Sunteți pe pagina 1din 117

INTRODUCERE

Lucrarea noastr, scris de profesori de biologie din nvmntul preuniversitar, rspunde e enelor examenelor de bacalaureat i admitere n nvmntul superior. Interesul de a scrie ast carte a plecat de la cerinele profesorilor i elevilor, avnd la baz Programa pentru examenul de bacalaureat. n cadrul examenului de bacalaureat, Biologia poate const itui proba la alegere din aria curricular corespunztoare specializrii ( pentru lice ele din filiera teoretic, profilul real ) sau dintre disciplinele din celelalte a rii curriculare (pentru liceele din filiera teoretic, profilul umanist i liceele d in filierele tehnologic i vocaional). De ce a fost necesar aceast carte? Pentru a efic ientiza timpul de pregtire a examenului de bacalaureat. Apariia acestei cri s-a impu s cunoscnd realitatea legat de metoda modern a manualelor alternative care necesit m ult timp pentru selectarea i esenializarea coninuturilor cerute de programa de exam en aprobat de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului. Au aprut n ultimul timp fo arte multe teste, ceea ce reprezint un lucru foarte bun. nvarea logic a biologiei, pe ntru a rspunde la aceste teste, poate s se realizeze prin consultarea lucrrii de fa. Autorii, 1

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 BIOLOGIE I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN n cadrul examenului de bacalaurea t, biologia poate constitui prob la alegere din aria curricular corespunztoare spec ializrii sau prob la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare. I I. COMPETENE DE EVALUAT Varianta I Ierarhizarea unitilor sistematice ale lumii vii, evideniind evoluia de la simplu la complex. Recunoaterea, definirea, dovedirea neleg erii unor termeni, concepte, legi i principii specifice tiinelor biologice.

Descrierea particularitilor structurale i funcionale ale celulelor, esuturilor, organ elor, sistemelor de organe la plante, animale i om, utiliznd limbajul tiinific adecv at; descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic . Caracterizarea unor structuri, funcii ale organismelor, a unor fenomene, proces e biologice etc. Explicarea unor procese i fenomene biologice i a interrelaiilor di ntre ele; explicarea structurii i funciilor materialului genetic, utiliznd terminol ogia tiinific adecvat. Explicarea unor adaptri structurale i funcionale ale organismel r la variaiile de mediu, pe baza conceptelor biologice fundamentale. Compararea m odurilor de realizare a funciilor fundamentale ale organismelor (asemnri, deosebiri ), evideniind unitatea i diversitatea lumii vii, evoluia lumii vii. Identificarea i interpretarea variaiilor cantitative i calitative ale unor funcii fundamentale ale organismelor, ale materialului genetic; aprecierea i interpretarea unor efecte al e variaiilor condiiilor de mediu asupra funciilor organismelor. Reprezentarea schem atic a unor structuri, a mecanismelor unor procese biologice, etc. Aplicarea cunot inelor de biologie n: - realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme, etc.; elaborarea unui text coerent dup un algoritm dat, utiliznd termeni specifici; - re zolvarea unor probleme, situaii-problem date, etc.; - alctuirea unor probleme i rezo lvarea lor, imaginarea unor situaii problem i rezolvarea lor; 2

proiectarea etapelor unor activiti experimentale cu scop de investigare, verificar e, certificare etc. a unor date, afirmaii, procese, legi biologice etc.;

explicarea efectelor factorilor cu potenial mutagen asupra organismului uman; - p revenirea efectelor factorilor cu potenial mutagen asupra organismului uman; - ex plicarea consecinelor propriului comportament asupra sntii organismului. Argumentarea propriilor observaii, investigaii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundam entale: unitatea structur-funcie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate; ev oluia de la simplu la complex. Varianta II Recunoaterea, definirea, dovedirea nelege rii unor termeni, concepte, legi i principii specifice tiinelor biologice. Identifi carea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om, precu m i a funciilor acestora. Descrierea particularitilor funcionale ale sistemelor de or gane la om; descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. Descrierea particularitilor biotopului i ale biocenozei. Caracterizarea u nor fenomene, procese biologice, a unor boli care afecteaz organe, sisteme de org ane, etc. Compararea funciilor fundamentale i evidenierea interdependenei lor pentru meninerea integralitii organismului uman. Explicarea structurii i funciilor material ului genetic, utiliznd terminologia tiinific adecvat. Explicarea unor adaptri funciona e ale organismului uman la variaiile mediului (stimuli interni, stimuli externi). Identificarea i interpretarea variaiilor cantitative i calitative ale unor funcii f undamentale ale organismului uman, ale materialului genetic; aprecierea i interpr etarea unor efecte ale variaiilor condiiilor de mediu asupra funciilor organismului uman. Identificarea i interpretarea unor relaii interspecifice n ecosistemele antr opizate. Reprezentarea schematic a unor structuri, a mecanismelor unor procese bi ologice, etc. Aplicarea cunotinelor de biologie n: - realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme, etc.; - elaborarea unui text coerent dup un algoritm dat, uti liznd termeni specifici; - rezolvarea unor probleme, situaii-problem date, etc.; alctuirea unor probleme i rezolvarea lor, imaginarea unor situaii problem i rezolvare a lor; 3 -

proiectarea etapelor unor activiti experimentale cu scop de investigare, verificar e, certificare etc. a unor date, afirmaii, procese, legi biologice etc.;

explicarea, prevenirea efectelor factorilor cu potenial mutagen asupra organismul ui uman; - explicarea consecinelor propriului comportament asupra sntii organismului, a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale. Argumentarea propriilor ob servaii, investigaii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitat ea structur-funcie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate; evoluia de la sim plu la complex. III. CONINUTURI Pentru proba la alegere din aria curricular corespunztoare speciali zrii sau proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, pro ba de biologie se poate susine n una dintre cele dou variante: I. II. BIOLOGIE VEGETAL I ANIMAL - clasele a IX-a i a X-a. ANATOMIE I FIZIOLOGIE UMAN, GENETI C I ECOLOGIE UMAN clasele a XI-a i a XII-a. Conform listei disciplinelor la care se susine examenul de bacalaureat 2008 pentr u probele d, e i f, aprobat de M. E. C. T., se poate opta pentru una dintre cele d ou variante, dac biologia a fost studiat n cele dou clase de liceu, cuprinse n variant a aleas. I. BIOLOGIE VEGETAL I ANIMAL CONINUTURI - CLASA A IX-A

1. DIVERSITATEA LUMII VII 1.1. NOIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn, ncrengtur, clas, or din, familie, gen, specie) nomenclatur binar, procariot, eucariot; VIRUSURI: carac tere generale, clasificare: adenovirusuri, ribovirusuri, exemple la om; REGNURI: clasificare, caracterizare general: la fiecare grup se prezint caractere de regn, ncrengtur, clas, legate de mediul i modul de via, morfologie, tipul de locomoie, de riie, de respiraie, de reproducere (fr cicluri evolutive), importan i exemple reprezen ative; - Monera: - Bacterii: eubacterii; - Protiste: - Sporozoare; - Alge unicel ulare, euglene; - Fungi:- Ascomicete; - Bazidiomicete; - Plante:- Alge pluricelu lare; - Briofite: briate; - Pteridofite: filicate; - Gimnosperme: conifere; 4

- Angiosperme: dicotiledonate, monocotiledonate; - Animale: - Celenterate: hidro zoare, scifozoare; - Platelmini (trematode, cestode), nematelmini (nematode), anel ide (oligochete, hirudinee); - Molute: lamelibranhiate, gasteropode, cefalopode; - Artropode: arahnide, crustacei, insecte; - Cordate: - Vertebrate: peti osoi, amf ibieni (anure, urodele), reptile, psri, mamifere placentare. 1.2. CONSERVAREA BIOD IVERSITII N ROMNIA: specii ocrotite, rezervaii naturale, parcuri naionale. 2. CELULA UNITATEA STRUCTURAL I FUNCIONAL A VIEII 2.1. STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA I ROLUL COMPON ENTELOR CELULEI (enunarea funciei fr descrierea mecanismelor): - procariote: structu r; - eucariote: - nveliul celulei: - membran celular (model mozaic fluid); - perete c elular; - citoplasm: - fundamental; - structurat - organite celulare: reticul endop lasmatic, ribozomi, mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, centrozom, plastide, va cuole; - nucleu - membran nuclear, nucleoli, carioplasm-cromatin (acizii nucleici tipuri i rol); 2.2. DIVIZIUNE CELULAR: - importan, clasificare: - ciclul celular; indirect (cariochinetic); - cromozomi i fus de diviziune alctuire i rol; - mitoz ( fa e, importan); - meioz (etape, faze, importan). 3. EREDITATEA I VARIABILITATEA LUMII VI I 3.1. CONCEPTE: ereditate, variabilitate. 3.2. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTE RELOR EREDITARE - Legile mendeliene ale ereditii: - legea puritii gameilor; - legea s egregrii independente a perechilor de caractere; - abateri de la segregarea mende lian: codominana. 3.3. RECOMBINARE GENETIC PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3.4. DETERM INISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fr subtipuri); 3.5. INFLUENA MEDIULUI ASUPRA EREDITII (m utaii, clasificare, factori mutageni); 3.6. GENETIC UMAN: boli ereditare - clasific are i exemple. 5

CONINUTURI - CLASA A X-A ESUTURI VEGETALE I ANIMALE: clasificare, structur, rol. 1.1 . ESUTURI VEGETALE - embrionare primare - apicale, intercalare; - definitive: de aprare - epiderm; fundamentale - asimilatoare, de depozitare; conductoare, secretoa re. 1.2. ESUTURI ANIMALE - epiteliale: de acoperire, secretoare - tipuri de gland e; senzoriale; - conjunctive: moi, semidure, dure (osos compact, osos spongios); sngele; - muscular: striat, neted; - nervos: neuronul, celula glial. 2. STRUCTURA I FUNCIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2.1. FUNCII DE NUTRIIE NUTRIIA AUTOTROF - fotosinteza: ecuaie chimic, etape (fr mecanismul intim al fotosintezei), evideniere (dup CO2 absorbit, dup substan organic produs, dup O2 produs), importan; rolul pigm asimilatori (clorofila a i clorofila b). 1. -

NUTRIIA HETEROTROF heterotrofia la fungi: saprofit, parazit, exemple, importan; hetero trofia la plante: parazit; nutriia simbiont (licheni); digestia la animale: tipuri de digestie (intracelular, extracelular); sistem digestiv la mamifere: tub digesti v (componente - localizare, morfologie, fr structura peretelui) i glande anexe (gla nde salivare, ficat, pancreas exocrin) localizare, rolul lor n digestia chimic a a limentelor; boli ale sistemului digestiv la om (gastrit, ulcer gastroduodenal, to xiinfecii alimentare, hepatit viral acut) - manifestri, cauze i prevenire. RESPIRAIA r spiraia aerob: ecuaie chimic, localizare (fr mecanismul respiraiei celulare); respira anaerob: ecuaie chimic, localizare, exemple; fermentaii (exemple de fermentaie - alco olic, lactic, acetic, importan); respiraia la plante: evideniere (dup consumul de sub n organic, dup consumul de O2 i dup CO2 produs); respiraia la animale: sistem respirat r la mamifere: ci respiratorii, plmni - localizare, structur, mecanismul ventilaiei p ulmonare - inspiraie, expiraie; boli ale sistemului respirator la om (bronit, laring it, astm bronic, pneumonie,TBC ) - manifestri, cauze i prevenire. CIRCULAIA Circulaia la plante: 6

absorbia apei i a srurilor minerale: localizare, mecanismele absorbiei; circulaia sev elor: fore care contribuie la circulaia sevelor. Circulaia la animale: - mediul int ern la mamifere (sngele - compoziie, rol); - sistem circulator la mamifere: inim (l ocalizare, structura macroscopic, rol), vase de snge (artere, vene, capilare, rol) ; - boli ale sistemului circulator la om (varice, ateroscleroz, hipertensiune art erial, infarct miocardic, accident vascular cerebral) - manifestri, cauze i preveni re. EXCREIA Excreia la plante: - transpiraia - prezentare general, localizare; Excrei a la animale: - sistem excretor la mamifere: ci urinare i rinichi (localizare, str uctur i rol fr mecanismul formrii urinei); - boli ale sistemului excretor la om (liti az urinar, insuficien renal cronic) manifestri, cauze i prevenire. 2.2. FUNCII DE RE ENSIBILITATEA Sensibilitatea i micarea la plante Sensibilitatea la animale: - orga ne de sim la mamifere (ochiul, urechea, nasul, limba, pielea) - structur i rol; - d eficiene senzoriale la om: (miopie, hipermetropie, strabism, astigmatism, surdita te) - manifestri, cauze i remedii; - sistem nervos la mamifere - SNC (mduva spinrii, encefal -localizare, componente, rol); - boli ale SNC la om (boala Parkinson, p aralizie, epilepsie, scleroz n plci) manifestri, cauze i prevenire i factori de risc ( consum de droguri, alcool, cafea, tutun). LOCOMOIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul i musculatura membrelor). 2.3. FUNCIA DE REPRODUCERE REPRODUC EREA LA PLANTE Reproducerea asexuat la plante: specializat i vegetativ; Reproducerea sexuat la angiosperme: floare - structur; fecundaie; smn alctuire; fruct - tipuri re zentative de fructe. REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproductor femel i sistemul repr oductor mascul (localizare, structur i rol); Boli cu transmitere sexual (sifilis, go noree, candidoz, SIDA) - manifestri, cauze i prevenire. II. ANATOMIE I FIZIOLOGIE UM AN, GENETIC I ECOLOGIE UMAN 7 -

CONINUTURI - CLASA A XI-A 1. ALCTUIREA CORPULUI UMAN - topografia organelor i a sis temelor de organe - planuri i raporturi anatomice; 2. FUNCIILE FUNDAMENTALE ALE OR GANISMULUI UMAN 2.1. FUNCIILE DE RELAIE SISTEMUL NERVOS clasificarea sistemului ne rvos din punct de vedere topografic i funcional; sistemul nervos somatic: funcia re flex - actul reflex, funcia de conducere - clasificarea cilor de conducere i rolul a cestora; sistemul nervos vegetativ - clasificare, efecte ale stimulrii simpaticul ui i parasimpaticului; noiuni elementare de igien i patologie: meningit, com, hemoragi i cerebrale. ANALIZATORII segmentele unui analizator; fiziologia analizatorilor: vizual, auditiv, vestibular, cutanat; - noiuni elementare de igien i patologie: he rpes, cataract, glaucom, conjunctivit, otit. GLANDELE ENDOCRINE - topografie, hormo ni efecte definitorii: hipofiz, tiroid, pancreas, suprarenale, gonade; - disfuncii (nanism hipofizar, gigantism, acromegalie, diabet insipid, boala Basedow-Graves, mixedem, nanism tiroidian, gu endemic, diabet zaharat). SISTEMUL OSOS - scheletul - alctuire, rol, creterea n lungime i n grosime a oaselor; - noiuni elementare de igie n i patologie: deformri, fracturi, entorse, luxaii; SISTEMUL MUSCULAR - muchi schelet ici: principalele grupe, tipuri de contracii; - noiuni elementare de igien i patolog ie: oboseal muscular, ntinderi i rupturi musculare. 2.2. FUNCIILE DE NUTRIIE DIGESTIA ABSORBIA - transformri fizico-chimice ale alimentelor n tubul digestiv; - absorbia intestinal; - fiziologia intestinului gros; - noiuni elementare de igien i patologie : carii dentare, stomatit, enterocolite, ciroz hepatic, litiaz biliar, pancreatit. CIR CULAIA - grupe sanguine, imunitate; - activitatea cardiac, parametri funcionali - f recven cardiac, debit cardiac, tensiune arterial, puls arterial; - circulaia mare i mi c; 8

noiuni elementare de igien i patologie: cardiopatie ischemic, hemoragii interne i ext erne, leucemii, anemii. RESPIRAIA ventilaia pulmonar, transportul gazelor, schimbul de gaze, volume i capaciti respiratorii; noiuni elementare de igien i patologie: grip fibroz pulmonar, emfizem. EXCREIA formarea i eliminarea urinei; noiuni elementare de igien i patologie: cistit, nefrit, glomerulonefrit. 2.3. FUNCIA DE REPRODUCERE sistem ul reproductor: componente, fiziologie; sntatea reproducerii: planificare familial, concepie i contracepie, sarcina i naterea; noiuni elementare de igien i patologie: an t, adenom de prostat. CONINUTURI - CLASA A XII-A 1. GENETIC 1.1. GENETIC MOLECULAR ACI ZII NUCLEICI - compoziia chimic; - structura primar i secundar a ADN; - tipuri de ARN , structur i funcii; - funcia autocatalitic i heterocatalitic. ORGANIZAREA MATERIALULU GENETIC: virusuri, procariote i eucariote; 1.2. GENETIC UMAN GENOMUL UMAN - comple mentul cromozomial. MUTAGENEZA I TERATOGENEZA - anomalii cromozomiale asociate ca ncerului uman (fenotipul cancerului, ageni carcinogeni). DOMENII DE APLICABILITAT E I CONSIDERAII BIOETICE N GENETICA UMAN sfaturile genetice; diagnosticul prenatal; fertilizarea in vitro; clonarea terapeutic; terapia genic. 2. ECOLOGIE UMAN CARACTE RISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE I MODALITI DE INVESTIGARE; particulariti ale biot opului i biocenozei; relaii interspecifice n ecosistemele antropizate. IMPACTUL ANT ROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor, introducerea de spe cii noi, supraexploatarea resurselor biologice (defriare, punat, pescuit, vntoare), u rbanizare i industrializare, deteriorarea mediului prin poluare chimic, fizic, biol ogic. IV. PRECIZRI: 9 -

Biologia este susinut ca prob scris. Timpul alocat probei este de 3 ore. Punctajul m axim este de 100 puncte dintre care 10 puncte se acord din oficiu. Nota final se c alculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10. Nota minim pentru promovarea probei es te 5, echivalentul a 50 de puncte. Conform Metodologiei de organizare i desfurare a examenului de bacalaureat 2008, pregtirea pentru examen i elaborarea subiectelor se realizeaz n conformitate strict cu PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizat prin O.M.E.C.T. Coninuturile din programa de examen (termeni, concepte, principii , legi specifice biologiei etc.) vor fi abordate din perspectiva competenelor pre zentate la punctul II. Subiectele nu vizeaz coninutul unui manual anume. Manualul c olar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori i de elev i, care ajut la realizarea competenelor cuprinse n programa colar. Programa pentru ex amenul de bacalaureat a fost elaborat n conformitate cu Programele colare de biolog ie pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, n vigoare. 10

CAP. I.

DIVERSITATEA LUMII VII Diversitatea lumii vii a impus gruparea organismelor n sisteme de clasificare. Pr incipalul criteriu de clasificare este cel reproductiv. Unitile de clasificare se numesc taxoni (taxis = ordine), iar ramura biologiei care se ocup cu clasificarea organismelor se numete taxonomie. Grupele de organisme se ncadreaz n mai multe cate gorii sistematice: regnul, ncrengtura, clasa, ordinul, familia, genul, specia. Spe cia = unitatea de baz n clasificarea organismelor i cuprinde indivizi cu caracteris tici asemntoare, care iau natere din strmoi comuni i se pot ncrucia dnd urmai ferti ul = mai multe specii cu caracter foarte apropiat ntre ele; Familia = genuri nrudi te; Ordinul = mai multe familii cu caractere comune; Clasa = mai multe ordine cu caractere asemntoare; ncrengtura = mai multe clase cu caracteristici generale comun e; Regnul = reunete ncrengturile cu caractere comune; Denumirea tiinific a unui indivi d se scrie n limba latin i este format din 2 cuvinte : I cuvnt = genul i se scrie cu l iter mare II cuvnt = specia, scris cu liter mic. Acest sistem pentru definirea organ ismelor a fost introdus de Carl Linne i se numete sistem binominal sau nomenclatur binar. Ex. : Allium cepa (ceapa) Ex. : omul : - specia: Homo sapiens sapiens, - g enul: Homo, - familia: Hominidae, - ordinul: Primate, - clasa Mammalia - ncrengtur a: Cordata, - regnul: Animalia. Organismele vii sunt clasificate n 5 regnuri : I. Monera (Procariote) II. Protista (Protoctista) III. Fungi IV. Plantae 11

V. Animalia n regnul Monera sunt cuprinse organisme procariote, cu materialul gen etic sub form de nucleoid, iar n celelalte regnuri sunt cuprinse organisme eucario te, cu structur celular complex, nucleu delimitat de o membran dubl, organite celular e, diviziune mitotic i meiotic. VIRUSURI Deoarece nu au structur celular, nu sunt ncadrate n niciunul din cele 5 regnuri. Sun t entiti infecioase care provoac boli numite viroze la : - plante: mozaicul tutunulu i, nanismul orezului, etc. - animale: pesta porcin, turbarea, - om : grip, variol, SIDA, rubeola, etc. Nu au metabolism propriu, se multiplic numai n celula gazd pe c are o paraziteaz. Forme : - sferic virusul gripal, - cilindric virusul mozaicului t utunului, - paralelipipedic virusul variolei, - cirea cu coad bacteriofag, Structura : - capsid (nveli) - proteine, - genom viral (miez) - ADN la dezoxiribovirusuri (e x. bacteriofag), - ARN la ribovirusuri (ex. VMT). Structura unui virion Structura unui bacteriofag Stri : - virion (virus infecios matur) = unitatea morfo - funcional a virusurilor; virus vegetativ = virion fr capsid; - provirus = virus decapsidat integrat n cromoz omul celulei gazd. Multiplicarea virusului n celula gazd determin liza celulei. Ex. : La bacterii, bacteriofagii infecteaz acidul nucleic din celul, lsnd capsida n afara acesteia. Acidul nucleic viral ofer informaia genetic pentru replicare i sinteza de proteine virale, dup care are loc autoasamblarea acestora. Exemple de virusuri l a om: ribovirusuri cum ar fi virusul gripal, virusul poliomielitei, virusul turbr ii, HIV sau dezoxiribovirusuri ca adenovirusul care atac sistemul respirator, vir usul herpetic localizat n ganglionii nervoi. REGNUL MONERA 12

Procariote unicelulare - nu au nucleu difereniat (nu e delimitat de membran nuclea r). Cuprinde : - Bacterii - Alge albastre verzi Bacterii unicelulare, microscopic e (0,6 6 micrometri), se nmulesc prin sciziparitate (diviziune direct). Forme : - s feric (coci), cilindric (bacili), spiralat (spirili, spirochete), virgul (vibrioni). Structur : capsul, perete celular, membran, citoplasm, nucleoid, cili, flagel. Forme ale bacteriilor Structura unei bacterii Bacteriile se clasific n: 1. Autotrofe - chemosintetizante - hidrogenbacterii - ba cterii sulfuroase - bacterii nitrificatoare - bacterii feruginoase - fotosinteti zante - bacterii cromogene purpurii 2. Heterotrofe - saprofite - bacterii de put refacie - bacterii fermentative - parazite, produc boli numite bacterioze (holera , febra tifoid, sifilis, meningita). Bacteriile, dup tipul respiraiei, pot fi: - ae robe bacilul fnului - anaerobe bacilul tetanosului Alge albastre verzi (cianobact erii) procariote unicelulare, izolate sau coloniale, mediu acvatic, zone umede. Pigment albastru = ficocianina. Nutriie - autotrof. nmulire prin diviziune direct (am itoz) sau prin hormogoane. 13

Ex.: Nostoc commune (cleiul pmntului), Oscillatoria, Anabaena. REGNUL PROTISTA (PROTOCTISTA) Au structur complex i eterogen; Eucariote (au nucleu difereniat) unicelulare sau plur icelulare, solitare sau coloniale; - Nutriie autotrof sau heterotrof (saprofit sau p arazit); - nmulire asexuat i sexuat; Asexuat: - spori (n sporangi) : - zoospori - la e verzi - aplanospori - la alge roii Sexuat : - izogamie 2 gamei identici - heterog amie 2 gamei diferii - oogamie - gametul femel imobil - gametul mascul mobil ( gam etul mascul = anterozoid, gametul femel = oosfera); - Locomoia - flageli - la fla gelate sau mastigine - cili - la ciliofore - pseudopode la rizopode sau sarcodin e PROTISTELE se mpart n: - Alge (asemntoare plantelor) - Mastigine - Rizopode(Sarcod ine) - Ciliofore - Sporozoare - Oomicete - Mixomicete ALGELE - aparatul vegetati v numit tal, nedifereniat n rdcin, tulpin i frunze, algele fiind talofite. Alge-verzi Chlorophyta) n bazine acvatice, pe ziduri. Au : - tal unicelular verzeala ziduril or (Pleurococcus) - tal pluricelular neramificat mtasea broatei (Spirogyra) - tal pluricelular ramificat lna broatei (Chladophora) nmulire: - spori (asexuat); - anizo gamie sau oogamie (sexuat) Predomin pigmentul verde = clorofila a i b, produsul de asimilaie: amidon, perei celulozici Alge roii (Rhodophyta) - mri i oceane, zone cald e; - tal pluricelular, macroscopic, filamentos, lamelar Predomin pigmentul rou = f icoeritrin, pigmentul albastru = ficocianin i verde = clorofil; produsul de asimilaie : amilopectina Ex : Ceramium rubrum, Porphyra, Dasya elegans. Alge brune (Phaeop hyta) - mri i oceane, zone reci i calde - macroscopice Predomin pigmentul brun = fuc oxantina; produi de asimilaie: laminarina, manitol Ex. : Macrocystis, Laminaria, F ucus, Cystoseira. 14

Diatomee alge brune microscopice, peretele celular impregnat cu dioxid de silici u (ornamentaii), cnd mor => depozite de siliciu (diatomita). MASTIGINE FITOFLAGELA TE sau fitomastigine acvatice, solitare (Euglena verde un flagel, hrnire mixotrof) , coloniale (Codonosiga, Proterospongia), nmulire asexuat prin diviziune direct.

Flagelate- Euglena viridis ZOOMASTIGINE zooflagelate parazite (Trypanosoma produ ce boala somnului, transmis de musca ee, Giardia intestinalis care provoac enterocol ita sau giardioza). SPOROZOARE sunt parazite, n ciclul lor de via formeaz spori de r ezisten. nmulire : asexuat (diviziune), sexuat (gamei). Ex. : Plasmodiul malariei (ma laria la om) al crui vector transmitor este femela narului anofel i care atac globule roii. Organismul rspunde la aciunea toxinelor prin reacii antigenice i febr puternic l intervale regulate (de aici i denumirea bolii de malarie sau friguri de balt); ba besii (babesioza la bovine); coccidii (coccidioza la iepuri i psri). REGNUL FUNGI (ciuperci) Eucariote, unicelulare sau pluricelulare, microscopice sau macroscopice. Corp nu mit miceliu format din filamente ramificate numite hife. Celulele pot fi uni-, b i- sau multinucleate Miceliul fungilor este adesea denumit tal. Nu au clorofil nutriia heterotrof - saprofit parazit Perete celular de natur chitinoas. 15

Rspndite pretutindeni. Reproducere - asexuat - nmugurire spori poriuni de miceliu sex uat - contopirea gameilor sau a organelor productoare de gamei i chiar prin unirea a dou celule somatice. Produi de asimilaie - glicogen i lipide

Diferite tipuri de gamei Clasificare : 1. Clasa Zigomycetae - ciuperci inferioare , miceliul ramificat neseptat, altereaz alimentele. Exemplu: - mucegaiul alb (Muc or mucedo) - mucegaiul negru (Rhizopus nigricans) 2. Clasa Ascomycetae - miceliu l septat, dezvoltat, format din hife pluricelulare, ramificate, organ sporifer n umit asc n care se formeaz cte 8 ascospori, hife pluricelulare. Exemplu: - mucegaiul verde - albstrui (Pennicillium notatum); - drojdia de bere (Saccharomyces cerevi siae) - fermentaia alcoolic; - drojdia vinului (Saccharomyces ellipsoideus); - cor nul secarei (Claviceps purpurea) este o ciperc parazit pe ovarele tinere de secar. Se utilizeaz n obinerea unor principii active cu importan medicinal (ergometrina i erg toxina). Importana ascomicetelor: - Obinerea de antibiotice penicilina; - Industri a buturilor alcoolice - drojdia de bere i cea a vinului - Industria de panificaie drojdia de bere 16

Celule de drojdie de bere (Saccharomyces cerevisiae) 3. nmugurire la drojdia de bere

Clasa Basidiomycetae - ciuperci superioare cu miceliu septat, ramificat, cu hife binucleate, bine dezvoltat, pluricelular, Organ sporifer = bazidia n care se dez volt cte 4 bazidiospori. Exemplu: - saprofite: - comestibile - ciuperca de cmp (Psa lliota campestris), hribi, glbiori i otrvitoare - plria arpelui, buretele viperei - pa razite: rugina grului (Puccinia graminis), tciunele porumbului; Unele ciuperci pot tri n simbioz cu alge verzi sau cu rdcinile plantelor superioare: Ciuperci + rdcinile plantelor superioare = micorize: endotrofe, ectotrofe Ciuperci + alge verzi = li cheni Exemplu : lichenul galben, lichenul renilor, mtreaa bradului. REGNUL PLANTAE Origine : provin din grupul de alge verzi asemntoare clorofitelor actuale. Argumen te: - au acelai tip de pigmeni clorofilieni : a i b; - perete celular celulozic; produsul de asimilaie = amidonul; - reproducerea sexuat a Characeelor este foarte asemntoare cu a plantelor inferioare; Regnul Plantae: cuprinde organisme eucariote pluricelulare, care se hrnesc preponderent autotrof prin fotosintez (puine specii se hrnesc heterotrof: saprofite sau parazite); se reproduc : - asexuat : - spori; 17 -

- bulbi, tuberculi, rizomi, fragmente din corp; - sexuat germeni sexuai => zigoi (n urma procesului de fecundaie); - sunt adaptate mediului terestru; - ocup toate co ntinentele; - sunt mai mult de 270.000 specii; Pe baza unor criterii morfologice i anatomice (prezena sau absena esuturilor vasculare; prezena sau absena organelor ve getative adevrate). Regnul Plantae a fost divizat n dou grupe mari: plante avascula re i plante vasculare. Plante avasculare ncrengtura Bryophyta sau muchi Sunt plante inferioare, talofite deoarece nu au esuturi vasculare i nici organe vegetative. Su nt dependente de ap att pentru nutriie ct i pentru reproducere. Triesc mai ales n locu i umede i umbroase. Alctuire: imit cormul plantelor superioare (tal cormoid). Au st ructuri similare organelor vegetative: rizoizi, tulpinie, frunzulie. Absorbia apei se face pe toat suprafaa corpului, iar conducerea din celul n celul. Tulpiniele sunt haploide, reprezint gametofitul, pe care se formeaz organul de repr oducere (anteridii) i (arhegoane). n urma fecundaiei se formeaz zigotul diploid din care se dezvolt sporogonul (sporofit-2n) format din filament i capsul n care se prod uc sporii. Deci, sporofitul este foarte redus i dependent nutriional de gametofit. Clase : Hepaticatae ex : Marchantia polimorfa (fierea pmntului); Briatae ex: S phagnum (muchiul de turb), Polytrichum commune (muchiul de pmnt).n cazul briatelor, ga metofitul este reprezentat de un pseudocorm cu tulpini simpl sau ramificat. Pe gamet ofit se formeaz sporofitul reprezentat de o capsul n care iau natere sporii. Capsula este alctuit din urn cu cpcel (opercul). 18

Sporongul Plante vasculare (cormofite) au sistem vascular bine dezvoltat care servete la co nducerea apei, srurilor minerale, substane organice; au toate tipurile de esuturi v egetale adevrate; au organe vegetale; ciclul de via predomin sporofitul; sunt foarte bine adaptate mediului terestru (pot rezista la uscciune). Se clasific n trei filu muri : Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae. Filum Pteridophyta (ferigi) plante vasculare inferioare pentru c au corm incomple t, esutul conductor lemnos este format din vase imperfecte (au perei despritori perfo rai); nu au flori, nici semine; principala form de nmulire este prin spori (meiospori ). Alctuire : rdcini adventive rizom frunze puternic sectate (dublu penat sectate). Frunzele pot fi: sporofile, brune (cu rol de protecie a sporangilor), trofofile, verzi (cu rol trofic)i trofosporofile, verzi (cu dublu rol). Planta este sporofi tul (domin). Gametofitul este redus, asemntor unui tal, numit protal. Este autotrof , independent nutriional de sporofit. Sporangii pot fi grupai sau nu n sori. Clasificare: clasa Lycopodiatae 19

clasa Equisetatae clasa Filicatae Clasa Filicatae grupeaz cele mai multe ferigi a ctuale, terestre i acvatice. Prezint rizom i una sau mai multe frunze de tip trofos porofilar. Frunzele sunt de obicei penat sectate rar ntregi. Sporangii sunt grupai n sori i dispui pe marginea sau pe dosul frunzei. Reprezentani: teretri Polypodium v ulgare (ferigua), Dryopteris filix-mas (feriga comun); acvatici Salvinia natans (p etioara), Marsilea quadrifolia (trifoiul de ap). Importan: medicinal, ornamental c echi (din Carbonifer) zcminte de crbune. Filum Gymnospermae (Pinophyta) fac parte d in grupul Spermatofite (plante cu semine), alturi de angiosperme; nu formeaz fructe , de unde i denumirea; flori slab difereniate: nu au nveliuri florale; sunt reprezen tate numai de structuri reproductoare : frunze solzoase cu doi sau mai muli saci p olinici (stamina, partea ), carpele cu cate dou ovule (partea ); gametofitul este m ult mai dezvoltat dect la angiosperme (tendina evolutiv este spre reducerea acestui a); fecundaia simpl , prin intermediul unui tub polinic (sifonogam); embrion cu mai multe cotiledonate; esutul xilematic (vasele lemnoase) este format din traheide; sunt exclusiv plantele lemnoase (arbori, arbuti); se mai numesc: cetinoase (dato rit frunzelor, aciculare, xeromorfe = rezistente la uscciune), rinoase deoarece au c anale rezinifere rin, conifere = florile lor sunt dispuse n conuri (de regul sunt uni sexuate, se polenizeaz prin vnt). Conul feminin este o inflorescen deoarece fiecare macrosporofil (solz) este nsoit de o bractee, deci este o floare. Fiecare macrosporo fil poart cte dou ovule nenchise n ovar. Conul masculin este o floare. Microsporofilel e nu sunt bracteate, conul fiind ca o floare nud, cu receptacul alungit i numeroas e stamine dispuse n spiral. Gametofitul = gruncior de polen din sacul polinic (micr ospor). Gametofitul = n ovul, format din endosperm primar (rol nutritiv) i dou arheg oane rudimentare (macrospor). Clasa Pinatae Ex: Picea excelsa = molid; Abies alb a = brad; Pinus silvestris = pin; Larix decidua = zada (are frunze cztoare); Taxus baccata = tisa (lemn valoros). Filum Angiospermae (Magnoliophyta) plante evoluate, adaptate mediului aerian i re adaptate (unele) mediului acvatic; au aprut n mezozoic; mare diversitate de forme. 20

Elementele de superioritate: diversitate morfologic a cormului permite adaptarea la medii diverse; esut conductor lemnos format din vase numite trahei (vase tubula re continui); apar nveliurile florale (sepale, petale); marginile carpelelor se rsu cesc i se unesc formnd ovarul; ovulele sunt protejate de ovar; polenizarea nu este numai anemofil (prin vnt) ci i entomofil (prin insecte); fecundaia este dubl : o celu l spermatic + oosfer zigot principal (2n), iar a doua celul spermatic + nucleul secun dar al sacului embrionar zigotul secundar (3n); embrionul are unul sau dou cotile donate; ovarul fruct, ovulul fecundat smn; ciclul de via demonstreaz adaptarea la l terestru; reducerea generaiei gametofitice i expansiunea celei sporofitice; fecu ndaia este independent de ap (gameii ajung la oosfer prin intermediul unui tub polini c= sifonogomie); Clasificarea: Monocotiledonate Doua clase Dicotiledonate Compar aie: rdcinile monocotiledonatelor sunt fasciculate i au structur primar toat viaa; r e dicotiledonatelor sunt pivotante sau lemnoase i pot crete n grosime (ca i tulpinil e), datorit meristemelor secundare; fasciculele de esut vascular sunt rspndite neuni form (la monocotiledonate), iar la dicotiledonate sunt ordonate circular; frunze le au nervuri paralele la monocotiledonate, iar la dicotiledonate nervurile sunt penat sau palmat ramificate; florile sunt pe tipul trei sau multiplu de trei la monocotiledonate, pe tipul cinci sau multiplu de cinci, rar pe tipul patru la d icotiledonate; embrion cu un cotiledon monocotiledonate; embrion cu dou cotiledoa ne dicotiledonate; Reprezentani ai clasei Monocotiledonate: - familia graminee (g ru , porumb, orz, ovz, secar, trestia de zahr) - familia liliacee (ceapa, usturoi, l aleaua ) - familia iridacee (stnjenel, gladiola) - familia amarilidacee (ghiocel, narcisa) Reprezentani ai clasei Dicotiledonate: - familia rozacee (mce, mr, pr, gutu i, cire, frag, cpuni) - familia papilionacee sau leguminoase (mazrea, fasolea, linte a, soia, salcmul) - familia asteracee (floarea soarelui, ppdia, crizantema) - famil ia crucifere sau brasicacee (varza, rapia, ridichea, micuneaua) - familia ranuncul acee (piciorul cocoului, bujorul) - familia umbelifere sau apiacee (morcov, ptrunj el, elina ) - familia lamiacee (urzica, busuioc, cimbru) 21 -

familia solanacee (cartof, ardei, tutun) familia fagacee (stejar, fag, castan). Floarea la angiosperme : codi = pedicel, peduncul; receptacul = parte lit a pedunculu lui; sepale = frunzulie verzi, totalitatea lor formeaz caliciu; petale = colorate divers, formeaz corola; stamine = formate din filament i anter cu gruncioare de pole n, totalitatea lor = androceu; carpele - gineceul = format din ovar cu ovule, st il i stigmat; Alctuirea florii la angiosperme Cnd se formeaz tubul polinic, nucleul generativ se divide n dou spermatii (fecundaia este dubl). n ovul se formeaz sacul embrionar cu opt celule haploide: dou sinergide i o oosfer la un capt; trei antipode la captul opus i nucleul secundar (2n) n mijloc. 22

Structura ovulului REGNUL ANIMALIA -

METAZOARE organisme eucariote pluricelulare care, n cursul dezvoltrii individuale, parcurg trei stadii preembrionare: morul, blastul i gastrul. Unele metazoare se dez volt din dou foie embrionare (ectoderm i endoderm) i se numesc didermice sau diplobla stice (spongierii i celenteratele), altele, prezint n plus a treia foi mezodermul i e numesc tridermice sau triploblastice (restul metazoarelor); sunt heterotrofe c are inger hrana i o diger n caviti specializate ale corpului; au dezvoltate esuturi, o gane i sisteme pentru micare, pentru perceperea stimulilor i un sistem nervos pentr u coordonarea activitii acestora.

Nevertebrate: Filumurile: spongieri, celenterate, viermi lai, viermi cilindrici, viermi inelai, molute, artropode, echinoderme i stomocordate. Cordate: Filumurile: urocordate, cefalocordate, vertebrate. Animalele didermice: spongieri (poriferii ) i celenteratele. Filum celenterate (Cnidaria) : metazoare acvatice inferioare, simetrie radiar sau secundar bilateral; 2 straturi de celule ntre care se afl o subs tan gelatinoas = mezoglee; au celulele difereniale: musculare, nervoase, epiteliale, cnidoblaste (celule cu rol de aprare), urticante; cavitatea corpului: - simpl (hi drozoare) - compartimentat (antozoare) cu aspect de sistem gastrovascular (scifoz oare); au un singur orificiu : bucoanal nconjurat de tentacule; digestie: extrace lular, n cavitatea corpului; intracelular reproducere: asexuat; sexuat. 2 forme de e isten : polip forma fix; meduza forma mobil. Clasificare (3 clase) : 23

hidrozoare: predomin forma de polip - Hydra viridis (hidra de ap dulce) are aspect saciform, orificiu bucoanal cu tentacule, hrnire activ, iar digestia este extrace lular continuat cu cea intracelular; b. scifozoare: meduza de curent rece (Aurelia aurita) este transparent, asemntoare unei umbrelue, nutriia este heterotrof; c. antozo are (anthos = floare; zoon = animal) : coralul rou (Corallium rubrum), dediei de m are, Madrepora sp. formarea recifelor de corali. a. Animale tridermice ncrengtura (filum) viermi lai (Plathelmintes) - sunt primele org anisme cu organe. Corpul este turtit dorsoventral. - Sunt lipsii de celom; - Majo ritatea sunt viermi parazii. Clasificare: - clasa trematode cuprinde viermi paraz ii a cror denumire vine de la prezena unui orificiu (trema) n mijlocul ventuzei buca le. Reprezentant: Fasciola hepatica (viermele de glbeaz) care se fixeaz n canalele b iliare ale ovinelor. Are forma unei semine de dovleac. Respir anaerob. - clasa ces tode cuprinde viermi plai parazii cunoscui i sub numele de tenii. Taenia solium (ten ia porcului) care are corpul alctuit din : scolex cu crlige i ventuze de fixare, gt i strobil (cu numeroase segmente = proglote). Are cretere continu. Sistemul reprodu ctor se repet n fiecare segment numr imens de ou. Nu au sistem digestiv, hrana ajunge prin osmoz n corpul parazitului. Respiraia este anaerob. Are dou gazde: gazda interm ediar este porcul, iar cea definitiv este omul (la nivelul intestinului subire). ncr engtura viermilor cilindrici (Nemathelminthes) - liberi sau parazii; - corp moale, nesegmentat; - simetrie bilateral; - prezint teac musculocutat - apare o cavitate i ntern = pseudocelom. Au orificiu bucal i orificiu anal. Reprezentani : - clasa nema tode cu: limbricul (Ascaris sp.), Trichinella sp. (trichina) i Oxyurus (oxiurul). ncrengtura viermilor inelai (Annelida) : - sunt celomate (cavitate intern adevrat). C orpul este segmentat. - au sistemul nervos (ganglionar scalariform), sistem dige stiv, respirator, circulator i excretor. - pe prile laterale ale corpului au nite ex pansiuni tegumentare = parapode sau chei. Reprezentani : 24

Polichete ex. Nereis au parapode i chei. Au cap distinct, ochi, tentacule. Oligoche te rma (Lumbricus terestris). Nu au cap, nu au parapode, cheii sunt nfipi direct n te gument. Sunt saprofite.

Importan ecologic - datorit galeriilor pe care le sap i prin care se asigur aerisirea olului, ptrunderea apei n sol i ameliorarea structurii acestuia, oligochetele sunt considerate adevrate pluguri naturale. - Hirudinee lipitoarea (Hirudo medicinalis), este ectoparazit temporar, saliva conine o substan anticoagulant = hirudin. Triete n e stttoare. Importan: lipitorile sunt folosite n chirurgia plastic, n repararea esutu or, n restabilirea postoperatorie a fluxului sanguin i mpotriva coagulrii sngelui. ncr engtura molute (Mollusca) - corp moale, protejat de cochilie. Simetria este bilate ral (cu excepia gasteropodelor = melci). Corpul este alctuit din cap, mas viscerala i picior. Masa visceral este acoperit cu o manta care secret cochilia. Piciorul este musculos, cu forme diverse. ntre manta i corp se afl cavitatea paleal unde se gsesc branhiile. La unele forme mantaua este bine vascularizat i permite schimburile de gaze respiratorii. Reprezentani : - clasa gasteropode (melcii) au masa visceral pr otejat de o cochilie calcaroas n spiral, prezint tentacule,iar capul i piciorul se pot retrage n cochilie. Sunt hermafrodii, cu fecundaie intern. Pot fi utilizai n alimenta e. - clasa lamelibranhiate (scoici) cuprinde molute care triesc n ape dulci sau mar ine. Au simetrie bilateral, sunt lipsite de cap, masa visceral este protejat de val ve prinse de ligamente. Se hrnesc prin filtrarea apei, respir prin branhii, iar re producerea este sexuat, sexele fiind separate. Sunt utilizate n alimentaie, pentru confecionarea unor obiecte de podoab, bibelouri, nasturi sau pentru obinerea perlel or. - clasa cefalopode (caracatia, sepia, nautilul) cuprinde cele mai evoluate mo lute. Piciorul s-a transformat n brae sau tentacule i n sifon. Cochilia este extern i piralat (nautil) sau intern i redus (sepie, caracati). Mediul de via este exclusiv ma , nutriia carnivor, respiraia branhial, reproducere sexuat, cu sexe separate. Au valo are nutritiv. ncrengtura artropode (Arthropoda) - corp segmentat, protejat de un ex oschelet format din chitin. Nprlesc pentru c nveliul dur nu le-ar permite creterea. Au apendice (piciorue cu segmente articulate ntre ele, de aici denumirea grupului). Mus culatura corpului este striat. Sunt adaptate tuturor mediilor de via. 25

Au un sistem respirator traheal (tuburi care se deschid la exterior prin pori i d uc aerul direct la esuturi) Reprezentani : - clasa Arahnide (pianjeni) corp format din cefalotorace i abdomen, 4 picioare articulate, o pereche de cleti (chelicere) cu canale ale glandei veninoase, glande sericigene (pentru pnza de pianjen). Repro ducere sexuat, sexe separate i dimorfism sexual. Importan: distrug insectele duntoare. Unele specii paraziteaz alte organisme i pot transmite ageni patogeni ( ex. pentru encefalit). - clasa Crustacee (raci) : cefalotorace i abdomen; - exoscheletul est e format din chitin impregnat cu carbonat de calciu; 2 perechi de antene; pereche de cleti; crust calcaroas. - clasa Miriapode (urechelnia) numr mare de piciorue - cla a Insectele: cele mai numeroase animale, adaptate la toate mediile de via. Corp: c ap cu antene i ochi compui torace pe care se prind aripile dorsal i picioarele vent ral; abdomen Se dezvolt prin metamorfoz. Locomoia se realizeaz prin zbor la majorita tea insectelor. Sunt fitofage sau carnivore, respir prin trahei, reproducerea est e sexuat, iar dezvoltarea prin metamorfoz incomplet (lcust) sau complet (ex. crbuul) ortan: unele insecte sunt duntoare pentru culturile agricole sau paraziteaz pe om i pe animalele domestice dar exist i specii folositoare pentru c realizeaz polenizarea s au produc miere. Fluturele de mtase este crescut pentru firul din care i construiete gogoile pentru protejarea pupele. CORDATE (CHORDATA) Animale tridermice, deutero stomieni, celomate, prezint un schelet intern reprezentat de notocord (coarda dor sala), tubul nervos situat dorsal, fantele branhiale derivate din faringe. 26

Cuprinde trei ncrengturi : - Urocordate (tunicate) - cele mai primitive cordate, a nimale marine cu corpul nchis ntr-o tunic protectoare, notocordul este prezent doar n stadiul larvar i dispus n partea posterioar a corpului. Exemplu: -Ascidia - Cefal ocordatele (Cephalochordata) - cuprinde animale marine asemntoare cu petii, notocor dul persist i la adult i se ntinde pe toat lungimea corpului. Exemplu: - Amfioxus (Br anchiostoma lanceolatum) - Vertebrate - cele mai numeroase i mai evoluate cordate la care notocordul, prezent doar n stadiul embrionar, este nlocuit la adult cu co loana vertebral alcatuit din vertebre dispuse metameric de la cap la coad. La aceas ta se adaug craniul i scheletul membrelor. Vertebratele pot fi: poikiloterme - t0 C corpului variabil (ciclostomi, peti, amfibieni, reptile); homeoterme - t0 C corp ului constant (psri, mamifere); Sunt adaptate la diferite moduri de locomoie, sunt rs pndite n toate mediile de via. Au musculatura difereniat. Au sistem nervos : - central : - encefal, mduva spinrii; - periferic: - nervi, ganglioni; Au organe de sim perfe cionate, sistem digestiv (tub digestiv, glande anexe), respiraie branhial, pulmonar, cutanee, sistem excretor format din rinichi i ci urinare, sexele sunt separate, f ecundaia poate fi extern i intern. Se mpart n: 1) vertebrate fr flci (agnate); 2) ve ate cu flci (gnatostome); a) Agnate - clasa ciclostomi - vertebrate fr flci cu gura rotund i permanent deschis i cu care se fixeaz de pielea petilor, tegumentul este lips it de solzi, motocordul se menine toat viaa. Exemplu: - chiscarul (Endontomyzon dan fordi). b) Gnatostome - vertebrate cu flci cuprinde : - supraclasa peti: - cartila ginoi - osoi - supraclasa tetrapode: - amfibieni - reptile - psri - mamifere CLASA P ETII - vertebrate acvatice cu form hidrodinamic, corpul acoperit cu solzi, au nottoar e perechi (pectorale i abdominale) i neperechi (dorsal, codal, anal). Petii cartilagin oi au schelet cartilaginos, nottoarea codal are lobii inegali (heterocerc), gura este dispus subterminal, respir prin branhii adpostite n pungi branhiale ce se deschid l a exterior prin fante branhiale. Exemplu: rechinul, pisica de mare, vulpea de ma re, torpila, petele ferstru. Peti osoi : - au schelet osificat parial sau total, solzi lipsii de ghimpi, au glande care secret mucus, nottoarea codal are lobi egali (homoc erc); gura este dispus terminal, branhiile sunt adpostite n camerele branhiale, acop erite cu 27

opercule; au vezic nottoare (dup variaia volumului de gaz din ea se scufund sau se ri ic la suprafa). Se mpart n : - Acipenseride (sturioni, moruni, cega, pstruga, nisetru) cu scheletul parial osificat, iar nottoarea codal este heterocerc. Produc icre negre . - Teleosteenii (crap, pstrv, tiuca, scrumbie, somn, etc.) sunt peti evoluai, cu sch elet osos i nottoare codal homocerc. - Dipnoi - au respiraie dubl - prin branhii (cond i normale), prin vezica nottoare bine vascularizat cu rol de plmni (condiii de secet) n rurile din Africa i Australia. - Crossopterigieni - scheletul nottoarelor perechi asemntor cu scheletul membrelor de la tetrapode. Au respiraie dubl. Exemplu: Latimer ia - unicul reprezentant - Madagascar. Importan: ecologic deoarece petii sunt verigi importante n lanurile trofice din ecosistemele acvatice. Carnea i icrele sunt alim ente valoroase pentru o bun parte din populaia uman. CLASA AMFIBIENI - triesc i n ap e uscat, respir prin plmni i piele (umed, subire i bogat vascularizat). Sunt animale kiloterme (temperatura corpului variaz n funcie de temperatura mediului). Locomoia s e realizeaz prin salturi n mediul terestru i prin not n mediul acvatic; - larvele (mo rmolocii) respir prin branhii, se dezvolt prin metamorfoz. Se mpart n : - urodele (am fibieni cu coad). Exemplu: salamandra, tritonul. - anure (amfibieni fr coad). Exempl u: broasca de lac, brotcel. - apode (fr membre). Exemplu: scormonitorul inelat. CLA SA REPTILE - sunt vertebrate adaptate mediului terestru i secundar mediului acvat ic. Se deplaseaz prin trre, corpul acoperit de tegument cu solzi sau scuturi, respi raia pulmonar, sunt , n general, carnivore. au membre scurte i dispuse lateral, unel e nu au membre, ou cu nveli pergamentos i sunt primele vertebrate la care apar anex ele embrionare: amnios i alantoid (cu rol de protecie, excreie i respiraie). Se mpart - ofidieni - erpi - lacertilieni - oprle - chelonieni - broate estoase - crocodilien i - crocodili CLASA PSRI - adaptate la zbor: form aerodinamic, membrele anterioare t ransformate n aripi, corpul acoperit cu pene, puf, fulgi, oasele pneumatice, nu a u dini, oule acoperite cu o coaj calcaroas. Sunt homeoterme. Plmnii psrilor comunic i nou saci pulmonari, de unde se prelungesc uneori n oase care devin pneumatice. Z bor: - planat - aripi ntinse; - ramat - bat aripile. Psrile bune zburtoare au o prel ungire a sternului numit caren de care se prind muchii pectorali bine dezvoltai. Se numesc carenate. Cele fr caren = acarenate. Ex. struul, pasrea kivi. Psrile se pot cla ifica n: 28

- scurmtoare gina - nottoare raa, lebda, pinguinul, gsca slbatic; - rpitoare de uliul ginilor,oricarul, acvila; - rpitoare de noapte bufnia, cucuveaua; - columbifo rme porumbei, turturele; - paseriforme rndunica, ciocrlia, privighetoarea, vrabia, etc. Importan: surs de hran pentru unele carnivore i pentru om, distrug unele insect e duntoare plantelor. CLASA MAMIFERE - puii sunt hrnii cu laptele produs de mamele, sunt cele mai evoluate vertebrate, au pielea prevzut cu diferenieri cornoase (ghear e, copite, solzi, epi, pene) i glandulare (glande sebacee, sudoripare i mamare). Su nt homeoterme. Mamiferele populeaz toate zonele geografice i mediile de via. Dentiia este adaptat regimului de hran (insectivor, carnivor, erbivor, omnivor). Dup modul de reproducere i dezvoltare al puilor, se mpart n: - Monotreme-se nmulesc prin ou (ovi pare). Exemplu: ornitorinc, echidna. - Marsupiale - nasc puii incomplet dezvoltai , dezvoltarea este continuat n marsupiu unde se afl i mamelele. Ex: cangurul, crtia ma rsupial, lupul cu pung. - Placentarele - embrionul se dezvolt n uterul mamei, de car e se leag prin placent. Pe lng anexele embrionare aprute nc de la reptile amnios i oid apare placenta fixat de peretele uterului, ceea ce permite dezvoltarea complet a embrionului. Placentarele cuprind mamifere cum ar fi: - insectivore: ariciul, crtia, chicanul; - carnivore: cini, pisici, rsul, lupul, vulpea; - erbivore: nerumegto are (mistreul, calul) i rumegtoare (vaca, oaia, capra); - pinipede: foci, morse, edentate: furnicar, - chiroptere: lilieci, - roztoare: iepuri, oareci, - cetacee: balen, delfin, - proboscidieni: elefantul, - copitate: porc, urs, cal, - primate: maimua, omul. 29

CONSERVAREA BIODIVERSITII N ROMNIA Biodiversitatea (diversitatea speciilor) reprezint varietatea organismelor ce pop uleaz un anumit spaiu (habitat). Biodiversitate nseamn specii numeroase dar i un fond de gene imens care poate fi utilizat n ameliorarea plantelor cultivate. Plantele asigur nu doar hrana pentru toate celelalte organisme ci i produse de interes ind ustrial: fibre, colorani, esene, medicamente, uleiuri, tanani, aromatizani i oxigenul necesar respiraiei. Exploatarea iraional a diversitii organismelor a determinat disp ariia multor specii i chiar grupe ntregi de specii. Cnd biodiversitatea scade, fondu l genetic este puternic ameninat. Dei ideea ocrotirii naturii este veche, ea a dev enit o problem esenial a omenirii mai ales n ultima vreme cnd efectele deteriorrii med iului au devenit uneori catastrofale. Ci pentru protejarea mediului: - ocrotire u nor specii pe cale de dispariie printr-o legislaie corespunztoare, declarndu-le monu mente ale naturii. n ara noastr sunt declarate monumente ale naturii i ocrotite urmto arele specii de plante: floarea de col, garofia Pietrei Craiului, ghinura, sngele vo inicului, bulbucii de munte, iedera alb, papucul doamnei, laleaua pestri, floarea d e lotus, nufrul alb, brndua galben, ghimpele, crinul de pdure, bujorul romnesc, jneapn l, tisa, laricea etc.. Dintre animalele ocrotite fac parte: aspretele i lostria, b roasca de mlatin, broasca estoas de uscat, arpele de nisip, pelicanul comun, pelicanu l cre, lebda,loptarul, dropia, corbul, cocoul de munte, cocoul de mesteacn, bufnia, ca ra neagr, rsul etc.. - nfiinarea de parcuri i rezervaii naturale unde s fie asigurate ondiii optime pentru unele specii de plante i animale aflate n pericol. n ara noastr a ceast aciune a nceput nc de la sfritul secolului al XIX- lea, printre iniiatori afln Dimitrie Brndza, ntemeietorul Grdinii Botanice din Bucureti. n 1928, Emil Racovi prop ne elaborarea unei legi speciale pentru ocrotirea unor specii considerate 30

adevrate comori. n 1930 este nfiinat Comisia Monumentelor Naturii. Aceasta a pus sub ocrotire Rezervaiile naturale Parcul Naional Retezat, Pietrosul Rodnei, Pdurea Letea ra Craiului, Codrul Secular Sltioara. Parcul Delta Dunrii, Parcul Naional Retezat i Pa cul Naional din Munii Rodnei sunt recunoscute pe plan internaional ca rezervaii ale biosferei. n prezent, de ocrotirea naturii se ocup o serie de organisme naionale i i nternaionale: Ministerul Apelor, Pdurii i Proteciei Mediului, Comisia pentru Ocrotir ea Monumentelor Naturii (n ara noastr), UNESCO, OMS (Organizaia Mondial a Sntii), UI niunea Internaional pentru Conservarea Naturii) pe plan mondial. CAP. II. CELULA UNITATEA STRUCTURAL I FUNCIONAL A VIEII STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA I ROLUL COMPONENTELOR CELULEI Definiie: celula este unitatea structural i funcional a organismelor. Poate exista in dependent sau n complexe celulare. Cnd este independent, reprezint un sistem biologi c deschis (deoarece reunete mai multe componente sau subsisteme). Cnd este integra t ntr-un esut, celula reprezint un subsistem care se subordoneaz sistemului (esutului) din care face parte. Tipuri de celule Exist dou tipuri fundamentale de organizare celular: procariot i eucariot. Organizarea de tip procariot este caracteristic org anismelor din regnul Monera: bacterii i cianobacterii. Organizarea de tip eucario t este ntlnit la toate celelalte organisme. CELULELE PROCARIOTE au organizare simpl, iar materialul lor nuclear nu este delimitat de citoplasm; au dimensiuni reduse, form sferic sau cilindric. Structur: 1. Peretele celular rigid, dominant lipoprotei c. Conine o component specific numit sac mureinic. 2. Membrana celular sau plasmalema delimiteaz citoplasma. Este lipoproteic, are dou straturi de fosfolipide printre c are se gsesc proteine globulare. 3. Citoplasma - ocup tot spaiul celular. Este o so luie coloidal n care mediul de dispersie este apa , iar faza dispersat sunt substanel e organice i minerale. n 31

celulele tinere, citoplasma ader strns la membran i se prezint ca o mas dens, omogen. elulele mature, citoplasma se deprteaz de membran, capt aspect granulat i se vacuolize az. 4. Materialul genetic (nucleoid sau echivalent nuclear). Nu are nveli nuclear, se afl direct n citoplasm. Este reprezentat printr-un singur cromozom, alctuit dintr o molecul de ADN de form circular, foarte bine pliat. nainte de diviziune, n celul pot fi 2 sau 4 cromozomi. Cromozomul bacterian poart informaia genetic necesar coordonrii metabolismului, creterii i multiplicrii celulare. 5. Ribozomii particule citoplasm atice foarte mici, alctuite din ARN i proteine. Numrul lor variaz n funcie de starea d e activitate a celulei. Rol : sinteza proteinelor. 6. Aparatul fotosintetic prez ent la bacteriile fotosintetizatoare. Este format din lamele i vezicule ale membr anei celulare (tilacoide). Conine pigmeni fotosintetizatori. La bacterii aparatul fotosintetizator este legat de membran, iar la algele albastreverzi = cianobacteri i este separat de membran. 7. Mezozomii sunt structuri formate prin invaginarea m embranei celulare. De ei este ancorat cromozomul bacterian. Au funcii multiple, d ar n special, particip la respiraia celular. 8. Incluziunile celulare sunt produi met abolici aflai temporar n celul. Pot fi organici (amidon, glicogen) sau anorganici ( CaCO3, sulf coloidal). Celul procariot Se nmulesc prin diviziune direct sau sciziparitate. CELULE EUCARIOTE - au forme diverse i structur complex; - dimensiuni medii 10-30 ; - prezint compartim entarea spaiului celular printr-un sistem de membrane (citomembrane sau endomembr ane). Structur 1. Membrana celular (membrana plasmatic, plasmalema ) este un nveli un iversal de natur lipoproteic. Moleculele componente sunt dispuse conform 32

modelului n ,,mozaic fluid (proteinele sunt dispersate pe i n straturi de fosfolipid e rezultnd un caracter mozaicat). Fosfolipidele conin grupri polare hidrofile i hidr ofobe. Cele hidrofile se orienteaz spre interiorul, respectiv exteriorul membrane i, iar cele hidrofobe spre mijlocul membranei.

Structura membranei celulare Lipidele reprezint o barier n calea substanelor hidrofi le sau ncrcate electric dar sunt permeabile pentru substanele lipofile. Proteinele reprezint componenta funcional; asigur specificitatea membranelor. Ele se pot gsi la exteriorul stratului lipidic (extrinseci) sau n interior (intrinseci). Dac travers eaz stratul lipidic rezult proteine transmembranare. Proteinele ,,permit trecerea a numitor substane n celul. Asigur schimburile selective ntre celul i mediul extern. 2. eretele celular este o structur ntlnit doar la ciuperci, alge i plante. Este un nveli uplimentar, rigid dominant polizaharidic. Este considerat component neviu sau ne protoplasmatic. Are rol de exoschelet (schelet extern). Asigur rezistena plantei l a factori de mediu i la aciunea gravitaiei. Pereii celulari sunt solidarizai ntre ei p rintr-o formaiune numit lamel mijlocie.

Peretele celular i lamela mijlocie La plante, componenta de baz a peretelui celula r este celuloza (considerat cea mai abundent substan organic din natur). n cazul ciupe cilor, componenta de baz este chitina, celuloza fiind absent. Pereii celulari prezi nt pori, numii punctuaiuni. La acest nivel, ajung cordoane citoplasmatice care vor realiza conexiuni funcionale cu celulele vecine. Ele se numesc plasmodesme. Pereii celulari pot fi impregnai cu diverse substane care le confer o rezisten sporit; cu su berin (la plantele lemnoase la care se distruge epiderma, iar funcia de aprare este luat de un esut numit suber sau lignin (n pereii vaselor lemnoase). 3. Citoplasma constituent universal viu sau protoplasmatic. Cuprinde spaiul dintre membrana cel ular i nucleu. Este format dintr-o substan fundamental numit citosol sau hialoplasm s matrix citoplasmatic i organite celulare. 33

Citosolul este o soluie coloidal care se poate afla sub form relativ fluid numit sol (n celulele cu activitate fiziologic intens) sau n stare vscoas numit gel (n celulele metabolism latent). Cele dou stri sunt reversibile. 4. Organitele celulare sunt c ompartimente celulare delimitate de membrane simple sau duble i n care se desfoar pro cese metabolice specifice, relativ independente de alte compartimente (reticul e ndoplasmatic, dictiozomi, mitocondrii, lizozomi, centrozom, plastide, vacuole). Excepie: ribozomii, care nu sunt delimitai de membrane dar sunt considerai organite celulare pentru c au rol foarte important n sinteza proteinelor. 5. Ribozomii - a u aspect de granule dispersate n citoplasm sau ataate de membranele reticulului end oplasmatic (RE). Se mai numesc granulele lui Palade. Sunt formai din dou subuniti in egale, n compoziia crora intr ARN i proteine (sunt ribonucleoproteine). Au rol n sinte za proteinelor. 6. Reticulul endoplasmatic - un sistem de canalicule ramificate, uneori cu dilataii numite vacuole. Leag membrana celular de membrana extern a nucle ului i se extinde n tot spaiul celular. Asigur transportul intra i intercelular. Poat e fi neted (REN) sau rugos (REG) acesta din urm avnd ataai ribozomi pe membrane i par ticip la sinteza de proteine. 7. Dictiozomii (aparatul Golgi) sunt vezicule aplat izate, strns solidarizate, delimitate de citomembrane. Din ei se pot desprinde ve zicule n care sunt mpachetate substane care vor fi transportate n alte pri ale celulei sau la exterior. Rol: secret polizaharide, enzime sau hormoni. Aparat GOLGI 8. Lizozomii - sunt vezicule delimitate de membrane n care se afl enz ime hidrolitice. Rol: degradarea enzimatic a unor substane. Se mai numesc ,,stomac ul celulei. Se gsesc mai ales n celula animal. 9.Vacuolele - compartimente vezicular e, delimitate de o membran numit tonoplast. Au rol n depozitarea apei, a unor ioni minerali sau substane organice diverse. Totalitatea lor formeaz vacuomul celular. 10. Mitocondriile sunt organite prezente n toate celulele eucariote aerobe. Au fo rm, numr i mrimi variabile. Sunt organite autodivizibile deoarece conin ADN, ARN, rib ozomi i proteine specifice, adic un aparat genetic de tip procariot. Concluzia: mi tocondriile sunt la origine bacterii de tip aerob care au ajuns n simbioz cu celul a eucariot. Structur: - nveliul mitocondrial este format din dou membrane: extern (net ed i cu numeroi pori) i intern (cutat, nalt impermeabil i energizant); 34

- matrixul mitocondrial, este o soluie de substane organice i minerale n care domin e nzimele care catalizeaz reaciile din ciclul Krebs (degradarea acidului piruvic la dioxid de carbon, ap i energie). - aparatul genetic de tip procariot. Rol: asigur r espiraia celular (uzinele energetice ale celulei). Mitocondria Plastidele sunt organite specifice organismelor vegetale (alge i plan te). Totalitatea plastidelor dintr-o celul formeaz plastidomul. Sunt autodivizibil e. Au forme i mrimi diferite. Se clasific n: - Fotosintetizatoare (cloroplaste, rodo plaste, feoplaste) - Nefotosintetizatoare (leucoplaste, cromoplaste). Plastidele provin din proplastide care sunt plastide mici, nedifereniate, care se divid. Le ucoplastele - sunt plastide fr pigmeni (incolore), cu rol n depozitarea unor substane de rezerv: amidon (amiloplaste), uleiuri volatile (oleoplaste) sau proteine (pro teoplaste). Cromoplastele sunt plastide colorate n galben, portocaliu sau rou. Coni n pigmeni carotenoizi (xantofila, carotina). Ex. petalele florilor. Cloroplastele - au rol n procesul de fotosintez deoarece conin pigmeni asimilatori - clorofile. L a algele roii, ntlnim rodoplastele care conin un pigment rou, ficoeritrina, alturi de clorofila a i d. La algele brune se gsesc feoplastele, care conin fucoxantin (pigmen t brun) i clorofila a + c. Purttorii de pigmeni de la alge se mai numesc cromatofor i. Structura unui cloroplast: - nveliul cloroplastelor este dublu: membrana extern i membrana intern; - stroma - este substana fundamental n care se afl enzime care cata lizeaz reaciile de ntuneric ale fotosintezei (ciclul Calvin). - aparatul genetic fo rmat din ADN i ARN proprii, alturi de proteine i ribozomi proprii. Se replic (se div id) independent de informaia din nucleu. Este un aparat genetic de tip bacterian. Concluzie: plastidele sunt la origine bacterii fotosintetizatoare simbionte. 35

sistemul tilacoidal - format din vezicule aplatizate numite tilacoide. Tilacoide le sunt asociate i ordonate unul peste altul sub form de fiicuri cilindrice numite grane. Zonele dintre grane se numesc intergrane. Membranele tilacoidale se deose besc de alte membrane pentru c au pigmeni clorofilieni datorit crora sunt capabile d e conversia energiei luminoase n energie chimic, n cadrul reaciilor de lumin ale foto sintezei. -

Cloroplast Nucleul - este cel mai voluminos organit. Conine informaia genetic i are rol coordonator al celulei. Este autodivizibil. Celulele pot fi mononucleate (ma joritatea), binucleate (celulele hepatice) sau polinucleate (celulele musculare striate). Forma nucleului este de obicei, sferic sau turtit atunci cnd sunt pline c u produi metabolici, care mping nucleul n apropierea membranei celulare. Celulele a ctive au un nucleu lobat (ofer o suprafa mare de schimb). Structur: - nveli format din dou membrane prevzute cu pori (pentru schimburile de substane dintre nucleu i citop lasm). nveliul difereniaz celula eucariot de cea procariot. - nucleoplasma (carioplasm ) are consisten fluid. n nucleoplasm sunt nglobate cromatina i nucleolul sau nucleol Cromatina este alctuit din ADN, ARN, proteine histonice i nonhistonice, ioni de ca lciu i magneziu, lipide. n timpul diviziunii celulare, cromatina se spiralizeaz i fo rmeaz cromozomii. Nucleolul este format din ARN i proteine i are rol n biogeneza rib ozomilor. ADN-ul conine informaia genetic necesar celulei. Pe baza acestei informaii se realizeaz sinteza substanelor necesare metabolismului celular i se asigur transmi terea acesteia la alte celule n procesul de diviziune. ARN-ul se sintetizeaz pe ma tri de ADN i poate fi: ARNmesager care copiaz un segment de ADN i transport acest mesa n citoplasm la ribozomi unde are loc sinteza de proteine; ARNde transport care lea g anumii aminoacizi i i transport la locul sintezei proteice, ARN ribozomal care intr alctuirea ribozomilor alturi de proteinele ribozomale. Cilii i flagelii - sunt orga nite prezente doar la anumite celule care se pot deplasa. 36

Un flagel are: membran, teac, axonem (format din proteine contractile). La baza flag elului / cilului, se afl corpul bazal care genereaz axonema i coordoneaz micrile organ itelor. Centrozomul - se afl n celulele animale. Este format din doi centrioli aezai perpendicular unul pe cellalt. n jurul lor se afl o zon plasmatic mai dens, numit cen rosfer. n prima etap a diviziunii (profaz), centriolii se deplaseaz spre polii celule i i, ntre ei, se formeaz fusul de diviziune. De filamentele fusului de diviziune se ataeaz cromozomii prin intermediul centromerelor. Funciile celulei: 1. Excitabilit atea este rspunsul specific dat de o celul la aciunea unui factor de mediu. 2. Micar ea - presupune deplasarea activ a unor constitueni celulari (mitocondrii, cloropla ste), precum i curenii citoplasmatici din celul. Unele celule au cili, flageli sau pseudopode. 3. Semipermeabilitatea - este proprietatea membranei celulare de a f i permeabil pentru ap i anumite substane sub form de ioni sau molecule i impermeabil p ntru substane de dimensiuni mari. 4. Transportul celular - poate fi pasiv (fr consu m de energie) prin difuziune (deplasarea moleculelor de la concentraie mare la co ncentraie mic) i prin osmoz (trecerea apei prin membrane dintr-o soluie diluat spre o soluie concentrat) sau activ, cu consum de energie. Se realizeaz mpotriva gradientul ui de concentraie (de la concentraie mic la concentraie mare), prin utilizarea prote inelor de transport, canalelor sau pompelor ionice. 5. Polarizarea electric a mem branei - datorit repartiiei inegale a ionilor (+) i (-) pe cele dou fee ale membranei . DIVIZIUNEA CELULAR Diviziunea celular asigur continuitatea vieii. Se finalizeaz cu nmulirea celulelor i, a urmare, cu nmulirea organismelor (n cazul celor unicelulare), cu formarea corpulu i sau cu formarea gameilor. Factorii diviziunii celulare pot fi interni sau exter ni. Factorii interni se refer la starea de sntate a celulelor i la procesele metabol ice care duc la dublarea coninutului celular. Factorii externi pot fi: temperatur a, diferite substane stimulatoare, vitamine, radiaii X. Cnd celulele cresc, nu-i mai pot ndeplini funciile n organism. Prin diviziune, se restabilete volumul iniial. Per ioada de la formarea unei celule i pn la ncheierea diviziunii celulare, poart numele de ciclu celular. Durata ciclului celular difer de la un tip de celul la altul. Ci clul celular cuprinde dou etape: interfaza i diviziunea. Interfaza (interchineza) este etapa dintre dou diviziuni succesive. Cuprinde aproximativ 90% din durata ci clului celular. Este subdivizat n trei perioade: G1 sau etapa presintetic se desfoar p rocese care pregtesc faza urmtoare: sinteza enzimelor implicate n replicarea ADN i n transcrierea informaiei genetice, decondensarea cromozomilor (care sunt monocroma tidici) i replicarea centrozomului; perioada S (de sintez) n care se replic material ul genetic i cromozomii devin bicromatidici; perioada G2 37

(postsintetic sau premitotic) n care se sintetizeaz moleculele necesare desfurrii mito ei. Diviziunea propriu - zis este relativ scurt (cc. 10%). Procesele din aceast eta p duc la diviziunea nucleului (cariochineza) i a citoplasmei (citochineza) i se fin alizeaz cu formarea a dou sau patru celule fiice. n diviziune sunt implicate mai mu lte formaiuni: cromozomii i fusul de diviziune. Cromozomii sunt structuri genetice care poart informaia ereditar. Numrul lor este constant pentru o anumit specie. ntre dou diviziuni (n interfaz), cromozomii se gsesc sub form decondensat, respectiv sub fo rm de cromatin. Cromatina are ca uniti structurale nucleosomii alctuii dintr-un cilind ru de proteine histonice pe care se nfoar fibra de AND, formnd cte o spir la fiecare c pt al cilindrului. Cromozomul din primele faze ale diviziunii are n componena sa do u elemente fibrilare (fibre de cromatin) numite cromatide. Cele dou cromatide ale u nui cromozom sunt omoloage (identice) din punct de vedere morfologic, biochimic, genetic i funcional; una reprezint copia celeilalte, deoarece rezult n urma unui fen omen de replicare semiconservativ. Se mai numesc cromatide surori sau cromozomi f ii. Cromatidele sunt unite ntr-un punct numit centromer. Dup poziia centromerului, cromozomii pot fi: metacentrici (zona central), submetacentrici (n apropiere de ce ntru), subtelocentrici (n apropiere de un capt) i telocentrici sau acrocentrici (n c aptul cromozomului). Cromozom metacentric Cromozom submetacentric Cromozom subtelocentric Cromozom telocentric

Setul de cromozomi caracteristic unei specii, formeaz cariotipul speciei. Fusul d e diviziune se formeaz pornind de la dou centre de organizare situate n apropierea nucleului. Cele dou centre (centrioli) se deplaseaz spre cei doi poli ai celulei i n tre ele se dispun microtubuli sub form de fus. Fusul de diviziune se formeaz numai n timpul diviziunii celulare, la nceputul metafazei i are rolul de a repartiza n mo de egal cromozomii fii n cele dou celule fiice care rezult n urma diviziunii. Divizi unea celular poate fi direct i indirect. Diviziunea direct (amitoza) Este specific pro cariotelor, rar eucariotelor (n cazul tumorilor). Nu se formeaz fus de diviziune. Celula mam, ajuns n stadiul de maxim cretere, se scindeaz printr-un sept transversal n dou celule fiice, identice sau aproape identice. Septul este format din membrana plasmatic i din peretele celular. 38

Diviziune direct prin formarea unui perete transversal Diviziunea indirect (carioc hineza) Dup locul unde se desfoar i tipul de celule fiice care rezult, cariochineza es te de dou tipuri: mitotic sau mitoza i meiotic sau meioza. 1. Mitoza - este diviziun ea celulelor somatice. Se caracterizeaz prin pstrarea numrului de cromozomi. Celula care intr n diviziune are 2n cromozomi (dou seturi de cromozomi: un set de la mam i un set de la tat), adic este diploid. n urma mitozei rezult dou celule fiice, fiecare cu 2n cromozomi. Mitoza se desfoar n urmtoarele etape: profaza, metafaza, anafaza i telofaza. Profaza s e caracterizeaz prin condensarea cromozomilor (spiralizarea acestora), dezorganiz area progresiv a nucleolului, deplasarea la polii opui a centriolilor i formarea fu sului de diviziune i dezorganizarea membranei nucleare. Interfaza Profaza

Metafaza este etapa n care cromozomii bicromatidici se spiralizeaz la maxim i se pr ind cu centromerii de filamentele fusului de diviziune. Cromozomii bicromatidici se aaz ntr-un singur plan formnd placa ecuatorial sau metafazic. n aceast faz, crom i pot fi fotografiai, decupai i ordonai n perechi obinnd cariotipul speciei respective 39

placa ecuatorial Metafaza Anafaza n care cromozomii cliveaz longitudinal de la nivelul centromerilo r i devin monocromatidici. Anafaza este considerat ca fiind momentul n care cromozo mii monocromatidici se afl la jumtatea distanei dintre ecuator i polii celulei. Anafaza Telofaza ncheie diviziunea nucleului. Fenomenele sunt invers fa de profaz: c romozomii se decondenseaz, reapar nucleolii, se reface membrana nuclear i dispare f usul de diviziune. Telofaza Paralel sau succesiv cu evenimentele telofazei are loc diviziunea citop lasmei sau citochineza. La plante, citochineza se realizeaz prin formarea unui pe rete transversal, iar la animale are loc trangularea progresiv, median a celulei ma m. Celule fiice diploide 40

2. Meioza - este ntlnit la organismele cu nmulire sexuat i contribuie la meninerea co ant a garniturii cromozomale, caracteristic unei specii. La plante, duce la formar ea celulelor reproductoare asexuate (spori) i se mai numete sporal, iar la animale s e finalizeaz direct cu formarea gameilor i se numete gametic. Meioza duce la njumtir mrului de cromozomi i, implicit, a cantitii de ADN n celulele fiice. n meioz, celula i iial diploid se divide de dou ori dei cantitatea de ADN s-a dublat o singur dat. Meioz se desfoar n dou etape: reducional (meioza I) i ecvaional sau de maturaie (meioza finalizeaz cu patru celule haploide.

Etapa reducional. Se desfoar n aceleai faze ca i mitoza. Profaza I este mult mai lung cea mitotic. Cel mai important eveniment l reprezint mperecherea cromozomilor omolo gi i formarea bivalenilor sau tetradelor cromozomiale (cromozomii din aceeai perech e se numesc omologi i sunt formai din cte dou cromatide fiecare, n total patru cromat ide, adic o tetrad). Locurile n care cromozomii se ating se numesc chiasme. La aces t nivel, cromozomii se pot rupe i pot realiza schimburi de gene, fenomen numit cr ossing-over. Rezult cromozomi recombinai care asigur variabilitatea organismelor. Alte evenimente: - condensarea cromozomilor, dispariia nucleolului i dezorganizare a membranei nucleare, formarea fusului de diviziune. 41

Profaza I Metafaza I cromozomii, sub form de tetrade se aeaz n plan ecuatorial formnd placa metafazic. bivaleni n placa metafazic Metafaza I Anafaza I - cromozomii bicromatidici se despr ind din tetrade i se afl la jumtatea drumului dintre ecuator i poli. Spre fiecare po l pornete cte un set de cromozomi (n). Anafaza I Telofaza I - cromozomii bicromatidici ajung la polii celulei, se despi ralizeaz, reapar nucleolii i se refac membranele nucleare. Fusul de diviziune disp are. Telofaza I Urmeaz citochineza i rezult dou celule fiice, fiecare cu n cromozomi (cel ule haploide). Celule fiice haploide Etapa ecvaional sau meioza II se desfoar ca o mitoz obinuit cu: profaza II, metafaza anafaza II, telofaza II. 42

ntre meioza I i meioza II nu mai este nevoie de interfaz pentru c deja cromozomii su nt bicromatidici. Profaza II este foarte scurt: se dezorganizeaz nveliul nuclear, se formez fusul de diviziune, se spiralizeaz cromozomii. Metafaza II - cromozomii bi cromatidici se prind prin centromeri de fusul de diviziune i se dispun ntr-un sing ur plan n placa metafazic. Anafaza II - se desprind cromatidele i se formeaz cromozo mi monocromatidici, care vor fi trai spre polii celulei. Se gsesc la jumtatea dista nei spre poli. Telofaza II se individualizeaz nucleele haploide prin formarea nveliu lui nuclear. Rezultatul final: patru celule haploide (cu jumtate din numrul de cro mozomi al celulei mam). Importana diviziunii Meioza i mitoza sunt dou mecanisme aprut e n cursul evoluiei organismelor prin care se asigur multiplicarea, perpetuarea i ev oluia sistemelor biologice sau autoreproducerea sistemelor vii. Mitoza genereaz un iformitate i asigur continuitatea; meioza genereaz biodiversitate i promoveaz discont inuitatea i evoluia organismelor. CAP. III.

EREDITATEA I VARIABILITATEA LUMII VII A. CONCEPTE Definiie: ereditatea este capacitatea organismelor vii de a transmite trsturile lor specifice descendenilor. Rezult c ereditate este o trstur caracteristic tuturor organ smelor, are caracter universal. Variabilitatea este proprietatea organismelor de a se deosebi unele de altele prin anumite caractere. Asemnrile sau trsturile eredit are constituie informaia genetic sau zestrea ereditar a organismelor. Ereditatea as igur existena speciei dar i transmiterea caracteristicilor individuale (ex. culoare a prului, a ochilor) de la prini la urmai. Unitatea genetic purttoare a informaiei gen tice este gena. Gena reprezint un segment din macromolecula de ADN care conine inf ormaia necesar sintezei unei catene polipeptidice. Totalitatea genelor care intr n s tructura genetic a unui organism, constituie genotipul acelui organism. Totalitat ea manifestrilor morfologice , fiziologice, biochimice i comportamentale ale unui organism, constituie fenotipul acestuia. Fenotipul este rezultatul interaciunii d intre genotip i mediu. Exemplu: n cazul culorii ochilor, genotipul BB sau Bb deter min nuane nchise (fenotip), iar bb (genotip) determin culoarea albastr (fenotip). 43

Genele au fost numite iniial factori genetici sau ereditari. Ele sunt situate n cr omozomi, ntr-o succesiune liniar, fiecare ocupnd un anumit loc numit locus genic (p lural, loci genici). Pe cromozomii omologi (din aceeai pereche), genele perechi o cup acelai locus i se numesc gene alele. Ele apar prin mutaia genei normale sau slbat ice i influeneaz acelai caracter. Dac un organism conine gene alele identice (AA sau a a), se numete homozigot, iar, dac are gene alele diferite (Aa), se numete heterozig ot. Variabilitatea poate fi definit ca diferenele existente ntre indivizii aceleiai specii sub raportul nsuirilor genotipice i fenotipice. Variaiile sunt rspunsuri ale o rganismelor la factorii din mediul extern sau intern.

B. MECANISMELE DE TRANSMITERE A CARACTERELOR EREDITARE Legile ereditii Primele legi ale geneticii au fost elaborate de Gregor Mendel n urm a studiilor efectuate pe plante de mazre. Mazrea (Pisum sativum) este o plant autog am, deoarece realizeaz autopolenizarea. Din aceast cauz, diferitele varieti de mazre s pstreaz nemodificate, ca linii pure, de-a lungul generaiilor. Aceste linii pure au o structur homozigot i au fost utilizate de Mendel n experimentele de hibridare. Hi bridarea este ncruciarea dintre organisme care se deosebesc prin una sau mai multe perechi de caractere ereditare. Procesul se noteaz simbolic cu X. Dac organismele se deosebesc printr-o singur pereche de caractere, procesul se numete monohibrida re; prin dou perechi, dihibridare, etc. Rezultatul hibridrii este un organism hibr id, cu structur heterozigot sau impur (Aa). Exemplu: prin ncruciarea plantelor care p roduc flori roii (AA) cu plante care produc flori albe (aa), se obin plante care a u flori roii. Plantele obinute constituie prima generaie sau F1. Caracterul de floa re roie care s-a manifestat la plantele hibride din F1 a fost numit caracter domi nant i notat cu liter mare: A. Caracterul de floare alb, care a rmas ascuns la plant ele din F1, a fost numit recesiv i notat cu liter mic: a. Plantele din F1 au fost lsate s se autopolenizeze i a rezultat generaia a doua, F2, n care trei pri din plante au produs flori roii i o parte , flori albe. Apariia 44

a dou tipuri de caractere din organismele hibride, se numete segregare. Segregarea a fost de 3 dominant la 1 recesiv.

Interpretarea rezultatelor n pistilul plantelor din F1 s-au produs 50% oosfere cu factorul ereditar A i 50% oosfere cu factorul ereditar a. n stamine s-au format 5 0% gruncioare de polen cu factorul A i 50% gruncioare de polen cu factorul a. Se ob serv c gameii sunt puri din punct de vedere genetic, deoarece ei rezult prin meioz i f iecare va avea doar unul din factorii ereditari pereche. n celulele somatice, fac torii ereditari sunt sub form de perechi. Gameii formai se unesc pe baz de probabili tate: oricare gamet femel are ansa de a se uni cu oricare gamet mascul i invers. n F2 rezult de fapt trei structuri genetice i dou fenotipuri: 25% - AA organisme homo zigote dominante 50% - Aa - organisme heterozigote 25% - aa - organisme homozigo te recesive Raportul de segregare dup genotip este de 1:2:1, iar dup fenotip este de 3:1. Pe baza acestor experiene, Mendel a formulat primele legi ale ereditii: Leg ea I sau legea puritii gameilor, conform creia gameii sunt totdeauna puri din punct d e vedere genetic deoarece conin doar un factor din perechea de factori ereditari. Legea a II-a sau legea segregrii independente a perechilor de caractere. Conform acestei legi, dac se ncrucieaz dou organisme care difer ntre ele prin mai multe perec i de caractere, fiecare caracter se transmite independent, pe baza legii anterio are (gameii vor conine cte un factor din fiecare pereche). Exemplu: prin ncruciarea nt re plante de mazre cu bob neted i de culoare galben cu plante care au boabe zbrcite i verzi, rezult n F1 numai plante hibride cu bob neted i de culoare galben. Dac notm cu A factorul ereditar pentru bob neted, cu a factorul ereditar pentru bob zbrcit, cu B factorul pentru culoare galben i cu b factorul ereditar pentru culoare verde, organismele parentale vor fi AABB, respectiv aabb, iar organismele din F1 vor a vea genotipul AaBb. Fiecare organism hibrid va produce patru tipuri de gamei: AB, Ab, aB, ab. Prin combinarea celor patru tipuri de gamei femeli cu cele patru tip uri de gamei masculi obinem urmtoarele combinaii. Gamei AB Ab 45 aB ab

AB Ab aB ab AABB AABb AaBB AaBb AABb AAbb AaBb Aabb AaBB AaBb aaBB aaBb AaBb Aab b aaBb aabb

Se obin 16 combinaii genotipice: n 9 dintre acestea se afl factori ereditari dominani (AABB; AABb; AaBb; AaBB), care determin fenotipul bob neted i de culoare galben. n trei combinaii intr factorul dominant pentru aspectul neted (AA sau Aa) alturi de f actorul pentru culoare n stare homozigot recesiv (bb); n alte trei combinaii se afl fa ctorul B (BB sau Bb) alturi de factorul a n stare homozigot. O singur combinaie va pr ezenta ambele caractere n stare recesiv homozigot (aabb). Raportul de segregare dup fenotip va fi: 9:3:3:1. Importana legilor ereditii Mendel a pornit de la constatare a c n celulele somatice factorii ereditari (genele) se gsesc sub form de perechi, ia r, n timpul meiozei, se despart i se formeaz gameii puri din punct de vedere genetic . n procesul fecundaiei are loc unirea la ntmplare a gameilor de sex opus i rezult ind vizi la care se manifest caracterul dominant i indivizi la care se manifest caracte rul recesiv. Transmiterea caracterelor ereditare se realizeaz prin intermediul fa ctorilor ereditari (genelor) situai n cromozomi i prezeni n toate celulele corpului. Abateri aparente de la legile mendeliene Relaii ntre gene alele n afar de relaia domi nan - recesivitate, ntre genele alele se pot manifesta i ale raporturi: semidominana, supradominana, polialelia, gene letale, codominana. Semidominana sau dominana incom plet se manifest n cazul hibrizilor care au genele alele n stare heterozigot i manife t un fenotip intermediar ntre fenotipurile parentale. Exemplu: la barba-mpratului, M irabilis jalapa, exist structura genetic tip RR, care determin flori de culoare roie i structura tip rr, care determin flori de culoare alb. n urma hibridrii, rezult plan te cu flori roz i genotipul Rr. 46

n F2 are loc segregarea: o parte plante cu flori roii, dou pri plante cu flori roz i o parte plante cu flori albe. Segregarea genotipic este identic cu cea fenotipic: 1: 2:1. Supradominana n acest caz, organismele heterozigote manifest caracterul domina nt mult mai puternic dect forma homozigot dominant. Exemplu: la musculia de oet, Dros ophila melanogaster, culoarea ochilor este rou - crmiziu i este dat de genele dominan te w+w+. Prin mutaia genei normale sau slbatice, au aprut forme cu ochi albi, carac ter dat de gena recesiv w, n stare homozigot. Prin ncruciarea ntre forma normal w+w+ c forma mutant ww, au rezultat hibrizii w+w, la care culoarea roie este mai intens d ect la forma w+w+. Polialelia apare prin mutaii succesive ale genei normale cu for marea genelor alele a1, a2an, care determin variaii ale aceluiai caracter la indivizii unei populaii. Exemplu: culoarea bobului de gru variaz de la rou la alb trecnd prin 15 nuane intermediare, n funcie de genele alele prezente n genotipul acestuia. Genel e letale sunt genele care n stare homozigot determin moartea organismului. Exemplu: oarecii galbeni sunt totdeauna heterozigoi deoarece, prin ncruciarea a doi oareci ga lbeni, se obin att oareci galbeni ct i oareci de alt culoare. Raportul de segregare es e de 2:1.

Prin sacrificarea femelelor gestante, s-a constatat c unii embrioni cu blana galb en erau deja mori. Gene codominante - n populaia uman exist trei gene care determin gr pele sanguine: LA, LB i l. Fiecare individ are doar dou dintre aceste gene rezultnd urmtoarele combinaii: LALA (grupa A homozigot), LAl (grupa A heterozigot), LBLB ( grupa B homozigot), LBl (grupa B heterozigot), ll (grupa 0) i LALB (grupa AB). Ge nele LA i LB sunt dominante asupra genei l iar, mpreun sunt codominante deoarece da u un fenotip nou: grupa de snge AB. Fenomenul se numete codominan. Cunoaterea modului de transmitere a grupelor sanguine este important n stabilirea paternitii i n realiza rea transfuziilor de snge. C. TEORIA CROMOZOMIAL A EREDITII 47

Explicarea mecanismelor de transmitere a caracterelor ereditare revine colii amer icane condus de Thomas H. Morgan. Morgan a lucrat pe musculia de oet (Drosophila me lenogaster) i a dovedit rolul cromozomilor, respectiv al ADN, n transmiterea carac terelor ereditare. Cercetrile ulterioare au demonstrat c ADN-ul este substana eredi tar, substratul chimic al ereditii la toate organismele. Pe baza experimentelor efe ctuate, Th. Morgan i colaboratorii au elaborat tezele teoriei cromozomiale a ered itii. Conform primei teze, genele sunt situate n cromozomi una n continuarea celeila lte, adic linear. Acest lucru este normal avnd n vedere c un organism are mai multe caractere ereditare, respectiv gene, dect numrul de cromozomi. Genele sunt plasate n locuri specifice numite loci genici. A doua tez este cea a transmiterii n bloc (n lnuit) a genelor aflate n acelai cromozom. Procesul se numete linkage. n timpul divizi unii, cromozomii i pstreaz integritatea lor morfologic, transmindu-se ca uniti indep te de la celula mam la celulele fiice. Exemplu: prin ncruciarea unei musculie femel n ormal (aripi normale i ochi normali) cu un mascul dublu mutant (ochi cafenii i arip i vestigiale), obinem n F1 numai musculie normale.

Dac se ncrucieaz un mascul din F1 cu o femel dublu mutant (ncruciarea cu o form homo de tip parental se numete backcross sau retroncruciare i este o metod de analiz geneti c) vom obine 50% musculie normale dar heterozigote i 50% musculie dublu mutante (rapo rt de segregare 1:1). Genele s-au transmis nlnuit deoarece se aflau pe acelai cromoz om. Dac genele ar fi fost pe cromozomi diferii, ar fi avut loc o segregare de tip mendelian i ar fi aprut combinaii noi prin recombinare intercromozomial. 48

n cazul n care se utilizeaz o femel cu aripi normale i corp de culoare neagr i un masc l cu aripi vestigiale i corp gri normal, obinem n F1 organisme normale dublu hetero zigote. O femel heterozigot din F1 se ncrucieaz cu un mascul dublu mutant recesiv i re zult generaia F2 cu patru tipuri de organisme: 83%-prezint caractere care seam cu fo rma matern i patern i 17%- sunt indivizi recombinai genetic, aprui n urma crossing-ov ului.

Obs. Femelele au grupele de linkage mai slabe i permit ruperea cromatidei. Aceast abatere de la linkage determin realizarea unei recombinri de gene. tim c n profaza I meiotic are loc schimbul reciproc de gene sau crossing over. Crossing overul este cea de a treia tez a teoriei cromozomiale. Cunoatem c n meioz (profaza I) cromozomii parentali se grupeaz n perechi de omologi sau bivaleni. Fiecare cromozom are dou cr omatide, aa nct bivalenii conin 4 cromatide. n procesul de crossing - over particip do r dou dintre cele 4 cromatide i ca urmare , procesul de schimb este de 50%. 49

n final, fiecare cromatid va deveni cromozom independent i va ajunge ntrun gamet. Vo r rezulta doi gamei de tip parental (nemodificat) i doi modificai (recombinai). Datorit crossingover-ului are loc recombinarea intracromozomial. Pe de alt parte, cr omozomii materni i paterni nu se vor duce n gamei dup o anumit regul ci la ntmplare. st proces se numete recombinare intercromozomial (un gamet are n cromozomi dar nu vor fi toi de la mam sau toi de la tat) sau ,,dansul cromozomilor. Gamei rezultai prin recombinare intercromozomial n urma procesului de fecundaie dintr e doi gamei de sex opus se formeaz zigotul care va pstra caracterele prinilor si. Tran smiterea continu a caracterelor este asigurat de macromoleculele de ADN (cromozomi ) care au o proprietate unic, aceea de a servi ca matri pentru formarea a noi molec ule identice prin replicare semiconservativ. ADN este format din uniti numite nucle otide. Exist 4 tipuri de nucleotide n funcie de baza azotat pe care o conin. Cele 4 b aze azotate sunt purinice (adenina i guanina) sau pirimidinice ( timina i citozina ). n cadrul catenelor de ADN, bazele azotate se leag complementar prin puni de hidr ogen: A=T i G C. Punile sunt duble ntre A i T i triple ntre G i C. 50

Se formeaz 2 molecule de ADN (cromozomi), fiecare cu cte o caten nou i una veche (sem iconservativ). Cele 2 molecule sunt identice, fiecare ajungnd ntr-una din celulele fiice. D. DETERMINISMUL CROMOZOMIAL AL SEXELOR Tipul Drosophila de determinism cromozomial al sexelor se regsete i la mamifere, in clusiv la om, i la unele plante spanac, cnep, hamei. Th. Morgan a demonstrat existena unor cromozomi ai sexului (heterozomi) la femel (XX) i la mascul (XY). Acest dete rminism cromozomial al sexelor asigur n descenden un raport constant i egal ntre sexe (sex_ ratio 1:1). Femelele sunt homogametice pentru c produc un singur tip de gam ei ( cu cromozomul X), iar masculii sunt heterogametici pentru c produc dou tipuri de gamei (unii cu cromozomul X, alii cu Y). Un alt tip de determinism cromozomial este tipul Abraxas (fluture) pe care l ntlnim la amfibieni, reptile, psri. Tipurile d e heterozomi sunt: XX pentru masculi care sunt homogametici i XY pentru femele ca re sunt heterogametice.

E. INFLUENA MEDIULUI ASUPRA EREDITII Mutaiile sunt modificri brute ale structurii i funciilor materialului genetic, care s e pot transmite ereditar i nu sunt cauzate de recombinri genetice. Clasificarea mu taiilor se poate realiza dup mai multe criterii: - dup tipul celulei afectate, mutai ile pot fi gametice (se transmit ereditar) i somatice (apar n cursul vieii individu ale i afecteaz doar anumite pri din organism; nu se transmit descendenilor dect dac ac ia se nmulesc vegetativ); - dup modul n care apar, mutaiile pot fi naturale (cu frecv en redus) i artificiale sau induse (cu frecven mai mare); - dup cantitatea de material genetic implicat, mutaiile sunt: genomice, cromozomiale i genice. Mutaiile genomice afecteaz setul haploid de cromozomi din celulele somatice. Pot fi poliploidii (s e multiplic numrul 51

de genomuri) i aneuploidii (se modific numrul anumitor cromozomi din genom). Organi smele poliploide se mpart n autopoliploide, care i multiplic singure setul de cromozo mi i rezult forme tri- i tetraploide (ex. via de vie, mrul, salcia, plopul, sfecla de zahr, secara) i alopoliploide care au rezultat din hibridri interspecifice ( ex. g rul comun este un hexaploid format pe cale natural n mai multe etape: ncruciarea a do u specii diploide i obinerea unei forme tetraploide; acest form tetraploid a fost ncru iat cu alta diploid i a rezultat o specie hexaploid). Aneuploidia reprezint o modifica re inexact a setului de cromozomi prin non-disjuncia sau nesepararea cromozomilor n cursul meiozei. Rezult astfel gamei cu n+1 sau cu n-1 care, prin fecundarea cu ga mei normali, vor da natere unor indivizi cu monosomie (2n-1) sau cu trisomie (2n+1 ). Mutaiile cromozomiale sunt cauzate de ruperi ale unor fragmente din cromozomi care pot duce la: translocaii (ataarea unui segment cromozomal la un cromozom neom olog), deleii (pierderea unui segment), inversii (inversarea ordinii genelor ntr-u n cromozom), duplicaii (translocarea unui segment cromozomal pe cromozomul omolog ). Mutaiile genice constau n modificarea structural a unei singure gene. Mecanismel e care produc mutaii genice sunt: substituia, adiia de nucleotide, deleia sau invers ia ordinii nucleotidelor. Mutaiile genice pot fi dominante, recesive, codominante , semidominate sau letale. Factorii care produc mutaii se numesc factori sau ageni mutageni. Agenii mutageni pot fi: fizici (radiaii neionizante UV, radiaii ionizant e: raze Rontgen, gamma, alfa, beta); chimici (alcaloidul colchicina extras din b rndua de toamn i care blocheaz fusul de diviziune, ageni alkilani precum iperita gaz lupt utilizat n Primul Rzboi Mondial -, derivai ai bazelor azotate, medicamente, pe sticide) sau biologici (virusurile rubeolei, oreionului, hepatitei, herpesului c are produc tumori, sarcoame, leucemii). F. GENETIC UMAN Genetica uman studiaz transmiterea ereditar a caracterelor normale i patologice. Tra nsmiterea caracterelor respect legile mendeliene de transmitere i de segregare. Ce lulele umane conin 2n = 46 cromozomi distribuii n 22 perechi de autozomi i o pereche de heterozomi (XX la femeie i XY la brbat). Atunci cnd apar modificri n structura sa u cantitatea de material genetic uman, apar bolile ereditare. Cele mai multe bol i ereditare sunt cauzate de aberaiile cromozomiale i de mutaiile genice. Aberaiile c romozomiale pot fi numerice sau structurale. Aberaiile numerice pot afecta autozo mii i produc boli autozomale sau heterozomii i produc boli heterozomale. Boli auto zomale (numerice): sindromul Down este o trisomie autozomal cauzat de non-disjuncia cromozomilor din perechea 21 n timpul formrii gameilor, ca urmare, organismul resp ectiv are trei cromozomi n aceast pereche. Copiii cu 52

sindrom Down sunt retardai, au faa cu trsturi asiatice i malformaii viscerale diverse. Boli heterozomale (numerice): sindromul Turner se manifest la femei i este o mono somie caracterizat prin lipsa unui cromozom X. formula cromozomial este 45 (X0). F emeile afectate au talie redus, ovare atrofiate, sterilitate; sindromul Klinefelt er - apare la brbai cu formula cromozomial 47 (XXY) sau 48 (XXXY). Se caracterizeaz prin obezitate, sterilitate, glande mamare dezvoltate; sindromul Triplu-x sau su perfemela prezint un cromozom X suplimentar. Formula cromozomial este 47 (XXX). Se caracterizeaz prin anomalii fizice i psihice. Boli structural cromozomiale: sindr omul Cri-de-chat - apare prin deleia braului scurt al cromozomului din perechea 5. Copiii cu acest sindrom sunt retardai, au malformaii ale laringelui, ceea ce dete rmin iptul caracteristic al copiilor afectai. Mutaiile genice duc la apariia bolilor etabolice ereditare. Se pot clasifica astfel: - dup tipul genei mutante n boli dom inante i boli recesive; - dup poziia genei n boli autozomale i heterozomale. Exemple de boli autozomale dominante: polidactilia caracterizat prin prezena unui deget su pranumerar; sindactilia (degete unite). Exemplu de maladie autozomal recesiv: albi nismul manifestat prin lipsa pigmentului melanic din piele, pr, iris. Boli hetero zomale: hemofilia manifestat prin incapacitatea de coagulare a sngelui i apariia de hematoame la cele mai mici traumatisme. Gena mutant se afl pe cromozomul X, de ace ea boala se manifest la descendenii de sex masculin. Mama este purttoarea genei pen tru hemofilie (aparent sntoas) i are genotipul XhX. La femeie, gena hemofiliei se ex prim doar n condiie homozigot (XhXh), cel mai adesea incompatibil cu supravieuirea, pe cnd la brbat, ea se poate exprima ntr-un singur exemplar (XhY), condiie numit hemizi goie. daltonismul const n incapacitatea persoanei respective de a deosebi culoarea roie de cea verde (lipsete pigmentul fotosensibil pentru rou). Este provocat de o g en recesiv plasat tot pe cromozomul X 53

CAP. IV.

ESUTURI VEGETALE I ANIMALE Definiie. esutul este o grupare permanent de celule interdependente care au aceeai o rigine, form, structur i care ndeplinesc aceleai funcii. Procesul prin care se formeaz suturile se numete histogenez. I. ESUTURILE VEGETALE esuturile vegetale sunt mai puin diversificate comparativ cu cele animale. Se dist ing dou tipuri fundamentale : meristematice i definitive sau adulte. 1. esuturile m eristematice ( sau generatoare) sunt esuturi cu caracter embrionar, care asigur cr eterea i dezvoltarea plantei. Celulele sunt nedifereniate i nespecializate, cu capac itate nelimitat de diviziune. Forma celulelor este poligonal, au perei subiri, citop lasma abundent i nucleu voluminos. Embrionii sunt alctuii din astfel de celule, care constituie meristemele primordiale. La plantele mature, meristemele primordiale se pstreaz doar la nivelul vrfurilor de cretere.

Meristem Exist i meristeme cu un nceput de difereniere, dar care i pstreaz capacitate e diviziune. Acestea se numesc meristeme primare i sunt localizate n vrfurile de cr etere, sub meristemele primordiale. Se numesc meristeme apicale. Alte meristeme p rimare se pot gsi la nivelul internodurilor plantelor articulate. Acestea se nume sc meristeme intercalare. Meristemele primare asigur creterea n lungime. Celulele r ezultate n urma diviziunilor celulelor meristematice i pierd capacitatea de a se di vide i se difereniaz n esuturile adulte (definitive), dobndind proprieti specifice. U e celule din cadrul esuturilor definitive i redobndesc capacitatea de diviziune i dev in meristeme secundare. Acestea asigur creterea n grosime a plantei. Deoarece sunt plasate lateral fa de axul plantei, se mai numesc i meristeme laterale. Exist dou tip uri de meristeme secundare: cambiu i felogenul. Ambele se divid i genereaz alternat iv celule spre interior i exterior. Cambiul vascular produce esutul lemnos spre in terior i esutul liberian spre exterior (de aici denumirea de zon generatoare libero -lemnoas). Felogenul apare n scoar i formeaz esutul secundar de aprare (suber) spre e rior i feloderm spre interior (=zona generatoare suberofelodermic). 2. esuturi defi nitive (adulte) sunt formate din celule mari, cu puin citoplasm, vacuole voluminoas e i perei celulari modificai secundar. Se clasific n: esuturi aprtoare (de protecie) damentale, mecanice, conductoare i secretoare. esuturi de aprare au rolul de a prote ja organele plantelor de aciunile nocive ale unor factori de mediu (temperaturi, uscciune, ageni poluani, microorganisme patogene). Principalele esuturi aprtoare sunt: epiderma, exoderma, endoderma i suberul. 54

Epiderma este format dintr-un singur strat de celule aplatizate, cu perete extern impregnat cu substane grase care formeaz un strat protector = cuticul.

Epiderma cu stomate Celulele sunt solidarizate ntre ele. Unele celule se pot modi fica formnd papile, peri radiculari sau stomate. Exoderma este primul strat al sc oarei rdcinii, care se suberific i preia funcia de protecie a rizodermei exfoliate. En oderma - este ultimul strat al scoarei rdcinii, format din celule cu perei parial sub erificai. Suberul - este format din mai multe straturi de celule moarte, cu perei suberificai (impregnai cu suberin). Uneori, este gros i formeaz pluta. Suberul este nt rerupt din loc n loc de poriuni subiri, prin care se realizeaz schimburile gazoase i care se numesc lenticele. esuturi fundamentale sau parenchimatice (celulele au ce le trei diametre aproximativ egale) - sunt cele mai abundente i sunt formate din celule vii, poliedrice, sferice sau ovale. Dup rolul ndeplinit pot fi: parenchimur i de asimilaie, de depozitare, acvifer i aerifer. Parenchimul de asimilaie (clorenc him) - este format din celule bogate n cloroplaste. Se gsesc n special n frunze i au rol important n fotosintez. esut asimilator Parenchimul pentru depozitare - format din celule cu vacuole mari , care depoziteaz o cantitate nsemnat de substane organice (amidon, inulin, lipide, p roteine, etc). esut de depozitare (amidon) Parenchimul aerifer (aerenchim) prezint spaii mari inte rcelulare n care se depoziteaz cantiti mari de gaze utile. Este caracteristic plante lor acvatice. Parenchimul acvifer - depoziteaz apa. Este ntlnit la plantele suculen te din regiunile secetoase. 55

esuturi de susinere (mecanice) ndeplinesc funcia de a asigura rezistena mecanic la n ri, torsionri i de a menine o anumit poziie n spaiu. Exist dou tipuri fundamentale d uri mecanice: colenchimul i sclerenchimul. Colenchimul este un esut viu, elastic, format din celule elongate, cu pereii celulozici, ngroai neuniform. Colenchim Sclerenchimul este un esut mort, rigid, format din celule cu pereii pute rnic i uniform lignificai. Dac celulele sunt izodiametrice, se numesc sclereide, ia r dac sunt alungite (heterodiametrice), se numesc fibre sclerenchimatice.

Sclerenchim esuturi conductoare asigur transportul sevelor din corpul plantelor. Ex ist dou tipuri de vase: lemnoase i liberiene. Vasele lemnoase (xilematice) - au rol ul de a conduce apa i srurile minerale dizolvate (seva brut), absorbit din sol. Sunt formate din celule moarte, cu pereii puternic ngroai (lignificai). Dac pereii transve sali dintre celule persist, vasele se numesc traheide, considerate vase primitive , imperfecte. Astfel de vase sunt prezente la ferigi i gimnosperme. La angiosperm e, pereii transversali ai celulelor dispar i formeaz tuburi continui. Vasele se num esc trahei. Vasele lemnoase sunt asociate cu alte elemente: fibre lemnoase i pare nchim lemnos i formeaz mpreun esutul xilematic sau fascicule xilematice (lemnoase). Vase lemnoase 56

Vasele liberiene (floematice) conduc seva elaborat de la nivelul frunzei spre cel elalte organe vegetative i reproductoare. Vasele liberiene sunt formate din celule vii, elongate, cu perei celulozici, cu un complement normal de organite, anuclea te, articulate cap la cap. Pereii transversali sunt perforai i rezult plci ciuruite, iar vasele se numesc i tuburi ciuruite. Vasele liberiene sunt asociate cu esut par enchimatic i esut mecanic formnd esutul liberian (floematic) organizat n fascicule li beriene. Vase liberiene esuturi secretoare (glandulare) - formate din celule cu coninut pro toplasmatic dens, cu capacitate de a sintetiza i secreta o gam variat de substane: u leiuri eterice, parfumuri, rini, latex, alcaloizi, hormoni vegetali, enzime, cauci uc, taninuri. Celulele secretoare ale unei plante nu formeaz un esut propriu-zis d eoarece nu au origine comun i nici continuitate structural. Pot fi celule izolate, peri, canale sau caviti. Se gsesc n frunze, flori, nveliurile seminelor.

II. ESUTURI ANIMALE esuturile animale sunt mult mai diversificate i se clasific, dup funciile lor, n patru categorii fundamentale: esuturi epiteliale, conjunctive, musculare i nervos. 1. es uturi epiteliale acoper suprafaa extern a corpului i cptuesc interiorul organelor cav tare. Celulele sunt strns unite ntre ele i au forme variabile. Epiteliile nu sunt v ascularizate i se hrnesc prin difuziune din esutul conjunctiv adiacent. ntre epiteli u i esutul conjunctiv se afl membrana bazal. Se clasific dup funcie, numr de straturi orma celulelor n: epitelii de acoperire, epitelii glandulare i epitelii senzoriale .

esut epitelial a. Epitelii de acoperire acoper suprafaa corpului la exterior i cptues cavitile interne ale acestuia. Celulele au form turtit (pavimentoas), cubic sau cilin dric. Unele epitelii unistratificate asigur trecerea substanelor dintr-o zon n alta a corpului. 57

b. Epiteliul glandular este difereniat i specializat pentru o activitate de secreie . Majoritatea glandelor secretorii sunt derivate din straturi de celule epitelia le. Ele sunt asociate cu esutul conjunctiv i vase de snge i formeaz glande endocrine (produc hormonii pe care i elimin direct n snge), exocrine (produc diverse substane p e care le elimin fie la exteriorul, fie la interiorul corpului, prin intermediul unor canale) i mixte (au att funcie endocrin ct i exocrin, cum ar fi pancreasul, testi ulele, ovarele) c.Epiteliu senzorial este format din celule epiteliale modificat e, aflate n legtur fibrele nervoase. Au att funcie de acoperire ct i de recepie a sti ilor. Intr n structura segmentelor periferice ale unor analizatori: olfactiv, gust ativ. 2. esuturi conjunctive provin din mezenchim ( sau mezoderm foi mijlocie din s tructura embrionului). Au rol important n hrnirea altor esuturi. Celulele sunt dist anate ntre ele i nglobate ntr-o substan care variaz de la un esut la altul. Aceast e numete substana fundamental i poate avea consisten moale, semidur sau dur. Printre ule se afl fibre conjunctive: de colagen, de reticulin sau de elastin. Se pot clasi fica dup consistena substanei fundamentale n: esuturi conjunctive moi, esuturi conjunc tive semidure sau cartilaginoase i esuturi conjunctive dure sau osoase. a. esuturi conjunctive moi leag diferitele pri ale organelor, nvelesc organele, depoziteaz grsim , intervine n protecia mecanic i n termoreglare, formeaz elementele figurate ale sngel i. Exist mai multe tipuri de esuturi conjunctive moi: laxe, fibroase, reticulare, elastice i adipoase. - esuturi conjunctive laxe conin mai puine fibre, dar multe cel ule i substan fundamental. Au rol trofic i se pot gsi sub epitelii, de-a lungul vaselo r de snge i nervilor, ntre organe; - esuturi conjunctive reticulate - conin fibre de reticulin ordonate n reea n ochiurile creia se gsesc celule hematoformatoare. Se afl uva osoas roie, n splin, n ganglionii limfatici; - esutul conjunctiv adipos celulele dipoase conin picturi de grsime situate n zona central. Se gsete sub piele i are rol rmoreglare;

esut adipos - esuturi conjunctiv fibros domin fibrele de colagen. Formeaz structuri care leag oasele ntre ele (ligamente) i muchii de oase (tendoane); - esuturi conjunct ive elastice domin fibrele de elastin i se gsesc n tunica medie a vaselor de snge. b. suturi cartilaginoase au n structura lor celulele numite condrocite, fibre de col agen i elastice, nglobate n substana fundamental reprezentat de condrin impregnat cu i minerale( Ca, Na). esutul cartilaginos nu este 58

vascularizat; hrnirea se face prin difuziune, din pericondru (membran conjunctiv va scularizat situat la exteriorul cartilajului). esutul cartilaginos este tare, dar f lexibil cu o mare rezisten. Cartilajele acoper capetele oaselor care se articuleaz. Se disting trei tipuri fundamentale de cartilagii: hialine (ex. cartilajele cost ale), fibroase ( discurile intervertebrale) i elastice ( epiglota, pavilionul ure chii). c. esutul osos este dur, rezistent la presiune i traciune. Osul este un esut conjunctiv specializat, n care fibrele de colagen sunt acoperite de substan fundame ntal dur, care are o component mineral dominant (circa 66%) format din sruri de fosfor calciu i una organic oseina. Celulele acestui esut pot fi osteoblaste (celule tine re, care se divid i secret osein), osteocite (celule mature) i osteoclaste (celule m ari, bogate n enzime hidrolitice, cu rol n distrugerea i limitarea esutului osos). P oate fi compact sau spongios. esutul osos compact este format din lame concentric e dispuse n jurul unui canal Havers.

esut osos compact n canalele Havers ptrund vase de snge i nervi. Un canal Havers + la me concentrice din jurul su ntre care se afl caviti (osteoplaste) cu osteocite, forme az un sistem haversian sau osteon ( unitatea structural a osului compact). Se ntlnete la suprafaa tuturor oaselor i n corpul oaselor lungi (diafize). esutul spongios lam ele osoase se ntretaie i delimiteaz spaii numite areole sau trabecule n care se afl md va roie (hematogen). Se afl n interiorul oaselor late i n capetele oaselor lungi (epif ize). 3. esutul muscular este format din celule care au capacitatea de a se contr acta. Pe lng organitele comune, aceste celule posed organite specifice numite miofi brile, bogate n actin i miozin (proteine contractile). Exist trei tipuri de fibre mus culare netede, striate i miocardice. a. esutul muscular striat - intr n alctuirea much ilor care se prind pe oase. Celulele (fibrele) sunt alungite, cilindrice, cu num eroi nuclei dispui periferic, n apropierea membranei celulare. Membrana celular se m ai numete sarcolem. Iar citoplasma se numete sarcoplasm. Actina i miozina sunt asocia te n fibre cu aspect striat, numite miofibrile. Atunci cnd miofilamentele de actin alunec printre cele de miozin, miofibrilele se scurteaz i muchiul se contract. Activit atea muchilor striai este controlat voluntar. 59

esutul muscular striat esut muscular neted b. esutul muscular neted - este alctuit din celule lungite, fusiforme, cu un singu r nucleu, situat central. Intr n structura pereilor vaselor de snge, stomacului, int estinelor, uterului. Activitatea muchilor netezi nu este sub control voluntar, ia r contraciile fibrelor netede dureaz mai mult dect ale fibrelor striate. Miofilamen tele sunt organizate mai lax i dispare aspectul striat. d. esutul cardiac (miocardul)- este alctuit din fibre asemntoare esutului muscular stria t. Intr n alctuirea muchiului cardiac. Celulele cardiace sunt mai scurte dect cele st riate i au un singur nucleu, situat central. Prezint ramificaii ale cror capete fuzi oneaz cu ramificaiile celulelor vecine. Celulele cardiace comunic direct ntre ele i n u pot funciona independent ci numai n grup, la unison. Activitatea celulelor cardi ace const n contracii ritmice, intrinseci. Nu se afl sub control voluntar. esut muscular cardiac esut nervos 4. esutul nervos - este cel mai specializat esut. esutul nervos este alctuit din dou tipuri de celule: neuroni i celule gliale. Neuronii sunt celule specializate n gen erarea i conducerea impulsului nervos. Nu se divid. Un neuron este format din cor pul neuronului (pericarion) i dou feluri de prelungiri: dendrite i axon. Pericarion ul este protejat de o membran, numit neurilem, conine citoplasm (neuroplasm), nucleu, organite comune i organite specifice. Organitele specifice sunt reprezentate de n eurofibrile i corpii Nissl. Dendritele sunt prelungiri neobligatorii, subiri i rami ficate. Ele conduc impulsul 60

nervos spre corpul celular (centripet sau aferent). Axonul este o prelungire uni c i obligatorie care conduce impulsul nervos de la corpul celular (centrifug sau e ferent). Neuronii stabilesc legturi att ntre ei ct i cu celulele receptoare i efectoar e. Legturile se numesc sinapse. Unii neuroni au i funcie glandular (ex. neuronii din hipotalamusul anterior secret hormoni care sunt depozitai n hipofiza posterioar). C elulele gliale alctuiesc nevroglia. Aceste celule au rol trofic, de susinere, de c icatrizare i rol secretor. Ele contribuie la meninerea unei anumite compoziii ionic e a esutului nervos i, prin aceasta, faciliteaz propagarea impulsului nervos. Spre deosebire de neuroni, celulele gliale se divid i ocup locul neuronilor distrui. 61

CAP. V

STRUCTURA I FUNCIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 1. FUNCIILE DE NUTRIIE FUNCIILE DE NUTRIIE sunt cele care asigur schimbul de materie i energie ntre organism i mediul su de via. Organismul, fie el vegetal sau animal, preia din mediu anumite substane pe care le transform n substane proprii, sau pe care le utilizeaz ca atare, fr s le transforme. Substanele nefolositoare sau cele aflate n exces, sunt eliminate din organism. Schimburile materiale presupun i conversia energiei: luminoas, chimi c, termic, caloric etc. Transformrile substanelor se realizeaz prin dou procese eseni care constituie METABOLISMUL : ASIMILAIA i DEZASIMILAIA. Asimilaia (Anabolism) = an samblul reaciilor de sintez a substanelor proprii organismului (se realizeaz cu cons um de energie). Dezasimilaia (Catabolism) = ansamblul reaciilor de degradare a uno r substane din organism (se realizeaz cu eliberare de energie). Funciile de nutriie sunt : 1. HRNIREA 2. RESPIRAIA 3. CIRCULAIA 4. EXCREIA

1.1 NUTRIIA N LUMEA VIE Organismele au nevoie de energie pentru a funciona i pentru a se integra n mediul d e via. Energia este obinut prin arderea substanelor organice. Organismele pot avea nu triie : AUTOTROF = i prepar singure hrana (sintetizeaz substane organice) utiliznd luminoas (solar) sau energie chimic: - FOTOSINTEZA; - CHEMOSINTEZA. HETOROTROF = su bstanele organice sunt preluate din mediul de via (HOLOZOIC i SAPROFIT) sau din organi sme gazd (nutriie PARAZIT). MIXOTROF = se hrnesc i autotrof i heterotrof (Euglena verd , plantele semiparazite i cele carnivore). HRNIREA LA EUCARIOTE Nutriia La Plante M ajoritatea plantelor se hrnesc AUTOTROF prin FOTOSINTEZ. Exist i plante (puine) cu nu triie MIXOTROF i HETEROROF (plantele parazite). I. Autotrofia la plante se poate rea liza prin fotosintez. Hrnirea autotrof = plantele i prepar singure hrana folosind ener gia luminoas (fotosinteza). Definiie : Fotosinteza este procesul prin care plantel e verzi transform substanele anorganice n substane organice n prezena luminii. Este si ngurul proces natural prin care se obine O2. Substanele anorganice sunt: H2O, sruri le minerale, CO2. 62

Ecuaie chimic:

Apa i srurile minerale sunt transportate prin xilem (vase lemnoase) spre frunze. L umina este absorbit de pigmenii asimilatori (clorofila a) i este convertit n energie chimic. CO2 ajunge n frunz din aerul atmosferic. Rezult O2 care va fi eliberat n medi u i substane organice. O parte din acestea rmn n frunz (amidon), alt parte formeaz se elaborat (ap i glucoz) transportat prin floem (vase liberiene) la toate esuturile plan tei unde poate fi consumat sau depozitat. Transferul celor dou gaze implicate (O2, CO2) se realizeaz prin stomate. Fotosinteza se desfoar n organele verzi ale unei plante. Mecanismul fotosintezei: 1. faza de lumin - se desfoar n grana - are loc fotoliza apei cu obinere de oxigen - se obine energia necesar pentru sinteza substanelor organice; aceast energie se acumule az n substane macroergice (ATP). 2. faza de ntuneric se desfoar n stroma - are loc za de substane organice simple (cu 3 sau 4 atomi de carbon) urmat de o succesiune de reacii de sintez care au ca rezultat producerea de glucide, proteine, lipide ci clul CALVIN EVIDENIEREA PROCESULUI DE FOTOSINTEZ Metodele de evideniere a procesulu i de fotosintez se bazeaz pe determinarea cantitii de CO2 absorbit, de O2 eliberat s au a substanelor organice sintetizate, a substanei uscate totale (biomasa) sau num ai a carbonului acumulat. Deoarece concomitent cu fotosinteza are loc si respirai a, datele obinute experimental indic fotosinteza aparent. Pentru obinerea fotosintez ei reale, la valoarea celei aparente se va aduga consumul de substana organic prin respiraie. Experimental n laboratorul de biologie, punerea n evidena a O2 produs i CO 2 absorbit n procesul de fotosintez se poate realiza astfel: se secioneaz un 63

fragment de Elodea sp. sau alt plant acvatic i se introduce cu partea secionat n sus, r-o eprubet cu ap de robinet. Eprubeta se aez n apropierea unei surse de lumin. Dup 2minute se observ degajarea de bule de gaz la nivelul seciunii. Gazul produs este O2, lucru ce poate fi demonstrat prin ridicarea eprubetei i introducerea rapid a vr fului unui b de chibrit incandescent care se va reaprinde (O2 este un gaz care ntrei ne arderea). Dac vom pune fragmentul de Elodea sp. ntr-o eprubet cu ap fiart i rcit om expune la lumin, vom observa c nu se mai degaj bule de gaz(O 2), deoarece prin f ierbere, CO2 solvit n ap a fost nlturat. Dac se adaug n apa fiart i rcit o cantita NaHCO3 (carbonat acid de sodiu), planta va degaja din nou bule de O2 deoarece Na HCO3 pune n libertate CO2 necesar desfurrii fotosintezei, dup reacia : Metode bazate p e evidenierea substanelor organice produse Experimental, n laboratorul de biologie poate fi evideniat substana organic produs prin fotosintez astfel : se acoper parial runz cu o bucat de staniol i se las la lumin cteva ore. Se rupe apoi frunza de pe plan t, se fierbe cteva minute n ap, apoi cteva minute n alcool. Frunza decolorat prin fier ere se introduce ntr-o soluie de iod n iodur de potasiu. Se va observa colorarea n al bastru a zonelor care conin amidon, acolo unde nu a existat staniol i unde s-a rea lizat fotosinteza (iodul d o coloraie albastr n prezena amidonului). n partea care a f ost acoperit cu staniol, fotosinteza nu a avut loc, nu s-a produs amidon i, ca urm are, va rmne decolorat. ROLUL PIGMENILOR ASIMILATORI (clorofila a i clorofila b) Foto sinteza se desfoar n cloroplaste, la nivelul granei. Membrana tilacoidal este format d in dou straturi fosfolipidice (la fel ca membrana cloroplastului, a mitocondriei i a celulei). Aceste membrane tilacoidale reprezint sediul reaciilor dependente de lumin ale fotosintezei. Ele au pe suprafa sau ncorporate, molecule cu clorofil, pigme ni asociai, sisteme de transport de electroni i enzime. Moleculele care absorb lumi na sunt dispuse n fotosisteme. Tipuri de pigmeni asimilatori : - clorofila a , est e prezent n toate organismele fotosintetizatoare; - clorofila b, este ntlnit n algele verzi, muchi i cormofite (la plantele superioare, raportul valoric ntre clorofila a /clorofila b este de 3/1); - clorofila c (alge brune, diatomee, dinoflagelate); - clorofila d ( alge roii); - clorofila e ( alge galben aurii); - ficoeritrina (al ge roii); - ficocianina (cianobacterii) Roluri : Pigmenii asimilatori au rolul de a absorbi, n funcie de particularitile spectrului lor de absorbie, radiaiile luminoase a cror energie este utilizat n sinteza substanelor organice. Capacitatea de absorbie a luminii se datoreaz posibilitii formrii electronilor energizani. Lumina absorbit de clorofil determin eliberarea unui electron cu potenial energetic foarte mare, elec tron care n final va reveni la clorofil dar cu un potenial energetic mult mai mic. In cadrul acestei reacii clorofila 64

joac rol de catalizator, molecula de clorofil oxidat, revenind din nou la forma inii al prin (re)captarea unui electron. Fiecare tip de pigment asimilator are capacit atea de a absorbi i a utiliza n fotosintez anumite radiaii luminoase, de culoare com plementar culorii lor. Algele verzi i plantele superioare realizeaz cel mai bine fo tosinteza n lumin roie, iar algele roii la lumin verde. Radiaiile verzi au o frecven mare dect cele roii, ptrunznd mai adnc n masa apei. Ca urmare, algele roii triesc la cimi mai mari spre deosebire de algele verzi. Importana fotosintezei: - Este sing urul proces natural prin care se obine oxigenul. Acesta este folosit n procesul re spirator la plante i animale (respiraie aerob). Este un gaz care ntreine arderea, par ticipnd la procesele de oxido-reducere a substratului organic. Prin schimburile d e O2 i CO2 fotosinteza intervine n meninerea unei compoziii relativ constante a aeru lui atmosferic. - Prin fotosintez s-a obinut stratul de ozon (O3) ce protejeaz Pmntul de efectele duntoare ale radiaiilor solare. - Prin desfurarea acestui proces funcione az toate ecosistemele: acvatice (datorit fotosintezei realizate de alge) i terestre (datorit fotosintezei realizate de celelalte plante, n special Gimnosperme i Angio sperme). ntr-un ecosistem, principalele relaii interspecifice sunt relaiile trofice . Ele se bazeaz pe hrnire. Plantele constituie sursa de hran pentru animalele fitof age care constituie hrana animalelor zoofage. Plantele se numesc productori prima ri (P) datorit fotosintezei ele produc O2 i substane organice. Fotosinteza asigur ec hilibrul ecologic. Influena factorilor de mediu : Intensitatea fotosintezei este influenat de o serie de factori din mediul de via : LUMINA - prin intensitatea i lung imea de und (compoziie). Este principalul factor de care depinde fotosinteza. Inte nsitatea luminii variaz n funcie de anotimp i nebulozitate. ncepe de la cteva zeci de luci pn la 50 000 luci. Intensitatea fotosintezei depinde de tipul de plante (la cel e iubitoare de lumin intensitatea fotosintezei crete proporional cu intensitatea lu minii spre deosebire de plantele umbrofile la care intensitatea fotosintezei sca de la intensitatea mare a luminii. Compoziia luminii se constat c intensitatea foto sintezei crete n lumin roie i scade n lumin verde. TEMPERATURA - fotosinteza se realiz az de obicei ncepnd de la temperaturi de 0C (excepie fcnd coniferele sau grul care re zeaz fotosinteza la - 4 -6C) pn la temperaturi de 25 - 30C (la plantele din regiunea emperat) sau +35 - +40C (la plantele mediteraneene) cnd se nregistreaz maximul intens itii fotosintezei. DIOXIDUL DE CARBON (CO2) - n aerul atmosferic CO2 se afl n concent raie de 0,03 % iar O2 n procent de 21%. Creterea concentraiei de CO2 de la 0,03% pn la 2-5% determin creterea intensitii fotosintezei (se practic n sere pentru creterea pro uctivitii). Variaii ale concentraiei de CO2 se produc frecvent datorit raportului fot osintez / respiraie i a activitii industriale. 65

APA este un factor esenial n realizarea fotosintezei, reprezentnd materia prim alturi de srurile minerale i dioxidul de carbon. Ea reprezint de asemeni suportul sevei b rute i a celei elaborate. SRURILE MINERALE - influeneaz intensitatea fotosintezei de oarece prezena lor n sol determin realizarea fotosintezei, creterea concentraiei lor n sol ducnd la creterea intensitii fotosintezei. HETEROTROFIA LA FUNGI Ciupercile nu au clorofil n componena lor, aa nct ele nu i pot produce propria hrana. Din aceasta c ele se hrnesc cu ceea ce se numete hran organic, adic hrana ce a fost preparat n preal bil de o plant sau un animal viu. Ciupercile folosesc enzime pentru a transforma hrana ntr-un lichid. Nutrienii lichizi sunt apoi absorbii n ciuperc i folosii pentru a furniza energie. Ciupercile saprofite sunt cele care se hrnesc cu substane organic e provenite din resturi vegetale i animale. Exist saprofite specializate care se d ezvolt pe un anumit tip de substrat (folosind o anumit substan organic) i saprofite ne specializate care se dezvolt pe orice tip de substrat (utiliznd substane organice v ariate - ex : mucegaiul alb). Exemple: mucegaiul alb (Mucor mucedo)= triete saprof it pe substanele organice din compoturi, dulceuri, fructe, pine; drojdia de bere (S accharomyces cerevisiae) i drojdia vinului (Saccharomyces ellipsoideus) - realize az fermentaia alcoolic cu importan n obinerea pinii i produselor de panificaie, a b spectiv a vinului; mucegaiul verde (Penicillium notatum) - se dezvolt pe fructele coapte; din specii diferite de mucegai verde se obin antibiotice (penicilina). D intre reprezentaii ciupercilor cu plrie i picior: ciuperca de blegar (Psalliota campe stris); hribul (Boletus edulis); glbiorii (Cantharellus cibarius)- sunt ciuperci comestibile. Ciupercile parazite sunt cele care se hrnesc folosind plante sau ani male vii. Unele ciuperci pot parazita o singur specie gazd (ex : Laboulbenia bayer i), altele pot parazita specii diferite (ex : rugina grului). Ca orice organism p arazit, ciupercile parazite produc boli numite MICOZE. Exemple : Laboulbenia bay eri - paraziteaz musca de cas; tciunele porumbului (Ustilago maydis) - produce tciun ele porumbului; tciunele grului (Ustilago tritici) - produce tciunele grului; rugina grului (Puccinia graminis); cornul secarei (Claviceps purpurea); mlura grului (Til letia tritici) etc. PLANTE PARAZITE Exist i unele plante superioare parazite. Ele i -au pierdut clorofila i extrag substanele organice din alte plante prin prelungiri numite haustori, care ajung pn n fasciculele conductoare ale plantei parazitate. Ce le mai cunoscute plante parazite din flora rii noastre sunt: torelul (Cuscuta sp.), lupoaia (Orobanche minor) i muma pdurii (Lathraea squamaria). NUTRIIA SIMBIONT Simb iozele sunt asociaii ntre dou organisme aparinnd unor specii diferite ntre care se sta bilesc legturi diferite, n principal legate de hrnire. Relaia este una reciproc avan tajoas, ambele specii implicate avnd de ctigat - este o relaie probiotic. Micorizele = sunt asociaii ntre rdcinile plantelor i unele specii de ciuperci din sol. Ele pot fi ectotrofe (hifele formeaz un manon n jurul rdcinilor) i endotrofe (hifele miceliene p rund n interiorul rdcinii). Sunt i cazuri de micorize 66

ecto-endotrofe. Ciuperca furnizeaz plantei apa i sruri minerale, iar planta aproviz ioneaz ciupercile cu substane organice. Lichenii = sunt asocieri ntre hife de ciupe rc i talul unei alge verzi unicelulare sau o cianobacterie. Legtura este una durabi l concretizat printr-un organism simbiont (talul lichenilor) care nu poate exista fr unul din organismele simbionte. Ciuperca furnizeaz algei apa i sruri minerale prel uate din substrat, din precipitaii sau vapori de ap, iar alga substane organice pro duse prin procesul de fotosinteza. Simbioza dintre plantele superioare i bacterii le fixatoare de azot = rdcinile plantelor leguminoase (fasole, mazre, salcm, bob, li nte etc.) prezint nodoziti n care se afl bacterii fixatoare de azot atmosferic. Nodoz itile se formeaz prin multiplicarea bacteriilor n celulele scoarei radiculare. Azotul fixat de ctre bacterie n corpul plantelor leguminoase, o ajut pe aceasta n cretere i dezvoltare. Rdcinile plantelor rmase dup moartea acestora n sol, l mbogesc n azot, entru care este indicat o rotaie a culturilor (se vor cultiva pe solul respectiv a lte plante care au nevoie de azot). NUTRIIA MIXTA este ntlnit la : - vsc (planta semi parazit - care realizeaz i fotosintez pentru c are clorofil, dar se hrnete i heterot arazit cu ajutorul pintenilor care ajung la seva elaborat a plantei gazde). - pla ntele carnivore (realizeaz fotosinteza pentru c au pigmeni clorofilieni dar se hrnes c i heterotrof saprofit cu insecte i chiar cu amfibieni de talie mic; au nevoie de un supliment de azot pe care-l iau din exoscheletul insectelor). NUTRIIA LA ANIMA LE Animalele sunt organisme HETEROTROFE care pot lua hran din mediul nconjurtor pri n osmoz, fagocitoz i prin ingerare pe cale bucal. Definiie: digestia reprezint funcia e nutriie prin care substanele organice (complexe, specifice) din alimente sunt tr ansformate n substane simple nespecifice, uor asimilabile ce poart denumirea de nutr ieni. Alimentele conin: ap, sruri minerale, substane organice (proteine, glucide, lip ide, vitamine). Apa i srurile minerale sunt consumate ca atare, fr s sufere transformr i, spre deosebire de proteine, glucide i lipide care sunt transformate prin diges tie. Apa reprezint principalul solvent. Este un substrat metabolic. Activeaz anumi te enzime. Srurile minerale intervin n reaciile metabolice. Menin echilibrul hidroel ectrolitic. Vitaminele sunt biocatalizatori. Nu sufer transformri prin digestie. P roteinele sunt macromolecule (biopolimeri). Sunt alctuite din succesiuni de pepti de (catene polipeptidice). Unitile de structur sunt aminoacizii (doi aminoacizi for meaz o peptid). Prin digestie chimic, proteinele se transform n aminoacizi (elemente simple, nespecifice). Rol : - plastic, constituent (crmizile vieii) - funcional / proteinele funcionale = e nzime (catalizatori ai reaciilor metabolice) 67

- energetic (arderea a 1g proteine = 4,1 kcal) Lipidele sunt substane organice co mplexe. Se mai numesc i grsimi. Unitile de structur sunt reprezentate de acizi grai i licerol. Rol: - energetic (arderea a 1g lipide = 9,3 kcal) - termoreglare Glucidele sunt substane organice complexe, polizaharide (carbohidrai). Unitile de structur sunt mono zaharidele (glucoza, fructoza, etc.). Se mai numesc i zaharuri sau substane dulci. Rol: - energetic (arderea a 1g glucoz = 4,3 kcal). Reprezint hrana favorit a organi smelor (de la bacterii la mamifere). Aceste transformri chimice reprezint digestia chimic. Transformrile mecanice reprezint digestia mecanic iar cele fizice, digestia fizic. DIGESTIA este de doua feluri : a) digestia intracelular (digestia primitiv) b) digestia extracelular (digestia evoluat) a) digestia intracelular se realizeaz l a nivelul vacuolelor digestive. Este ntlnit la protozoare, metazoare inferioare, ia r la celelalte metazoare i om este ntlnit la leucocitele fagocitare. b) digestia extracelular se realizeaz la nivelul sistemului digestiv. El reprezint baza anatomo -fiziologic a funciei de digestie. Acesta este format dintr-o serie d e organe care ndeplinesc: prehensiunea, digestia, ingestia, absorbia, egestia. SIS TEMUL DIGESTIV este format din : - tub digestiv : cavitate bucal, faringe, esofag , stomac, intestin subire, intestin gros, anus; - glande anexe : glandele salivar e, ficat, pancreas; Aceste organe sunt adaptate la tipul de hrnire al animalului, la mediul i la modul lui de via. Dup modul de hrnire animalele sunt: fitofage (se hrn esc cu plante), zoofage (se hrnesc cu animale) i omnivore (se hrnesc i cu plante i cu animale). 68

CAVITATEA BUCAL la nivelul ei se realizeaz prinderea alimentelor (prehensiunea), frm iarea, mcinarea alimentelor, transformarea chimic a glucidelor etc. Cu ajutorul lim bii i a dinilor se realizeaz masticaia (mestecarea) i deglutiia (nghiirea) alimentelo Glandele salivare secret saliva care reprezint un amestec de ap, enzime, mucus, sub stane bactericide cu rol n digestia chimic a glucidelor i formarea bolului alimentar . Dinii mamiferelor sunt fixai n alveole i sunt de 4 tipuri : incisivi (I) care taie hrana i funcioneaz regulat prin forfecare, canini (C) pentru sfierea hranei, premola ri (PM) i molari (M) pentru mrunirea alimentelor. FARINGELE - reprezint o cale de co nducere a bolului alimentar ctre esofag. Este un organ comun al sistemului digest iv i al celui respirator (cale comun a aerului i a bolului alimentar). ESOFAGUL - c ale de conducere a bolului alimentar de la faringe ctre stomac. STOMACUL - reprez int un organ cavitar ce depoziteaz hrana pentru o perioad de timp. Este situat n par tea superioar a cavitii abdominale, imediat sub diafragm. Dimensiunile stomacului de pind de modul de hrnire: la fitofage este voluminos pentru c acestea inger cantiti ma ri de hran, la prdtoare este tot bine dezvoltat deoarece se hrnesc ocazional, iar la omnivore este mic deoarece au hran accesibil i cu un coninut nutritiv ridicat. Aici au loc transformri chimice ale proteinelor i parial ale lipidelor sub aciunea sucul ui gastric (conine ap, mucus, pepsin, labferment, lipaza gastric i HCl). Pepsina hidr olizeaz proteinele pn la stadiu de albumoze i peptone. O alt enzim, labfermentul, dete rmin coagularea laptelui n prezena ionilor de calciu. Este mai activ la animalele ti nere. Lipaza gastric hidrolizeaz grsimile emulsionate (din lapte, ou) n acizi grai i g licerol. HCl are mai multe roluri: activeaz pepsina (secretat sub form inactiv de ctr e glandele gastrice pentru a nu se autodistruge), creeaz un mediu acid necesar aci unii pepsinei, mpiedic dezvoltarea germenilor ajuni la acest nivel. Prin contraciile pereilor stomacului se formeaz chimul gastric care va ajunge n intestinul subire. L a rumegtoare, hrana nemestecat ajunge n primul compartiment al stomacului ierbar un de se descompun pereii celulozici sub aciunea bacteriilor simbionte. Hrana trece a poi n ciur, este transformat n cocoloae care ajung din nou n gur pentru a fi rumegate. Ulterior, hrana ajunge n foios, apoi n cheag n care se gsesc glandele gastrice. Un astfel de stomac este tetracameral, adaptat regimului de hran vegetal. INTESTINUL SUBIRE - este locul n care se finalizeaz digestia sub aciunea sucului intestinal, su cului pancreatic (produs de pancreas), bilei (produs de ficat). Aici se formeaz nu trienii - substane simple, uor asimilabile. Tot aici are loc i absorbia intestinal n c re nutrienii ajung n snge. Mrirea suprafeei de absorbie se realizeaz cu ajutorul viloz tilor intestinale. Prima poriune a intestinului subire este fix, se numete duoden i es e ancorat de organele vecine. Restul intestinului este liber i are numeroase pliur i sau anse. Lungimea acestui segment variaz n funcie de regimul de hran: este foarte lung la fitofage, scurt la carnivore i de lungime medie la omnivore. Conine gland e microscopice care secret sucul intestinal. INTESTINUL GROS - este organul n care au loc procese de reabsorbie a apei, de descompunere a resturilor nedigerate cu formarea materiilor fecale. Descompunerea este realizat de flora bacterian prezent n intestinul gros. Poriunea final a intestinului gros este rectul care se continu cu anusul. 69

GLANDELE ANEXE ALE TUBULUI DIGESTIV Glandele anexe ale tubului digestiv sunt : g landele salivare, ficatul;i pancreasul. Glandele salivare : - sunt situate n apro pierea cavitaii bucale - sunt n numr de 3 perechi (parotide, sublinguale i submaxila re); - secret saliva care are rol n umectarea hranei, digestia mecanic, fizic i chimi c a hranei alturi de buze, dini, limba etc.; - la om saliva ajut i la vorbire; - sali va conine: apa (nmoaie alimentele; constituie mediu solubilizant pentru diferite s ubstane), sruri minerale, mucus (lubrifiaz pereii cavitaii bucale i a cilor de conduce e; aglutineaz particulele alimentare n cadrul bolului alimentar), lizozim (substana bactericid), amilaza salivar (enzim cu rol n digestia glucidelor); - glandele saliv are sunt, n general, mai bine dezvoltate la mamiferele terestre (la rumegtoare, la animalele fr dini - edentate) sunt slab dezvoltate sau lipsesc la mamiferele acvat ice(cetacee); Ficatul : - este cea mai voluminoas gland a organismului; - este sit uat n partea dreapt a stomacului, sub diafragm; - este format din lobi i lobuli (un itile de baz anatomo-fiziologice); - are dubl circulaie: nutritiv (primete snge venit la inima prin artera hepatic ce se desprinde din artera aorta descendent abdomina l) i funcional ( primete snge de la intestine, pancreas i splina); - ndeplinete mai funcii; - secret bila care este evacuat prin unul sau mai multe canale hepatice; cnd exist vezicula biliara (care lipsete la unele roztoare, cetacee, cervide i antil ope), canalul acesteia se unete cu cel hepatic i formeaz canalul coledoc care se de schide n duoden; - bila secretat de celulele hepatice, intervine n procesele de dig estie i absorbie a lipidelor i vitaminelor liposolubile printr-o serie de substane p e care le conine (sruri biliare, pigmeni biliari, sruri minerale); - bila este vrsat n duoden n perioadele n care are loc digestia; Pancreasul : - este o gland mare, asemnt oare glandelor salivare (partea exocrin); - este situat sub stomac; - este o gland mixt: are secreie exocrin (sucul pancreatic) i endocrin (secret doi hormoni: insulina glucagonul); - sucul pancreatic conine enzime care catalizeaz scindarea proteinel or, lipidelor i glucidelor; acestea sunt: enzime proteolitice - tripsina, chemotr ipsina, carboxipeptidaze, elastaza, colagenaza etc. -care hidrolizeaz proteinele pn la grupuri de aminoacizi sau aminoacizi. Sunt secretate n stare inactiv dup care s unt activate n intestin; lipaza pancreatic (hidrolizeaz grsimile n acizi grai si glice rol); amilaza pancreatic (asemntoare amilazei salivare dar este mai activ dect aceast a i transform chiar i amidonul crud n maltoz). n intestinul subire, sucurilor pancreat c i biliar, li se adaug sucul intestinal care conine enzime la suprafaa mucoasei int estinale. Aceste enzime sunt: oligopeptidazele care transform oligopeptidele n ami noacizi; lipaza intestinal cu 70

aciune similar celei pancreatice; dizaharidazele care transform dizaharidele n monoz aharide (glucoz, fructoz, galactoz). Aceste substane simple sau nutrieni trec n mediul intern prin procesul de absorbie intestinal. Resturile nedigerate ajung treptat n intestinul gros. BOLI ALE SISTEMULUI DIGESTIV LA OM 1. GASTRITA Cauze : - iritaii produse de alcool, tutun, substane caustice; - consumul de alimente alterate; suprancrcarea stomacului; - mncruri fierbini sau prea reci; - anumite medicamente (as pirina, analgezicele etc.); - stresul Manifestri: - apare brusc cu: indispoziie, g reaa, regurgitri, dureri gastrice, dureri de cap, vrsturi. Netratarea duce la cronic izare. 2. ULCERUL GASTRO-DUODENAL Cauze: - aciunea corosiv a HCl; - prezena la nive lul ulceraiilor a unor bacterii (Helycobacter pylori) care, se pare c atac mucoasa stomacului, sunt rezistente la aciunea HCl, ajung n stomac prin alimente nesplate i vizitate de mute; - factori de risc: fumat, abuz de alcool, stres fizic determina t de o boal sever, stresul psihologic etc.; Manifestri: leziune unic sau multipl n sto mac sau duoden; simptomele sunt dureri sub form de arsuri sau eroziuni ntre ombili c i capul pieptului , inapeten, balonri abdominale, vrsturi etc. 3.HEPATITA Cauze : irusurile hepatice(A,B,C,D,E) Manifestri: - tulburri digestive; - icter (colorarea n galben a pielii); - materii fecale decolorate; - urina nchis la culoare; - obose ala; - mrirea volumului ficatului. 4. APENDICITA Cauze : - Inflamarea datorit infe ctrii apendicelui vermiform Manifestri : - dureri mari n partea dreapt a abdomenului sau n regiunea ombilicului; pot aprea dureri n regiunea genunchiului drept; - inap etena (lipsa de pofta de mncare); - greaa; - vrsturi; 71

- uneori poate aprea febra. Simptomele apendicitei difer de la un caz la altul! 5. TOXIINFECTII ALIMENTARE Cauze : - toxine prin consum de: ciuperci neavizate, ou de ra fr a fi fierte 10 minute, lapte nefiert, alimente alterate; apa contaminat; mini , vesel, suprafee de lucru murdare; - poate fi provocat de bacterii patogene (Salmo nella, Escherichia coli), virusuri sau parazii; - apare n focare epidemice (famili i, colectiviti) Manifestri: - stare de ru; - cefalee; - ameeli; - febra (uneori cu fr isoane); - greuri; - dureri abdominale; - scaune frecvente. PREVENIREA BOLILOR DI GESTIVE - Respectarea regulilor de igien elementare (individuale i colective); - E vitarea consumului de alimente prjite, alterate, prea condimentate, neprelucrate corespunztor; - Evitarea consumului de tutun, alcool (n exces); - Evitarea factori lor de stres (pe ct este posibil).

1.2 RESPIRAIA N LUMEA VIE Definiie : Respiraia reprezint funcia de nutriie prin care organismele i asigur energ necesar funcionrii i integrrii n mediul de via. Respiraia este de dou tipuri : a) R AEROB b) RESPIRAIE ANAEROB a) Respiraia AEROB se realizeaz n prezena oxigenului luat n mediul de via. Acesta este un gaz care ntreine arderea. n celule, la nivelul mitoco ndriilor au loc procese de oxidoreducere a substratului respirator organic (gluc oza, acizi grai, glicerol i mai rar aminoacizi). n urma arderilor complete se forme az ap, energie i dioxid de carbon. Dioxidul de carbon este un gaz toxic i este elimi nat din organism. Acest tip de respiraie este ntlnit la majoritatea organismelor vi i. Reacia chimic: MECANISMUL RESPIRAIEI : Respiraia se realizeaz la nivelul mitocondr iilor (organite comune celulei EK vegetale i a celei animale). Cuprinde trei etap e : - glicoliza, se desfoar n citoplasm n lipsa oxigenului i const n descompunerea g ei n dou molecule de acid piruvic. Energia degajat este nmagazinat n 2 ATP. 72

- decarboxilarea (ciclul Krebs), se desfoar n mitocondrie, produii finali ai acestei reacii fiind CO2 i atomi de hidrogen care se unesc cu oxigenul printr-o serie de r eacii de oxidoreducere sau prin transport de atomi de hidrogen (fosforilarea oxid ativ). Energia rezultat este nmagazinat n 36 ATP.

b) Respiraia ANAEROB se realizeaz n absena oxigenului (anoxie). Substratul respirator se descompune n produi intermediari, dioxid de carbon i o cantitate mai mic de ener gie. Nu se formeaz ap. Respiraia anaerob se mai numete i FERMENTAIE. Este ntlnit la i (levuri) i bacterii care secret fermenii ce acioneaz asupra substratului respirator . Sunt i organisme EK care au respiraie anaerob i anume formele endoparazite (limbri c, tenie, viermele de galbeaz, giardia etc.) ele degradeaz glicogenul gazdei rezul tnd CO2, hidrogen i acizi toxici ce afecteaz gazda. Reacia chimic pentru ANAEROBIOZ:

Fermentaia este de patru tipuri (dup produsul intermediar obinut) : - alcoolic / pro dusul intermediar este alcoolul etilic / importana : obinerea produselor de panifi caie (drojdia de bere = Saccharomyces cerevisiae) / obinerea berii (Saccharomyces cerevisiae) i a vinului (drojdia vinului = Saccharomyces ellipsoideus). - lactic / produsul intermediar este acidul lactic / importana : obinerea produselor lactate fermentate / prepararea murturilor (Lactobacillus bulgaricus; Streptococcus lact is) / descompunerea substratului organic din sol (bacteriile descompuntoare). - a cetic / produsul intermediar este oetul (acid acetic = CH3COOH) - butiric / produsu l intermediar este acidul butiric Alte bacterii anaerobe: metanogene, termoacido file (triesc n ape acide i cu temperaturi foarte nalte) i halofile (triesc n medii sr ). 1.2.1 RESPIRAIA LA PLANTE La plante este ntlnit respiraia aerob (n anumite condiii realizeaz respiraia anaerob - cnd organele plantei sunt acoperite de ap n cazul inund aiilor). Schimburile de gaze respiratorii se realizeaz prin stomate (stoma = desch idere) 73

prezente n special la nivelul frunzelor i alctuite din: celule stomatice, ostiol, ce lule anexe. Prin ostiol se realizeaz schimburile de O2, CO2, se elimin vaporii de H 2O (n procesul numit transpiraie).

Stomata Respiraia este important n viaa plantelor, n primul rnd, prin energia pus n l rtate din oxidarea substanelor organice i, n al doilea rnd, prin produii intermediari i finali care se formeaz n cursul procesului. Respiraia aerob se poate evidenia dup c nsumul de substan organic, dup consumul de oxigen i dup dioxidul de carbon produs. - D up consumul de substan organic Pentru a demonstra c procesul de respiraie este nsoit pierdere de materie, se poate face urmtoarea experiena : se cntrete un lot de boabe d e gru i apoi se pun la germinat. Dup o perioad de timp se cntrete lotul de boabe de gr se constat o scdere a greutii acestuia. Aceasta se datoreaz oxidrii (consumrii prin r spiraie) unei pri a substanelor organice. - Dup consumul de oxigen Pentru a demonstra c n procesul de respiraie se consum oxigen se face urmtoarea experiena: Se introduce material vegetal (semine ncolite) ntr-un balon, se pune dopul i se plaseaz la ntuneric Dup cteva ore se introduce n balon o lumnare aprins i vom costata ca ea se va stinge, deoarece n balon se acumuleaz CO2 rezultat n urma respiraiei. - Dup dioxidul de carb on produs Pentru a demonstra c n procesul de respiraie se degaj CO2 se poate face ur mtoarea experiena; Se nchide vasul cu semine n curs de ncolire cu un dop gurit prin c se poate aspira aerul din vas. Aerul aspirat este trecut printr-un vas cu ap de var (sau ap de barit). Se constat c apa de var se va tulbura din cauza CO2 produs de materialul vegetal i care reacioneaz cu Ca(OH)2 sau Ba(OH)2 formnd CaCO3 ( BaCO3). Factorii care influeneaz respiraia sunt : Interni : - vrsta plantei (plantele tinere respir mai intens spre deosebire de cele mature); - starea fiziologic; - specia. Externi : - temperatura (valoarea optim = 30 - 40 C); temperaturi mai mari determi n deshidratarea protoplasmei, temperatura minim OC, excepie fac coniferele care resp ir i la temperaturi de 25 C, 74

- concentraia de O2 n absena O2 respiraia nu se desfoar; la concentraii mai mari de O2 nu mai influeneaz respiraia. - concentraia de CO2 - creterea concentraiei de CO2 sc ade intensitatea respiraiei. 1.2.2 RESPIRAIA LA ANIMALE Animalele, spre deosebire de plante au o respiraie intens, deoarece au nevoie de mai mult energie pentru inte grarea n mediul de via. SISTEMUL RESPIRATOR la mamifere cuprinde: A) ci respiratorii : fose nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii. B) plmni: - arbore bronic - ci res piratorii intrapulmonare - ci respiratorii extrapulmonare - esut pulmonar propriuzis: - lobi, segmente, lobuli, acini. Arbore bronic ci intrapulmonare: bronhii lob are, bronhii segmentare, bronhii interlobulare, bronhii terminale, bronhiole res piratorii, canale alveolare, saci alveolari, alveole pulmonare. Fose nazale: - nr i exterior (cavitate nazal) - coane nasofaringe Rol: purific i umezete aerul, miros, camer rezonatoare pentru sunetele emise la nivelul laringelui. Faringe - funcie d igestiv i respiratorie, conine 3 perechi de amigdale. Laringe - conduce aerul spre plmni - este organ al fonaiei - are 9 cartilaje hialine i elastice Ptrunderea aliment elor n cile respiratorii este mpiedicat de epiglot, o structur cartilaginoas ce nchid lota (deschiderea laringeal n timpul deglutiiei). Traheea - structur fibromusculo - c artilaginoas - este alctuit din 16-20 inele cartilaginoase hialine incomplete - est e situat exterior fa de esofag Bronhiile conin esut cartilaginos. Mucoasa traheal i a bronhiilor produce mucus care are rol n reinerea particulelor de praf. Plmnii n nu mr de 2, deasupra diafragmei, n cutia toracic pe care o ocup n cea mai mare parte. Plm : - stng 2 lobi - drept 3 lobi Fiecare plmn e acoperit de cte o pleur, iar pleura e lctuit dintr-o foi visceral (ader la suprafaa plmnului) i o foi parietal (ader ei toracice) ntre care exist cavitatea pleural, plin cu lichid pleural. Lobii plmnului sunt formai din segmente, iar segmentele din lobuli. Bronhiile se ramific de mai multe ori n plmni, cele mai fine ramificaii numindu-se bronhiole. Acestea nu au cart ilaje, dar au esut muscular neted. n captul bronhiolelor respiratorii se gsesc sacii alveolari ai cror perei sunt formai din alveole pulmonare. Alveolele pulmonare - a u rol n realizarea schimbului de gaze O 2/CO2 (cca. 300 milioane pentru ambii plmni ). Epiteliul alveolar mpreun cu epiteliul capilarelor alturate formeaz un perete foa rte subire i permeabil uor de strbtut de gazele implicate n respiraie. 75

Respiraia schimbul de gaze O2 CO2 arderi substane nutritive energie Ventilaia pul ar este realizat prin dou procese ritmice: - Inspiraia proces activ n care se contrac t muchii inspiratori. Prin contracia muchiului diafragm se mrete diametrul longitudina l al cutiei toracice, iar prin contracia muchilor intercostali externi se rotesc c oastele i se mresc diametrele transversal i antero-posterior. Rezultatul acestor co ntracii este creterea volumului cutiei toracice, urmat de creterea volumului plmnilor (acetia urmeaz micrile cutiei toracice prin intermediul pleurei) i de scderea presiuni i aerului din plmni sub valoarea presiunii atmosferice, aerul fiind aspirat n plmni. - Expiraia este un proces pasiv, de relaxare a musculaturii. Cutia toracic revine la dimensiunile normale, presiunea aerului din plmni crete i are loc eliminarea aces tuia. Frecvena respiraiei n repaus: 16 r/min/brbai, 19 r/min/femei. Aparatul respirator BOLI ALE SISTEMULUI RESPIRATOR LA OM 1. BRONITA Manifestri : T use uscat; Febr; Dureri de cap; Tuse umed cu expectoraii; Cauze : - inflamarea mucoa sei arborelui bronic. 2. LARINGITA Manifestri: Vorbire rguit , uneori cu pierderea vo cii pentru scurt timp; Senzaia de arsur n gt; 76 -

Tuse seac; Nu prezint dureri la nghiire; Cauze: - inflamarea mucoasei laringelui dat orit unor boli infecioase, rceli, rinite, sinuzite, amigdalite. 3. ASTMUL BRONIC Man ifestri : - Senzaie de sufocare n crize care survin n special noaptea cnd bolnavul es te trezit din somn simind o mare nevoie de aer Cauze : - Spasmul bronhiilor sub i nfluena particulelor de praf, pr, ln 4. PNEUMONIA Manifestri: - Febr; - Tuse seac, chi uitoare; - Modificri ale respiraiei; - Junghi toracic. Cauze : Microbi: - pneumoco c, streptococ, stafilococ; - frig, umezeal, favorizat de surmenaj. 5. TUBERCULOZA( TBC) Manifestri: - Stare general proast; - Lipsa poftei de mncare; - Scderea capacit aii de munc; - Slbirea organismului. Cauze : - Bacilul Koch -

PREVENIREA BOLILOR SISTEMULUI RESPIRATOR Aerul inspirat trebuie s aib o temperatur de 18 200C, umiditate i puritate; Clirea organismului prin aer, ap, soare; Gimnasti c respiratorie n repaus sau efort, trgnd aer pe nas; mbrcminte adecvat condiiilor de u; Evitarea surselor de infecie; Obinuina de a ine batista la nas i la gur n caz de st ut sau de tuse; Vaccinare antituberculoas.

1.3. CIRCULAIA 1.3.1 CIRCULAIA LA PLANTE Absorbia apei i srurilor minerale Plantele subacvatice pot absorbi apa prin toat suprafaa corpului. La celelalte plante se difereniaz organe s pecializate pentru absorbie, i anume rdcinile cu periori absorbani. Absorbia apei se b zeaz pe un fenomen fizic numit osmoza : o soluie mai concentrat absoarbe apa dintro soluie mai diluat atunci cnd ntre ele se afl un perete semipermeabil. In cazul rdcin i, cele doua soluii sunt : sucul vacuolar din 77

celulele epidermice i soluiile din sol. Apa absorbit este transmis din celul n celul, e la periorii absorbani pn la vasele lemnoase. Absorbia srurilor minerale se face inde pendent de absorbia apei i ea se bazeaz pe difuziune, realizndu-se cu consum de ener gie. Circulaia sevei brute Seva bruta este o soluie ce conine ap i sruri minerale. Asc ensiunea acestora se face prin vasele lemnoase. Forele care contribuie la circulai a sevei brute sunt : 1. Presiunea radiculara este rezultatul activitii celulelor rdc inii, ce pompeaz apa n mod activ. Acest fenomen are valori pozitive primvara. Se po ate evidenia prin seciuni realizate in tulpinile plantelor lemnoase. Ex: primvara , dup taiere, via de vie plnge 2. Fora de suciune a frunzelor se datoreaz transpira est mecanism de transport este pasiv, fr consum de energie. Cu ct transpiraia este m ai intens , cu att fora de suciune este mai mare. Aceasta este influenata de umiditat ea atmosferic, de temperatura. Plantele superioare absorb apa n mod pasiv i activ. Absorbia pasiv se realizeaz datorit transpiraiei de la nivelul frunzelor, celule aces tora se gsesc mereu ntr-o stare de nesaturaie, ceea ce determin mrirea forei de sugere sau de suciune. Aceasta se transmite n lungul vaselor de lemn din frunze, tulpin i din rdcin, pn la periorii absorbani unde fora de sugere determin absorbia continu acest proces, un rol activ l au frunzele i din acest motiv absorbia apei de ctre rdcin a fost denumit absorbie pasiv. Absorbia activ se realizeaz la plantele bine aprovizion ate cu ap i, n condiii fiziologice normale, se dezvolt n rdcina lor, o presiune pozit care face ca apa s fie absorbit de rdcin i condus prin tulpin pn la frunze. Cea mai antitate de ap absorbit de o plant se datoreaz absorbiei pasive. Circulaia sevei elabo rate Seva elaborata este o soluie de ap i substane organice, substane produse de frun ze prin fotosinteza. Ea trebuie s ajung n toate celelalte organe ale plantei. Seva elaborata circul prin vasele liberiene, activ (cu consum de energie) i, n general, mai ncet dect seva brut (deoarece vasele liberiene au citoplasma). In unele organe se fac rezerve de substane organice. Cnd plantele au nevoie (condiii nefavorabile, boli de ex.), substanele organice sunt transportate din aceste rezerve spre alte pri ale plantei, tot prin vasele liberiene. Deci, seva elaborata poate circula n am bele sensuri. 1.3.2 MEDIUL INTERN LA MAMIFERE La ANIMALE mediul intern este repr ezentat de totalitatea lichidelor aflate n afara celulelor. La vertebrate mediul intern este reprezentat de: snge, limf, lichidul interstiial, endolimf, perilimf, lic hidul cefalorahidian, umoarea apoas, umoarea sticloas. Cele care circul sunt sngele i limfa. 1. SNGELE - este un fluid corporal; el circul datorit inimii care l pompeaz p rin vasele de snge; - este alctuit din: plasm sanguin (55 60 %) i elemente figurate ( 40 45%). 78

Plasma sanguin este format din: ap (90%), sruri minerale, nutrieni, vitamine, anticor pi, hormoni, substane toxice, oxigen, dioxid de carbon, etc. Elementele figurate sunt: eritrocitele, leucocitele, trombocitele. Eritrocitele (eritros = rou) = hem atii = globule roii. Sunt celule cu nucleu, excepie fac mamiferele la care sunt ce lule anucleate (la maturitate) i nucleate n fazele primordiale. Au form discoidal, t urtite n regiunea median (acolo unde nu exist nucleu). Pentru c nu au nucleu pot nglo ba o cantitate mai mare de hemoglobin - pigment respirator (Hb) - o protein cu fie r = heteroprotein. Aceasta formeaz n combinaie cu oxigenul i dioxidul de carbon, comp ui labili: oxihemoglobina i carbohemoglobina Rol : transport gazele respiratorii. L eucocitele (leucos = alb) = globule albe. Sunt celule nucleate, de diferite form e i tipuri : - Polinucleare - au nucleu de forme diferite - emit pseudopode - fag ociteaz agenii patogeni - realizeaz diapedeza (traverseaz pereii capilarelor) Pot fi neutrofile, acidofile i bazofile n funcie de afinitatea fa de colorani neutri, acizi s au bazici. - Mononucleare Limfocite - produc anticorpi (substane proteice cu aciun e specific asupra antigenelor). Se gsesc i n limf, formndu-se n ganglionii limfatici d pe traseul vaselor limfatice. Monocitele = se afl o scurt perioad de timp n circulai a sanguin, dup care trec la nivelul esuturilor i devin macrofage care au capacitate de fagocitoz i sunt de dimensiuni mari. Rol : globulele albe joac rol n aprarea organ ismului (imunitate) fa de agenii patogeni. Polimorfonuclearele realizeaz fagocitoza (sunt fagocitare), adic nglobeaz cu ajutorul pseudopodelor agenii patogeni. Limfocit ele produc anticorpi care distrug antigenele (corpii strini). Trombocitele sunt fragmente de celule cu citoplasm i membran. Ele intervin n coagula rea sngelui (trombus = cheag) care este un mecanism de homeostazie (meninere n anum ite limite a cantitii i compoziiei mediului intern). 79

Elementele figurate se formeaz la nivelul mduvei roii din oase (mduva hematopoietic). 2. LIMFA este un fluid de culoare alb - glbui, are o compoziie asemntoare sngelui da r fr globule roii i cu mai multe lipide. Se formeaz din lichidul interstiial de unde r ecupereaz substane utile organismului. 3. LICHIDUL INTERSTIIAL este lichidul care sc ald celulele; este un lichid suport pentru schimburile care se realizeaz ntre celule , ntre celule i vasele de snge i limfatice. MAMIFERELE au CIRCULAIE NCHIS, DUBL, COMP Inima este situat n cavitatea toracic, ntre cei doi plmni. Este tetracameral (2 atrii 2 ventricule), are form conic cu vrful ndreptat spre stnga. Fiecare atriu comunic cu ventriculul de aceeai parte printr-un orificiu atrioventricular prevzut cu valvula tricuspid n dreapta i bicuspid n stnga. Inima prezint: - endocard interior, format tr-un epiteliu subire situat pe un esut conjunctiv foarte fin; - miocard - muchiul inimii mai dezvoltat n dreptul ventriculelor; - epicard exterior, este foia intern a pericardului (sistem de dou foie care acoper inima i ntre care este o pelicul de lic hid). Pericardul favorizeaz alunecarea n timpul contraciilor inimii.

Inima esutul nodal sau excitoconductor este situat n miocard i este format din fibr e musculare specializate n elaborarea i conducerea stimulilor prin care se asigur a utomatismul cardiac. esutul nodal e format din: nodul sinoatrial situat n peretele atriului drept - nodul atrioventricular - din septul interatrial - fascicul His s (septul interventricular) - reea Purkinje (n miocardul ventricular) Vascularizaia inimii este asigurat de dou artere coronare (stnga i dreapta) care se desprind de l a baza aortei. Sngele venos este colectat de venele coronare. Inima funcioneaz ca o pomp dubl, asigurnd circulaia sngelui n cele dou circuite: circulaia mare sau sistem circulaia mic sau pulmonar. Vasele de snge: - artere - pleac din ventricule i duc snge e la organe - vene - se deschid n atrii i aduc sngele de la organe la inima - au pe reii subiri; peretele lor lipsit de fibre elastice 80

capilare - realizeaz schimbul de gaze la nivelul organelor Presiunea exercitat de snge asupra peretelui arterial constituie presiunea arterial : - max.120 mm Hg i mi n.70 mm Hg. Circulaia pulmonar ncepe din ventriculul drept prin artera pulmonar care duce snge cu CO2 la plmni. Dup oxigenare, sngele se ntoarce n atriul stng prin vene monare. Circulaia mare ncepe din ventriculul stng prin artera aort, care la ieirea di n inim formeaz crja aortic spre stnga. Artera aort transport snge oxigenat la esutur sngele cu dioxid de carbon se ntoarce n inim prin venele cave superioar i inferioar c re se deschid n atriul drept. BOLI ALE SISTEMULUI CIRCULATOR LA OM 1. VARICELE Ma nifestri: - Dilatarea inegal i neregulat a venelor superficiale ale membrelor inferi oare - Atrofii musculare - Ulceraii ale gambelor - Edeme cronice masive Cauze : O rtostaionarismul ndelungat ntlnit n profesiile de buctar, osptar, frizer etc. 2. ATERO CLEROZA Manifestri: - Scderea elasticitii vaselor - Micorarea calibrului vaselor - Cr eterea tensiunii arteriale Cauze: - Impregnarea pereilor arterelor mari cu lipide (grsimi), colesterol i uneori sruri de calciu - Excesul alimentelor cu grsimi animal e - Sedentarismul - Fumatul 3. HIPERTENSIUNEA ARTERIALA Manifestri: - Depirea valor ilor normale ale tensiunii arteriale - Ameeli, dureri puternice de cap, oboseala, insomnii, palpitaii, dureri n dreptul pieptului, tulburri de vedere - Paralizii al e membrelor - Hemoragie cerebrala Cauze: - Factori glandulari, vasculari, renali , nervoi. 4. INFARCTUL MIOCARDIC Manifestri: - Ocluzia coronarian parial sau total (as tuparea arterei coronare cu un cheag de snge) duce la necrozarea esutului miocardi c - Dezechilibru ntre irigaia compromis a inimii i activitatea pe care trebuia s o de sfoare Cauze: - Fumatul 81 -

Eforturi fizice ndelungate si necontrolate Enervri Emoii Stri de rceala pronunat care uc la insuficien circulatorie n vasele coronare 5. ACCIDENT VASCULAR Manifestri: - P aralizii - Pareze - Tulburri senzoriale - Tulburri de vorbire, memorie, vedere - C oma Cauze: - Ateroscleroza - Hipertensiune dup infarct miocardic PREVENIREA BOLIL OR SISTEMULUI CIRCULATOR LA OM: - Via ordonat fr excese de alcool, tutun, fr consum de droguri - Evitarea tensiunii psihice i a ritmului neregulat si ncordat de via i munca - Evitarea sedentarismului i practicarea unui regim raional de via - Evitarea supra alimentaiei i a alimentelor bogate n lipide - Controlul greutii corporale pentru evit area obezitii - mbrcmintea i nclmintea s nu afecteze buna circulaie.

1.4. EXCREIA Excreia reprezint eliminarea unor substane din corpul plantelor sau animalelor. Sub stanele eliminate pot fi rezultate din procesele metabolice (dezasimilaie ), pot f i substane care se gsesc n exces la un moment dat, pot fi substane strine ptrunse n or anism (ex. medicamente) sau substane cu rol de semnal chimic (ex. nectarul). 1.4. 1 EXCREIA LA PLANTE Plantele utilizeaz doar 1% din apa absorbit pentru fotosintez,ia r restul de 99% se elimin sub form de vapori,prin transpiraie sau sub form de picturi , prin gutaie (fenomen mai rar). Transpiraia Procesul se desfoar la nivelul stomatelo r, prezente mai ales la nivelul frunzelor. O cantitate redus de ap se poate elimin a prin cuticula celulelor din epiderma frunzelor (1/10din vapori). Celulele stom atelor prezint clorofil, astfel c, la lumin, realizeaz sinteza de substane organice so lubile a cror concentraie crete. Ca o consecin, ele absorb ap din celulele vecine, se deformeaz i ostiola se deschide permind transpiraia. Se observ un ciclu de nchidere chidere a stomatelor n funcie de lumin i temperatur. Avantaje ale transpiraiei: 82

asigur fora de suciune necesar absorbiei i transportului sevei brute n plant; mpiedi anclzirea plantelor; menine ostiolele deschise, asigurnd schimbul de gaze necesar fo tosintezei i respiraiei; favorizeaz coacerea fructelor prin deshidratare.

1.4.2 EXCREIA LA ANIMALE La animale, excreia se poate realiza pe cale : renal i extr arenal. Excreia extrarenal reprezint eliminarea substanelor toxice prin: piele i produ ciunile ei (pr, unghii, pene etc.), expiraie, defecaie, saliv etc. Excreia renal repre int formarea i eliminarea urinei. Acest lucru se realizeaz la nivelul sistemului ex cretor. Sistemul excretor la mamifere este alctuit din: - rinichi - ci urinare: ur etere, vezica urinar i uretra. La nivelul rinichilor se formeaz urina care va fi tr ansportat prin cile urinare ctre exterior. Rinichii - sunt organe pereche, situate n regiunea lombar, de o parte i alta a coloanei vertebrale; - sunt puternic vascula rizai; - la nivelul lor se formeaz URINA; - sunt alctuii (la mamifere) din regiune c ortical (granular), n care se gsesc glomerulii renali i tuburile urinifere i regiune m edular cu una sau mai multe piramide renale. Rinichii sunt protejai de o capsul ren al. Unitatea de structur i funcie a rinichiului este NEFRONUL. Un rinichi prezint un numr foarte mare de nefroni ( la om, aproximativ un milion). Un nefron este alctui t din : capsula Bowman (care adpostete glomerulul Malpighi - un ghem de capilare s anguine), tub contort proximal, ansa Henle, tub contort distal care se deschide n tr-un tub colector mpreun cu alte tuburi distale. Capsula Bowman mpreun cu glomerulu l renal formeaz corpusculul renal. La nivelul acestuia, prin procese de filtrare a sngelui, se formeaz urina primar. De-a lungul tuburilor urinifere au loc procese de reabsorbie tubular i de secreie care au ca rezultat formarea de urin final. Cile ur nare: - se pot clasifica n ci intrarenale (calice mici, calice mari, pelvis renal) i extrarenale (uretere, vezica urinar cu rol n acumularea urinei i uretra). Aceste ci au rol n transportul i eliminarea urinei proces numit miciune. 83

Boli ale sistemului excretor la om Litiaza renal apare n urma unor dereglri metabol ice pentru ap i sruri, ca urmare a unei avitaminoze, hipertiroidismului, a unei ali mentaii bogat n carne (determin acidifierea urinei i precipitarea acidului uric), n la pte (va alcaliniza urina i va favoriza precipitarea carbonailor i fosfailor), n dulci uri i cartofi (favorizeaz precipitarea oxalailor). Se manifest prin formarea de calc uli n sistemul urinar care provoac leziuni ale cilor urinare, hemoragii, febr, greuri , vrsturi, dureri acute. Prevenire : - folosirea unei alimentaii echilibrate; - meni nerea unei igiene corespunztoare a organelor excretoare; - tratarea infeciilor ami gdaliene, a cariilor dentare; - utilizarea medicamentelor numai la indicaia medic ului; - evitarea consumului de ciuperci neavizate; - evitarea factorilor cu pote nial vtmtor pentru aparatul excretor: chimici, biologici, termici. Insuficiena renal a cut cauzat de intoxicaii, infecii, stri de oc cu pierderi mari de lichide i reducere ebitului renal (com diabetic), diaree prelungit, hemoragii. Se manifest prin ncetarea brusc i complet sau aproape complet a funciei rinichilor. Urina nu se mai formeaz, pr oces numit anurie. Prevenire: - aceleai msuri ca i n cazul litiazei renale. 84

2. FUNCIILE DE RELAIE Prin funciile de relaie se realizeaz integrarea organismelor n mediul lor de via i cor laia dintre prile componente ale acestora, organismul funcionnd ca un tot unitar.

2.1 SENSIBILITATEA 2.1.1 SENSIBILITATEA I MICAREA LA PLANTE Sensibilitatea i micarea sunt nsuiri eseniale ale materiei vii. La plante, micrile sun mai puin evidente i deci, mai greu de sesizat, avnd rol n desfurarea proceselor metab olice. Micrile active ale celulelor mobile se numesc tactisme. De exemplu, gameii br bteti se deplaseaz spre cei femeieti care produc nite substane chimice specifice. Mic e active ale plantelor fixate sunt de mai multe tipuri: tropisme i nastii. Tropis mele sunt micri de curbur (orientate) induse de direcia de aciune a unor excitani din mediul extern. Sunt de mai multe tipuri : - fototropismele sunt micrile de orienta re ale prilor aeriene ale plantei nspre sursa de lumin, micare ce favorizeaz procesul de absorbie a energiei luminoase; - geotropismele reprezint orientarea organelor p lantelor n sensul atraciei gravitaionale sau n sens opus. Rdcinile prezint geotropism ozitiv, iar tulpinile i frunzele geotropism negativ. Chemotropismele constau n pro prietatea rdcinilor de a se orienta ctre regiunile din sol mai bogate n substane mine rale; Hidrotropismele constau n nsuirea rdcinilor de a se orienta spre regiunile din sol mai bogate n ap. Nastiile sunt micri neorientate ale plantelor. Sunt de mai mult e tipuri : - fotonastii sunt determinate de variaiile n timp ale intensitii luminii i se produc datorit gradului variat de hidratare a citoplasmei celulare n timpul un ei zile (trifoi, lalea, ppdie, zorele, regina nopii); - termonastii sunt determinat e de variaiile de temperatur ale mediului i acioneaz corelat cu fotonastiile (ex. flo rile de lalele care se deschid la cldur); - nictinastii sunt micri ale florilor i fru nzelor unor plante, influenate de alternana zi - noapte. - seismonastii sunt produ se de factori mecanici (ex. mimosa, mcriul iepurelui). 2.1.2 SENSIBILITATEA LA ANIMALE ORGANELE DE SIM LA MAMIFERE Recepia, transmiterea i analiza informaiilor primite din mediul extern i intern al organismului sunt realizate de ctre analizatori. Un ana lizator este alctuit din: segment periferic (receptorul), segment intermediar (de conducere), segment central (de proiecie). Receptorii sunt localizai in general, in organe specializate - organe de simt - sau la nivelul altor organe care ndepli nesc mai multe funcii - te gum ent, limba. Du p tip ul stim ulil or s peci fici Re c ept orii sunt : fotoreceptori, fonoreceptori, chemoreceptori, etc. 85

Ochiul Analizatorul vizual are rol in percepia formei, culorii, mrimii, micrii, lumi nozitii, distantei dintre animal i obiectele din mediul nconjurtor. Ochiul este alctui t din : - globul ocular: 3 tunici, aparatul optic. - organe anexe: glande lacrim ale, muchi, gene. Tunicile sunt: - sclerotica: alb, de natur fibroas i cu rol de prot ecie; - coroida: vascular, cu rol n nutriie; din ea se difereniaz corpul ciliar, irisu l (au rol esenial n procesul de acomodarea vederii la distan) i ligamentul suspensor al cristalinului (cu rol n fixarea cristalinului); - retina: de natur nervoas, sedi ul celulelor fotoreceptoare. Aparatul optic, cu rol n focalizarea radiaiilor lumin oase pe retin, este format din: - cornee transparent; - umoare apoas; - cristalin ( lentil biconvex); - corp vitros. Ochiul Retina are origine ectodermic i prezint 10 straturi alctuite din celule: pigm entare, fotoreceptoare, orizontale, bipolare, multipolare. Celulele fotoreceptoa re sunt: - celule cu con - conin pigmeni fotosensibili iodopsina - i sunt dispuse, n general, n zona central a retinei i au rol n vederea colorat; - celule cu bastona - c onin pigmeni fotosensibili rodopsina - i sunt dispuse spre periferia retinei fiind responsabile pentru vederea n alb i negru. Animalele diurne au un numr mai mare de celule cu conuri, iar cele nocturne prezint un numr mai mare de celule cu bastona, deci o sensibilitate mai mare la lumina de intensitate foarte slab. Retina are o zon de acuitate vizual maxim - foveea centralis, n care se formeaz imaginea obiectulu i privit: real, mic, rsturnat. 86

Mecanismele de acomodare necesare formrii corecte a imaginilor pe retin: - se real izeaz pentru vederea la distan cu ajutorul cristalinului; - se realizeaz pentru inte nsitatea luminii de ctre iris. Traseul razelor de lumina prin ochiul mamiferelor Lumina ptrunde prin cornee, strbate umoarea apoas, apoi trece prin cristalin care f ocalizeaz razele luminoase astfel nct s cad pe retin - n fovee - locul unde se formeaz maginea. In celulele fotoreceptoare, n prezena luminii, au loc reacii fotochimice c are declaneaz impulsul nervos. Acesta este condus ulterior prin celulele bipolare, celule multipolare i nervii optici ctre segmentul central al analizatorului vizua l unde se formeaz senzaia de vz. Urechea Receptorii pentru auz i pentru echilibru su nt localizai n urechea intern. Celelalte componente ale urechii au rolul de a condu ce i de a amplifica sunetele. Urechea prezint trei regiuni: extern, medie, intern. Urechea extern cuprinde: - pavilion - cu rol n captarea sunetelor - canal auditiv extern - cu rol n conducerea undelor sonore spre timpan. Urechea medie este o cav itate mic cu aer i un lan de trei oscioare: ciocan, nicovala i scria. Are rol de acomo dare a sunetelor primite de la timpan, prin diminuarea sau amplificarea intensitii lor i de conducere a acestora la urechea intern. Ureche intern este format dintr-un labirint osos n care se afl un labirint membranos. Labirintul osos este format di n: - trei canale semicirculare osoase, vestibul osos, melc osos. Labirintul memb ranos este format din : - 3 canale semicirculare membranoase, - vestibul membran os: utricula, sacula, 87

melc (cohlee) membranos. Urechea intern conine receptorii auditivi dispui ntr-o stru ctur specializat numit organul Corti, situat n canalul cohlear al melcului membranos . Aceti receptori sunt celule specializate prevzute cu cili la polul apical i nconju rate de terminaii nervoase la polul bazal. Vibraiile sonore ajunse la nivelul aces tor receptori, declaneaz impuls nervos preluat de nervii acustici i transmis la niv elul segmentului central (lobul temporal), unde se formeaz senzaia auditiv. Urechea intern mai conine receptori vestibulari care dau informaii despre micrile de rotaie c ontribuind la meninerea echilibrului. In utricul i sacul se gsesc cei doi receptori p entru poziie. Celulele senzoriale au cili care strbat un strat gelatinos. Deasupra lor se afl gruncioare de calcar. Cnd se schimb poziia cili se deformeaz, iar informai este preluat de dendritele neuronale de la polul bazal al celulelor senzoriale. La baza celor trei canale semicirculare se afla receptori pentru rotaie. Cili cel ulelor senzoriale sunt inclui ntr-o crest gelatinoas. Rotaia capului face s se deplase ze lichidul din canale (endolimfa) care deformeaz creasta gelatinoas cu cilii celu lelor senzoriale. Influxul nervos de la nivelul receptorilor vestibulari ajung p e calea nervului vestibular n lobul temporal unde se formeaz senzaia de echilibru. Nasul Cavitile nazale sunt cptuite cu mucoasa respiratoare cu rol n condiionarea aerul ui i mucoasa olfactiv receptorul mirosului. Epiteliul olfactiv conine neuroni senzi tivi bipolari i celule de susinere. Neuronii bipolari recepioneaz stimulul specific i l transform n impuls nervos. Impulsu l nervos este preluat de nervul olfactiv (format din axonii neuronilor bipolari) i l conduce la segmentul central din scoara cerebral, unde se formeaz senzaia de miro s. Pentru om simul mirosului are rol n: - aprecierea calitii aerului respirat - mpreu na cu simul gustului, n aprecierea alimentelor. Limba Limba are rol n digestie, n vo rbire dar i ca organ de sim pentru sensibilitatea gustativ. Receptorii gustativi su nt stimulai prin contactul direct cu substanele sapide. 88

Receptorii gustativi sunt reprezentai sub forma de muguri gustativi alctuii din: celule senzitive receptoare i celule de susinere. La mamifere, mugurii gustativi sunt asociai n papile gustative. Acestea sunt de ma i multe tipuri: filiforme, foliate, fungiforme i dispuse diferit pe suprafaa limbi i. Impulsul nervos este preluat de ctre terminaiile nervoase de la baza mugurilor gustativi i transmis la segmentul central din scoara cerebral unde se formeaz senzaia de gust. Mugurii gustativi au o via scurt (4 - 5 zile) fiind continuu nlocuii, deoar ece sunt supui permanent aciunii hranei cu care intr n contact. La om exista 4 gustu ri fundamentale: dulce, acru, srat i amar. Pentru recepionarea fiecruia dintre ele e xist papile gustative specializate, dispuse caracteristic pe limb. Celelalte gustu ri rezult prin combinarea celor patru gusturi fundamentale. Pentru a preciza cali tatea alimentelor introduse n cavitatea bucal sunt implicate ambele sensibiliti, att gustativ ct i cea olfactiv. Pielea Pe lng alte funcii ( protecie mecanic, protecie c, izolare termic, reglare termic, excreie) pielea are i funcia de organ de sim. Este lctuit din trei lame suprapuse : - epiderm ( n contact cu mediul extern) - derm (o ptur conjunctiv dens) - hipoderm ( n profunzime) Anexele pielii sunt: cornoase (unghi i i pr) i glandulare (glandele sudoripare, sebacee, mamare). Pielea conine receptori tactili, termoreceptori i receptori pentru durere. Impulsurile nervoase de la ni velul acestor receptori sunt conduse prin intermediul fibrelor nervoase spre mduv i creier. DEFICIENTE SENZORIALE LA OM Miopia: cnd ochiul privete departe imaginea s e formeaz naintea retinei fie din cauza formei prea alungite a globului ocular, fi e din cauza puterii prea mari de refracie a cristalinului. Aceasta deficien se poat e accentua la copiii care scriu sau citesc la lumin prea slab, stau n poziii incorec te sau stau prea aproape cu ochii de caiet, carte, calculator. Miopia se corecte az cu lentile divergente. 89

Hipermetropia: cnd ochiul privete aproape imaginea se formeaz n spatele retinei. Cor ecia se face cu ajutorul lentilelor convergente. Astigmatismul: cristalinul nu ar e suprafaa perfect sferic i de aceea el nu focalizeaz corect razele luminoase. Se co recteaz cu lentile cilindrice. Strabismul: aceasta deficien nu ine de sistemul optic , ci de cei ase muchi externi care rotesc globul ocular. Un muchi poate fi foarte d ezvoltat i din aceasta cauz axele optice ale celor doi ochi nu sunt paralele. Se c orecteaz chirurgical sau cu ochelari pentru ochiul afectat. Surditatea: este o de ficien a urechii. Aceasta poate aprea fie cnd undele sonore nu ajung la receptorii a uditivi din urechea intern, fie impulsurile nervoase formate la nivelul receptori lor auditivi nu ajung n aria auditiv din lobul temporal unde se formeaz senzaia de a uz. Surditatea poate fi cauzat de urmtorii factori : - mecanici (presiunea, lovire a) - fizici (intensitatea zgomotului) - chimici (substane chimice) - biologici ( bacterii, virusuri, ali ageni patogeni) Surditatea poate fi prevenit respectnd regul ile de igiena i eliminarea factorilor de risc din mediu. 2.3 SISTEMUL NERVOS LA M AMIFERE Sistemul nervos la mamifere Este format din : 1. Sistemul nervos central care cuprinde : - creierul - mduva spinrii Sistemul nervos central cuprinde centr ii nervoi care primesc informaii de la receptori. Receptorii sunt celule speciale care prelucreaz informaiile i transmit comenzi ctre organele efectoare ( muchi i gland e) 2. Sistemul nervos periferic este compus din : - nervi - ganglioni nervoi Face legtura dintre sistemul nervos central i organele corpului: Sistemul nervos din p unct de vedere funcional este compus din doua compartimente (fiecare avnd o parte central i una periferic): - sistemul nervos somatic ( al vieii de relaie) care are ro l de a integra organismul n mediul su de via. - sistemul nervos vegetativ cu rol de a regla activitatea organelor interne. Mduva spinri Este localizat n canalul vertebr al i are form cilindric. n seciune transversal mduva spinrii are urmtoarea structur stana cenuie localizat la interior, cu aspect de litera H (conine corpurile neuronil or care formeaz centri nervoi); - substana alb la exterior, format din prelungirile n euronilor (n special, axoni) grupate n fascicule, cu rol de conducere a impulsuril or nervoase spre creier (ci 90

ascendente), dinspre creier (ci descendente) sau ntre etaje ale mduvei (ci de asociai e).

Seciune transversal prin mduv Mduva spinrii la mamifere este conectat la organele corp lui prin 31 de perechi de nervi spinali. Fiecare nerv spinal prezint: - rdcin poster ioar senzitiv, care intr n mduv; - rdcin anterioar motoare, care pleac din mduv; xt; - ramuri mixte. Structura nervului spinal. Arcul reflex somatic. Mduva spinrii ndeplinete funcia refl ex i funcia de conducere. Funcia reflex La baza activitii sistemului nervos st actul lex cu arcul reflex. n substana cenuie se gsesc centrii a diferite reflexe somatice i vegetative. Reflex = rspuns prompt al organismului la aciunea unui stimul. Struct urile anatomice prin care circul impulsurile pentru realizarea unui reflex poart n umele de arc reflex. 91

Un arc reflex cuprinde: un receptor, o cale aferent CA (senzitiv), un centru nervo s - CN, o cale eferent CE (motorie) i un efector (vezi structura nervului spinal). R CA CN CE E n general sunt considerate somatice reflexele care au efectori somatici (muchi str iai) i vegetative, cele care au ca efectori muchii netezi i glandele. La nivelul mduv ei se nchid reflexe somatice care pot fi monosinaptice (cuprind doi neuroni i o si naps; ex. reflexul rotulian sau reflexul bicipital) sau polisinaptice care au pe traseu unul sau mai muli neuroni de asociaie alturi de neuronii motori i cei senziti vi (ex. reflexele de aprare sau de flexie). Reflexele vegetative asigur realizarea unor activiti ale organelor interne cum sunt miciunea, defecaia, modificri ale organ elor genitale legate de actul sexual, vasoconstricia etc. Centrii medulari se afl n legtur cu celelalte etaje ale nevraxului prin ci de conducere. Funcia de conducere Se realizeaz prin intermediul substanei albe. Cile de conducere sunt: - ascendente (ale sensibilitii); - descendente (ale motilitii): - voluntare - involuntare. Prin i ntermediul funciei de conducere, centrii superiori coordoneaz activitatea centrilo r inferiori. Creierul (encefalul) Encefalul este format din: trunchi cerebral, c erebel, diencefal i emisfere cerebrale. Trunchiul cerebral are form de trunchi de piramid i este situat n continuarea mduvei spinrii. Este format din: bulb, punte i mez encefal. Substana cenuie este situat central sub form de insule (nuclei) nconjurate d e substana alb. Fiecare nucleu grupeaz neuroni cu anumite funcii. Nucleii senzitivi primesc impulsuri dinspre organele de sim din limb, urechea intern, piele i muchii ca pului. Nucleii motori comand micri ale muchilor din regiunea feei, limbii i faringelui . Nucleii vegetativi sunt centrii unor reflexe vegetative: salivar, gastrosecret or, lacrimal, respirator. Nucleii trunchiului cerebral se afla sub controlul eta jelor superioare ale creierului. Reflexele care se nchid la nivelul trunchiului c erebral sunt nnascute i de aceea se numesc reflexe necondiionate. Trunchiul cerebra l prin poziia pe care o ocup asigur comunicarea dintre celelalte componente ale sis temului nervos central. 92

Cerebelul Situat dorsal fa de trunchiul cerebral, este legat de acesta prin trei p erechi de cordoane de substan alb numite pedunculi cerebeloi. Prezint dou emisfere cer ebeloase unite median de un corp alungit numit vermis. Substana cenuie este dispus la exterior i la interior. La exterior substana cenuie formeaz scoara cerebeloas, iar la interior este organizat sub form de nuclei nconjurai de substana alb care ocup zona central. Cerebelul are rol n meninerea echilibrului pe baza informaiilor primite de la urechea intern. Controleaz poziia corpului, primind informaii de la receptorii di n muchi i articulaii. Cerebelul nu iniiaz micri, el asigur precizia micrilor comand emisferele cerebrale. Diencefalul Diencefalul este parial acoperit de emisferele cerebrale. Este format din talamus, hipotalamus, epitalamus, metatalamus. Substa na cenuie este organizat sub form de nuclei: nucleii diencefalici (talamici) cei mai voluminoi primesc impulsuri pe ci senzitive: vizual, auditiv, gustativ, tactil, termi c, dureroas, proprioceptiv i vestibular. Axonii acestor neuroni fac sinapse cu scoara cerebral. Hipotalamusul se afl n partea inferioar a diencefalului i prezint centrii ve getativi cu diferite funcii: - regleaz temperatura corpului; - regleaz comportament ul legat de actul alimentar; - regleaz activitatea organelor sexuale; - determin m anifestrile legate de emoii. Activitatea hipotalamusului este supus controlului tel encefalului. Emisferele cerebrale Emisferele cerebrale reprezint etajul nervos ce l mai bine dezvoltat i care acoper aproape n ntregime toate celelalte vezicule nervo ase. Emisferele cerebrale sunt separate printr-un an interemisferic i unite la baz p rin puni de substan alb. Substana cenuie formeaz scoara cerebral i este sediul acti voase superioare. Are o structur complex, cu ase straturi de neuroni ntre care se re alizeaz numeroase sinapse, fapt demonstrat de performanele exprimate prin complexi tatea comportamentului. Neuronii din scoara cerebral nu au form fix. Ei i modific form prelungirilor, realiznd legturi sinaptice (circuite neurale noi). Ex: circuite no i: n procesul de nvare. Pe suprafaa scoarei cerebrale se observ anuri adnci care de z lobii: frontal, parietal, temporal, occipital i anuri superficiale care delimiteaz arii ce ndeplinesc funcii diferite: senzitive, motoare, asociaie. Ariile senzitive sunt: vizual, olfactiv, auditiv, gustativ, somestezic. Ariile motoare comand micrile, pecial pe cele voluntare. Ariile de asociaie realizeaz o prelucrare complex a infor maiei. 93

Cu ct mamiferele sunt mai evoluate, cu att emisferele sunt mai voluminoase i au sco ara cerebral pliat prin formarea unor anuri. La baza emisferelor cerebrale se gsesc co rpii striai, implicai n reglarea poziiei i micrilor. BOLI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRA LA OM 1.Boala Parkinson Const n degenerarea progresiv a sistemului nervos extrapir amidal. Cauza care determin boala nc nu este cunoscut. Apare n jurul vrstei de 50-60 d e ani i se crede c s-ar datora un procese degenerative. Boala se manifest prin: - r igiditate muscular generalizat - mers rigid cu pai mici, cu corpul aplecat nainte. 2 .Paralizia Boala este cauzat de inflamaia sau leziunea unui nerv datorate unor inf ecii, ruperi de vase sanguine sau astuparea de vase sanguine, tumori, loviri sau distrugeri ale nervului. Boala se manifest prin: - Paralizia unui membru monopleg ie - Paralizia jumtii hemiplegie - Paralizia tuturor membrelor tetraplegie 3.Epilep sia Cauze ale apariiei boli sunt: infecii acute, malformaii congenitale ale sistemu lui nervos central, traumatisme craniene, alcoolism, tumori cerebrale. Boala se manifest prin: convulsii, pierderea continei, agitarea membrelor; nepenirea corpului, ncetinirea respiraiei, micarea limbii; faza de com, dup care persoana se trezete i nu amintete de criz. 4. Scleroza n plci Boala nu are o cauz clar i se manifest prin lez i i cicatrici sub form de plci n substana alb. Msuri de prevenire a acestor boli: - un regim de via raional n care s alterneze activitatea cu odihna. - prevenirea surmenaju lui. - evitarea consumului excesiv de tutun, alcool, cafea. - evitarea consumulu i de droguri. - asigurarea unei bune nutriii. Factori de risc sunt : alcool, cafe a, tutun, droguri. Alcoolul n cantiti mari i consumat frecvent duce la intoxicaia num t alcoolism. Alcoolismul se manifest prin starea de ebrietate, slbirea memoriei, at eniei, gndirii. Tutunul excesul de tutun, prin nicotin i gudron, produce tulburri de emorie, vedere, ameeli, astenie, cancer pulmonar. Cafeaua excesul de cafea, prin c afein, produce insomnie, palpaii ale inimii, tremuratul mnilor, delir, ameeli. 94

Drogurile reprezentate prin hai, cocain, marijuana provoac excitaii psihologice, sent mente de tensiune, modificarea senzaiilor auditive, olfactive. Viaa se rezum la con sumul de droguri. Lipsa lor produce un ru fizic cu transpiraii, dureri musculare i osoase, insomnie, nelinite, agresivitate, modific personalitatea altereaz psihicul i distruge sistemul nervos.

2.4 LOCOMOIA LA ANIMALE Locomoia nseamn deplasarea activ n spaiu a corpului, deci o activitate care reclam ene gie mecanic. La cordate i n special la vertebrate, datorit apariiei scheletului inter n, locomoia este realizat de ctre sistemul locomotor alctuit din dou componente: - pa siv sistemul osos; - activ sistemul muscular. SISTEMUL LOCOMOTOR LA MAMIFERE ( SCH ELETUL I MUSCULATURA MEMBRELOR) Scheletul este alctuit din: scheletul capului: - ne urocraniu (frontal, parietal, temporal, occipital, sfenoid, etmoid); - viscerocr aniu (maxilar, mandibula, zigomatice). scheletul trunchiului: - coloana vertebral cu zona: cervical, toracal, lombar, sacral, coccigian; - coaste; - stern. scheletul me mbrelor: - anterioare (humerus, radius, ulna, carpiene, metacarpiene, falange) posterioare (femur, fibula ,tibia, tarsiene, metatarsiene, falange). Membrele a nterioare se articuleaz la trunchi prin centura scapular format din omoplat i clavic ula. Membrele posterioare se articuleaz la trunchi prin centura pelvian format din oasele coxale i osul sacrum. La mamifere lungimea oaselor membrelor i uneori numrul lor prezint modificri reflectnd unitatea dintre forma i funcia organelor n diferite c ondiii de via. La mamiferele terestre se constat modificri numai n regiunea labelor: plantigrade: calc pe toat talpa (arici, urs, om) - digitigrade: calc numai pe dege te (pisica, lupul) - unguligrade: se sprijin pe vrful degetelor care sunt protejat e de o copit (porc, oaie, cal). La mamiferele acvatice locomoia se bazeaz pe ondula rea corpului, iar reducerea membrelor contribuie la forma hidrodinamic. Liliacul are falange lungi i subiri care susin membrana aripii. Se remarc sternul mrit pe care se inser muchii pectorali puternici care mic aripile. La om adaptarea scheletului l a locomoia biped presupune urmtoarele modificri: 95

- toracele se lrgete i mpinge membrele superioare n lateral; - articulaia humerusului cu omoplatul a devenit foarte mobil; - mna, eliberat de funcia locomotorie, s-a adap tat n vederea efecturii unor aciuni specifice (apucare, scris), n care un rol import ant l are poziia opozabil a degetului mare; - oasele centurii pelviene se lrgesc i se unesc cu osul sacrum formnd bazinul; - oasele gambei cad perpendicular pe oasele plantei; - oasele tarsiene si metatarsiene contureaz o bolt a labei piciorului, c onferindu-i elasticitate i permindu-i repartizarea greutii corpului pe toat suprafaa d sprijin; - coloana vertebral, pe lng rigiditate, capt o form specific de ,,S" cu patr curburi fiziologice, form care nlesnete deplasarea. Musculatura membrelor Relieful unui os reflect modul cum se inser muchii pe el i fora de traciune a muchiului, deci imea acestuia. Forma organelor sistemului locomotor este adaptat la un anumit tip de locomoie ntr-un anumit mediu. Muchii membrelor anterioare: deltoid, biceps bran hial, triceps branhial, pronatori, supinatori, extensori, flexori. Muchii membrel or posterioare: fesieri, croitor, cvadriceps femural, adductor lung, muchii gambe i, extensori, flexori. Organizarea sistemului locomotor i coordonarea nervoas perm it realizarea unor micri precise i o deplasare coordonat a organismelor n mediu.

3. REPRODUCEREA N LUMEA VIE Reproducerea este una dintre nsuirile de baz ale organismelor vii, aceea de a da nat ere la noi organisme asemntoare lor. Aceast funcie se realizeaz pe seama materialelor din mediu care sunt transformate de ctre organisme n substane proprii, pe baza cod ului genetic motenit de la prini. Reproducerea asigur nmulirea i continuitatea speciil r, precum i variabilitatea acestora prin combinarea i recombinarea genetic. n genera l, reproducerea are loc prin dou modaliti eseniale: - sexuat, cu alternarea n ciclul d e via a meiozei i fecundaiei (haplofaza i diplofaza) care asigur fenomenul de variaie enetic prin recombinare; - asexuat sau agamic, prin dezvoltarea noilor indivizi fie dintr-o singur celul (germeni specializai), fie dintr-un grup de celule (germeni n especializai). Reproducerea asexuat se realizeaz prin diviziune direct (la organisme le unicelulare - bacterii, cianobacterii, protozoare), prin spori sau prin fragm ente din organism (nmulire vegetativ - la plante). 3.1 REPRODUCEREA LA PLANTE 3.1.2 REPRODUCEREA ASEXUAT LA PLANTE Se poate realiza prin structuri specializate =spori, la muchi i ferigi sau prin organe vegetative. 96

La unele plante se dezvolt structuri vegetative specializate pentru nmulire. Ex. la gruor (Ficaria verna), se formeaz muguri care se desprind de pe planta mam i generea z noi plante; bulbii, rizomii i tuberculi se pot utiliza n acelai scop.nmulirea vegeta tiv la plante asigur transmiterea ntregii informaii genetice, fr recombinare genetic. odaliti de nmulire vegetativ: - prin desprirea tufelor (bujor, margaret); - prin stol ( cpun); - prin rizomi (irs, menta); - prin separarea rdcinilor tuberizate (dalie); - prin bulbi (lalea, zambil, ceap); - prin tuberculi (cartof); - prin butire fragme nte din plant care sunt puse la nrdcinat (via de vie, salcie, trandafir, mucat); - pri marcotaj nrdcinarea unor fragmente prin ndoirea ramurilor i acoperirea cu pmnt. Des nderea de planta mam se face dup formarea rdcinilor adventive (via de vie, coacz); - p rin altoire const n mbinarea a dou plante: portaltoiul care are rdcini i altoiul, pa a pe care vrem s o nmulim. Reuita altoirii depinde mult de ndemnarea celui care execut operaia = punerea n contact a meristemelor celor dou plante (pomi fructiferi, citri ce, trandafiri); - prin microbutire sau culturi de celule i esuturi vegetale este o metod modern n care se utilizeaz fragmente de meristeme sau celule care se cresc pe medii de cultur speciale (compoziie optim, hormoni de cretere). 3.1.2 REPRODUCEREA S EXUAT LA ANGIOSPERME n ciclul de via al angiospermelor alterneaz dou generaii: genera diploid (2n), reprezentat de sporofit i generaia haploid (n), reprezentat de gametofit . La angiosperme, gametofitul se afl ntr-o structur special numit floare, care reprez int un complex de organe de reproducere. Floarea este un lstar scurt, cu cretere li mitat, ale crui frunze metamorfozate s-au transformat n organe reproductoare. Angios permele au ovulele nchise n ovar. Dup fecundaie, ovarul se transform n fruct, iar ovul ul n smn. Componentele unei flori la angiosperme sunt: a) nveliul floral este nedife at, caz n care se numete perigon (P), iar elementele sale se numesc tepale sau dif ereniat n caliciu (totalitatea sepalelor = K) i corol (totalitatea petalelor = C). b ) organele de reproducere androceul (totalitatea staminelor = A) i gineceul (tota litatea carpelelor = G). Staminele reprezint organele de reproducere mascule. Fie care stamin este format din filament i anter. n anter se difereniaz celula mam micro l (2n). Aceasta se divide reducional i formeaz patru microspori (n), primele celule ale generaiei gametofitului mascul. Fiecare microspor se divide mitotic pentru a forma granula de polen microspor cu dou nuclee: un nucleu vegetativ i altul genera tiv. 97

Alctuirea florii la angiosperme Carpela este organul de reproducere femel al flor ii. Acest organ este format din: stigmat, o formaiune lipicioas pe care ajung gran ulele de polen; stil; ovar, care este partea bazal a carpelei. Poate fi superior se inser pe receptacul sau inferior este inclus n receptacul. n interiorul ovarului , pe peretele lui, se dezvolt ovulele. Celula mam megasporal se afl n ovule; ea va fo rma gametofitul femel. Aceast celul mam megasporal diploid se divide meiotic n patru c elule sporale haploide, din care trei degenereaz. Megasporul viabil se divide mit otic, dar important este faptul c diviziunea nucleelor nu este nsoit de separarea ci toplasmei, astfel c rezultatul este o celul cu opt nuclee. Cele opt nuclee sunt gr upate cte patru la fiecare capt al megasporului. Apoi cte un nucleu din fiecare gru p migreaz ctre centrul celulei formnd nucleul secundar, diploid. Ulterior, se divid e citoplasma i rezult gametofitul femel sau sacul embrionar. Un nucleu haploid va deveni gametul femeiesc sau oosfera. Florile sunt adesea grupate n inflorescene. F ecundaia i dezvoltarea embrionar Insectele sau vntul transport polenul pe stigmatul f lorii. La suprafaa granulei de polen exist o substan care interacioneaz cu materialul lipicios de pe stigmat. Dup polenizare, granulele de polen se mbib cu lichid de la suprafaa stigmatului. Celula vegetativ din granula polinic ptrunde printre celulele stilului spre ovar formnd tubul polinic (procesul de germinaie al polenului). Nucl eul generativ se divide mitotic i rezult dou spermatii (gamei masculi). Tubul polini c ptrunde n sacul embrionar i spermatiile sunt depozitate ntr-o sinergid. Aceasta va degenera i spermatiile eliberate se vor uni cu oosfera, respectiv cu nucleul secu ndar al sacului embrionar. Din prima unire se formeaz zigotul principal (2n) care va da natere embrionului, iar din a doua unire se formeaz zigotul accesoriu (3n) din care rezult endospermul secundar (albumen), esut necesar hrnirii embrionului. D up formarea endospermului secundar, ncepe diviziunea zigotului principal i se forme az prile componente ale embrionului: radicula, muguraul i cotiledoanele. Fructul i sm up fecundaie, nveliul ovulului se ngroa i rezult tegumentul seminal. Smna este fo rion diploid, endosperm triploid i nveli seminal. 98 -

Embrionul poate avea un cotiledon (la plantele monocotiledonate) sau dou (la plan tele dicotiledonate).

Structura seminei n paralel, se realizeaz carpogeneza (formarea fructului) prin mod ificri ale ovarului. Fructele sunt formate din pericarp cu urmtoarele componente: epicarp (coaj), mezocarp (miez) i endocarp. Dup consistena pericarpului, fructele po t fi: crnoase conin esuturi moi, bogate n substane nutritive: - bac cu mai multe se (via de vie, tomate); - drup cu o singur smn (cire, prun, cais). Uneori, drupele p compuse (mur, zmeur) - poam ex. mr, pr, gutui; sau uscate - indehiscente (nu se de schid), cum ar fi nuca ( stejar, fag, alun9, achen ( floarea soarelui, chimen , ppd ie) cariops (gru, orz, porumb), - dehiscente (ser deschid), cum ar fi pstaia (fasol e, mazre, salcm) , silicva (rapia, varza), capsul (brndua de toamn). Pot fi i fructe se care provin din concreterea ovarului cu alte pri ale florii (mr, cpun, mce).

3.2 REPRODUCEREA LA OM Generaliti: Sistemul reproductor cuprinde: - glande sexuale - conducte genitale - o rgane genitale externe - glande anexe Sistemul reproductor brbtesc Glandele sexuale sau testiculele sunt protejate de un pliu tegumentar numit scrot. Au form ovoid i sunt acoperite de o membran numit albuginee. n partea superioar i posterioar, aceasta se ngroa i formeaz mediastinul din care pleac radiar lame conjunctive care delimiteaz obulii testiculari. n alctuirea lobulilor intr tuburile seminifere n care se produc spermatozoizii. Testiculul este o gland mixt deoarece secret i hormoni sexuali brbteti respectiv testosteron. Conductele genitale sunt tuburi care acumuleaz i conduc sp erma. Aceasta este format din spermatozoizi i lichid spermatic. Sperma trece succe siv prin: canalul epididimului, canalul deferent i canalul ejaculator care se des chide n uretr. Uretra strbate penisul i este cale comun pentru eliminarea urinei i a s permei. 99

Glandele anexe sunt reprezentate de prostat i vezicule seminale. Prostata este sit uat sub vezica urinar i secret un lichid care constituie mediul nutritiv i de micare p entru spermatozoizi. Veziculele seminale sunt glande pereche , situate posterior de vezica urinar i care secret, ca i prostata, un lichid ce intr n compoziia spermei. Sistemul reproductor femeiesc Glandele sexuale sunt ovarele, situate n pelvis. Ova rul este acoperit de un epiteliu simplu i conine numeroi foliculi ovarieni aflai n di verse stadii de dezvoltare: primordiali, primari, secundari, i cavitari. ncepnd de la pubertate, n fiecare lun se matureaz cte un folicul cavitar n care ,prin meioz, se va forma un ovul. Ovulul va fi expulzat din ovar proces numit ovulaie - i va fi pr eluat de trompele uterine. Ovarul are structur i funcii complexe. El produce ovule i hormoni sexuali femeieti Cile genitale sunt reprezentate de trompele uterine care capteaz ovulul i n care are loc fecundaia, uter n care ajunge embrionul n stadiul une i grmezi de celule, are loc fixarea acestuia n peretele uterului (proces numit nid aie) i dezvoltarea pn n momentul naterii i vaginul care este un organ nepereche ce se eschide n vulv. Glandele anexe sunt glandele mamare formate din acini glandulari i canale excretoare. Au rol n producerea i expulzarea laptelui. Fecundaia - reprezint unirea spermatozoidului cu ovulul. Fecundaia la mamifere Nucleii haploizi ai celulelor gametice migreaz spre centrul celulei ou unde se desfoar fuziunea ntr-un nucleu diploid. Rezultatul fuziunii este zigotul, prima celul a embrionului, care, prin diviziuni mitotice succesive, urma te de difereniere i specializare celular, va forma un nou individ. Boli cu transmit ere sexual Sifilisul este cauzat de Treponema pallidum (prezent n snge). Poate fi: - sifilis primar la 12 sptmni dup contactul sexual infectant apare o ran pe vagin sau la nivelul penisului; - sifilis secundar ntre 2 6 luni de la infecie apare o erupi e roie pe corp, febr, dureri de cap sau gt; - sifilis teriar se instaleaz dup civa e la infecie i apar afeciuni ale inimii i creierului. 100

Gonorea este cauzat de o bacterie i se manifest prin scurgere galben verzuie din va gin sau din penis, dureri abdominale, dureri i arsuri la urinare. Simptomele apar la 10 zile dup infecie. Candidoza provocat de ciuperca Candida albicans. La femei afecteaz vulva i vaginul, iar la brbai penisul. Se manifest prin: scurgere vaginal gro as, albicioas, inflamaia vulvei, dureri i / sau arsuri la urinat, mncrime n zona genit l, inflamaia penisului. SIDA (sindromul imunodeficitar dobndit) este etapa final a i nfeciei cu virusul HIV (izolat n 1981 i care afecteaz progresiv sistemul imunitar). Se manifest prin: depresie imun major, dezvoltarea infecilor virale, bacteriene, mic otice, apariia de tumori, afectarea sistemului nervos central i, n final, moartea. Prevenire. Msurile de prevenire sunt comune pentru toate bolile cu transmitere se xual i constau n: evitarea relaiilor sexuale cu persoane necunoscute sau cu persoane care au relaii sexuale cu mai muli parteneri; folosirea prezervativului; utilizar ea seringilor i acelor de unic folosin; controlul donatorilor de snge; respectarea no rmelor de igien prin folosirea corect a WC-urilor; ntreinerea unei igiene corespunzto are a organelor genitale. 101

CAP. VI

MODELE DE ESEURI 1. MITOCONDRIILE - constitueni de baz ai celulelor eucariote Planul eseului: Tipur i de celule Constituenii celulei eucariote Structura mitocondriilor Rolul mitocon driilor n lumea vie exist dou tipuri fundamentale de organizare celular: procariot i eucariot. Tipul procariot este ntlnit la bacterii i cianobacterii i se caracterizeaz prin absena unui nveli nuclear. Materialul genetic procariot se mai numete nucleoid sau echivalent nuclear. Tipul de organizare eucariot se ntlnete n celulele celorlalt e organisme i se caracterizeaz prin prezena unor nveliuri nucleare. Celula eucariot pr ezint o compartimentare a spaiului celular printr-un sistem de membrane, care deli miteaz compartimente specifice numite organite celulare. n alctuirea celulei eucari ote se afl: membrana celular (rol n delimitarea i protecia celulei, dar i n asigurarea schimburilor selective cu mediul), citoplasma (soluie coloidal), nucleul (delimita t de un nveli dublu; conine informaia genetic necesar proceselor metabolice i diviziun i celulare), organite celulare: ribozomi cu rol n sinteza proteinelor, aparatul G olgi - rol secretor, RE- rol de transport, lizozomi rol n digestia celular, vacuol e - rol n depozitarea unor substane, mitocondrii. Celulele vegetale au, n plus, per ete celular i plastide (rol n fotosintez). Unele celule eucariote pot avea organite de micare: cili, flageli, pseudopode. Mitocondriile sunt prezente n toate celulel e eucariote aerobe. Au form, numr i mrimi variabile i sunt autodivizibile deoarece au material genetic propriu de tip procariot (motiv pentru care se consider c sunt b acterii aerobe care au realizat simbioz cu celulele eucariote). Structur: - nveli du blu: membrana extern, neted, cu pori i membrana intern, cutat, impermeabil i energizan - matrix sau matricea mitocondriei - este o soluie de substane organice i minerale n care domin enzimele implicate n ciclul Krebs; - aparatul genetic de tip procario t. Rolul mitocondriilor - asigur respiraia celular. Respiraia aerob care se desfoar ocondrii este precedat de o faz anaerob, care se desfoar n citoplasm. Produii respir nerobe (acidul piruvic) intr ntr-un lan de reacii numit ciclul Krebs, unde sunt dehi drogenai n prezena oxigenului, produsul final al reaciei fiind dioxidul de carbon. C iclul Krebs se desfoar n matricea mitocondrial. Atomii de hidrogen eliberai se unesc c u oxigenul i formeaz apa. Aceste reacii de oxido-reducere se desfoar n cristele mitoco driale. Din toate aceste procese rezult energie care este nmagazinat n legturi macroe rgice de tip ATP (adenozin trifosfat). Prin degradarea aerob a unei molecule de g lucoz se 102

obin 36 molecule de ATP, echivalent cu 675 Kcal. Datorit acestor procese energetic e, mitocondriile au fost numite uzinele energetice ale celulei.

2. Alctuii un eseu cu tema : SANGELE, COMPONENT AL MEDIULUI INTERN dup urmtoarea struc tur: - definiia mediului intern i a sngelui; - prile componente ale sngelui; - roluril ndeplinite de componentele sngelui; - importana sngelui n organism. Mediul intern re prezint totalitatea lichidelor aflate n afara celulelor. El cuprinde lichide corpo rale (lichidul interstiial, endolimfa, perilimfa, umoarea apoas, umoarea sticloas) i fluide corporale (sngele i limfa). Sngele este un fluid corporal, de culoare roie ( datorit hemoglobinei) care circul prin vase sanguine (artere, vene, capilare). Prile componente ale sngelui sunt: plasma sanguin i elementele figurate. Elementele figu rate sunt : globulele roii, globulele albe i trombocitele. Plasma sanguin este alctu it din: ap, sruri minerale, nutrieni, hormoni, anticorpi, substane toxice, gaze respi ratorii, factori hemostatici etc. Elementele figurate circul datorit plasmei sangu ine. Globulele roii, se mai numesc eritrocite sau hematii (la mamifere). Joac rol n transportul gazelor respiratorii. La mamifere, globulele roii nu au nucleu dator it numrului mare existent ntr-un mm de snge (la om : 4,5mil-5mil/mm snge). Ele conin h emoglobina, o protid cu fier (heteroprotein). Aceasta reprezint un transportor pent ru gazele respiratorii : O2 i CO2 cu care formeaz compui labili (care se pot descom pune). Hemoglobina (Hb) transport O2 de la organele respiratorii la celule (unde este folosit la oxidarea nutrienilor) i preia CO2 (care este un gaz toxic) rezulta t n urma oxidrilor, pe care l transport spre organele respiratorii. Globulele albe s e mai numesc leucocite. Joac rol n aprarea organismului (imunitate). Sunt de mai mu lte tipuri: PMN (polimorfonucleare), limfocite, monocite i macrofage. PMN-urile s unt: neutrofile, acidofile i bazofile, au nucleu de forme diferite i capacitatea d e a emite pseudopode cu care fagociteaz agenii patogeni (bacterii, virusuri). Sunt produse de mduva hematogen (mduva roie a oaselor). Limfocitele produc anticorpi, su bstane care acioneaz specific asupra antigenelor. Sunt produse de organe limfocitar e (ganglioni limfatici, splina) i de mduva hematogen. Monocitele sunt celule mici, circulante iar macrofagele sunt celule mari, fixate la nivelul esuturilor unde fa gociteaz agenii patogeni. Trombocitele sunt fragmente de celule care joac rol n coag ularea sngelui. Ele se mai numesc i plachete sanguine. 103

Sngele joac rol n transportul nutrienilor, gazelor respiratorii i hormonilor, n aprare organismului, n eliminarea substanelor toxice etc. Circulaia sngelui face posibil fu ncionarea ntregului organism. 3. Eseu cu tema VIRUSURILE dup urmtorul plan: - definire - structura virusurilor, exemple - formele virusurilor - strile virusurilor - mu ltiplicarea virusurilor - boli provocate de virusuri Virusurile sunt entiti infecio ase, pot provoca boli (viroze) la plante, animale sau om. Nu au structur celular, nu au metabolism propriu i nu se pot autoreproduce. Sunt alctuite din nveli numit ca psid alctuit din proteine i un miez numit genom viral alctuit din ADN sau ARN. Atunc i cnd genomul viral este ADN virusurile se numesc dezoxiribovirusuri (ca de exemp lu bacteriofagul), iar cnd acesta este ARN, virusurile se numesc ribovirusuri (ca de exemplu virusul mozaicului tutunului).

Virusurile pot avea diferite forme: - sferic (virusul gripal), paralelipipedic (vi rusul variolei), cilindric (virusul mozaicului tutunului), cirea cu coad (bacteriofa gul - virus care infecteaz bacterii). Virusurile se pot gsi n trei stri: 1. virion a lctuit din capsid i genom viral, unitatea morfofuncional a virusurilor, 2. virus vege tativ virionul fr capsid, deci genomul viral, 3. provirus genomul viral integrat n c romozomul celulei gazd. Multiplicarea virusului se face numai n celula gazd conducnd astfel la liza acesteia. La bacterii, virusurile numite bacteriofagi i injecteaz d oar acidul nucleic n celul, capsida rmnnd n afara acesteia. Moleculele de acid nucleic viral ofer informaia genetic celulei gazd, iar aceasta i asigur i replicarea i sinte de proteine virale, dup care are loc autoasamblarea acestora. Bolile provocate de virusuri se numesc viroze: SIDA, turbarea, poliomielita, gripa, pesta porcin, vi roza cartofului, mozaicul tutunului, viroza pomilor fructiferi etc. 4. Eseu cu t ema : FOTORECEPIA LA VERTEBRATE, dup urmatorul plan: - definiie. - principalele com ponente ale globului ocular la mamifere 104

Fotorecepia reprezint fenomenul de nregistrare a razelor luminoase cu o anumit lungi me de und. Sensibilitatea la lumin este aproape universal prezent n lumea vie i se re alizeaz cu ajutorul unor organe speciale, care prezint n structura lor celule fotor eceptoare, cu pigmeni capabili s realizeze anumite procese fotochimice. Analizator ul vizual are rol n percepia formei; culorii; mrimii; micrii; luminozitii; distanei d re animal i obiectele din mediul nconjurtor. Ochiul este alctuit din : - globul ocul ar: 3 tunici, aparatul optic. - organe anexe: glande lacrimale, muchi, gene. Tuni cile sunt: - sclerotica: alb, de natur fibroas i cu rol de protecie; - coroida: vascu lar, cu rol n nutriie; - retina: de natur nervoas, sediul celulelor fotoreceptoare. A paratul optic cu rol n focalizarea radiaiilor luminoase pe retin este format din: cornee transparent; - umoare apoas; - cristalin (lentil biconvex); - corp vitros. C oroida difereniaz: - corpul ciliar i irisul, care au rol esenial n acomodarea vederii la distan i n intensitatea luminii; - ligamentul suspensor al cristalinului; Retina are origine ectodermic i prezint 10 straturi alctuite din celule: pigmentare, fotor eceptoare, orizontale, bipolare, multipolare. Celulele fotoreceptoare sunt: - ce lule cu con conin pigmeni fotosensibili (iodopsina), sunt dispuse n general n zona c entral a retinei i au rol n vederea colorat; - celule cu bastona conin pigmeni fotos ibili (rodopsina), sunt dispuse spre periferia retinei i sunt responsabile pentru vederea n alb i negru. Retina are o zon de acuitate vizual maxim foveea centralis, n care se formeaz imaginea obiectului privit : - real; - mic; - rsturnat. 105

MIC DICIONAR Util nelegerii unor termeni folosii n coninuturile programei de bacalaureat.

A Absorie aciunea de a absorbi, de a mbiba. Procesul are la baz fenomenul de osmoz, mbi aie, difuziune. Acizii nucleici grup de acizi existeni n materialul organic nuclear , alctuii dintr-o combinare a acidului fosforic, cu un hidrocarbonat (o pentose) i o baz azotat. Acizii nucleici sunt purttorii informaiei ereditare i joac un mare rol n inteza proteinelor. Acraniate ncrengtura de animale marine, fr craniu difereniat, rep rezentnd forme de legatur sau de trecere de la nevertebrate la vertebrate. Adaptar e capacitatea organismului de a se modifica n raport cu schimburile intervenite n condiiile de via. Ageni mutageni factori extracelulari fizici i chimici capabili s pr duc mutaii genetice. Alel termen care indic formele alternative ale unei gene. Alge denumirea generic pentru un grup de specii din subdiviziunea Thallophyta. Triesc n ap marin sau dulce, autotrofe, cu tal i variabil ca mrime. Alternana generaiilor apar a n ciclul vital al unui organism care prezint sexualitatea a dou sau mai multe for me produse diferit, prin alternana unei reproduceri sexuate cu alta asexuat. Amfib ieni clasa de vertebrate tetrapode, care ocup un loc. intermediar ntre peti i verteb ratele tetrapode terestre (reptile). Aceste animale sunt adaptate att pentru viaa n ap ct i pe uscat. Analizator noiune introdus de I.P. Pavlov pentru a denumi aparatul complex i unitar, aparinnd sistemului nervos care are rolul de a recepiona, conduce i transforma n senzaii excitaiile specifice primite din mediul extern i intern. Andr oceu denumire generic pentru organele de reproducere mascule dintro floare. Aneli de ncrengtura viermilor inelai reprezentai de rm i lipitoare. Anemofile grup de pl alogame la care polenul este transportat de vnt. Angiosperme ncrengtura care cuprin de plante cu flori. Au smn nchis n fruct. Antera poriune terminal a staminei care polen. Aparat circulator complex de organe care asigur circulaia sngelui n organism ul animal. Aparat digestiv ansamblul de organe speciale care realizeaz digestia ( transformri mecanice i fizico-chimice a alimentelor n produi asimilabili). B Bacterii - grup heterogen de organisme microscopice unicelulare cu nucleu neindi vidualizat, majoritatea fara clorofila, heterotrofe.(saprof1te sau parazite). 106

Biotehnologie - noiune creat recent, aprut n tiina, n pas cu ingineria genetica. Bise t - un organism vegetal sau animal, care posed organe de reproducere att femelele ct i masculii. Blastula - stadiu n dezvoltarea embrionar a animalelor, rezultat n urm a diviziunii sau segmentrii zigotului. Boala genetica - tulburare determinat de o schimbare n genotip: mutaii genice, dislocaii cromozomiale sau ploidie Briofite - nc rengtur de plante din care fac parte muschii; sunt plante autotrofe rspndite pe toat suprafaa globului. Bulb - organ specializat n nmulirea vegetativa; este o tulpina su bteran.

C Cambiu - zona meristematic, activ, situat n cilindru central ce determin creterea n gr sime a radacinii i tulpinii. Capsida - nveli proteic al unei particule virale. Cari otip - numarul , marimea i morfologia cromozomilor dintr-o celul n metafaz. Cefalopo de - clasa de molute marine cu simetrie bilaterala , cu capul delimitat Celentera te - grup de animale inferioare adaptate acvatic; au o singur cavitate a corpului , gastro-vascular. Centrozom - structura universal prezenta in citoplasma celulel or animale i plantelor inferioare sub forma unui corpuscul, cu rol n formarea fusu lui de diviziune. Ciclul vital - etapele principale de la naterea unor noi descen denti i pn la moartea acestora. Cromozom - corpuscul nucleo-proteic, care se colore aza intens; apare prin spiralizarea cromatinei n timpul diviziunii celulare. Crus tacee - clasa de artropode majoritatea acvatice; au tegumentul cu chitina impreg nat cu sruri de calciu. D Dehiscent - despre un fruct, de obicei uscat, care la maturitate se deschide i el ibereaz seminele. Deleia ndeprtarea, eliminarea unei nucleotide din structura genei. Denaturare - pierderea configuraiei native (naturale) a unei macromolecule (refer itor la ADN devine monocatenar). Dendrite - prelungiri citoplasmatice ale unei c elule nervoase. Descendent individ (urma rezultat) din reproducere sexuat. Deutero stomieni - grup de animale nevertebrate triploblastice, al cror orificiu bucal se formeaz la polul opus blastoporului. Dialicarpelar carpele (pistiluri) libere; d espre gineceu (G). Dicotiledonat cu dou cotiledoane (caviti); embrion cu dou cotiled oane. Dialipetala petale libere; despre corola (C). Dialisepal sepale libere; de spre caliciu (K). Dialistemon stamine libere; despre androceu (A). Diapedeza tra versarea pereilor capilarelor de ctre leucocite. 107

Dictiozom aparat Golgi; sistem de saci, cisterne turtite strns solidarizate cu ro l n excreie; sunt organite celulare. Dihibridarea ncruciare ntre organisme ce se deos ebesc prin dou caractere. Diploid un numr dublu de cromozomi; sunt celulele somati ce 2n. Dominant care predomin; sunt genele care se manifest n detrimentul celor rec esive. Dorsal - partea situat posterior (la, pe sau apropiat de spate). E Ecosistem - sistem ecologic rezultat din interaciunea dintre organismele vii (bio cenoza) i condiiile abiotice (biotop) Ectotrof - care se hrnete din exterior (referi tor la ciupercile ce nvelesc rdcinile plantelor superioare formnd micorize) Eferent - care conduce ceva de la un centru ctre o extremitate. Embriogeneza formarea emb rionului. Embrion - rezult din segmentarea sau diviziunea zigotului Entomofile grup de plante adaptate la polenizarea cu ajutorul insectelor. Entomologie stiina care studiaz insectele. Enzima ferment, biocatalizator, substan care determin sensu l, viteza unei reacii biochimice. Ereditate procesul transmiterii caracterelor sa u informaiei ereditare de la prini la descendeni. Eritrocite globule roii, hematii, e lemente figurate ale sngelui. Eritropoeza formarea eritrocitelor. Ergastice subst ane produse n urma procesului de metabolism celular. Eucariote organisme cu nucleu adevrat (delimitat de membran nuclear). Evoluie - dezvoltarea treptat a organismelor n cursul generaiilor succesive prin acumularea variaiilor ereditare folositoare da torit seleciei naturale. Excreie eliminare n exterior.

F Falciform care are form de secer; globulele roii pot avea aceast form n maladia eredi ar anemie falciform. Fagocitoza procesul prin care membrana plasmatic formeaz nite ex pansiuni (pseudopode) n jurul particulelor ce urmeaz a fi introduse n celula, dup ca re membrana fuzioneaz i formeaz o vezicul n care se gsesc particulele. Este caracteris tic protozoarelor, leucocitelor. Feloderm - esut vegetal generat de felogen spre i nterior i care formeaz scoara secundar (cortexul secundar al tulpinii). Fenotip tota litatea caracterelor unui individ. Fermentaie - descompunere survenit ntr-o substan o rganic (hidrat de carbon) sub aciunea unor fermeni produi de bacterii sau ciuperci. Ficocianina pigmentul albastru (din algele albastre-verzi). Ficoeritrina pigment ul rou (din algele roii). 108

Filogenie - istoria sau dezvoltarea evolutiv a oricrei specii animale sau vegetale . Fotosinteza sinteza de substane organice din substane anorganice n prezena luminii . Fucoxantina pigmentul brun (din algele brune).

G Gametofit generaia haploid (n) productoare de gamei sexuai. Gamei celule reproducto exuate. Gena un segment din macromolecula de AND care dirijeaz sinteza unei caten e polipeptidice. Genotip- totalitatea genelor care intr n structura genetic a unui organism. Genom totalitatea genelor din setul haploid de cromozomi. Germinaia tot alitatea proceselor morfologice i fiziologice prin care trece embrionul de la sta rea de repaus la starea activ , de cretere. H Haploid celula cu un singur set de cromozomi. Hibridare ncruciarea dintre organism e care se deosebesc prin mai multe perechi de caractere ereditare. Hematii globu le roii la mamifere i om. Heterogamie la fecundaie particip doi gamei mobili diferii in punct de vedere morfologic i fiziologic. Heterotrof tip de nutriie n care organi smele i procur substanele organice din mediul lor de viat. Heterozomii cromozomi ai s exului. Homeostazie un mediu intern constant cu trsturi optime pentru procesele bi ologice. Homozigot pur din punct de vedere genetic. I Idiograma reprezentarea grafic a cromozomilor din cariotipul unei specii. Ileon s egment mobil al intestinului subire Imunitatea sistem de aprare mpotriva diverilor a geni patogeni. Interfaza etapa ntre dou diviziuni succesive, cu o activitate metabo lic intens. Izogomie tip de reproducere, presupune existena unor gamei, identici mor fologic, dar deosebii fiziologic. K K simbolul caliciului = totalitatea sepalelor de la o floare L Lichenii reprezint organismele bine individualizate n cadrul crora cei doi simbioni triesc ntr-o uniune durabil. 109

Limfa component a mediului intern, colectat din spaiile intercelulare prin capilare le limfatice. Linkage transmiterea n bloc (nlnuit) a genelor aflate n acelai cromozo Lizozomi- organite care conin enzime hidrolitice. Locus genic locul ocupat de gen n cromozom.

M Meiocite celule care se divid meiotic. Meioza tip de diviziune nuclear la toate o rganismele cu nmulire sexuat. Mezozom la bacterii membrana plasmatic formeaz invaginr cu rol n respiraia i n ancorarea moleculelor de ADN. Mixotrof organisme n funcie de ecesiti pot utiliza att substanele organice ct i substanele anorganice. Mutaie o mo are n structura i funcia materialului genetic, dar care nu este consecina recombinrii genetice. Monohibridare ncruciarea ntre prini care se deosebete printr-o singur per e de caractere.

N Nastie - micare a plantelor datorit variaiei n intensitate a unui factor de mediu. N efridie - tub excretor prezent le multe nevertebrate. Nefron - unitatea structur al i funcional a rinichiului la vertebrate. Nematode - viermi cilindrici. Neuron - c elul specializat n generarea i conducerea impulsului nervos. Nevroglie - celul cu rol trofic i de susinere din structura esutului nervos. Nidaie - fixarea oului n mucoasa uterin. Notocord - coard dorsal, ax de susinere prezent la vertebratele inferioare. Nucleoid - echivalent nuclear din celula procariot. Nucleol - corpuscul aflat n n ucleu, cu rol n producerea ribozomilor. Nucleoplasma - plasma nucleului. Nucleoti d - unitate a moleculei de ADN i ARN, format dintr-o baz azotat, o pentoz i un radical fosforic. Nucleu - component al celulei eucariote n care se afl materialul genetic . O Ocel - ochi simplu, prezent le unele nevertebrate. Oleaginos - conine sau produce ulei. Omolog identic. Oosfera gamet femeiesc, la plante. Organite - uniti structu rale mici, prezente n citoplasma celulelor. Ovar - organ n care se formeaz ovulele. Ovogeneza - formarea ovulelor. Ovul celula sexuat femeiasc. 110

P Parazit - organism care se hrnete cu substane din organisme vii pe care le parazite az. Parenchimatic - celul cu diametrul transversal i cel longitudinal aproximativ eg ale. Parental printe. Patogen - capabil de a produce o boal. Parasexualitate - pro ces nesexual care antreneaz totui modificri ereditare. Paratiroide glande endocrine situate pe partea dorsal a tiroidei. Pedicel - codia unei flori. Pepsina - enzim f ormat n stomac care hidrolizeaz proteinele n albumoze i peptone. Peptid - substan form t din doi sau mai muli aminoacizi. Peptidaza - enzim care rupe legturile dintre amin oacizi. Peren - despre plante care triesc mai muli ani. Pinocitoz - ingestia de sol uii prin invaginarea membranei celulare. Pistil - organ sexual femel prezent la p lantele angiosperme. Plasmalem - membran celular (plasmatic). Plasmid - fragment de ADN, separat de cromozom, prezent n celulele bacteriene. Plasmodesme - structuri plasmatice care strbat pereii celulari i asigur legturile dintre celule. Plasmodiu mas citoplasmatic multinucleat. Plasmoliz - pierderea apei dintr-o celul vegetal i des rinderea membranei de peretele celular. Plastide - organite specifice plantelor, n care se gsesc, de obicei, pigmeni asimilatori. Plathelmini viermi lai. Pleur - mem ran seroas care nvelete plmnii la mamifere. Ploidie - variaie a numrului de cromozomi oichiloterm - organism cu temperatura variabil, n funcie de temperatura mediului nco njurtor. Procariot - structur celular la care materialul genetic nu este delimitat printr-o membran nuclear. Protal - corp vegetativ din ciclul de dezvoltare al feri gilor. Protein - substan organic format din numeroi aminoacizi. Protonem - structur v tativ din ciclul de dezvoltare al muchilor (briofite). Protoplast - celul fr perei cel ulari. Protoxilem vase lemnoase aprute primele i care au lumenul mai mic. Protozoa re - organisme unicelulare, asemntoare animalelor. Prozenchimatic - celule cu diam etrele transversal i longitudinal evident inegale. Pseudopod - prelungire tempora r i mobil a citoplasmei unor celule. Pteridofite - ferigi. 111

R Radicul - rdcinua embrionului. Din ea se dezvolt rdcina principal. Receptor - celul tiv sau senzorial. Recesiv - caracter care nu se manifest n prezena celui dominant. R ecombinare - formarea unor structuri noi prin combinarea structurilor existente. Reducional - micorare, diminuare. Regenerare - capacitatea organismelor de a-i ref ace anumite structuri lezate sau uzate. Reglare - aranjare, potrivire, coordonar e. Replicare - dublarea, prin copiere, dup o form preexistent de acelai tip. Reticul endoplasmatic sistem de canalicule din celula eucariot, care asigur transportul s ubstanelor n celul. Ribovirus virus la care materialul ereditar este reprezentat de o molecul de ARN. Ribozomi particule sferice formate din ARN i proteine, la nivel ul crora au loc sinteze proteice. Rizoderma - epiderma rdcinii.

S Sacul scule. Saprofit - plant care se hrnete cu substane organice provenite de la org nisme aflate n descompunere. Sclerenchim - esut vegetal mecanic, cu pereii egal ngroai Sclerot - organ de rezisten, bogat n substane nutritive, prezent la unele ciuperci. Segregare - separarea perechilor de gene alele n meioz. Senzorial - care este n le gtur cu sistemul nervos i organele de sim. Semiparazite - plante care i completeaz hr ea autotrof (prin fotosintez) cu hrnirea heterotrof (parazit) ex : vsc. Sesile (frunze ) - fr peiol. Simbioz - form de convieuire ntre dou organisme, cu avantaje reciproce. ecia - unitatea de baz n clasificarea organismelor, cuprinde indivizi cu nsuiri asemnt oare. Spermatie - celula sexual (gamet brbtesc) la plante. Spermatozoid - celula se xual (gamet brbtesc) la animale. Spongieri - animale inferioare, coloniale, fixe, h ermafrodite, cu simetrie radiar. Sporofit - generaie diploid n ciclul de via al plante lor. T Tactism - micare orientat realizat de plantele nefixate (ex. alge unicelulare). Tal ofite - plante inferioare lipsite de organe vegetative : rdcin, tulpin, frunze. 112

Taxon - unitate sistematic, de clasificare a organismelor (ex: ncrengtura /filum, c las, ordin, gen, specie, subspecie). Taxonomia - tiina clasificrii organismelor. Tel ofaza - etapa final a diviziunii mitotice i meiotice n care se refac nucleele celul elor fiice. Testosteron - hormon brbtesc secretat de testicule (gonade brbteti) ce de termin apariia caracterelor sexuale secundare brbteti. esutul - este o grupare de celu le care au aceeai form, mrime i ndeplinesc aceeai funcie. Tetrapod - animal cu patru p cioare. Tiroxina - hormon tiroidian cu iod, influeneaz metabolismul bazal al organ ismului. Totipotent - structura ce ndeplinete mai multe funcii (ex: celula totipote nt a protozoarelor). Transcripie - copierea informaiei genetice din ADN n ARNm Trans latie - asamblarea aminoacizilor ntr-o caten proteica n funcie de informaia genetic di n ARNm. Trombus - cheag de snge. Trombocit - element figurat cu rol n coagularea sn gelui Tropism - micare de orientare realizat de plante fixate n sol (ex: fototropis m + orientarea frunzelor sau tulpinii spre lumin). Tubercul - tulpina subteran ntlni t la unele plante (ex: cartof) sau parte component a encefalului (tuberculi cvadri gemeni) Tunic nveli. U Unicelular - organism format dintr-o singur celul. Unisexuat - organism care conine un singur tip de organe reproductoare. Urodele - broate cu coad (ex : tritonul, sa lamandra). V Vacuole - componente ale celulelor vegetale (conin suc vacuolar) i ale celulelor a nimale (digestive, pulsatile). Vertebrat - animal cu schelet intern, piesa princ ipal fiind coloana vertebral (cu vertebre). Viermi - metazoare triploblastice la c are apare mezodermul Virion - unitatea morfofuncional a virusurilor format din geno m viral i capsida proteic. Virus - entitate infecioas, produce viroze. Virus vegetat iv - form viral reprezentat de genomul viral lipsit de capsida proteic. Viroze - bol i produse de virusuri. Vivipar - organism care nate pui vii. X Xantofile - pigmeni asimilatori de culoare galben portocaliu. 113

Xerofit - adaptat la uscciune. Z Zigot - germen sexuat rezultat n urma fecundaiei ntre doi gamei de sex opus. Zoologi e - domeniu al biologiei care studiaz animalele. Zoospor - spor animal. 114

CUPRINS INTRODUCERE PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT CAP. I DIVERSITATEA LUMII VI I Virusuri Regnul Monera Regnul Protista Regnul Fungi Regnul Plantae Regnul Anim alia Conservarea biodiversitii n Romnia CAP.II CELULA UNITATEA STRUCTURAL I FUNCIONA VIEII Structura, ultrastructura i rolul componentelor celulei Diviziunea celular CA P. III EREDITATEA I VARIABILITATEA LUMII VII Concepte Mecanismele de transmitere a caracterelor ereditare - legile mendeliene i abateri de la segregarea mendelian - codominana Teoria cromozomial a ereditii Determinismul cromozomial al sexelor Infl uena mediului asupra ereditii Genetic uman: boli ereditare clasificare i exemple CAP. IV ESUTURI VEGETALE I ANIMALE esuturi vegetale esuturi animale CAP. V STRUCTURA I FUN CIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 1. FUNCIILE DE NUTRIIE Nutriia n lumea vie Re spiraia n lumea vie Circulaia Excreia 2. FUNCIILE DE RELAIE 1. Sensibilitatea i micar la plante 2. Sensibilitatea la animale ( organe de sim la mamifere) 3. Sistemul n ervos la mamifere 4. Locomoia la animale 3. REPRODUCEREA N LUMEA VIE 1. Reproducer ea la plante 2. Reproducerea la om CAP. VI MODELE DE ESEURI MIC DICIONAR BIBLIOGR AFIE pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 1 2 11 11 12 13 15 17 22 30 31 31 3 7 43 43 43 47 51 51 52 54 54 57 62 62 62 72 77 82 85 85 85 90 95 96 96 99 102 10 6 116 115

BIBLIOGRAFIE: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Calin Dumitru Tesio, Valeria Braghina, Biologie B1+B2, Editura Corint, 2000. Ele na Hutanu, Mirela Iambor, Aurora Mihail, Biologie B1+ B2, Editura All Educaoinal, 2000. Grigore Strungaru, Janina Carstoiu, Adriana Vasile, Bilogie B1, Editura S igma, 2000. Ioana Arini, Florica Macovei, Biologie B1+B2+B3, Editura All Educaiona l, 2000. Ioana Arini, Aurora Mihail, Stefan Viorel, Biologie B1+B2, Editura All E ducational, 1999. Marin Andrei, Constantin Voica, Mihaela Ciho, Biologie B1, Edi tura Sigma, 1999. Nicolae Toma, Lucian Gavril, Biologie Manual pentru clasa a IXa, Editura Economic Preuniversitaria, 2004. Stelic Ene, Gheorghi Sandu, Gheorghe Gmnec i, Biologie X, Editura LVS crepuscul, 2005 Stelica Ene, Ion Stoica, Gabriela Bre benel, Emilia Iancu, Teste de biologie, Editura Gimnasium, 2003. Tatiana iplic, S anda Liescu, Cerasela Paraschiv, Biologie clasa a IX-a, Editura Aramis, 2004. 116