Sunteți pe pagina 1din 4

NURSING COMUNITAR NOTE DE CURS Mihai G.

MAN

NURSING COMUNITAR

CUPRINS
Legislatie si organizarea serviciilor de ingrijiri comunitare la nivel national si international Aplicatii ale cercetarii in nursingul comunitar Managementul serviciilor comunitare Domeniile statale ale ingrijirilor comunitare. Programe nationale de sanatate Probleme de igiena mediului si implicatiile acestora asupra sanatatii populatiei Asistenta sociala in nursing-ul comunitar. Etica si deontologie Competente de comunicare pentru nurse Particularitati privind etniile, credintele si ingrijirea spirituala Identi icare problematicii materno- etale si pediatrice in comunitate. Abandonul maternal Problematica speci ica adolescentei pentru asistenta comunitara! consumul de droguri, violenta, invulnerabilitatea Ingrijirea varstnicului la domiciliu "ecuperare motorie, reintegrare pro esionala si ingrijiri recuperatorii in nursingul comunitar Drepturile omului si abuzul asupra persoanelor Ingrijiri paliative aplicate in conte#tul serviciilor comunitare Asezaminte comunitare pentru categoriile populationale de avorizate

Asistena medical comunita


1

NURSING COMUNITAR NOTE DE CURS Mihai G. MAN CAPITOLUL I Dis!o"iii #ene ale A t. $%&. (1) Dispoziiile prezentului titlu reglementeaz servi iile !i a tivitile "in "omeniul asistenei me"i ale omunitare# ($) Asistena me"i al omunitar uprin"e ansam%lul "e a tiviti !i servi ii "e sntate organizate la nivelul omunitii pentru soluionarea pro%lemelor me"i o&so iale ale in"ivi"ului' (n ve"erea meninerii a estuia (n propriul me"iu "e via !i are se a or" (n sistem integrat u servi iile so iale# A t. $%'. (1) Asistena me"i al omunitar presupune un ansam%lu integrat "e programe !i servi ii "e sntate entrate pe nevoile in"ivi"uale ale omului sntos !i %olnav' a or"ate (n sistem integrat u servi iile so iale# ($) Programele !i servi iile "e asisten me"i al omunitar se realizeaz (n on or"an u politi ile !i strategiile )inisterului *ntii Pu%li e' )inisterului )un ii' *oli"aritii *o iale !i +amiliei' Autoritii ,aionale pentru Persoanele u -an"i ap' Ageniei ,aionale pentru Prote ia +amiliei' ale altor instituii ale autoritii lo ale u responsa%iliti (n "omeniu pre um !i u ele ale autritilor lo ale# CA(ITO)U) II O #ani"a ea *i +unciona ea asistenei medicale comunita e A t. $%,. (1) Pentru oor"onarea programelor naionale "e asisten me"i al omunitar se (n.iineaz Comisia Inter"epartamental pentru Asisten )e"i al Comunitar a.lat (n su%or"inea Primului )inistru' numit (n ontinuare Comisie# ($) Comisia se onstituie "intr&un pre!e"inte !i un numr impar "e mem%ri' reprezentani ai )inisterului *ntii Pu%li e' )inisterului )un ii' *oli"aritii *o iale !i +amiliei' Autoritii ,aionale pentru Persoanele u -an"i ap' Ageniei ,aionale pentru Prote ia +amiliei' )inisterului A"ministraiei !i Internelor' pre um !i ai organizaiilor sau aso iailor autoritilor lo ale# (/) Atri%uiile' regulamentul "e organizare !i .un ionare pre um !i omponena nominala a Comisiei se sta%iles prin 0otr1re a 2uvernului# A t. $%-. (1) Comisia se (ntrune!te (n !e"ine or"inare "e "ou ori pe an !i (n !e"ine e3traor"inare ori "e 1te ori este nevoie# ($) Comisia prime!te sinteza rapoartelor anuale privin" pro%lemele me"i o&so iale "e la nivelul omunitilor# A t. $./. Comisia are urmtoarele atri%uii4 a) realizeaz strategia naional (n "omeniul asistenei me"i ale omunitare5 %) (nto me!te lista "e prioriti are s rspun" nevoilor i"enti.i ate la nivelul omunitilor5 ) propune or"onatorului "e re"ite ne esarul "e .on"uri pentru "es.!urarea a tivitilor "in "omeniul asistenei me"i ale omunitare# A t. $.$. Comisia (!i realizeaz atri%uiile prevzute la art# 1/6 u suportul Unitii "e )anagement a Programelor "e Asisten )e"i al Comunitar# A t. $.%. (1) Pentru realizarea programelor naionale "e asisten me"i al omunitar se (n.iineaz Unitatea "e )anagement a Programelor "e Asisten )e"i al Comunitar (U)PA)C) (n a"rul 7 olii ,aionale "e *ntate Pu%li !i )anagement *anitar' numit (n ontinuare U)PA)C# ($) U)PA)C are "rept atri%uie prin ipal spri8inul te0ni !i meto"ologi pentru Comisia Inter"epartamental pentru Asisten )e"i al Comunitar# A t. $... Pentru realizarea atri%uiilor' U)PA)C poate soli ita e3pertiza !i suportul te0ni al spe iali!tilor "in instituiile a.late (n su%or"inea !i9sau oor"onarea )inisterului *ntii Pu%li e' )inisterului )un ii' *oli"aritii *o iale !i +amiliei' Autoritii ,aionale "e Prote ie a

NURSING COMUNITAR NOTE DE CURS Mihai G. MAN Drepturilor Copilului' )inisterului A"ministraiei !i Internelor' )inisterului +inanelor Pu%li e !i a altor organe ale autoritii entrale u responsa%iliti (n "omeniu# A t. $.0. Programele naionale "e asisten me"i al omunitar se "eruleaz prin instituiile a.late (n su%or"inea !i9sau oor"onarea )inisterului *ntii Pu%li e' )inisterului )un ii' *oli"aritii *o iale !i +amiliei' )inisterului A"ministraiei !i Internelor !i ministerelor !i institutiilor u reea sanitar proprie# CAPITOLUL III 1ene+icia ii2 o3iecti4ele *i aco da ea se 4iciilo *i acti4itilo de asisten medical comunita A t. $.5. (1) :ene.i iarul servi iilor !i a tivitilor "e asisten me"i al omunitar este omunitatea "intr&o arie geogra.i "e.init' pre um4 8u"eul' ora!ul' omuna' satul' "up az' iar (n a"rul a esteia (n mo" "eose%it ategoriile "e persoane vulnera%ile# ($) Categoriile "e persoane vulnera%ile sunt persoanele are se gses (n urmtoarele situaii4 a) nivel e onomi su% pragul sr iei5 %) !oma85 ) nivel e"u aional s zut5 ") "i.erite "isa%iliti' %oli roni e5 e) %oli a.late (n .aze terminale are ne esit tratamente paleative5 .) gravi"itate5 g) v1rsta a treia5 0) v1rst su% ; ani5 i) .a parte "in .amilii monoparentale# A t. $.&. (1) *ervi iile !i a tivitile "e asisten me"i al omunitar sunt "erulate "e urmtoarele ategorii pro.esionale4 a) asistent so ial5 %) asistent me"i al omunitar5 ) me"iator sanitar5 ") asistent me"i al omunitar "e psi0iatrie5 e) asistent me"i al "e (ngri8iri la "omi iliu# ($) Categoriile pro.esionale prevzute la alin# (1) lit# %)&") se (n a"reaz u ontra t in"ivi"ual "e mun pe perioa" "eterminat la unitile sanitare "esemnate' iar 0eltuielile "e personal se suport (n a"rul programelor naionale "e sntate# (/) Categoriile pro.esionale prevzute la alin# (1) ola%oreaz u autoritile lo ale !i u servi iile "e asisten me"i al !i so ial# (<) Categoriile pro.esionale are a tiveaz (n "omeniul asistenei me"i ale omunitare se in lu" (n Clasi.i area O upaiilor "in =om1nia (CO=)# A t. $.'. O%ie tivele generale ale servi iilor !i a tivitilor "e asisten me"i al omunitar sunt4 a) impli area omunitii (n i"enti.i area pro%lemelor me"i o&so iale ale a esteia5 %) "e.inirea !i ara terizarea pro%lemelor me"i o&so iale ale omunitii5 ) "ezvoltarea programelor "e intervenie' privin" asistena me"i al omunitar' a"aptate nevoilor omunitii5 ") monitorizarea !i evaluarea servi iilor !i a tivitilor "e asisten me"i al omunitar5 e) asigurarea e.i a itii a iunilor !i a e.i ienei utilizrii resurselor# A t. $.,. O%ie tivele generale ale asistenei me"i ale omunitare sunt4 a) e"u area omunitii pentru sntate5 %) promovarea sntii repro"u erii !i a plani.i rii .amiliale5 ) promovarea unor atitu"ini !i omportamente .avora%ile unui stil "e via sntos5 ") e"u aie !i a iuni "ire ionate pentru asigurarea unui me"iu "e via sntos5 e) a tiviti "e prevenire !i pro.ila3ie primar' se un"ar !i teriar5 /

NURSING COMUNITAR NOTE DE CURS Mihai G. MAN .) a tiviti me"i ale urative' la "omi iliu' omplementare asistenei me"i ale primare' se un"are !i teriare5 g) a tiviti "e onsiliere me"i al !i so ial5 0) "ezvoltarea servi iilor "e (ngri8ire me"i al la "omi iliu a gravi"ei' nou&ns utului !i mamei' a %olnavului roni ' a %olnavului mintal !i a %tr1nului5 i) a tiviti "e re uperare me"i al# CAPITOLUL I> 6inana e A t. $.-. +inanarea programelor "e asisten omunitar se realizeaz u .on"uri "in %ugetul "e stat' %ugetul autoritilor lo ale pre um !i "in alte surse' in lusiv "onaii !i sponsorizri' (n on"iiile legii# CAPITOLUL > Dis!o"iii +inale A t. $0/. )inisterul *ntii Pu%li e va ela%ora' (n ola%orare u )inisterul )un ii' *oli"aritii *o iale !i +amiliei !i )inisterul A"ministraiei !i Internelor' norme "e apli are a prezentului titlu' (n termen "e /6 "e zile "e la "ata intrrii (n vigoare a prezentului titlu#

<