatorulprelucreazdateleintroduseiduppuintimpafieazrezultatul(nivelulde zgomotechivalentpentruperioadadetimp considerat). Dacsedoretetiprirealaimprimantseapastasta(CR)sisecompleteazncontinuare. 21 numelearterei? Setasteaz,cumajuscule,numeleartereidecirculaie considerat(sepoatespecificaipeceparteestepunctulde msurare,pentruceanotimp estefcutcalcululetc.) 22 ncteexemplaredoriistiprii? Setasteaznumruldeexemplarecesedoreteafitiprit. 23 ****timppentrupotrivireahrtiei. GATA=blank **** timp pentrupotrivireahrtieilaimprimant.

ireprezintcoeficientuldeabsorbieacusticcorespunztor arieiSiconformpct.2.9.1.5.ncazulunuicalculglobaln db(A),sealegedintabelulvaloareapentrufrecvenade500Hz iseintroducedelatastatur. reprezintuncoeficientcareineseamademodulde alctuireafaadelor.Sealegeconformformulei2.11.,dela punctul2.9.1.5i valoareaseintroducedelatastatur. Seintroducedelatastaturperioadadetimpconsiderat pentrucalcul(nsecunde).

Seapaspetasta blankpentruncepereatipririi.

EXEMPLUDECALCULALNIVELULUIDEZGOMOTECHIVALENT PROVENITDIN TRAFIC

Calculul nivelului de zgomot echivalent provenit din trafic pe o arter de circulaie de clastehnic1. Arteradecirculaiearecaracteristicilegeometriceconformfig.1.1.,1.2.itabelul 1.1. Tabel1.1 Distane (m) S1 d 40,40 d 42,40 D S2 36,40 38,40 Poziiasurselordezgomot S3 T1 T2 S4 32,40 28,65 25,40 21,40 34,40 30,65 27,15 23,40 54,00 S5 17,40 19,40 S6 13,40 15,40

AriadinfrontaldecldiriSaferentpunctuluidemsurareAesteconformfigurii 1.3itabelului1.2. Tabel1.2 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Mijlocdetransport Tramvaie Autocamioane Autobuze Microbuze Autoturisme Motociclete Tractoare 20x 7,00=140 20x5,60= 112 20x6,20=124 20 x 4,50=90 20x3,00=60 20x1,60=32 20x 5,50= 110

Se cere calcularea nivelului de zgomot echivalent provenit din trafic, pe o perioad caracteristicT=3600s(ntreorele14,0015,00)lunduseconsideraie4traseedetramvaii 2traseedeautobuze.

Etapedelucru 1.Calcululariilordiferite,dinpunctdevedereacusticSncazuldiverselormijloacedetransport,conformtabelului1.3. Tabel1.3 2 AriaSi (m ) parteastng parteadreapt 3 20x4,00=80,00 20x1,00=20,00 0,6x20x1,20=14,40 0,4x20x1,20=9,60 0x0,8=16,00 4 16x4,00=64,00 16x1,00=16,00 0,6x16x1,20=11,52 0,4x16x1,20=7,68 16x0,8=12,80

Nr.crt.

Mijloc detransport

Elementeconstructivecareintrin componenaarieitotale 2 Geamsimplu Parapetbeton Geamdublu (60%dinsuprafaafaadei) Suprafaaplandinb.a.tencuit ifinisatcuterasit (40%dinsuprafaafaadei) Parapetbeton Geamsimplu Parapetbeton Geamdublu (60% dinsuprafaafaadei) Suprafaaplandin b.a.tencuit ifinisatcuterasit (40% dinsuprafaafaadei). Geamsimplu Parapetbeton Geamdublu (60%dinsuprafaafaadei) Suprafaaplandinb.a.tencuit ifinisatcuterasit (40%dinsuprafaafaadei)

0 1 1 Tramvaie

2 Autocamioane

20x4,00=80,00 20x1,00=20,00 0,6x20x0,60=7,20 0,4x20x0,60=4,80

16x4,00=64,00 16x1,00=16,00 0,6x16x0,60=5,76 0,4x16x0,60=3,84

3 Autobuze

20x4,00=80,00 20x1,00=20,00 0,6x20x1,20=14,40 0,4x20x1,20=9,60

16x4,00=64,00 16x1,00=16,00 0,6x16x1,20=11,52 0,4x16x1,20=7,68

0 1 4 Microbuze 5 Autoturime 6 Motociclete 7 Tractoare

2 Geamsimplu Parapetbeton Geamsimplu Geamsimplu Geamsimplu Parapetbeton Geamdublu (60%dinsuprafaafaadei) Suprafaaplandinb.a.tencuit ifinisatcuterasit (40% dinsuprafaafaadei)

3 20x4,00=80,00 20x0,50= 10,00 20x3,00=60,00 20x1,60=32,00 20x4,00=80,00 20x1,00=20,00 0,6x20x0,50=6,00 0,4x20x0,50=4,00

Tabel1.3(continuare) 4 16x4,00=64,00 16x0,50=8,00 16x3,00=48,00 16x1,60=25,60 16x4,00=64,00 16x1,00=16,00 0,6x16x0,50=4,80 0,4x16x0,50=1,20

2.Stabilireaparametriloracustici a)Cs pentruasfalt=0,9(conformpct. 2.9.1.3) b) C2,pentruspaiifrarbori(n=0)=1,00(conform pct.2.9.1.4) c)coeficientulcareineseamademoduldealctuireafaadelor =1,1(conformpct.2.9.1.5) d) k= 10 k =0(conformpct.2.9.1.6) e)calcululcoeficienilormediideabsorbieacusticaifaadelor,conformrelaiei2.11(12 conform pct.2.9.1.5)

Tabel1.4 Nr. Mijlocde transport crt. Suprafaa caracteristic aferentariei ,,SA 2 Geamsimplu Parapet beton Geam dublu Suprafaab.a. Parapetbeton Zonneconstruit Geam simplu Parapetbeton Geam dublu Suprafab.a. Zonneconstruit Geamsimplu Parapet beton Geamdublu Suprafab.a. Zonneconstruit Geam simplu Parapet beton Zonneconstruit Aria totalSA 2 (m ) 3 140
2 AriiSi(m )

Stnga Stnga Dreapta

Dreapta

0 1 1 Tramvaie

4 80,00 20,00 14,40 9,60 16,00 80,00 20,00 7,20 4,80 80,00 20,00 14,40 9,60 80,00 10,00

2 Autocamioane

112

3 Autobuze

124

4 Microbuze

90

5 64,00 16,00 11,52 7,68 12,80 28,00 64,00 16,00 5,76 3,84 22,40 64,04 16,00 11,52 7,68 24,S0 61,00 8,00 18,00

6 0,04 0,03 0,15 0,03 0,03 1,00 0,04 0,03 0,15 0,03 1,00 0,04 0,03 0,15 0,03 1,00 0,05 0,03 1,00

0,0528

0,262

0,049

0,259

0,0554

0,264

0,042

0,254

0 1 5 Autoturisme 6 Motociclete 7 Tractoare

2 Geamsimplu Zonneconstruit Geamsimplu Zonneconstruit Geamsimplu Parapetbeton Geamdublu Suprafan.a. Zonneconstruit

3 60 32 110

4 60,00 32,00 80,00 20,00 6,00 4,00

5 48,00 12,00 26,50 6,40 64,00 16,00 4,80 3,20 22,00

6 0,04 1,00 0,04 1,00 0,04 0,03 0,15 0,03 1,00

Tabel1.4(continuare) 7 8 0,044 0,044 0,255 0,255

0,048

0,258

3. Definireatraficului Numrul mijloacelorde trafic peoperioaddeo or ,,ni/h i timpul n care vehiculul strbatedistanade20m,i,suntprezentatentabelul1.5(alctuitpebazatabelelor1i3din ghid).

Tabel1.5 Nr.crt. Mijlocde transport Numr devehicule ,,ni/h npuncteledemsurare: S1 S2 S3 T1 T2 S4 5 5 34 34 5 33 17 33 17 S5 33 17 S6 i 2

1 Tramvai (1 linie) 2 Autocamioane 3 Autobuze (1 linie) 4 Microbuze 5 Autoturisme Dacia 6 Motociclete 7 Tractoare

33 1,2 5 1,8

16 16

17 1,2

116 116 117 9 4 9 4 8 4

117 117 117 1,2 8 4 8 4 8 5 1,8 3,6

4.StabilireaniveluluidezgomotspecificLiApentrudiferitetipuridevehiculecetrec pearteradecirculaieianiveluluidezgomotechivalentconformtabelului 1.6. (LiA conformpct. 2.9.1) (Lext (f) conformpct.2.9) Tabel1.6 Nr.crt. Sursadezgomot Poziia LiA sursei (dB(A)) 2 T1 T2 T1 T2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 3 74,59 74,63 84,59 84,63 85,88 85,19 84,84 84,95 85,32 85,92 ti/h 4 10 10 10 10 40,8 40,8 39,6 39,6 39,6 39,6

0 1 1 Tramvaisilenios (2linii) Tramvaiobinuit (2linii) 2 Autocamioane

0 1 3 Autobuze (4linii) 4 Microbuze

5 AutoturismeDacia

6 Motociclete

7 Tractoare

2 S1 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S6

Zgomotdefond

Tabel1.6 (continuare) 3 4 80,58 9 80.70 9 71,19 19,2 70,49 19,2 70,12 20,4 70,20 20,4 70,57 20,4 71.16 20,4 66,19 139,2 65,49 139,2 65,12 140,4 65,20 140,4 65,57 140,4 66.16 140,4 81,19 16,2 80,49 16,2 80,12 14,4 80,20 14,4 80,57 14,4 81.16 14,4 85,88 14,4 85,19 14,4 84,84 14,4 84,95 14,4 85,32 14,4 85,92 18 50 Lext (f)=76dB(A)

Observaie:Calculatcurelaia(2.7)dinpct.2.8niveluldezgmotechivalentarevaloarea Lext (f)=73dB(A),diferenaprovinedinconsiderareamaiexactncazulcalcululuicurelaia (2.8)anivelurilordezgomotcaracteristicediverselorsurseLiAprecumiareflexiilordintre fronturiledecldiri.

ANEXA3 ELEMENTEDEPROIECTAREAMSURILORDEPROTECIE MPOTRIVAZGOMOTULUIIVIBRAIILORPROVENITE DELACIRCULAIAGARNITURILORDEMETROU

A.3.1. Prezenta anex se refer la aspectele cele mai generale legate de proiectarea traseeloristaiilordemetrou,astfelnctcirculaiagarniturilordetren snuafecteze: a) sigurana i confortul acustic al locuitorilor din imobilele riverane traseelor considerate b)siguranaiconfortulpasagerilor. A.3.2. Proiectarea se va face astfel nct n timpul funcionrii metroului, s fie respectate: limitele admisibile de exploatare normal, din punct de vedere acustic, a cldirilor supuselaaciuneavibraiilorizgomotelorprodusedecirculaiametroului(vezipct.A.3.5.) condiiilededurabilitateastructuriigaleriiloriliniilordemetrou(vezipct.A.3.5.). Elementedeproiectare A.3.3.Circulaiagarniturilordetrenpoateavealocpringalerii(simplesausuprapuse)i tuneluri,cilede rularefiindrealizatentrunul dinurmtoarelesisteme: a)inetip,,49montatepetraversede lemnsaublocheidinbeton b)inetip60,montatepetraversedelemnsaublocheidinbeton. n fig. A.3.1. este prezentat un detaliu din profilul transversale al galeriei de metrou, pentrucazulineloramplasatepetraversedelemnnglobatenbalast. Analog,nfig.A.3.2.,esteprezentatcazulineloramplasatepeblocheidebeton. Elementedecalcul A.3.4. Proiectarea corespunztoare, innduse seama de condiiile admisibile din punct de vedere acustic, a seciunilor transversale prin galeriile de metrou se va face corelnduse urmtoareledimensiuni: adncimeigrosimegalerie grosimeradier grosimeplacintermediar,ncazulgaleriilorsuprapuse cu tipul de in ales i amplasarea galeriei fa de cldirile riverane traseului, existente, sau posibilexistentecf.fig.A.3.3. n tabelul A.3.1. se prezint niveluri de zgomot produse de trecerea unei garnituri de metrou,ncldiriamplasateladiferitedistantefadepereiiuneigaleriiduble,executatcum searatnfig.A.3.3. A.3.4.1. n cazul unor galerii simpleal cror radier pstreaz grosimea celui al galeriei inferioaredinfiguraA.3.3.fiinddispus,ns,lacotesuperioarecelordinfigur(maiaproapede suprafaa terenului), n cldirile adiacente traseului se nregistreaz o cretere a nivelului de zgomot (la trecerea unei garnitur de tren), Lh, (fa de valorile din tabelul A.3.1.) ce se determinnmodaproximativcurelaia: (A.3.1) l D h = 20lg L l 1

ncare:1 estedistanadereferin(determinatcf.figuriiA.3.3.) l1estedistanareallacaresegsetecldireafadetraseulconsiderat.

A.3.4.2.ncazulunorgaleriisimplesautuneluriavndgrosimearadieruluimaimicde 100cm,ncldirileadiacentetraseuluisenregistreazocretereaniveluluidezgomotfade valoriledintabelulA.3.1.,,,Lr,cese determinnmodaproximativ,curelaia: (A.3.2.) D r = 40lg L d d0

ncare:destegrosimeadereferin,de100cm(determinatconformfiguriiA.3.3.) d = estegrosimearealaradierului
Observaie:ncazultunelurilor,nrelaiaA.3.2.seintroducegrosimeaminimaelementuluidereazemal patuluiciiderulare.

TabelulA.3.1.

Niveledezgomotprodusedetrecereauneiramedemetrou Obs. 16 35,8 37,6 40,3 42,8 30,8 32,6 35,3 37,8 39,3 41,1 43,8 46,3 34,3 36,1 38,8 413 18 34,8 36,6 39,3 43,8 29,8 31,6 34,3 36,8 38,3 401 42,8 45,3 33,3 35,1 37,8 40,3 20 3,8 35,6 38,3 40,8 28,8 30,6 33,3 35,8 37,3 39,1 41,8 44,3 32,3 34,1 36,8 39,3

Tipuldein

Moddeamplasare 5 35,8 45,8 47,6 50,3 52,8 30,8 40.8 42,6 45,3 50,3 39,3 49,3 51,5 53,8 56,3 34.3 44,3 46,1 48,8 51,3 6 34,2 44,2 46 48,7 51,2 29,2 39,2 41 43,7 46,2 37,7 47,7 49,5 52,2 54,7 32,7 42,7 44,5 47,2 49,7 7 33 43 44,8 47,5 50 28 38 39,8 42,5 45 36,5 46,5 48,5 51 53,5 31,5 41,5 43,3 46 48,5

L(dB(A))... pentrudistanade...m 8 31,8 418 43,6 46,3 48,8 26,8 36.8 38,6 41,3 43,8 35,3 45,3 47,1 49,8 52,3 30,3 40,3 42,1 44,8 47,3 9 10 12 30,8 29,8 40,8 39,8 38,2 42,6 41,6 40 45,3 44,3 42,7 47,8 46,8 45,2 25,8 24,8 35,8 34,8 33,2 37,6 36,6 35 40,3 39,3 37,7 42,8 41,8 40,2 34,3 33,3 44,3 43,3 41,7 46,1 451 43,5 48,8 47,8 46,2 51,3 50,3 48,7 29,3 28,3 39,3 38,3 36,7 41,1 40,1 38,5 43,8 42..S 41,2 46,3 45,3 43,7 14 36,8 38,6 41,3 43,8 31,8 33,6 36,3 38,8 40,3 42,1 44,8 47,3 35,3 37,1 39,8 42,3

49/blochei

49/lemnbalast

60/blochei

60/lemnbalast

Directpesol Peplaneu90cm Peplaneu80cm Peplaneu70cm Peplaneu60cm Directpesol Peplaneu90cm Peplaneu80cm Peplaneu70cm Peplaneu60cm Directpesol Peplaneu90cm Peplaneu80cm Peplaneu70cm Peplaneu60cm Directpesol Peplaneu90cm Peplaneu80cm Peplaneu70cm Peplaneu60cm

Limiteadmisibile A.3.5. Limiteleadmisibiledeexploatarenormal,dinpunctdevedereacustic,acldirilor supuse la aciunea vibraiilor i zgomotelor produse de circulaia metroului, se stabilesc n conformitatecuprevederileprescripiilor: STAS 615686 Acustica n construcii. Protecia mpotriva zgomotului n construcii civileisocialculturale.Limiteadmisibiledeniveldezgomotiparametriideizolarei STAS 12025/281 Acustica n construcii. Efectele vibraiilor asupra cldirilor sau prilordecldiri.Limiteleadmisibile. Vibraiileizgomotulprodusedetrecereauneigarnituridemetroupotficonsiderateca fiindaleuneiaciuniizolate(ncontextulntregiiperioadedereferin,pentrucaresestabileti' niveluladmisibil). Admind c durata maxim a zgomotului produs de trecerea unei garnituri de metrou raportat la perioada de referin se ncadreaz n cat. 3 (cf. tabelului 2, paragraf 2.2.1., din STAS615686respectivtabelul3,paragraf,2.7dinSTAS12025/281)rezulturmtoarele: Limita admisibil a nivelului maxim de zgomot, nregistrat ntro unitate funcional esteegalcuvaloareaprevzutnSTAS6156/86,paragraful2.1.lacareseadaug10dB(A). Deexemplu:ninteriorulmicilocuine,limitaadmisibilaniveluluimaximdezgomot produsdetrecereametroului esteceamaimicdintreurmtoarele douvalori: 45dB(A),respectivCz40 valoareacorespunztoarezgomotuluidefond(definitconformSTAS615686)lacare seadaug 15dB. Limita admisibil a nivelului maxim de vibraii, nregistrat ntro unitate funcional esteegal cuvaloarea prevzutnSTAS 12025/281,paragraful2.5lacareseadaug, 12vibrri. Deexemplu:ninterioruluneilocuine,limitaadmisibilaniveluluimaxim,devibraii, produs de trecereametrouluiesteAz92,respectivAz86. Observaie:Respectareaaceleivaloriconducelamplinireaconcomitentacerinelorde conforti durabilitate. A.3.6. n scopul respectrii condiiilor prevzute n paragraful A.3.5. precum i pentru ndeplinireacondiiilordedurabilitateastructuriigaleriilor.sauliniilordemetrou,srecomand caperadieruldesubcaleaderulare,vibraiilenregistratelngelementulverticalcemrginete radierulsnudepeascvaloriledin tabelulA

TabelA.3.2. f(Hz) Valorieficace maximeale acceleraiei 2 (m/s )

16

31,5

63 0,3

125 0,6

0,03 0,03 0,035 0,05 0,08 0,16

Observaie:ncazulrndmsurrileperadiernusuntposibile,seadmitecaverificareassefacpeelementelede betonverticalecaremrginescpatulciiderulare(nstaii,peperon).

Elaboratde: IN STITUTULDECERCETRIPENTRU CONSTRUCIIINCERC

Aprobatde: MINISTRULLUCRRILORPUBLICE I AMENAJRIITERITORIULUI MLPAT