Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA ANDREI AGUNA CONSTANA FACULTATEA DE TIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE ANUL UNIVERSITAR : 2011 2012

2 AN II SEMESTRUL 3

CONTROL FINANCIAR
NOTE DE CURS

TITULAR: LECTOR UNIV. DRD. VANGHELE CRISTIAN

2011

CUPRINS
CAP.1. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR ..................pag. 1 1.1. Controlul,funcie a conducerii..............................pag. 1 1.2. Obiectul i formele controlului.................................pag. 2 1.3. Sistemul de documente ce se supun controlului financiar............................pag. 3 1.4. Obiectivele controlului documentar.................................................pag. 6 1.5. Donumentele primare i de evidenta tehnico operativa ce se supun controlului financiar..... pag.6 CAP.2. PROCEDEE I TEHNICI DE CONTROL FINANCIAR.........pag. 8 2.1. Studiul general prealabil..........................................................................pag. 8 2.2. Controlul documentar-contabil...................................................................pag. 8 2.3. Control faptic..............................................................................................pag. 9 2.4. Analiza economico-financiar.....................................................................pag. 9 2.5. Controlul total i prin sondaj.......................................................................pag. 10 2.6. Aplicaii ale tehnicilor de control documentar contabi.......................................pag. 12 CAP.3. FINALIZAREA ACIUNILOR DE CONTROL FINANCIAR.........................pag. 16 3.1. Valorificarea constatrilor controlului.financiar.............................................pag. 16 3.2. Raspundere disciplinar-norme generale....................................pag. 16 3.3. Raspunderea contraventional : contravenii in legatur cu organizarea conducerii contabilitii, contraventii-la disciplina bugetar, financiar, gestionar, contraventii privind protejarea populaiei-activiti ilicite.......................................pag. 17 3.4. Tehnici de control complementare : comparaia de control a stocurilor, corelaia intrari ieiri, reconstituirea cantitativ a evidenelor global valorice..............................pag. 20 CAP.4. RSPUNDEREA PATRIMONIAL.................................................pag. 22 4.1. Trasturi,conditii, i forme................................................................................pag. 22 4.2. Procedura de deinere a titlului executoriu....................................................pag. 23 4.3. Diferene ntre rspunderea patrimonial i material....................pag. 23 4.5. Rspunderea patrimonial a activitilor contabile,gestionare i financiare..........pag. 25 4.6. Control reciproc al documentelor contabile........................................................pag. 26 4.7. Intocmirea documentelor pentru constatare si recuperare.................................pag. 26 CAP. 5. RSPUNDEREA PENAL..........................................................................pag. 27 5.1. Definirea notiunii si diferentle fata de contraventie..............................................pag. 27 5.2. Infractiuni la activitatea gestionara si apararea patrimoniului............................pag. 28
2

5.3. Infractiuni de serviciu,sau in legatura cu serviciul.........................................pag. 28 5.4. Infractiunea de fals.................................................pag. 28 5.5. Procedura de efctuare a cercetarii pentru stabilirea rspunderii patrimoniale.....pag. 29 CAP.6. CONSTATAREA I COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE.........................pag. 30 6.1. Conceptul de evaziune fiscal................................................................................pag. 30 6.2. Aspecte specifice de evaziune fiscal - categorii de obligatii fiscale..pag. 33 6.3. Fapte de evaziune fiscal care costituie contravenii i infraciuni.......pag. 34 6.4. Analiza corelatiilor etice de control......................................................pag. 36 CAP.7. PROCEDURA DE ORGANIZARE I LICHIDARE JUDICIAR...........pag. 37 7.3. Conceptul de reorganizare i lichidare judiciar................................................pag. 37 7.4. Organele care aplic i monitorizeaz procedura de reorganizare i lichidare.......pag. 38 7.5. Procedura de reorganizare i lichidare judiciar.................................pag. 39 7.6. Concilierea cu organele de control..............................................................pag. 40 7.7.Analiza corelaiilor operaiunilor contabile de lichidare, fuziune............................pag. 44

CAP.8. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV(CFP) AL INSTITUIILOR PUBLICE.............................................................................................................................pag. 45 8.1. Controlul financiar preventiv-obiective de organizare i exemple..........................pag. 45 8.2. Controlul financiar de gestiune.......................................................pag. 47 8.3. Obiective privind organizarea i exercitarea controlului financiar.....................pag. 48 8.4. Valorificarea msurilor rezultatelor din actul de control..............................pag. 49 8.5. Intocmirea unui document de control financiar.............................................pag. 49

CAP.9. CONTROLUL FINANCIAR DE STAT MINISTERUL FINAELOR PUBLICE.................................................................................................pag. 50 9.1. Obiectivele controlului financiar de stat........................................................pag. 50 9.2. Organizarea controlului financiar de stat...................................................pag. 50 9.3. Directia Financiara de Control...............................................................pag. 51 9.4. Garda Financiar........................................................pag. 53 9.5. Documetele de control utilizate de Garda Financiar...................................pag. 54

CAP.10. CONTROLUL FINANCIAR SUBORDONAT PARLAMENTULUI......pag. 55 10.1 Curtea de Conturi-organizare, personal, conducere...........................pag. 55 10.2. Atribuii de control-Controlul Financiar Preventiv i Controlul Ulterior..........pag. 57 10.3. Atribuii jurisdicionale.......................................................................................pag. 57 10.4. Atribuii de raportare i avizare...................................................................pag. 57 10.5. Regimul contestaiilor-metodologie,ci de atac..........................................pag. 57

CAP.11. CORPUL EXPERILOR CONTABILI C.E.C.C.A.R.....................pag. 59


3

11.1 Atribuii C.E.C.C.A.R...........pag. 59 11.2. Structura organizatoric a C.E.C.C.A.R......................................pag. 63 11.3. Accesul la calitatea de Expert Contabil i Contabil Autorizat........................pag. 65 11.4. Deontologia profesional.............................pag. 66 11.5. Dezbaterea Regulamentului privind controlul de calitate al experilor contabili.pag. 70

CAP.12. LUCRRI CE POT FI EFECTUATE DE EXPERTUL CONTABIL .pag. 72 12.1 Concept, obiective.........................................................................................pag. 72 12.2. Expertiza contabil judiciar ...................................................................pag. 74 12.3. Expertiza contabil extrajudiciar .......................................................................pag. 76 12.4. Mandatul de cenzor la societaile comerciale...................................pag. 78 12.5. Cenzorul extern independent........................................................pag. 79 CAP.13. AUDITUL FINANCIAR........................................................................................pag. 82 13.1. Concept i reglemntri legale...................................................pag. 82 13.2. Raporturile dintre controlul intern i auditul financiar.........................................pag. 83 13.3. Auditul intern i auditul extern.....................................................................pag. 84 13.4. Orientarea i planificarea auditului...............................................................pag. 88 13.5. Documentarea lucrrilor de audit- dosarul exerciiului / dosarul permanent........pag. 90

REZUMAT CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR


Subiecte:a)-Controlul,functie eficienta a conducerii b)-Obiectul si formele controlului financiar c)-Sistemul de documente care se supun controlului financiar d)-Obiectivele controlului documentar a)-Controlul,functie eficienta a conducerii 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special *Conducerea este un proces de cunoastere ,actiune si perfectionare,un raport social intre factorii de conducere si cei condusi.Definit deDictiona- narul Explicativ al limbii romanecontrolul este definit caanaliza perma- nenta sau periodica a unei activitati,a unei situatii,etc,pentru a urmari mersul ei si pentru pentru a lua masuri de imbunatatire Dupa Fayolconducerea inseamna prevede,organizarea,comanda,coordona- re si control Cu alte cuvinte ,controlul este o functie a conducerii care presupune cunoas terea si perfectionarea activitatii economico-financiare,integrat sistemului de conducere si control.Controlul integrat sistemului de conducere,se poate prezenta sub urmatoarele forme: a)-o forma de cunoastere a modului de orientare,organizare si desfasu rare a activitatii economico sociale.In conditiile economiei de piata contro- lul,este orientat in functie de interesele economice,in 3 directii principale si anume: -interesele agentilor economici bazate pe profit,cu obiective ca-organizarea sistemului de evidenta tehnico-operativa si contabila; -si controlul dependent de conducere (propriu) -interesele tertilor,agentilor economici-un control de certificare a situatiei financiare si patrimoniale a agentilor economici parteneri,prin care se asigura relatii economico-fonanciare pe incredere.Acesta este un control neutru si constituie regula de prudenta,a incheierii unei afaceri. -interesele statului,cu obiective in determinarea si indeplinirea obligatiilor agentilor economici fata de buget(taxe,impozite,subventii),acest gen de control avind un puternic caracter independent. b)-o forma de perfectionare a activitatii in scopul cresterii profitu- lui,in conditiile de concurenta libera si loiala,cu respectarea normelor de legalitate. Din p.v al obiectivelor controlul,urmareste: -organizarea mai buna a muncii -intarirea ordinii si disciplinei in organizarea si desfasurarea activitatii economice,a disciplinei tehnologice -folosirea mai eficienta a resurselor de care dispune agentul economic *Trasaturile controlului: -dinamic -real -practic -competent si exigent -preventiv -constructiv -proiectiv
5

Nerespectarea uneia din aceste trasaturi,conduce inevitabil la deformarea concluziilor care se pot desprinde si pot avea ca efect luarea unor decizii gre- site in exercitarea actului managerial. Pentru luarea unor decizii corecte,in actul managerial este necesar ca actul de control,sa utilizeze si sa armonizeze,intr-o relatie interdependenta, functiile controlului,dupa cum urmeaza: 1.-functia de cunoastere si evaluare 2.-functia de remediere a deficientelor 3.-functia coercitiva Intrepatrunderea acestor functii,poate fi realizata,prin exercitarea controa lelor din p.v al: -continutului, -obiectului -sferei de cuprindere, si concretizate in: -control tehnic, -tehnologic, -economic -financiar, -comercial, -al calitatii, -al preturilor, -judiciar. b)-Obiectul si formele controlului financiar Prin definitia sa controlul are ca obiect,modul de aplicare si indepli nire a directivelor stabilite,privind prevenirea si inlaturarea aspectelor negati ve, consolidarea si imbunatatirea celor pozitive, in scopul maximizarii profitului si a cifrei de afaceri,si consolidarea pozitiei financiare pe piata de capital si concurentiala a afacerilor.Pentru atingerea acestor deziderate, trebuie luate in considerare, -relatiile,fenomenele si procesele economico-financiare, -administrarea si gestionarea patrimoniului, -rezultatele activitatii, -momentele,unitatile si locurile unde se gospodaresc valori materiale si banesti si se fac cheltuieli. Toate aceste aspecte nu pot fi realizate fara a tine cont de sarcinile controlului, cum ar fi: *sarcina de a preveni,angajarea unor fonduri fara justificare, *sarcina de a preveni,imobilizarea unor resurse economice, *sarcina de a asigura,eficienta activitatilor, si concretizate prin efectuarea controlului,in functie de timpul in care se exercita,sub forme ca: @control preventiv(anticipat), @controlului concomitent(operativ -curent) @controlului ulterior(postoperativ),forme care sint in legatura, influentare si conditionare reciproca. @-Controlul preventiv(anticipat)-contribuie la folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale sia disponibilitatilor banesti,la cresterea raspunderii in angajarea si efectuarea cheltuielilor,la respectarea stricta a legislatiei de gestiune,preintimpinarea deficientelor inainte de a se produce efecte negative.Aceasta forma de control incepe practic cu faze de conceptie si proiectare a produselor si vizeaza atit fenomenele de natura tehnica,tehnologica. @-Controlul concomitent,(operativ-curent)-asigura cunoasterea operativa a modului in care se indeplinesc sarcinile si se gestioneaza patrimoniul.Actioneaza sistematic zilnic si surprinde procesele economico-financiare in curs de desfasurare,ceea ce permite interventia imediata ptr reincadrarea in parametrii de eficienta.Aceasta forma de control,se suprapune in timp si spatiu cu continutul activitatii nemijlocite de conducere.
6

@-Controlul ulterior(postoperativ)-se exercita dupa desfasurarea activitatilor cu privire la gestiunea patrimoniului si are ca principale obiecti- ve:-existenta si utilizarea rationala a patrimoniului;-aplicarea legislatiei in domeniul financiar;-modul de efectuare a cheltuielilor si realizarea venituri- veniturilor;-analiza deficientelor si pagubelor,emitere de concluzii care stau la baza fundamentarii deciziilor de corectie. Corectiile care se stabilesc intre CFP si CFU,se prezinta dupa cum urmeaza: C F P Preintimpina,deficientele,pagubele,abaterile Opreste,in faza de angajare operatiile ptr care nu sint indeplinite conditiile legate Proiecteaza desfasurarea operatiunilor in conditii De eficienta si legalitate C F U Constata, pagubele,lipsurile produse Evidentiaza atit legalitatea cit si rezultatele efective obtinute Constata,daca aceste conditii au fost respectate Intocmai cu ocazia producerii efective a operatiilor Prezinta un accentuat caracter preventiv ptr activitatile ce urmeaza a se desfasura in viitor

CONCLUZII: Corelat cu interesele economico financiare pentru care este organizat si exercitat,controlul financiar este asociat la orice nivel de organizare, astfel: *la nivelul agentilor economici,sub forma controlului propriu exercitat de conducatorul departamentului financiar contabil, *la nivel de stat(macroeconomic)exercitat de MF,prin Directia Generala si Teritoriala si prin Garda Financiara, *la nivel legislativ(controlul financiar suprem),exercitat de Curtea de Conturi. c)-Sistemul de documente care se supun controlului financiar 1).-Documentele primare si de evidenta tehnico operativa care se supun controlului-cunoastere si mod de completare a)-Sistemul de evidenta reprezinta sursa esentiala de informatii pentru control datorita faptului ca evidenta este o sinteza reala a intregii activitatii economico-sociale desfasurate si a rezultatelor financiare obtinute.Sursele de informatii ale controlului trebuie sa fiereale,legale,corecte,de calitate,motiv pentru care in sfera controlului se cuprind mai intii,obiective privind atit intocmirea documentelor primarecu respectarea conditiilor de forma si continut,cit si organizarea si conducerea evidentei tehnico-operative si contabile cu respectarea normelor metodologice. b)-Datele consemnate in documentele primare,in evidenta tehnico-operativa si contabila,sint sursele informationale de baza in exercitarea controlului,intrucit acestea reflecta activitatea economico-financiaraa agentilor economici.Pentru contabilitate,documentele indeplinesc functia de acte justificative,motiv pentru care ele trebuie sa indeplineasca anumite cerinte din p.v al structurii,circulatiei si pastrarii lor. c)-Fiecare document folosit ca act justificativde catre contabilitate si control,trebuie sa contina unele elemente obligatoriiprecum: -numarul documentului -data intocmirii -datele cantitative si valorice ale operatiilor efectuate -partile care participa la efectuarea operatiei(cind este cazul)
7

-semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunilor -semnaturile persoanelor care au sarcina sa certifice,necesitatea,legalitatea si oportunitatea efectuarii operatiunilor patrimoniale,prin scrierea sintagmeiaccept la platafara de care documentele justificative nu pot fi inregistrate in contabilitate -semnaturile persoanelor care au sarcina efectuarii controlului financiar preventiv,sau au dreptul sa aprobe operatiile respective. d)-Controlul documentelor,se face sub aspectul formei si al continutului. Din p.v al vedere al formei,controlul documentelor primare,are ca obiectiv,autenticitatea, valabilitatea,si exactitatea intocmirii documentelor,efectuarea corecta a calculelor Documentele sint considerate autentice,atunci cind au fost intocmite cu respectarea conditiilor legale. Controlul autenticitatii documentelor are ca obiective: -folosirea formularelor tipizate -completarea corecta a datelor -existenta eventualelor falsificari si stersaturi(transformarea cifrelor,adaufiri in text,corecturi nesemnate,etc) -justetea intocmirii -existenta semnaturilor originale ale persoanelor autorizate sa dispuna,execute sau controleze operatiile respective -concordanta semnaturilor respective cu specimenele de semnaturi -concordanta dintre document si justificarea anexata e)-Controlul valabilitatii si exactitatii,intocmirii documentelor se realizeaza in raport cu momentul si conditiile procedurii operatiunilor pe care le consemneaza. f)-Controlul efectuarii corecte a calculelor(control aritmetic)urmareste ,modul in care s-au stabilit totalurile in documente,depsitarea acelor calcule eronate care ascund fraude,delapidari,nereguli. g)-Controlul documentelor din p.v al continutului,are ca obiective-legalitatea,realitatea,exactitatea si eficienta operatiunilor economice si financiareconsemnate in documente. h)-Controlul legalitatii,operatiunilor economice si financiare urmareste ca acestea sa fie efectuate cu respectarea normelor legale privind disciplina financiara. i)-Controlul realitatii-exactitatii,operatiunilor economice si financiare, stabileste daca in fapt acestea s-au produs la locul,in limitele si conditiile indicate in documente. j)-Controlul eficientei operatiunilor economice si financiare are in vederenecesitatea,economicitatea,si oportunitatea acestora. k)-Controlul necesitatii urmareste gradul de utilitate al operatiuilor consemnate in documente. l)-Controlul economicitatii urmareste daca operatia consemnata a condus la obtinerea unui avantaj economico-financiar,daca fost necesara din p.v al activitatii unitatii. m)-Controlul oportunitatii operatiilor,urmareste daca din p.v economic, momentul ales si locul stabilit pentru executarea acestora sint cele mai corespunzatoare. Un obeictiv major al controlului documentelor,il constituiefolosirea, gestionarea si evidenta formularelor cu regim specialAceste formulare evidentiaza utilizarea si circulatia valorilor materiale si banesti. Sint considerate formulare cu regim special:CEC-ul,chitanta ,factura fiscala,avizul de insotire al marfurilor,politele de asigurare,efectele de comert,alte valori. Contabilitatea constituie un mijloc de control al fiecarei operatiuni,intru- cit,prin modalitati proprii,asigura exactitatea inregistrarilor contabile si luarea masurilor ptr indreptarea erorilor scriptice.
8

In cadrul controlului documentelor primare si de evidenta tehnico-operativa si contabila,se pot constata documente care: -nu indeplinesc numai conditiile de forma si de continut,de aceea sint uneori greu de sesizat. -lipsa unor conditii de forma(completarea incompleta a documentelor, inexactitatea calculelor,lipsa certificarii-toate semnaturile-,ptr modificari -lipsa unor conditii de continut(inscrierea incompleta a denumirii sorti mentelor,practicarea unor preturi nelegale prin confruntarea sortimentelor) -indeplinesc conditii de forma,dar reflecta operatii economice reale(nu se folosesc documentele tipizate cerute) Pe linga datele consemnate in documentele primare,in evidenta tehnic-operativa si conytabila,care au cea mai mare importanta in exercitarea controlului,se folosesc si alte date fara caracter de evidenta(contracte,instruc tiuni,ordine,corespondenta,declaratii,procese verbale)care contin date impor- tante cu privire la depistarea unor deficiente,lipsuri sau abateri. 2.-Reflectarea principalelor operatii economioc financiare in documentele evidentei tehnico-operative si de sinteza a)-Referitor,la capitalul social-in sensul modificarii(al cresterii sau diminuarii) *reglementari legale-Legea nr 31/1990,republicata(MO-nr 33/29.01.1998) *documente utilizate:-statutul si contractul de societate -registrul actionarilor(sau asociatilor) -registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale -raportul de evaluare ptr aporturile in natura -actiunile -extrasul de cont,registrul de casa,chitante de plata/incasare -fisa contului,balanta de verificare,bilantul contabil In concluzie,modificarea capitalului social,poate fi perceputa prin comapararea soldului contului101 cu soldul exercitiului precedent, determinindu-se astfel cresterea sau descresterea capitalului. Daca a avut loc o modificare a capitaluilui social, se verifica daca: -s-a respectat legislatia,s-au respectat hotaririle adunarii generale, s-a respectat statutul societatii. Operatiunile supuse verificarii sint:-incasarea varsamintelor(chitante, extrase de cont,receptia si inregistrarea aporturilor in natura,actualizarea jurnalului actionarilor(asociatilor) b)-Referitor la operatiunlie privind imobilizarile corporale *reglemntari legale-Legea contabilitatii nr 82/1991,republicata,legea nr 15/1994,HG 266/1994,Ordin MF-746/1994,de aprobare a normelor metodo- gice,HG 500/1994,ordin 1553/2003,privind reevaluarea imobilizarilor,Legea nr 571/2003,privind aprobarea codului fiscal,etc. *documentele utilizate sint:-registrul nr de inventar,fisa mijlocului fix,bon de miscare a mij.fix -pv de scoatere din functiune a mij.fixe,de declasare a unor bunuri materiale -contract de achizitie,inchiriere,etc,factura,nir,extras de cont,fisa cont,balanta In concluzie,in ceea ce priveste controlul imobilizarilor,trebuie avut in vedere urmatoarele: -daca imobilizarile sint corect distribuite pegrupe,subgrupe,clase subclase -daca s-au facut reevaluari,cu respectarea reglementarilor legale in domeniu -daca au avut loc intrari,sau iesiri de imobilizari corporale
9

-daca s-au respectat normele legale cu privire la licitatii,analiza ofertelor,aprobarea si respectarea criteriilor de selectie -daca s-au respectat formele de plata si avans necesare si uzuale,cu verificarea documentelor de plata -daca s-au respectat normele in viguare cu privire la casare -daca subansamblele si materialele rezultate in urma casarii,au fost preluate in gestiunea magaziilor,cu inregistrarea corespunzatoare in contabilitate,iar daca valoarea a fost corect determinate -daca ptr mijloacele fixe incomplet casate,suma ramasa de amortizat a fost corect determinata si s-a inscris in conturile din afara bilantului -daca s-au efectuat diligentile ptr vinzare -daca amortizarea este corect calculata,cu includerea ei in cheltuieli c)-Referitor la operatiunile privind imobilizarilenecorporale(intangibile) *reglemntari legale-HG 704/1994,Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicataHG 466/1996,ordin mf 2388/1995,privind aprobarea normelor ptr inventarierea patrimoniului, *documente utilizate:-contract de societate,chitante(plata taxelor)contra cte prospectare a pietei si publicitate,contracte de concesiune,brevete produse informatice,studii tehnicoeconomice,proiecte de cercetare,etc *operatii ce se executa-infiintarea unei societati impune ,colectarea cheltuielilor de constituire,infiintare,analiza aportului asociatilor si inscrierea brevetelor,licentelor -marirea capitalului social, -achizitionarea de brevete licente,know-how,marci de fabrica si comert, -cedarea concesiunilor,licentelor,cu organizarea licitatiilor de incasarea, incasarea cv la pretul negociat,descarcarea gestiunii -achizitionarea de programe informatice,prospectarea pietei si ofertelor,testarea produselor,stabilirea si analiza contractului de cumparare,garantie si service *Controlul documentelor,presupune:-daca valoarea cheltuielior de constituire si achizitionare a diferitelor imobilizari necorporale,este corect stabilt, -daca amortizarea acestui gen de cheltuieli este corect inregistrata in contabilitate,concomitent cu scaderea din evidente a cv a cheltuielilor de constituire -daca receptionarea brevetelor,licentelor ,este realizata corect,in functie de modul de chizitionare al lor(productie proprie,aport in antura,cheltuieli de cercetare dezvoltare,etc) -daca cheltuielile sint corect constituite,corect incadrate. -daca achizitionarea acestui gen de imobilizari,este necesara,si oportuna,cu analiza concomitenta a inregistrarii in contabilitate a operatiunilor,a previzionarii rezultatelor,a criteriilor de evaluare(constanta aplicarii metodelor) -se vor verifica,sumele inregistrate in contabilitate,pe baza documentelor, indeplinirea conditiilor de inregistrare ca imobilizari,conditiile de clasare,si arhivare a documentelor,listele de inventariere,etc d)-alte categorii de operatiuni ce trebuiesc verificate,mai sint: -operatiuni privind imobilizarile financiare, -operatiuni privind stocurile de materii prime si materiale,si stocurile de produse finite,obiecte de inventar,marfuri si ambalaje -operatiuni privind furnizorii,clientii -operatiuni privind gestionarea resurselor umane si salariale -operatiuni specifice trezorerie(casa,banca) -operatiuni privind perceperea si achitarea impozitelor si taxelor bugetare si a altor operatiuni asimilate -operatiuni specifice activitatii de inventariere
10

-operatiuni specifice completarii si verificarii bilantului contabil d)-Obiectivele controlului documentar 1-Controlul documentar contabil,este procesul de stabilire a realitatii, legalitatii si eficientei operatiunilor si activitatilor economico-financiare,prin examinarea documentelor primare si centralizatoare a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila,a situatiilor contabile si bilanturilor. Acest gen de control,este prin excelenta un control ulterior,denumit si revi zie a documentelor contabile(intrucit se rfera la operatiuni economice si financiare care au avut loc).Scopul reviziei,este dea pastra integritatea patrimoniala,de respectare a legalitatii si a disciplinei financiare. Controlul documentar contabil,se utilizeaza si cu caracter preventiv si concomitent in anumite situatii cum ar fi: -primirea documentelor la contabilitate pentru inregistrare -intocmirea situatiilor contabile si a bilantului,etc Controlul documentar contabil se exercita printr-o serie de tehnici care se utilizeaza selectiv si combinat,in functie de situatia concreta controlata Obiectivele de exercitare a controlului documentar contabil,constau in,exercitarea urmatoarelorforme de control: a)-Controlul tehnologic-care se exercita in ordinea intocmirii si indosarierii documentelor,examinarea facindu-se fara nici o grupare sau sistematizare prealabila. b)-Controlul invers cronologic,-se exercita de la sfirsitul spre inceputul perioadei de control.Acest procedeu se foloseste atunci cind la constatarea unei abateri este nevoie sa se stabileasca momentul cind aceasta s-a produs sau operatiunile care au legatura cu abaterea,sau cind se constata omisiuni sau erori de inregistrare. c)-Controlul sistematic(de probleme)-consta in gruparea documentelor pe probleme de control,cum ar fi:-operatiuni de casa achizitii,salarizare, etc si apoi analizarea lor in ordine cronologica.Acest gen de control da posi- bilitatea sa se urmareasca atent un obiectiv si sa se stabileasca concluzii ptr fiecare problema in parte. d)-Controlul reciproc-presupune cercetarea si confruntarea la ace easi unitate a unor documente cu un continut identic,dar diferite ca forma si utilizate ptr aceleasi operatii(documente de transport cu factura furnizorului, registrul de casa cu extrasul de banca)Acest gen de control este o confirmare interna a datelor inscrise in documentele primare si in evidente. e)-Controlul incrucisat. f)-Investigatia g)-Analiza si studiul general h)-Comparatia i)-Examenul critic j)-Analiza contabila k)-Balanta analitica de control -Balanta sintetica,este asemanatoare cu cea analitica l)-Corelatia bilantiera 2.-Controlul faptic-este procedeul de stabilre reala a existentei si miscarii mijloacelor materiale,umane si banesti.in strinsa corelatie cu desfasurarea activitatii economice si financiare -Obiectivul acestui gen de control este-determinarea exacta a cantitatilor si valorilor existente,a strii in care se gasesc,a respectarii legali
11

tatii in utilizarea lor. *-Principalele modalitati de control faptic sint: a)-inventarierea(periodica;inopinata) b)-expertiza tehnica si analiza de laborator c)-observarea directa d)-inspectia fizica 3.-Analiza economico-financiara 5.-Controlul total si prin sondaj Acest mod de control se poate efectua prin metode cum ar fi: *controlul simultan-concomitent cu executia *controlul progresiv *controlul penal *controlul permanent-integrat in lucrarile de executie curente *controlul periodic *controlul direct *controlul executiei si controlul de conducere Controlul documentar-contabil,limitat numai balantelor,nu este suficient. Cu ajutorul acestora se semnalizeaza doar inregistrarea gresita a unor operatii economice,ca urmare a nerespectarii principiuluidublei inregistrari sau a unsumarii eronate a rulajelor si se identifica prin intermediul inegalita tilor care apar intre totalurile diferitelor coloane. @-In practica se intilnesc o serie de erori care denatureaza insasi sensul inregistrarilor contabile.Prin acest control se pot identifica aceste erori,de inregistrare(omisiuni), care atrag dupa sine neinregistrarea sumei nici in debit nici in credit,prin aplicarea unor tehnici de control cum ar fi: *controlul documentelor prin punctare *descoperirea unor documente care nu poarta mentiunea de inregistrare *urmare a unor reclamatii primite @-Erorile de compensatie,reprezinta reportarea gresita din jurnalul sau din alte documente justificative,in cartea mare,in sensul ca o suma in minus,egala ce cea trecuta in plus,in aceeasi parte unui cont,care astfel se compenseaza.Aceste erori,pot fi identificate,prin:analiza balantei analitice, si prin sesizarile de la terti. @-Erorile de imputatie @-Erorile de inregistrare in registrul jurnal se pot datora: *stabilirii gresite a corespondentei dintre conturi *inregistrarii unei operatii de doua ori(debit si credit) *inversarii formulei contabile *inregistrarea de sume eronate(mai mare,mai mic) PROCEDEE SI TEHNICI DE CONTROL FINANCIAR a)-Studiul general prealabil b)-Controlul documentar-contabil c)-Controlul faptic d)-Analiza economico-financiara e)-Controlul total si prin sondaj B.-Aplicatii ale tehnicilor de control documentar contabil a)-Studiul general prealabil
12

A.-Subiecte:

Prin definitie acesta presupune o informare anterioara asupra activitatii agen tilor economici sau compartimentului ce urmeaza a fi controlat,cu scopul de a trasa cadrul general si directiile principale ale controlului. Obiectivele studiului general prealabil pot fi rezumate ,dupa cum urmeaza: *-insusirea de catre organele de control a normelor legale in viguare,care reglementeaza activitatea ce urmeaza a fi controlata *-orientarile,instructiunile,competentele si raspunderile in structura agent ilor economici sau a compartimentului controlat *-modalitatea de organizare aevidentei tehnico-operative si contabile *-starea de fapt cu privire la compartimentul ce va fi controlat Studiul general prealabil se desfasoara la nivelul organului competent,care dispune controlul sau la nivelul conducerii societatii,avind ca surse de informare: $-dispozitiile legale date $-procesele verbale de control anterioare si masurile luate $-darile de seama contabile existente $-corespondenta si alte documente intocmite de compartimentul din uni tate in legatura cu activitatea ce se controleaza $-Studiul continua la compartimentul ce se controleaza ptr a se cunoaste eventualele situatii de dificultate. b)-Controlul documentar contabil *Controlul documentar contabil,este procesul de stabilire a realitatii,legali tatii si eficientei operatiunilor si activitatilor economico-financiare,prin examina rea documentelor primare si centralizatoare a inregistrarilor in evidenta tehnicooperativa si contabila,a situatiilor contabile si bilanturilor. Acest gen de control,este prin excelenta un control ulterior,denumit si revizie a documentelor contabile(intrucit se rfera la operatiuni economice si financiare care au avut loc).Scopul reviziei,este de a pastra,integritatea patrimoniala,de respectare a legalitatii si a disciplinei financiare. -Controlul documentar contabil,se utilizeaza si cu caracter preventiv si concomitent in anumite situatii cum ar fi: -primirea documentelor la contabilitate pentru inregistrare -intocmirea situatiilor contabile si a bilantului,etc -Controlul documentar contabil se exercita printr-o serie de tehnici care se utilizeaza selectiv si combinat in functie de situatia concreta controlata 1.-Tehnicile de exercitare a controlului documentar contabil a)-Controlul tehnologic care se exercita in ordinea intocmirii,inregistrarii si indosarierii documentelor,examinarea facindu-se fara nici o grupare sau sistema tizare prealabila b)-Controlul invers cronologic,se exercita de la sfirsitul spre inceputul perioadei de control. Acest procedeu se foloseste atunci cind la constatarea unei abateri este nevoie sa se stabileasca momentul cind aceasta s-a produs sau operatiunile care au legatura cu abaterea,sau cind se constata omisiuni sau erori de inregistrare. c)-Controlul sistematic(de probleme)-consta in gruparea documentelor pe probleme de control,cum ar fi:-operatiuni de casa,achizitii,salarizare,etc,si apoi
13

analizarea lor in ordine cronologica.Acest gen de control da posibilitatea sa se urmareasca atent un obiectiv si sa se stabileasca concluzii pentru fiecare problema in parte. d)-Controlul reciproc-presupune cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente cu un continut identic,dar diferite ca forma si utilizate pentru aceleasi operatii(documente de transport cu factura furnizorului,registrul de casa cu extrasul de cont din banca).Acest gen de control este o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente. e)-Controlul incrucisat-care consta in cercetarea si confruntarea tuturor exemplarelor unui document existent la unitatea controlata si la alte unitati cu care aceasta a venit in contact,pentru derularea operatiunii,a actului comercial-facturi, copia chitantei din carnet in original de la client,datele din conturile clientisi debitoricu cele din conturilefurnizori si creditori,ale altor agenti economici. -Controlul incrucisat cuprinde cercetarea si confruntarea unor docu mente si evidente diferite,el fiind o confirmare a datelor inscrise in documentele sau evidentele celui controlat. f)-Investigatia-care consta in obtinerea unei informatii de la personalul a carui activitate se controleaza,ptr lamurirea unor probleme ce nu rezulta clar din documente.El nu poate fi considerata ca o sursa demna de incredere,dar reprezinta un surplus de informatie. g)-Analiza si studiul general se utilizeaza pentru a obtine argumente justificative ptr control(examinarea debitelor si creditelor unor conturi) h)-Comparatia-presupune examinarea comparativa a unor solduri din evidenta analitica cu cele sintetice,compararea cu datele anterioare(cheltuielile anu lui in curs cu cele anterioare) i)-Examenul critic-care inseamna orientarea activitatii de examinare a documentelor spre problemele principale.Eficienta determinataa de experienta profesionala a celui care efectuiaza controlul. j)-Analiza contabila este utilizata ptr determinarea logicii si legislatiei operatiunilor economice,inainte de inregistrare,sau cu alte cuvinte efectuarea unui control preventiv,a documentelor contabile inainte de a fi inregistrate in evidentele contabile(determinarea corecta a conturilor,a partii acsetora,relatiile intre contruri) k)-Balanta analitica de control, este o tehica de control reciproc,intre conturile analitice si cele sintetice,si cuprinde urmatoarele corelatii: -soldul initial al contului sintetic=suma soldurilor initiale ale conturilor analitice -totalul miscarilor debitoare=sumele debitoare ale conturilor analitice -totalul miscarilor creditoare=sumele creditoare ale conturilor analitice -soldul final=suma soldurilor finale ale conturilor analitice, Lipsa acestor corelatii indica faptul ca s-au strecurat erori.Balanta analitica se mai numeste si balanta auxiliara sau secundara. -Balanta sintetica,este asemanatoare cu cea analitica. Ea semnaleaza inregistrarile gresite ca urmare a nerespectarii principiului dublei inregistrari,deci erorile bazate pe inegalitati. l)-Corelatia bilantiera-ca tehnica de control,asigura exercitarea indica torilor bilantieri prin: -reflectarea completa si exacta in conturi a tuturor veniturilor si chel tuielilor perioadei -confruntarea rulajelor si sold. conturilor sintetice cu miscarile si sol durile conturilor analitice -respectarea regulilor de evaluare
14

-confruntarea datelor din contabilitate cu realitaatea prin inventariere c)-Controlul faptic Controlul faptic-este procedeul de stabilre reala a existentei si miscarii mijloacelor materiale,umane si banesti.in strinsa corelatie cu desfasurarea activita tii economice si financiare. -Obiectivul acestui gen de control este-determinarea exacta a cantitatilor si valorilor existente,a starii in care se gasesc,a respectarii legalitatii in utilizarea lor. Principalele modalitati de control faptic sint: a)-inventarierea(periodica;inopinata)-care constata,la un moment dat, existenta considerabila si starea calitativa a elementelor de activ si pasiv,precum si modul de exercitare a sarcinilor de catre gestionari,inventarierea presupunind totodata la compararea relitatii cu datele scriptice,din evidenta. b)-expertiza tehnica si analiza de laborator-se folosesc ptr stabilirea integri tatii valorilor materiale,calitatii unor produse,includerea cantitatilor prescrise tehnologic in materialele compozite. c)-observarea directa-ajuta la stabilirea unor situatii faptice care nu rezulta din documente si desemneaza practica organului de control de a merge la fata locului ptr a constata modul in care personalul controlat isi indeplineste atributiile, contro lul poate fi inopinat sau programat. d)-inspectia fizica-consta in examinarea activelor si a altor resurse(controlul banilor in casa).Acest gen de control se completeaza cu cel documentar. d)-Analiza economico-financiara Acest tip de analiza,este un instrument metodologic sisitematic,care proce deaza la descompunerea activitatii controlate,pe lemente cosntitutive,studiaza ra porturile existente intre acesta si factorii care le-au influentat,din acest p.v activita tea ec-fin fiind considerata ca un complex de legaturi cauzale. Tehnica generala de analiza economico-financiara,prezinta urmatoarele etape: -delimitarea partilor componente-elemente structurale ale fenomenelor -descompunerea in trepte-ierarhizarea factorilor ce constituie forta majora motrice a fenomenelor,clasificati in factori cu actiune directa si cei cu actiune indi recta -raporturile de conditionare si cauzalitate -influentarea diferitilor factor4I,cantitativi,de structura,calitativi. Printre tehnicile analizei economico-financiare amintim: -tehnica de stabilire a relatiilor cauzate intre fenomene -concordanta dintre obiectul cercetat si conditiile in care acesta s-a desfasurat -soldul(ramasita) care reprezinta diferenta datorata unor factori necuantificabili,obtinut prin scaderea din variatia totala a influentei cunoscute. -diviziunea si descompunerea,care asigura localizarea spatio-temporala a cauzelor(abateri de la ritmicitatea) -reuniunea operatiilor controlate in grupe omogene,dupa caracteristici comune -substituirea in lant in cazul relatiilor de tip determinist care pot imbraca forma matematica -balanta elementelor(cind sint relatii de suma si diferenta) -corelatia in cazul relatiilor de tip stocastic(fiecarei valori a fenomenului ii cores
15

pund mai multe valori a caracteristicii rezultative) -calculul material reprezinta relatii functionale de produs sau raport intre feno menul analizat si factorii de influenta -cercetarea operationala-cind intervin o multitudine de factori in fundamenta rea deciziilor, si care se foloseste cu precadere in analiza previzionala e)-Controlul total si prin sondaj *Controlul total,care cuprinde toate operatiunile din cadrul obiectivelor stabilite pe intreaga perioada supusa controlului(controlul aprovizionarii,toate intrarile si documentele de dare in consum)Acest gen de control este considerat mai sigur, dar prezinta dezavantajul unui volum mare de munca. *Controlul de sondaj-se focalizeaza pe cele mai reprezentative operatii si documente corespondente acestora ,care permit obtinerea unor concluzii cu caracter general asupra obiectului urmarit.Acest mod de control are avantajul reducerii volu mului de munca,eficienta sa depinzind,de posibilitatea obtinerii acelor informatii care generalizate,sa dea o imagine cit mai fidela a activitatii controlate. Controlul de sondaj,este aplicabil in cazul evidentelor analitice cantitativ valoric,cit si a cheltuielilor(cele succeptibile sustragerilor,controlul mai multor ope ratiuni legate intre ele). Daca sint semnalate deficiente grave,atunci se procedeaza la controlul total care da adevarata dimensiune a pagubelor. Acest mod de control se poate efectua prin metode cum ar fi: *controlul simultan-concomitent cu executia *controlul progresiv *controlul penal *controlul permanent-integrat in lucrarile de executie curente *controlul periodic *controlul direct *controlul executiei si controlul de conducere Controlul documentar-contabil,limitat numai balantelor,nu este suficient. Cu ajutorul acestora se semnalizeaza doar inregistrarea gresita a unor opera tii economice,ca urmare a nerespectarii principiului dublei inregistrari sau a unsuma rii eronate a rulaje lor si se identifica prin intermediul inegalitatilor care apar intre totalurile diferitelor coloane. @-In practica se intilnesc o serie de erori care denatureaza insasi sensul inregis trarilor contabile.Prin acest control se pot identifica aceste erori,de inregistrare (omisiuni), care atrag dupa sine neinregistrarea sumei nici in debit nici in credit, prin aplicarea unor tehnici de control cum ar fi: *controlul documentelor prin punctare *descoperirea unor documente care nu poarta mentiunea de inregistrare *urmare a unor reclamatii primite @-Erorile de compensatie,reprezinta reportarea gresita din jurnalul sau din alte documente justificative,in cartea mare,in sensul ca o suma in minus,egala cu cea trecuta in plus,in aceeasi parte unui cont,care astfel se compenseaza. Aceste erori,pot fi identificate,prin: -analiza balantei analitice,si prin sesizarile de la terti. @-Erorile de imputatie-raporatarea unei sume exacte ca marime din jurnal in cartea mare,atit in debit,credit,insa in alte conturi,decit cele corecte.Ele se pot se
16

identifica prin:-analiza balantei analitice,si prin sesizarile de la terti. @-Erorile de inregistrare in registrul jurnal se pot datora: *stabilirii gresite a corespondentei dintre conturi *inregistrarii unei operatii de doua ori(debit si credit) *inversarii formulei contabile *inregistrarea de sume eronate(mai mare,mai mic) Aceste erori se pot identifica prin analiza balantei de control sah,care cuprin de serii de egalitatti si corespondenta conturilor. Aplicarea tehnicilor de control documentar contabil,isi gaseste cea mai buna reflectarea in calcularea si analizarea anumitor indicatori bilantieri si economicofinanciari. Exactitatea indicatorilor bilantului,trebuie sa raspunda,unor obiective precum: *reflectarea completa si exacta a veniturilor si cheltuielilor *confruntarea rulajelor soldului analitic-sintetic *respectarea regulilor de evaluare *confruntarea datelor contabile cu realitatea-inventariere *respectarea normelor legale privind scaderea din pasiv si virarea la buget a datoriilor fata de terti,care s-au prescris,scaderea din activ,pe seama profitului,a creantelor care nu se mai pot recupera. Un exepmlu de aplicare al tehnicilor de control documentar contabil il constituie: ______ a)-formula Rg=Fg,unde,Rg-raport de gestiune-sold valori;Fg-fisa analiti ca de gestiune; Aceasta formula mai poate fi completata cu urmatoarele relatii: -Contabilitate=Fg=Rg,sau, Li=Rg(control reciproc),unde: Li-lista de inventar(toate valorile) b)-Comparatia de control privind,stabilirea soldurilor maxime posibile (S.M.P),la ultimul inventar,comparat cu soldul unitar initial,(SUI)concretizata in formula: -SMP=SI initial + intrari iesiri,cu determinarea pe baza de documente, si comparatia SMP-SUI,din aceasta comparatie rezultind urmatoarele situatii: *SMP>SUI-diferenta vinzarilor *SMP<SUI-diferenta intrariilor de marfuri care nu se justifica documentar, si care reflecta introducerea de marfuri fara inregistrare,practicarea de suprapreturi, substituiri,omisiuni,erori. *SMP=SUI-marfuri greu vandabile,fara miscare c)-Corelarea intrarilor de materiale,produse sau marfuri in functie de con sum,eliberari sau vinzari.(SP=SI + intrari iesiri) d)-Gestiunea cu evidenta global-valorica pe baza de bonuri de vinzarecare constata abateri,sau lipsuri acoperite prin documente sau evidente,sau valabili tatea unor documente,realitatea unor operatii; -tehnica de lucru,adecvata constituind-o reconstituirea evidentei cantitative a gestiunii si confruntarea cu situatia stocului. e)-Gestionea cu evidenta global valorica cu plata direct la vinzator,fara bon de vinzare-care consta in verificarea,daca anumite marfuri au intrat efectiv in gestiune;-daca anumite sortimente neintrate cu bonuri sau facturi au existat efectiv in gestiune f)-Compararea depunerilor de numerar din vinzarile posibele in anumite perioade,ptr a depista eventualele drepturi in contul unor lipsuri in gestiune din peri
17

oada anterioara. g)-Corelarea actelor contabile ptr stabilirea realitatii unui fapt economic, cu alte fapte de influenta reciproca,prin verificarea facturilor-NIR-urilor;a bonurilor de lucru-nota de predare produse. h)-Controlul intergestionar,care,utilizeaza ptr stabilirea adevarului cind se invoca drept explicatie a unor lipsuri dintr-o gestiune,plusurile la aceleasi articole existente untr-o alta gestiune-prin stabilirea si verificarea legaturii cauzale care a generat aceasta situatie. B-Aplicatii ale tehnicilor de control financiar si documentar 1.-Sistemul metodologic de control financiar Metodologia de control,reprezinta o cale stiintifica de cercetare si actiune, pentru oglindirea realitatii,legalitatii si eficientei,activitatii economico-financiare,pentru cunoasterea si perfectionarea obiectului controlului. Esenta procesului de control o constituie comparatia. Orice activitate se cerceteaza in raport cu un anumit criteriu,cu o baza de compa ratie Criteriile de comparatii pot fi *in functie de un criteriu prestabilit,previziuni,prognoze,norme,standarde *in functie de un caracter special-ex-variante de eficient *in functie de spatiu-activitatea programata/efectiva Metodologic,controlul financiar este un proces care presupune o serie De momente,cum ar fi: 1.-cunoasterea situatiei stabilite programe de productie,prevederi legale,norme de timp,de consum,previziuni,standarde,etc 2.-cunoasterea situatiei reale(efective)-sistemul de documente primare de evidenta tehnico-operativa si contabila;orice alta sursa de informatii. 3.-confruntarea(compararea)situatiei reale cu cea stabilita pentru determina rea evenimentelor neconcordante-abateri,deficiente,lipsuri. Cele trei momente,indica controlul drept forma de cunoastere a situatiei . 4.-prezentarea de concluzii,propuneri si masuri de remediere a neconcordante lor,stabilirea raspunderii in sarcina celor vinovati. Acesta este momentul care prezinta controlul financiar ca forma de perfectionare *Actiunea de control se desfasoara din pv metodologic,pe o anumita filiera, care in succesiune teoretica si in interdependenta,prezinta urmatoarele etape: &-formularea obiectivelor controlului &-delimitarea obiectivelor pe forme de control-preventiv,concomitent,ulterior &-sursele de informare &-organele competente legal sa execute controlul asupra temei respective &-aplicarea procedeelor si tehnicilor de control adecvate. In concluzie,metodologia generala de exercitare a controlului depinde de cadrul legislativ,si se poate prezenta schematic astfel: -ce metoda folosim(cum actionam); -ce procedee utilizam; -cu ce tehnici realizam controlul; 2.-Procedee de control financiar
18

a)-Procedeele cele mai des intilnite,in desfasurarea actiunilor de control finan ciar sint: *studiul general prealabil,asupra activitatilor ce urmeaza a se controla *controlul documentar contabil,care se poate realiza prin urmatoarele tehnici: -controlul cronologic; -controlul reciproc; -controlul sistematic; -controlul incrucisat; -controlul invesr cronologic. *controlul faptic-prin inventariere,expertiza tehnica,etc *analiza tehnico-financiara *controlul total sau prin sondaj(modalitati de control aplicate) b)-Datele consemnate in documentele primare,in evidenta tehnico-operativa si contabila,sint sursele informationale de baza in exercitarea controlului,intrucit aces tea reflecta activitatea economico-financiaraa agentilor economici.Pentru contabi litate,documentele indeplinesc functia de acte justificative,motiv pentru care ele trebuie sa indeplineasca anumite cerinte din p.v al structurii,circulatiei si pastrarii lor c)-Fiecare document folosit ca act justificativde catre contabilitate si control, trebuie sa continaunele elemente obligatoriiprecum: -numarul documentului -data intocmirii -datele cantitative si valorice ale operatiilor efectuate -partile care participa la efectuarea operatiei(cind este cazul) -semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunilor -semnaturile persoanelor care au sarcina sa certifice,necesitatea,legalitatea si opor tunitatea efectuarii operatiunilor patrimoniale,prin scrierea sintagmeiaccept la pla tafara de care documentele justificative nu pot fi inregistrate in contabilitate -semnaturile persoanelor care au sarcina efectuarii controlului financiar preventiv, sau au dreptul sa aprobe operatiile respective. d)-Controlul documentelor,se face sub aspectul formei si al continutului. Din p.v al vedere al formei,utilizarea tehinicilor controlului documentelor primare,are ca scop,verificarea,autenticitatii, valabilitatii,si exactitatii intocmirii documentelor,efectuarea corecta a calculelor,etc. Documentele sint considerate autentice,atunci cind au fost intocmite cu respectarea conditiilor legale,de utilizare a documentelor cu regim special. Aplicarea si utilizarea tehnicilor de control documentar contabil,se concretizeaza in efectuarea controlului,asupra documentelor contabile,prin prisma, controlului autenticitatii documentelor utilizate ,ca documente primare justificative, si care trebuie sa raspunda unor obligativitati din partea entitatii economice,precum: -folosirea formularelor tipizate -completarea corecta a datelor -existenta eventualelor falsificari si stersaturi(transformarea cifrelor,adaugiri in text,corecturi nesemnate,etc) -justetea intocmirii -existenta semnaturilor originale ale persoanelor autorizate sa dispuna,exe cute sau controleze operatiile respective -concordanta semnaturilor respective cu specimenele de semnaturi -concordanta dintre document si justificarea anexata
19

e)-Controlul valabilitatii si exactitatii,intocmirii documentelor se realizeaza in raport cu momentul si conditiile procedurii operatiunilor pe care le consemneaza. f)-Controlul efectuarii corecte a calculelor(control aritmetic)urmareste ,modul in care s-au stabilit totalurile in documente,depsitarea acelor calcule eronate care ascund fraude,delapidari,nereguli. g)-Controlul documentelor din p.v al continutului,are ca obiectivelegalitatea,realitatea,exactitatea si eficienta operatiunilor economice si financiareconsemnate in documente. h)-Controlul legalitatii,operatiunilor economice si financiare urmareste ca aces tea sa fie efectuate cu respectarea normelor legale privind disciplina financiara. i)-Controlul realitatii-exactitatii,operatiunilor economice si financiare, stabileste daca in fapt acestea s-au produs la locul,in limitele si conditiile indicate in documente. j)-Controlul eficientei operatiunilor economice si financiare are in vederenecesitatea,economicitatea,si oportunitatea acestora. k)-Controlul necesitatii urmareste gradul de utilitate al operatiuilor consemnate in documente. l)-Controlul economicitatii urmareste daca operatia consemnata a condus la obti nerea unui avantaj economico-financiar,daca fost necesara din p.v al activitatii economico financiare a unitatii. m)-Controlul oportunitatii operatiilor,urmareste daca din p.v economic, momen tul ales si locul stabilit pentru executarea acestora sint cele mai corespunzatoare. Un obeictiv major al controlului documentelor,il constituiefolosirea, gestionarea si evidenta formularelor cu regim specialAceste formulare evidentiaza utilizarea si circulatia valorilor materiale si banesti. Sint considerate formulare cu regim special:CEC-ul,chitanta ,factura fiscala,avizul de insotire al marfurilor,politele de asigurare,efectele de comert,alte valori. Contabilitatea constituie un mijloc de control al fiecarei operatiuni,intrucit,prin modalitati proprii,asigura exactitatea inregistrarilor contabile si luarea masurilor ptr indreptarea erorilor scriptice. In cadrul controlului documentelor primare si de evidenta tehnico-operativa si con tabila,se pot constata documente care: -nu indeplinesc numai conditiile de forma si de continut,de aceea sint uneori greu de sesizat. -lipsa unor conditii de forma(completarea incompleta a documentelor, inexactitatea calculelor,lipsa certificarii-toate semnaturile-,ptr modificari -lipsa unor conditii de continut(inscrierea incompleta a denumirii sorti mentelor,practicarea unor preturi nelegale prin confruntarea sortimentelor) -indeplinesc conditii de forma,dar reflecta operatii economice reale(nu se folo sesc documentele tipizate cerute) Pe linga aspectele mentionate mai sus,tehnicile de control documentar conta bil,utilizate in activitatea de control financiar,mai urmaresc si depistarea altor aspecte,care pot duce la aparitia unor abateri de la normele legale,tinind cont de faptul ca,pe linga datele consemnate in documentele primare,din evidenta tehnic-ope rativa si contabila,care au cea mai mare importanta in exercitarea controlului,se folo sesc si alte date fara caracter de evidenta(contracte,instructiuni,ordine,corespondenta declaratii,procese verbale)care contin date importante,care pot oferi informatii utile, cu privire la depistarea unor deficiente,lipsuri sau abateri,care din p.v al aplica rii tehnicilor de control financiar,trebuie depistate preventiv,si corectate pentru prevenirea agravarii acestor deficiente,perpetuarea si trasformarea lor,in infrac tiuni grave care sint pedepsite de normele legale,si a caror reparare nu mai poate
20

fi facuta,atragind dupa sine,deficiente grave in aplicarea actului managerial de condu cere,si evolutia negativa din p.v economic,a agentului economic,putind duce pina la faliment si lichidare judiciara. Tehnicile de control documetar contabil,sint utilizate ptr verificarea tuturor documentelor care concura la realizarea obiectului de activitate al agentului econo mic in toate domenile de activitate,tehnic,economic,social,de investitii,comercial, financiar contabil,fiscalcu sarcini precise in verificarearespectarii normelor legale in viguare,asa cum rezulta din exemplificarile de mai jos: a)-Referitor,la capitalul social-in sensul modificarii(al cresterii sau diminuarii) *reglementari legale-Legea nr 31/1990,republicata *documente utilizate:-statutul si contractul de societate -registrul actionarilor(sau asociatilor) -registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale -raportul de evaluare ptr aporturile in natura -actiunile -extrasul de cont,registrul de casa,chitante de plata/incasare -fisa contului,balanta de verificare,bilantul contabil In concluzie,modificarea capitalului social,poate fi perceputa prin comapararea soldului contului101 cu soldul exercitiului precedent, determinindu-se astfel cres terea sau descresterea capitalului. Daca a avut loc o modificare a capitaluilui social, se verifica daca: -s-a respectat legislatia,s-au respectat hotaririle adunarii generale, s-a respectat statutul societatii. Operatiunile supuse verificarii sint:-incasarea varsamintelor(chitante, extrase de cont,receptia si inregistrarea aporturilor in natura,actualizarea jurnalului actionarilor(asociatilor) b)-Referitor la operatiunlie privind imobilizarile corporale *reglemntari legale-Legea contabilitatii nr 82/1991,republicata,legea nr 15/ /1994,HG 266/1994,Ordin MF-746/1994,de aprobare a normelor metodo- gice,HG 500/1994,ordin 1553/2003,privind reevaluarea imobilizarilor,Legea nr 571/2003, privind aprobarea codului fiscal,etc. *documentele utilizate sint:-registrul nr de inventar,fisa mijlocului fix,bon de miscare a mij.fix -pv de scoatere din functiune a mij.fixe,de declasare a unor bunuri materiale -contract de achizitie,inchiriere,etc,factura,nir,extras de cont,fisa cont,balanta In concluzie,in ceea ce priveste controlul imobilizarilor,trebuie avut in vedere urmatoarele: -daca imobilizarile sint corect distribuite pegrupe,subgrupe,clase subclase -daca s-au facut reevaluari,cu respectarea reglementarilor legale in domeniu -daca au avut loc intrari,sau iesiri de imobilizari corporale -daca s-au respectat normele legale cu privire la licitatii,analiza ofertelor,aprob area si respectarea criteriilor de selectie -daca s-au respectat formele de plata si avans necesare si uzuale,cu verificarea documentelor de plata -daca s-au respectat normele in viguare cu privire la casare -daca subansamblele si materialele rezultate in urma casarii,au fost preluate in gestiunea magaziilor,cu inregistrarea corespunzatoare in contabilitate,iar daca va loarea a fost corect determinate -daca ptr mijloacele fixe incomplet casate,suma ramasa de amortizat a fost corect
21

determinata si s-a inscris in conturile din afara bilantului -daca s-au efectuat diligentile ptr vinzare -daca amortizarea este corect calculata,cu includerea ei in cheltuieli c)-Referitor la operatiunile privind imobilizarile necorporale(intangibile) *reglemntari legale-HG 704/1994,Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata HG 466/1996,Ordin MF- 2388/1995,republicat,privind aprobarea normelor ptr inven tarierea patrimoniului, *documente utilizate:-contract de societate,chitante(plata taxelor)contracte prospectare a pietei si publicitate,contracte de concesiune,brevete produse informa tice,studii tehnico-economice,proiecte de cercetare,etc *operatii ce se executa-infiintarea unei societati impune ,colectarea cheltuieli lor de constituire,infiintare,analiza aportului asociatilor si inscrierea brevetelor,licen telor -marirea capitalului social, -achizitionarea de brevete licente,know-how,marci de fabrica si comert, -cedarea concesiunilor,licentelor,cu organizarea licitatiilor de incasarea, incasarea cv la pretul negociat,descarcarea gestiunii -achizitionarea de programe informatice,prospectarea pietei si ofertelor,testarea produselor,stabilirea si analiza contractului de cumparare,garantie si service *Controlul documentelor,presupune:-daca valoarea cheltuielior de constituire si achizitionare a diferitelor imobilizari necorporale,este corect stabilt, -daca amortizarea acestui gen de cheltuieli este corect inregistrata in contabilitate, concomitent cu scaderea din evidente a cv a cheltuielilor de constituire -daca receptionarea brevetelor,licentelor ,este realizata corect,in functie de modul de chizitionare al lor(productie proprie,aport in antura,cheltuieli de cerce tare dezvoltare,etc) -daca cheltuielile sint corect constituite,corect incadrate. -daca achizitionarea acestui gen de imobilizari,este necesara,si oportuna,cu ana liza concomitenta a inregistrarii in contabilitate a operatiunilor,a previzionarii rezul tatelor,a criteriilor de evaluare(constanta aplicarii metodelor) -se vor verifica,sumele inregistrate in contabilitate,pe baza documentelor, indeplinirea conditiilor de inregistrare ca imobilizari,conditiile de clasare,si arhivare a documentelor,listele de inventariere,etc d)-alte categorii de operatiuni ce trebuiesc verificate,mai sint: -operatiuni privind imobilizarile financiare, -operatiuni privind stocurile de materii prime si materiale,si stocurile de pro duse finite,obiecte de inventar,marfuri si ambalaje -operatiuni privind furnizorii,clientii -operatiuni privind gestionarea resurselor umane si salariale -operatiuni specifice trezorerie(casa,banca) -operatiuni privind perceperea si achitarea impozitelor si taxelor bugetare si a altor operatiuni asimilate -operatiuni specifice activitatii de inventariere In urma aplicarii acestor procedee se stabilesc eventualele deficiente,sau abateri,legate de nerespectarea relementarilor legale,carese consemneaza in acte de control financiar. Valorificarea constatarilor reprezinta finalizarea,actiunii de control financiar,
22

si care se realizeaza prin masuri de remediere imediata,cu termene precise;-masuri de perfectionare;-cu stabilirea raspunderii asupra abaterilor constatate,ptr activitatea si perioada controlata si de recuperare a prejudiciilor produse prin nerespectarea acestor reglementari legale. FINALIZAREA ACTIUNILOR DE CONTROL Subiecte: a)-Valorificarea constatarilor controlului financiar b)-Raspunderea disciplinara-norme generale c)-Raspunderea contraventionala d)-Contraventii in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii e)-Contraventii la normele legale privind disciplina bugetara,financiara si gestionara f)-Contraventii privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite g)-Tehnici de control complementare *reconstituirea cantitativa a evidentelor global-valorice *comparatia de control a stocurilor *corelatia intrari-iesiri a)-Valorificarea constatarilor controlului financiar O actiune de control,nu poate fi considerata incheiata in momentul constata rii unor deficiente si lipsuri.Simpla constatare este urmata in mod obligatoriu de remedierea definitiva a abaterilor si de intarirea masurilor de prevenire a cauzelor care pot duce la perpetuarea lor si crearea de noi neajunsuri. Este deci obligatoriu adoptarea unui set de masuri,care sa duca la imbunata tirea practica a activitatii economico-financiare.Pentru finalizarea actiunii,se utili zeaza in mod selectiv,diferentiat si corelat,masuri si tehnici care sa scurteze ter menul de remediere.De exemplu,pe timpul desfasurarii controlului financiar se iau masuri operative cum ar fi: $-conditii corespunzatoare ptr depozitarea si pastrarea bunurilor $-intocmirea corecta si la timp a documentelor $-corectarea erorilor din evidente $-inregistrarea plusurilor $-recuperarea pagubelor Alte constatari,se aduc la cunostinta conducerii agentului economic contro lat si a organului care a dispus controlul,care pot lua in functie de gravitatea abate rilor,masuri de: @-inlaturare si prevenire a abaterilor @-aplicarea sanctiunilor disciplinare @-stabilirea raspunderilor materiale @-actionarea in judecata Toate aceste aspecte privind remedierea deficientelor constatate,cu punerea in aplicare a masurilor aferente,presupun,intocmirea unui act de control financiar ca re va cuprinde,ca forma:-prezentarea unitatii si a obiectului ei de activitate; -reprezentantii legali care asigura conducerea pe parcursul actiunii de control; -perioada verificata,si problematica verificata; -stabilirea abaterilor,si a neregulilor,prin nerespectarea dispozitiilor legale -incadrarea juridica a abaterilor constatate(abatere,contraventie,infractiune)
23

-stabilirea persoanelor raspunzatoare de nerespectarea abaterilor,si a regimului juridic al raspunderilor(disciplinara,materiala,patrimoniala,contraventionala, penala,etc) -cuantificarea neregulilor constatate -stabilirea masurilor si termenelor ptr recuperarea pagubelor constatate Actul de control,poate fi constatat,de catre entitatea economica controlata in termenul legal de 15-30 zile,a organului de control teritorial de pe raza de domiciliu a agentului economic controlat.In situatia in care dupa analizarea solicitarii,organul de control raspunde in scris,agentului economic,daca a aprobat contestatia sau nu, situatie in care,agentul economic,este obligat,sa respecte planul de masuri stabilit ptr recuperarea pagubelor si remedierea deficientelor,concomitent cu transmiterea catre organul de control a modului cum a fost realizat acest plan de masuri. b)-Raspunderea Disciplinara Asa cum am prezentat mai devreme,prin actul de control se stabileste si incadrarea juridica a abaterii,sub aspectul raspunderiisi a persoanelor raspunza toare,de producerea deficientelor si abaterilor constatate. Prin prisma acestui aspect raspunderilepot prezenta urmatoarele forme: *-raspunderea disciplinara *-raspunderea materiala *-raspuderea patrimoniala *-raspunderea contraventioanala *-raspunderea penala De mentionat ca incadrarea abaterilor savirsite,intr-una din aceste categorii prezinta particularitati specifice,in functie de gravitatea abaterii,consecintele negative,economico-financiare care decurg din aceasta,precum si de periodicitatea nerespectarii legislatiei in viguare,caracterul repetitiv si tendentios mai mult sau mai putin al acestora,stind la baza producerii contraventiilor si infractiunilor. Personalul incadrat in munca,isi desfasoara activitatea corespunzatoare sarci nilor inscrise in fisa postului.Pentru cei care au gestiuni si manipuleaza bunuri sau pot lua deci decizii in legatura cu gestiunea,exista la nivel national o legislatie prin care se stabileste proportional un anume grad de raspundere. Incalcarea cu vinovatie de catre persoana incadrata in munca,a obligatiilor sale inclusiv a normelor de comportare,constituie abatere disciplinara,care se san ctioneaza dupa caz cu: &-mustrare, &-avertisment, &-diminuarea temporala a salariului &-reducerea indemnizatiei de conducere &-retrogradarea din functie &-desfacerea disciplinara a contractului de munca individual Modul de aplicare al sanctiunilor,poate fi sintetizat prin exemplele care urmea za,astfel: a)-cind pluralitatea de incalcari a indatoririlor de serviciu nu atrage o plura litate de sanctiuni disciplinare *exemplu-o persoana absenteaza nejustificat de la serviciu,in ziua cind ar fi trebuit sa livreze materiale ptr o sectie de productie si sa receptioneze un lot de se mifabricate de la un furnizor,venit pe ruta CFR.In acest caz,se aplica sanctiunea co respunzatoare celei mai grave dintre abateri.
24

b)-cind prin aceeasi fapta comisa sint incalcate mai multe forme de drept-in acest caz aceeasi fapta,atragind mai multe raspunderi. *exemplu-incalcarea normelor legale privind predarea unei gestiuni,este in acelasi timp:-abatere disciplinara,contraventie,iar in caz de paguba-raspundere materiala penala. *La aplicarea sanctiunilor disciplinare se tine seama si de eventuala aplica re a unei alte forme de sanctionare,care in acest caz nu trebuie sa depaseasca cuantu mul maxim celei mai grave dintre ele. *ex-daca fapta savirsita presupune sanctionarea cu diminuarea salariului, temporar si in acelasi timp i s-a aplicat si o amenda,atunci,diminuarea va fi mai mica.Sanctiunile,ca un instrument al raspunderii disciplinare,prezinta anumite particularitati,astfel: &-Existenta raspunderii disciplinare este conditionata de existenta raporturilor de munca: -persoana juridica-persoana fizica; -concretizat in incheierea unui contract individual de munca si care functionea za numai in cadrul unor asemenea raporturi juridice. &-Sanctiunea se aplica numai dupa cercetarea prealabila a faptei,audierea perso anei in cauza si controlul sustinerilor facute de aceasta in aparare. &-Sanctiunea se comunica in scris. &-Sanctiunea poate fi aplicata in maximum 6 luni. &-Sanctiunea se aplica si pentru savirsirea faptei in comun. Pentru persoanele numite de organul ierarhic superior,sanctiunea se aplica de catre acesta. &-Sanctiunile pot fi contestate in termenul legal. Daca se constata ,nevinovatia-atunci se acorda despagubiri cu partea din sa lariu retinuta,iar persoanele care cu rea credinta au aplicat sanctiunea raspund disci plinar,material si penal dupa caz. Sanctiunile disciplinare aplicate de organele de control reprezinta o modali tate de finalizare a actiunilor de control financiar. c)-Raspunderea Contraventionala(administrativa) Contraventia- este fapta savirsita cu vinovatie,care prezinta un pericol social mai redus decit infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin acte norma tive,legi,decrete,etc.Ca particularitati putem aminti: *-se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda. *-se aplica atit persoanelor fizice,cit si persoanelor juridice. *-amenda aplicata persoanei juridice,poate fi imputata de aceasta persoanei fizice vinovate. Avertismentul se aplica in cazurile in care fapta este de mica importanta si se apreciaza ca cel care a savirsit-o nu o va mai repeta.Acest gen de santiune se aplica in cazurile in care fapta este de mica importanta si se apreciaza ca cel care a savir sit-o nu o va mai repeta. Acest gen de sanctiune se adreseaza: *-oral,atunci cind contravenientul esteprezent la constatarea contraventiei si este aplicata de agentul constatator. *-scris,prin comunicarea procesului verbal de constatare cu rezolutia corespunza toare,atunci cind contravenientul nu este prezent. In acest caz,amenda,are caracter administrativ si se constituie venit la stat. Daca o persoana savirseste mai multe contraventii,sanctiunea se aplica ptr
25

fiecare in parte. Cind mai multe contraventii au fost constatate,prin acelasi proces verbal, amenzile totalizate nu pot depasi dublul maximului prevazut ptr contraventia cea mai grava. Cind abaterea este savirsita de mai multe persoane,contraventia se aplica fiecarei persoane separat. Nu constituie contraventie,fapta savirsita in legitima aparare. Termenul de prescriere al contraventiei,este de 3 luni de la data savirsirii faptei si un(1)an,pentru datorii la buget. Incasarea amenzilor contraventionale,se face prin: -plata la jumatate din minim in 48 ore; -plata integrala-in 15 zile; -executarea de catre organul financiar local,daca plata nu s-a facut in conditiile enuntate mai sus. Intre raspunderea disciplinara si contraventie,exista unele deosebiri cum ar fi: Abaterea Disciplinara Contraventia 1.-implica raporturi de munca intre 1.-isi are temeiul in acte normative unitate si autorul abaterii 2.-poate fi comisa numai de persoane 2.-poate fi savirsita atit de persoane fizice fizice cit si de persoane juridice 3.-este prevazuta in acte normative la 3.-este delimitata si descrisa in toate modul generic elementele sale in lege d)-Contraventii in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii Contraventiile,in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii se refera la abaterile savirsite in inregistrarea in contabilitate a tuturor documentelor xcontabi le justificative,datorita neverificarii respectarii formei si continutului,acetor documen te cf reglementarilor legale in viguare,nerespectarea atributiilor privind in registrarea cronologica a operatiunilor,si a termenelor de depunere a lucrarilor contabile la organele financiare abilitate. In practica,se intilnesc urmatoarele categorii de contraventii: *-contraventii in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii. *-contraventii in legatura cu depunerea bilanturilor si a altor documente cu -- 7 -caracter financiar-contabil si fiscal. *-contraventii la normele legale privind disciplina bugetara,financiara,gestionara. *-contraventii la normele legale privind impozitele si taxele cuvenite statului. *-contraventii in domeniul protehjarii populatiei impotriva unor activitati comer ciale ilicite. Se pot constata,fapte ce constituie contraventii,in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii,cum ar fi: a)-neinregistrarea in contabilitate de valori materiale si banesti sub orice forma si cu orice titlu,si existenta oricaror drepturi si obligatii patrimoniale.(Legea nr 82/ /1991-art.12,al.21) -neinregistrarea cronologica si sistematica -neprelucrarea si nepastrarea informatiei b)-primirea si eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel,fara documente\ justificative,care angajeaza raspunderea celor care le-au intocmit,vizat si aprobat,
26

ori inregistrat. c)-neintocmirea balantelor de verificare(care se intocmesc lunar;raspunderea ptr transmiterea datelor;raspunderea ptr prelucrarea exacta care revine unitatilor de informatica) d)-nerespectarea,normelor emise de MF,cu privire la utilizarea si tinerea regis trelor contabile e)-nerespectarea legii cu privire la arhivarea si pastrarea documentelor conta bile justificative,precum si la reconstituirea documentelor pierdute,sustrase,distruse, valabile 10 ani;state de salarii-50 ani;reconstituirea-maxim 10 zile. f)-nerespectarea normelor legislative cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului,cu termeneca:-inventarierea generala-cel putin o data pe an;la ince putul activitatii;la fuziune;de cite ori exista indicii ca s-ar impune,exceptiile fiind aprobatede catre MF. -evaluarea pe baza inventarierii si reflectarea acestora in bilantul contabil, ca document oficial de gestiune,avind la baza normele elaborate de MF. g)-nerespectarea metodologiei cu privire la intocmirea,verificarea,certificarea si depunerea bilantului,care se intocmeste,semestrial,annual,exceptie facind regiile autonome si societatile comerciale unde statul detine cel putin 20% din capitalul social e)- la depunerea bilantului contabil si a altor documente-abaterile constind in: -prezentarea de date eronate sau necorelate;-utilizarea de registre contabile neparafate de organele fiscale(incepind cu 2005-aceasta prevedere a fost abrogata). e)-Contraventii la normele legale privind disciplina bugetara,financiara si gestionara Din p.v al acestui gen de disciplina,constituie contraventie in domeniu,urma toarele fapte,comise in astfel de conditii,incit sa nu fie considerate infractiuni,astfel: *neutilizarea creditelor bugetare potrivit destinatiei *virarea de credite bugetare fara respectarea normelor legale *utilizarea nelegala a fondurilor de rezerva,la dispozitia organelor de decizie *constituirea de fonduri speciale si perceperea de contributii,cu incalcarea legii *modul de aprobare a operatiunilor de constituire si utilizare a mijloacelor finan ciare,precum si cheltuieli de orice fel din sumele alocate prin bugete *angajarea,mentinerea sau trecerea in functia de gestionar aunei persoane care nu indeplineste conditiile legale *reconstituirea garantiilor materiale ale gestionarilor,primirea-predarea defectuasa *neinceperea in termen de 3 zile de la data sesizarii a verificarilor privind despre cierea,degradarea sau distrugerea de bunuri Contraventiile se constata si se aplica de catre urmatorii factori: -organele de control si persoanele de control si de inspectie din MF si din unita tile sale teritoriale -organele de control financiar si de gestiune ale ministerelor si altor institutii publice -organele de politie-numai ptr fapte privind angajarea,mentinerea sau trecerea in functia de gestionar de catre institutii publice si agenti economici cu capital integral sau partial de stat,a unei persoane care nu indeplineste conditiile legale privind vir sta,studii,stagiu sau care are antecedente penale care duc la interzicerea ocuparii unei asemenea functii
27

In cadrul acestui gen de abateri disciplinare,se mai intilnesc si abateri privind impozitele si taxele bugetare,unde abaterile sint determinate de: *nedepunerea in termen-a declaratiilor de impunere si nedeclararea in termen *nerespectarea obiectului de activitate,a sediului si a conditiilor de desfasurare a activitatii *inscrierea unor date eronate in evidentele referitoare la venituirle realizate si la impozitele datorate specifice la organele fiscale *necalcularea si neretinerea contributiei catre buget,din veniturile,care se reali zeaza prin retinere la sursa,concomitent cu nevirarea lor in termen *ingreunarea sau impiedicarea efectuarii controlului de catre organele compe tentea impozitelor si taxelor *afisajul sau folosirea mijloacelor de publicitate si reclama,fara plata taxelor *reinregistrarea la organele fiscale a certificatului de inmatriculare eliberat de registrul comertului Organele de control care nu au competente ptr a stabili taxe si impozite sint obligate sa sesizeze organul fiscal competent printr-o copie a procesului verbal. In cazul repectarii unor contraventii se pote lua masura suspendarii activitatii ptr 6 luni, *nedepunerea in termen a dclaratiei,nerspectarea obiectului de activitate,refuzul de a da informatii,impiedicarea controlului. f)-Contraventii privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite Populatia trebuie protejata impotriva unor activitati ilicite,in sfera acetui gen de abateri,intrind urmatoarele activitati: a)-acte sau fapte de comert,fara indeplinirea conditiilor legale-care atrag dupa sine confiscarea marfii-contraventia constituind venit la stat b)-vinzarea ambulanta in alte locuri decit cele autorizate-se confisca marfa c)-conditionarea vinzarii unor marfuri de cumpararea altora-contraventia fiind convertita in amenda d)-expunerea sau vinzarea de marfuri fara specificarea termenului de valabili tate ori expirat-se confisca marfa e)-comercializarea de bunuri a caror provenienta nu poate fi dovedita-marfa se confisca f)-nedeclararea la organele fiscale,inainte de aplicare,a adaosurilor comerciale si a celor de comision-aceasta abatere se considera indeplinita si atunci cind nu se comunica in mod expres.dar a afisat in unitate adaosul comercial sau l-a mentionat pe loturi de marfuri in documente de evidenta g)-omisiunea afisarii preturilor si tarifelor,a unei categoprii de calitate h)-refuzul furnizorului de a incheia contractul ptr livrarea produselor necesare consumului populatiei,strabilite prin hotariri ale Guvernului si repartizarea pe baza de balanta. i)-neexpunerea la vinzare a marfurilor existente,vinzarea preferentiala,refuzul nejustificat al vinzarii acestora-care se sanctioneaza cu amenda sau inchisoare contraventionala. g)-Tehnici de control complementare *reconstituirea cantitativa a evidentelor global-valorice *comparatia de control a stocurilor *corelatia intrari-iesiri
28

Pe linga tehnicile de control de baza,documentar contabile,activitatea interna a unei entitati economice,mai poate fi controlata preventiv,si prin intermediul unor tehnici de control complementare,cum ar fi reconstiuirea cantitativa a evidentelor global valorice;-compararatia de control a stocurilor;-corelatia intrari-iesiri Utilizarea acestor tehnici de control complementare,are menirea de a oferi compartimentelor specializate informatii despre modul de organizare a contabilitatii la nivelul gestiunilor. a)-reconstituirea cantitativa a evidentelor global-valorice Potrivit art.13,alin 2,din Legea nr.82/1991,republicata,contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric,sau numai valoric,prin folosirea inventarului permanentsau a inventarului intermitent In conditiile folosirii inventarului permanent-in contabilitate,se inregistreaza toate operatiile de intrare si iesire,ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor atit cantitativ cit si valoric. In conditiile folosirii inventarului permanent-care poate fi aplicat in unitatile patrimoniale,din categoria celor mici si mijlocii-contabilitatea stocurilor,consta in stabilirea iesirilor si inregistrarealor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor-la finele perioadei de raportareIn acest caz iesirilese determina ca diferentaintre=[(valoarea stocurilor initiale + valoarea intrarilor) valoarea stocurilor finale]-determinate pe baza inventarierii. In cazul folosirii inventarului permanentcontabilitatea analitica a stocuri lor,se poate organiza dupa urmatoarele metode: *-metoda operativ-contabila-(pe solduri),care consta in tinerea la locul de depozitare a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii,iar la comparti mentul contabilitate,tinerea evidentei valorice desfasurate pe gestiuni,iar in cadrul gestiunilorpe grupe sau subgrupe de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor, cu cele din contabilitate,se asigura lunar,prinevaluarea stocurilor cantitative,tran scrise din fisele de magazie,in registrul stocurilor *-metodacantitativ valorica-(pe fise de cont analitic)-consta in tinerea eviden tei cantitaive pe categorii de bunuri,la locul de depozitare,iar in contabilitatetinerea evidentei cantitativ valorice Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se face prin punctajul periodicdintre cantitatile inregistrate in fisele de magazie si fisele de cont analitic de la contabilitate *-metoda global valorica-consta in tinerea evidentei numai valoric,atit la nivelul gestiunilor ,cit si la contabilitate. Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cea din con tabilitate se face periodic.Aceasta metoda de control complementar,se aplica in prin cipal,ptr evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanun tul si ptr alte bunuri,in cazul unitatilor care nu au dotare tehnica corespunzatoare.Pe masura dotarii ,cu tehnica de calcul,unitatile vor trece obilgatoriu la utilizarea meto dei cantitaiv valorice b)-comparatia de control a stocurilor Stocurile,cuprind bunurile ce au componenta materiala,insa au o durata de viata mai mica de un an si participa la un singur ciclu economic,transferindu-si valoarea dintr-o data asupra procesului economic. Stocurile se pot grupa in 3 categorii si anume:
29

*-stocuri ce participa la procesul de productie *-stocuri rezultate din procesul de productie *-stocuri destinate comercializarii Tehnica de control,denumita se tehnica de control a stocurilorpresupune comparatia celor trei categorii de stocuri,in cadrul verigilor tehnologice care le formeaza si le trasforma,dintr-o categorie in alta.Aceasta tehnica de control,consta in compararea stocurilor initiale cu cele finale,tinind cont de stocurile aprovizionate ptr nevoi interne si comercializare,si organizarea evidentei contabile la nivelul gestiuni lor comparatia facindu-se cu evidenta in contabilitate,prin utilizare inventarelor per manente si intermitente,si inregistrarea intrarilor si iesirilor de stocuri,prin metodele operativ contabila-pe soldurimetoda cantitativ valorica-pe fise de cont analitice si metoda global valoricacare au fost prezentate anterior.Ca si metoda de control, comparatia de control a stocurilormai presupune urmarirea si analizarea variatiei stocurilor-determinata ca diferentaintre valoarea intrarilor de stocuri,din care se scade vaoarea iesurilor de stocuri din timpul exercitiului financiar c)-corelatia intrari-iesiri La intrarea in patrimoniu,bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza La costul de productie,sau la costul de achizitie dupa caz. La iesirea din patrimoniu,bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea,fie a metodeicostului mediu ponderatfie a metodei primei intrari-primei iesiricunoscute si sub denumirea de metodaFIFO-first inputfirst output(prima intrare-prima iesire)sau LIFO-last input-first output(ultima intra re-prima iesire).Ca tehnica de control complementar,corelatia intrari-iesirise evidentiaza prin utilizarea acestor doua metode de evidentiere si inregistrare in gestiuni si contabilitate a intrarilor si iesirilor de bunuri materiale. In lumina acetei tehnicimetoda costului mediu pomderatpresupune calcularea Costului bunului material,fie dupa fiecare intrare,fie dupa o perioada,care in princiPiu,nu trebuie sa depaseasca durata medie de stocaj a bunurilor respective,si se calcu leaza ca raport intre-valoarea totala a stocului initial + valoarea intrarilor/ si cantita tea existenta in stocul initial + cantitatile intrate. Potrivit metodeiprimei intrari-primei iesiribunurile iesite din gestiune,se evalueaza la costul de achizitie(sau productie)al primei intrari(lot).Pe masura epuizarii lotului,bunurile iesite din gestiune,se evalueaza la costul de achizitie(sau productie)al lotului urmator,in ordinea cronologica. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura stocurilor se poate face si la preturi standard(prestabilite)pe baza preturilor mediiale bunuri lor respective.denumite si preturi de inregistrarecu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie(sau de productie)dupa caz. In cazul in care evaluarea bunurilor se face la preturi standard(prestabilite) Diferentele stabilite intre pretul de inregistrare si costul de achizitie respectiv, Costul de productie se inregistreaza distict in contabilitate. Tabloulintrai iesiri(TIE)are un rol important in elaborarea conturilor nationaledeoarece centralizeaza,datele privind productia,consumul si valoarea adaugataa ramurilor economiei nationale. Ca o concluzie,aceste metode complementare,impreuna si cu celelate metode de exercitare a controlului,sint un instrument eficace la indemina conducerii econo mice a entitatii organizatorice,in inregistrarea,si evidentierea tuturor patrimoniale,informatiile oferite de ele,constituind un element important de baza,al politicii si startegiei manageriale a conducerii unitatii economice.
30

miscarilor

RASPUNDEREA PATRIMONIALA Subiecte:a)-Raspunderea patrimoniala,-trasaturi,conditii,forme b)-Procedura de obtinere a titlurilor executorii si de recuperare a pagubelor c)-Raspunderea materiala,diferentieri intre raspunderea patrimoniala si cea materiala d)-Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea contabila gestionara si financiara e)-Tehnici de control complementare *controlul reciproc intre documentele contabile si alte documente diferite ca forma si destinatie *intocmirea documentelor pentru constatarea si recuperarea pagubelor a)- Raspunderea patrimoniala,-trasaturi,conditii,forme Persoanele incadrate in munca raspund pentru pagubele aduse patrimoniu lui agentilor economici,cauzate din vina lor si in legatura cu munca lor. Aceste persoane nu raspund,pentru pagube cauzate de situatii de genul: -pierderi inerente procesului de productie care se incadreaza in limitele legale -pierderi provocate de cause neprevazute si care nu puteau fi inlaturate -pagubele provocate de riscul normal al serviciului sau de forta majora Raspunderea patrimoniala,este determinate de cauzarea anumitor pagube aduse intregului patrimoniu al societatii.Aceasta raspundere deriva din natura sarci nilor de servici,si a politicilor manageriale stabiilite pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor specifice obiectului de activitate.raspunderea patrimoniala, se declanseaza,in momentul efectuarii defectuase a actului managerial,in atingerea obiectivelor stabilite. Raspunderea patrimoniala este stabilita de catre organele de control,abilitate, la nivelul conducerilor executive ale societatilor,sau a organelor de conducere cole ctiva ale agentilor economici(consilii de administratie,adunarile generale ale actio narilor si asociatilor,cind conducerea activitatilor patrimoniale este asigurata de ca tre acestea Raspunderea patrimoniala,este in principal colectiva,dar pot fi situatii cind raspunderea poate fi si individuala in functie de gradul de gravitate al abaterii,savir site Raspunderea patrimoniala,se stabileste ca urmare a neregulilor constatate de organul de control,prin actul de control constatator,si se comunica in scris. Raspunderea patrimoniala,poate prezenta forme mai simple,prin care societatea nu a fost prejudiciata in desfasurarea actului managerial,cind abaterile pot fi indreptate,prin masuri de reorganizare,sau recuperare a pagubelor produse, si forme mai grave cind,prin abaterile savirsite sau adus atingeri grave situatiei pa trimoniale a societatii,care pot avea urmari ca :-devalizarea,evaziunea fiscala,pier derea pozitiei de pe piata comerciala si financiara,decapitalizarea,crahul financiar, falimentul,cind abaterile nu pot fi indreptate prin masuri de organizare. Raspunderea patrimoniala atrage dupa sine,pentru recuperarea prejudiciilor instituirea supravegherii economice a activitatii societatii,de catre organele abilita
31

te,poprirea pe toate conturile de disponibilitati ale agentului economic,pentru: *abateri de la respectarea disciplinei financiare,comerciale,de achizitii,de investitii,si bugetare, *deturnarea fondurilor financiare cum ar fi-subventii,fonduri financiare din programe guvernamentale de dezvoltarea a infrastructuriilor,fonduri din anumite taxe colectate,din preturi,tarife,impozite,pentru destinatii speciale,credite bancare cu garantii guvernamentale,linii de credite,etc) prin schimbarea destinatiei lor. *neutilizarea judicioasa a resurselor financiare alocate, *nevirarea la timp,sau cu intirziere a contributiilor financiare,la bugetul statului,la bugetele locale,si la alte institutii financiare. *neintregirea anumitor fonduri financiare,prin restituirea anumitor cote speci fice,activitatilor desfasurate(ex-alocatia bugetara primita de la organelle in drept, pentru obiectivele aprobate prin planul de investitii,la regiilor autonome,sau alte intreprinderi cu capital majoritar de stat,ministere,etc,constituie abatere nevirarea la buget a cv TVA,aferent sumelor primite,si utilizate pentru plati din investitii,si a sumelor neutilizate primite ca alocatie bugetara,pina la sfirsitul exercitiului finan ciar,sau pina la mijlocul primei luni din anul urmator) Daca pagubele produse nu sint recuperate,in termenele stabilite prin actul de control constatator,atunci,legiuitorul,trece la executarea silita a celor vinovati, prin instituirea sechestrului asiguratoriu obligatroiu,asupra bunurilor patrimoniale ale agentilor economici,sau/si,asupra bunurilor personale mobile si imobile,sau de orice alta natura,ale acestora,pina la recuperarea integrala a pagubelor constattate. b)-Procedura de obtinere a titlurilor executorii Procedura de obtinere a titlurilor executorii si de recuperare a pagubelor, este conditionata de parcurgerea anumitor etape preliminare.Astfel,in primul rind are loc consemnarea abaterilor in actul de control,de catre organul care a controlat unitatea,apoi se stabileste felul raspunderii,pentru abaterile savirsite,urmeaza anali za posibilitatilor ca abaterea sa fie indreptata in timpul controlului,se stabilesc per soanele vinovate,concomitent cu sanctionarea acestora,iar daca abaterea nu paote fi reparata,se trece la stabilirea incadrarii juridice a abaterii,la stabilirea prejudiciului, si masurile de recuperarea ale acestuia,de la persoanele vinovate,prin instituirea obli gatorie a titlurilor executorii.Formele sub care se prezinta titlul executoriu,ca urmare a stabilirii raspunderii materiale,pot fi: 1.-angajamentul de plata scris 2.-decizia de imputare 3.-dispozitia sefului departamentului financiar contabil ptr retinerea din salariu a avansului nejustificat 4.-hotarirea judecatoreasca 5.-titlul executoriu notarial 1.-Angajamentul de plata scris,este un inscris sub semnatura privata,dat in pre zenta a 2 (doua)persoane martore,din care una obligatoriu trebuie sa fie din cadrul compartimentului financiar contabil,prin care persoana in cauza,recunoaste produ cerea pagubei si vinovatia sa,si se angajeaza ptr acoperirea pagubei.El se semneaza numai de catre autor si are efecte numai intre unitate si emitent.Actul trebuie sem nat in termen de 60 zile de la recunoasterea pagubei,deoarece in caz de refuz al an gajamentului,unitatea trebuie sa aiba timp la dispozitie ptr emiterea deciziei de imputare.Contestatia pagubeise poate face in termen de 30. zile de la comunicare,si cunoasterea unei cauze care desfiinteaza angajamentul de plata.Persoaana care ac cepta angajamentul,de plata dat de o alta persoana ptr o suma mai mica decit pagu ba reala,isi angajeaza propria raspundere materiala,paguba constind in aceea ca,se
32

pierde dreptul de recuperare in intregime,direct de la vinovat. 2.-Decizia de imputare,este un inscris emis de catre unitatea prejudiciata sau de organele financiare abilitate,ea constituind o obligativitate a unitatii daca aceasta a primit dispozitie obligatorie de la organele de control ale MF.Ea se emite de catre conducatorul unitatii pagubite in termen de cel mult 60 de zile,de la data cind s-a inregistrat raportul organelor de control.Decizia nu mai are efecte daca de la data producerii pagubei au trecut mai mult de 3 ani.Pentru depasirea termenului de 60 zile,conducatorul unitatii raspunde material fata de unitate ptr pagubele produse. Daca din acte nu rezulta clar imprejurarile in care s-a produs paguba,se dispune completarea constatarilor fara a se depasi termenul legal de emitere.Decizia se intoc meste de compartimentul financiar contabil impreuna cu cel juridic,si se comunica celui obligat la plata in 15 zile de la emitere. c)-Raspunderea materiala,diferentieri intre raspunderea patrimoniala si cea materiala Intre raspunderea patrimoniala si materiala,exista unele deosebiri cum ar fi: Raspunderea patrimoniala Raspunderea materiala 1.-este proprie organelor colective de 1.-este prorie persoanelor incadrate in conducere colectiva ale societatii munca 2.-este limitata la paguba care afectea 2.-este limitata numai la paguba efectiva za intreg patrimonial societatii 3.-se intemeiaza pe abateri grave de la 3.-se intemeiaza exclusiv pe culpa indivi disciplina economico-financiara duala 4.-reparatia are loc prin echivalent in 4.-reparatia are loc prin echivalent banesc natura si nu in natura 5.-exista si functioneaza in principal in 5.-nu poate functiona in comun cu raspun comun cu raspunderea societatii derea agentului economic Abaterile constatate de organul de control,pot atrge dupa sine si raspunderea patrimoniala,individuala,care din acest p.v poate imbraca forma raspunderii mate riale Raspunderea materiala,prezinta o serie de trasaturi specifice,cum ar *este proprie persoanelor incadrate in munca *este limitata numai la paguba efectiva *se intemeiaza exclusiv pe culpa *reparatia are loc prin echivalent banesc si nu in natura *nu poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic Pentru ca raspunderea materiala sa aiba loc,trebuie sa existe cumulativ anu mite conditii,cum ar fi : @-intre autorul pagubei si unitatea pagubita ,sa fi existat un raport juridic de munca la data savirsirii faptei,cauzatoare de paguba @-fapta cauzatoare a pagubei sa aiba caracter ilicit,sa fie personala si in legatura cu munca(ex-paguba in gestiune-care poate fi determinata de faptele pro prii alegestionarilor,sau datorata nerspectarii conditiilor legale la incadrarea gestio narului,neasigurarii conditiilor de securitate,neacordarii asisitentei tehnice solicitate in scris) @-prin fapta sa ilicita,autorul sa fi produs o paguba materiala,localizata de regula in patrimoniul societatii la care este incadrat Existenta pagubei este elementul caracteristic ptr raspunderea materiala. Ex-o persoana nu raspunde material ptr neindeplinirea programului de productie.
33

Deci,inexistenta pagubei,face imposibila stabilirea raspunderii materiale @-sa existe un raport de cauzalitate,fapta ilicita-paguba,ca determinare nemijlocita(paguba poate fi si efectul indirect al faptei ilicite-ex-incredintarea unui utilaj ptr a fi manevrat de un muncitor neinstruit si care-l deterioreaza ;sau-un con ducator de unitate,care desi avertizat,nu dispune schimbarea unui gestionar.) @fapta sa fie savirsita cu vinovatie,sub forma comisiva sau omisiva :-implica constiinta incalcarii si discernamintul.(ex-depasirea de consum,realizarea de produse necorespunzatoare,conservarea necorespunzatoare a materialelor,atrage dupa sine raspunderea materiala daca sint comise cu vinovatie) In toate cazurile de constatare si consemnare a abaterilor,organul de con trol trebuie sa tina obligatoriu cont de prezumtia de nevinovatie precum si de prezumtia de vinovatie a celui controlat, vinovatia ,trebuind dovedita de unitate. In materie de gestiune sint situatii in care vinovatia este prezumata si nu mai trebuie dovedita de unitate. Prezumtia,ca definitie,reprezinta o concluzie logica cu privire la un fapt necunoscut si care poate fi dovedit de stari sau imprejurari cunoscute. Prezumtia de vinovatie opereaza in urmatoarele situatii : &-se produc lipsuri in gestiune,consemnate intr-un act constatator,in acesta situatie,ea nu opereaza in cazul lipsurilor calitative,denaturari,alterari,etc &-atributiile personalului sint exercitate in conditii legale de un delegat sau o comisie si se constata o paguba,fara a se putea stabili ca aceasta s-a produs in absenta gestionarului. Raspunderea materiala,poate prezenta urmatoarele forme : a)-individuala b)-comuna c)-solidara d)-subsidiara a)-raspunderea individuala,impune persoanei vinovate obligatia de a plati singura si in intregime paguba cauzata. b)-raspunderea comuna,presupune:- existenta unei singure pagube,si a mai multor autori. -paguba sa se fractioneze intre autori in functie de gradul de participare a fieca ruia. -daca nu se poate stabili contributia fiecarui autor,se procedeaza astfel : -proportional cu salariul la data constatarii pagubei,si in functie de timpul lucrat de la ultima inventariere,in cazul gestionarilor c)-raspunderea solidara,presupune obligatia mai multor persoane de a exe cuta aceeasi datorie,fiecare pentru totalitatea datoriei. Acest gen de raspundere se poate prezenta sub forme,ca raspundere directa si indirecta(ex-predarea unui obiect unei persoane care a disparut/ sume necuvenite la salariu).Fiind un act de vointa a partilor,raspunderea salariatilor este o raspundere conventionala si nu prezumtiva.Ea are urmatoarele caracteristici : #-fiecare debitor,poate fi constrins ptr plata totalitatii datoriei #-unitatea poate urmari pe oricare din codebitori,fara ca acesta sa poata opune beneficiul de diviziune #-plata ptr intreaga paguba facuta de unul din debitori,anuleaza obligatia celorlalti fata de unitate d)-raspunderea subsidiara,intervine atunci cind persoana incadrata in mun ca,prin fapta sa ilicita:-a inlesnit pagubirea unitatii de catre o alta persoana in mod
34

direct -a determinat plata unei sume nedatorate,procedura unui bun, prestarea unui serviciu catre o alta persoana care are calitatea de beneficiar,iar recuperarea nu mai este posibila din diverse cause(insolvabilitate,deces,disparitie,etc),beneciarii putind fi din interiorul unitatii sau din afara. -a dovedit neglijenta datorita careia unitatea a fost pagubita prin furt comis de alte personae,numai daca paguba nu a putut fi recuperata. d)-Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea contabila gestionara si financiara Raspunderea patrimoniala in legatura cucu activitatea contabila, presupune stabilirea abtaerilor de catre organul de control cu privire la : *-neinregistrarea in contabilitate a valorilor materiale si banesti sub orice forma si cu orice titlu,precum si existenta oricaror drepturi si obligatii patrimoniale ; *-neintocmirea balantelor de verificare *-nerespectarea legii cu privire la arhivarea si pastrarea documentelor contabile justificative,precum si la constituirea documentelor pierdute,sustrase,distruse ; *-nerespectarea normelor legale cu privire la efectuarea inventarierii patrimo niului ; *-nerespectarea normelor legale privind utilizarea si inregistrare operatiunilor in registrele contabile *-nerespectarea metodologiei cu privirea la intocmirea bilanturilor contabile,ca document oficial de gestiune,verificarea,certificarea si depunerea bilanturilor; *-depunerea bilanturilor si a altor situatii financiare,cu prezentarea de date ero nate sau necorelate ; Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea bugetara, presupune stabilirea abtaerilor de catre organul de control cu privire la : *-neutilizarea creditelor bugetare fara respectarea normelor legale *-virarea de credite bugetare,fara respectarea normelor legale *-utilizarea nelegala a fondurilor de rezerva la dispozitia organelor de decizie *-constituirea de fonduri speciale si perceperea de contributii cu incalcarea legii *-modul de aprobare a operatiunilor de constituire si utilizare a mijloacelor financiare,precum si cheltuieli de orice fel din sumele alocate prin buget. Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea financiara presupune stabilirea abtaerilor de catre organul de control cu privire la : &-nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere,precum si nedeclararea acestora in termen &-nerespectarea obiectului de activitate,a sediului declarat,si a conditiilor de desfasurare a activitatii &-inscrierea de date eronaate in evidentele referitoare la ventiurile realizate si la impozitele datorate,specifice organelor fiscale &-necalcularea si neretinerea contributiei catre budget din veniturile care se reali zeaza prin retinere la sursa,prin nevirarea intermen &-impiedicarea sau ingreunarea efectuarii contrrrolului de catre organile fisxale si financiare abilitate &-nedepunerea in termen a declaratiei,privind nerespecatarea obiectului de activi tate-refuzul de a da informatii,si impiedicarea efectuarii controlului. Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea gestionara
35

presupune stabilirea abtaerilor de catre organul de control cu privire la : @-primirea si eliberarea din depozite a bunurilor fara documente justificative @-angajarea si mentinerea sau terecerea in functia de gestionar a unei persoane care nu indeplineste conditiile legale. @-neconstiutirea garantiilor materiale ale gestionarilor,concomitent cu primireapredarea defectuasa a gestiunii. @-neorganizarea corespunzatoare,cf normelor legale a activitatii de depozitare si conservare a materiilor si materialelor,pe grupe,subgrupe,etc @-neinceperea in termen de 3 zile de la data sesizarii a verificarilor privind deprecierea,degradarea sau distrugerea bunurilor. @-utilizarea altor materii si materiale care nu apartin unitatii(chiar daca sint in custodie)fara informarea sefilor ierahici superiori,receptionarea acestora si darea in consum numai pe baza de documente justificative,semnate de persoanele aiblitate. @-transmiterea de date si informatii eronate,cu buna stiinta,la esaloanele superi oare,prin neinregistrarea in gestiune,prin fisele de magazie,a tuturor operatiunilor patrimoniale. @-sustragerea si comercializarea de catre gestionar a produselor existente in gestiunea unitatii,cu buna stiinta. e)-Tehnici de control complementare *controlul reciproc intre documentele contabile si alte documente diferite ca forma si destinatie Controlul reciproc,al documentelor,presupune cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente cu un continut asemanator,dar diferite ca forma si utilizate ptr aceleasi operatiuni(de ex-documentele de transport-cu factura furnizorului ;-registrul de casa-cu extrasu de banca ;statele de salarii-cu borderoul de depunere a sumelor pe card ;-fisa analitica a garantiilor materiale retinute de la gestio nari cu statele de salarii,etc) Acest gen de control este un control ulterior sau post operativ ,fiind o confirmare interna a corectei inregistrari a sumelor inscrise in documentele de evi denta primara,in evidentele contabile ale conturilor sintetice si analitice. *intocmirea documentelor pentru constatarea si recuperarea pagubelor Problematica intocmirii documentelor ptr constatarea si recuperarea pagubelor este foarte complexa si necesita o serie de etape,in interiorul unitatii economice. Aceste etape,pot fi concretizate astfel : a)-constatarea abaterii,in urma unei actiuni de control,intern sau extern,de catre organe,persoane cu sarcini de raspundere in acest sens b)-investigarea,imprejurarilor in care s-a produs abaterea c)-luarea de declaratii,pe propria raspundere,de la persoanele,care au contribuit direct sau indirect la savirsirea abaterii d)-intocmirea unui dosar cu toate etapel ;e investigatiei si prezentarea,acestuia la nivelul conducerii executive a unitatii economice. e)-intocmirea unui document de control in care este inserata abaterea si sint nomi nalizate persoanele vinovate de savirsirea ei(proces verba,nota de constatare,etc) f)-incadrarea juridica a abaterii savirsite,prin stabilirea caracterului ei,sub forma contraventiilor,infractiunilor. g)-stabilirea cuantumului banesc,ptr remedierea abaterii h)-emiterea actelor administrative-ptr remedierea abaterii(angajamente de plata, decizii de imputatii,decizii disciplinare(retrogradarea din functie,diminuarea sal)
36

h)-stabilirea masurilor organizatorice,cu responsabilitati precise,ptr renedierea deficientelor constatate,concomitent cu stabilirea raspunderilor materiale. i)-actionarea in instanta de catre unitatea patrimoniala a celor vinovati de produ cerea prehjudiciului,ptr recuperarea pagubelor

ELABORAT Lect.Univ drd-C.VANGHELE

37