Sunteți pe pagina 1din 7

PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUTIILOR DE CREDIT

- EXTRAS -
CLASA 1 - OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE
Grupa 10 - CASA SI ALTE VALORI
A 101 - Casa
A 109 - Alte valori

Grupa 11 - DECONTARI CU BANCA NATIONALA A ROMANIEI
A 111 - Cont curent la Banca Nationala a Romaniei
P 112 - Imprumuturi de refinantare de la Banca Nationala a Romaniei
B 117 - Creante si datorii atasate
A 1171 - Creante atasate
P 1172 - Datorii atasate

Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT
A 121 - Conturi de corespondent la anci !nostro"
P 122 - Conturi de corespondent ale ancilor !loro"
B 127 - Creante si datorii atasate
A 1271 - Creante atasate
P 1272 - Datorii atasate

Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE
A 1#1 - Depo$ite la anci
A 1#11 - Depo$ite la vedere la anci
A 1#12 - Depo$ite la termen la anci
A 1#1# - Depo$ite colaterale la anci
A 1#17 - Creante atasate
P 1#2 - Depo$ite ale ancilor
P 1#21 - Depo$ite la vedere ale ancilor
P 1#22 - Depo$ite la termen ale ancilor
P 1#2# - Depo$ite colaterale ale ancilor
P 1#27 - Datorii atasate

Grupa 14 - CREDITE SI IMPRUMUTURI INTERBANCARE
A 1%1 - Credite acordate ancilor
A 1%11 - Credite de pe o $i pe alta acordate ancilor
A 1%12 - Credite la termen acordate ancilor
A 1%1# - Credite financiare acordate ancilor
A 1%17 - Creante atasate
P 1%2 - Imprumuturi primite de la anci
P 1%21 - Imprumuturi de pe o $i pe alta primite de la anci
P 1%22 - Imprumuturi la termen primite de la anci
P 1%2# - Imprumuturi financiare primite de la anci
P 1%27 - Datorii atasate

Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE
A 1&1 - 'alori primite in pensiune
P 1&2 - 'alori date in pensiune

Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE
A 1(1 - 'alori de recuperat
A 1(11 - 'alori de recuperat
A 1(17 - Creante atasate
P 1(2 - Alte sume datorate
P 1(21 - Alte sume datorate
P 1(27 - Datorii atasate

Grupa 1 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
A 1)1 - Creante restante
A 1)2 - Creante indoielnice
1
Grupa 1! - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI INTERBANCARE
P 191 - Provi$ioane pentru creante din operatiuni interancare

CLASA 2 - OPERATIUNI CU CLIENTELA
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
A 201 - Creante comerciale
A 2011 - Creante comerciale
A 20111 - *cont si operatiuni asimilate
A 20112 - +actorin,
A 20119 - Alte creante comerciale
A 2017 - Creante atasate
A 202 - Credite de tre$orerie
A 2021 - Credite de tre$orerie
A 20211 - 'an$ari in rate
A 20212 - Credite acordate persoanelor fi$ice
A 2021# - Diferente de ramursat le,ate de utili$area cartilor de plata
A 2021% - -tili$ari din desc.ideri de credite permanente
A 2021& - Credit ,loal de e/ploatare
A 2021( - Credite pentru finantarea stocurilor
A 20217 - Credite ,arantate cu valori financiare
A 2021) - Credite acordate importatorilor
A 20219 - Alte credite de tre$orerie
A 2027 - Creante atasate
A 20# - Credite pentru e/port
A 20#1 - Credite pentru e/port
A 20#11 - Credite ,arantate cu creante asupra strainatatii
A 20#12 - Credite furni$ori
A 20#1# - Credite comerciale acordate nere$identilor
A 20#19 - Alte credite pentru e/port
A 20#7 - Creante atasate
A 20% - Credite pentru ec.ipament
A 20%1 - Credite pentru ec.ipament
A 20%7 - Creante atasate
A 20& - Credite pentru unuri imoiliare
A 20&1 - Credite investitori
A 20&2 - Credite promotori
A 20&7 - Creante atasate
A 20( - Alte credite acordate clientelei
A 20(1 - Alte credite acordate clientelei
A 20(7 - Creante atasate

Grupa 23 - CREDITE SI IMPRUMUTURI PRIVIND CLIENTELA "INANCIARA
A 2#1 - Credite acordate clientelei financiare
P 2#2 - Imprumuturi primite de la clientela financiara
Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE
A 2%1 - 'alori primite in pensiune
P 2%# - 'alori date in pensiune
Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI
B 2&1 - Conturi curente
B 2&11 - Conturi curente
B 2&17 - Creante si datorii atasate
A 2&171 - Creante atasate
P 2&172 - Datorii atasate
P 2&2 - Conturi de factorin,
P 2&21 - Conturi de factorin,
P 2&211 - Conturi de factorin, disponiile
P 2&212 - Conturi de factorin, indisponiile
P 2&27 - Datorii atasate
2
P 2&# - Conturi de depo$ite
P 2&#1 - Depo$ite la vedere
P 2&#2 - Depo$ite la termen
P 2&## - Depo$ite colaterale
P 2&##1 - Depo$ite pentru desc.iderea de acreditive
P 2&##2 - Depo$ite pentru emiterea de scrisori de ,arantie
P 2&### - Depo$ite pentru cecuri certificate
P 2&##% - Depo$ite pentru ordine de plata cu scadenta
P 2&##& - Depo$ite pentru ,arantii ,estionari
P 2&##( - Alte depo$ite colaterale
P 2&#7 - Datorii atasate
P 2&% - Certificate de depo$it0 carnete si lirete de economii
P 2&%1 - Certificate de depo$it
P 2&%2 - Carnete si lirete de economii
P 2&%7 - Datorii atasate
P 2&& - Disponiil din contriutia financiara a Comunitatii 1uropene la dispo$itia +ondului National
Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME DATORATE
A 2(1 - 'alori de recuperat
A 2(11 - 'alori de recuperat
A 2(17 - Creante atasate
P 2(2 - Alte sume datorate
P 2(21 - Alte sume datorate
P 2(27 - Datorii atasate
Grupa 2 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
A 2)1 - Creante restante
A 2)11 - Creante restante
A 2)12 - Doan$i restante
A 2)17 - Creante atasate
A 2)2 - Creante indoielnice
A 2)21 - Creante indoielnice
A 2)22 - Doan$i indoielnice
A 2)27 - Creante atasate

Grupa 2! - PROVIZIOANE PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI CU CLIENTELA
P 291 - Provi$ioane pentru creante din operatiuni cu clientela
P 2911 - Provi$ioane specifice de risc de credit
P 2912 - Provi$ioane specifice de risc de doanda
CLASA 3 - OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE
Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI
B #01 - 2itluri primite sau date in pensiune livrata
A #02 - 2itluri de tran$actie
A #0# - 2itluri de plasament
A #0% - 2itluri de investitii
Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
P #21 - 2itluri de piata interancara
P #22 - 2itluri de creante ne,ociaile
P #2& - 3li,atiuni
P #2( - Alte datorii constituite prin titluri
Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERATIUNILE CU TITLURI
P ##1 - Conturile societatilor ancare
P ##2 - Conturile or,anismelor de plasament colectiv de valori moiliare !3PC'4"
B ### - Conturile societatilor de ursa
P ##% - Conturile altor institutii financiare
P ##& - Conturile clientelei
B ##( - Alte conturi de decontare privind operatiunile cu titluri
#
B ##7 - Creante si datorii atasate
A ##71 - Creante atasate
P ##72 - Datorii atasate

Grupa 34 - DECONTARI INTRABANCARE
B #%1 - Decontari intraancare

Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI
B #&1 - Personal si conturi asimilate
B #&2 - Asi,urari sociale0 protectia sociala si conturi asimilate
B #&# - Bu,etul statului0 fonduri speciale si conturi asimilate
P #&% - Dividende de plata
A #&& - Deitori diversi
A #&&1 - Depo$ite de ,arantii varsate
A #&&2 - Deitori din avansuri spre decontare
A #&&( - Alti deitori diversi
A #&&7 - Creante atasate
P #&( - Creditori diversi
P #&(1 - Depo$ite de ,arantii pentru leasin, si locatie simpla
P #&(( - Alti creditori diversi
P #&(7 - Datorii atasate
Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI
A #(1 - 'alori din aur0 metale si pietre pretioase
A #(2 - 4ateriale
A #(# - 4ateriale de natura oiectelor de inventar
A #(& - *tocuri aflate la terti
A #(7 - Alte stocuri si asimilate
A #() - Alte unuri diverse
Grupa 3# - CONTURI DE REGULARIZARE
B #71 - Conturi privind valori la incasare
A #712 - 'alori primite la incasare
P #71( - Conturi indisponiile privind valori la incasare
B #72 - Conturi de a5ustare
B #7# - Conturi de diferente
A #7% - C.eltuieli de reparti$at
A #7& - C.eltuieli inre,istrate in avans
P #7( - 'enituri inre,istrate in avans
P #77 - C.eltuieli de platit
A #7) - 'enituri de primit
B #79 - Alte conturi de re,ulari$are
Grupa 3 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
A #)1 - Creante restante
A #)2 - Creante indoielnice
Grupa 3! - PROVIZIOANE PRIVIND OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE
P #91 - Provi$ioane pentru deprecierea titlurilor
P #9# - Provi$ioane pentru deprecierea stocurilor
P #99 - Provi$ioane pentru creante restante si indoielnice
CLASA 4 - VALORI IMOBILIZATE
Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE
Grupa 41 - PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE$ TITLURI DE PARTICIPARE SI
TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTO"OLIU
Grupa 42 - DOTARI PENTRU UNITATILE PROPRII DIN STRAINATATE
Grupa 43 - IMOBILIZARI IN CURS
Grupa 44 - IMOBILIZARI ALE ACTIVITATII DE E%PLOATARE
Grupa 45 - IMOBILIZARI IN A"ARA ACTIVITATII DE E%PLOATARE
%
Grupa 46 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
Grupa 4# - LEASING$ LOCATIE SIMPLA SI OPERATIUNI ASIMILATE
Grupa 4 - CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
Grupa 4! - PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE
CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII$ ASIMILATE SI PROVIZIOANE
Grupa 50 - CAPITAL
Grupa 51 - PRIME LEGATE DE CAPITAL SI REZERVE
Grupa 52 - "ONDURI
Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE
Grupa 54 - SUBVENTII SI "ONDURI PUBLICE ALOCATE
Grupa 55 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI C&ELTUIELI
Grupa 5 - REZULTATUL REPORTAT
Grupa 5! - REZULTATUL E%ERCITIULUI

CLASA 6 - C&ELTUIELI
Grupa 60 - C&ELTUIELI DE E%PLOATARE BANCARA
A (01 - C.eltuieli din operatiunile de tre$orerie si operatiunile interancare
A (011 - Doan$i la Banca Nationala a Romaniei
A (012 - Doan$i la conturile de corespondent
A (01# - Doan$i la depo$itele ancilor
A (01#1 - Doan$i la depo$itele la vedere
A (01#2 - Doan$i la depo$itele la termen
A (01## - Doan$i la depo$itele colaterale
A (01% - Doan$i la imprumuturile de la anci
A (01%1 - Doan$i la imprumuturile de pe o $i pe alta
A (01%2 - Doan$i la imprumuturile la termen
A (01%# - Doan$i la imprumuturile financiare
A (01& - Doan$i la valorile date in pensiune
A (01&1 - Doan$i la valorile date in pensiune de pe o $i pe alta
A (01&2 - Doan$i la valorile date in pensiune la termen
A (017 - Alte c.eltuieli cu doan$ile
A (0171 - Doan$i privind titlurile cu posiilitate de rascumparare
A (0172- Report6deport
A (0179 - C.eltuieli diverse cu doan$ile
A (019 - Comisioane
A (02 - C.eltuieli cu operatiunile cu clientela
A (021 - Doan$i la conturile de factorin,
A (022 - Doan$i la imprumuturile primite de la clientela financiara
A (0221 - Doan$i la imprumuturile de pe o $i pe alta
A (0222 - Doan$i la imprumuturile la termen
A (02# - Doan$i la valorile date in pensiune
A (02#1 - Doan$i la valorile date in pensiune de pe o $i pe alta
A (02#2 - Doan$i la valorile date in pensiune la termen
A (02% - Doan$i la conturile curente
A (02& - Doan$i la conturile de depo$ite
A (02&1 - Doan$i la depo$itele la vedere
A (02&2 - Doan$i la depo$itele la termen
A (02&# - Doan$i la depo$itele colaterale
A (02( - Doan$i la certificatele de depo$it0 carnetele si liretele de economii
A (027 - Alte c.eltuieli cu doan$ile
A (0271 - Doan$i privind titlurile cu posiilitate de rascumparare
A (0272 - Report6deport
A (0279 - C.eltuieli diverse cu doan$ile
A (02) - Doan$i aferente disponiilitatilor provenite din contriutia financiara a Comunitatii 1uropene
A (029 - Comisioane
A (0# - C.eltuieli pentru operatiunile cu titluri
&
A (0% - C.eltuieli cu operatiunile de leasin,0 locatie simpla si asimilate
A (0& - C.eltuieli privind datoriile suordonate si fondurile pulice alocate
A (0( - C.eltuieli privind operatiunile de sc.im
A (07 - C.eltuieli privind operatiunile in afara ilantului
A (0) - C.eltuieli cu prestatiile de servicii financiare
A (09 - Alte c.eltuieli de e/ploatare ancara
Grupa 61 - C&ELTUIELI CU PERSONALUL
Grupa 62 - C&ELTUIELI CU ALTE IMPOZITE$ TA%E SI VARSAMINTE ASIMILATE

Grupa 63 - C&ELTUIELI CU MATERIALELE$ LUCRARILE SI SERVICIILE E%ECUTATE DE TERTI
A (#1 - C.eltuieli cu materialele
A (#11 - C.eltuieli cu materialele consumaile
A (#12 - C.eltuieli privind comustiilii
A (#1# - C.eltuieli privind piesele de sc.im
A (#17 - C.eltuieli privind alte materiale
A (#2 - C.eltuieli privind materialele de natura oiectelor de inventar
A (## - C.eltuieli privind alte stocuri
A (#% - C.eltuieli cu lucrarile si serviciile e/ecutate de terti
A (#%1 - C.eltuieli de intretinere si reparatii
A (#%2 - C.eltuieli privind ener,ia si apa
A (#%# - C.eltuieli postale si ta/e de telecomunicatii
A (#%% - C.eltuieli cu colaoratorii si de intermediere
A (#%& - C.eltuieli cu deplasari0 detasari0 transferari si transportul personalului si unurilor
A (#%( - C.eltuieli cu serviciile furni$ate de societatile ,rupului
A (#%7 - Alte c.eltuieli cu lucrarile si serviciile e/ecutate de terti
A (#%71 - C.eltuieli cu primele de asi,urare
A (#%72 - C.eltuieli cu redeventele privind operatiunile de leasin, si asimilate
A (#%7# - C.eltuieli cu redeventele privind concesiunile0 locatiile de ,estiune si c.iriile
A (#%79 - Alte c.eltuieli
A (#& - C.eltuieli de protocol0 reclama si pulicitate
Grupa 64 - C&ELTUIELI DIVERSE DE E%PLOATARE
Grupa 65 - C&ELTUIELI CU AMORTIZARILE PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE SI CORPORALE
Grupa 66 - C&ELTUIELI CU PROVIZIOANE$ PIERDERI DIN CREANTE NERECUPERABILE SI A'USTAREA
LA IN"LATIE
A ((1 - C.eltuieli cu provi$ioane pentru creante din operatiuni interancare
A ((11 - C.eltuieli cu provi$ioane specifice de risc de credit
A ((12 - C.eltuieli cu provi$ioane specifice de risc de doanda
A ((2 - C.eltuieli cu provi$ioane pentru creante din operatiuni cu clientela
A ((21 - C.eltuieli cu provi$ioane specifice de risc de credit
A ((22 - C.eltuieli cu provi$ioane specifice de risc de doanda
A ((# - C.eltuieli cu provi$ioane privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse
A ((% - C.eltuieli cu provi$ioane pentru valori imoili$ate
A ((& - C.eltuieli cu provi$ioane pentru riscuri si c.eltuieli
A ((7 - Pierderi din creante nerecuperaile acoperite cu provi$ioane
A (() - Pierderi din creante nerecuperaile neacoperite cu provi$ioane
A ((9 - C.eltuieli cu a5ustarea la inflatie

Grupa 6# - C&ELTUIELI E%TRAORDINARE
Grupa 6! - C&ELTUIELI CU IMPOZITUL PE PRO"IT SI ALTE IMPOZITE
CLASA # - VENITURI
Grupa #0 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE E%PLOATARE BANCARA
P 701 - 'enituri din operatiunile de tre$orerie si operatiunile interancare
P 7011 - Doan$i de la Banca Nationala a Romaniei
(
P 7012 - Doan$i de la conturile de corespondent
P 701# - Doan$i de la conturile de depo$ite la anci
P 701#1 - Doan$i de la depo$itele la vedere
P 701#2 - Doan$i de la depo$itele la termen
P 701## - Doan$i de la depo$itele colaterale
P 701% - Doan$i de la creditele acordate ancilor
P 701%1 - Doan$i de la creditele de pe o $i pe alta
P 701%2 - Doan$i de la creditele la termen
P 701%# - Doan$i de la creditele financiare
P 701& - Doan$i de la valorile primite in pensiune
P 701&1 - Doan$i de la valorile primite in pensiune de pe o $i pe alta
P 701&2 - Doan$i de la valorile primite in pensiune la termen
P 7017 - Alte venituri din doan$i
P 70171 - Doan$i privind titlurile cu posiilitate de rascumparare
P 70172 - Report6deport
P 70179 - 'enituri diverse din doan$i
P 701) - Doan$i din creante restante si indoielnice
P 7019 - Comisioane
P 702 - 'enituri din operatiunile cu clientela
P 7021 - Doan$i de la creante comerciale si credite acordate clientelei
P 70211 - Doan$i de la operatiunile de scont0 asimilate si alte creante comerciale
P 70212 - Doan$i de la operatiunile de factorin,
P 7021# - Doan$i de la creditele de tre$orerie
P 7021% - Doan$i de la creditele pentru e/port
P 7021& - Doan$i de la creditele pentru ec.ipament
P 7021( - Doan$i de la creditele pentru unuri imoiliare
P 70217 - Doan$i de la alte credite acordate clientelei
P 7022 - Doan$i de la creditele acordate clientelei financiare
P 70221 - Doan$i de la creditele de pe o $i pe alta
P 70222 - Doan$i de la creditele la termen
P 702# - Doan$i de la valorile primite in pensiune
P 702#1 - Doan$i de la valorile primite in pensiune de pe o $i pe alta
P 702#2 - Doan$i de la valorile primite in pensiune la termen
P 702% - Doan$i de la conturile curente deitoare
P 7027 - Alte venituri din doan$i
P 70271 - Doan$i privind titlurile cu posiilitate de rascumparare
P 70272 - Report6deport
P 70279 - 'enituri diverse din doan$i
P 702) - Doan$i din creante restante si indoielnice
P 7029 - Comisioane
P 70# - 'enituri din operatiunile cu titluri
P 70% - 'enituri din operatiunile de leasin,0 locatie simpla si asimilate
P 70& - 'enituri din credite suordonate0 parti in cadrul societatilor comerciale le,ate0 titluri de participare si titluri ale
activitatii de portofoliu
P 70( - 'enituri din operatiunile de sc.im
P 707 - 'enituri din operatiunile in afara ilantului
P 70) - 'enituri din prestatiile de servicii financiare
P 709 - Alte venituri din activitatea de e/ploatare ancara
Grupa #4 - VENITURI DIVERSE DIN E%PLOATARE
Grupa #6 - VENITURI DIN PROVIZIOANE$ RECUPERARI DE CREANTE AMORTIZATE SI A'USTAREA LA
IN"LATIE
Grupa ## - VENITURI E%TRAORDINARE
Grupa # - VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT
Grupa #! - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PRO"IT AMANAT
7